Személynév lista

 •  
  Pallagi Erzsébet
  Pallagi Erzsébet
  (1859–1924)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  édesanyja,
  Pallagi József
  Pallagi József
  beregújfalusi
  Beregújfalu
  református lelkész és
  Nyilas Katalin
  Nyilas Katalin
  legidősebb gyermeke. Felnőttkort megért testvérei:
  Pallagi László
  Pallagi László
  ,
  Pallagi József
  Pallagi József
  ,
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  . Édesapja korai halála után, a 10 éves lány a parókiáról a pataki iskolatárs, id.
  Zsindely István
  Zsindely István
  családjához került. Két évet töltött itt, közben elsajátíthatta a gimnázium I. és II. osztályának tananyagát, így tett szert a latin és a görög nyelv megközelítőleg alapfokú ismeretére. Később anyai nagybátyjánál, a 19. század elején még nagybirtokos múltú Szegedy családnál lakott,
  Szegedy Istvánnál
  Szegedy István
  Petneházán
  Petneháza
  . 1874-ben édesanyja eladta a beregújfalusi birtokot és
  Csécsén
  Tiszacsécse
  vett egy kisebbet, ahol testvére,
  Nyilas István
  Nyilas István
  gazdálkodott. Pallagi Erzsébet Csécsén már a családi munkában segédkezett. A paraszti szegénységben élő családban ekkor is élt a néhai családfő,
  Pallagi József
  Pallagi József
  beregi református egyházmegye főjegyzője által képviselt életszínvonal emléke, a falusi értelmiség tudatvilága. Nyilas Katalin igyekezett a család vagyoni helyzetét megszilárdítani,
  Móricz Bálinthoz
  Móricz Bálint
  adta lányát feleségül. Pallagi Erzsébet 1878. május 30-án házasodott össze Móricz Bálinttal, akitől kilenc gyermeke született (közülük kettő,
  Gyula
  Móricz Gyula
  1885-ben csecsemő korában és
  László
  Móricz László
  1893-ban vagy 1894-ben kisgyermek korában meghalt). Édesanyja alakját Móricz még számos írásában (elbeszéléseiben, regényeiben, tanulmányaiban, nyilatkozataiban, naplóiban) megörökítette, többször is hangsúlyozva szerepét írói arculatának alakulásában. Forrás: Móricz Zsigmond, "Vallomás", Pesti Napló, 1927. máj. 22., 2–3.; Móricz Zsigmond, "Áldozócsütörtök", in Móricz Zsigmond, Esőleső társaság (Budapest: Athenaeum, 1931), 174–197.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 13–14.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 50–51.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 13–14., 19–21.
 •  
  Hajdu István
  Hajdu István
  (1845?–1899) evangelikus református néptanító
  Debrecenben
  Debrecen
  , a Miklós utcai leányiskolában. Fiának,
  Lászlónak
  Hajdu László
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  volt a házi nevelője, amikor a harmadik gimnáziumi osztályt végezte a debreceni kollégiumban az 1893–1894-es tanévben. Móricz a Hajdu-családnál lakott 1894 júniusáig, amikor szüleihez költözött
  Sárospatakra
  Sárospatak
  . Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934, kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 781–785.; Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.11.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 51–52.
 •  
  Ember Anna
  Ember Anna
  (1861?–1942)
  Hajdu István
  Hajdu István
  felesége. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.11.; Hajdu Istvánné Ember Anna gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.11.
 •  
  Hajdu László
  Hajdu László
  (1883?–1906)
  Hajdu Istvánnak
  Hajdu István
  ,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  debreceni szállásadójának harmadik gyermeke. Móricz Zsigmond tanítványa az 1893–1894-es tanévben, később joghallgató. Móricz 1934. december 22.-i naplójában emlékezik meg róla. Forrás: Hajdu László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.11.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 782–783.
 •  
  Hajdu Gyula
  Hajdu Gyula
  (?–?)
  Hajdu István
  Hajdu István
  ötödik gyermeke. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.11.
 •  
  Hajdu Sándor
  Hajdu Sándor
  (?–?)
  Hajdu István
  Hajdu István
  hatodik gyermeke. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.11.
 •  
  Majthényi Miklós
  Majthényi Miklós
  (1881–?) Szombatfalvy-Majthényi Miklós,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  gimnáziumi osztálytársa
  Debrecenben
  Debrecen
  , a Légy jó mindhalálig Gimesijének modellje.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  , miután eltávozott a Debreceni Kollégiumból[PIM], rendszeresen levelezett vele a gimnáziumi évek alatt, majd 1900 és 1904 között állandó vendég volt családjánál, rövid ideig náluk lakott
  Kispesten
  Kispest
  , ahol
  Majthényi
  Majthényi Miklós
  édesanyja,
  Szombatfalvy Klára
  Szombatfalvy Klára
  szívesen látta vendégül fia más debreceni ismerőseivel együtt.
  Majthényi Miklós
  Majthényi Miklós
  a
  budapesti
  Budapest
  királyi tudományegyetemen végzett jogot, 1905-től Udvarhely vármegyében közigazgatási gyakornok, majd tiszteletbeli aljegyző, 1908-tól megyei főjegyző lett. 1914-től
  Székelyudvarhely
  Székelyudvarhely
  , 1919–1922-ig
  Kecskemét
  Kecskemét
  polgármestere, később a Népjóléti Minisztériumban miniszteri tanácsos, majd az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója, mely állásából saját kérésére 1944. nov. 17-én felmentették. Forrás: "Hivatalos rész: I.", Budapesti Közlöny, 1944. nov. 19., 1.; Kántor Lajos, "Móricz Zsigmondról – magnószalagon", Korunk 26 (1967): 1254–1261, 1259.; Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21.; Péterné Fehér Mária, szerk., Kecskemét polgármesterei: 1848–1950 (Kecskemét: Fax Info, 1996).
 •  
  Hesz Antónia
  Hesz Antónia
  (?–1899)
  Heeger János
  Heeger János
  anyai nagyanyja.
 •  
  Dorogi Lajos
  Dorogi Lajos
  (?–?) a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  gimnázium tanulója, 1898-ban érettségizett, egy évvel korábban, mint
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  . Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 104, 106.
 •  
  Heeger János
  Heeger János
  (1880–1962)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  aradi
  Arad
  ismerőse, levelezőpartnere 1898 és 1899 között, később út- és hídépítőmérnök lett.
 •  
  Póka Margit
  Póka Margit
  (1861–1882)
  Heéger Ernő
  Heéger Ernő
  első felesége.
 •  
  Heéger Ernő
  Heéger Ernő
  (?–1897) ügyvéd.
 •  
  Póka Mária
  Póka Mária
  (1849–1923)
  Heéger Ernő
  Heéger Ernő
  második felesége.
 •  
  Gulácsy Ottília
  Gulácsy Ottília
  (?–?) Szombatfalvy György felesége. Lánya
  Szombatfalvy Klára
  Szombatfalvy Klára
  , unokája
  Majthényi Miklós
  Majthényi Miklós
  .
 •  
  Papp Gusztáv
  Papp Gusztáv
  (?–?) a Debreceni Református Kollégium[PIM] tanulója volt.
 •  
  Hildenstab Lajos
  Hildenstab Lajos
  (1894–?)
  Majthényi Miklós
  Majthényi Miklós
  féltestvére.
  Édesanyja
  Szombatfalvy Klára
  második,
  Hildenstab Antallal
  Hildenstab Antal
  kötött házasságából három féltestvére született, közülük a legkisebb. Forrás: Hildenstab Lajos Béla keresztelési anyakönyvi bejegyzése, "Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZNJ-F5V : 26 August 2021), Hildenstab Ant. in entry for Hildenstab Lajos Bela, 1894., hozzáférés: 2021.10.15. ; Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21, 19.
 •  
  Németh Lászlóné
  Németh Lászlóné
  (?–?)
  Németh László
  Németh László
  ügyvéd felesége, aki 1890-ig a Sárospataki gimnázium jog- és jószágigazgatója volt.
 •  
  Balázs József
  Balázs József
  (1879–?) ügyvéd. 1898-ban érettségizett a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  gimnáziumban, 1899-ben joghallgató volt.
 •  
  Németh László
  Németh László
  (?–?) ügyvéd, 1890-ig a
  sárospataki
  Sárospatak
  gimnázium jog- és jószágigazgatója.
 •  
  Barcza József
  Barcza József
  (1871–1921) író, műfordító, gimnáziumi tanár
  Kisújszálláson
  Kisújszállás
  .
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  osztályában latin nyelvet tanított. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 46.
 •  
  Sinka Sándor
  Sinka Sándor
  (1854–1924) 1884-től tanár, 1899-től igazgató a Debreceni Református Kollégium[PIM] Főgimnáziumában. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 12:1146.; Sinka Sándor gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Csiky Lajos
  Csiky Lajos
  (1852–1925) a Debreceni Református Kollégium[PIM] Teológiai Akadémiájának (gyakorlati teológia tanszék) tanára, 1899-től akadémiai igazgató, a Debreczeni Protestáns Lap tulajdonosa és felelős szerkesztője. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 18 (1899), 546.; Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 247.
 •  
  Gáldy Béla
  Gajda Béla
  (1884–1945) gimnáziumi tanár, igazgató. A Kisújszállási Főgimnáziumban tanult, ötödikes volt, amikor
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  érettségizett. Valószínűleg az Arany János önképzőkörből ismerték egymást, melynek rendkívüli tagjai lehettek az ötödikes és hatodikos diákok is. A gimnázium értesítőiben nincsenek felsorolva a rendkívüli tagok, azonban az 1900–1901-es tanévben
  Gajda Béla
  Gajda Béla
  – immár hetedikesként – a kör aljegyzőjeként szerepel. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 91.; Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 118.; Móricz Zsigmond, A Kelet Népe szerkesztője: Levelek II. (A levelek jegyzetei), kiad. Sz. Fehér Judit, G. Merva Mária, Tasi József, vál., utószó Tasi József (Budapest: Argumentum Kiadó – Magyar Irodalom Háza, 1999), 202.
 •  
  Móricz István
  Móricz István
  (1881–1915) hivatalnok,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  legidősebb öccse. A
  sárospataki
  Sárospatak
  gimnáziumban tanult, 1901-ben megkapta bátyja állását a Kultuszminisztérium számvevőségén
  Budapesten
  Budapest
  . 1908-ban házasságot kötött
  Nagy Lenkével
  Nagy Lenke
  , két gyermekük született. Az első világháborúban katona lett, 1915. szeptember 22-én elesett az olasz fronton. Forrás: Tábori posta Móricz Zsigmondnak, 1915. szept. 23., analekta, PIM kézirattár, M. 100/5284/3.; Nagy Lenke és Móricz István jegyességi értesítése, kisnyomtatvány, PIM kisnyomtatványtár, Any.762/1, hozzáférés: 2018.10.10.
 •  
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  (1883–1923) Móricz Bálint Dezső, tanár, református lelkész, farmer.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  második öccse. Gimnáziumi tanulmányai közben tanító volt
  Imregen
  Imreg
  , majd
  Vajdácskán
  Vajdácska
  , ezért az érettségit csak késéssel, 1903 nyarán tette le a Kisújszállási Főgimnáziumban. Tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán folytatta történelem-földrajz szakon. Történeti tárgyú értekezése, a Magyarország harcai Németország ellen, 1909-ben jelent meg. 1907-ben az Egyesült Államokba emigrált, és a pennsylvaniai Pittsburgh melletti kisvárosban,
  Allegheny-ben
  Allegheny
  telepedett le, ahol református pap, majd földbirtokos lett. Életének ezt követő szakaszáról a levelezés és a családtagok visszaemlékezései ellentmondásos képet rajzolnak ki, különösen, ami anyagi helyzetét és családi állapotát illeti. Kétszer nősült, korábbi házasságát azonban nem bontotta fel. Első feleségétől,
  Brüll Rózsikától
  Brüll Rózsika
  két, második feleségétől,
  Gwillim, Winifred Nora
  Gwillim, Winifred Nora
  ápolónőtől, akit már az Egyesült Államokban ismert meg, öt gyermeke született. 1923 nyarán tisztázatlan körülmények között agyonlőtték. Művei: Móricz Bálint Dezső, Magyarország harcai Németország ellen a királyság első félszázadában (Budapest: Berkovits, 1909). Forrás: "Móricz Zsigmond gyásza", Népszava, 1923. júl. 20., 7.; "Móricz Zsigmond öccsét agyonlőtték Amerikában", Ellenzék, 1923. júl. 21., 4.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 469.; Vasváry Ödön, "Móricz Zsigmond öccse Amerikában", Szabadság, 1971. dec. 10., 8.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 323.; Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 237–238.
 •  
  Móricz Miklós
  Móricz Miklós
  (1886–1966) statisztikus, író, újságíró, ügyvéd, nyomdász,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  negyedik öccse. A gimnáziumot
  Sárospatakon
  Sárospatak
  kezdte, 1899 őszén iratkozott át a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  gimnáziumba, és
  Móricz Zsigmondhoz
  Móricz Zsigmond
  hasonlóan
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  igazgatói lakásában lakott. Először gépészmérnöknek készült, majd 1906-ban a
  budapesti
  Budapest
  tudományegyetem jogi karára iratkozott be, végül a kolozsvári egyetemen szerzett államtudományi doktori címet 1912-ben. Ebben az évben ismerte meg
  Miskolczy Erzsébetet
  Miskolczy Erzsébet
  , akit később feleségül vett. Már egyetemi évei alatt több hírlapnak munkatársa volt, majd közgazdasági és demográfiai témájú esszéket, tanulmányokat publikált többek között a Nyugatban[PIM], a Huszadik Században és a Közgazdasági Szemlében. Statisztikusi munkásságának legkiemelkedőbb teljesítménye – tudományos publikációi és előadásai mellett – az 1933-ban indított Statisztikai Tudósító c. lap (STUD), melynek 1944-es megszűnéséig felelős szerkesztője volt. A nyomdászatban is elismert szaktekintélynek számított: az 1920-as években alakult Móricz és Lengyel Nyomda társtulajdonosa,
  Kner Izidor
  Kner Izidor
  leszármazottjainak barátja 1941-ben saját nyomdát alapított, mely 1948-as államosításáig működött. A fordulat évétől kezdve egészen az 1960-as évek elejéig, sok kortársával együtt, a mellőzött vagy jelentéktelen feladatokkal megbízott tudósok életét élte. Az '50-es években kezdett el dolgozni Móricz Zsigmond életrajzán, melyből végül két, a pályakezdés éveit tárgyaló kötet jelent meg Móricz Zsigmond indulása (1959) és Móricz Zsigmond érkezése (1966) címen. 1966-ban, trombózisban halt meg. Forrás: Kápolnai Iván, Móricz Miklós: Egy statisztikus, irodalomtudós, szerkesztő, nyomdász, gazdaság- és társadalomkutató életműve, Történeti statisztikai tanulmányok 11 (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, 2008).
 •  
  Nyilas Katalin
  Nyilas Katalin
  (1839–1906)
  Nyilas József
  Nyilas József
  ,
  csécsei
  Tiszacsécse
  református lelkész és csetfalvi
  Isaák Erzsébet
  Isaák Erzsébet
  lánya,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  anyai nagyanyja,
  Pallagi József
  Pallagi József
  felesége. Büszkén éltette a családban nemesi származásának legendáját, megalapozva ezzel
  Móricznak
  Móricz Zsigmond
  azt a felfogását, hogy felmenői révén a magyar társadalom nemesi rétegéhez is rokoni szálak fűzik (ezt
  Móricz Miklós
  Móricz Miklós
  genealógiai kutatásai cáfolták).
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  részletesen ír családjának anyai ágáról, illetve nagyanyjáról többek között
  Szeremley Barnának
  Szeremley Barna
  szóló, 1903. április 16-ai levelében , valamint az Életem regényében.
  Nyilas Katalin
  Nyilas Katalin
  alakját ezek mellett a Forr a bor és Bál c. műveiben is megörökítette. Forrás: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 12–23.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 25–34.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:330.
 •  
  Pallagi László
  Pallagi László
  (1860–1917) gépészkovács, tisztviselő.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  anyai nagybátyja. Gépészkovács volt
  Turistvándiban
  Túristvándi
  , majd 1884-től városi végrehajtó, később díjnok
  Kisújszálláson
  Kisújszállás
  , végül 1901-től telekkönyvi tisztviselő, illetve írnok
  Szilágysomlyón
  Szilágysomlyó
  . Felesége
  Z. Kiss Emma
  Z. Kiss Emma
  . Házasságukból négy gyermek született:
  László
  ifj Pallagi László
  ,
  Gyula
  Pallagi Gyula
  ,
  Pál
  Pallagi Pál
  és
  Emma
  Pallagi Emma
  . Forrás: Pallagi László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2018.09.10. ; Varga-Móricz Ida, Heten voltunk (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984), 150.
 •  
  Móricz Ida
  Móricz Ida
  (1894–1987) szobrász, grafikus, keramikus,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  húga.
 •  
  Pallagi József
  Pallagi József
  (1861?–1938) cipész, vincellér,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  anyai nagybátyja.
 •  
  Kovács Gyula
  Kovács Gyula
  (?–?)
  Móricz István
  Móricz István
  1899-ben megbuktatott osztálytársa. Forrás: Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
 •  
  Verebélyi József
  Verebélyi József
  (?–?)
  Móricz István
  Móricz István
  1899-ben megbuktatott osztálytársa. Forrás: Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
 •  
  Tóth Gyula
  Tóth Gyula
  (?–?)
  Móricz István
  Móricz István
  1899-ben megbuktatott osztálytársa. Forrás: Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
 •  
  Szabó Zoltán
  Szabó Zoltán
  (?–?)
  Móricz István
  Móricz István
  1899-ben megbuktatott osztálytársa. Forrás: Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
 •  
  Fekésházy Zoltán
  Fekésházy Zoltán
  (?–?)
  Móricz István
  Móricz István
  1899-ben megbuktatott osztálytársa. Forrás: Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
 •  
  Tatár Sándor
  Tatár Sándor
  (?–?)
  Móricz István
  Móricz István
  1899-ben megbuktatott osztálytársa. Forrás: Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
 •  
  Boros Mariska
  Boros Mariska
  (?–?) feltételezhető, hogy annak a
  Boros Ferencnek
  Boros Ferenc
  a felesége, aki
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  szállásadója volt a debreceni gimnáziumi évek alatt.
 •  
  Erdős József
  Erdős József
  (1856–1946) református lelkész, teológus, a Debreceni Református Kollégium[PIM] Teológiai Akadémiájának tanára.
  Erdős
  Erdős József
  1888-ban szerzett tudományos fokozatot, s ugyanebben az évben kapta meg
  Debrecenben
  Debrecen
  az újszövetségi tudományok és az ószövetségi bevezetés tanszékét. Tudományos tevékenységének egyik kiemelkedő munkája a hiánytalan magyar fordításának elkészítése 1884-ben. Forrás: Heidelbergi Káté, ford., bev. Erdős József (Lugos: Traunfellner, 1884).; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:438.; Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 247.; Csohányi János, "Simai Erdős József", Egyháztörténeti Szemle 12, 3. sz. (2011): 68–76.
 •  
  Kabay György
  Kabay György
  (1872–1934) gépészmérnök.
 •  
  Kabay Juliska
  Kabay Juliska
  (?–?) a Kisújszállási Főgimnázium III. osztályának magántanulója volt. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1899–900. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1900), 82.
 •  
  Szitnyai Elek
  Szitnyai Elek
  (1854–1923) tanár, filozófus, pedagógiai és pszichológiai munkák szerzője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:788.
 •  
  Czakó Elemér
  Czakó Elemér
  (1876–1945) muzeológus, könyvkiadó, iparművészeti szakíró, filatélista. 1899 és 1905 között az Iparművészeti Múzeum könyvtárosa volt.
 •  
  Hazafi Verai János
  Hazafi Verai János
  (1846–1905) önjelölt vándorköltő, aki az 1870-es évektől gyalog járta az országot és árulta színes cédulákra nyomtatott alkalmi verseit. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:299.
 •  
  Sinay Sámuel
  Sinay Sámuel
  (?–?) ügynökként tevékenykedett
  Debrecenben
  Debrecen
  . A család rokonságban állt a híres
  debreceni
  Debrecen
  Sinay családdal.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  , majd
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  egykori szállásadója
  Debrecenben
  Debrecen
  .
  Móricz Miklós
  Móricz Miklós
  a családot Szinay névváltozatban is említi. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 267, 479.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 542.; Siany Sándor gyászjelentése, OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár.
 •  
  Nyilas Gusztáv
  Nyilas Gusztáv
  (1866–1938)
  tiszacsécsei
  Tiszacsécse
  földbirtokos, gazda,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  másodnagybátyja.
  Pallagi Erzsébet
  Pallagi Erzsébet
  nagybátyjának,
  Nyilas Istvánnak
  Nyilas István
  , és
  Komáromi Juliannának
  Komáromi Julianna
  a fia. Testvérével,
  Kálmánnal
  Nyilas Kálmán
  Csécse
  Tiszacsécse
  legnagyobb gazdáinak számítottak. Forrás: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 10, 55.
 •  
  Móricz Károly
  Móricz Károly
  (1889–1978) építészmérnök.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  legfiatalabb öccse, ikertestvére
  Móricz Sándor
  Móricz Sándor
  . Felesége
  Mikosevich Edit
  Mikosevich Edit
  . Házasságukból hat gyermekük született. 1923-ban Erdélybe költözött, a család
  Tordán
  Torda
  élt nagy szegénységben. 1932-ben települt vissza
  Budapestre
  Budapest
  ,
  Móricz Miklós
  Móricz Miklós
  szerzett számára statisztikai munkát. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 259, 854.
 •  
  Móricz Sándor
  Móricz Sándor
  (1889–1933) építész.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  legfiatalabb öccse, ikertestvére
  Móricz Károly
  Móricz Károly
  . A Tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartása miatt 1930-ig
  Vácon
  Vác
  töltötte börtönbüntetését. Felesége
  Szende Berta
  Szende Berta
  , fia
  Móricz István
  Móricz István
  , másodszor 1931-ben nősült. 1933-ban motorbalesetben halt meg. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1924–1925., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Kiadó 2004 Kft., 2010), 824.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 104–108, 283–284, 296–300, 855.
 •  
  Szász Károly, legifj.
  Szász Károly, legifj.
  (1865–1950) író, drámaíró, kritikus, a jogtudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia[PIM], a Kisfaludy Társaság[PIM], valamint a Petőfi Társaság[PIM] tagja. 1888-tól a vallás- és közoktatásügyi minisztérium oktatásügyi szakértője, majd miniszteri osztálytanácsos, később az irodalmi, tudományos és közművelődési osztály főnöke. 1891 óta a Protestáns Új Képes Naptár[PIM] szerkesztője. 1900-ban az Uránia Magyar Tudományos Egyesület[PIM] titkárává választották. 1910-től országgyűlési képviselő. Az 1911-ben alakult Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke. Publikációi számos napilapban, többek között a Fővárosi Lapokban[PIM], a Vasárnapi Ujságban[PIM], a Budapesti Szemlében és az Urániában[PIM] jelentek meg. Az utóbb említett ismeretterjesztő, tudományos folyóiratnál nem csak szerzőként, hanem társszerkesztőként is közreműködött 1900-tól 1924-ig. Legifjabb Szász Károly Móricz pályakezdésének alakulásában jelentős szerepet játszott: munka- és publikációs lehetőségeket teremtett számára. Ezt a kapcsolatot Móricz nagybátyja,
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  gimnáziumi igazgató alapozta meg, aki 1900 januárjában levelet írt Szásznak annak hírére, hogy ő lesz az évben az érettségi vizsga kormánybiztosa
  Kisújszálláson
  Kisújszállás
  . A Móricz-szakirodalom mindeddig úgy tudta, Pallagi csak 1900. augusztus 4-i levelében kérte Szász támogatását jogász és újságíró unokaöccse érdekében. Forrás: Paál Ferencz, "Legifjabb Szász Károly dr.", Magyar Szalon, 19. évf. 36. köt. (1901–1902): 1: 357–361.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:711.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 267., 479.
 •  
  Dóczy Gedeon
  Dóczy Gedeon
  (1832–1911) a debreceni ref. felsőbb leányiskola igazgatója.
 •  
  Kenézy Gyula
  Kenézy Gyula
  (1860–1931) orvos, nőgyógyász, szakíró, egyetemi tanár. 1885-től gyakorló orvos
  Debrecenben
  Debrecen
  , később tisztifőorvos, 1896-tól az általa szervezett Debreceni Bábaképző Intézet igazgatója. 1911-től a Csokonai Kör[PIM] első titkára. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:900.; Lampé László, "Kenézy Gyula, a Debreceni Egyetem első orvos-rektora", Gerundium 5, 1–2. sz. (2014): 5–27.
 •  
  Ács Béla
  Ács Béla
  (1889–1911)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a gyermeke. Halálának évét
  Lengyel József
  Lengyel József
  Móricznak szóló 1911. május 25-i levelében említi. Forrás: Csorba Sándor, "Három kiadatlan Móricz-levél", Szabolcs-Szatmári Szemle 3 (1965): 133–137, 135.; Ács Béla születési anyakönyvi bejegyzése, "Hungary Civil Registration, 1895-1980," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVB6-Q9QC : 2 July 2019), Béla Acs, 18 Jul 1908; citing Death, Szabolcs, Magyarország, Archiv der Stadt Budapest (Archive of the City), Hungary. Hozzáférés: 2021.10.18.
 •  
  Ács Lajos
  Ács Lajos
  (1849–1923) szatmárcsekei református lelkész,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapja. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 57, 70.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 18.; Csorba Sándor, "Három kiadatlan Móricz-levél", Szabolcs-Szatmári Szemle 3 (1965): 133–137, 133.; Tiba Zsolt, Szatmárcseke, 2005, hozzáférés: 2018.10.03. ; "Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VFP1-7C7 : 17 February 2021), Zsigmond Móricz, 06 Jul 1879 Baptism; citing Csécse, Szatmár, Hungary, Országos Leveltár, Budapest (Hungary National Archives, Budapest); FHL microfilm 632,283, hozzáférés: 2021.09.24.
 •  
  Széchenyi Mária
  Széchenyi Mária
  (1863–1932) ebben az időben az 1898-ban megalakult bodrogközi jótékonysági nőegyesület elnöke volt. Forrás: Beregszászy István, Szinnyey Gerzson és Perényi József, "Közoktatásügy", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 21:221–242, 227.
 •  
  Kovács Lajos
  Kovács Lajos
  (1845–1903) a református tanítóképző intézet tanára, 1895-től igazgatója, tankönyvíró.
 •  
  Rázsó Géza
  Rázsó Géza
  (1880–1920?) fizikatanár, iskolaigazgató,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  kisújszállási
  Kisújszállás
  osztálytársa. Kapcsolatuk intellektuális természetű és inspiratív volt a fiatal Móricz számára, tőle kapja kölcsön Ludwig Büchner Erő és anyag című könyvét. Barátságuk a gimnáziumi éveket követően sem szakadt meg, mindketten – Móricz egy
  Debrecenben
  Debrecen
  töltött egyetemi tanév után –
  Pesten
  Budapest
  folytatták tanulmányaikat. Alakját Móricz Zsigmond a Forr a bor c. regény Jákobjában rajzolta meg. Valószínűleg Rázsó Gézával rokonságban álló Rázsó János családjánál lakott három évig
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  , ennek az ismeretségnek köszönhetően a Rázsó családdal Móricz Zsigmond is jó barátságot ápolt. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 74–76. 87, 539.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 25.; Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:386.
 •  
  Ács Emma
  Ács Emma
  (?–?) Csobay Béláné,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a gyermeke. Forrás: Csorba Sándor, "Három kiadatlan Móricz-levél", Szabolcs-Szatmári Szemle 3 (1965): 133–137, 135.;
  Lengyel József
  Lengyel József
  Móricz Zsigmondhoz írt 1911. május 25-i levele.
 •  
  Nagy Erzsébet
  Nagy Erzsébet
  (1848?–1900) Ács Lajosné,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztanyja,
  Ács Vilma
  Ács Vilma
  édesanyja.
  Csorba Sándor
  Csorba Sándor
  kutatásából tudjuk, hogy egy petróleumlámpa robbant fel a kezében, melytől égési sérüléseket szenvedett, és nemsokára, 1900. október 20-án meghalt. Forrás: Ács Lajosné Nagy Erzsébet gyászjelentése, OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés:2021.10.12.; Csorba Sándor, "Három kiadatlan Móricz-levél", Szabolcs-Szatmári Szemle 3 (1965): 133–137, 137.
 •  
  Ács Vilma
  Ács Vilma
  (1877–1950) Kandó Ferenczné,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a gyermeke. Forrás: Csorba Sándor, "Három kiadatlan Móricz-levél", Szabolcs-Szatmári Szemle 3 (1965): 133–137, 135.;
  Lengyel József
  Lengyel József
  Móricz Zsigmondhoz
  Móricz Zsigmond
  írt 1911. május 25-i levele.
 •  
  Waldeck-Rousseau, Pierre
  Waldeck-Rousseau, Pierre
  (1846–1904) francia politikus, ügyvéd, 1899 és 1902 között Franciaország miniszterelnöke.
 •  
  Török Imre
  Török Imre
  (1867–1952) lelkész, költő. A
  debreceni
  Debrecen
  református főgimnáziumban tanított, majd 1902-ig
  Tiszaroffon
  Tiszaroff
  , 1904 és 1942 között
  Kisújszálláson
  Kisújszállás
  volt református lelkész. Forrás: Dienes Erzsébet, "Adatok a tiszaroffi református egyház és a Roffi Borbély család 17–20. századi múltjából", Református Tiszántúl 13, 2. sz. (2005): 21–24.; Dienes Erzsébet, "Török Imre esperes korképei a kisújszállási reformátusság száz év előtti életéről", Tisicum: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 16 (2007): 273–278.
 •  
  Soós Lajos
  Soós Lajos
  (1857?–1908) a Debreceni Református Kollégium[PIM] főiskolai háznagya, református lelkész. Forrás: Soós Lajos gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
 •  
  Vécsey Tamás
  Vécsey Tamás
  (1839–1912) jogtudós, akadémikus,
  Eötvös Loránd
  Eötvös Loránd
  egykori nevelője, 1874 és 1911 között tanított római jogot a
  budapesti
  Budapest
  egyetemen. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:979.
 •  
  Crane, Walter
  Crane, Walter
  (1845–1915) angol festő, grafikus és iparművész. Kiállítása 1900. október 14-én nyílt meg az Iparművészeti Múzeumban, és november 18-ig volt látogatható. A tárlat átfogó képet kívánt adni a művész sokoldalú munkásságáról, így festményei mellett iparművészeti alkotásait is bemutatta. Forrás: "A Walter Crane-kiállitás megnyitása", Pesti Napló, 1900. október 10., 7.; "A Walter Crane-kiállitás bezárása", Pesti Napló, 1900. november 18., 10.; Rozsnyay V. H. Kálmán [Rozsnyay Kálmán], "Walter Crane", Magyar Iparművészet 3 (1900): 155–159, 159.
 •  
  Békési Gyula
  Békési Gyula
  (1871–1914) a Kisújszállási Főgimnázium tanára,
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  időnkénti fordítótársa. Közös munkájuk
  Thomas Hardy
  Hardy, Thomas
  The Return of the Native c. 1878-ban megjelent regényének fordítása Otthon, a szülőföldön címmel: Hardy Tamás [Thomas Hardy], Otthon, a szülőföldön, ford. Békési Gyula és Pallagi Gyula, Olcsó könyvtár [Budapest: Franklin, 1898].
 •  
  Zsigmond Sándor
  Zsigmond Sándor
  (1846–1922) református esperes 1897 és 1905 között volt a tiszántúli református egyházkerület főjegyzője. Forrás: "A tiszántúli egyházkerület közgyűlése", Protestáns egyházi és iskolai lapok 40 (1897): 702.; "Egyházkerületi főjegyző választás", Szamos, 1905. ápr. 13., 3.
 •  
  Tisza Kálmán
  Tisza Kálmán
  (1830–1902) politikus, nagybirtokos, az MTA[PIM] tagja. 1848-ban a Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszériumában segédfogalmazó. A kiegyezés előtt a "határozati párthoz" csatlakozott, majd annak vezetője lett. 1875–1890-ig Magyarország miniszterelnöke volt, s korábbi politikáját feladva a kiegyezés szellemében kormányzott. 1875-ben megalapította a Szabadelvű Pártot[PIM], mely három évtizedes fennállása alatt az ország meghatározó pártja volt.
  Tisza Kálmán
  Tisza Kálmán
  1890-es bukása után is meghatározó tagja maradt a pártnak 1902-ben bekövetkezett haláláig. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:869–870.
 •  
  Koncz Ákos
  Koncz Ákos
  (1861–1917) gimnáziumi tanár, egyházi író, majd főlevéltáros, a Debreceni Írók Körének elnöke. 1895-ben lett a Debreczeni Ellenőr[PIM] szerkesztője. Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 116.
 •  
  Szini Péter
  Szini Péter
  (1860–1906) tanár, író, népköltési gyűjtő. 1900-ban a Debreczeni Ellenőr[PIM] főmunkatársa. Forrás: "Törvénykezés: Papp Béla családfája", Szatmári Hírlap, 1903. ápr. 24., 3.; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Szilády János
  Szilády János
  (1839–1889) református lelkész. Prédikációi az Egyházi beszédek című gyűjteményes kötetben jelentek meg.
 •  
  Scipio Aemilianus, P. Cornelius
  Scipio Aemilianus, P. Cornelius
  (i. e. 185–i. e. 129) római politikus és hadvezér, Scipio Africanus fogadott fia, a görög irodalom és filozófia kiváló ismerője volt. Baráti köre, a Scipio-kör, sokat tett a görög műveltség terjesztéséért, és támogatta a kor jeles költőit. Forrás: Sarkady János, "Scipio-kör", in Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 12:701–702.
 •  
  Kogutowicz Manó
  Kogutowicz Manó
  (1851–1908) geográfus, térképész készítette az első magyar nyelvű fali térképeket és atlaszokat az iskolák számára, továbbá ő az alapítója és első igazgatója az 1890-től működő Magyar Földrajzi Intézetnek. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:948–949.
 •  
  Csáky Albin
  Csáky Albin
  (1841–1912) a Szabadelvű Párt[PIM] politikusa, az MTA[PIM] tiszteletbeli tagja, 1888 és 1894 között volt vallás- és közoktatásügyi miniszter. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:294.
 •  
  Zsilinszky Mihály
  Zsilinszky Mihály
  (1838–1925) tanár, történész, az MTA[PIM] tagja 1895 és 1905 között volt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkára. Történészi munkássága is jelentős, 1903–1909-ig a Magyar Történelmi Társulat alelnöke volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:1094.
 •  
  Lóczy Lajos
  Lóczy Lajos
  (1849–1920) geológus, egyetemi tanár, földrajztudós, az MTA[PIM] tagja. A közép-ázsiai sivatagok eredetéről és a hátsó-indiai hegyláncok geológiai összetételéről való kutatásai világhírűvé tették. Jelentős szerepet töltött be a hazai tudományos életben. 1891-ben az ő kezdeményezésére és vezetésével alakult meg a Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága, mely a tó sokoldalú tudományos kutatását végezte, valamint ő kezdeményezte az Erdélyi-medence geológiai és geomorfológiai feltárását. 1902–1908-ig a Földrajzi Intézet, 1908-tól a Földtani Intézet igazgatója, 1900 és 1914 között a Földrajzi Társaság elnöke volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:84.
 •  
  Erődi-Harrach Béla
  Erődi-Harrach Béla
  (1846–1936) pedagógus, földrajztudós, író, műfordító; földrajzi, néprajzi, irodalomtörténeti és nyelvészeti munkák szerzője. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 7:740.
 •  
  Cherven Flóris
  Cherven Flóris
  (1840–1928) pedagógus és földrajzi író, több tankönyv szerzője és térkép szerkesztője. Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Axaméthy Lajos
  Axaméthy Lajos
  (1847–?) a vallás- és közoktatásügyi minisztérium miniszteri tanácsosa volt. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 1:933.
 •  
  Kozma Gyula
  Kozma Gyula
  (1853–1910) földrajz és történelem szakos tanár, pedagógiai szakíró munkáiról van szó. Számos iskolai földrajzi atlaszt jelentetett meg.
 •  
  Hegedüs Sándor
  Hegedüs Sándor
  (1847–1906) politikus, az MTA[PIM] tagja,
  Jókai Mór
  Jókai Mór
  veje. 1899 és 1902 között kereskedelmi miniszter volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:696.
 •  
  Mommsen, Theodor
  Mommsen, Theodor
  (1817–1903) német ókortörténész, jogtörténész, egyetemi tanár, az MTA[PIM] külső tagja. Fő művéért, A rómaiak történetéért 1902-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. E szubjektivista történetszemléletű, de nagy anyagot feldolgozó műve 1877-ben magyarul is megjelent: Mommsen Tivadar [Theodor Mommsen], A rómaiak története, ford. Toldy István, 8 köt. (Budapest: Ráth Mór–Franklin Társulat, 1874–1877). Forrás: Karsai György, "Mommsen, Theodor", in Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 8:512–513.
 •  
  Hildenstab Julianna
  Hildenstab Julianna
  (1887–?) Nóti Mihályné,
  Hildenstab Antal
  Hildenstab Antal
  gyógyszerész és
  Szombatfalvy Klára
  Szombatfalvy Klára
  lánya,
  Majthényi Miklós
  Majthényi Miklós
  féltestvére. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:316.; Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21.; Hildenstab Julianna Jusztina keresztelési anyakönyvi bejegyzése, "Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKNZ-BG9 : 17 February 2021), Juliánna Jusztina Hildenstab, 01 Jul 1890 Baptism; citing Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Hungary, Országos Leveltár, Budapest (Hungary National Archives, Budapest); FHL microfilm 666,316., hozzáférés: 2021.10.15.
 •  
  Grillparzer, Franz
  Grillparzer, Franz
  (1791–1872) osztrák drámaíró, költő.
 •  
  Timon Ákos
  Timon Ákos
  (1850–1925) jogtörténész, egyetemi tanár.
 •  
  Szilágyi Julianna
  Szilágyi Julianna
  (?–?)
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  felesége, 1901. április 9-én házasodtak össze. Két gyermekük született:
  Pallaghy Kálmán
  Pallaghy Kálmán
  és
  Pallaghy József
  Pallaghy József
  . Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 78.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 324.
 •  
  Martos Ferenc
  Martos Ferenc
  (1875–1938) író. 1896 és 1914 között tisztviselő a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, ahol
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  1900 őszétől díjtalan számgyakornokként dolgozott. 1900–1902-ig szerkesztette a Fővárosi Lapokat[PIM]. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:162.; Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:316.
 •  
  Márton János
  Márton János
  (1879–1955) Marton János, egyháztörténész, lapszerkesztő, református lelkész, teológiai tanár. Tanulmányait
  Sárospatakon
  Sárospatak
  (1899–1903) és
  Utrechtben
  Utrecht
  (1904–1905) végezte. 1905-től segédlelkész, 1907-től tanár
  Sátoraljaújhelyen
  Sátoraljaújhely
  . 1910 és 1949 között az egyháztörténeti tanszék tanára a Sárospataki Református Főiskola[PIM] teológiai akadémiáján. 1921-től a Sárospataki Református Lapok főmunkatársa, 1928-tól 1948-as megszűnéséig felelős szerkesztője.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  osztálytársa volt a Sárospataki Református Kollégiumban. Levelezésük alapján a gimnáziumot követően is tartották a kapcsolatot, Móricz pedig személyesen is felkereste későbbi sárospataki látogatásai során. Minden bizonnyal ő a szerzője annak a Móricz Zsigmond halálára írt nekrológnak, amely a Sárospataki Református Lapok 1942. szeptember 12-i számában jelent meg. Forrás: [Marton János], "Móricz Zsigmond halála", Sárospataki Református Lapok, 1942. szept. 12., 161.; Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 18:582.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:160.; Kováts Dániel, Móricz Zsigmond és Sárospatak (Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1994), 71, 77, 204–205.; Kováts Dániel, Újszászy Kálmán professzor hatásának összetevői, in Kováts Dániel, Sárospatak ege alatt: Esszék, tanulmányok, 363–370 (Sárospatak: Feliciter Kiadó, 2014), 364.; Móricz Zsigmond, "Pataki felolvasás", Sárospataki Ifjúsági Közlöny, 1942. 1–2 sz.
 •  
  Ferenczy Gyula
  Ferenczy Gyula
  (1861–1931) református lelkész, egyetemi tanár, lapszerkesztő. 1896-tól a Debreceni Kollégium[PIM] bölcsészeti karán a történelem tanára, ugyanettől az évtől 1914-ig a Kollégiumi Nagykönyvtár igazgatója. 1897–1915-ig a Debreczeni Protestáns Lap szerkesztője. 1914-től a Debreceni Egyetem hittudományi karának tanára, de 1921-ben baloldali magatartása miatt nyugdíjazták. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:501.; Csohány János, "Ferenczy Gyula emlékezete", Confessio 5, 4. sz. (1981): 101–104.; Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 242–245.
 •  
  Sass Béla
  Sass Béla
  (1865–1928) egyházi író, egyetemi tanár.
 •  
  Erőss Lajos
  Erőss Lajos
  (1857–1911) debreceni tanár, református lelkész.
 •  
  Nyusztay Antal
  Nyusztay Antal
  (1880–1933) gimnáziumi tanár.
 •  
  Telegdi K. Lajos
  Telegdi Kovács Lajos
  (1818–1873) könyvnyomdász, könyvkereskedő. 1840-ben
  Debrecenben
  Debrecen
  alapított könyvkereskedése, valamint könyvkiadója halálát követően is az ő nevét viselte. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:831.
 •  
  Mocsáry Miklós
  Mocsáry Miklós
  (1879–1913) Walter Ferenc,
  Ungvár
  Ungvár
  városi ügyészének fia, műveltsége és személyisége révén népszerű alakja volt a debreceni főiskolai életnek.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  is barátja volt, együtt léptek be a Debreczeni Hirlaphoz újságírónak 1900 áprilisában. Mocsáry 1898–1899-ben már öt kötetet jelentetett meg írásaiból, barátját is támogatta, "patronálta" pályakzedésében: nevéhez fűződik a fiatal Móriczról szóló első méltatás ( Janus [Mocsáry Miklós], Íróvilág Debrecenben: Fény és árnyképekben (Budapest: Mocsáry Miklós, 1900), 18.). Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.; Áfra János, "Móricz Zsigmond, a debreceni újságíró: 1900. január–június", Irodalomtörténeti Közlemények 72 (1968): 682–683.;
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  Móricznak írt 1900. február 28-i levelének jegyzetét.
 •  
  Füzesséry Irma
  Füzesséry Irma
  (?–?) bizonytalan névolvasat.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  és
  Nagy Lajos
  Nagy Lajos
  közös debreceni ismerőse.
 •  
  Nagy Lajos
  Nagy Lajos
  (1880 k.–1902 k.?) teológushallgató volt a Debreceni Református Kollégium[PIM] Teológiai Akadémiáján, ahol
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  együtt kezdte tanulmányait 1899 őszén. Móricz egy kiadatlan, 1936-os naplójában, visszatekintve első egyetemi évére
  Debrecenben
  Debrecen
  ,
  Szeremley Gyula
  Szeremley Gyula
  mellett mint egyetlen barátját említi, aki pár év múlva tüdőbajban meghalt. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók, gépirat, magántulajdonban.
 •  
  Papp Aurél
  Popp Aurél
  (1879–1960) festőművész, művészetkritikus,
  Ady Endre
  Ady Endre
  gimnáziumi barátja. 1901-ben a
  budapesti
  Budapest
  Mintarajztanodában (a Magyar Képzőművészeti Egyetem elődje) tanult, ahol 1903-ban tanári képesítést szerzett. Kiterjedt levelezést folytatott a korabeli irodalmi élet fontos képviselőivel, köztük
  Kós Károllyal
  Kós Károly
  ,
  Tamási Áronnal
  Tamási Áron
  , vagy
  Octavian Gogával
  Goga Oktávián
  . Forrás: M. J. [Murádin Jenő], "Papp Aurél", in Romániai magyar irodalmi lexikon, főszerk. (I–II) Balogh Edgár, (III–V/2) Dávid Gyula, 5 köt. (Bukarest: Kriterion, 1981–2010), 4:406–407.
 •  
  Farkas Imre
  Farkas Imre
  (1879–1976) költő, operettíró, zeneszerző. Szerelmes verseivel már fiatalon országos hírnévre tett szert. A Debreceni Kollégiumban[PIM] és
  Budapesten
  Budapest
  tanult jogot, így
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  személyesen is ismerhette. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:191.
 •  
  Szepessy István
  Szepessy István
  (?–?) a vallás- és közoktatásügyi minisztérium számvevőségének igazgatója volt. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 20 (1901): 516.
 •  
  Vargha Gyula
  Vargha Gyula
  (1853–1929) költő, műfordító és statisztikus. A Kisfaludy Társaság[PIM] titkára 1900–1922 között. Tagja, majd 1928–1929-ig másodelnöke az MTA-nak[PIM], 1922-től szintén másodelnöke a Kisfaludy Társaságnak[PIM], 1901-től a Statisztikai Hivatal[PIM] igazgatója.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  legifj.
  Szász Károly
  Szász Károly, legifj.
  révén ismerte meg, akinek sógora volt.
  Vargha
  Vargha Gyula
  1902 őszétől 1903 júliusáig a Statisztikai Hivatalban alkalmazta
  Móriczot
  Móricz Zsigmond
  díjnokként, majd bekapcsolta a Kisfaludy Társaság[PIM] népköltési gyűjtőmunkájába. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:324–325.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:962.
 •  
  Beöthy Zsolt
  Beöthy Zsolt
  (1848–1922) irodalomtörténész, esztétikus, egyetemi tanár, az MTA[PIM] tagja, 1910 és 1913 között másodelnöke. Irodalomtörténete a középiskolák számára tizennégy kiadást ért meg. 1876-tól a Kisfaludy Társaság[PIM] tagja, 1879-től titkára, 1900-tól haláláig elnöke. Esztétikai nézeteivel meghatározta a korabeli irodalmi közélet gondolkodását, kijelölte a népies nemzeti iskola határait.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  által ismerkedett meg Beöthyvel, akinek akadémikus nézetei korai tanulmányiban valóban fel-feltűnnek. Móricz könyvtárának része volt számos műve, így A magyar nemzeti irodalomtörténet ismertetése I.–II. című összefoglaló irodalomtörténete (1900, 1901) is. Szatmár vármegyében folytatott népdalgyűjtő útjainak beszámolóját Beöthynek, mint a Kisfaludy Társaság elnökének küldi meg. Személyes találkozásukról rövid megemlékezés olvasható Móricz A magyar lélek válsága és a nemzeti irodalom kötelessége című tanulmányában. A pályakezdő Móricz nem nyeri el Beöthy támogatását az irodalmi életben, ellenkezőleg Kisfaludy Társaságbeli tagságából való kizáratását 1920-ban Beöthy kezdeményezi. Forrás: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 98.; Móricz Zsigmond, "Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője", Nyugat, 1923. június 16.; Móricz Zsigmond, "A magyar lélek válsága és a nemzeti irodalom kötelessége", Nyugat, 1931. március 16.; Nagy Péter, A színműíró Móricz Zsigmond, (Budapest: ITK, 1976), 80. évf. 3 sz., 299.; Móricz és Magoss Olga levelezése, kiad. Radics Károly, (Budapest: Püski, 1995), 143.
 •  
  Z. Kiss Emma
  Z. Kiss Emma
  (1867–1940)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  legidősebb nagybátyjának,
  Pallagi Lászlónak
  Pallagi László
  a felesége. Házasságukból négy gyermek született:
  László
  Pallagi László, ifj.
  ,
  Gyula
  Pallagi Gyula
  ,
  Pál
  Pallagi Pál
  és
  Emma
  Pallagi Emma
  . Forrás: Pallagi Lászlóné Z. Kiss Emma gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.10. ; Pallagi László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2018.09.10. ; Varga-Móricz Ida, Heten voltunk (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984), 150.
 •  
  Lovass István
  Lovass István
  (?–1944 e.)
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  feleségének,
  Szilágyi Juliannának
  Szilágyi Julianna
  sógora,
  Szilágyi Borbála
  Szilágyi Borbála
  férje. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04.
 •  
  Rázsó Kálmán
  Rázsó Kálmán
  (1874–1935) gépészmérnök, postai dolgozó,
  Rázsó Géza
  Rázsó Géza
  bátyja.
 •  
  Kiss Karolina
  Kiss Karolina
  (1843?–1926)
  Rázsó Géza
  Rázsó Géza
  édesanyja. Forrás: Rázsó Károlyné Kiss Karolina gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.10.; Rázsó Károly gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.10.
 •  
  Pallagi László, ifj.
  Pallagi László, ifj.
  (1893–1958)
  Pallagi László
  Pallagi László
  és
  Z. Kiss Emma
  Z. Kiss Emma
  első gyermeke,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  unokaöccse.
 •  
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  (1894–1917)
  Pallagi László
  Pallagi László
  második gyermeke,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  unokaöccse. Az olasz fronton esett el 1917. október 9-én, 23 évesen. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.10.; Pallagi László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2018.09.10.
 •  
  Weinberger Zsigmond
  Weinberger Zsigmond
  (1843–1915) 1900-ban az Ungvári műmalom rt. igazgatóságának tagja volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:998.
 •  
  Szász Károly, ifj.
  Szász Károly, ifj.
  (1829–1905) költő, író, műfordító, református püspök, az MTA[PIM] tagja. Írt és fordított is prédikációkat. Fia, Legifjabb
  Szász Károly
  Szász Károly, legifj.
  később fontos szerepet játszott
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  és a Móricz-testvérek pályakezdésében. Szász Károly műveinek első összegyűjtött bibliográfiáját legifj. Szász Károly megbízásából
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  állította össze 1905-ben: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r. t. 1854–1904", Magyar Tud. Akadémiai Almanach 43 (1905): 215–231.. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:325.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:710–711.
 •  
  Gulyás Lajos
  Gulyás Lajos
  (1843–1904)
  kisújszállási
  Kisújszállás
  evangélikus református lelkész, a Kisújszállási Főgimnázium igazgatótanácsának elnöke. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 11:590.
 •  
  Ladik Gusztáv
  Ladik Gusztáv
  (1860–1959) ügyvéd, jogi író, az Országos Törvénytár szerkesztője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:13.
 •  
  Padrah Kálmán
  Padrah Kálmán
  (?–?) az 1902–1903-as tanévben érettségizett a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  gimnáziumban.
 •  
  Györe Károly
  Györe Károly
  (1877–1911) Sz. Györe Károly, zenetanár és zeneszerző, 1900 márciusától a Kisújszállási Főgimnázium ének-zene szakos tanára.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  barátja és szerzőtársa.
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  közvetítésével, illetve Móricz
  kisújszállási
  Kisújszállás
  tanári hónapjaiban alakulhatott ki ez az ismeretség. 1901-től több művön is dolgoztak közösen, Móricz szövegéhez Györe írt zenei kíséretet. Közös szerzeményeik: Poddy; Tasziló, az aranyos; Kossuth 1848-ban; Tulipánnyíláskor. Kapcsolatuk a későbbiekben sem szakadt meg,
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  tudakozódott a már betegeskedő
  Györe
  Györe Károly
  állapotáról, az állami elmegyógyintézetben való elhelyezéséről
  édesanyjával
  Újvári Cseh Franciska
  , valamint
  Olajos Pál
  Olajos Pál
  lelkésszel folytatott levelezésében. Barátja halálára nekrológot írt.
  Kiss Tamás
  Kiss Tamás
  szerint róla formálta az Úri muri Wagner nevű szereplőjének karakterét. Forrás: Györe Károly gyászjelentése, PIM kisnyomtatványtár, Any.357/15, hozzáférés: 2018.09.17.; Kiss Tamás, "Móricz Zsigmond ifjúsága (kisújszállási évek)", Irodalomtörténeti Közlemények 58 (1954): 176–188, 184–185.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 313–320.; Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 36.; Györe Zoltán, Magyarországi Györe-családok (Budapest: Intercity, 1993), hozzáférés: 2018.09.17.
 •  
  Györe Dániel
  Györe Dániel
  (1844–1909) kántortanító, orgonista, valamint gimnáziumi tanár volt
  Kunszentmiklóson
  Kunszentmiklós
  . Forrás: Györe Zoltán, Magyarországi Györe-családok (Budapest: Intercity, 1993), hozzáférés: 2018.09.17.
 •  
  Molnár Sándor
  Molnár Sándor
  (1856–1924) főgimnáziumi igazgató-tanár, aki 1901-ben a magyarországi ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság tagja volt. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 18:1200–1201.
 •  
  Badics Ferenc
  Badics Ferenc
  (1854–1939) irodalomtörténész, az MTA[PIM] tagja, 1898-tól a Trefort utcai mintagimnázium igazgatója. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 2:1267.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:69.
 •  
  Dorogi Lajos
  Dorogi Lajos
  (1846?–1905)
  kisújszállási
  Kisújszállás
  lelkész, a Heves-Nagykunsági ev. ref. Egyházmegye esperese, a Kisújszállási Főgimnázium igazgatóságának tagja. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 25.; Dorogi Lajos gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.19.
 •  
  Kizán Miklós
  Kizán Miklós
  (?–?) a vallás- és közoktatásügyi minisztérium díjas számgyakornoka,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  és
  Labancz László
  Labancz László
  munkatársa. Forrás: Hivatalos Közlöny 9 (1901): 176.
 •  
  Labancz László
  Labancz László
  (1882?–1907) a vallás- és közoktatásügyi minisztérium díjtalan számgyakornoka,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  , majd később
  Móricz István
  Móricz István
  munkatársa. A Budapesti Tudomány Egyetemen kezdte jogi tanulmányait az 1900–1901. tanévben, ahová Móricz is átiratkozott, tehát az egyetemről is ismerték egymást. 1903 nyarától haláláig a Kolozsvári Karolina Kórház és Egyetem kórházi tisztje. Forrás: Hivatalos Közlöny 9 (1901): 176.; A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja az MDCCCC–MDCCCCI. tanévre (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1901), 131.; Hivatalos Közlöny 11 (1903): 395.; Hivatalos Közlöny 13 (1905): 30.; Labancz László gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.24.
 •  
  Schmidt József
  Scmidt József
  (?–?) az 1899–1900. tanévtől a Budapesti Tudomány Egyetem joghallgatója, az 1900–1901. tanévben
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  évfolyamtársa volt. Forrás: A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja az MDCCCC–MDCCCCI. tanévre (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1901), 149.
 •  
  Kosatkó Anna
  Kosatkó Anna
  (1860–?) Prokopp Sándor felesége.
  Kispesten
  Kispest
  alapított magán polgári leányiskolát 1894-ben, amely 4 osztállyal 1912-ig működött. Forrás: Dr. Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19 (1981): 8: 18–21, 20.
 •  
  Eötvös Károly
  Eötvös Károly
  (1842–1916) ügyvéd, író, publicista, képviselő. Politikai pályafutása során elsősorban a Függetlenségi Párt tagjaként, majd 1899–1904-ig az Új Párt képviselőjeként, a későbbiekben független politikusként volt tagja az országgyűlésnek, majd 1910–1916 között a Nemzeti Munkapárt ekkor már mandátum nélküli tagjaként szerepelt a politikai életben. A Függetlenségi Párt lapjának, az Egyetértésnek[PIM] lett vezető publicistája, valamint Pesti Napló[PIM] számára is írt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:431–432.
 •  
  Krüger János
  Krüger János
  (1857–1905) kultuszminisztériumi számtanácsos, valószínűleg
  Móricz István
  Móricz István
  közvetlen felettese.
 •  
  Hevesi Lajos
  Hevesi Lajos
  (1843–1910) újságíró, író. A Pester Lloyd[PIM], a Borsszem Jankó[PIM], a Bolond Miska[PIM], Breslauer Zeitung c. lapoknak volt munkatársa, a Fremdenblatt társszerkesztője, illetve a Kleine Leute című lap elindítója. Forrás: Csikay Valéria, "Hevesi Lajos", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:807.
 •  
  Erdélyi Lajos
  Erdélyi Lajos
  (1871–1932), nyelvész, középiskolai, illetve főiskolai tanár.
 •  
  Karácsony Béla
  Karácsony Béla
  (1866–1946)
  Kisújszalláson
  Kisújszállás
  történelemtanár, internátusvezető, iskolaigazgató. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1895–96. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1896), 65.; Karácsony Béla gyászjelentése, 1946. szeptember 22., OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.11.09.
 •  
  Szabó Károly
  Szabó Károly
  (?–?) ének-zene tanár
  Kisújszalláson
  Kisújszállás
  . Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1895–96. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1896), 65.
 •  
  Holics Janka
  Holics Janka
  (1883–1925) Holics Eugénia Margit, tanítónő,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  első felesége. 1897 szeptemberétől 1901 júniusáig a
  pozsonyi
  Pozsony
  tanítóképzőben végezte tanulmányait, ahol 1901-ben kapta meg tanítói képesítését. Diplomája megszerzése után 1901 őszétől
  Kispesten
  Kispest
  helyezkedett el
  Kosatkó Anna
  Kosatkó Anna
  magán polgári leányiskolájának tanáraként. Móricz Zsigmonddal 1901 szilveszterén, szintén
  Kispesten
  Kispest
  ismerkedett meg. 1905. január 5-én kötöttek házasságot
  Nagyrőcén
  Nagyrőce
  . 1905 decemberében született meg első gyermekük,
  Móricz András Zsigmond Levente
  Móricz András Zsigmond Levente
  , majd 1907-ben második fiuk,
  Móricz Andor Bálint
  Móricz Andor Bálint
  , azonban mindkét fiú csecsemőkorában elhunyt. Később három lányuk született,
  Virág
  Móricz Virág
  ,
  Gyöngyi
  Móricz Gyöngyi
  és
  Lili
  Móricz Lili
  . Móricz számos művének ihletője volt. 1925-ben öngyilkosságot követett el. Életrajzát
  Móricz Virág
  Móricz Virág
  Anyám regénye c. könyvében írta meg. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988).
 •  
  Lippich Gusztáv
  Lippich Gusztáv
  (1881–1952) 1899–1905 között töltette be
  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  főispáni tisztségét. Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története: (1876–1990), szerk.Fülöp Tamás (Szolnok: MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, 2013), 188.
 •  
  Horthy István
  Horthy István
  (1830–1904) egyházmegyei gondnok, a magyar főrendiház tagja, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története: (1876–1990), szerk.Fülöp Tamás (Szolnok: MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, 2013), 101, 188.
 •  
  Zsindely István, ifj.
  Zsindely István, ifj.
  (1869–1906) főiskolai és gimnáziumi tanár, jogász, református teológus, szakíró.
  Sárospatakon
  Sárospatak
  tanult, majd jogot végzett
  Budapesten
  Budapest
  . 1891-től a Sárospataki Református Főiskola[PIM] jogbölcselet és egyházjog tanára. Édesapja id.
  Zsindely István
  Zsindely István
  . Forrás: Dienes Dénes, A Sárospataki Református Kollégium története, (Sárospatak: Hernád kiadó, 2013), 144.
 •  
  Kiss Sándor
  Kiss Sándor
  (?–?) ügyvéd
  Sárospatakon
  Sárospatak
  .
 •  
  Róbert Jenő
  Kovács Jenő
  (1877–1944) Kovács (előző név), Robert, Eugen; Kohn 1885-ig, újságíró, kritikus, színiigazgató, rendező.
  Berlinben
  Berlin
  a Hebbel-Theatert (1908), majd a Residenztheatert (1915–1931),
  Münchenben
  München
  a Kammerspiele színházat, illetve a
  lipcsei
  Lipcse
  Albert-színházat igazgatta. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4:52.
 •  
  Emerson, Ralph Waldo
  Emerson, Ralph Waldo
  (1803–1882) amerikai filozófus, esszéista, költő.
 •  
  Kolos Sámuel
  Kolos Sámuel
  (1880 k.–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  osztálytársa volt a Debreceni Kollégiumban[PIM]. Forrás: A Debreceni Ev. Ref. Főgymnasium értesítője az 1893–94. iskolai évről, kiad. Tüdős János (Debrecen: Debreceni Ev. Ref. Főgymnasium, 1894), 47.
 •  
  Gachal János
  Gachal János
  (1881–1944) református püspök, hittanár.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  iskolatársa volt a Debreceni Kollégiumban[PIM].
 •  
  Gulyás István
  Gulyás István
  (1867–1941)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  magyar-latin szakos főgimnáziumi tanára és osztályfőnöke a Debreceni Kollégiumban[PIM], szerkesztő, színikritikus,
  Gulyás Pál
  Gulyás Pál
  költő apja.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  a Kelet Népe[PIM] folyóirat 1942. március 15-i számában bevezetőt írt
  Gulyás Istvánról
  Gulyás István
  . Közölte
  Gulyás István
  Gulyás István
  Szabadulás a sanyarú sorsból c. önéletrajzi írását. Forrás: Móricz Zsigmond, "Bevezetés Dr. Gulyás István önéletrajzához", Kelet Népe 7, 5. sz. (1942): 3–4.; Gulyás István, "Szabadulás a sanyarú sorsból", Kelet Népe 7, 5.sz. (1942): 5–8.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 49.; Tarjáni Eszter, "Gulyás István", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:707.
 •  
  Kozma Andor
  Kozma Andor
  (1861–1933) költő, műfordító, publicista, az MTA[PIM] tagja,
  Bárd Miklós
  Kozma Ferenc
  öccse. 1885-től az Első Magyar Általános Biztosító Társaság[PIM] tisztviselője. 1893-tól a Kisfaludy Társaság[PIM] tagja, 1899-ben másodtitkára. 1902-től a Magyar Írók Segélyegyletének[PIM] titkára. 1910 és 1918 között Tisza-párti országgyűlési képviselő.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  – mint az Életem regényében írja –
  Lehr Albert
  Lehr Albert
  révén ismerkedett meg vele 1902 körül.
  Kozma
  Kozma Andor
  több ízben is segítségére volt a pályakezdő
  írónak
  Móricz Zsigmond
  : ő protezsálta be az 1903 végén megindult Az Ujság[PIM] c. napilaphoz, valamint a későbbiekben az Országos Monografia Társasághoz[PIM].
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  már korán elkezdett foglalkozni
  Kozma Andor
  Kozma Andor
  költészetével. Alapjában véve elismerő, ugyanakkor fenntartásokat sem nélkülöző véleményét
  Pallagi Gyulának
  Pallagi Gyula
  írta meg 1902 júliusában. 1909-ben Magyar symphoniák c. kötetéről recenziót közölt a Nyugatban[PIM]. Forrás: Móricz Zsigmond, "Kozma Andor", Nyugat 2 (1909): 2:402–404.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 340.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 123–124, 130–133, 145–146, 260.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:996–997.; Varga Pál, "Kozma Andor", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1126–1127.; Faragó Éva, "Magyar Írók Segélyegylete", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1273–1274.
 •  
  Hajduska Albert
  Hajduska Albert
  (?–?) a Kisfaludy Társaság[PIM] alapító tagja, 1902-ben az Első magyar általános biztosító társaság "vezértitkára", ebben a minőségében
  Kozma Andor
  Kozma Andor
  munkatársa, aki a biztosító társaságban az Igazgatósági titkár tisztjét töltötte be. Forrás: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 32, (1897–1898): 69.; Mihók-féle magyar Compass. Pénzügyi és kereskedelmi évkönyv 30 (1902–1903): 384.
 •  
  Ignotus
  Ignotus
  (1869–1949) Veigelsberg Hugó, publicista, költő, író, újságíró, kritikus. A Hét[PIM], majd a Magyar Hírlap[PIM], a Világ, ill. a Szerda munkatársa. Közel két évtizedes írói pályát tudott maga mögött, amikor
  Osvát Ernő
  Osvát Ernő
  és
  Fenyő Miksa
  Fenyő Miksa
  meghívta a Nyugathoz[PIM]. A folyóirat alapító főszerkesztője volt 1908-tól és 1928-ig, 1911-ben a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Rt.[PIM] irodalmi igazgatója, 1912-ben kiadótulajdonosa lett, ettől kezdve egy évig, 1913 júliusáig, a Nyugat szuverén főszerkesztője volt. Az irodalmi élet jelentős véleményformáló szereplőjévé A Hét és a Nyugat tette. 1913-ban kivándorlásának terve elbizonytalanította helyzetét a Nyugatban. 1918-tól külföldön élt. Forrás: Győri János, "Ignotus", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:855–856.; Buda Attila, A Nyugat Kiadó története (Budapest: Borda Antikvárium, 2000), 36, 46.; Angyalosi Gergely, Ignotus-tanulmányok. Közelítések az impresszionista kritika problémájához, (Budapest: Universitas Kiadó, 2007); Lengyel András, "Egy-két adat Ignotus Hugó magántörténetéhez", Kalligram, 2014. 23. évf. december.; Lengyel András, "Szerkesztett-e a főszerkesztő? (Ignotus és a Nyugat viszonyához)", Kalligram, 2018. 50. évf. 1. szám, 89–96.
 •  
  Makai Emil
  Makai Emil
  (1870–1901) költő, drámaíró, műfordító, újságíró. A Pesti Napló[PIM], a Fővárosi Lapok[PIM], A Hét[PIM] szerkesztője. Forrás: Nagy Imre, "Makai Emil", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1306–1307.
 •  
  Heltai Jenő
  Heltai Jenő
  (1871–1957) író, költő, újságíró, színházigazgató. A Magyar Hírlap[PIM], A Hét[PIM] szerkesztője, majd 1915-től a Vígszínház[PIM] dramaturg igazgatója, 1929-től a Belvárosi Színház[PIM], 1932-től a Magyar Színház[PIM] igazgatója, 1918-tól az Athenaeum[PIM] irodalmi vezetője. Forrás: Faragó Éva, "Heltai Jenő", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:790.
 •  
  Szabolcska Mihály
  Szabolcska Mihály
  (1861–1930) költő, református lelkész, a Kisfaludy Társaság[PIM] rendes tagja, illetve az MTA[PIM] levelző tagja. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:687.; Gyöngyösi Klára, "Szabolcska Mihály", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1182.
 •  
  Várady Antal
  Várady Antal
  (1854–1923) költő, író, újságíró. A Bolond Miska[PIM], az Ellenőr és a Fővárosi Lapok[PIM] munkatársa. Színházi dramaturgként is működött, illetve a Nemzeti Színház[PIM] drámabíráló bizottságának is tagja volt. 1898-tól az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia[PIM] igazgatója. Forrás: Szabó G. Zoltán, "Várady Antal", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2201.
 •  
  Bartók Lajos
  Bartók Lajos
  (1851–1902) költő, szerkesztő, író. Az Üstökös[PIM] munkatársa, a Bolond Miska[PIM], a Bolond Istók[PIM], és a Magyarság[PIM] szerkesztője. Forrás: Faragó Éva, "Bartók Lajos", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:156.
 •  
  Endrődi Sándor
  Endrődi Sándor
  (1850–1920) költő, fordító, szerkesztő. A Fővárosi Lapok[PIM], a Figyelő[PIM], az Athenaeum[PIM], az Otthon[PIM] munkatársa, illetve a Képviselőházi Napló szerkesztője. Forrás: Varga Pál, "Endrődi Sándor", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:502–503.
 •  
  Ábrányi Emil
  Ábrányi Emil
  (1850–1920) költő, újságíró, műfordító. A Pesti Napló[PIM], a Figyelő[PIM], a Koszorú[PIM], a Budapesti Napló[PIM], A Nap[PIM] és a Nemzeti Újság[PIM] munkatársa. Forrás: Varga Pál, "Ábrányi Emil", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:4–5.
 •  
  Dóczi Lajos
  Dóczi Lajos
  (1845–1919) költő, drámaíró, műfordító. 1887-től a Kisfaludy Társaság[PIM] tagja. Forrás: Demeter Katalin, "Dóczi Lajos", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:453.
 •  
  Szklenár Johanna Emília
  Szklenár Johanna Emília
  (1838?–1909)
  Holics Janka
  Holics Janka
  nagymamájának,
  Szklenár Jozefinnek
  Szklenár Jozefin
  egyik húga, id. Hrencsik Márton vasbányai gondnok felesége. Forrás: Értesítés keresztelési, születési, halálozási anyakönyvekből [...] Hrencsik Márton családjáról, Nagyrőce, 1890. nov. 10., PIM Kézirattár, M. 100/5274/4.; Szklenár Johanna Emília hagyatéki végzése, [...], PIM Kézirattár, M. 100/5274/5.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 103.
 •  
  Zrínyi Miklós
  Zrínyi Miklós
  (1620–1664) költő, prózaíró, államférfi, hadvezér. Forrás: Kovács Sándor Iván, "Zrínyi Miklós", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2322.
 •  
  Wesselényi Ferenc
  Wesselényi Ferenc
  (1605–1667) katona, mecénás, nádor. Forrás: Pirnát Antal, "Wesselényi Ferenc", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2286.
 •  
  Beiwinkler Károly
  Beiwinkler Károly
  (1825?–1893) számtanácsos a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium[PIM] számvevőségén.
 •  
  Tittel Sándor
  Tittel Sándor
  (1882–1918?) számgyakornokjelölt a vallás- és közoktatási minisztériumban. Családja
  Kisújszálláson
  Kisújzsállás
  élt, testvére, a
  József Attila
  József Attila
  emlékezéseiben is feltűnő, verseket is publikáló
  Tittel Margit
  Tittel Margit
  . Forrás: Hivatalos Közlöny 11, 19. sz. (1903): 430.; Lengyel András, „Ő tanított meg verset írni”, Tiszatáj 68, 12. sz. (2014): 72–76, 74.
 •  
  Majthényi Ágost
  Majthényi Ágost
  (1812–1880) császári és királyi kamarás,
  Bars
  Bars vármegye
  és
  Nagy-Küküllő vármegye
  Nagy-Küküllő vármegye
  főispánja. Forrás: Gudenus János József, A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája, 5 köt. (Budapest: Natura Kiadó, 1990–1999), 2:287.
 •  
  Vázsonyi Vilmos
  Vázsonyi Vilmos
  (1868–1926) országgyűlési képviselő, ügyvéd, író. Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Zigány Árpád
  Zigány Árpád
  (1864–1921) szerkesztő, író, műfordító. A Vasárnapi Ujság[PIM], a Magyar Közélet[PIM], a Kelet Népe és Renaissance folyóirat alapítója. Forrás: Csikay Valéria, "Zigány Árpád", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2311.
 •  
  Holics Pál
  Holics Pál
  (1889–1962) ügyvéd, bíró,
  Holics Janka
  Holics Janka
  öccse,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  sógora.
  Miskolcon
  Miskolc
  ,
  Budapesten
  Budapest
  ,
  Mezőcsáton
  Mezőcsát
  majd
  Ózdon
  Ózd
  praktizált. Forrás: Ügyvédi Kamarai Közlöny 9, 12. sz. (1912): 23.; Békési Gábor, "A Nyugat Keleten: Móricz Zsigmond Miskolcon", Történelem és Muzeológia 1, 1. sz. (2014): 1–73.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 494.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988).; dr. Holics Pál gyászjelentése OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.05.20.
 •  
  Mitsky Paula
  Mitsky Paula
  (1865–1935) Mánczos Józsefné,
  Mánczos József
  Mánczos József, ifj.
  ,
  Mánczos Lenke
  Mánczos Lenke
  ,
  Mánczos Zoltán
  Mánczos Zoltán
  , és
  Mánczos Irén
  Mánczos Irén
  édesanyja. Forrás: Mitsky Paula gyászjelentése, 1935. július 10., PIM Kisnyomtatványtár, Any.357/23, hozzáférés: 2018.09.26.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 187.
 •  
  Szklenár Teréz
  Szklenár Teréz
  (1854–1917)
  Holics Janka
  Holics Janka
  édesanyja. Mint Pazár András és
  Szklenár Jozefin
  Szklenár Jozefin
  törvénytelen gyermeke, édesanyja vezetéknevével szerepel az anyakönyvekben. Férje
  Holics Zsigmond
  Holics Zsigmond
  vasbányai gondnok. Forrás: Holics Janka, Móricz Zsigmondnak, Vashegy, 1904. okt. 14., M. 92/5/1; Kivonat a jolsvai ág. h. evangelikus keresztyén egyházban eskettek anyakönyvéből Jolsva, 1941. nov. 18., PIM Kézirattár, Móricz Virág-hagyaték 2.; Holics Zsigmondné gyászjelentése, Budapest, 1917. február 11., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1831., hozzáférés: 2021.09.27.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 6, 283–285.
 •  
  Holics Jenő
  Holics Jenő
  (1885–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  öccse,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  sógora. A Rimamurány–Saltótarjáni Vasmű tisztviselője,
  Salgótarjánban
  Salgótarján
  élt. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 494.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988).
 •  
  Holics Zsigmond
  Holics Zsigmond
  (1853–1905)
  Holics Janka
  Holics Janka
  édesapja, mázsamester. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 494.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988).; Holics Zsigmond születési anyakönyvi kivonata, Móricz Zsigmond-hagyaték, M100.5273.4
 •  
  Fleischhakker Leó
  Fleischhakker Leó
  (1850 k.–?) feltételezhetően
  vashegyi
  Szirkvashegy
  ismerőse. Fleischhakker Elemérné,
  Erőss Ida
  Erőss Ida
  sógora. Forrás: Ivankai Fleischhakker Leo névjegye, 1903. január 01., PIM Kisnyomtatványtár, Any. 745/7, hozzáférés: 2018.10.10.
 •  
  Mánczos Zoltán
  Mánczos Zoltán
  (1883–1916) tanár, tanítőképző-intézeti oktató.
  Mánczos József
  Mánczos József, id.
  és
  Mitsky Paula
  Mitsky Paula
  fia. Forrás: Hodossy Béla szerk., A sárospataki m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző intézet XXX. értesítője az 1915–16-ik tanévről, (Sárospatak: Református Főiskola Nyomdája, 1916), 11.
 •  
  Mánczos Lenke
  Mánczos Lenke
  (?–?)
  Mánczos József
  Mánczos József, id.
  és
  Mitsky Paula
  Mitsky Paula
  lánya,
  vashegyi
  Szirkvashegy
  ismerős. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 198.
 •  
  Wlassics Gyula
  Wlassics Gyula
  (1852–1937) jogász, közjogi író, miniszter, az MTA[PIM] tagja. 1895. január 15-től 1903. november 3-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter a Bánffy- és a Széll-kormányban. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 4:1050.
 •  
  Gömöry Károly
  Gömöry Károly
  (1860–1910) posta- és távirdaigazgatósági tanácsos.
 •  
  B. Polgár Béla
  B. Polgár Béla
  (1860–1909) színész, színiigazgató, bonviván. Forrás: Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 620.
 •  
  Balogh Árpád
  Balogh Árpád
  (1857–1925) színész, színiigazgató.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  Kossuth 1848-ban c. darabjában a főszerepet
  Balogh Árpád
  Balogh Árpád
  játszotta. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 51.
 •  
  Makó Lajos
  Makó Lajos
  (1854–1908) színész, színiigazgató. 1894-től
  Szegeden
  Szeged
  , ,
  Sopronban
  Sopron
  ,
  Temesvárott
  Temesvár
  és
  Debrecenben
  Debrecen
  vezetett társulatot. A korabeli napilapok cikkei alapján megállapítható, hogy
  Makó Lajos
  Makó Lajos
  1901 őszétől, feltehetően a színházi évad kezdetétől 1904 végéig a Debreceni Színház igazgatója volt. Forrás: "A debreceni színház sorsa", Pesti Napló, 1901. szept. 10., 11.; "Vidéki szinészet", Budapesti Hirlap, 1904. okt. 6., 9.; Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 482.
 •  
  Deák Gyula
  Deák Gyula
  (1877–?) színész. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931): 1:324.
 •  
  Schlechter Ferencz
  Schletter Ferenc
  (?–?) ékszerkereskedő, cégtuladonos. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 14 (Budapest: Franklin Társulat, 1903), 472.
 •  
  Szilády Áron
  Szilády Áron
  (1837–1922) irodalomtörténész, országgyűlési képviselő, az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője 1893-tól 1922-ig. 1876-tól az MTA[PIM] rendes tagja. Forrás: Bitskey István, "Szilády Áron", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1988.
 •  
  Than Gyula
  Than Gyula
  (1867–1930) színműíró, lapszerkesztő, a Debreceni Újság c. napilap szerkesztője. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4:2084.
 •  
  Varga Bálint
  Varga Bálint
  (1856–1943) író, tanár, műfordító, irodalomtörténész. Forrás: Faragó Éva, "Varga Bálint", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2205.
 •  
  Ábrányi Kornél
  Ábrányi Kornél
  (1822–1903) zeneszerző, karmester, a Zeneakadémia tanára. 1860-ban indította el a Zenészeti Lapok c. folyóiratot. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:6.
 •  
  Ács Aranka
  Ács Aranka
  (?–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a gyermeke.
  Lengyel József
  Lengyel József
  1911. május 25-én írott levelében szereplő információk alapján
  Szatmárcsekén
  Szatmárcseke
  élt
  édesapjával.
  Ács Lajos
  .
 •  
  Ács Etelka
  Ács Etelka
  (?–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a gyermeke.
  Lengyel József
  Lengyel József
  felesége.
 •  
  Ács Zoltán
  Ács Zoltán
  (1895 k.–1911?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a gyermeke.
  Lengyel József
  Lengyel József
  1911. május 25-én írott levelében szereplő információk alapján 1911 előtt halt meg.
 •  
  Ács Sándorné
  Ács Sándorné
  (?–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a menye.
 •  
  Szklenár Jozefin
  Szklenár Jozefin
  (1835–1911) bába,
  Holics Janka
  Holics Janka
  nagymamája. Nővére, Teréz halála után annak férjével, Pazár Andrással (Móricz Virág szerint Pazár József) élt élettársi viszonyban. Gyermekeik, Szklenár Julianna,
  Szklenár Teréz
  Szklenár Teréz
  (Janka édesanyja),
  Pazar Pál
  Pazar Pál
  és Szklenár Karolina törvénytelen gyermekek. Pazár András halála után Dolinszky Ferenc aranyműveshez ment feleségül. Forrás: Szklenár Jozefa oklevele, Magyar Királyi Tudományos Egyetem Orvosi Kara, Pest, 1868. júl. 14., PIM Kézirattár, M. 100/5273/3.; Özv. Dolinszky Ferencné gyászjelentése, Zólyom, 1911. ápr. 27., PIM Kisnyomtatványtár, PIM Any.365.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi, 1988), 6.
 •  
  Burghardt Péter
  Burghardt Péter
  (1884–1943) Bácsváry Péter, orvos, vezérőrnagy. Segédorvos, majd 1904-től főorvos a császári és királyi hadsereg állományában; 1910-től ezredorvos
  Péterváradon
  Pétervárad
  a 70. számú gyalogezrednél. 1903-tól felelős szerkesztője és kiadója a kézzel írott és sokszorosított Bulkeszi Hírlap c. hetilapnak. Forrás: Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für die Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine für 1904 (Wien: Druck und Verlag der K. K. Hof - und Staatdurckerei, 1911), 607.
 •  
  Farkas Károly
  Farkas Károly
  (1864–1932)
  Móricz Bálint
  Móricz Bálint
  féltestvére,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  nagybátyja. Az 1890-es évek végén vándorolt ki az Amerikai Egyesült Államokba. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 19.; Amerikai Magyar Népszava 1932. április 18., 2.
 •  
  Zseny József
  Zseny József
  (1860–1931) földbirtokos, jogász, az Országos Rákóczi Szövetség[PIM] egyik alapítója, az Országos Nemzeti Szövetség[PIM] elnöke. 1902 szeptemberében érkezett az Amerikai Egyesült Államokba az amerikai magyaroknak ajándékozott országzászlóval. Zseny számos amerikai város mellett szeptember 9–10-én
  McKeesportba
  McKeesport
  is ellátogatott, ahol ünnepi istentiszteleten vett részt. Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Konyha Pál
  Konyha Pál
  (1864–1912) lelkész, újságíró, lapszerkesztő.
  Pittsburg
  Pittsburgh
  lelkésze 1902-ben. Forrás: Nagy Csaba, A magyar emigráns irodalom lexikona (Budapest: Argumentum Kiadó–Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 2000), 546.
 •  
  Habsburg-Lotharingiai István Viktor
  Habsburg-Lotharingiai István Viktor
  (1817–1867) nádor, főispán, helytartó. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:783.
 •  
  Géresi Kálmán
  Géresi Kálmán
  (1841–1921) jogakadémiai tanár, történész 1896-tól lett debreceni tankerületi főigazgató, az ő hatáskörébe tartozott a Kisújszállási Főgimnázium ellenőrzése. Forrás: "Iskola", Protestáns egyházi és iskolai lapok 44 (1901): 655–656, 655.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:587.
 •  
  Ferenczi Zoltán
  Ferenczi Zoltán
  (1857–1927) irodalomtörténész, 1899-től az Egyetemi Könyvtár, 1925-től pedig az MTA könyvtárának igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia[PIM], a Kisfaludy Társaság[PIM] és a Petőfi Társaság[PIM] tagja, 1907 után alelnöke. Forrás: Demeter Katalin, "Ferenczi Zoltán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:586.
 •  
  Szilágyi Kálmán
  Szilágyi Kálmán
  (?–?)
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  apósa. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04.
 •  
  Szilágyi Zoltán
  Szilágyi Zoltán
  (?–?)
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  tanítványa, sógora,
  Szilágyi Julianna
  Szilágyi Julianna
  öccse. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04.
 •  
  Ujfalussy Dezső
  Újfalussy Dezső
  (1865–1935) főispán, felsőházi tag. Forrás: Kempelen Béla, Magyar nemes családok (Budapest: Grill Károly Könyvnyomdája, 1911–1932), 3:152.
 •  
  Galló János
  Galló János
  (1861–1910)
  hizsnyói
  Hizsnyó
  evangélikus tanító. Felesége
  Szerényi Irma
  Szerényi Irma
  , aki
  Holics Janka
  Holics Janka
  édesanyjának,
  Szklenár Teréznek
  Szklenár Teréz
  unokatestvére. Forrás: Poltz József, "Megmlékezés Galló Jánosról", Evangélikus Népiskola 14, 5. sz. (1903):150–152.
 •  
  Gaál Mózes
  Gaál Mózes
  (1863–1936) Gáll Mózes, író, tanár, tankerületi főigazgató. A Tanulók Lapja és Az Én Ujságom[PIM] c. gyermeklapok szerkesztője. Forrás: Bodnár Zsuzsa, "Gaál Mózes", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:637..
  Szász Károly
  Szász Károly, legifj.
 •  
  Szklenár Vilhelmina
  Szklenár Vilhelmina
  (1830–1908) Szklenár, Wilhelmina Rosalia, Kovács Györgyné,
  Holics Janka
  Holics Janka
  nagymamájának,
  Szklenár Jozefinnek
  Szklenár Jozefin
  a nővére. Férje, Kovács György (Móricz Virág szerint Kovács Mihály) korán meghalt. Forrás: Wilhelmina Rosalia Szklenar keresztelési anyakönyvi bejegyzése a Csetneki Evangélikus Templom keresztelési táblázatában, Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHCV-Z7K : 19 July 2017), Wilhelmina Rosalia Szklener, 11 Aug 1830; citing p., Baptism, Štítnik, Rožňava, Slovakia, Odbor Archivnictva (The Archives of the Republic), Slovakia; FHL microfilm 1,924,870. Hozzáférés: 2021.10.11. ; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 7, 235.; Holicsi Holics Zsigmond gyászjelentése, Vashegy, 1905. november 6., Magántulajdon.
 •  
  Matulay Gizella
  Matulay Gizella
  (1882–?)
  Horák Béla
  Horák Béla
  felesége.
  Holics Janka
  Holics Janka
  lakótársa volt a Mauks családnál
  Pozsonyban
  Pozsony
  . Tanítónő volt
  Pozsonyalmáson
  Pozsonyalmás
  . Forrás: Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1X5-NQ1 : 21 July 2017), Gizella Matulay, 1882; citing p. , 25, Baptism, Radošovce, Skalica, Slovakia, Odbor Archivnictva (The Archives of the Republic), Slovakia; FHL microfilm 2,416,542. Hozzáférés: 2021.09.24. ; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 192.
 •  
  Harsányi Kálmán
  Harsányi Kálmán
  (1876–1929) költő, író, drámaíró, színikritikus. 1902-ben két kötettel is jelentkezett, mely feltűnést keltett. Nemcsak
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  figyelt fel rá azonnal, hanem
  Bartók Béla
  Bartók Béla
  is, aki 1903-ban egy versét meg is zenésítette. 1912-ben történelmi drámájáért Vojnits-díjat nyert. 1928-ban megjelent összes műveinek könyvsorozata. Forrás: Nagy Imre, "Harsányi Kálmán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:767.; Farkas Gyula, "Harsányi Kálmán munkái", in Magyar Szemle, 2. köt. 1928., 170–174.; Kiss Gyula, "Bartók Béla és Harsányi Kálmán", in Borsodi Szemle, 1987 32. évf. 3. sz., 88–89.
 •  
  Szilágyi Erzsébet
  Szilágyi Erzsébet
  (?–?) földbirtokos, Domahidy Zsigmond felesége,
  Szilágyi Julianna
  Szilágyi Julianna
  testvére,
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  sógornője, később
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  hitelezője. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04.
 •  
  Nyilas Kálmán
  Nyilas Kálmán
  (1871–1934), községi bíró, illetve földbirtokos
  Tiszacsécsén
  Tiszacsécse
  ,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  anyai nagybátyjának,
  Nyilas Istvánnak
  Nyilas István
  kisebbik fia. Forrás: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 10, 55.; Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/2.; Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 61.
 •  
  Szeles Erzsébet
  Szeles Erzsébet
  (1877–1932) Sipos Józsefné,
  Sipos József
  Sipos József
  milotai
  Milota
  lelkész felesége, a
  szatmári
  Szatmár vármegye
  református egyházmegyei papnék egyesületének elnöke, a református papnék országos egyesülete elnöki tanácsának tagja. A galamb papné című, milotai eredetű kisregény főszereplőjének mintaképe. Forrás: Móricz Zsigmond, "Népköltési gyűjtő", Nyugat, 1933. 2. sz.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 167, 554.; Katona Béla, Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája 2. Ajaktól Zsurkig, (Jósa András Múzeum Kiadványai 41. Nyíregyháza, 1996). 96.; Szeles Erzsébet gyászjelentése, 1932. 12. 23., PIM Kisnyomtatványtár, Any.357/36, hozzáférés: 2019.01.03.
 •  
  Bagothay Sámuel
  Bagothay Sámuel
  (1868–?) főgimnáziumi tanár
  Sárospatakon
  Sárospatak
  . Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 2:1034.
 •  
  Tomori Jenő
  Tomory Jenő
  (1872–1929) újságíró, képviselő, fordító. Forrás: Csikay Valéria, "Tomori Jenő", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2106.
 •  
  Fejérpataky László
  Fejérpataky László
  (1857–1923) történész, oklevéltaníró, egyetemi tanár. Az MTA tagja, 1901–1923-ig a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatója, illetve főigazgatója. Forrás: Markó László, "Fejérpataky László", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:570.
 •  
  Szily Kálmán
  Szily Kálmán
  (1838–1924) természettudós, nyelvész, a Természettudományi Közlöny szerkesztője (1869–1899), a Magyar Nyelvtudományi Társaság alapítója (1904), a Magyar Tudományos Akadémia[PIM] főtitkára (1889–1905), az Akadémiai Értesítő szerkesztője (1890–1905). Forrás: Csikay Valéria, "Szily Kálmán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1999.
 •  
  Frühm Anna
  Frühm Anna
  (?–1935) Holényi Istvánné,
  Holényi István
  Holényi István
  ügyvéd felesége. Forrás: "Halálozások", Prágai Magyar Hírlap, 1935. okt. 30., 5.
 •  
  Sabránszky János
  Sabránszky János
  (1869–?) mérnök,
  Pallagi László
  Pallagi László
  sógora,
  Z. Kiss Emma
  Z. Kiss Emma
  testvérének, Z. Kiss Ilonának a férje. Forrás: Pallagi László gyászjelentése, 1917. január 4., Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2019.01.04.
 •  
  Szladits Károly
  Szladits Károly
  (1871–1956) jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1895–1916 között az igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:789.
 •  
  Tóth Béla
  Tóth Béla
  (1857–1907) nyelvész, filológus, újságíró, író, műfordító.
 •  
  Komlóssy Emma
  Komlóssy Emma
  (1881–1944) énekesnő, színésznő. Forrás: Székely György szerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Petrenka Pál
  Petrenka Pál
  (1860–1939) körjegyző
  Barsendréden
  Barsendréd
  , Szklenár Apollónia és Petrenka Márton fia.
  Móricz Virág
  Móricz Virág
  szerint apja róla mintázta "joviális falusi jegyzőit". Forrás: Pawel Mikulás Petrenka keresztelési anyakönyvi bejegyzéseSlovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHZX-VF2 : 19 July 2017), Pawel Mikulás Petrenka, 09 Dec 1860; citing p. , 82, Baptism, Jelšava, Revúca, Slovakia, Odbor Archivnictva (The Archives of the Republic), Slovakia; FHL microfilm 1,978,926. Hozzáférés: 2021.10.04.; Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979).; Petrenka Pál gyászjelentése, OSZK Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.10.04.
 •  
  Tomasovszky Anna
  Tomasovszky Anna
  (1881–?) Rohách Karolina és Tomasovszki Pál lánya,
  Holics Janka
  Holics Janka
  másodunokatestvére és barátnője. 1909. febr. 22-én házasságot kötött
  Pucsek Ferenccel
  Pucsek Ferenc
  .
  Zólyomban
  Zólyom
  éltek. Forrás: Tomasovszki Anna Paulina keresztelési anyakönyvi bejegyzése a csetnek-gencsi ág. hitv. evang. egyház születési anyakönyvében, Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935, database with images, FamilySearch, Anna Paulina Tomasovszki, 27 Feb 1881; citing p. , 6, Baptism, Štítnik, Rožňava, Slovakia, Odbor Archivnictva (The Archives of the Republic), Slovakia; FHL microfilm 1,924,870., hozzáférés:2021.09.27 ; Tomasovszky Anna, Móricz Zsigmondnak és Holics Jankának, Zólyom, 1909. febr. 18.
 •  
  Lengyel Menyhért
  Lengyel Menyhért
  (1880–1974) drámaíró, a Belvárosi Színház[PIM] társigazgatója. Forrás: Székely György, szerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Galló Jolán
  Galló Jolán
  (?–?)
  Galló János
  Galló János
  hizsnyói evangélikus lelkész és
  Szerényi Irma
  Szerényi Irma
  lánya.
  Holics Janka
  Holics Janka
  másodunokatestvére.
 •  
  Törék Margit
  Törék Margit
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  vashegyi
  Vashegy
  barátnője. Testvérei:
  Törék László
  Törék László
  és
  Törék Miklós
  Törék Miklós
  .
 •  
  Eisele Gusztáv
  Eisele Gusztáv
  (1861–1911) bányamérnök, a Rimamurányi Vasmű Részvénytársaság
  vashegyi
  Vashegy
  bányagondnoka. Számos bányászati és kohászati szakcikket írt, Borsodgömöri bányászati és kohászati monografia szerkesztője. Forrás: Fábry János, "Irodalom, tudomány, művészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 8:371.; Pesti Hírlap, 1911. december 17., 16.
 •  
  Pósa Lajos
  Pósa Lajos
  (1850–1914) költő, a Petőfi Társaság[PIM] tagja.
 •  
  Szontagh Magda
  Szontagh Magda
  (1883–1973) Stercula Jenőné,
  Szontagh Andor
  Szontagh Andor
  származó oszággyűlési képviselő lánya. Testvérei:
  Margit
  Szontagh Margit
  ,
  Biri
  Szontagh Boriska
  ,
  Andor
  Szontagh Andor
  . Forrás: Solt Jenőné Szontagh Magdolna gyászjelentése, OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2019.01.04, .; Holics Janka Móricz Zsigmondnak, 1904. június 27., magántulajdon.
 •  
  Galló Ilona
  Galló Ilona
  (1883–1917) Pétermann Zoltánné,
  Galló János
  Galló János
  és
  Szerényi Irma
  Szerényi Irma
  lánya.
  Holics Janka
  Holics Janka
  másodunokatestvére. (A gyászjelentés szöveges részében feltehetően az életkorra vonatkozóan téves adat szerepel). Forrás: Ilona Rózsa Galló keresztelési anyakönyvi bejegyzése, SSlovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDKG-RM8 : 19 July 2017), Ilona Rózsa Galló, 03 Sep 1883; citing p. , 56, Baptism, Ratkovské Bystré, Revúca, Slovakia, Odbor Archivnictva (The Archives of the Republic), Slovakia; FHL microfilm 2,362,063. Hozzáférés: 2021.09.24.; Pétermann Zoltánné szül. Galló Ilona gyászjelentése, Jolsva, 1917. július 25., Magángyűjtemény.
 •  
  Istók József
  Istók József
  (?–?) a Szklenár-család ismerőse. Az 1905-ös év folyamán
  Móricz Bálint
  Móricz Bálint
  építette a házukat Az 1905. január 22-én kelt levél alapján feltételezhetjük, hogy bankban dolgozott, talán a Magyar Földhitelintézet[PIM] Központi Osztályának egyik osztályfőnöke. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 204.; "Magyar Földhitelintézet", Nagy Magyar Compass 62, 1. rész, (1914/15): 138.
 •  
  Szerényi Sándor
  Szerényi Sándor
  (1858–1927) evangélikus lelkész
  Antunovácon
  Antunovac
  ,
  Szerényi Lajos
  Szerényi Lajos
  fia. Forrás: Szerényi Lajos, Szerényi Sándornak, Ratkósebes, 1908. ápr. 27., PIM Kézirattár, M. 100/3777; Szerényi Sándor gyászjelentése, OSZK Kisnyomtatványtár, Rácváros, 1927. október 21. Hozzáférés: 2021.09.27.
 •  
  Trsztyénszky Eta
  Pfeifer Jánosné
  (?–?) Pfeifer Jánosné,
  Holics Janka
  Holics Janka
  osztálytársa
  Pozsonyban
  Pozsony
  a tanítóképzőben.
 •  
  Szeremley Gyula
  Szeremley Gyula
  (1880?–1905)
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  osztálytársa volt
  Kisujszálláson
  Kisújszállás
  ,
  Szeremley Barnának
  Szeremley Barna
  , a gimnázium tanárának, majd igazgatójának az öccse.
 •  
  Holéczy Pálné
  Holéczy Pálné
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  baráti társaságához tartozó levélíró.
 •  
  Sándor János
  Sándor János
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  baráti társaságához tartozó levélíró.
 •  
  Bellányi János
  Bellányi János
  (?–?) evangélikus tanító
  Gömörrákoson
  Gömörrákos
  . Forrás: A tiszai ágost. hitv. evangy. egyházkerület névtára 1899 (Miskolc: Szelényi és Társa Könyvnyomdája, 1900), 264.
 •  
  Matthaeidesz Lajos
  Matthaeidesz Lajos
  (1879 k.–1963) evangelikus tanító, iskolaigazgató
  Baráttelken
  Baráttelke
  , később a Gömöri egyházmegye tanácskozási jogú tagja. Forrás: A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület közgyűlésének jegyzőkönyve (Eperjes: Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézet, 1913), VI.; Matthaeidesz Lajos gyászjelentése, OSZK Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.10.04.
 •  
  Koch Ödönné
  Koch Ödönné
  (?–?)
  jolsvai
  Jolsva
  lakos.
 •  
  Galló András
  Galló András
  (?–?)
  Galló János
  Galló János
  édesapja, a csetneki evangélikus egyház gondoka volt. Forrás: Poltz József, "Megemlékezés Galló Jánosról", Evangélikus népiskola 22, 5 sz. (1910): 150.
 •  
  Roháts Lajos
  Roháts Lajos
  (?–?) hizsnyói evangélikus lelkész. Forrás: Evangélikus Őrálló 1, 49. sz. (1905): 506.
 •  
  Birgling Gyuláné
  Birgling Gyuláné
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  , illetve a Holics család ismerőse.
 •  
  Poltz József
  Poltz József
  (?–?)
  jolsvai
  Jolsva
  evangélikus tanító.
 •  
  Birgling Gyula
  Birgling Gyula
  (?–?) valószínűleg hizsnyói, vasgyári famester. Forrás: Evangélikus Őrálló 1, 49. sz. (1905): 506.
 •  
  Koch Ödön
  Koch Ödön
  (?–?)
  jolsvai
  Jolsva
  lakos.
 •  
  Birgling Árpádné
  Birgling Árpádné
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  , illetve a Holics család ismerőse.
 •  
  Szomory Emil
  Szomory Emil
  (1874–1944) hírlapíró, író, a Magyar Nemzet[PIM], majd 1918-tól Az Ujság[PIM] munkatársa. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:793.; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Kalós Péter
  Kalós Péter
  (?–1904) evangélikus református lelkész
  Tiszabecsen
  Tiszabecs
  . Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 16:145.; Sipos Józef Móricz Zsigmondnak, 1905. jan. 8., PIM M. 100/1926/4.
 •  
  Novotny Antal
  Novotny Antal
  (?–?) a Rimamurányi Vasmű Részvénytársaság munkatársa,
  nagyrőcei
  Nagyrőce
  lakos. Forrás: "Kereslet", Budapesti Hírlap, 1905. ápr. 7., 24.
 •  
  Holics Elek
  Holics Elek
  (1837–?)
  Holics Zsigmond
  Holics Zsigmond
  nagybátyja. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 493.
 •  
  Jelinek Ernő
  Jelinek Ernő
  (?–?) a Vashegyi és Gömörrákosi Vasércbányák igazgatója, 1905 vége felé ment nyugdíjba. Forrás: Nagy Károly, "Gyürky Gyula, a farkaslyuki bánya tárnájának névadója ", A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27 (1991), 87–88..
 •  
  Nagy László
  Nagy László
  (1850–1935) Szatmár vármegye főispánja volt 1905. október 25. és 1906. április 10. között. Mint a darabont kormányhoz hű ember, munkásságát tiltakozás kísérte a megyében, a nemzeti ellenállás propagálására Szatmárvármegye címen még hetilap is indult. Leváltásának hírére írhatta
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  a Hej tulipán, tulipán... c. kortárs dalt. Forrás: "Uj főispánok", Budapesti Hírlap, 1905. okt. 25., 3.; "Nagy László főispán életrajza", Szatmármegyei Közlöny, 1905. okt. 29., [2.]; "Királyi biztosi felmentések", Belügyi Közlöny, 1906. ápr. 10., 184.; "Távozás", Szatmármegyei Közlöny, 1906. ápr. 11., [2.]; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 171–172.
 •  
  Nagy Sándor
  Nagy Sándor
  (?–?) főjegyző
  Nagykárolyban
  Nagykároly
  . Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 24 (1905), 107.
 •  
  Sipos József
  Sipos József
  (1867–1949) református lelkész, a Tiszavidéki Lelkészi Kör tagja. 1891-ben Hérmánszegre került segédlelkészként, 1895-től lelkész
  Milotán
  Milota
  . Később Turistvándiban, majd Ráckevén élt. 1893-tól egyházmegyei aljegyző, 1909-ben tanácsbíró, 1917-ben az Országos Zsinat tagja, 1919-ben a szatmári református egyházmegye segédesperese. A Szatmár és Szamos című lapokban számos cikket, tárcát, verset, sőt egy regényt is közölt. Egyháztörténettel foglalkozott, fő műve A szatmári egyházmegye 40 éves története.
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  iskolatársa és barátja.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  népdalgyűjtő útjain huzamosabb ideig vendégeskedett a lelkész házában. Az Árvalányok című kisregény cselekményének egy része milotai eredetű, miként A fáklya részletei is, ezért a lelkész a regény megjelenése után neheztelt Móricz Zsigmondra, kapcsolatuk megszakadt. Forrás: Sipos József születési anyakönyvi bejegyzése, "Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VFPF-W6Q : 17 February 2021), József Sipos, 25 Feb 1867 Baptism; citing Milota, Szatmár, Hungary, Országos Leveltár, Budapest (Hungary National Archives, Budapest); FHL microfilm 632,201. Hozzáférés: 2021.10.04.; Nagy Iván, Magyarország családai: Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, 12. köt (Pest: Emich Gusztáv Nyomdája, 1857–1868) 10:218.; Török József, "Sipos József életrajza és esperessége" in. Sipos József, A szatmári ref. egyház negyvenéves története (Budapest: 1941), 1–2 köt., 2:426–432.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 166–167.; Katona Béla, Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája 2. Ajaktól Zsurkig (Jósa András Múzeum Kiadványai 41. Nyíregyháza, 1996), 96–97.; Margócsy József, "Szabolcs-Szatmár Móricz Zsigmond életében, műveiben. Kalauz-kísérlet.", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004. 4. szám, 491, 496.; Tóth Zoltán, "Fáklya lenni népemnek... Móricz Zsigmond és Sipos József levelezése.", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1997, 32. évf. 2. szám, 205.
 •  
  Sipos Károly
  Sipos Károly
  (?–1896 e.) lelkész
  Milotán
  Milota
  ,
  Sipos József
  Sipos József
  édesapja. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 166.; Gaylhoffer-Kovács Gábor, "A milotai református templom famennyezetének "ládájába" rejtett iratok", Műemlékvédelem, 2014, 58. évf. 4. szám, 257.; Tóth Zoltán, "Fáklya lenni népemnek... Móricz Zsigmond és Sipos József levelezése.", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1997, 32. évf. 2. szám, 205.; Sipos József és Szeles Erzsébet hazassági anyakönyvi bejegyzése, "Hungary Civil Registration, 1895-1980," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKDZ-8Q2B : 2 July 2019), József Sipos and Erzsébet Szeles, 14 Jul 1896; citing Marriage, Szabolcs, Magyarország, Archiv der Stadt Budapest (Archive of the City), Hungary. Hozzáférés: 2021.10.04.
 •  
  Scháb Pálné
  Scháb Pálné
  (?–?) mosónő, a Móricz-család szomszédja az Ülői út 91-es lakásban. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 15 (Budapest: Franklin Társulat, 1903–1904), 1563.
 •  
  Szekeres Gusztáv
  Szekeres Gusztáv
  (?–?)
  jolsvai
  Jolsva
  földbirtokos. Forrás: "I. Eladó gyümölcskészlettel rendelkeznek", Gyümölcskertész 20, 20. sz., (1910): 316.
 •  
  Hoffmann Miksa
  Hoffmann Miksa
  (?–?)
  jolsvai
  Jolsva
  vállalkozó. Forrás: Központi Értesítő 27, 30. sz. (1902): 529.
 •  
  Jurin Sámuel
  Jurin Sámuel
  (?–?)
  jolsvai
  Jolsva
  lakos. Forrás: Központi Értesítő 27, 30. sz. (1902): 529.
 •  
  Zahler Emil
  Zahler Emil
  (1875–?) orvos,
  Móriczék
  Móricz Zsigmond
  Üllői úti szomszédja, barátja. Forrás: Gergely András, Jeles magyar zsidó orvosok lexikona (Budapest: Makkabi, 2001), 117.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1924–1925., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Kiadó 2004 Kft., 2010), 830.
 •  
  Basilides Gusztáv
  Basilides Gusztáv
  (1840 k.–1913) polgármester
  Jolsván
  Jolsva
  , tanácsos, vármegyei törvényhatósági bizottsági tag.
 •  
  Kun Zoltán
  Kun Zoltán
  (1848–1933) orvos, tanár, egészségügyi főtanácsos, kórházalapító, író. A Sárospataki Református Főiskola[PIM] teológiai akadémia és gimnázium doktora volt 1873-tól közel hatvan éven keresztül, orvosi szaklapokban is publikált. Móricz Zsigmond is ismerte, aki Sárospatakon végezte a IV, V. osztályt és a VI. év félévét 1894 szeptemberétől 1896 decemberég. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 17:753.; Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1914, 194.; Dr. Kókai Kun Zoltán gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2021.10.06.; Takács Béla, A sárospataki „Főiskolai Betegsegélyző Egylet" története, in Palla Ákos szerk. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 24. (Budapest, 1962), 156–163.; Móricz Zsigmond, "Pataki felolvasás", Sárospataki Ifjúsági Közlöny 1942–1943, in Tanulmányok I., szerk. Szabó Ferenc, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978), 747.
 •  
  Bruckner Győző
  Bruckner Győző
  (1877–1962) történetíró. Forrás: Evangelikus arcképcsarnok, Tóth-Szöllős Mihály szerk. (Budapest: Evangélikus Sajtóosztály, 2002), 29.
 •  
  Egresi Nagy Sándor
  Egresi Nagy Sándor
  (?–?) 1900-ban a Közoktatásügyi Minisztérium Számvevőségének egyik számvizsgálója, később tanácsosa volt.
  Móricz István
  Móricz István
  főnöke. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 17 (Budapest: Franklin Társulat, 1905–1906), 259.; Budapesti cím- és lakjegyzék 12 (1900–1901): 203.
 •  
  Cseike Győző
  Cseike Győző
  (1859–1915) miniszteri számvevőségi igazgató. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 17 (Budapest: Franklin Társulat, 1905–1906), 259.
 •  
  Tauszk Ferenc
  Tauszk Ferenc
  (1865–1915) orvos. 1888–1899-ig
  Korányi Frigyes
  Korányi Frigyes
  belgyógyászati klinikájának tanársegédje, 1896-ban egyetemi magántanári képesítést szerzett. Jelentős munkásságot fejtett ki a belgyógyászat, különösen a tüdővész elleni küzdelem terén. Igazgató főorvosa volt 1900-tól a San Marco Irgalomháznak, főtitkára a
  budapesti
  Budapest
  szegény sorsú tüdőbetegek szanatórium-egyesületének. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:828–829.
 •  
  Molnár Viktor
  Molnár Viktor
  (?–1950) orvos. Forrás: Molnár Viktor gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.21.
 •  
  Vaszary Kolos Ferenc
  Vaszary Kolos Ferenc
  (?–?) pannonhalmi főapát, bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek.
 •  
  Dinay János
  Dinay János
  (?–?) egyházgondnok, 1906-ban a Szirki Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet igazgatóságának tagja. Forrás: Központi Értesítő, 28. sz. (1906): 586.
 •  
  Terray Gyula
  Terray Gyula
  (1834–1925) evangélikus főesperes, lelkész. Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Berger István
  Berger István
  (?–?)
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  tanítványa
  Temesváron
  Temesvár
  1905-ben.
 •  
  Schlesinger Mór
  Schlesinger Mór
  (?–?) bútorkereskedő (Múzeum-körút 41.) Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 17 (Budapest: Franklin Társulat, 1905–1906), 693.
 •  
  Feld Zsigmond
  Feld Zsigmond
  (1849–1939) a Városligeti Színkör igazgatója. Forrás: Alpár Ágnes, "Feld papától Erdélyi Miksáig", Népszabadság, 1999. aug. 10., 30.
 •  
  Berger Miksa
  Berger Miksa
  (?–?)
  temesvári
  Temesvár
  bankigazgató,
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  szállás- és munkaadója, majd hitelezője. 1905-ben
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  ajánlásával felvették a Magyar Nyelvtudományi Társaságba. Forrás:
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  Móricz Zsigmondnak
  Móricz Zsigmond
  szóló 1905. október 3-ai és 1908. április 2-ai levelei; "X. Választmányi ülés (1905. november 21.)", Magyar Nyelv 2 (1906): 45.
 •  
  Ballagi Aladár
  Ballagi Aladár
  (1853–1928) történész, egyetemi tanár, az MTA[PIM] tagja,
  Ballagi Mór
  Ballagi Mór
  fia. 1889–1924 között az újkori történelem nyilvános rendes tanára a Budapesti Tudományegyetemen. 1905–1910-ig függetlenségi országgyűlési képviselő. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:94.; Vértes Miklós, "Ballagi Aladár és az Egyetemi könyvtár", Magyar könyvszemle 91 (1975): 196–200.
 •  
  Torday Lajos
  Torday Lajos
  (1880–?) gimnáziumi tanár. Forrás: [Baumgartner Alajos], szerk., A budapesti I. kerületi m. kir. állami Verbőczy István reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona (Budapest: Verbőczy István reálgimnázium, 1927), 55.
 •  
  Náray Aurél
  Náray Aurél
  (1883–1948) festő, grafikus, autodidakta művész. Forrás: N. Horváth Péter, "A szépség apostola: Náray Aurél festőművészről", Műhely 22, 1. sz. (1999): 58–60.
 •  
  Sóváry Ilona
  Sóváry Ilona
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  barátnője.
 •  
  Keszler József
  Keszler József
  (1846–1927) újságíró, korának egyik legjelentősebb műkritikusa, több lap – köztük az Ellenőr, a Pester Lloyd[PIM], a Magyarország és a Nagy Világ[PIM], a Nemzeti Hírlap[PIM], a Nemzet[PIM], a Magyar Nemzet[PIM], az Országos Hírlap[PIM], Az Ujság[PIM] – munkatársa. Forrás: Csathó Kálmán, A régi Nemzeti Színház, (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 279–284.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:912.
 •  
  Héder Sándor
  Héder Sándor
  (1846–1937) tornász, részvénytársasági igazgató, a levél megírása idején a Budapesti Evangélikus Református Egyházközség[PIM] gazdasági igazgatója. Forrás: viski Héder Sándor gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.12.
 •  
  Csók György
  Csók György
  (1868–?)
  szirki
  Szirk
  evangélikus lelkész.
 •  
  Mánczos József
  Mánczos József, id.
  (1858–1934) elemi iskolai tanító, iskolaigazgató
  Vashegyen
  Szirkvashegy
  , pedagógiai író, ifj.
  Mánczos József
  Mánczos József, ifj.
  iparművész apja. Forrás: Mánczos József gyászjelentése, 1934. december 20., magántulajdonban.; Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 18:413.
 •  
  Kerner István
  Kerner István
  (1867–1929) az egyik legnagyobb magyar karmester. Tagja volt az Operaház és a Filharmóniai Társaság zenekarának, 1920–1921-ig az Operaház igazgatója volt. Forrás: "Kerner István", Muzsika 1, 8–9. sz. (1929): 3–7.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:905–906.
 •  
  Bárd Ferenc
  Bárd Ferenc
  (1865–1935) zeneműkiadó, az 1893-ban alapított Bárd Ferenc és Testvére könyv- és zeneműkereskedés társtulajdonosa. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:115.
 •  
  Markovics Árpád
  Markovics Árpád
  (1874?–1942) gyógypedagógus. 1905–1913 között a siketnémák és vakok
  jolsvai
  Jolsva
  intézetének igazgatótanára. Forrás: "Markovics Árpád", Nyírvidék, 1942. márc. 16., 2.; Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 18:513.
 •  
  Hozáczy Ferenc
  Hozáczy Ferenc
  (?–?)
  nagyrőcei
  Nagyrőce
  ügyvéd,
  Holics Janka
  Holics Janka
  rokonságához tartozott.
 •  
  Jámbor Simon
  Jámbor Simon
  (?–?) hangjegymetsző, 1906-tól a Magyar Iparművészeti Társulat rendes tagja.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  és
  Györe Károly
  Györe Károly
  Tulipánnyíláskor c. dalfüzetét hangjegymetszőintézete adta ki, melynek önálló kiadója működött is. Forrás: "Új tagok", Magyar Iparművészet 9 (1906): 260.; Simon Géza Gábor, Magyar jazztörténet (Budapest: Magyar Jazzkutatási Társaság, 1999), 32.
 •  
  Jankó János
  Jankó János
  (?–?)
  putnoki
  Putnok
  főjegyző,
  Szklenár Apollóniának
  Szklenár Apollónia
  ,
  Szklenár Teréz
  Szklenár Teréz
  nagynénjének második házastársa. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 19, 43.
 •  
  Thury Zsigmond
  Thúry Zsigmond
  (?–?)
  kisari
  Kisar
  református lelkész, a Szatmár megyei Függetlenségi Párt tagja, a párt
  fehérgyarmati
  Fehérgyarmat
  tisztikarának elnöke. Forrás: "Pártgyülés", Heti szemle, 1906. márc. 14., 3.
 •  
  Luby Géza
  Luby Géza
  (1848–1911) a Szatmár megyei Függetlenségi Párt elnöke,
  Fehérgyarmat
  Fehérgyarmat
  országgyűlési képviselője. Forrás: "Pártgyülés", Heti szemle, 1906. márc. 14., 3.; Luby Géza gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.11.05.
 •  
  Szontagh Andor
  Szontagh Andor
  (1849–1914) gyárigazgató, országgyűlési képviselő. Az 1906-os országgyűlési választásokon az Országos Alkotmánypárt jelöltjeként újra megválasztották
  Jolsva
  Jolsva
  képviselőjének. Forrás: "A választás második napja", Pesti Napló, 1906. máj. 1., 2–12, 7.; Szontagh Andor gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.11.05.; "Gyászrovat", Budapesti Hírlap, 1914. jún. 24., 11.
 •  
  Nécsey János
  Nécsey János
  (?–?) gyógypedagógus. 1901-ben a siketnémák és vakok
  jolsvai
  Jolsva
  intézetének szervezésével és igazgatásával bízták meg, buzgóságának köszönhetően az intézmény még abban az évben megkezdhette működését. 1905-től a
  körmöcbányai
  Körmöcbánya
  intézetbe helyezték át azonos minőségben, helyét
  Markovics Árpád
  Markovics Árpád
  vette át. Forrás: Borbély Sándor, szerk., Emlék-könyv a siketnémák váczi országos királyi intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára (Budapest: 1902), 392–394.; Budapesti Közlöny, 1905. júl. 25., 1.
 •  
  Ábrahám Dezső
  Ábrahám Dezső
  (1875–1973) ügyvéd, politikus. 1906–1918-ig
  Karcag
  Karcag
  országgyűlési képviselője, majd
  Károlyi Mihály
  Károlyi Mihály
  kormányában igazságügyi államtitkár. 1919. július 12. és augusztus 12. között a szegedi ellenforradalmi kormány miniszterelnöke, 1919–1920-ig a Huszár-kormány belügyi államtitkára, majd visszavonult a politikai élettől. 1944 novemberében a nyilasok túszul ejtették, 1945. szeptember végén került csak haza. 1947–1948-ig újra országgyűlési képviselő a Független Magyar Demokrata Párt listáján. 1949-ben végleg visszavonult a politikai élettől. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:2.
 •  
  Kossuth Ferenc
  Kossuth Ferenc
  (1841–1914) politikus, mérnök,
  Kossuth Lajos
  Kossuth Lajos
  idősebb fia. 1894-es hazaköltözéséig részt vett az emigráció politikai és publicisztikai tevékenységében. 1895-ben képviselővé választották, majd a Függetlenségi és 48-as Párt[PIM] elnöke lett. A Wekerle-kormányban 1906 és 1910 között kereskedelmi miniszter volt. Kiadta
  Kossuth Lajos
  Kossuth Lajos
  műveinek egy részét. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:978.
 •  
  Madarász Imre
  Madarász Imre
  (1846–1918)
  karcagi
  Karcag
  református lelkész, 1887–1905-ig a karcagi választókerület Kossuth-párti országgyűlési képviselője. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 18:272.
 •  
  Kardhordó Árpád
  Kardhordó Árpád
  (1860?–1911) kereskedő, függetlenségi párti politikus, kortes, a századforduló népszerű alakja. 1902-ben kezdődő politikai pályafutása során felélte vagyonát, szivacskereskedése tönkrement. 1905-ben, 1906-ban és 1910-ben is indult az országgyűlési választásokon, egyik alkalommal sem választották meg. Forrás: "Kardhordó Árpád meghalt", Pesti Napló, 1911. jan. 12., 6.
 •  
  Szuhay József
  Szuhay József
  (1863–1910) a Hernádvölgyi Magyar Vasipar Részvénytársaság korompai vasolvasztóinak igazgatója, a korompai református egyház főgondnoka, a korompai állami elemi iskolák gondnokságának és a községi polgári iskolaszéknek elnöke. Forrás: Dr. Szuhay József gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.12.04, .; "Gyászrovat", Pesti Napló, 1911. jan. 1., 13.
 •  
  Szentiványi Gyula
  Szentiványi Gyula
  (1851–1920) mérnök,
  apai
  Apa
  földbirtokos,
  Szatmár vármegye
  Szatmár vármegye
  törvényhatóságának bizottsági tagja. 1896-tól több ízben is megválasztották a megye
  aranyosmedgyesi
  Aranyosmeggyes
  kerületének képviselőjévé, 1896-ban mint a Nemzeti Párt, 1901-ben és 1905-ben mint a Szabadelvű Párt[PIM], 1910-ben mint a Nemzeti Munkapárt jelöltjét. Az 1906-os választásokon nem indult. Forrás: Végváry Ferenc és Zimmer Ferenc, szerk., Sturm–féle országgyülési almanach: 1910–1915 (Budapest: 1910), 125.; "Gyászrovat", Budapesti Hírlap, 1920. okt. 8., 4.
 •  
  Kont Ignác
  Kont Ignác
  (1856–1912) irodalomtörténész, bibliográfus. Munkásságának fő célja a magyar kultúra (elsősorban az irodalom) franciaországi megismertetése, népszerűsítése volt. 1902-től a
  párizsi
  Párizs
  Sorbonne-on a magyar nyelv és irodalom magántanára, 1907-től rendes tanára. Működése alatt vált hivatalossá az egyetemen a magyar oktatás. Legfontosabb munkája a magyar vonatkozású francia művek bibliográfiája, a Bibliographie française de la Hongrie (1521–1910). Forrás: Kiss Sándor, Kont Ignác (Debrecen: [s.n.], 1935).; Szentmihályi János, "A hungarica-bibliográfia néhány problémája", Magyar Könyvszemle 74 (1958): 109–117, 110–111.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:965.; Cz. Farkas Mária, "Kont Ignác és nyelvtankönyve", Hungarológiai Évkönyv 9 (2008): 49–60.
 •  
  Petrás Marianne
  Petrás Marianne
  (?–?) 1906-tól a zólyomi, 1911-től a trencsényi állami elemi népiskola rendes tanítónője. Forrás: Hivatalos Közlöny 14 (1906): 362.; Hivatalos Közlöny 19 (1911): 349.
 •  
  Wollmann Elma
  Wollmann Elma
  (1856–1929) tankönyvíró, a Pozsonyi Állami Tanítónőképző igazgatónője. Munkásságáért 1914-ben
  I. Ferenc József
  Ferenc József
  Erzsébet-renddel, X. Pius pápa a Pro Ecclesia et Pontifice érdemrenddel tüntette ki. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1648.; "Jubileum", Rákos Vidéke, 1922. május 21., 1–3, 1.
 •  
  Voit Paula
  Voit Paula
  (1857–1939) Bartók Béláné, zenepedagógus,
  Bartók Béla
  Bartók Béla
  édesanyja. 1894-től 1907-es nyugdíjba vonulásáig a Pozsonyi Állami Tanítónőképző zenetanára. Forrás: Vajda Géza, "Bartók Béla és Pozsony", Irodalmi Szemle 24 (1981): 904–910, 905.
 •  
  Fiéba Izabella
  Fiéba Izabella
  (?–1909) Kolbai Arnoldné, 1893-tól haláláig a Pozsonyi Állami Tanítónőképző rendes tanára. Forrás: "Áthelyezések", Hivatalos Közlöny 1, 17. sz. (1893): 10.; "Gyászrovat", Budapesti Hírlap, 1909. szept. 11., 9.
 •  
  Herczegh Kamilla
  Herczegh Kamilla
  (1871–1959) 1897-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 16 (1897): 525.; Herczegh Kamilla gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.17.
 •  
  Gerdenich Claudina
  Gerdenich Claudina
  (?–?) 1901-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző rajztanára. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 20 (1901): 592.
 •  
  Boór Elza
  Boór Elza
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  barátnője a Pozsonyi Állami Tanítónőképzőben.
 •  
  Balogh Elemér
  Balogh Elemér
  (1866–1938) református püspök, történész, 1896-tól a Pozsonyi Állami Tanítónőképző református hittanára. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 15 (1896): 467.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:96.
 •  
  Belányi Tivadar
  Belányi Tivadar
  (1854–1939) tanár, író. 1877-ben a keszthelyi polgári iskolában kezdett tanítani, 1880-tól a csáktornyai tanítóképző, 1891-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára. Versei, elbeszélései mellett tanügyi és nyelvészeti tárgyú értekezéseket is publikált. Forrás: Pongrácz Elemér, Osváth Gyula, "Irodalom, tudomány, művészet", in Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 9:228–278, 232.; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Tabódy Ida
  Tabódy Ida
  (1877–1943) alapítványi, csillagkeresztes és palotahölgy, tanítónő, 1905-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára, 1914-től igazgatója. Jelentős szerepe volt 1919-ben a Tanítónőképző
  Cinkotára
  Cinkota
  való átmentésében, hálából
  Cinkota
  Cinkota
  díszpolgárává választották. Több tanügyi tanács és társadalmi egyesület tagja volt. Forrás: Tabódy Ida gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.16. ; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Bobok Karola
  Bobok Karola
  (1863?–1939) 1883-tól munkatanár és nevelőnő a Pozsonyi Állami Tanítónőképzőben. Forrás: "A vidék", Budapesti Hírlap, 1883. júl. 26., 2.; "Halálozás", Magyar Nemzet, 1939. ápr. 13., 10.
 •  
  Lendvai Vilma
  Lendvai Vilma
  (?–?) leányiskolai tanár. Forrás: Hivatalos Közlöny, 1917. május 01., 207.
 •  
  Wölfel Irma
  Wölfel Irma
  (?–?) tanítónő,
  Holics Janka
  Holics Janka
  barátnője.
 •  
  Holényi István
  Holényi István
  (?–?) pozsonyi ügyvéd.
 •  
  Mészáros Dóra
  Mészáros Dóra
  (1883?–1946) Dr. Schaller Sándorné, iskolaigazgató, jótékonysági mozgalmár,
  Holics Janka
  Holics Janka
  barátnője, évfolyamtársa a Pozsonyi Állami Tanítónőképzőn. Forrás: Bozzay Margit, szerk., Magyar asszonyok lexikona (Budapest: Dajkovich, 1931), 824–825.; Dr. Schaller Sándorné Mészáros Dóra gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.17, .
 •  
  Menich Antal
  Menich Antal
  (1856–?) zenetanár. 1877-től segédzenetanár
  Budapesten
  Budapest
  , 1881-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző zenetanára. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 18:806.
 •  
  Günther Anna
  Günther Anna
  (?–?) Marian Józsefné, 1893-tól a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára. Forrás: Néptanítók lapja, 1893. okt. 4., 764.
 •  
  Handzó János
  Handzó János
  (?–?)
  zólyomi
  Zólyom
  vasgyári munkás. Felesége,
  Evelin
  Handzóné Evelin
  Móricz Miklós
  Móricz Miklós
  közlése szerint –
  Holics Janka
  Holics Janka
  nagyapjának unokahúga. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 338.
 •  
  Ágai Béla
  Ágai Béla
  (1870–1944) író, újságíró, szerkesztő,
  Gajári Ödön
  Gajári Ödön
  mellett Az Ujság[PIM] szerkesztőségének tagja.
 •  
  Borbély Lajos
  Borbély Lajos
  (1843–1923) kohómérnök, országgyűlési képviselő. 1881-től a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. műszaki vezérigazgatója. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:246.
 •  
  Kármán Ernő
  Kármán Ernő
  (?–1906) a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű
  vashegyi
  Vashegy
  főszámvezetője,
  Holics Jenő
  Holics Jenő
  munkatársa. 1906. nov. 17-én ismeretlen okokból lelőtte kislányát, majd magával is végzett. Forrás: "Esküvő", Békés, 1905. ápr. 30., 4.; "Gyilkos és öngyilkos apa", Pesti Hirlap, 1906. nov. 19., 10.
 •  
  Szini Gyula
  Szini Gyula
  (1876–1932) újságíró, író, műfordító. Jogi tanulmányokat végzett, majd rövid hivatali szolgálat után előbb a Pesti Napló[PIM], majd 1903-tól a Budapesti Napló[PIM], illetve Az Ujság[PIM] munkatársa. Később a Nyugat[PIM] köréhez tartozott. A Tanácsköztársaság idején az írói direktórium tagja, majd visszavonult. 1929-ben Baumgarten-díjat kapott. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:783.
 •  
  Elek Artúr
  Elek Artúr
  (1876–1944) író, műfordító, szerkesztő, kritikus, műtörténész. A Magyar Géniusz, a Figyelő[PIM], valamint Az Ujság[PIM] irodalmi-művészeti főmunkatársa, 1908-ban a Nyugat[PIM] alapító tagja, majd évtizedeken át munkatársa. Képzőművészeti kritikái a Művészet[PIM] c. folyóratban jelentek meg. Szépirodalmi, kritikai életműve mellett irodalomszervező tehetségének köszönhető, hogy a kortárs művészekkel, írókkal kiterjedt kapcsolatot ápolt. Az Ujság szerkesztőségében munkatársa volt
  Móricz Zsigmondnak
  Móricz Zsigmond
  . Móricz Zsigmond állatmeséi c. kritikája az első komoly méltatás volt
  Móricz Zsigmondról
  Móricz Zsigmond
  a Nyugatban.
  Elek Artúr
  Elek Artúr
  testvére
  Elek Janka
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  második
  leányának
  Móricz Gyöngyi
  keresztanyja lett.
 •  
  Kálnoki Izidor
  Kálnoki Izidor
  (1863–1930) író, hírlapíró. Írói álneve Vulpius. 1885-ben az Egyetértés[PIM], majd a Magyar Hírlap[PIM] munkatársa, később a Pesti Napló[PIM] helyettes szerkesztője, majd 1903-tól Az Ujság[PIM] főmunkatársa.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  , aki szintén a szerkesztőség tagja volt, 1905-ben mint az egyik legműveltebb és legtehetségesebb újságírót jellemzi jegyzetfüzetében. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:8667.; Móricz Miklós, "Móricz Zsigmond az újságírásról, újságírókról", Irodalomtörténeti Közlemények, 1955, 372–373.
 •  
  Móricz Andor Bálint
  Móricz Andor Bálint
  (1907–1908)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  és
  Holics Janka
  Holics Janka
  második fia.
 •  
  Soltész Elemér
  Soltész Elemér
  (1874–1957) református püspök. A
  debreceni
  Debrecen
  kollégium diákja volt, amikor
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  beiratkozott az első osztályba. 1907-ben kötöttek barátságot,
  Soltész Elemér
  Soltész Elemér
  ekkor
  nagybányai
  Nagybánya
  református lelkész, Móricz pedig a Magyarország Vármegyéi és Városai c. monográfia-sorozat szerkesztésében vett részt. Szülőföldjére, Szatmár megyére és Nagybányára vonatkozó adatokat gyűjtött a készülő kiadványhoz, fényképsorozatot készített a Nemzeti Múzeum megbízásából. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 332.
 •  
  Sátor Dávid
  Sátor Dávid
  (1855–1926)
  szinyérváraljai
  Szinérváralja
  református lelkész,
  Soltész Elemér
  Soltész Elemér
  sógora. Forrás: Sátor Dávid gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára
 •  
  Zsigmond Róza
  Zsigmond Róza
  (?–?)
  Soltész Elemér
  Soltész Elemér
  felesége. Forrás: Kempelen Béla, Magyar nemes családok (Budapest: Grill Károly Könyvnyomdája, 1911–1932), 11:567.
 •  
  Spiczuli Károly
  Spiczuli Károly
  (?–?)
  nagybányai
  Nagybánya
  fazekasmester és presbiter.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  cserépkancsókat és tálakat rendelt tőle. Híres műhelyéről fotográfiát készített, mely a Néprajzi Múzeum gyűjteményében található, jelzete 10072.
 •  
  Nánásy István
  Nánásy István
  (?–?)
  nagybányai
  Nagybánya
  nyomdász. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:342.
 •  
  Bartók József
  Bartók József
  (?–?)
  nagybányai
  Nagybánya
  harangozó.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Márkus c. novellájának modellje. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 333.; Móricz Zsigmond, Hét krajcár, Budapest: Nyugat Kiadó, 1909. 13–25.
 •  
  Farkas Pál
  Farkas Pál
  (1878–1921) Wolfner Pál, író, szociológus, politikus. A Singer és Wolfner[PIM] Kiadóvállalat egyik tulajdonosának,
  Wolfner Józsefnek
  Wolfner József
  a fia. Jogot végzett, az Ügyvédjelöltek Egyesületének első elnöke, majd az egyre jobban radikalizálódó Társadalomtudományi Társaság ellensúlyozására szervezett konzervatív beállítottságú Magyar Társadalomtudományi Egyesület egyik alapítója és főtitkára (1906). Az Új Idők[PIM] egyik szerkesztője. Tisza István párthíve; 1910-től országgyűlési képviselő. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:472.
 •  
  Czinke István
  Czinke István
  (1855–1942) református lelkész, püspök, vallástanár, egyházi író. Forrás: Veres Samu és Komoróczy Miklós, "Irodalom, tudomány, művészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 7:359–409, 369–370.; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Kérészy Barna
  Kérészy Barna
  (1846–1922) tiszanánai református lelkész, a sárospataki főiskola igazgatótanácsának tagja, egyházkerületi tanácsadó és zsinati képviselő. Forrás: Torday Ányos és Breznay Imre, "Irodalom, tudomány, művészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 8:356–421, 381.
 •  
  Révész Bálint
  Révész Bálint
  (1816–1891) református püspök, egyházi szónok. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:512.
 •  
  Frenssen, Gustav
  Frenssen, Gustav
  (1863–1945) író, 1902-ig falusi lelkész. Forrás: Salyámosy Miklós, "Frenssen, Gustav", in: Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 3:345.
 •  
  Nagy Lenke
  Nagy Lenke
  (1889–1970) fotográfus, 1908-ban házasodott össze
  Móricz Istvánnal
  Móricz István
  . Forrás: Nagy Lenke és Móricz István jegyességi értesítése, kisnyomtatvány, PIM kisnyomtatványtár, Any.762/1, hozzáférés: 2018.10.10.; Észak-Magyarország, 1970. március 22., 10.
 •  
  Domahídy László
  Domahídy László
  (1886–1961)
  Szilágyi Erzsébet
  Szilágyi Erzsébet
  fia.
 •  
  Fröhlich János
  Fröhlich János
  (1873–1926) újságíró, filmhíradó-szerkesztő. Az Ujság[PIM] rendőri tudósítója, a Kino-Riport[PIM] filmgyár egyik alapítója. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:547.
 •  
  Osvát Ernő
  Osvát Ernő
  (1876–1929) a Nyugat[PIM] szerkesztője, számos jelentős író, költő felfedezője, kora irodalmi életének egyik vezéralakja. A lap megindulásától kezdve ő volt tényleges szerkesztője, kevés beleszólást engedve többi munkatársa számára. Emiatt 1911 januárjában jelentős vita támadt közte és a folyóirat részvényeinek egy tekintélyes része felett rendelkező
  Hatvany Lajos
  Hatvany Lajos
  között, kinek nyomására februárban lemondott a felelős szerkesztői posztról. Nemsokára a Nyugat szerzőinek többsége, köztük
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  is tiltakozásul a Palermo kávéházban[PIM] gyűltek össze, és a demonstráció hatására
  Hatvany
  Hatvany Lajos
  kénytelen volt visszakozni. A történtek után újra
  Osvát
  Osvát Ernő
  dominált a lapnál egészen 1919 eleji (időleges) visszavonulásáig. 1920 januárjától, a folyóirat újjászervezése idején, visszatért, ám befolyása folyamatosan csökkent. Családjával – az állandó megélhetési gondok mellett – súlyos egészségügyi problémákkal küzdöttek.
  Felesége
  Steiner Cornélia
  1927-ben öngyilkos lett,
  Osvát
  Osvát Ernő
  1929. október 28-án,
  lányuk
  Osvát Ágnes
  halottas ágyánál végzett magával. Műveit jórészt halála után adták ki.
  Osvát
  Osvát Ernő
  1908-ban figyelt fel
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  egy, Az Ujságban[PIM] megjelent írására, és nem sokkal később közölte tőle Hét krajcár c. elbeszélését a Nyugat október 16-ai számában. Még ebben az évben megbízta
  Móriczot
  Móricz Zsigmond
  egy kisregény megírásával is, azonban a Vér nem nyerte meg tetszését, aminek hatására szerzője elégette a kéziratot. Ettől eltekintve a Nyugat szerkesztője a kezdetektől egyik legfontosabb szerzőjeként tartotta számon
  Móriczot
  Móricz Zsigmond
  .
  Osvát
  Osvát Ernő
  halála után, 1929 és 1933 között
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Babits Mihállyal
  Babits Mihály
  és
  Gellért Oszkárral
  Gellért Oszkár, id.
  közösen szerkesztette tovább a folyóiratot. Forrás: Móricz Zsigmond, "Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője", Nyugat 16, 11–12. sz. (1923): 721–725.; Móricz Zsigmond, Rádióbeszéde, 1930., idézi Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 97.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 262–267, 322, 434–435.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 45–61.; Fráter Zoltán, Osvát Ernő élete és halála (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1987).; Fráter Zoltán, "Osvát Ernő", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1525.; Buda Attila, A Nyugat Kiadó története (Budapest: Borda Antikvárium, 2000).; Kosztolánczy Tibor, A fiatal Osvát Ernő (Budapest: Universitas, 2009).; Móricz Zsigmond, Naplók: 1924–1925., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Kiadó 2004 Kft., 2010), 292, 302–303.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1926–1929, kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2012), 604–606, 649–650, 735–736.
 •  
  Schöpflin Aladár
  Schöpflin Aladár
  (1872–1950) kritikus, író, irodalomtörténész, műfordító, a Kisfaludy Társaság[PIM] és az MTA[PIM] tagja. 1898-tól a Vasárnapi Ujság[PIM], 1908-tól a Nyugat[PIM] munkatársa, 1909-től a Franklin Társulat[PIM] titkára volt.
  Babits Mihály
  Babits Mihály
  halála után a Baumgarten Alapítvány[PIM] kurátora, illetve a Magyar Csillag[PIM] társszerkesztője lett. Korának egyik legérzékenyebb kritikusa volt. Érdeklődése a konzervatív irodalom szerzőire is kiterjedt, de középpontjában elsősorban a Nyugat alkotói álltak. Esszéi, tanulmányai, valamint 1937-ben megjelent A magyar irodalom története a XX. században c. munkája a századelő modern irodalmába engednek betekintést.
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  még a század első éveiben, a Vasárnapi Ujság munkatársaként ismerkedett meg, munkásságát a Hét kracjár c. kötet megjelenésétől kezdve folyamatosan követte. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1926–1929, kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2012), 402.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:341.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 31–33.; Fülöp László, Schöpflin Aladár pályaképe, Studia litteraria (Debrecen: KLTE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, 1993).; Faragó Éva, "Schöpflin Aladár", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1784–1785.
 •  
  Csathó Kálmán
  Csathó Kálmán
  (1881–1964) író, rendező, az MTA[PIM] levelező tagja, korának egyik népszerű elbeszélője. Jogi tanulmányokat végzett, majd színházi tanulmányutakon járt
  Berlinben
  Berlin
  és
  Párizsban
  Párizs
  . 1906-tól a közoktatásügyi minisztérium segédfogalmazója. 1909-től a Nemzeti Színház[PIM] rendezője, majd 1919–1925-ig, valamint 1931–1935-ig főrendezője volt. 1940–1941-ig a Magyar Színház[PIM] és az Andrássy úti Színház[PIM] igazgatója lett.
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  osztálytársak voltak a Debreceni Kollégiumban[PIM]. 1908-ban újra találkoztak, és Csathó rendezői pályafutása során többször színre vitte Móricz darabjait, köztük a hatalmas sikert aratott Sári bírót 1909-ben. Egymás munkásságát kölcsönösen megbecsülték. Móricz 1933. március 7-én délben írt naplófeljegyzésében mint a Nyugat[PIM] köre által méltatlanul lenézett szerzőről ír: "[e]ngem már többször meglepett, hogy az életet mily pontosan ismeri, azt az életet, amelyben ő él, a vidéki udvarházak, a dsentry életét. Nem is szépíti, nem hízeleg, inkább viccel. […] Nagyszerűen tud elmondani életképeket." Móricz a Légy jó mindhalálig c. regényben róla mintázta Orczy alakját. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:335.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 41–45.; Gajdó Tamás, "Csathó Kálmán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:351–352.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 212.
 •  
  Salamon Ödön
  Salamon Ödön
  (1864–1903) író, újságíró. 1888 és 1891 között a Vasárnapi Ujság[PIM] és az Egyetértés[PIM]
  párizsi
  Párizs
  levelezője, majd nagyobb utazásait követően az Operaház titkára
  Budapesten
  Budapest
  . Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:671.
 •  
  Pór Antal
  Pór Antal
  (1834–1911) történész, egyházi író, az MTA[PIM] tagja. A Magyarország vármegyéi és városai Esztergom vármegyéről szóló kötetének munkatársa. Ő bízta meg
  Móricz Zsigmondot
  Móricz Zsigmond
  a kötet –
  Vaszary Kolos
  Vaszary Kolos Ferenc
  nevén megjelent – előszavának a megírásával. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:434.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 107–108.; Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 87.
 •  
  Knezovits Adolf
  Knezovits Adolf
  (?–1922) ügyvéd. A Pannónia Magyar Irodalmi Intézet
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  elleni perében az írót képviselte. Forrás: Budapesti Közlöny, 1922. dec. 3., 2.; Igazságügyi Közlöny 31 (1922): 658.
 •  
  Gellért Oszkár, id.
  Gellért Oszkár, id.
  (1882–1967) költő, újságíró. 1902 és 1904 között a Magyar Géniusz szerkesztője, 1904-től a Pesti Hírlap[PIM] munkatársa volt. Az 1908-ban indult Nyugatnak[PIM] előbb munkatársa, majd főmunkatársa, 1922-től a lap megszűnéséig egyik szerkesztője volt (1939-ben, a második zsidótörvény életbe lépése miatt, a neve lekerült a folyóirat címlapjáról). 1929–1933-ig
  Babits Mihállyal
  Babits Mihály
  és
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  közösen szerkesztették az orgánumot.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  , mint költőt, nagyra becsülte, barátságuk azonban 1933-tól,
  Móricznak
  Móricz Zsigmond
  a Nyugattal való szakításával, megromlott. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:355.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:238–240.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 140–149, 203–211, 841–842.
 •  
  Virter Ferenc
  Virter Ferenc
  (1875–1924) író, újságíró. A Századok Legendái (1913-?) című havonta megjelenő revű szerkesztője. 1906-tól a Magyarország Vármegyéi és Városai sorozat szerkesztője, 1907-től igazgatója az Országos Monografia Társaságnak[PIM], amelynek
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  is munkatársa volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:1006.; Csikay Valéria, "Virter Ferenc", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2261.
 •  
  Oláh Gábor
  Oláh Gábor
  (1881–1942) író, költő. 1900–1904 között a
  budapesti
  Budapest
  egyetemen tanult latin-magyar szakon, ahol
  Négyesy László
  Négyesy László
  szemináriumain megismerkedett a majdani Nyugat[PIM] első nemzedékének íróival. Később mégsem csatlakozott a folyóirat köréhez.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  – akivel 1909 nyarán életre szóló barátságot kötött – nagyra becsülte költészetét, Vargha Kálmán szerint túlértékelte életműve jelentőségét. Forrás: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 292–293, 309–313.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:357.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:314.; Fráter Zoltán, "Oláh Gábor", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1506.
 •  
  Haraszthy Lajos
  Haraszthy Lajos
  (1881–1959) költő, író, drámaíró, újságíró. Az Országos Monografia Társaság[PIM] szerkesztőjeként ismerkedhetett meg
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  . Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:675.; M. Pásztor József, "Haraszthy Lajos", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:762.
 •  
  Fiók Károly
  Fiók Károly
  (1857–1915) műfordító, orientalista, 1907 és 1914 között a Debreceni Református Kollégium[PIM] Bölcsészeti Akadémiájának tanára. Forrás: Szász Károly, "Emlékezés Fiók Károlyra", Budapesti Szemle, 170. köt., 485. sz. (1917): 202–217.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:513.; Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 245.
 •  
  Révész János
  Révész János
  (1863–1933) a Nagybánya és Vidéke[PIM] c. társadalmi hetilap felelős szerkesztője és tulajdonosa volt. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:341.
 •  
  Ambrus Zoltán
  Ambrus Zoltán
  (1861–1932) író, műfordító, kritikus. A Hét[PIM] egyik alapító tagja, később a Nyugat[PIM] munkatársa volt. 1903-ban
  Voinovich Gézával
  Voinovich Géza
  megindította a Klasszikus Regénytár c. sorozatot.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  Holics Jankához
  Holics Janka
  írt 1925. január 5-ei levele szerint 1905-ben kezdte el becsülni Ambrus Zoltán művészetét. Az először
  Fallenbüchl Zoltán
  Fallenbüchl Zoltán
  által közölt források arról tanúskodnak, hogy bár nem volt köztük szoros barátság, Ambrus is méltányolta Móricz munkásságát: keltezetlen (
  Fallenbüchl
  Fallenbüchl Zoltán
  kiadásában 1911. szeptember 22–23. körülre datált) levelével a Fortunatus c. darab Nemzeti Színházban[PIM] való előadatásáért járt közben
  Tóth Imrénél
  Tóth Imre
  . Forrás: Fallenbüchl Zoltán, "Móricz Zsigmond Ambrus Zoltánhoz írt levelei", Irodalomtörténeti Közlemények 59 (1955): 474–476.; Ambrus Zoltán, "Tóth Imréhez", [1911. szeptember 22–23.], in Ambrus Zoltán, Levelezése, szerk., jegyz. Fallenbüchl Zoltán, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 201.; Móricz Zsigmond, "Holics Jankának", [19]25. jan. 25., in Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:168–174.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.; Lőrinczy Huba, "Ambrus Zoltán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:35–37. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.
 •  
  Lambert, Charles de
  Lambert, Charles de
  (1865–1944) francia repülőgép-pilóta.
 •  
  Blériot, Louis
  Blériot, Louis
  (1872–1936) francia mérnök, repülőgép-tervező és pilóta.
 •  
  Latham, Hubert
  Latham, Hubert
  (1883–1912) francia mérnök, repülőgép-tervező és pilóta.
 •  
  Gabányi Árpád
  Gabányi Árpád
  (1855–1915) színész, író. A Nemzeti Színház[PIM] jellemszínésze, 1909-től örökös tagja.
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  Sárarany című darabjában a Varjú szerepét alakította. 1910-ben az Aranyos öregek Nemzeti Színháznak[PIM] szánt kéziratában, melyet Móricz elégetett, főszerepet szánt. 1912-ben a Ferenc József-rend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Forrás: Ry [Szomory Emil] "Egy tűzbevetett színdarab. Aranyos öregek", Az Ujság, 1910. december 24., 13.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Pesti Hírlap, 1912. augusztus 4., 8.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:84.
 •  
  Pethes Imre
  Pethes Imre
  (1864–1924) színész, rendező. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Moly Tamás
  Moly Tamás
  (1875–1957) író, műfordító, színházigazgató. Párizsban és Berlinben élt, a Friss Ujság[PIM], a Tolnai Világlapja[PIM], a Pester Lloyd[PIM] és a Nyugat[PIM] munkatársa volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:238.; Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 523.
 •  
  Kiss József
  Kiss József
  (1843–1921) költő, lapszerkesztő, a 19. század második felének egyik legjelentősebb magyar lírikusa. Első sikereit
  Arany János
  Arany János
  hatását mutató balladáival szerezte. 1870-től 1873-ig a Képes Világot[PIM] szerkesztette, 1890-ben megindította A Hét[PIM] c. folyóiratot, mely sokáig a modern magyar irodalom vezető orgánuma volt, és a későbbi Nyugat[PIM] fiatal írói számára biztosított lehetőséget a megszólalásra és a kísérletezésre. 1910-ben szembefordult a Nyugat szellemiségével, ezt követően tekintélye és A Hét népszerűsége is folyamatosan csökkent.
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  való kapcsolatáról keveset tudunk.
  Móricz Miklós
  Móricz Miklós
  szerint nem jöttek ki jól egymással. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 460.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:928.; Imre László, "Kiss József", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1052–1053.
 •  
  Kardos Albert
  Kardos Albert
  (1861–1945) irodalomtörténész,
  debreceni
  Debrecen
  tanár és igazgató, a Csokonai Kör[PIM] titkára. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:343.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:859.
 •  
  Móricz Virág
  Móricz Virág
  (1909–1995) író, művészettörténész,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  és
  Holics Janka
  Holics Janka
  harmadik gyermeke. Tanulmányait és
  Berlinben
  Berlin
  végezte, 1932-ben
  Budapesten
  Budapest
  doktorált művészettörténetből és esztétikából. 1931–1932-ig a Nyugat[PIM] titkára volt, majd segédfilmrendező lett, és műfordítóként is működött. 1937-ben férjhez ment
  Koch Richárd
  Kolos Richárd
  mérnökhöz. Regényei, elbeszélései az '50-es évektől jelentek meg.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  halála után az író hagyatékát gondozta. 1953-as Apám regénye c. műve a hagyatékban található dokumentumokon alapul, gyakran szó szerint idézve a források szövegét. Később több kötetnyi anyagot közölt
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  1929 és 1933 közötti, valamint 1933–1942-ig keletkezett naplóiból, feljegyzéseiből, leveleiből (Móricz Zsigmond szerkesztő úr, 1967; Tíz év, 1981), kommentárokkal kísérve a szövegeket. Fontos adalékokkal szolgál még a Móricz-kutatás számára utolsó műve, a
  Holics Janka
  Holics Janka
  életét feldolgozó Anyám regénye is. Forrás: Móricz Virág és Koch Richárd mérnök [házassági értesítője], 1937, Kisnyomtatvány, PIM Kisnyomtatványtár, Any.547, hozzáférés: 2019.01.17, .; Sajó Ivett, "Móricz Virág", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1412–1413.; Móricz Zsigmond, Móricz Zsigmond a Kelet Népe szerkesztője, vál., utószó Tasi József, kiad., jegyz. Sz. Fehér Judit, G. Merva Mária és Tasi József, 2 köt. (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988–1999), 2:428.
 •  
  Zsoldos Benő, ifj.
  Zsoldos Benő, ifj.
  (1875–1943) ítélőtáblai bíró, újságíró, műfordító. Pályáját
  Sátoraljaújhelyen
  Sátoraljaújhely
  kezdte, majd
  Zomborban
  Zombor
  ,
  Székelyudvarhelyen
  Székelyudvarhely
  ,
  Szegeden
  Szeged
  is dolgozott. 1892-től szakcikkeket, tanulmányokat, szépirodalmi fordításokat közölt, többek között a Jogtudományi Közlönyben, az Urániában[PIM], az Új Időkben[PIM], a Vasárnapi Ujságban[PIM]. Angol műfordításai a fővárosi kritikai szakfolyóiratokban és önálló kötetekben jelentek meg. A Bács-Bodrog vármegye törvénykezési viszonyai c. tanulmányát 1909-ben a Magyarország vármegyéi és városai sorozathoz készítette.
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  való kapcsolata feltehetően az Országos Monográfia Társaságban kezdődhetett, ahol mindketten dolgoztak. Ismerhették egymást a sárospataki gimnáziumból is, ahol édesapja,
  Zsoldos Benő, id.
  Zsoldos Benő, id.
  Móricz klasszika-filológia tanára volt. Forrás: Pataj Sándor et al., "Irodalom, tudomány, müvészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 2/2:476–558, 555.; Móricz Zsigmond, "Három szekunda", Pesti Napló, 1939. júl. 16., 7.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 58–61.; Kováts Dániel, Móricz Zsigmond és Sárospatak (Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1994), 61–64.
 •  
  Andor József
  Andor József
  (1871–1918) író, szerkesztő, pedagógus. Rövid ideig cisztercita szerzetes volt, majd tanári oklevelet szerzett, és 1912-től a közoktatásügyi minisztériumban dolgozott. 1909 és 1910, valamint 1914 és 1918 között az Élet[PIM] c. lapot szerkesztette. Egyike volt azoknak, akik korán felismerték
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  írói tehetségét. Andor 1909 nyarán kérte fel Móriczot regény írására az akkor induló szépirodalmi és kritikai hetilap számára. A Harmatos rózsa végül 23 részben jelent meg az Élet hasábjain 1910. január 2-tól június 5-éig. Andor József figyelemmel kísérte Móricz írói pályájának alakulását, cikket írt a Hét krajcár ( Szén [Andor József], "Móricz Zsigmond elbeszélései", Élet, 1909. okt. 17., 527.), illetve az 1917-e kiadású A tűznek nem szabad kialudni c. novelláskötetekről is ( Andor József, "Móricz Zsigmond: A tűznek nem szabad kialudni", Élet, 1917. jan. 28., 99.). Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1909-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/3.; Móricz Zsigmond, 1936. január 23. 17.10, gépirat, magántulajdonban.; Vargha Kálmán, szerk., Kortársak Móricz Zsigmondról 1.: Tanulmányok és kritikák (1900–1919), Új magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 2 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958), 37–38, 313–315, 466–467, 477.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:30.; Bódi Zoltán, "Andor József", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:38.
 •  
  Zilahi Kiss Béla
  Zilahi Kiss Béla
  (1857–1911) irodalomtörténész, újságíró, Junius álnéven megjelent tárcái révén vált ismertté. A Budapesti Hírlapnak 1881-től munkatársa volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:1077.; Dobos István, "Zilahi Kiss Béla", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2311.
 •  
  Rácz Lajos
  Rácz Lajos
  (1881–1930) közgazdász, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara segédtitkára, később a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara igazgatója. Forrás: Magyarország, 1930. aug. 26., 5.
 •  
  Mártonffy Márton
  Mártonffy Márton
  (1848–1917) főreáliskolai tanár, majd iparoktátasi főigazgató, pedagógiai szakíró. 1894-ben indította meg az Iparosok olvasótára c. sorozatot, melyben
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  Munkácsy Mihály c. könyve megjelent, emellett a Magyar iparoktatás c. folyóiratot is szerkesztette. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 18:602.
 •  
  Brüll Rózsika
  Brüll Rózsika
  (1886–1962) tanár, könyvtáros
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  első felesége. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 366.; "United States Census, 1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:S5YR-T2M : accessed 24 September 2021), Rose Moriez, Jacksonville, Duval, Florida, United States; citing enumeration district (ED) ED 22, sheet 5A, line 22, family 105, NARA microfilm publication T626 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 2002), roll 313; FHL microfilm 2,340,048. Hozzáférés: 2021.09.24.; "Florida Death Index, 1877-1998," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VV3C-H7D : 25 December 2014), Rose Elizabeth Moricz, Oct 1962; from "Florida Death Index, 1877-1998," index, Ancestry (www.ancestry.com : 2004); citing vol. 2396, certificate number 41661, Florida Department of Health, Office of Vital Records, Jacksonville. Hozzáférés: 2021.09.24.
 •  
  Lengyel László
  Lengyel László
  (1883–1935) újságíró, író. Előbb
  Temesváron
  Temesvár
  a Délmagyarországi Közlöny[PIM] szerkesztője, majd 1910-ben Magyar Dél[PIM] címmel szépirodalmi folyóiratot indított. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:61.
 •  
  Tóth Alajosné
  Tóth Alajosné
  (?–?)
  sátoraljaújhelyi
  Sátoraljaújhely
  ügyvéd felesége. Forrás: "Jegyzőkönyv", Színházi Élet, 21. sz., (1937): 185.
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  való ismeretségéről nincsen további adat.
 •  
  Khuen-Héderváry Károly
  Khuen-Héderváry Károly
  (1888–1960) nagybirtokos gróf, politikus. 1916-ban a főrendiház tagja, 1922-től a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara elnöke. A magyarországi cserkészmozgalom egyik vezetője, 1922-ben főcserkész. Az I. világháború után a felsőháznak az örökösjogú főrendi családok választása folytán tagja. 1940-ben az Országos Mezőgazdasági Kamara elnökévé választották. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:914.
 •  
  Hieronymi Károly
  Hieronymi Károly
  (1836–1911) mérnök, politikus. Pályafutása a Közmuka- és Közlekedésügy Minisztériumban kezdődött, számos gazdasági, építészeti, folyószabályozási reform fűződik nevéhez. Belügyminiszter (1892–1895), majd kereskedelemügyi miniszter (1903–1905). Ezt a pozíciót másodszor is betölti 1903. november 3. és 1905. június 18. között. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:722.
 •  
  Heinrich Gusztáv
  Heinrich Gusztáv
  (1845–1922) irodalomtörténész, germanista, az összehasonlító filológia egyik magyarországi meghonosítója, 1905–1920 közt a Magyar Tudományos Akadémia[PIM] főtitkára. Forrás: Gajdó Tamás, "Bíró Lajos", in Új Magyar Irodalmi Lexikon, főszerk. (I–III:) Péter László, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:785.
 •  
  Mihályfi Károly
  Mihályfi Károly
  (1856–1936) drámai színész, a régi Nemzeti Színház[PIM] romantikus szavalóiskolájának képviselője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:206.
 •  
  Mészáros Lajos
  Mészáros Lajos
  (1857–1926) 1896-tól a Nemzeti Színház[PIM] színésze. Mint színészegyesületi tanácsos huszonöt éven át fáradozott a közügy érdekében. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Prém József
  Prém József
  (1850–1910) író, publicista, művészettörténész, lapszerkesztő, pedagógus. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:441.
 •  
  Gonda József
  Gonda József
  (1877–1913) író, újságíró. 1902-től haláláig városi tanácsnok
  Hódmezővásárhelyen
  Hódmezővásárhely
  . 1904-ben és 1905-ben a Vásárhelyi Ellenzék[PIM] c. napilap, 1910–1912 között a
  hódmezővásárhelyi
  Hódmezővásárhely
  Jövendő c. haladó szellemű irodalmi lap szerkesztője.
 •  
  Splényi Ödön
  Splényi Ödön
  (1842–1909)
  Blaha Lujza
  Blaha Lujza
  férje. Forrás: "Napi hírek", Pesti Napló, 1909. jan. 5., 12.
 •  
  Polonyi Géza
  Polonyi Géza
  (1848–1920) Polónyi Géza, politikus. Jogot tanult, 1881-től majdnem állandóan országgyűlési képviselő és a függetlenségi párt egyik vezére, a képviselőházban is vezérszónoka lett. Forrás: Bölöny József, Magyarország kormányai, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004), 549.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:430.
 •  
  Komáromi Julianna
  Komáromi Julianna
  (1850–1926)
  Pallagi Erzsébet
  Pallagi Erzsébet
  nagybátyjának,
  Nyilas Istvánnak
  Nyilas István
  a felesége.
  Nyilas Gusztáv
  Nyilas Gusztáv
  és
  Kálmán
  Nyilas Kálmán
  édesanyja. 1880-tól Kis Gyula felesége.
 •  
  Peller György
  Peller György
  (?–?)
  pilisvörösvári
  Pilisvörösvár
  születésű kocsmáros. Forrás: Borászati Lapok 69, 43. sz., (1937): 352.
 •  
  Román Vilmos
  Román Vilmos
  (1873–?) kereskedő,
  Elek Janka
  Elek Janka
  férje. Gyermekeik:
  Román György
  Román György
  ,
  Román Ágnes
  Román Ágnes
  . Forrás: Magyarország, 1938. febr. 4., 5.
 •  
  Román György
  Román György
  (1903–1981) író, festőművész. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:761.
 •  
  Konta Dezső
  Konta Dezső
  (?–?)
  barsendrédi
  Barsendréd
  lakos.
  Holics Janka
  Holics Janka
  barátnőjének,
  Konta Gizellának
  Konta Gizella
  az édesapja. Forrás: Központi Értesítő, 4. sz. (1912): 44. Később
  zselizi
  Zseliz
  lelkész. Forrás: "Kimutatás államsegélyekről", Dunántúli Protestáns Lap 54, (1943): 204.
 •  
  Beck Ö. Fülöp
  Beck Ö. Fülöp
  (1873–1945) Beck Ötvös Fülöp, szobrász. A századelő művészeti közéletére jellemzően barátság fűzte a Nyugat[PIM] első nemzedékének íróihoz, így
  Móricz Zsigmondhoz
  Móricz Zsigmond
  is, akit több alkalommal is megmintázott, feleségéről,
  Holics Jankáról
  Holics Janka
  is fejszobrot készített. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:154.
 •  
  Bárdos Laura
  Bárdos Laura
  (1885–1966) Beck Ö. Fülöpné. Forrás: "Halálozás", Népszabadság, 1995. máj. 2., 24.
 •  
  Kelecsényi Rafael
  Kelecsényi Rafael
  (1825–1916) országgyűlési képviselő, 1848-as nemzetőr kapitány.
 •  
  Pétery Lajos
  Pétery Lajos
  (1820?–1911)
  nagysallói
  Nagysalló
  birtokos, a híres nagysallói csata idejében községi biró, később nemzetőrtiszt. Forrás: Pesti Hírlap, 1904. aug. 19., 9.; Magyarország, 1904. aug. 18., 11.
 •  
  Kostyek József
  Kostyek József
  (?–?)
  lévai
  Léva
  iparos. Forrás: "Beszterczebánya! kereskedelmi és iparkamara", Nagy Magyar Compass 38, 2. rész, (1910/11): 31.
 •  
  Birtha József
  Birtha József
  (1877–1942) református lelkész. Forrás: "A barsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése.", Dunántúli Protestáns Lap 16, (1905): 472.
 •  
  Dombay Vilmos
  Dombay Vilmos
  (?–1923) volt alispán, földbirtokos. 1903-tól árvaszéki elnök. Forrás: Beregszászy István, Szinnyey Gerzson és Perényi József, "A közigazgatás államosítása", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 21:469.
 •  
  Balogh János
  Balogh János
  (1851–1921) szolgabíró.
 •  
  Benkovich Guidó
  Benkovich Guidó
  (?–?) Léva járás szolgabírája. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 18 (1910), 89.
 •  
  Császár Mihály
  Császár Mihály
  (1879–1926) főreáliskolai tanár, író, zeneszerző. 1906 óta a
  pozsonyi
  Pozsony
  főreáliskolánál működött. Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon, Varga Béla főszerk., (Veszprém: Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, 1998), 569.
 •  
  Ombodi Gusztáv
  Ombodi Gusztáv
  (1890 k.–?) szabó,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  nagyváradi
  Nagyvárad
  unokaöccse. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 100, 261–262, 525, 600.
 •  
  Ombodi Lajos
  Ombodi Lajos
  (?–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  unokatestvérének,
  Papp Máriának
  Papp Mária
  a férje,
  Ombodi Gusztáv
  Ombodi Gusztáv
  apja.
 •  
  Papp András
  Papp András
  (?–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  unokatestvére.
  Papp Mária
  Papp Mária
  testvére.
 •  
  Papp Mária
  Papp Mária
  (1868 u.–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  unokatestvére,
  Móricz Bálint
  Móricz Bálint
  testvérének,
  Mórucz Borbálának
  Mórucz Borbála
  a lánya. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 17–18.
 •  
  Kabos Ede
  Kabos Ede
  (1864–1923) író, újságíró, szerkesztő. Pályája
  Szatmárból
  Szatmárnémeti
  indult, majd a Szegedi Napló munkatársa lett, már akkor kis irodalmi életet teremtett maga körül, mint később
  Budapesten
  Budapest
  is, amikor több napilap munkatársaként dolgozott. Ibsennel levelezett.
  Ady Endre
  Ady Endre
  barátja volt, őt is, mint
  Kosztolányi Dezsőt
  Kosztolányi Dezső
  ,
  Csáth Gézát
  Csáth Géza
  ,
  Biró Lajost
  Biró Lajos
  , Szép Ernőt, segítette publikációs fórumhoz jutni a Budapesti Napló[PIM] szerkesztőjeként. Ady mindennapos látogatója volt otthonának, mint más írók és Czigány Dezső festőművész is. 1913-től Az Érdekes Újság[PIM] szerkesztője volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:832.; "Apró történetek. Tegnapról a mának", Szeged, 1923. november 11., 5.; "Elfelejtett írók, elfelejtett írások. Kabos Ede", Uj Idők, 1930. aug. 3. 178.; Nagy Csaba, szerk., Párizstól Pocsolyavárosig. Bölöni György és Itóka levélnaplója, 1906–1912, (Budapest, PIM, 2005), 22.
 •  
  Molnár Ferenc
  Molnár Ferenc
  (1878–1952) író, színműíró, a Petőfi Társaság[PIM] és a Kisfaludy Társaság[PIM] tagja, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének[PIM] díszelnöke, a francia becsületrend lovagja. Részt vett a Pesti Hírlap[PIM], a Budapesti Napló[PIM], az Új Idők[PIM], A Hét[PIM], valamint a Pesti Napló[PIM] szerkesztésében. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 3:272–275.
 •  
  Lehár Ferenc
  Lehár Ferenc
  (1870–1948) zeneszerző. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Jacobi Viktor
  Jacobi Viktor
  (1883–1921) a 20. sz. elejének egyik legnépszerűbb magyar operettszerzője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:789.
 •  
  Caillavet, Gaston Arman de
  Caillavet, Gaston Arman de
  (1869–1915) francia vígjátékíró. Forrás: Róna Éva, "Guthrie, Thomas Anstey", in: Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 1:1233.
 •  
  Flers, Robert de
  Flers, Robert de
  (1872–1927) francia író,
  Caillevet-vel
  Caillavet, Gaston Arman de
  közösen írt vígjátékai, különösen a világháború előtt, világszerte népszerűek voltak. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 9–10:2477.
 •  
  Lothar, Rudolf
  Lothar, Rudolf
  (1865–1943) magyar származású
  berlini
  Berlin
  író. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 17:1161–1162.; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Maurey, Max
  Maurey, Max
  (1866–1947) színházi rendező
  Párizsban
  Párizs
  . Forrás: "Irodalom és művészet", Budapesti Hírlap, 1909. szept. 10., 12.
 •  
  Courteline, Georges
  Courteline, Georges
  (1858–1929) francia humorista. Forrás: Róna Éva, "Guthrie, Thomas Anstey", in: Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 2:373–374.
 •  
  Strauss, Oscar
  Strauss, Oscar
  (1870–1954) osztrák zeneszerző. Forrás: A Pesti Hirlap Lexikona A-Z, (Budapest, 1937), 974.
 •  
  Fall, Leo
  Fall, Leo
  (1873–1925) osztrák operettkomponista. Forrás: Berényi Zsuzsanna Ágnes, Budapest és a szabadkőművesség, (Budapest: Szerző, 2005), 314.; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Roosevelt, Theodore
  Roosevelt, Theodore
  (1858–1919) amerikai államférfi. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 21–22:5326.
 •  
  Fába Simon
  Fába Simon
  (1843–1935)
  barsendrédi
  Barsendréd
  plébános. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 32 (1913), 450.
 •  
  Farkas Anna
  Farkas Anna
  (1859–1962) Kozmutza Viktorné, tanár.
 •  
  Révész Ferenc
  Révész Ferenc
  (1875–?) az Országos Színész Egyesület Irodalmi és Színészeti Ügynökségének[PIM] igazgatója; színműíró, fordító. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4:45.
 •  
  Kájel István
  Kájel István
  (1879–?)
  őszödi
  Balatonöszöd
  , majd 1914-től
  felsőiregi
  Felsőireg
  lelkész. Forrás: "Egyház. Lelkészbeiktatás", Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 57 (1914): 252.
 •  
  Szabadhegyi Aladár
  Szabadhegyi Aladár
  (?–?) színigazgató. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4: 69, 70, 101, 8.
 •  
  Lászlófi Vencel Bódog
  Lászlófi Vencel Bódog
  (1865–1925) színigazgató. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Rajcsányi István
  Rajcsányi István
  (1863–1929) epizódszínész. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Bodnár György
  Bodnár György
  (?–1913) 1912-ben az Államvasutaknál dolgozott. 1913-ban menyasszonyával együtt öngyilkosságot követett el. Forrás: "Vasutasok kinevezése és előléptetése", Pesti Napló, 1912. okt. 27., 17.; "A debreceni dráma", Budapesti Hírlap, 1913. szept. 27., 10.
 •  
  Meller Simon
  Meller Simon
  (1875–1949) művészettörténész. Külföldi tanulmányútjairól visszatérve 1901–1924 között az Országos Képtár és az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum[PIM] munkatársa volt, s e minőségben különösen a grafikai és szoborgyűjtemény fejlesztése terén szerzett érdemeket. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:187.
 •  
  Móricz Gyöngyi
  Móricz Gyöngyi
  (1911–1979) könyvkötő,
  Simon Andor
  Simon Andor
  költő felesége.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  második lánya. 1911. február 8-án született. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:639.
 •  
  Elek Janka
  Elek Janka
  (1876 e.–1938) Román Vilmosné,
  Móricz Gyöngyi
  Móricz Gyöngyi
  keresztanyja,
  Elek Artúr
  Elek Artúr
  nővére. Férje
  Román Vilmos
  Román Vilmos
  . Forrás:
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  Hrencsik Mártonnak
  Hrencsik Márton, ifj.
  írott, 1912. március 1-i levele.; Pesti Napló, 1938. február 4., 4.
 •  
  Polgár Géza
  Polgár Géza
  (1874–1954) újságíró, rádiórovat-szerkesztő, az Atheneum Részvénytársaság titkára. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 10:1325.; Polgár Tibor, "A névtelen »Mit üzen...«: Jegyzetek a Tanulmányok a Rádió történetéből", JelKép 3, 2. sz. (1982): 137–138.
 •  
  Ranschburg Viktor
  Ranschburg Viktor
  (1862–1930) könyvkiadó, 1903–1919 között az Athenaeum Irodalmi és Nyomdati Rt.[PIM] igazgatója, 1920–1930 között a Pantheon Irodalmi Intézet vezérigazgatója. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:481.
 •  
  Wiesner Jakab Emil
  Wiesner Jakab Emil
  (1864–?) könyvkereskedő, szerkesztő, a magyar könyvkereskedők egyletének titkára, a Singer és Wolfner[PIM] hivatalvezetője. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1560.
 •  
  Wolfner József
  Wolfner József
  (1856–1932) könyvkiadó, könyvkereskedő a Singer és Wolfner[PIM] kiadó alapítója, tulajdonosa. Forrás: Demeter Katalin, "Wolfner József", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2293.
 •  
  Papp Viktor
  Papp Viktor
  (1881–1954) zenekritikus, zenei író, a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselője volt.
  Ady Endre
  Ady Endre
  baráti köréhez tartozott,
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  rajta keresztül ismerte meg. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:359.; Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 111.
 •  
  Árkosi-Ferenczi Kálmán
  Árkosi-Ferenczi Kálmán
  (1877?–1918?) költő, író, pénzügyminisztériumi tisztviselő. Forrás: Horváth Edit, "Árkosi-Ferenczi Kálmán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:65.
 •  
  Faragó Lajos
  Faragó Lajos
  (?–?) a Nyugat Könyvkiadó Részvénytársaság[PIM] kiadóhivatali igazgatója 1910 januárjától. Forrás: Buda Attila, A Nyugat Kiadó története (Budapest: Borda Antikvárium, 2000), 46.
 •  
  Holics Elemér
  Holics Elemér
  (1887?–1938)
  Holics Janka
  Holics Janka
  unokatestvére. Forrás: Holics Elemér gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.05.26.
 •  
  Dénes Szilárd
  Dénes Szilárd
  (1883–1960) tanügyi főtanácsos, tanügyi titkár, a Vallás- és Közoktatási Minisztérium[PIM] tisztviselője, nyelvész.
  Kisújszálláson
  Kisújszállás
  végezte a gimnáziumot,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  iskolatársa volt. Számos nyelvészeti és irodalomtörténeti, stilisztikai tanulmányt írt. 1911-ben tanulmánya jelent meg
  Móriczról
  Móricz Zsigmond
  , majd ezt követően folyamatosan írt ismertetőket, tanulmányokat az író műveiről. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 92, 94.; Dénes Szilárd, "Móricz Zsigmond stílusa", Magyar Nyelvőr 40, 1. sz. (1911): 254–259.; Dénes Szilárd, "Móricz Zsigmond kisújszállásai diákemlékei írói alkotásaiban", Irodalomtörténeti Közlemények 60 (1956): 447–457.
 •  
  Szabó Aladár
  Szabó Aladár
  (1850–1944) református lelkész, író, lapszerkesztő. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:673.
 •  
  Oszifcsin Irma
  Oszifcsin Irma
  (1882–1927)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  sógorának,
  Holics Jenőnek
  Holics Jenő
  a felesége. Forrás: Oszifcsin Irma születési anyakönyvi bejegyzése, Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZSR-16V : 19 July 2017), Irma Oszifcsin, 17 Sep 1882; citing p. , 52, Baptism, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Slovakia, Odbor Archivnictva (The Archives of the Republic), Slovakia; FHL microfilm 1,739,843. Hozzáférés: 2021.04.01. ; Find a Grave, database and images (https://www.findagrave.com/memorial/226559963/irma-holics : accessed 05 October 2021), memorial page for Irma Oszifcsin Holics (8 Sep 1882–1927), Find a Grave Memorial ID 226559963, citing Mindszenti temető, Miskolc, Miskolci járás, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary ; Maintained by Metti (contributor 47422473). Hozzáférés: 2021.09.24.
 •  
  Lustig Bernát
  Lustig Bernát
  (?–?) MÁV főmérnök, felügyelő. Forrás: Budapesti Czim- és Lakásjegyzék (Budapest: Franklin Társulat, 1928), 651.; A bánya 12, 10. sz. (1917): 2.
 •  
  Fehér Károly
  Fehér Károly
  (1894–?) színész, 1901-től színiigazgató, társulatvezető számos településen, illetve a 2. erdélyi színi kerület vezetője 1910-től. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 208.
 •  
  Lengyel József
  Lengyel József
  (1883–1927) színész. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 3:116.
 •  
  Kőnig Gyula
  Kőnig Gyula
  (1849–1913) matematikus, fizikus, egyetemi tanár, író, a Franklin Társulat[PIM] ügyvezető alelnöke. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:37.
 •  
  Demjén Mária
  Demjén Mária
  (1857–1928) színésznő, 1898-től a Nemzeti Színházhoz[PIM] szerződött, ahol 1926-ig játszott. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 158.
 •  
  Márton Miksa
  Márton Miksa
  (1871–1936) ügyvéd, irodalmi- és színházi ügynök, újságíró, zenekritikus, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete[PIM] cégvezetője. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 494.
 •  
  Újvári Cseh Franciska
  Újvári Cseh Franciska
  (1847–1920)
  Györe Károly
  Györe Károly
  édesanyja. Forrás: Györe Zoltán, Magyarországi Györe-családok (Budapest: Intercity, 1993), hozzáférés: 2018.09.17, .
 •  
  Olajos Pál
  Olajos Pál
  (1863 k.–1938 k.) református lelkész. Forrás: P. Szalay Emőke, Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben I., Magyar Református Egyház Javainak Tára 25 (Bőcs: Borsod-Gömöri Református Egyházmegye, 2015), 76.; A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventje Budapesten, 1938. évi október hó 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyve (Budapest: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1938), 538.
 •  
  Urbányi Karolina
  Urbányi Karolina
  (?–?) a Pozsonyi Állami Tanítónőképző rendes tanára. Forrás: Wollmann Elma, szerk., A Pozsonyi M. Kir. Állami Tanítónőképző-intézet értesitője az 1907–908. iskolai évről (Pozsony: Wigand F. K. Könyvnyomdája, 1908), 20.
 •  
  Schwarz Ármin
  Schwarz Ármin
  (1845–1922) újságíró, műfordító, a Pester Lloyd[PIM], illetve az Egyenlőség[PIM] munkatársa. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 2:751.
 •  
  Grimm Gusztáv
  Grimm Gusztáv
  (1848–1934) könyvkiadó, könyvkereskedő. Forrás: Wiesner Jakab, "Magyar könyvkereskedelem", Corvina 33, 7. sz. (1910): 44.
 •  
  Izsóf Alajos
  Izsóf Alajos
  (1870–1945) író, tanár, lapszerkesztő. 1910-től 1913-ig az Élet[PIM] szerkesztője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:788.
 •  
  Szederkényi Anna
  Szederkényi Anna
  (1882–1948) Klein Karolin, író, költő, műfordító, újságíró. A
  nagyváradi
  Nagyvárad
  tanítóképzőben tanult, majd rövid tanítónői működése után az újságírói pályára lépett. Előbb a Független Magyarország[PIM], majd a Friss Ujság[PIM] munkatársa, 1926-ban a Kis Ujság[PIM] szerkesztője volt. Első férje,
  Haraszthy Lajos
  Haraszthy Lajos
  költő,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  barátja és munkatársa volt az Országos Monografia Társaság[PIM] szerkesztőségében; valószínűleg rajta keresztül került először közel a Móricz-családhoz.
  Holics Jankával
  Holics Janka
  jó barátságot ápolt,
  Móricz Miklóssal
  Móricz Miklós
  a Független Magyarország szerkesztőségében ismerkedett meg. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 98.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:726.; Fioláné Komáromi Gabriella, "Szederkényi Anna", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1923–1924.
 •  
  Heinrich János
  Heinrich János
  (1887–1964) tanfelügyelő, tanügyi főtanácsos, illetve kereskedelmi akadémiai igazgató. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 13:194–195.; Heinrich János gyászjelentése, OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.17.
 •  
  Kárpát Zoltán
  Kárpát Zoltán
  (1882–1969) dalszerző, főorvos. Népszínműveket, operetteket, illetve magyar nótákat írt. Forrás: Tikli Tivadar szerk., Magyarnótaszerzők, énekesek és népdalosok lexikona, 2. köt., (Szeged: Bába Kiadó, 2004.), 134.
 •  
  Klein, Stefan Isidor
  Klein, Stefan Isidor
  (1889–1960) osztrák-magyar műfordító. 1911. november 14-én vette fel a kapcsolatot
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  , ezt követően - ahogy levelezésükből kiderül - tucatnyi novelláját, drámáját, valamint Az isten háta mögött c. regényét is lefordította. Közvetítésével jelenhettek meg
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  művei
  Stefan Grossmann
  Stefan Grossmann
  színpadán és Der Strom[PIM] c. folyóiratában.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  mellett többek között
  Babitsot
  Babits Mihály
  ,
  Kosztolányit
  Kosztolányi Dezső
  és
  Déryt
  Déry Tibor
  is fordított.
 •  
  Rózsahegyi Kálmán
  Rózsahegyi Kálmán
  (1873–1961) színész, pedagógus. 1910-ben a Nemzeti Színházhoz[PIM] szerződött, illetve kabarékban is játszott az 1910-es és 1920-as években. Magánszínházakban is fellépett az 1920-as és 1930-as években.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  színdarabjai közül elsőként 1912-ben a Tökmag c. darabban, 1912. február 28-án a Zeneakadémián, az ún. Muskátli Színpadon szerepelt. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 658.; Ry [Szomory Emil], "Muskátli-színpad", Az Ujság, 1912. febr. 25., 18–19.
 •  
  Lorsy Ernő
  Lorsy Ernő
  (1889–1961) újságíró, fordító. Forrás: Kovács J. Béla, "Lorsy Ernő", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1234.
 •  
  Biró Lajos
  Biró Lajos
  (1880–1948) író, újságíró, államtitkár. 1900-tól 1904-ig a Szabadság[PIM] újságírója, 1904-től a Budapesti Napló[PIM], 1907-tól 1914-ig pedig Az Ujság[PIM] munkatársa. 1919-ben emigrált. Forrás: Gajdó Tamás, "Bíró Lajos", in Új Magyar Irodalmi Lexikon, főszerk. (I–III:) Péter László, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:234.
 •  
  Kovácsy Kálmán
  Kovácsy Kálmán
  (1873–1933) református lelkész, költő. Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Bródy Lajos
  Bródy Lajos
  (1867–1939) újságíró, ügyvéd, lapszerkesztő. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:267.
 •  
  Luria Arthur
  Luria Arthur
  (?–?) impresszárió, a Luria Arthur Hangverseny Iroda[PIM] tulajdonosa. 1909-ben zeneművészeti folyóiratot indít
  Sereghy Elemérrel
  Sereghy Elemér
  A Zene címen. Forrás: Luria Arthur, Egy impresszárió emlékeiből (Budapest: Globus Nyomdai Műintézet Rt, 1923).
 •  
  Gáspár Mária
  Gáspár Mária
  (1885 k.–?) mezőkövesdi hímzőnő, kereskedő. Forrás: Kunt Ernő, "Nép-rajz és foto-antropológia. Vizuális antropológiai jegyzetek paraszti használatú fényképekről", Ethnographia 98 (1987): 1–47.
 •  
  Flittner János
  Flittner János
  (1900?–1978) a Magyar Nemzeti Bank főrevizora, közgazdász.
  Flittner Frigyes
  Flittner Frigyes
  fia. Forrás: Flittner János gyászjelentése, 1978. július 21., OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2019.01.05.
 •  
  Schillervein Jánosné
  Schillervein Jánosné
  (?–?)
  leányfalui
  Leányfalu
  napszámos.
 •  
  Bálint Dezső
  Bálint Dezső
  (1872–1919) újságíró, színházigazgató, fordító. 1907-től a Bonbonnière[PIM] igazgatója, 1909-től a Royal Orfeum[PIM] tulajdonosa és direktora. Forrás: Székely György szerk. Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 48.
 •  
  Riszdorfer Imre
  Riszdorfer Imre
  (?–?)
  Révész János
  Révész János
  testvére,
  Zempléni Árpád
  Zempléni Árpád
  sógora.
 •  
  Kenessey Béla
  Kenessey Béla
  (1858–1918) erdélyi református püspök, teológiai tanár. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 17:159.
 •  
  Solymosi Elek
  Solymosi Elek
  (1847–1914) színigazgató, népszínmű- és operetténekes. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:640.
 •  
  Mariay Ödön
  Mariay Ödön
  (1883–1952) író, a Petőfi Társaság[PIM] tagja, a közoktatásügyi minisztériumban az irodalmi és képzőművészeti osztályt vezette.
 •  
  Lányi Szilvia
  Lányi Szilvia
  (?–?) Schäffner Károly
  leányfalui
  Leányfalu
  földbirtokos felesége.
 •  
  Kertész István
  Kertész István
  (1890–1939) ügyvéd, író, 1913 és 1923 között költeményei és prózai írásai jelentek meg a Nyugatban[PIM].
 •  
  Bahr, Hermann
  Bahr, Hermann
  (1863–1934) osztrák író, drámaíró, színikritikus.
 •  
  Ernyei Lipót
  Ernyei Lipót
  (1870 k.–?) orvos.
 •  
  Schlesinger Miksa
  Schlesinger Miksa
  (1864–?) a nevét viselő
  pozsonyi
  Pozsony
  vízgyógyintézet és szanatórium[PIM] főorvosa.
 •  
  Tisza István, id.
  Tisza István, id.
  (1861–1918) politikus, az MTA[PIM] tagja,
  Tisza Kálmán
  Tisza Kálmán
  fia. 1886-tól országgyűlési képviselő a Szabadelvű Párt[PIM] tagjaként. 1903 és 1905 közötti első miniszterelnöksége idején a Monarchia válságát, háborús konfliktusba való kerülését előre látva törvénybe foglalta az újonclétszám növelését. 1910-ben régi híveivel megalapította a Nemzeti Munkapártot, mely megnyerte az abban az évben tartott választásokat. 1913–1917-ig tartó második miniszterelnöksége idején ismét a Monarchia szétesésétől tartva eleinte a nemzetiségek megnyerésére törekedett, és a háború elkerülését szorgalmazta. Miután a háború kitörését nem sikerült megfékeznie, politikáját a német szövetséghez való ragaszkodás, valamint a politikai és gazdasági erőknek a háború szolgálatába való állítása jellemezte. 1917 májusában kénytelen volt lemondani a miniszterelnökségről. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:867–869.
 •  
  Barabás Béla
  Barabás Béla
  (1855–1934) jogász, parlamenti képviselő.
 •  
  Kemény Andor
  Kemény Andor
  (1862–1926) jogi doktor, törvényszéki bíró.
 •  
  Boldizsár Andor
  Boldizsár Andor
  (1878–1915) színész. Halálakor
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  is megemlékezik róla a Pesti Hírlap[PIM] beszámolója szerint: „Az elhunytnak édesapjához többek közt levelet irt
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  is: »nem egy parasztomat az ö csodálatos művészete teremtette életre és még sokat reméltem és vártam tőle magamra nézve is, de sokat vártunk tőle a magyar művészet dicsőségére,« – irja többek közt levelében.” Forrás: Pesti Hírlap, 1915. jan. 14., 9.
 •  
  Kabók Győző
  Kabók Győző
  (1881–?) színész. 1907-ben szerződött a Modern Színház Cabaret-hoz[PIM], ezt követően 1908-ban a Bonbonnière[PIM], 1908-tól 1911-ig a Royal Orfeum[PIM], illetve 1912–1913 között ismét – a már
  Nagy Endre
  Nagy Endre
  vezetése alatt működő – Modern Színpad Kabaré[PIM] tagja volt. Forrás: Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 345.
 •  
  Veigelsberg Viktor
  Veigelsberg Viktor
  (1875–1958)
  Ignotus
  Ignotus
  testvére, a Nyugat[PIM] jogtanácsosa, felügyelő bizottságának tagja.
 •  
  Révész Andor
  Révész Andor
  (1896–1970) író, újságíró, műfordító.
 •  
  Paulovics István
  Paulovics István
  (1877–1937) irodalomtörténész,
  Selmecbányán
  Selmecbánya
  majd
  Kiskunhalason
  Kiskunhalas
  gimnáziumi tanár, a Selmecbányai Hírlap szerkesztője.
 •  
  Bárd József
  Bárd József
  (1892–1961) hírlapíró, író.
 •  
  László Károly
  László Károly
  (1877–?) ügyvéd.
 •  
  Szeles Elek
  Szeles Elek
  (1838–1912) kuriai bíró, a
  beregszászi
  Beregszász
  egyház tanácsosa. Forrás: Tóth Zoltán, "Fáklya lenni népemnek... Móricz Zsigmond és Sipos József levelezése.", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1997, 32. évf. 2. szám, 222.
 •  
  Pethő Sándor
  Pethő Sándor
  (1885–1940) történész, publiciszta, lapszerkesztő 1912. júliusától 1915 júniusáig volt az Élet[PIM] című katolikus szépirodalmi folyóirat szerkesztője.
 •  
  Bálint Lajos
  Bálint Lajos
  (1869–1926) ügyvéd, újságíró, a Világ[PIM] politikai napilap alapítója, majd 1911–1913 között a lap felelős szerkesztője.
 •  
  Móricz Samu
  Móricz Samu
  (1871 k.–1944) ügyvéd.
 •  
  Radó Antal
  Radó Antal
  (1862–1944) költő, műfordító, újságíró, irodalomtörténész.
 •  
  Jancovius Kálmán
  Jancovius Kálmán
  (1876 k.–1928) a Franklin Társulat[PIM] cégvezetője.
 •  
  Schmittely József
  Schmittely József
  (1855–1929) újságíró, 1881-től a Pesti Hírlap[PIM] munkatársa, szerkesztője. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 12:509.; Várady József, "Schmittely József", in Ujságíró-arcképek, szerk. Wünscher Frigyes, Sajtó Könyvtára 13, 65–66 (Debrecen–Budapest: Egyetemi Könyvkereskedés és Irodalmi Vállalt Rt., 1932), 65.
 •  
  Korda Sándor
  Korda Sándor
  (1893–1956) filmrendező, producer.
 •  
  Lázár Béla
  Lázár Béla
  (1869–1950) művészettörténész, kritikus, író. 1893-tól a magyar és német nyelv gimnáziumi tanár Budapesten. Állandó cikkírója volt több fővárosi újságnak és folyóiratnak, több elbeszéléskötete is megjelent. A Magyar Kritika (1897–1901) segédszerkesztője, később a Modern Művészet[PIM] (1905–1906) főszerkesztője. Forrás: Györke Ildikó, "Lázár Béla", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1203. .
 •  
  Bora, Katharina von
  Bora, Katharina von
  (1498–1552) Martin Luther felesége.
 •  
  Halász Imre
  Halász Imre
  (1841–1918) író, újságíró.
 •  
  Luitpold, Karl Joseph Wilhelm
  Luitpold, Karl Joseph Wilhelm
  (1821–1912) bajor királyi herceg.
 •  
  Pakots József
  Pakots József
  (1877–1933) író, újságíró, országgyűlési képviselő. A Petőfi Társaság[PIM] tagja, majd 1916 és 1920 között titkára, valamint a Petőfi Múzeum igazgatója. Az Írók Gazdasági Egyesületének (IGE) egyik alapítója, 1932-től haláláig elnöke.
 •  
  Sándor Sándor
  Sándor Sándor
  (1883–1926) ügyvéd, hírlapíró, a soproni Kultura című lap szerkesztője.
 •  
  Csabai István
  Csabai István
  (1890–?) a Sárospataki Hittanhallgatók Egyletének[PIM] elnöke, 1913-ban negyed éves hallgatója volt a Sárospataki Református Főiskolának[PIM]. Forrás: Szabó Sándor és Csontos József, szerk., A Sárospataki Református Főiskola akadémiai és főgimnáziumi értesítője az 1912–1913. iskolai évről (Sárospatak: Dani és Fischer Kiadása, 1913), 85.
 •  
  Kerekes György
  Kerekes György
  (1892–1971) lelkész, szerkesztő, író. Teológusként részt vett az első világháborúban, majd 1924-ben kivándorolt
  Amerikába
  Amerikai Egyesült Államok
  , ahol megalapította a Független Magyar Református Egyházat. Vezető szerepet vállalt az amerikai magyarság művelődési mozgalmaiban. 1913-ban II. éves volt. Forrás: Szabó Sándor, Csontos József, szerk., A Sárospataki Református Főiskola akadémiai és főgimnáziumi értesítője az 1912–1913. iskolai évről (Sárospatak: Dani és Fischer Kiadása, 1913), 86.
 •  
  Valentin Lajos
  Valentin Lajos
  (1850–1932) színész, operaénekes. 1912 júliusában
  Bécsbe
  Bécs
  költözött, hogy
  Karczag Vilmos
  Karczag Vilmos
  kiadói vállalatait igazgassa.
 •  
  Karczag Vilmos
  Karczag Vilmos
  (1857–1923) író, publicista, színigazgató.
  Valentin Lajos
  Valentin Lajos
  nevelt lányának,
  Kopácsy Juliska
  Kopácsy Juliska
  színésznőnek a férje. 1901-től a
  bécsi
  Bécs
  Theater an der Wient, majd 1908-tól a Raimund Theatert igazgatja.
 •  
  Marton Sándor
  Marton Sándor
  (1871–1938) ügyvéd, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének[PIM] főtitkára. Ügyvédként főleg szerzői jogi ügyekkel foglalkozott.
 •  
  Miklós Jenő
  Miklós Jenő
  (1878–1934) író, újságíró; színházi, irodalmi és képzőművészeti kritikáiról ismert; egyebek között a Világ[PIM] belső munkatársa.
 •  
  Szigethy Ferenc
  Szigethy Ferenc
  (1892–1969) költő, református lelkész; teológiai tanulmányokat folytatott 1910-1915 között a Sárospataki Református Főiskolán[PIM].
 •  
  Balázs Balázs
  Balázs Balázs
  (1882–?) nagykereskedő,
  Kós Károly
  Kós Károly
  sógora.
 •  
  Hegyaljai Kiss Géza
  Hegyaljai Kiss Géza
  (1893–1966)
  sárospataki
  Sárospatak
  , majd
  belsőbőcsi
  Belsőbőcs
  teológus, később
  Debrecenben
  Debrecen
  református lelkész és író. 1913-ban hittanhallgató
  Sárospatakon
  Sárospatak
  , ahol 1917-ben végez.
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  való levelezésük témája
  Hegyaljai
  Hegyaljai Kiss Géza
  Kossuth c. regénye. Forrás: Hegyaljai Kiss Géza, Kossuth (Miskolc: Ifj. Ludvig István Könyvnyomdája, 1930).; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 357.
 •  
  Sebestyén Gyula
  Sebestyén Gyula
  (1864–1946) folklorista, irodalomtörténész, néprajzkutató, szerkesztő, az MTA[PIM] és a Kisfaludy Társaság[PIM] tagja, az Országos Széchényi Könyvtár[PIM] igazgatója, illetve kiadta a Kisfaludy Társaság Magyar Népköltési Gyűjteményének a regös énekekről, illetve dunántúli gyűjtéséről szóló kötetét. Forrás: Csikay Valéria, "Sebestyén Gyula", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1790–1791.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:611.
 •  
  Horváth Cyrill József
  Horváth Cyrill József
  (1865–1941) irodalomtörténész; MTA[PIM] rendes tagja.
 •  
  Rohoska József
  Rohoska József
  (1871–1938) református teológiai akadémiai tanár
  Sárospatakon
  Sárospatak
  1901–1920 között; 1895-től a Sárospataki Füzetek szerkesztője.
 •  
  Barna Sándor
  Barna Sándor
  (1887–1952) lap- és könyvterjesztő, lapigazgató.
 •  
  Szügyi Dániel
  Szügyi Dániel
  (1825–1890)
  dévaványai
  Dévaványa
  református lelkész.
 •  
  Csoma Mihály
  Csoma Mihály
  (1807–1877) a nevelés- és oktatástan tanára
  Sárospatakon
  Sárospatak
  1852-től.
 •  
  Apáthy János
  Apáthy János
  (1796–1861) a Sárospataki Református Főiskola[PIM] első zene- és énektanára, a modern kottaírás meghonosítója.
 •  
  Pálkövi Antal
  Pálkövi Antal
  (1816–1862) református főiskolai tanár, történész. 1843-tól 1848-ig Sárospatakon a régiségtan tanára volt. A forradalom és szabadságharc eseményeiben századosként vett részt. Erdélyi János,
  Petőfi Sándor
  Petőfi Sándor
  ,
  Tompa Mihály
  Tompa Mihály
  ismerősi köréhez tartozott. Történetírói munkásságának egyik példája a Magyarország története az olvasó közönség számára. Forrás: Móricz Zsigmond, "Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely", in: Magyarország vármegyéi és városai szerk. Borovszky Samu, (Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1905.), 480.; Bíró Sándor, "Pálkövi Antal (1816–1862)", Magyar Pedagógia 67. 1967, 2–3. szám, 320–341.; T. Erdélyi Ilona, szerk., "Pálkövi Antal (1816–1862)", Erdélyi János levelezése II. - A magyar irodalomtörténetírás forrásai 3. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 442.; Bisztray Gyula, szerk., Tompa Mihály levelezése 1863-1868. II. - A magyar irodalomtörténetírás forrásai 7., (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964), 571.; R. VárkonyiÁgnes, szerk., A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban 2. - Tudománytörténeti tanulmányok 6. , (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973), 257.
 •  
  Boronkay Albert
  Boronkay Albert
  (1801–1853) táblabíró,
  zempléni
  Zemplén vármegye
  birtokos, 1848. október 26-tól Zemplén vármegye kormánybiztosa.
 •  
  Kálniczky Benedek
  Kálniczky Benedek
  (1786–1861) a Sárospataki Református Főiskola[PIM] teológia tanára és helyettes igazgatója.
 •  
  Horváth Mihály
  Horváth Mihály
  (1809–1878) történész, katolikus pap. 1849. május 12-től augusztus 11-ig a Szemere-kormány közoktatásügyi minisztere.
 •  
  Zichy Ferenc
  Zichy Ferenc
  (1811–1900) tárnokmester, főrendi főispán és nagykövet.
 •  
  Vajda Zsigmond
  Vajda Zsigmond
  (?–?) 1849 szeptemberétől
  sárospataki
  Sárospatak
  kerületi szolgabíró.
 •  
  Csengery József
  Csengery József
  (1796–1850) a Sárospataki Református Főiskola[PIM] történelem professzora.
 •  
  Gortvay János
  Gortvay János
  (1796–1889) köz- és váltóügyvéd, a Sárospataki Református Főiskola[PIM] jogtanára 1829 és 1854 között.
 •  
  Vályi Pál
  Vályi Pál
  (1810–1864) református lelkész, tábori lelkész, író, 1840-től
  Sátoraljaújhelyen
  Sátoraljaújhely
  működik.
 •  
  Bretzenheim Ferdinánd
  Bretzenheim Ferdinánd
  (1801–1855) a
  telkibányai
  Telkibánya
  porcelángyár megalapítója.
 •  
  Zsoldos Benő, id.
  Zsoldos Benő, id.
  (1847–1919) klasszika-filológus, tanár, levéltáros. 1882 és 1884 között szerkesztője és publicistája a Sárospataki Lapoknak. Munkái közül legismertebb Thukydides fordítása, mely két- és egynyelvű kiadásban az Akadémia[PIM] klasszika-filológiai bizottságának kiadásában jelent meg 1888-ban. 1871-től 1910-ig görög és latin nyelvet tanított a
  sárospataki
  Sárospatak
  gimnáziumban. Húsz évig foglalkozott az egyházkerület és a kollégium történeti iratanyagának egyesítésével, rendezésével és tartalmi kivonatolásával. Sárospataki Református Főiskola[PIM] tudományos gyűjteményeinek levéltárában kutatható gyűjtemény ma nevét viseli. Tanítványa volt
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  , aki Sárospatakon végezte a IV, V. osztályt és a VI. osztály félévét 1894 szeptemberétől 1896 decemberég. Forrás: Móricz Zsigmond, "Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely", in: Magyarország vármegyéi és városai szerk. Borovszky Samu, (Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1905.), 480.; Thukydides, A peloponnesosi háború története, 1–3. köt., 1–8. könyv., ford., bev. és jegyz. Zsoldos Benő, (Budapest: Franklin-társulat, 1887–1888).; Dienes Dénes, A Sárospataki Református Kollégium története, (Sárospatak: Hernád kiadó, 2013) 128–130.; Dienes Dénes, "Zsoldos Benő" in Bodó Sándor, Víga Gyula szerk. Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, (Budapest: 2002), 982–983.; Vargha Kálmán, szerk., Kortársak Móricz Zsigmondról 1.: Tanulmányok és kritikák (1900–1919), Új magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 2 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958), 22.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 58–59.; Móricz Zsigmond, "Pataki felolvasás", Sárospataki Ifjúsági Közlöny, 1942. 1–2 sz. in Tanulmányok I., szerk. Szabó Ferenc, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978), 745–746.
 •  
  Gömöri Jenő Tamás
  Gömöri Jenő Tamás
  (1890–1967) író, költő, a Modern Könyvtár[PIM] c. sorozat szerkesztője.
 •  
  Brázay Emil
  Brázay Emil
  (1888–1968) újságíró, író, műfordító.
 •  
  Sévigné, Madame de
  Sévigné, Madame de
  (1626–1696) író, levélíró.
 •  
  Kende Júlia
  Kende Júlia
  (1864–1937) Teleki Sándorné, Szikra, író, újságíró, A Nő és a Társadalom, majd A Nő szerkesztője, a Magyar Írónők Körének alapító elnöke, a Magyar PEN Klub alelnöke.
 •  
  Bodnár György
  Bodnár György
  (1869–1935) 1905-től királyi tanfelügyelő
  Szatmár vármegyében
  Szatmár vármegye
  .
 •  
  Radácsi György
  Radácsi György
  (1846–1928) református teológiai tanár, egyházi író.
 •  
  Zempléni Árpád
  Zempléni Árpád
  (1865–1919) Imrey, költő, műfordító, a Kisfaludy Társaság[PIM] és a Petőfi Társaság[PIM] tagja, a Magyar Földtani Intézet levéltárosa. Forrás: Győri János, "Ignotus", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2307.; Ablonczy Balázs, Keletre magyar!: A magyar turanizmus története (Budapest:Jaffa Kiadó, 2016), 7–20.
 •  
  Szép Iréne
  Szép Iréne
  (1857–1939) Vissy Károlyné, az
  óbecsei
  Óbecse
  magyar jótékonysági nőegylet elnöke.
 •  
  Vilímek, Josef Richard
  Vilímek, Josef Richard
  (1860–1938) neves prágai könyvkiadó vezetője, tulajdonosa.
 •  
  Sekanina, František
  Sekanina, František
  (1875–1958) cseh költő.
 •  
  Karel, Šarlih
  Karel, Šarlih
  (1882–1916) Karel Čada, író, műfordító. A katonai iskola elvégzése után vezérkari tisztként dolgozott magyar területeken. A "Moderní revue" és más cseh nyelvű folyóiratok 1905-től rendszeresen közölték írásait. 1912-ben, 1914-ben, és halála után, 1919-ben saját kötete is megjelent. Forrás: Lucie Malá, Šarlih, Karel, [s. a.], [a prágai Károly Egyetem Cseh- és Komparatisztika Intézetének honlapján], hozzáférés: 2019.01.26.
 •  
  Tragor Ignác
  Tragor Ignác
  (1869–1941) helytörténet író, jogász, takarékpénztári igazgató, a Váci Múzeum-Egyesület, a városi népkönyvtár és a múzeum egyik alapítója.
 •  
  Görgei Artúr
  Görgei Artúr
  (1818–1916) honvédtábornok az 1848–49-es szabadságharc idején.
 •  
  Lengyel Béla
  Lengyel Béla
  (1876–1945) ügyvéd.
 •  
  Révai Mór
  Révai Mór
  (1860–1926) könyvkiadó, író, országgyűlési képviselő.
 •  
  Horák Irén
  Horák Irén
  (?–?)
  Horák Béla
  Horák Béla
  és
  Matulay Gizella
  Matulay Gizella
  lánya.
 •  
  Horák Jenő
  Horák Jenő
  (?–?)
  Horák Béla
  Horák Béla
  és
  Matulay Gizella
  Matulay Gizella
  fia.
 •  
  Matulay Keresztély
  Matulay Keresztély
  (?–1911) főtanító
  Pozsonyalmáson
  Pozsonyalmás
  .
 •  
  Horák Béla
  Horák Béla
  (?–?)
  Matulay Gizella
  Matulay Gizella
  férje, főtanító
  Lábon
  Láb
  .
 •  
  Ujfalussy Amadil
  Ujfalussy Amadil
  (1873–1922) író, újságíró.
 •  
  Kovács Sándor György
  Kovács Sándor György
  (1879 k.–1913) közgazdasági író, hírlapíró, Az Ujság[PIM], majd a Világ[PIM] rovatvezetője.
 •  
  Szabó Ervin
  Szabó Ervin
  (1877–1918) újságíró, társadalomtudós, könyvtárigazgató. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk. Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:676.
 •  
  Matulay Sándor
  Matulay Sándor
  (1893–?) tanító
  Pozsonyalmáson
  Pozsonyalmás
  ,
  Matulay Gizella
  Matulay Gizella
  unokaöccse.
 •  
  Rundt, Arthur
  Rundt, Arthur
  (1881–1939) író, újságíró, rendező, színigazgató. 1909-től a
  bécsi
  Bécs
  Freie Volksbühne[PIM] munkatársa, 1913 és 1915 között rendezője.
 •  
  Viertel, Berthold
  Viertel, Berthold
  (1885–1953) osztrák költő, rendező, színikritikus, a
  bécsi
  Bécs
  Freie Volksbühne[PIM] egyik alapítója, illetve 1914-ig dramaturgja is.
 •  
  Jarno, Josef
  Jarno, Josef
  (1866–1932) színész, rendező, 1899-től a Theater in der Josefstadt[PIM] és 1905-től párhuzamosan a Fürst-Theater[PIM] vezetője, ill. tulajdonosa.
 •  
  Kerr, Alfred
  Kerr, Alfred
  (1867–1948) német kritikus, újságíró.
 •  
  Riszdorfer Elza
  Riszdorfer Elza
  (?–?) Wágnerné, zongoraművész, zeneszerző.
 •  
  Riszdorfer Anna
  Riszdorfer Anna
  (?–1926) Zempléni Árpádné, zongoratanár.
 •  
  Ady Lajos
  Ady Lajos
  (1881–1940) magyar-latin szakos tanár, tankerületi főigazgató,
  Ady Endre
  Ady Endre
  öccse.
 •  
  Ötvös Adorján
  Ötvös Adorján
  (1890–1945) zeneszerző, kabaré- és tráfaszövegíró, konferanszié, rendező, humorista. A Pesti Színpad színházi és művészeti hetilap segédszerkesztője 1914-ben. A Hétben[PIM] külön tárcarovatot vezett a 1920-as években. Forrás: Alpár Ágnes, A cabaret - A fővárosi kabarék műsora, 1901–1944 (MSZI, Budapest, 1978) , 672.; Lakatos Éva, A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778–1948), (Budapest: Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum, 1993), 98.
 •  
  Tihanyi Lajos
  Tihanyi Lajos
  (1885–1938) festőművész, a Nyolcak és a Ma műhely tagja.
 •  
  Voinovich Géza
  Voinovich Géza
  (1877–1952) író, műfordító, kormányfőtanácsos, a Kisfaludy Társaság[PIM] titkára, a Petőfi Társaság[PIM] tagja, irodalomtörténész,
  Arany János
  Arany János
  -kutató. Felesége,
  Szalay Gizella
  Szalay Gizella
  Arany László
  Arany László
  özvegye volt. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Siposs Aladár
  Siposs Aladár
  (1879–1955) iparkamarai főtitkár
  Kassán
  Kassa
  .
 •  
  Siposs Andor Gyula
  Siposs A Gyula
  (1853–1935) a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
  Kassán
  Kassa
  . Forrás: Síposs Andor Gyula gyászjelentése, Košice, 1935. febr. 11., OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.07.05.
 •  
  Heller László
  Heller László
  (?–?)
  szentendrei
  Szentendrei
  épület- és díszműbádogos. 1919-től a Szentenderei Ipartestület tagja. Forrás: Farkas Rozália, A Szentendrei Ipartestület története 1892–1949, Néprajzi, történeti és múzeumszociológiai tanulmányok a Ferenczy Múzeumból , (Szentendre: Szentendrei Múzeumi Füzetek 1,1996), 247.
 •  
  Bornemisza Géza
  Bornemisza Géza
  (1884–1966) festőművész.
 •   (1886–1965) politikus, 1912-től volt ügyvéd
  Szatmárnémetiben
  Szatmárnémeti
  .
 •  
  Tuba Károly
  Tuba Károly
  (1879–1958) író, költő, újságíró, lapszerkesztő.
 •  
  Halász Gyula
  Halász Gyula
  (1881–1947) nyelvész, földrajztudós, műfordító.
 •  
  Kompolthy Jób
  Kompolthy Jób
  (1879–1938) utazó, földrajzi író, több évig élt .
 •  
  Barabás Júlia
  Barabás Júlia
  (?–?) a Móricz-család ismerőse.
 •  
  Raffel Erzsébet Flóra
  Raffel Erzsébet Flóra
  (1876–1968) a Móricz-család ügyvédjének,
  Udránszky Sándornak
  Udránszky Sándor
  a felesége.
 •  
  Vargha Gizella
  Vargha Gizella
  (?–1929)
  Vancsó Gyula
  Vancsó Gyula
  (1844–1913)
  leányfalui
  Leányfalu
  ügyvéd felesége.
 •  
  Skerlecz Iván
  Skerlecz Iván
  (1873–1951) jogász, Horvát-Szlavón-Dalmátország bánja.
 •  
  Bernát István
  Bernát István
  (1854–1942) jogász, földbirtokos, agrárpolitikus, egyetemi tanár, felsőházi tag, a Magyar Gazdaszövetség igazgatója.
 •  
  Horváth Zoltán
  Horváth Zoltán
  (1870–1909 u.) ügyvéd, a Kálvin-Szövetség[PIM] ügyvezető titkára.
 •  
  Trócsányi György
  Trócsányi György
  (1896–1973) könyvtáros, műfordító; jogi tanulmányait 1913-ban kezdte meg
  Budapesten
  Budapest
  .
 •  
  Trócsányi Zoltán
  Trócsányi Zoltán
  (1886–1971) nyelvész, könyv- és irodalomtörténész, műfordító, könyvtáros, 1908 és 1913 között az MTA Könyvtárának munkatársa.
 •  
  Palásthy Géza
  Palásthy Géza
  (1869–1914) újságíró, a Nemzeti Színház[PIM] titkára.
 •  
  Medgyaszay Vilma
  Medgyaszay Vilma
  (1885–1972) színésznő, kabaréigazgató.
 •  
  Szalontay Ferike
  Szalontay Ferike
  (1884–1931 u.) Slamenik Franciska Alojzia, színésznő.
 •  
  Hevesi Sándor
  Hevesi Sándor
  (1873–1939) író, dramaturg, színháztörténész, műfordító, a századelő színházművészetének egyik megújítója. Az 1904 és 1908 között fennállt Thália Társaság egyik alapítója és művészeti vezetője. 1907–1908-ig a Népszínház-Vígopera[PIM], 1912–1914-ig az Operaház főrendezője. 1914-től rendezője, 1922 és 1932 között igazgatója a Nemzeti Színháznak[PIM], majd 1932 után a Magyar Színház[PIM] főrendezője. 1929-ben nagy sikerrel vitte színpadra a Nemzetiben
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  Légy jó mindhalálig c. darabját. Dramaturgiai felfogása – mint Vargha Kálmán rámutat – sok tekintetben összeegyeztethető volt
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  elveivel, azonban nem értett egyet az élet és a színház egymásrautaltságának
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  -féle felfogásával, továbbá a rendező nagyobb befolyását hirdette a darab színrevitelében. Forrás: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 99–100.; Cenner Mihály, "Hevesi Sándor", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:807–808.; Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond (Pozsony: Kalligram, 2013), 498–499.
 •  
  Mayer Ernő
  Mayer Ernő
  (?–1919) orvos.
 •  
  Papp János
  Papp János
  (1879–1944) színész.
 •  
  Köveskuty Jenő
  Köveskuty Jenő
  (1865–1935) zenetanár, iskolaigazgató, író.
 •  
  Jób Dániel
  Jób Dániel
  (1880–1955) író, műfordító, rendező, színigazgató.
 •  
  Dirtói Mór
  Ditrói Mór
  (1851–1945) színész, rendező, 1896 és 1916 között a Vígszínház[PIM] igazgatója.
 •  
  Újfalusi Sándor
  Újfalusi Sándor
  (1881–?) ügyvéd.
 •  
  Nogáll Janka
  Szabóné Nogáll Janka
  (1861–1924) Szabó Endréné, írónő, a Divat Szalon szerkesztője.
 •  
  Mezei Antal
  Mezei Antal
  (1852 k.–1926) lapszerkesztő.
 •  
  Faludi Sándor
  Faludi Sándor
  (1873–1945) színházigazgató.
 •  
  Gesztesi Ödön
  Gesztesi Ödön
  (1886 e.–?)
  nagyváradi
  Nagyvárad
  törvényhatósági számtiszt, aki 1893-ban sakkbajnokságot nyert
  Nagyváradon
  Nagyvárad
  , majd 1897-ben megalapította a Magyar Sakkújságot. 1912-ben vándorolt ki
  Franciaországba
  Franciaország
  , ahol La Rénaissance Echiquiéenne címmel sakklapot szerkesztett.
 •  
  Bókay János, ifj.
  Bókay János, ifj.
  (1892–1961) író, költő, a Budapesti Hírlap szerkesztője.
 •  
  Komjáthy Aladár
  Komjáthy Aladár
  (1894–1963) költő, író, irodalomtörténész, műfordító,
  Babits Mihály
  Babits Mihály
  tanítványa.
 •  
  Poincaré, Raymond
  Poincaré, Raymond
  (1860–1937) 1912-től
  Franciaország
  Franciaország
  miniszterelnöke, majd 1913 és 1920 között köztársasági elnök. 1922 és 1924 között újra miniszterelnök.
 •  
  Benucci, Henriette Adeline
  Benucci, Henriette Adeline
  (1858–1943)
  Raymond Poincaré
  Poincaré, Raymond
  francia miniszterelnök felesége.
 •  
  Brázovay Kálmán
  Brázovay Kálmán
  (1879–1914) az Országos Központi Hitelszövetkezet[PIM] magántisztviselője.
 •  
  Matkovics Pál
  Matkovich Pál
  (1836–1887) író, humorista, lapszerkesztő, publicista, műfordító írói álneve Bús Vitéz volt.
 •  
  Bölöni György
  Bölöni György
  (1882–1959) író, újságíró, műfordító.
 •  
  Botár Gyula
  Botár Gyula
  (?–1911) bányász, 1911. okt. 17-én bekövetkezett haláláig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
  likéri
  Likér
  kohójának főmérnöke,
  Holics Jenő
  Holics Jenő
  főnöke. Forrás: Pesti Hírlap, 1911. október 20., 16.; A Bánya, 1911. november 19., 5.; Ellenzék, 1911. december 19., 3.
 •  
  Bortnyák István
  Bortnyák István
  (1880–1950) bányamérnök. 1911-től a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
  likéri
  Likér
  kohójának főmérnöke. Forrás: A Bánya, 1911. november 19., 5.; Ellenzék, 1911. december 19., 3.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:98.; Szvircsek Ferenc: Bányászkönyv (Salgótarján: s. n., 2000), 346.
 •  
  Fráter Loránd
  Fráter Loránd
  (1872–1930) országgyűlési képviselő, huszárszázados, dalszerző. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:540.
 •  
  Konta Gizella
  Konta Gizella
  (?–?)
  Holics Janka
  Holics Janka
  évfolyamtársa volt a Pozsonyi Állami Tanítónőképző Intézetben. Forrás: Holics Janka évkönyve, 1898–1899, kézirat, PIM Kézirattár.
 •  
  Bánffy Dezső
  Bánffy Dezső
  (1843–1911) politikus, 1875-től a Szabadelvű Párthoz[PIM] csatlakozott, majd elveitől eltávolodva a nemzetiségi törekvésekkel szemben foglalt állást, betöltött közméltósági tisztségeiről lemondott. Az általa alapított kis létszámú Új Párt (Bánffy-párt) az erős nemzeti politika és egységes magyar állam programjával lépett fel
  Tisza István
  Tisza István, id.
  aktív ellenzékeként.
  Szeged
  Szeged
  választókerületében nyert mandátumával a hajdani miniszterelnök (1895–1899) 1904 júniusában tért vissza újra a képviselőházba. Megválasztása politikai találgatásokra adott okot.
 •  
  Bán Ferenc
  Bán Ferenc
  (1885–1938) író, újságíró. 1906-tól a Független Magyarország[PIM], 1910-től Az Ujság[PIM] munkatársa, írásai jelentek meg a Nyugatban[PIM] is. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 4:101.
 •  
  Bányai Elemér
  Bányai Elemér
  (1875–1915) Zuboly; író, költő, lapszerkesztő, publicista. A Pesti Napló[PIM], a Vasárnapi Ujság[PIM] és a Magyar Nemzet[PIM] munkatársa. Forrás: Papp Viktor, "Bányai Elemér", A Sajtó, 13. sz. (1932), 15–18.
 •  
  Kozma Ferenc
  Kozma Ferenc
  (1857–1937) Rimay Kálmán, Bárd Miklós; költő. Testvére:
  Kozma Andor
  Kozma Andor
  (1861–1933) költő, műfordító.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  a századelő kortárs költői közül Bárd Miklós költészetét, prozódiáját vizsgálja és látja példaadónak
  Szabolcska Mihály
  Szabolcska Mihály
  ,
  Kozma Andor
  Kozma Andor
  költeményei mellett. Versek című 1902-ben megjelent kötetének olvasásélménye indítja egyik első kritikájának megírására (Bárd Miklóshoz), melyet az Életem regényében is megörökít. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 132–133, 547.; Móricz Zsigmond, Életem regénye (Budapest: Athenaeum, 1939), 340.
 •  
  Benczúr Gyula
  Benczúr Gyula
  (1844–1920) festőművész, főiskolai oktató, akadémiai tanár.
 •  
  Beniczkyné Bajza Lenke
  Beniczkyné Bajza Lenke
  (1839–1905) író.
 •  
  Beöthy László
  Beöthy László
  (1873–1931) író, újságíró, színházalapító, színházigazgató. A korabeli magyar színházi élet egyik legbefolyásosabb személyisége, számos nagy karriert befutó színész, színpadi szerző felfedezője. 1898-tól a Magyar Színház[PIM], majd 1900-tól 1902-ig a Nemzeti Színház[PIM] igazgatója.
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  , aki az irodalomtörténész
  Beöthy Zsolttal
  Beöthy Zsolt
  , Beöthy László édesapjával jó kapcsolatot ápolt, 1902-ben felajánlja a Nemzeti Színháznak
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Réjja-réja című idilljét, melyre nem érkezik válasz. 1903-ban Beöthy megnyitja a Király Színházat[PIM], majd egyre több színházi érdekeltsége folytán az 1920-as évekre ötre szaporodik a Beöthy-színházak száma. Beöthy Móriczcal való kapcsolata 1923-ben kezdődik a Sári bíró reprízével, ekkor édesanyja,
  Rákosi Szidi
  Rákosi Szidi
  játssza a főszerepet, valamint rendezője lesz a Búzakalász című darabjának is 1924-ben. Móricz később is számos darabját nyújtja be Beöthynek bírálatra, annak tehetségét és hozzáértését értékelve, elismerve. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Beregi Oszkár
  Beregi Oszkár
  (1876–1965) színész, rendező, író. Alakja és megjelenése főként szerelmes és drámai hős szerepekben érvényesült. 1904. március 25-én a Nemzeti Színházban[PIM] ő játszotta
  Shakespeare
  Shakespeare, William
  Romeó és Júliájának főszerepét. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Berzeviczy Albert
  Berzeviczy Albert
  (1852–1936) kultúr- és pártpolitikus, művészettörténész, író, tudós. 1881-ben a Szabadelvű Párt[PIM] nevében induló országgyűlési képviselő. A kormánypártban jelentős karriert fut be a képviselőházi jegyzőségtől az elnökségig. 1887 és 1894 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban[PIM] a miniszteri tanácsostól az államtitkári pozíción át egészen a miniszteri székig jut. 1903 és 1905 között
  Tisza István
  Tisza István, id.
  kormányában vallás és közoktatásügyi miniszter. Tudományos tevékenysége 1906 után bontakozik ki. 1905-ben megválasztják a Magyar Tudományos Akadémia[PIM] elnökévé. 1923-tól haláláig a Kisfaludy Társaság[PIM] elnöke. Forrás: Matolcsy Réka: „Gali Máté: Berzeviczy Albert. A márványarcú miniszter”. Századok 152 (2018): 1172–1174.
 •  
  Berzsenyi Dániel
  Berzsenyi Dániel
  (1776–1836) költő.
 •  
  Bessenyei György
  Bessenyei György
  (1747–1811) költő, irodalmár, filozófus, magyar királyi testőr.
 •  
  Bethlen Gábor
  Bethlen Gábor
  (1580–1629) erdélyi fejedelem 1613-1629 között.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  a fejedelem alakját regényekben, valamint különböző kisprózai műfajokban, színpadi formában is megörökítette, melyekhez évtizedekig gyűjtötte a történeti adatokat. Bethlen egyéniségének hatását mutatja, hogy képe bekeretezve állt
  leányfalui
  Leányfalu
  dolgozószobájában a falon a család és barátok fényképei, valamint az 1913-től módszeresen gyűjtött életrajzi és kortörténeti források mellett, melyek szinte külön könyvgyűjteményt alkottak az írói könyvtárban. Forrás: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 121, 159, 160, 163, 166, 224, 244, 344.; Csáky Edit, "Az Erdély történeti forrásai", Irodalomtörténet, 1979. 11/61. évfolyam, 767–785.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 515.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 159–160, 187, 244.
 •  
  Bér Dezső
  Bér Dezső
  (1875–1924) festőművész, grafikus, karikaturista. A Borsszem Jankó[PIM] szerkesztője. Forrás: Németh Lajos (szerk.): Magyar művészet 1890-1919 1. (Budapest, 1981), 453.
 •  
  Földváry László
  Földváry László
  (1838–1921) református lelkész, egyháztörténész.
 •  
  Blaha Lujza
  Blaha Lujza
  (1850–1926) színész, operetténekes, énekművész. Ő játszotta a Sári bíró főszerepét, melynek bemutatója 1909. december 17-én volt a Nemzeti Színházban[PIM].
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Aranyos öregek című egyfelvonásos darabjában is főszerepet játszott, valamint a Csokonai című darab tervezett szereposztásában
  Blahának
  Blaha Lujza
  szánta Vajdáné szerepét.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  tanulmányaiban és írásaiban többször felidézi
  Blaha Lujza
  Blaha Lujza
  alakját, többek között párizsi színházélményeivel kapcsolatban, melyet a Sasfiók című novellájában ír meg. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 315–316.; Móricz Zsigmond, "Sasfiók", Nyugat, 1911. 23. sz.; Móricz Zsigmond, "Nemzeti Színház", Az Ujság, 1908. november 1., 16.; Móricz Zsigmond, "Blaha Lujza", A Pesti Hírlap Naptára, 1913. 128–129.
 •  
  Bródy Sándor
  Bródy Sándor
  (1863–1924) író, újságíró.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  első olvasmányélményét 1902. jún. 13-án jegyzi Fehér könyv című kéziratos könyvébe. A Bródy-hatás a későbbiekben átalakul, az új magyar irodalom egyik legjelentősebb útkereső íróegyéniségének tartja. Személyes kapcsolatukról Tükör c. kéziratos könyvében ír. 1918-ban és 1924-ben Fiatalok mestere címmel méltatja, 1930-ben Bródy sírkőavatásakor mond beszédet. Forrás: Móricz Zsigmond, "Fehér könyv" Tükör VIII. 1915. jan. 27., 197–225.; Móricz Zsigmond, "Tükör II." Holmi közzéteszi Cséve Anna, 2005/1. Hozzáférés: 2021.10.05.; Színházi Élet 1918. december 22., 9.; Színházi Élet 1924. augusztus 24., 6.; "Téged az Isten, Bródy Sándor, jó kedvében teremtett", Az Est 1930. május 27., 11.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 209, 288, 292–295, 548.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom. Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Könyvkiadó, 1962), 115, 209.
 •  
  Cholnoky Jenő
  Cholnoky Jenő
  (1870–1950) geográfus, utazó, író, egyetemi tanár, vízépítő mérnök. 1894-től a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára, 1905-től a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanára és tanszékvezetője.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  öccse,
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  hallgatta egyetemi óráit. Forrás: Székely András, "Cholnoky Jenő életműve (1870-1950)" in Közlemények CXX. (XLIV.) kötet, 1996. 1. szám, 49–66.
 •  
  Csáth Géza
  Csáth Géza
  (1887–1919) orvos, pszichoanalitikus, író, kritikus, zeneszerző.
 •  
  Cserei Mihály
  Cserei Mihály
  (1668–1756) emlékíratíró, történetíró.
 •  
  Csiky Gergely
  Csiky Gergely
  (1842–1891) református lelkész, író, költő, színműíró, dramaturg, szerkesztő.
 •  
  Csokonai Vitéz Mihály
  Csokonai Vitéz Mihály
  (1773–1805) író, költő. A 20. század elejének egyik újra felfedezett költője.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Csokonai-rajongása
  debreceni
  Debrecen
  kollégiumi élményeihez, az ott hallott Csokonai-adomákhoz és fiatalkori olvasmányélményéhez kötődik. A költő-mintának szerepe van
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  korai elköteleződésében a líra műfaja iránt. Olvasottsága a Csokonai-témában kiemelkedő: 1913-ra hatvannyolc könyvre szaporodik. 1905-ben tanulmányt és novellát ír
  Csokonairól
  Csokonai Vitéz Mihály
  , 1913-ban drámában dolgozza fel életrajzát, melyet 1918-ban és 1924-ben újraír. 1922-ből posztumusz publikált írását ismerjük, mely az 1892-től vezetett kéziratos Fehér könyvbe jegyzett Csokonai-adomái alapján íródott. Forrás: "Csokonai-affér. Tóth Imre és Móricz Zsigmond nyilatkozata", Világ, 1913. november (4. évfolyam, 259–283. szám), 1913-11-07 / 263. szám.; Móricz Zsigmond, "Csokonai. Közzéteszi Móricz Virág", Alföld 1979/7. 94–97.
 •  
  Darányi Ignác
  Darányi Ignác
  (1849–1927) ügyvéd, 1881 és 1905 között a Szabadelvű Párt[PIM] országgyűlési képviselője, 1895-től 1903-ig földművelésügyi miniszter. Minisztersége idején emelkedett a mezőgazdaság fejlesztésére fordítható költségvetés összege, szaktörvényeket hozott, melyek a gazdálkodás korszerűsítésére irányultak, azonban szociálpolitikai, munkajogi tartalmú törvényei széleskörű tiltakozást váltottak ki.
 •  
  Dayka Gábor
  Dayka Gábor
  (1769–1796) pap, költő, gimnáziumi tanár.
 •  
  Deák Ferenc
  Deák Ferenc
  (1803–1876) politikus, jogász, államférfi.
 •  
  Dezső József
  Dezső József
  (1867–1915) színész, író, újságíró, a 1891-től 1915-ig a Nemzeti Színház[PIM] tagja. Bonviván és szerelmes szerepeket játszott, ezért nagy népszerűségnek örvendett. Műkedvelő című lap szerkesztője. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Döbrentei Gábor
  Döbrentei Gábor
  (1785–1851) író, költő, műfordító, esztéta, ügyvéd, lapszerkesztő, újságíró.
 •  
  Eötvös József
  Eötvös József
  (1813–1871) jogász, író, miniszter. 1847-től a Kisfaludy Társaság[PIM] elnöke, 1856-tól az Akadémia alelnöke. 1848-ban, majd 1867-től 1871-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter. Megreformálta a népiskolát, kötelezővé tette a népoktatást, tanítóképzőket és tanfelügyelőségeket szervezett. Tevékenysége az egyházpolitikában is jelentős a vallásszabadság és a felekezetek egyenlősége terén.
 •  
  Fabó Bertalan
  Fabó Bertalan
  (1868–1920) Fränkel Bertalan, ügyvéd, zenei szakíró, zenetörténész. Számos magyar zenetörténeti cikke jelent meg az Ethnographiában, a Magyar Könyvszemlében, továbbá a Keleti Szemlében, Magyar Zenetudományban. 1908-ban a Tudományos Akadémia adja ki szöveg- és dallamtöredékek kéziratait, valamint kottákat tartalmazó első fő művét, a magyar népdal történetének monográfiáját. Érdeme elsősorban az adatgyűjtés, mely többek között Balassi Bálint korabeli dallamokra irányult. Móricz Zsigmond feltehetően azért vette fel a kapcsolatot Fabó Bertalannal, mert Az bétsi Susánna színpadra állításához keresett a Balassi-versbetétekhez megfelelő dallamot. Forrás: Fabó Bertalan, A magyar népdal zenei fejlődése, (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1908).
 •  
  Faragó József
  Faragó József
  (1866–1906) festő, grafikus, rajzművész. Münchenben, majd Párizsban végezte művészi tanulmányait, Hollósy Simon növendéke volt. Az 1890-es években a német, amerikai és magyar élclapok népszerű karikatúristája lett.
 •  
  Farkasfalvi Imre
  Farkasfalvi Imre
  (1844–1930) könyvtáros, helytörténész, a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának[PIM] vezetője. Forrás: Dr. Thirring Gusztáv, "Személyi hírek. Farkasfalvi Imre (1844–1930)", Földrajzi Közlemények, 1930, 25.
 •  
  Fekete Ignác
  Fekete Ignác
  (1858–1937) újságíró, ügyvéd, jogtanácsos. A Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetének hosszú ideig titkára, majd alelnöke. Forrás:
 •  
  Fenyő Miksa
  Fenyő Miksa
  (1877–1972) esszéíró, kritikus, politikai és közgazdasági író. A Nyugat[PIM] alapítói közé tartozott, majd 1908-tól 1917-ig szerkesztője és egyik legfőbb anyagi támogatója volt. Eljárt a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Rt.[PIM] szervezési ügyeiben, szorgalmazta a Nyugat Könyvtár tervének megvalósítását, ő tárgyalt például
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  is, akinek műveiről több elismerő kritikát írt, megvédve őt a konzervatív kritika támadásaitól. 1921 és 1929 között főmunkatársként vett részt a szerkesztésében, több mint százhatvan írása jelent meg a Nyugatban. Móriczcal és családjával baráti kapcsolatot ápolt. Forrás: Buda Attila, A Nyugat kiadó története, 11, 33.; Vargha Kálmán, "Móricz Zsigmond kritikai fogadtatása", Irodalomtörténet, 1958. 46. évfolyam, 1. sz., 4.; Fenyő Miksa, Följegyzések a „Nyugat" folyóiratról és környékéről (Patria könyvkiadó, 1960).; Virtuális Nyugat kiállítás – Petőfi Irodalmi Múzeum, hozzáférés: 2021.09.28.
 •  
  Fényes László
  Fényes László
  (1871–1944) korában páratlanul népszerű újságíró, melyet Jászi Oszkár visszaemlékezése szerint annak köszönhetett, hogy érdekcsoportoktól függetlenül "felkarolt minden ügyet, amelyet igaznak ismert meg, így lett Az Est vezető publicistája". Számos perbe kényszerült írásai miatt. 1911-ben közölt Máramarosi virágok című publicisztikájában egy bírósági visszaélésről tudósított, ennek következtében rágalmazási per indult ellene, mely 1913-ban felmentésével végződött. Forrás: "A máramarosi vizsgálóbíró", Népszava, 1913. április 3, 11.; Jászi Oszkár, "Fényes László emlékezete", Huszadik Század, (1948): 36. évf. 1 sz., 1–15.
 •  
  Gajári Ödön
  Gajári Ödön
  (1852–1919) újságíró, szerkesztő. A Szabadelvű Párt[PIM] sajtófőnöke, majd Az Ujság[PIM] alapító szerkesztője, melyben a korszak kiváló, bár nagyon eltérő szemléletű írói, újságírói nevek képviseltek. A Tisza Istvánhoz kötődő politikai irányzat képviselőjeként igazgatósági tag lett a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál és annak érdekeltségi köréhez tartozó az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.-nál[PIM]. Forrás: Médiakutató, 2014 (15. évfolyam, 1-4. szám)2014 / 3. szám.; Médiakutató, 2007 (8. évfolyam, 1-4. szám)2007 / 2. szám, 88.
 •  
  Gál Gyula
  Gál Gyula
  (1865–1945) színész, rendező, színitanár. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Gárdonyi Géza
  Gárdonyi Géza
  (1863–1922) Göre Gábor, író, költő, újságíró. Tanulmányai elvégzése után iskolai tanítóként, majd újságíróként dolgozott a Magyar Hírlapnál[PIM]. 1897-ben elhagyta a várost és élt. Regényíróként és színpadi szerzőként is jelentős
  Móriczra
  Móricz Zsigmond
  gyakorolt hatása, folytatója a népszínmű hagyományának megújításában A bor példája, vagy a betlehemes népi misztériumjáték műfajában, a Karácsonyi álom c. színdarabok nyomán született meg 1911-ben. Móricz írásai legfőbb értékének tartotta, hogy a parasztot mint individuumot ismerte fel. Forrás: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 43, 91, 136, 203, 294.; Móricz Zsigmond, "Gárdonyi Gézánál", Pesti Napló, 1933. május 14., 9–10.
 •  
  Gratz Gusztáv
  Grazt Gusztáv
  (1875–1946) jogi író, országgyűlési képviselő. 1912 óta a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének[PIM] ügyvezető igazgatója. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 11:341.
 •  
  Gyulai Pál
  Gyulai Pál
  (1826–1909) irodalomtörténetíró, esztétikus, költő, húsz évig a Kifaludy-Társaság elnöke. 1873-tól a Budapesti Szemle szerkesztője.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  nagybátyja,
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  révén ismerkedett meg Gyulaival, akinek költészetéről és munkásságáról több lapban is megjelent tanulmánya. Forrás: Móricz Zsigmond, "Gyulai Pál hazafias költészete", Az Ujság, 1904. jan. 3., 20–21; Móricz Zsigmond, "Gyulai Pál, mint költő", Uránia, 1904. jan. 1., 1–8. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 11–12:2902.
 •  
  Habsburg-Lotharingiai József Ágost
  Habsburg-Lotharingiai József Ágost
  (1872–1962) főherceg, kormányzó, országgyűlési képviselő, tábornagy.
 •  
  Haraszti Gyula
  Haraszti Gyula
  (1858–1921) műfordító, irodalomtörténész, egyetemi tanár.
 •  
  Hatvany-Deutsch Sándor
  Hatvany-Deutsch Sándor
  (1852–1913) közgazdász, cukorgyáros, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének[PIM] egyik alapítója és alelnöke.
  Hatvany Lajos
  Hatvany Lajos
  édesapja. A Nyugat Könyvkiadó Rt.[PIM] megalakulásával érdekeltséget szerzett a folyóiratnál, a részvények többségét a Hatvany család jegyezte. Forrás: Buda Attila, A Nyugat Kiadó története (Budapest: Borda Antikvárium, 2000), 18, 21, 25.; Novák Péter, Könyvreklámozás a Nyugatban. Hozzáférés: 2021.10.05.
 •  
  Hatvany Lajos
  Hatvany Lajos
  (1880–1961) író, kritikus, irodalomtörténész. A Nyugat[PIM] megalakulásától jelentek meg írásai a lapban. Hatvany
  Ignotus
  Ignotus
  felkérése támogatóként is bekapcsolódott a folyóirat ügyeibe és 1909-től gazdaságilag alapozta meg a Nyugat jövőjét.
  Fenyő Miksa
  Fenyő Miksa
  és Ignotus már ugyanebben az évben felhívja figyelmét a fiatal
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  írói tehetségére, akinek műveiről később számos kritikát írt. Előfizetők gyűjtését, propagandakörutak, vidéki Nyugat-matinék szervezését kezdeményezte, a Nyugat könyvtár terve is nevéhez kötődik. Szorgalmazta önálló döntésképes részvénytársaság megalakulását, hogy a Nyugat gazdasági ügyeit intézze. Így 1910-ben létrejött egy
  Osváttól
  Osvát Ernő
  független intézmény, és Hatvany szerkesztői ambíciója az rt. egyik vezetőjeként erőteljesebbé vált. Osvát megvédte szerkesztői elveit, Hatvany pedig 1911 őszén lemondott a Nyugattal kapcsolatos terveiről. 1912 után kivette részvényeit és eltávolodott a folyóirattól, azonban az irodalom és az írók aktív mecénása maradt. Forrás: Buda Attila, A Nyugat Kiadó története, (Budapest: Borda Antikvárium, 2000), 14, 15, 39.; Buda Attila, Levelek Hatvany Lajoshoz, Hatvany Lajosné, Belia György szerk., (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967).; "A nyugat szerkesztői, Hatvany Lajos", Virtuális Nyugat-kiállítás– Petőfi Irodalmi Múzeum, hozzáférés: 2021.10.05.
 •  
  Hegyesi Mária, K.
  Hegyesi Mária, K.
  (1861–1925) Kaffka Lászlóné, színész. 1886-ban szerződtette a Nemzeti Színház[PIM], 1918-ban örökös tag lett. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Herczeg Ferenc
  Herczeg Ferenc
  (1863–1954) író, drámaíró, újságíró, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő. Tehetségét 1890-ben fedezte fel
  Rákosi Jenő
  Rákosi Jenő
  , azután gyors sikert hoztak regényei, novellái és színdarabjai. A századfordulóra számos irodalmi és közéleti politikai tisztséget töltött be és az irodalmi élet vezető egyénisége lett. 1904-től 1920-ig a Petőfi Társaság[PIM] elnöke, 1910-től a Magyar Tudományos Akadémia[PIM] tagja volt. Tisza István baráti köréhez tartozott, akinek felkérésére számos felelős tisztséget töltött be. Az Európa-szerte ismert szerzőt hamarosan a haza írójaként emlegették, 1927-ben Nobel-díjra terjesztették fel. A pályakezdő
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  is elismerte tehetségét. Herczeg azoknak a kortárs íróknak az egyike lett, akihez nem
  Pallagi Gyulától
  Pallagi Gyula
  kapott ajánlólevéllel jutott el. 1902-ben levélben kereste fel, beküldött tárcáját Herczeg a Budapesti Hírlapban közölte. 1904-ben személyesen találkoztak, Móricz ekkor Az Ujság[PIM] megbízásából látogatott el otthonába. 1904. május 7-i naplófeljegyzésében megörökítette a találkozás részleteit és röviden összefoglalta Herczeg műveivel kapcsolatos olvasmányélményeit. Ekkor, Pallagi Gyula halála után, annak támogatását elvesztve, Móricz úgy tekint rá, mint "egy tartalékban lévő nagy bátyára", akitől segítséget várt. Móricz azonban nem Herczeg támogatásával jutott előre. Herczeg már csak a beérkezett írótól kért írást a Nyugat[PIM] szemléletmód ellenpólusaiként számon tartott Magyar Figyelő[PIM] és az Új Idők[PIM] szerkesztőjeként. Forrás: Gazdag László, Herczeg Ferenc, a politikai publicista, doktori értekezés, (Pécs, 2013), hozzáférés: 2021.10.05.
 •  
  Homicskó Atanáz
  Homicskó Atanáz
  (1864–1916) grafikus, karikaturista, orvos. A Borsszem Jankó[PIM], a Mátyás Diák[PIM], a Budapest című lapok karikaturistája. Forrás: A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Hunyadi János
  Hunyadi János
  (1407 k.–1456) hadvezér, Magyarország kormányzója.
 •  
  Jászai Mari
  Jászai Mari
  (1850–1926) színész, emlékiratíró, 1872-től a Nemzeti Színház[PIM] színművésznője. 1909-ben a Petőfi Társaság[PIM] tiszteletbeli tagja. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994)
 •  
  Jókai Mór
  Jókai Mór
  (1825–1904) író, újságíró, lapszerkesztő, jogász. Jókai
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  meghatározó ifjúkori olvasmányélménye volt, melyek hatásáról több tanulmányában is megemlékezett. 1894-ben Jókai-vereseket másolt a Fehér könyv című jegyzetkönyvébe, tizennégy éves korára már hetven kötetét elolvasta. 1902-ben A két czívis című darabját Jókai nyomán írta meg, majd 1912-ben a Fortunátus című darabjának egyik előképe volt Jókai A zsidó fiú című darabja. Korai novelláinak kortárs kritikusai is felfedezték írói felfogásának jókais elemeit és annak egyidejű meghaladását. Móricz Jókai-rajongása többek között Macaulay-, illetve
  Gyulai Pál
  Gyulai Pál
  olvasmányai hatására alakultak át, érdeklődése és figyelme azonban pályáján mindvégig kitartott, 1940-ben Jókai Sárga rózsa című regényéből filmforgatókönyvet készített. Forrás: Szilágyi Péter, "Az íróvá válás dokumentuma, avagy Móricz Zsigmond Fehér könyve" Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 48, 4. sz. (2013): 43.; Schöpflin Aladár, "Móricz Zsigmond", Nyugat 1911. december 1. in. Kortársak Móricz Zsigmondról 1.: Tanulmányok és kritikák (1900–1919) Vargha Kálmán, szerk., Új magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 2 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958), 148, 153. 154.; Móricz Zsigmond, " Jókai. Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez", Nyugat, 1922. 24. szám.; Móricz Zsigmond, "Pataki felolvasás", Sárospataki Ifjúsági Közlöny 1942. 1–2. sz.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 70, 72.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 31–32.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 23, 26, 49.; Tarján Tamás, "Fortunátus balszerencséje. Egy Móricz-dráma színházi sorsáról" Forrás, 2015 47. évfolyam, 2015 / 10. szám 90.
 •  
  Kaffka Margit
  Kaffka Margit
  (1880–1918) író, költő. 1910–1915 között polgári iskolai tanár, először Miskolcon, ahol korai írásai megjelennek. Fröhlich Brúnó majd 1914-től Bauer Ervin felesége. 1911-ben megjelenő Színek és évek című regényének első kritikusa a Nyugatban[PIM]
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  volt, aki tehetségét elismerte és művét saját írói elveivel rokon kísérleti regényként méltatta. Márvány utcai lakása a Nyugat alkotóinak találkozó helye volt. Az I. világháború után, tizenkét éves fiával együtt a spanyoljárványban halt meg, a Vörösmarty Akadémia[PIM] nevében Móricz Zsigmond búcsúztatta. Forrás: Móricz Zsigmond, "Kaffka Margit", Nyugat, 1912. február 1.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 371–372.; Új írás, 1980. december 1.; Győri János, "A világra nyitott magány I., Kaffka Margit élete az 1910-es évek elején" Új írás, 1980. december 1., 85.; "Móricz Zsigmond kézzel javított gépirata: gyászbeszéde Kaffka Margit és fia sírjánál", közli Gréczi Emőke, Holmi, 2008. 20. évf. 1 sz. 68–69.
 •  
  Karinthy Frigyes
  Karinthy Frigyes
  (1888–1939) író, költő, műfordító, kritikus. Az Ujság[PIM], később a Budapesti Napló[PIM], majd 1910-től a Nyugat[PIM] belső munkatársa. 1910-ben
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  elbeszéléskötetét köszöntötte kritikájával. Móricz pedig Karinthy egyedülálló tehetségét humorát, logikáját és filozófiáját dicséri róla szóló tanulmányiban. Harmincéves barátság kötötte össze őket. Forrás: Karinthy Frigyes, "Móricz Zsigmond elbeszélései", Renaissance, 1910. május 25. 198.; "Karinthy Frigyes", Kelet Népe, 1940. március 1.
 •  
  Kazinczy Ferenc
  Kazinczy Ferenc
  (1759–1831) író, költő, nyelvújító.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Kazinczyról alkotott képét a 18. és 19. század fordulóján lezajlott nyelvújítási mozgalommal kapcsolatos fenntartásai, illetve Csokonai-rajongása határozta meg. Nem csak Bajza-tanulmányában ír a Kazinczy-korról és vezérszerepéről, hanem a Nyugat[PIM] szerkesztési polémiái kapcsán is. Forrás: Móricz Zsigmond, "Új szemek, új szavak, új igék", Nyugat, 1930. december 1.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1926–1929, kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2012), 165.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 41.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 171.; Czifra Mariann, Kazinczy Ferenc és az ortológusok. Árnyak és alakok az 1810-es évek mozgalmában (Budapest: Ráció Kiadó, 2014).
 •  
  Kemény Zsigmond
  Kemény Zsigmond
  (1814–1875) író, lapszerkesztő.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  két évig olvasmányai közé tartozott
  kisújszállási
  Kisújszállás
  gimnáziumi éveiben Gyulai Pál című regénye. Keményről nem jelent meg tanulmánya, Rajongók című regényét 1940-ben átírta és a Zord idők átdolgozását is megkezdte 1941-ben. Forrás: Kemény Zsigmond, Rajongók. Móricz Zsigmond átírásában. (Németh László tanulmányával) (Budapest: Athenaeum, 1940).; Móricz Zsigmond, "Jókai. Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez", Nyugat 1922, 24.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 85.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 28, 193–194.
 •  
  Kenedi Géza
  Kenedi Géza
  (1853–1935) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő. Az Ujság[PIM] munkatársa.
 •  
  Kerényi Frigyes
  Kerényi Frigyes
  (1822–1853) költő, ügyvéd.
 •  
  Kisfaludy Károly
  Kisfaludy Károly
  (1788–1830) író, költő. 1821-től az Aurora nevű zsebkönyvek szerkesztője. Emlékezetére alakult 1836-ban a Kisfaludy Társaság[PIM].
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  gyermekkori olvasmányélményei közé tartoztak Kisfaludy versei. Móricznak 1904-ben jelent meg Az Ujságban[PIM] Kisfaludy Károly és Heppler Katalin szerelméről szóló írása, melyre később, 1925-ben írt
  Holics Jankának
  Holics Janka
  szóló levelében így reflektál: "írtam egy tárcát Kisfaludy Károly szerelméről egy polgár lány iránt. Mily nyomorult írás volt az! Mint egy irodalomtörténeti hígítás". Forrás: Móricz Zsigmond, "Kisfaludy Károly szerelme", Az Ujság, 1904. február 9., 33–34. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 19.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 258.
 •  
  Kisfaludy Sándor
  Kisfaludy Sándor
  (1772–1844) költő,
  Kisfaludy Károly
  Kisfaludy Károly
  bátyja.
 •  
  Kis Gábor
  Kis Gábor
  (1819–1899) gimnáziumi tanár, nemzetőr főhadnagy, református lelkész.
 •  
  Kiss Lajos
  Kiss Lajos
  (1849–1912) főreáliskolai tanár.
 •  
  Klupathy Jenő
  Klupathy Jenő
  (1861–1931) fizikus, egyetemi tanár.
 •  
  Kodály Zoltán
  Kodály Zoltán
  (1882–1967) zeneszerző, zenetudós. Már az 1900-as évek elejétől járt népdalgyűjtési utakon. Munkásságának jelentős részét képezik a
  Bartókkal
  Bartók Béla
  közös népdalgyűjtései. Több jelentős zenefolklorisztikai tanulmányt jelentetett meg. Eredményeit az Ethnographia lapjain publikálta. Kodály népdalgyűjtési eredményei fontos értéket jelentettek
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  számára. Megismerkedésük és barátságuk a folklór iránti közös érdeklődésből fakadt, majd később együttműködésük a Pacsirtaszó c. darab kapcsán valósult meg, melynek zenéjét Kodály népdalgyűjteményéből állították össze. A darabot 1917. szeptember 14-én mutatták be a Nemzeti Színházban[PIM]. 1924-ben adtak hírt a napilapok Kodály Zoltán és Móricz Zsigmond Dózsa György témájú operájának tervéről, valamint 1927-ben egy Ódysseus bolyongásai címmel terveztett operájáról. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 161, 277–278.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 126.; S. Z., "Móricz Zsigmond és Kodály Zoltán operát írnak", Prágai Magyar Hírlap, 1924. augusztus 5., 5.; "Móricz Zsigmond nyilatkozik Odysseus című operájáról, melynek szerzője Kodály Zoltán", Színházi Élet, 1927. október, 40. sz., 34.
 •  
  Kossuth Lajos
  Kossuth Lajos
  (1802–1894) lapszerkesztő, Magyarország kormányzója. A Kossuth-kultusz hatása már
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  gimnáziumi éveiben meghatározó volt. 1902-ben
  kisújszállási
  Kisújszállás
  óraadó tanárként megírta a Kossuth Lajos 1848-ban című egyfelvonásos darabját, melyet a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  színtársulat a Kossuth-díszelőadáson játszott el. Móricz későbbi írásaiban is foglalkozott Kossuth alakjával. A tíz évvel később íródott A csata napja című elbeszélésében megnyilatkozott Kossuth-kritikája is. 1927-ben a Magyarország című lapban jelent meg Kossuthról szóló megemlékezése, 1930-ban pedig a Nyugatban[PIM] Kossuth alakját felidéző írása. Forrás: Móricz Zsigmond, "A csata napja" in Elbeszélések II. (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959), 211–217.; Móricz Zsigmond, "Kossuth", Magyarország, 1927. november 6., 1–2.; Móricz Zsigmond, "Kossuth Lajos", Nyugat10. sz., 1930. május 16.; Alföld, 16. évf., 1965. 11:44–45.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 83, 278.
 •  
  Krúdy Gyula
  Krúdy Gyula
  (1878–1933) író, újságíró. Számos folyóirat szerkesztője, 1919-től közösen szerkesztette
  Móriczal
  Móricz Zsigmond
  és
  Gárdonyival
  Gárdonyi Géza
  a Néplapot. A Nyugat[PIM] munkatársa. 1930-ban
  Móricz Zsigmonddal
  Móricz Zsigmond
  közösen megkapták a Rothermere díjat. Móricz írásairól több cikkében is megfogalmazta meglátásait, 1916-ban a A tűznek nem szabad kialudni című könyve kapcsán elismerő kirtikát írt Móricz egyéni ábrázolásmódjáról és nyelvezetéről, hasonlóképpen nyilatkozott a Kivilágos kivirradtig című regényéről is. 1925-ben
  Holics Janka
  Holics Janka
  halálakor személyes hangvételű, együttérző írása jelent meg a Móriczot ért gyászról. Krúdy halálakor Móricz utolsó találkozásukat és a kettejük viszonyát felidéző nekrológban emlékezett meg az íróról. Forrás: Krúdy Gyula, "Könyvtáramból. Új írók", Magyarország, 1906. december 22., 3–4.; Krúdy Gyula, "Éjszakai jegyzetek a legújabb Móricz Zsigmond regényről és egyebekről", Nyugat, 1924, 4. szám, 320–321.; Krúdy Gyula, "Móricz Zsigmond nagyhéti szenvedései", A Reggel, 1933. május 21., 7.; Móricz Zsigmond, "Krúdy elaludt", Magyarország, 1933. május 21., 7.; Pethő József, "Keletiek a Nyugatban", Pedagógiai Műhely, 2008. 33. évf., 5–10.
 •  
  Küry Klára
  Küry Klára
  (1870–1935) színész, énekes, operettprimadonna. 1892-től 1904-ig a Népszínház tagja. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994)
 •  
  Lehr Albert
  Lehr Albert
  (1844–1924) nyelvész, esztéta, műfordító, költő, irodalomtörténész. Móricz a
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  ismeretségi köréhez tartozó Lehr révén ismerkedett meg
  Kozma Andorral
  Kozma Andor
  , aki az 1903 végén induló Az Ujság[PIM] című napilaphoz, valamint a későbbiekben az Országos Monografia Társaság[PIM] szerkesztőségébe ajánlotta. Forrás: Móricz Zsigmond, "Öregek és fiatalok az írói fronton", Magyarország, 1933. április 19., 9.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 340.
 •  
  Lengyel Menyhért
  Lengyel Menyhért
  (?–?) színész. Apja
  Lengyel József
  Lengyel József
  író volt.
 •  
  Lesznai Anna
  Lesznai Anna
  (1885–1966) iparművész, grafikus, író, költő.
 •  
  Lukács László
  Lukács László
  (1850–1932) miniszterelnök, pénzügyminiszter, államtitkár, felsőházi tag.
 •  
  Madai Gyula
  Madai Gyula
  (1881–1937) költő, országgyűlési képviselő, főgimnáziumi tanár, író.
 •  
  Hunyadi Mátyás
  Hunyadi Mátyás
  (1443–1490) magyar király.
 •  
  Mikes Kelemen
  Mikes Kelemen
  (1690–1761) író, utazó, műfordító.
 •  
  Mikszáth Kálmán
  Mikszáth Kálmán
  (1847–1910) író, újságíró, műfordító, az Ország-Világ[PIM] című lap szerkesztője, majd a Pesti Hírlap[PIM] munkatársa.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  több cikkében is foglalkozik Mikszáth prózájával és írói stílusával. A műveiben megjelenő népiességet és népábrázolást Móricz követendő példának tartotta. Korai írásaiban még felfedezhető a Mikszáth-hatás, többek között Az Isten háta mögött című regényében. Később azonban átértékeli a népiesség-igényét és szakít kezdő éveinek konzervativizmusával. 1910-ben két cikket ír Mikszáth prózájáról, egyiket a Vasárnapi Ujságba[PIM], a másikat a Nyugatba[PIM] már halála után, nekrológnak. Ezekben a cikkekben is fellelhető a Mikszáth művészetéhez való kettős viszonyulása. Mikszáthtól való elhatárolódását későbbi nyilatkozatában még egyértelműbben kifejtetette, 1918-ban a Színházi Életben[PIM] megjelent,
  Bródyt
  Bródy Sándor
  méltató cikkében, melyet a lap 1924-ben Bródy halálakor újra megjelentetett, és mely kijelentése miatt 1924-ben perbe fogták. Forrás: Móricz Zsigmond, "Az igazi földesúr", Vasárnapi Ujság 57, 20. sz., (1910): 417–418.; Móricz Zsigmond, "Mikszáth Kálmán", Nyugat 11. sz. (1910). Móricz Zsigmond, "A fiatalok mestere", Színházi Élet 1918, 51. sz., 9.; "Irodalmi botrány Budapesten", Ellenzék, 1925. január 7., 3.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 224–227, 230–235.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 206–210.
 •  
  Milotay István
  Milotay István
  (1883–1963) író, újságíró. 1907-től a Budapesti Hírlap munkatársa. Az Új Nemzedék szerkesztője, majd a Magyarság[PIM] nevű lap megalapítója.
  Milotay
  Milotay István
  egyike volt azoknak, akik élesen támadták
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  politikai nézeteit. 1918-ban jelent meg az Új Nemzedékben Móriczhoz intézett nyílt levele a Fáklyáról. 1931-ben élesen kritizálta Móricz Nyugatban[PIM] megjelent cikkét is, melyben a felvidéki magyarság helyzetéről nyilatkozott. Az írásra Móriczhoz intézett nyílt levéllel és egy további cikkel is reflektált. Forrás: Milotay István, "A fáklya – Levél Móricz Zsigmondhoz", Új Nemzedék, 1918. május 30.; Móricz Zsigmond, "Az irodalom és a faji jelleg", Nyugat, 1931. március 1., 285–287.; Milotay István, "Az emberség és az okosság – levél Móricz Zsigmondhoz", Magyarság, 1931 március 15., 1–2.; Milotay István, "A Móricz-ügy", 1931. április 29, 1.
 •  
  Muhits Sándor
  Muhits Sándor
  (1882–1956) festőművész, grafikus, iparművész, főiskolai tanár.
 •  
  Munkácsy Mihály
  Munkácsy Mihály
  (1844–1900) festőművész, fotográfus, emlékiratíró.
  Móriczot
  Móricz Zsigmond
  már 1903 körül foglalkoztatta
  Munkácsy
  Munkácsy Mihály
  alakja. Életpályájának és festményeinek elemzését az Iparosok olvasótára című sorozat kiadványában foglalta össze. Forrás: Móricz Zsigmond, Munkácsy Mihály, Iparosok olvasótára 16 (Budapest: Lampel, 1910).; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 306, 357.
 •  
  Nagy Miklós
  Nagy Miklós
  (1840–1907) újságíró, lapszerkesztő. 1867-ben vette át a Vasárnapi Ujság[PIM] szerkesztését és egészen 1905-ig állt a lap élén. Forrás: Schöpflin Aladár, "Nagy Miklós. 1840–1907.", Vasárnapi Ujság, 28. sz., 1907. júl. 14., 553–554.
 •  
  Némethy Géza
  Némethy Géza
  (1865–1937) klasszika-filológus, egyetemi tanár, történész, költő, műfordító.
 •  
  Névy László Antal
  Névy László Antal
  (1841–1902) premontrei pap, irodalomtörténész, esztéta, író, tanár.
 •  
  Nyárai Antal
  Nyárai Antal
  (1868–1920) színész. 1902-től a Népszínház tagja. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Öreg János
  Öreg János
  (1838–1911) református lelkész, akadémiai tanár, festőművész, grafikus, litográfus.
  Móriczot
  Móricz Zsigmond
  első jogi félévében tanította bölcsészettörténetből. Forrás: Móricz Zsigmond, Leckekönyve a debreceni főiskola jogtudományi karán, 1900. február 12., analekta, PIM Kézirattár, PIM M. 100/5268.
 •  
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  (1867–1903) matematika-fizika szakos tanár és igazgató a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  gimnáziumban, bölcseleti doktor, polihisztor,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  nagybátyja. A gimnáziumot
  Debrecenben
  Debrecen
  végezte, mérnöknek készült, de anyagi helyzete miatt a
  pesti
  Budapest
  bölcsészkarra iratkozott be matematika-fizika szakra, ahol 1892-ben szerzett diplomát. Egy év
  pozsonyi
  Pozsony
  gyakorlótanítás után a kisújszállási gimnáziumban helyezkedett el, ahol 1895-ben rendes tanárrá, 1896-ban igazgatóvá nevezték ki. A gimnázium irányítása mellett tudományos pályafutását is igyekezett építeni. 1895-ben doktori címet szerzett, filozófiai, lélektani, természettudományi munkákat publikált többek között a Budapesti Szemlében és az Urániában[PIM], tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Mathematikai és Physikai Társulatnak és az Akadémiai Tájszótár szerkesztőségének. Verseken, novellákon, műfordításokon is dolgozott. Családjában központi szereplővé lépett elő:
  édesanyja
  Nyilas Katalin
  és sorsának egyengetése mellett nagy gondot fordított unokaöccsei, a iskoláztatására is. 1901-ben feleségül vette
  Szilágyi Júliát
  Szilágyi Julianna
  , akitől ikerfiai születtek (
  Pallaghy Kálmán
  Pallaghy Kálmán
  és
  Pallaghy József
  Pallaghy József
  ). A magára vállalt sok felelősség és a tudományos ambíció követelte szívós munka is hozzájárulhatott egészsége meggyengüléséhez és korai halálához. 1903. február 8-án halt meg tüdőgyulladásban. A széles műveltségű, több nyelvet beszélő, értelmiségi körökben mozgó Pallagi Gyula komoly hatással volt Móricz Zsigmond pályakezdésére. Móricz 1897 januárjától a kisújszállási gimnáziumban tanult, nagybátyja igazgatói lakásában élt. Pallagi gyűjteményében és a gimnázium csekély, de gyarapodó könyvtárában megvoltak
  Arany János
  Arany János
  ,
  Eötvös József
  Eötvös József
  ,
  Kemény Zsigmond
  Kemény Zsigmond
  ,
  Guy de Maupassant
  Maupassant, Guy de
  ,
  Émile Zola
  Zola Émile
  művei, és emellett olyan tudósok munkái is, mint
  Hippolyte Taine
  Taine, Hippolyte
  , vagy
  Thomas Carlyle
  Carlyle, Thomas
  . Pallagi az egyetemi tanulmányok és a pályaválasztás idején is segítette Móriczot: biztosította a kapcsolatot a Debreczeni Ellenőrhöz[PIM] és az Urániához, ahol unokaöccse első tanulmányai, tárcái megjelentek, munkát szerzett neki
  Budapesten
  Budapest
  a statisztikai hivatalban, és mindemellett a verselgető író első műveit is véleményezte. Alakját Móricz számos későbbi munkájában megformálta, többek között a Harmatos rózsában, Légy jó mindhaláligban, a Forr a borban és az Életem regényében. Forrás: Kiss Tamás, "Móricz Zsigmond ifjúsága (kisújszállási évek)", Irodalomtörténeti Közlemények 58 (1954): 176–188, 177–178.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 321–333.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 77–80.; Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:316.; Kántor Sándorné Varga Tünde, "Dr. Pallagi Gyula (1867–1903) alakja Móricz Zsigmond regényeiben", Kaleidoscope 7, 13. sz. (2016): 435–446, hozzáférés: 2019.01.09, doi:10.17107/KH.2016.13.435-446, .
 •  
  Paszlavszky József
  Paszlavszky József
  (1846–1919) zoológus, főiskolai tanár.
 •  
  Pásztor Árpád
  Pásztor Árpád
  (1877–1940) író, költő, újságíró. 1910–1921 között az Est-lapok újságírója. Forrás: Vértesy Miklós, "Pásztor Árpád", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1584.
 •  
  Pekár Gyula
  Pekár Gyula
  (1867–1937) író, újságíró, politikus. Regényeket, művészet- és kultúrtörténeti tanulmányokat és drámákat írt. 1901-től aktívan részt vett a politikai életben és az ellenforradalmi mozgalmakban. 1919 augusztusától, kisebb megszakításokkal 1921 júliusáig vallás és közoktatásügyi államtitkár. 1901-től tagja a Kisfaludy Társaságnak[PIM] és a Petőfi Társaságnak[PIM]. 1920-tól 1936-ig a Petőfi Társaság elnöke. Többször is támadta
  Móriczot
  Móricz Zsigmond
  politikai nézetei miatt. 1919 őszén felállított bizottság tagjaként felülvizsgálta a Kisfaludy Társaság[PIM] tagjainak a Tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartását, melyben Móriczot kifogásolhatónak találta és kizárta a Társaság soraiból, a Petőfi Társaság pedig 1920. február 21-i közgyűlésen szintén kizárta tagjai sorából. 1931 március-áprilisában újabb vita alakult ki, melyben Pekár Móriczot azzal vádolta, hogy a csehszlovák propaganda szolgálatában áll. 1931. március 16-án éleshangú támadást intézett Móricz ellen a Petőfi Társaság elnöki székéből. Forrás: Pekár Gyula, "Hazafiság és nemzetköziség", Budapesti Hírlap, 1931. március 17., 1–2.; Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 50–63.
 •  
  Petőfi Sándor
  Petőfi Sándor
  (1823–1849) költő.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Petőfi iránti érdeklődése már gyerekkori olvasmányélményeihez kötődik:
  édesanyjával
  Pallagi Erzsébet
  együtt olvasták a költő verseit. Ekkor épül be gondolkodásába a Magyar Alföld témája, valamint Petőfi alakjának és költészetének fontossága, amely végigkíséri pályáján. Bár a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  években elszakad a nemzeti romantikától és a Jókai-Petőfi-kultuszt felváltja az
  Arany
  Arany János
  és
  Kemény Zsigmond
  Kemény Zsigmond
  műveiben való elmélyülés időszaka, későbbi éveiben újra és újra felidézi és elemzi a költő alakját cikkekben és tanulmányokban. Móricz 1939-ben, majd 1941-ben a Kelet Népe[PIM] lapjain jelent meg két Petőfi-tanulmánya, melyekben újra felidézi és elemzi Petőfi alakját, származását, költői útját és forradalmiságát. Forrás: Móricz Zsigmond, "Ha Petőfi élne", Pesti Napló, 1931. március 18., 1.; Móricz Zsigmond, "Petőfi kilencven éve halt meg", Kelet Népe, 1939. augusztus 1., 18–20.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 307.; Móricz Zsigmond, "Petőfi ős-erő", Kelet Népe, 1941. december 15., 1–3.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 28, 177–183.
 •  
  Péterfy Jenő
  Péterfy Jenő
  (1850–1899) kritikus, esszéíró, reáliskolai tanár, irodalomtörténész.
 •  
  Prielle Kornélia
  Prielle Kornélia
  (1826–1906) színésznő, a Nemzeti Színház[PIM] örökös tagja. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Purjesz Lajos
  Purjesz Lajos
  (1881–1925) újságíró, lapszerkesztő; 1913-1920 között felelős szerkesztője, majd 1921-1924 között főszerkesztője a Világ[PIM] című politikai napilapnak.
 •  
  Rájnis József
  Rájnis József
  (1741–1812) költő, hitoktató.
 •  
  Rákosi Jenő
  Rákosi Jenő
  (1842–1929) író, költő, újságíró. 1881-től a Budapesti Hírlap szerkesztője. 1925-től a Pesti Hírlap[PIM] főmunkatársa. Az 1891-ben alakult Otthon Írók és Hírlapírók Körének[PIM] első elnöke. Forrás: Csikay Valéria, "Otthon-Kör", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1529.; Gyöngyösi Klára, "Rákosi Jenő", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1692.
 •  
  Rákosi Szidi
  Rákosi Szidi
  (1852–1935) színésznő, színészpedagógus. 1867-ben a Budai Népszínházban[PIM] kezdte pályáját. 1909-ben a Nemzeti Színház[PIM] örökös, 1928-ban tiszteletbeli tagja lett. 1917-ben
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Pacsirtaszó című színművében az öreg parasztasszony szerepét játszotta. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Rákosi Viktor
  Rákosi Viktor
  (1859–1923) Sipulusz, író, publicista, humorista, lapszerkesztő. A Budapesti Hírlap munkatársa.
 •  
  Ráth Mór
  Ráth Mór
  (1829–1903) könyvkereskedő, könyvkiadó.
 •  
  Reviczky Gyula
  Reviczky Gyula
  (1855–1889) író, költő, esszéíró, publicista, lapszerkesztő.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  első nagyobb munkái közé tartozott
  Reviczky
  Reviczky Gyula
  költészetéről szóló tanulmánya. Forrás: Móricz Zsigmond, Reviczky Gyula, Uránia 3 (1902): 179–193.
 •  
  Révész Béla
  Révész Béla
  (1876–1944) író, újságíró, szerkesztő. A Népszava[PIM], a Nyugat[PIM], a Renaissance, az Új Idők[PIM] munkatársa, valamint 1912-től az Új Színpad igazgatója és alapítója. Forrás: Sarankó Márta, "Révész Béla", in Új Magyar Irodalmi Lexikon, főszerk. (I–III:) Péter László, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1720.
 •  
  Riedl Frigyes
  Riedl Frigyes
  (1856–1921) irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, esszéíró. A Pesti Napló[PIM], majd a Budapesti Szemle munkatársa. Forrás: Tarnóc Márton, "Riedl Frigyes (1856–1921)", Irodalomtörténet, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981), 63. evf., 882–898.
 •  
  Rippl-Rónai József
  Rippl-Rónai József
  (1861–1927) festőművész, grafikus.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Rippl képeire már első, 1906-os Könyves Kálmánnál rendezett kiállításán felfigyelt. A kapcsolatot Móricz kezdeményezte 1911-ben, amikor a festőnek dedikálta és elküldte Falu című kötetét. Személyesen az 1911. december 9-i Kaposváron tartott Nyugat-esten ismerkedtek meg, Rippl mutatta be a helyi közönségnek Szép Ernőt, Ignotust és Móriczot mint a folyóirat képviselőit. 1912. november 15-én a Nyolcak kiállításmegnyitóján is találkoztak a Nemzeti Szalonban. Móricz és Rippl-Rónai barátságát, a kiállításokon és más reprezentatív rendezvényeken való közös megjelenésen túl mélyebb kapcsolódások is jellemzték, mindketten kifejezték művészi elképzeléseik rokon vonásait, összeratozását. Rippl "egyszerre festés" technikája különösen nagy hatást gyakorolt Móricz alkotói módszerére. Forrás: Móricz Zsigmond, "Rippl Rónai József ", Nyugat, 1927. december 1.; Móricz Zsigmond, "Rippl Rónai az örökfényben", Magyarország, 1928. dec. 25., 7–8.; Móricz Zsigmond, "Mindig rajzolt. Rippl Rónai József emléke kísért", Pesti Napló, 1937. december 1., 2-3.; Laczkó András, "Móricz és Rippl-Rónai 1927 tavaszán", Népszava, 1979. március 25., 8.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 362–363.; Tasi József, "Rippl-Rónai József levelei Fenyő Miksához", in Tasi József, Szilánkok. Válogatott cikkek tanulmányok, szerk. Lengyel András, 36–42 (Budapest:: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002), 38.; Tasi József, "Egy Rippl-Rónai József által készített könyvborító története", in Tasi József, Szilánkok. Válogatott cikkek tanulmányok, szerk. Lengyel András, 33–35 (Budapest:: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002), 34.
 •  
  Simonyi Zsigmond
  Simonyi Zsigmond
  (1853–1919) nyelvész, egyetemi tanár. 1895-től haláláig a Magyar Nyelvőr, 1903-tól a Nyelvészeti Füzetek szerkesztője. Forrás: Prohászka János, "Simonyi Zsigmond", Magyar Nyelvőr, 1953. 11–30.
 •  
  Singer Zsigmond
  Singer Zsigmond
  (1850–1913) újságíró, lapszerkesztő. 1906-tól a német nyelvű Pester Lloyd[PIM] lap főszerkesztője. Forrás: "Singer Zsigmond meghalt", Pesti Napló, 1913. június 28., 7–8.
 •  
  Somlay Artúr
  Somlay Artúr
  (1883–1951) színész, színészpedagógus, a Nemzeti Színház[PIM] örökös tagja. Szerepelt
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Sári bíró című színművében. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994),
 •  
  Schill Salamon
  Schill Salamon
  (1849–1918) latin és görög nyelvtanár. Forrás: Ujvári Péter szerk. Magyar zsidó lexikon, (Budapest: Magyar Zsidó Lexikon kiadása, 1929.), 771.
 •  
  Liptai János
  Liptai János
  (1885–?) tanító, igazgató.
 •  
  Mánczos József, ifj.
  Mánczos József, ifj.
  (1906–1985) üvegtervező, Munkácsy-díjjal kitüntetett iparművész. Id.
  Mánczos József
  Mánczos József, id.
  iskolai tanító, iskolaigazgató fia.
 •  
  Móricz Bálint
  Móricz Bálint
  (1851–1919) építési vállalkozó,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  édesapja. 1878. május 30-án házasodott össze
  Pallagi Erzsébettel
  Pallagi Erzsébet
  , akitől kilenc gyermeke született (közülük kettő,
  Gyula
  Móricz Gyula
  1885-ben csecsemő korában és
  László
  Móricz László
  1893-ban vagy 1894-ben kisgyermek korában meghalt). Kezdetben földművelő gazdaként, majd vállalkozóként működött. Egy sikertelen vállakozás következtében azonban elvesztette minden vagyonát. 1884-ben a család
  Pthügyre
  Pthrügy
  költözött. Új szakmába kezdett, ácsmesternek tanult, 1890 szeptemberében szerezte meg ácsmesteri iparigazolványát. 1892-ben a család
  Sárospatakra
  Sárospatak
  majd innen 1902-ben
  Pestre
  Budapest
  költöztek. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása 57–64, 84–94, 472.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 23–29.
 •  
  Paiss Mihály
  Paiss Mihály
  (1887–1918) ügyvéd. Forrás: Ügyvédi Kamarai Közlöny 9, 2. sz. (1912): 45.
 •  
  Pazar Pál
  Pazar Pál
  (1857–1922) banktisztviselő.
  Holics Janka
  Holics Janka
  anyai nagybátyja. Nem sokkal a századforduló előtt kivándorolt az Egyesült Államokba,
  New Yorkban
  New York
  halt meg. Második feleségével,
  Zemlényi Laurával
  Zemlényi Laura
  1907-ben házasodtak össze. Forrás: Paul Pazar és Temlenyi(!) Laura házassági anyakönyvi bejegyzése, Manhattan, New York, 1907. (1907. jan. 27.), hozzáférés: 2021.04.01. ; Paul Pazar halotti bizonyítványa, New York City Municipal Deaths, 1922, hozzáférés: 2021.04.01.
 •  
  Rösch Frigyes
  Rösch Frigyes
  (1861–1922) központi kohóigazgató a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.-nél,
  Holics Zsigmond
  Holics Zsigmond
  munkaadója.
 •  
  Sátor Dávid
  Sátor Dávid
  (1855–1926) református lelkész
  Misztótfalun
  Misztótfalu
  1885-ig, majd
  Szinérváralján
  Szinérváralja
  .
  Soltész Elemér
  Soltész Elemér
  nagybányai református lelkész sógora. Forrás: Sátor Dávid gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2020.09.30.
 •  
  Sós Ödön
  Sós Ödön
  (1863–1931) orvos, eszperantista. Forrás: Kökény Lajos és Bleier Vilmos, szerk., Enciklopedio de esperanto, 2 köt (Budapest: Literatura Monda, 1933), 2:499.
 •  
  Szombatfalvy Klára
  Szombatfalvy Klára
  (1852–1923) Majthényi Albertné, Hildenstab Antalné,
  kispesti
  Kispest
  postamesternő.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  gimnáziumi barátjának,
  Majthényi Miklósnak
  Majthényi Miklós
  az édesanyja. Első férjétől 1882-ben vált el. Második férjétől,
  Hildenstab Antaltól
  Hildenstab Antal
  három gyermeke született:
  Hildenstab Julianna
  Hildenstab Julianna
  ,
  Hildenstab György
  Hildenstab György
  és
  Hildenstab Lajos
  Hildenstab Lajos
  . Móricz 1900 és 1902 között gyakran vendégeskedett a postamesteri házban, lakásuk szinte második otthona lett. "Anyámka" fontos szerepet töltött be Móricz pályakezdésében. Forrás: Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása, 280–287.
 •  
  Pallaghy Kálmán
  Pallaghy Kálmán
  (1902–1964 u.) vegyészmérnök, a Duna–Tisza-közi talajtani intézet vezetője.
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  és
  Szilágyi Julianna
  Szilágyi Julianna
  fia,
  Pallaghy József
  Pallaghy József
  ikertestvére. Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 797–798.; Nagy Magyar Compass, Galánthai Nagy Sándor szerk., (Budapest: Stephaneum Ny., 1912–1944), 36.
 •  
  Pallaghy József
  Pallaghy József
  (1902–1964) vámtiszt Nyírábrányban.
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  és
  Szilágyi Julianna
  Szilágyi Julianna
  fia,
  Pallaghy Kálmán
  Pallaghy Kálmán
  ikertestvére. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 797–798.; Pallaghy József gyászjelentése, Kiskunfélegyháza, 1964. január 9., OSZK Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.10.07.
 •  
  Kozmutza Béla
  Kozmutza Béla
  (1876–1935) Cozmutza, Cosmutza, orvosezredes, 1910-től a Városmajor Szanatórium és Vízgyógyintézet igazgatója, később a Cozmutza-szanatórium főorvosa és más gyógyintézetek alapítója, többek között Kolozsváron. Forrás: "Meghalt Cozmutza Béla, Ady Endre orvosa", Keleti Újság, 1935. december 29., 7.
 •  
  Pásztor Mária
  Pásztor Mária
  (1858–1937)
  Ady Lőrinc
  Ady Lőrinc
  felesége,
  Ady Endre
  Ady Endre
  édesanyja.
 •  
  Mauks Ernő
  Mauks Ernő
  (1877–1953) költő, tanfelügyelő, publicista.
  Holics Janka
  Holics Janka
  egykori udvarlója. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 194.
 •  
  Hrabéczy Hermin
  Hrabéczy Hermin
  (1842–1912) Mauks László felesége,
  Mauks Ernő
  Mauks Ernő
  édesanyja. Forrás: Mauks Lászlóné gyászjelentése, 1912. február 5., PIM Kisnyomtatványtár, Any. 357/26, hozzáférés: 2018.09.26, .
 •  
  Mauks Tibor
  Mauks Tibor
  (1904–?)
  Mauks Ernő
  Mauks Ernő
  és Juhász Erzsébet fia.
 •  
  Flittner Frigyes
  Flittner Frigyes
  (?–1919) jogász, fordító, az Osztrák-Magyar Bank titkára,
  budapesti
  Budapest
  főintézetének elnöke.
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  tőle vásárolta
  leányfalui
  Leányfalu
  telkét 1911-ben. Forrás: Kempelen Béla szerk., Magyar nemesi évkönyv (Budapest: Steiner Zsigmond Könyvnyomda, 1923), 43.; Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 267.
 •  
  Szerényi Margit
  Szerényi Margit
  (?–1931)
  Szerényi Lajos
  Szerényi Lajos
  és
  Theisz Mária
  Theisz Mária
  lánya. 1911 tavaszán ment férjhez
  Buchta János
  Buchta János
  tanítóhoz.
 •  
  Szalay Gizella
  Szalay Gizella
  (1857–1945)
  Arany László
  Arany László
  özvegye, 1905-ben ment hozzá második férjéhez,
  Voinovich Géza
  Voinovich Géza
  Arany János-kutatóhoz.
 •  
  Neményi Jenő
  Neményi Jenő
  (1890–?) gyógyszerész.
 •  
  Szeles Olga
  Szeles Olga
  (1874–1965) Kopasz Istvánné,
  Szeles Elek
  Szeles Elek
  kuriai bíró lánya. Forrás: Tóth Zoltán, "Fáklya lenni népemnek... Móricz Zsigmond és Sipos József levelezése.", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1997, 32. évf. 2. szám, 205.
 •  
  Kozma Gizella
  Kozma Gizella
  (?–?)
  Kozma Andor
  Kozma Andor
  lánya.
 •  
  Fodor Jenő
  Fodor Jenő
  (1866–?)
  sárospataki
  Sárospatak
  községi főjegyző. Az Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez című folyóirat munkatársa. Forrás: Móricz Zsigmond, "Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely", in: Magyarország vármegyéi és városai szerk. Borovszky Samu, (Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1905.), 271–272.
 •  
  Koncz Imre
  Koncz Imre
  (1868–1944) orvos. 1903-tól
  Kisújszállás
  Kisújszállás
  városi tisztiorvosa, később királyi egészségügyi tanácsos. Forrás: Scheftsik György, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene, (Pécs: Kalotai L., [1935]); Koncz Imre gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2020.10.06.
 •  
  Csetényi Andor
  Csetényi Andor
  (1890–?) törvényszéki titkár.
 •  
  Marton Dénes, ifj.
  Marton Dénes, ifj.
  (1893–?) katonatiszt, huszárezredes. Petrenka Jolánnak és id.
  Marton Dénes
  Marton Dénes, id.
  járásorvosnak a fia.
  Holics Janka
  Holics Janka
  másod-unokatestvére. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 189–190.
 •  
  Wodianer Artúr
  Wodianer Artúr
  (1860–1921) könyvkiadó, a
  Wodianer Hugóval
  Wodianer Hugó
  közösen működtetett, Wodianer és Fiai Rt.[PIM] nevű nyomdai és könyvkiadó cég vezetője.
 •  
  Pariss Pál
  Pariss Pál
  (1877–1919) író, újságíró. 1903-tól 1919-ig Az Újság munkatársa, a gyermekrovat szerkesztője és levelezője, író álneve Nagyapó. Forrás: Káinoki Izidor "Pariss Pál.", Az Ujság, 1919. május 6., 6.
 •  
  Fedák Sári
  Fedák Sári
  (1879–1955) színésznő. 1902 februárjától a Vígszínház[PIM], 1905. júniustól Király Színház[PIM] tagja. Külföldi fellépései után hazatérve, 1909–1914 között ismét a Király Színház tagja. 1920-ban a Király, 1921-ben a Vígszínház, 1923-ban a Fővárosi Operettszínház[PIM] és 1924-ben ismét a Vígszínház primadonnája.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  1902-ben írt Poddy című színdarabjára
  Pallagi Gyula
  Pallagi Gyula
  Fedákot ajánlotta a főszerepre, a mű azonban nem került színpadra. Több, mint húsz évvel később a Szépasszony kocsisában Fedák játszotta a főszerepet. A darabot 1929. szeptember 6-án mutatták be a Magyar Színházban[PIM]. Forrás: Székely György, Magyar Színházművészeti Lexikon, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), ; Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 340, 347.
 •  
  Ady Endre
  Ady Endre
  (1877–1919) író, költő, újságíró. A Nagyváradi Napló[PIM], majd a Budapesti Napló[PIM] munkatársa. A Nyugat[PIM] szerkesztője.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  legelőször főiskolásként hallott a fiatal költőről, aki már akkor
  Debrecen
  Debrecen
  -szerte ismert volt, majd később, 1905-ben, Az Ujság[PIM] szerkesztőségében ajánlották figyelmébe a Budapesti Naplóban megjelent verseit, köztük A Hortobágy poétáját. Ady Vér és arany című kötetéről Móricz elismerő hangú kritikát írt a Nyugat 1909. június 1-ei számában. Amikor Ady Hét krajcárról szóló recenziója megjelent, az elismerő hangú kritika mély hatást gyakorolt Móriczra. Barátságukat többször megírta Ady halála után is, valamint költészetének hatása Móricz több művében is felfedezhető: A magyar Ugaron, A téli Magyarország versek motívumai végigkísérik Móricz Sárarany, Az Isten háta mögött, a Tragédia regényeinek mondanivalóját. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 111, 297–305.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 232-247.
 •  
  Alexander Bernát
  Alexander Bernát
  (1850–1927) filozófus, esztéta, művészeti író, egyetemi tanár, az esztétikai tanszék vezetője.
 •  
  Anonymus
  Anonymus
  (11. sz. vége–12. sz. eleje) történetíró, jegyző.
 •  
  Apostol Pál
  Apostol Pál
  (1787–1860) lelkész, 1848-tól a Tiszáninneni Egyházkerület szuperintendense. Forrás: Dobrossy István, Eszenyi Miklós, Zahuczky László szerk., Miskolci életrajzi lexikon, (Miskolc, 2008), 304.; A Petőfi Irodalmi Múzeum Névtere, hozzáférés: 2021.10.21.
 •  
  Arany János
  Arany János
  (1817–1882) költő, műfordító, esztéta, lapszerkesztő, a Kisfaludy Társaság[PIM] tagja. Arany élete, sorsa és művészete mindig foglalkoztatta
  Móriczot
  Móricz Zsigmond
  . A költő iránti érdeklődése már a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  olvasmányélményeihez kötődik. Arany verseiben vélte felfedezni a tiszta népiességet. Ez a meggyőződése később sem változott, 1931-ben Arany János írói bátorsága címmel írt tanulmányt Arany költészetéről. Forrás: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 183–193.
 •  
  Arany László
  Arany László
  (1844–1898) író, költő, kritikus, népmesegyűjtő.
  Arany János
  Arany János
  fia. 1872–1883 között
  Gyulai Pállal
  Gyulai Pál
  szerkesztette a Magyar népköltési gyűjtemény című sorozat első kötetét. 1880-tól a Magyar Földhitelintézet[PIM] igazgatója. Forrás: Ortutay Gyula, Magyar néprajzi lexikon, (Budapest: Akadémiai kiadó, 1982), I. köt.
 •  
  Ágai Adolf
  Ágai Adolf
  (1836–1916) író, humorista, dalszerző, 1868-tól a Borsszem Jankó[PIM] politikai élclap szerkesztője. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt., kiad. Viczián János, (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939–1944, Argumentum Kiadó, 1990–2002), 1:253–254.
 •  
  Babits Mihály
  Babits Mihály
  (1883–1941) író, költő, műfordító, lapszerkesztő. A
  Móriczcal
  Móricz Zsigmond
  1918-ban alapított Vörösmarty Akadémia[PIM] alelnöke. A Nyugat[PIM] főmunkatársa. 1910. február 23-án a Royal Szállóban, a Nyugat felolvasóestjén ismerkedett meg Móriczcal. Barátságukat kölcsönös szakmai elismerés jellemezte: Babits a Nyugatban kritikát közölt Móricz Boldog világ című állatmeséiről, az 1916-ban megjelent Gólyakalifa című regényét pedig Móricznak ajánlotta. Együttműködésük a Vörösmarty Akadémia vezetése mellett a Nyugat szerkesztésében is megvalósult, amelyet
  Osvát Ernő
  Osvát Ernő
  halála után, 1929 és 1933 között
  Gellért Oszkárral
  Gellért Oszkár, id.
  közösen szerkesztettek. Babits halála után Móricz a költő portréját felelevenítő írása jelent meg a Kelet Népében, melyben egy 1913-as olaszországi véletlen találkozásukat idézte fel. Forrás: Babits Mihály, "Boldog világ (vagy értekezés a népies költészetről)", Nyugat 5 (1912): 1:555–556.; Móricz Zsigmond, "Babits Mihállyal a Garda-tón", Kelet Népre, 1941. aug. 15., 1–5.; Róna Judit, Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája 1909–1914, Babits-kronlógia 2 (Budapest: Balassi Kiadó, 2013), 171, 399.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 406, 509–510.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 113, 159, 293–298.
 •  
  Bajza József
  Bajza József
  (1804–1858) jogász, író, költő, színikritikus, nyelvész, lapszerkesztő.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  kritikai munkásságát tanulmányozta, 1903-ban az Urániában[PIM] megjelent Bajza nagy polémiái című tanulmányában foglalta össze. Forrás: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 3 (1903): 145–154.; Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 202–208.
 •  
  Barla Szabó Jenő
  Barla Szabó Jenő
  (1870–1962)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  tanára a
  kisújszállási
  Kisújszállás
  gimnáziumban 1897–1899 között. Forrás: "Levelezőink írják. Móricz Zsigmondról". Köznevelés, 1952. november 1., 660.
 •  
  Ács Sándor
  Ács Sándor
  (?–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a fia.
 •  
  Kompolthy Szelima
  Kompolthy Szelima
  (1881–?) Aczél Józsefné, (Aczél Jenőné?), selyemhímző. Kompolthy Tivadar lapszerkesztő és Liedl Teréz lánya. 1898-ban házasodtak össze dr. Aczél József ősgörög‒ószittya nyelvésszel
  Balatonalmádiban
  Balatonalmádi
  . Forrás: Kompolthy Szelima Fortuna Mária születési anyakönyvi bejegyzése, 3 Nov 1881, Baptism; citing Veszprém, Veszprém, Hungary, Tolna Megyei Leveltar (National Archives), Budapest, "Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895," database, FamilySearch. Hozáférés: 2021.04.09. ; Sarusi Mihály "Írók Almádiban", Napút, 2017. április 1., 60.; Pápai Közlöny, 1898. május 22., 6.; Pesti Hírlap, 1907. december 3., 10.
 •  
  Arnoldson, Sigrid
  Arnoldson, Sigrid
  (1861–1943) svéd operaénekesnő. Számos külföldi fellépése volt, Magyaroszágon is vendégszerepelt, 1895 és 1900 között több darabban is fellépett a Magyar királyi operaházban, szerepelt többek között a Mignonban, a Carmenben, a Szevillai borbélyban, Az ezred leányában, valamint több vidéki körutat is tett. Forrás: "Színház és zene", Pesti Hírlap, 1895. május 3., 10.; "Színház és zene", Pesti Napló, 1898. május 15., 8.; "Irodalom és művészet", Budapesti Hírlap, 1900. április 29., 10.
 •  
  Correggio, Antonio da
  Correggio, Antonio da
  (1489–1534) olasz festőművész. Forrás: Zádor Anna, Genthon István főszerk., Művészeti lexikon 1. köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956), 434.
 •  
  Erhard, Arthur
  Erhard, Arthur
  (?–?) a „Visnervin” nevű gyógyszer gyártója. Forrás: Miskolczi Napló, 1912. április 21., 17–18.
 •  
  Bende Elemér
  Bende Elemér
  (?–?) építőmester,
  Móricz Sándor
  Móricz Sándor
  ismerőse.
 •  
  Bíró Irma
  Bíró Irma
  (?–?) fotográfus,
  Révész Imre
  Révész Imre
  felesége. Férjével Révész–Bíró[PIM] márkanéven készítettek és forgalmaztak fotókat. Forrás: Szakács Margit, "Magyarországi fényképészek és fényképészműtermek 1840-1920", A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve, (1983), 17.; Kincses Károly, "Magyar fotográfusok külföldön - kislexikon", Fotóművészet, 2011. 2. sz., hozzáférés: 2021.04.01.
 •  
  Bornemisza Barnabás
  Bornemisza Barnabás
  (1879–?) evangelikus református tanító, apja Bornemissza János, anyja Kiséry Erzsébet. Forrás: Bornemisza Barnabás születési anyakönyvi bejegyzése, 26 Oct 1879 Baptism; citing Tiszadada, Szabolcs, Hungary, Országos Leveltár, Budapest, "Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895," database, FamilySearch. Hozzáférés: 2021.04.01. ; Bornemisza Jánosné Kiséry Erzsébet gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.04.12. ; Nyírvidék, 1903. október 11., 3.; Magyar Méh, 1911. április, 4. szám, 58.
 •  
  Burkhard Károly
  Burkhard Károly
  (?–?)
  Szklenár Teréz
  Szklenár Teréz
  ismerőse.
 •  
  Müller M. László
  Müller M. László
  (?–?) bizonytalan névolvasat, a Holics család ismerőse.
 •  
  Csobay Béla
  Csobay Béla
  (?–?) vasúti raktárnok.
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a veje,
  Ács Emma
  Ács Emma
  férje. Forrás: Budapesti cím- és lakjegyzék 21. évf. (1909.), 1149.
 •  
  Diophantosz
  Diophantosz
  (3. sz.?) Alexandriából származó görög matematikus. Forrás: Pecz Vilmos szerk., Ókori Lexikon, 1. köt. (Budapest: Franklin Társulat, 1902–1904).
 •  
  Bender Margit
  Bender Margit
  (?–?)
  Eisele Gusztáv
  Eisele Gusztáv
  bányagondnok felesége.
 •  
  Szabó Emi
  Szabó Emi
  (?–?) a Móricz-család háztartási alkalmazottja. Valószínűleg 1906. március 18-án távozott tőlük. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2.
 •  
  Farkas Aladár
  Farkas Aladár
  (?–?) költő.
 •  
  Farkas Gizella
  Farkas Gizella
  (1883?–1980) író, több írása is megjelent miskolci irodalmi lapokban, férjével Dr.
  Bruckner Győző
  Bruckner Győző
  történetíróval aktívan részt vettek a város kulturális életének szervezésében. Forrás: Dr. Bruckner Győzőné Farkas Gizella gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2020.11.11,; Tóth Pál, "A köztisztviselők társadalmi életének és politikai arculatának jellemző vonásai Miskolcon az 1919–1939. években", Borsodi történelmi évkönyv 5. köt. Deák Gábor, Román János szerk., (Miskolc:1976), 142.
 •  
  Kósa Borbála
  Kósa Borbála
  (1868–?)
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  nagybátyjának,
  Farkas Károlynak
  Farkas Károly
  a felesége. Forrás: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 146.
 •  
  Fekete Gizella
  Fekete Gizella
  (1890?–1944)
  Szeremley Barna
  Szeremley Barna
  felesége. Forrás: Szeremley Császár Barnáné Fekete Gizella gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2020.11.11,
 •  
  Fekete József
  Fekete József
  (1857–?) körorvos
  Buttyinban
  Buttyin
  .
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  ismerősének,
  Fekete Lászlónak
  Fekete László
  az édesapja. Forrás: Honvédségi Közlöny, 1892. március 10., 66.
 •  
  Filippiny Eszter
  Filippiny Eszter
  (?–?) a Máramarosi Himzőműhely vezetője. Forrás: Fényes László 1913-ban írt, Móricz Zsigmondnak szóló levele:
 •  
  Waltherr Margit
  Waltherr Margit
  (1861–1931)
  Flittner Frigyes
  Flittner Frigyes
  felesége, tőlük vásárolt telket
  Móricz
  Móricz Zsigmond
  Leányfalun
  Leányfalu
  . Forrás: Kempelen Béla, Magyar nemesi családok, 11. köt. (Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1932), 17.; Nemzeti Ujság, 1931. november 8., 15.
 •  
  Flittner Ilona
  Flittner Ilona
  (1892–1970)
  Flittner Frigyes
  Flittner Frigyes
  és Waltherr Margit lánya. Forrás: Flittner Ilona Friderika születési anyakönyvi bejegyzése, 25 Dec 1892, Baptism; citing Alsóvizivárosi, Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Hungary, Tolna Megyei Leveltar, "Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895," database, FamilySearch. Hozzáférés: 2021. 04. 14.; Cornides Aladárné Flittner Ilona gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2020.11.12,
 •  
  Fükő János
  Fükő János
  (?–?) magyar királyi honvéd-százados.
  Holics Janka
  Holics Janka
  barátnőjének,
  Fükő Borbálának
  Fükő Borbála
  az édesapja. Borbálán kívül hat fia volt: Jenő, Dezső, Ödön, János, György és László. Felesége halála után
  Pesten
  Budapest
  , a Ludovika Akadémián lett tanár. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 195, 200.; Fükő Jánosné Csernok Amália gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2020.11.12,
 •  
  Gaál Irma
  Gaál Irma
  (?–1912) Gáll Irma,
  Holics Janka
  Holics Janka
  másodfokú unokatestvére,
  Gaál Sándor
  Gaál Sándor
  nővére. Forrás: Gál Sándor Móricz Zsigmondnak írt 1912. október 15-i levele.
 •  
  Gaál Sándor
  Gaál Sándor
  (1887?–?) Gáll Sándor, gépész. Móricz Zsigmond rokona felesége,
  Holics Janka
  Holics Janka
  révén, a Szklenár-család oldalágán.
 •  
  Gál József
  Gál József
  (?–?) zeneszerző, sanzon- és dalszerző, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének[PIM] tagja. Forrás: Alpár Ágnes, A cabaret – A fővárosi kabarék műsora, (Budapest: MSZI, 1978), 117.; Színházi Élet, 1914, 17. sz., 28.
 •  
  Gaál Teréz
  Gaál Teréz
  (?–?) Gáll Teréz,
  Holics Janka
  Holics Janka
  rokona, a Móricz-családdal élt, segédkezett a háztartásban. Nővérével,
  Gaál Zsuzsannával
  Gaál Zsuzsanna
  felváltva voltak a családnál közel tíz évig. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1924–1925., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2010), 818.
 •  
  Gulner Béla
  Gulner Béla
  (?–?) gyógyszerész, a Vörös Kereszt gyógyszertár alapítója Kispesten. Forrás: Szmodits László szerk., Budapes XIX. kerületének gyógyszeréstörténete 1950-ig, (Budapest: Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság, 2018), 6.
 •  
  Gulyás Istvan
  Gulyás István
  (?–?) említett személy,
  sárospataki
  Sárospatak
  diák.
 •  
  Habányi József
  Habányi József
  (?–?)
  jolsvai
  Jolsva
  városi főjegyző. Forrás: Papp Simon, Életem, (Zalaegerszeg: Magyar Olajipari Múzeum, 2000), 331.
 •  
  Hász Aurél
  Hász Aurél
  (?–?)
  Móricz Miklós
  Móricz Miklós
  barátja,
  Móricz Ida
  Móricz Ida
  szobrot mintázott róla.
 •  
  Hirsch Jolán
  Hirsch Jolán
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Huszlicska Ilonka
  Huszlicska Ilona
  (1895?–1936) művirágkészítő
  Rákosszentmihályon
  Rákosszentmihály
  , 1924-ben kötött házasságot Szabó Máté hajduszoboszlói állampénztári főtiszttel. Nagybátyja
  Tuba Károly
  Tuba Károly
  komáromi iró, költő, újságíró. Forrás: Szabó Máténé Huszlicska Ilonka gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.04.14. ; Rákos Vidéke, 1924. február 24., 4.; Rákos Vidéke, 1922. augusztus 6., 6.; Rákos Vidéke, 1936. október 25., 2.
 •  
  Radácsy György, ifj.
  Radácsy György, ifj.
  (1890–1952 u.)
  szerencsi
  Szerencs
  tiszteletbeli szolgabíró, felesége Porczányi Mária.
  Radácsi György
  Radácsi György
  református teológiai tanár, egyházi író fia. Forrás: Radácsy György születési anyakönyvi bejegyzése, 19 Nov 1890 Baptism; citing Sárospatak, Zemplén, Hungary, Országos Leveltár, Budapest, "Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895," database, FamilySearch. Hozzáférés: 2021.04.14.; Kovács I. Gábor, "Két sárospataki születésű egyetemi tanár: Finkey Ferenc és Finkey József", Kováts Dániel szerk., Széphalom, 25. köt., 433.
 •  
  Jagositz József
  Jagositz József
  (?–?)
  szentendrei
  Szentendre
  kőműves mester.
 •  
  Jankó Károly
  Jankó Károly
  (1855–1919)
  albertirsai
  Albertirsa
  evangélikus lelkész 1881 és 1919 között. Forrás: Bárdossy Tibor, "Az Irsai Evangélikus Temetőben sétálva", Albertirsai Híradó, 2017. január, 11.
 •  
  Jelačić, Josip
  Jelačić, Josip
  (1801–1859) horvát bán. Forrás: A Pallas nagy lexikona, 18 köt., (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900), 9:57.
 •  
  Culp, Julia
  Culp, Julia
  (1880–1970) holland énekesnő. Nemzetközileg elismert tehetség, többször fellépett Magyarországon is. Forrás: "Színház és művészet", Pesti Napló, 1907. január 22., 16.; Az Ujság, 1915. október 17.; Pesti Napló, 1927. március 8., 15.
 •  
  Kandó Ferenc
  Kandó Ferenc
  (?–?)
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  keresztapjának,
  Ács Lajosnak
  Ács Lajos
  a veje,
  Ács Vilma
  Ács Vilma
  férje.
 •  
  Kanizsai János
  Kanizsai János
  (?–?) említett személy.
 •  
  Glossy, Karl
  Glossy, Karl
  (1848–1937) német irodalomtörténész. Az Österreichische Rundschau[PIM] című hetilap szerkesztője. Forrás: Révai Nagy Lexikona21 köt. (Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1911–1935), 21:388.
 •  
  Kelemen Mórné
  Kelemen Mórné
  (?–?)
  Kelemen Mór
  Kelemen Mór
  épületanyagkereskedő felesége.
 •  
  Kiséry Béla
  Kiséry Béla
  (1878–?) tanító,
  Kiséry László
  Kiséry László
  és
  Nagy Zsuzsanna
  Nagy Zsuzsanna
  fia.
  Kiséry Julianna
  Kiséry Julianna
  testvére,
  ifj. Pallagi József
  Pallagi József, ifj.
  sógora. 1905-ben kötött házasságot Kiss Erzsébettel. Forrás: Kiséry Lászlóné Nagy Zsuzsánna gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés 2020.11.16., ; Kiséry Béla születési anyakönyvi bejegyzése, 07 Feb 1878 Baptism; citing Kesznyéten, Zemplén, Hungary, Országos Leveltár, Budapest, "Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895," database, FamilySearch. Hozzáférés: 2021.04.15.; Kiséry Béla és Kiss Erzsébet házassági anyakönyvi bejegyzése, 16 Aug 1905; citing Marriage, Fony, Abaúj-Torna, Magyarország, Archiv der Stadt Budapest (Archive of the City), Hungary, "Hungary Civil Registration, 1895-1980," database with images, FamilySearch. Hozzáférés: 2021.04.15.
 •  
  Klein Mózes
  Klein Mózes
  (1869–?) ezüstművesmester. Forrás: Dr. Ladányi Miksa, A magyar ipar almanachja (Budapest: Magyar Ipar Almanachja Kiadóhivatala, 1932) 97–98.
 •  
  Kölcsey Gábor
  Kölcsey Gábor
  (1851–1927) földbirtokos, gazdasági főtanácsos, a szatmárcsekei református egyház főgondnoka, a Kölcsey-család seniorja,
  Kölcsey Ferenc
  Kölcsey Ferenc
  unokatestvérének, Kölcsey Gábornak az unokája. Forrás: Kölcsey Gábor gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.04.15.
 •  
  Koritsánszky Márton
  Koritsánszky Márton
  (1889?–?) jogtanácsos,
  tornaljai
  Tornalja
  ügyvéd. Forrás: Nagy Magyar Compass, 50/1., 1925-1926, 785.; Iskolai értesítők, Besztercebánya - Evangélikus főgimnázium, 1894, 25.
 •  
  Kun János
  Kun János
  (?–?) kereskedő,
  Szilágyi Julianna
  Szilágyi Julianna
  ismerőse.
 •  
  Ladányi Soma
  Ladányi Soma
  (?–1937) Mauthner Ödön Magtermelő és Magkereskedelmi r.t. cégvezetője. Forrás: Fővárosi Hírlap, 1934. október 24., 7.; Pesti Napló, 1937. szeptember 17., 4.
 •  
  Laki Zoltán
  Laki Zoltán
  (?–?) tanító
  Imregen
  Imreg
  .
 •  
  Links Emil
  Links Emil
  (1890?–?) ügyvéd, feltehetően
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  vejének,
  Brüll Dánielnek
  Brüll Dániel
  az ügyvédi irodájában állt alkalmazásban. Forrás: Ügyvédi Kamarai Közlöny 7, 4. sz. (1911): 99.
 •  
  Lucullus
  Lucullus
  (Kr. e. I. sz.) római hadvezér és politikus. Forrás: Dormándi László, Juhász Vilmos szerk., Új Lexikon 6 köt., (Budapest: Dante-Pantheon, 1936), 4:2472.
 •  
  Móricz Ida
  Móricz Ida
  (1910–2003) Ida Margaret Moricz O'Connor,
  Móricz Zsigmond
  Móricz Zsigmond
  unokahúga,
  Móricz Dezső
  Móricz Dezső
  és
  Brüll Rózsika
  Brüll Rózsika
  lánya. Forrás: Ida M Moricz adatai az 1910-es népszámláláson, "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MG3C-DT1 : accessed 24 September 2021), Ida M Moricz in household of Bohrut Pd D Moricz, Uniontown Ward 2, Fayette, Pennsylvania, United States; citing enumeration district (ED) ED 79, sheet 13B, family 260, NARA microfilm publication T624 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 1982), roll 1346; FHL microfilm 1,375,359. Hozzáférés: 2021.09.24; Ida Margaret Moricz O'Connor halálozási adatai, "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7JWD-B56Z : 13 September 2020), Ida Margaret Moricz O'Connor, ; Burial, Tallahassee, Leon, Florida, United States of America, Roselawn Cemetery; citing record ID 197051830, Find a Grave, http://www.findagrave.com. Hozzáférés: 2021.09.24.
 •  
  Kondor Miksa
  Kondor Miksa
  (?–?)
  sárospataki
  Sárospatak
  körorvos. Forrás: Gulyás József , Kántor Mihály szerk., "Magyar városok monográfiája 12. Sárospatak és vidéke" (Budapest: 1933, 251)
 •  
  Bayer Jozefa
  Bayer Jozefa
  (?–?)
  Matulay Keresztély
  Matulay Keresztély
  tanító felesége,
  Matulay Gizella
  Matulay Gizella
  anyja.
 •  
  Matulay János László
  Matulay János László
  (1871?–1916)
  pozsonyalmási
  Pozsonyalmás
  kántortanító,
  Matulay Sándor
  Matulay Sándor
  apja. Forrás: Matulay János László gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.02.23.
 •  
  Farkas Virág András
  Farkas Virág András
  (?–?)
  Móricz Bálint
  Móricz Bálint
  szállásadója
  Bodonyban
  Bodony
  .
 •  
  Bujdosó Lajos
  Bujdosó Lajos
  (?–?) lelkész, a Debreceni Kollégium[PIM] Nagykönyvtárának alkönyvtárnoka. Forrás: Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 445, 466.
 •  
  Bagyinka Ilona
  Bagyinka Ilona
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Mezei Margit
  Mezei Margit
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Szerényi Lenke
  Szerényi Lenke
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Lustig Margó
  Lustig Margó
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Lustig Kató
  Lustig Kató
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Michalsky
  Michalsky
  (?–?) a Concordia berlini kiadó lektora. Forrás: Világ, 1911. december 19., 9.
 •  
  Heller Szidike
  Heller Szidike
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Blumberg Linnitől
  Blumberg Linni
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Komjáthy Vilma
  Komjáthy Vilma
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Fuchs Ilonka
  Fuchs Ilonka
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Paloczy Erzsike
  Palóczy Erzsike
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Palóczy Annuska
  Palóczy Annuska
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Szeőke Mici
  Szeőke Mici
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Nemcsik Piroska
  Nemcsik Piroska
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Ratzenstein Iduska
  Ratzenstein Iduska
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Blau Margit
  Blau Margit
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Sonnenfeld Izor
  Sonnenfeld Izor
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Kemény Hajnalka
  Kemény Hajnalka
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Sternfeld Ella
  Sternfeld Ella
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Glück Miklós
  Glück Miklós
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Práger Jankica
  Práger Jankica
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Práger Baba
  Práger Baba
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Popper Erzsike
  Popper Erzsike
  (?–?) Az Ujság[PIM] olvasója.
 •  
  Formanek Ferenc
  Formanek Ferenc
  (?–?) szabómester.
 •  
  Bánya Lajos
  Bánya Lajos
  (1873?–1930)
  vajdácskai
  Vajdácska
  körjegyző. Forrás: Bánya Lajos gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2021.02.25.
 •  
  Farkas Mária
  Farkas Mária