Szövegkiadások

kép

Digitális kritikai kiadás

Móricz Zsigmond levelezése (1892–1913)
2.0 verzió

Az alapkutatás célja Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) forrásfeltárása és közzététele digitális kritikai kiadás formájában. A projekt az NKFIH támogatásával valósult meg.

kép

Digitális forráskiadás

Móricz Zsigmond: Tükör (1914–1917)
Világháborús naplók

A napról napra rögzített feljegyzésekből megtudhatjuk, hogyan beszéltek és mit gondoltak az emberek az első világháború jelen idejében, a hátországban és a hadszíntéren, amerre Móricz járt. A Tükör lapjaira egyszerre íródik a leendő történelem, és egy háborús Móricz-regény koncepciója.

kép

Digitális forráskiadás

A Tett

Az 1915–1916 között kéthetente megjelenő irodalmi, képzőművészeti, társadalmi folyóirat a magyar avantgárd nyitányának tekinthető.

kép

Digitális népszerűsítő kiadás

Gróf Teleki László tanácsadása a nevelésről
[1796]

A 18. századi magyar pedagógiai irodalom egyik mesterdarabjának, gróf Teleki László nevelési útmutatójának digitális közlése régi adósságot törleszt. A mindmáig kiadatlan értékes kézirat megismerését nemcsak a kutatók, hanem a mindennapi élet és a mindennapi problémák története iránt érdeklődő olvasók számára is elérhetővé teszi. Mindemellett együttolvasási lehetőséget kínál a szöveg közreadójának, Fábri Annának a Telekiek pedagógiai eszméivel és gyakorlatával foglalkozó könyvével: Arany idők. Eszmék és emberek gróf Teleki László neveltetésében, Budapest, Kortárs Kiadó, 2022.

kép

Digitális adattár

Entitástár

Ez a gyűjtemény az entitások és adataik gyűjtőhelye.

kép

Digitális forráskiadás

Kiss József levelezése
A PIM gyűjteményében

Kiss József – A Hét című folyóirat alapítója és szerkesztője – levelezése eddig szinte feltáratlan irodalmi közegbe enged betekintést, elénk tárva a Nyugat folyóirat előtt formálódó modern magyar irodalom meghatározó egyéniségeit, irányvonalait.

kép

Digitális forráskiadás a kiállítás anyagaiból

Vershaza

A Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal autográf kéziratai a nemzeti könyvtár gyűjteményének kivételesen értékes darabjai. A jelen gyűjtemény az Esszencia című állandó kiállítás Vershaza-termében kiállított források online publikációja, amely a művek legkorábbi fogalmazványait, kéziratait, első nyomtatásban megjelent kiadásait, valamint a Himnusz megzenésítésére készült pályaműveket állítja fókuszba.