Digitális kritikai kiadás

Móricz Zsigmond levelezése (1892–1913)
2.0 verzió

Az alapkutatás célja Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) forrásfeltárása és közzététele digitális kritikai kiadás formájában. A projekt az NKFIH támogatásával valósult meg.

A kutatás fő forrása a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz-különgyűjteménye volt, ezt egészítették ki az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárának levelezés-fondjai. A kutatás egyedi jellemzője, hogy a kéziratos források további két magántulajdonban álló gyűjteménnyel is kiegészültek. A szövegkiadás jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a vizsgált időszakban keletkezett kétirányú levelezés 1534 publikált kéziratának alig egytized része volt ismert különböző könyv- és folyóirat-publikációkból.

A legkorábbi kritikai igényű levelezéskiadás a kétkötetes Móricz Zsigmond levelei, melynek szerkesztője F. Csanak Dóra, 742 szerzői levelet közölt az „Új magyar múzeum – irodalmi dokumentumok gyűjteménye” sorozatban. Az itt publikált 88 darabos 1913-ig tartó szerzői levelezéssel szemben a digitális kritikai kiadás 493 Móricz-levelet közöl. A mennyiségében is mutatkozó aránytalanság abból következik, hogy a hagyaték a hatvanas években még nem volt kutatható. Nagy Péter, Czine Mihály, Vargha Kálmán monográfiái (Móricz Zsigmond, 1953; Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, 1960; Móricz Zsigmond, 1962) alig tartalmaznak utalásokat a levelezésre. A forrás nyilvánvaló adatgazdagsága miatt Móricz Virág és Móricz Miklós azonban számos részletet felhasznált az író életrajzának megírásakor (Apám regénye, 1953, Móricz Zsigmond indulása, 1959 és Móricz Zsigmond érkezése, 1966 ). A kötetekből azonban kiderül, hogy az említett szerzők, és a család is, csak bizonyos hagyaték-részeket ismerhettek. Így eshetett meg, hogy könyvének írása idején Móricz Miklós nem jutott hozzá Móricz Zsigmond és Holics Janka levélváltásához: „Egyáltalában, tudtommal, a vőlegény-menyasszony levelezéséből semmi sem maradt meg. Hogy történhetett ez?” Azáltal, hogy Móricz Zsigmond 1902 és 1913 közötti levelezése publikussá válik, nagy mennyiségű, a szerzői életrajzra, az életműre és a korszakra vonatkozó forrás kerül a kutatók látóterébe. A kétirányú levelezés közel egyharmada szerzői kézirat, köztük 259 darab az író első feleségének Holics Jankának szól.

A 116201 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a K_18 pályázati program finanszírozásában valósult meg.

feladó-címzett típus keletkezés
Móricz Zsigmond – Debreceni Református Kollégium (1892-06-20) levél 1892-06-20
Pallagi Erzsébet – Móricz Zsigmond (1894-03-23) levél 1894-03-23
Móricz Zsigmond – Hajdu István (1894-09-10) levél 1894-09-10
Móricz Zsigmond – Pallagi Gyula (1896-09-03) verses levél 1896-09-03
Heeger János – Móricz Zsigmond (1898-06-16) levél 1898-06-16
Heeger János – Móricz Zsigmond (1898-06-19) levél 1898-06-19
Heeger János – Móricz Zsigmond (1898-07-16) levél 1898-07-16
Móricz Bálint, Móricz István, Pallagi Erzsébet – Móricz Zsigmond, Móricz Dezső (1899 után) levél 1899 után
Heeger János – Móricz Zsigmond (1899-03-18) levél 1899-03-18
Balázs József – Móricz Zsigmond (1899-08-25) levelezőlap 1899-08-25
Móricz Zsigmond – Balázs József (1899-08-26) levélfogalmazvány 1899-08-26
Móricz Zsigmond – Balázs József (1899-08-28 után) levélfogalmazvány 1899-08-28 után
Balázs József – Móricz Zsigmond (1899-08-28) levél 1899-08-28
Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-08-30) levél 1899-08-30
Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-09) levél 1899-09
Móricz István – Móricz Zsigmond (1899-09) levél 1899-09
Móricz István – Móricz Zsigmond (1899-09-13) levelezőlap 1899-09-13
Pallagi Erzsébet – Móricz Zsigmond, Móricz Dezső (1899-09-21) levél 1899-09-21
Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-10) levél 1899-10
Majthényi Miklós – Móricz Zsigmond (1899-10-21) levél 1899-10-21
Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-10-30) levél 1899-10-30
Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-12) levél 1899-12
Móricz Ida – Móricz Zsigmond (1900-01) képeslap 1900-01
Móricz István – Móricz Zsigmond (1900-01-07) levél 1900-01-07
Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1900-01-21) levél 1900-01-21
Móricz Zsigmond – Czakó Elemér (1900-01-28) levél 1900-01-28
Czakó Elemér – Móricz Zsigmond (1900-02-01) levél 1900-02-01
Móricz Dezső – Móricz Zsigmond (1900-02) levél 1900-02
Móricz István – Móricz Zsigmond (1900-02-23) levél 1900-02-23
Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1900-02-28) levél 1900-02-28

n.a. (5)
Böske (2)
n.a. (1)
Beyer (1)
Dóra (1)
Ignotus (1)
Jerey (1)
Jolán (1)
Margit (1)
Nagy (1)
Novák (1)
Németh (1)
Silay (1)
Szabó (1)
Szilvay (1)
Ugler (1)
Wagner (1)

n.a. (893)
Budapest (250)
Kispest (30)
Nagyrőce (27)
Debrecen (15)
Temesvár (14)
Rozsnyó (12)
Nyustya (10)
Bécs (9)
Jolsva (8)
Miskolc (8)
Pozsony (7)
Zólyom (6)
Csetnek (3)
Párizs (3)
Újpest (3)
Arad (2)
Fiume (2)
Nyitra (2)
Pelsőc (2)
Velence (2)
Arezzo (1)
Breslau (1)
Dobsina (1)
Eperjes (1)
Firenze (1)
Gencs (1)
Graz (1)
Helpa (1)
Jászó (1)
Kassa (1)
Lipcse (1)
Lipik (1)
Lovran (1)
Lucca (1)
Mád (1)
Parma (1)
Pola (1)
Ravenna (1)
Róma (1)
Tököl (1)
Urbino (1)
Utrecht (1)
Verona (1)
Vicenza (1)
Vác (1)
Óbecse (1)
Ózd (1)

n.a. (10)

n.a. (459)
Budapest (446)
Kispest (70)
Vashegy (36)
Debrecen (28)
Bécs (20)
Milota (18)
Temesvár (14)
Csetnek (12)
Rozsnyó (12)
n.a. (11)
Nyustya (11)
Jolsva (10)
Holics (7)
Pozsony (7)
Zólyom (7)
Imreg (4)
Likér (4)
Arad (3)
Berlin (3)
Róma (3)
Fiume (2)
Fogaras (2)
Helpa (2)
Kassa (2)
Léva (2)
Mád (2)
Szirk (2)
Vác (2)
Ózd (2)
Beret (1)
Brassó (1)
Buttyin (1)
Csenger (1)
Gencs (1)
Graz (1)
Kispest (1)
Kispest (1)
Kőszeg (1)
Lipcse (1)
Lipik (1)
Lucca (1)
Miskolc (1)
Nyitra (1)
Parma (1)
Pelsőc (1)
Pozsony (1)
Párizs (1)
Róna (1)
Szeged (1)
Torda (1)
Urbino (1)
Utrecht (1)
Varasd (1)
Velence (1)
Verona (1)
Vicenza (1)
Zólyom (1)
Óbecse (1)

1892 (1)
1894 (2)
1896 (1)
1898 (3)
1899 (15)
1900 (48)
1901 (62)
1902 (116)
1903 (99)
1904 (150)
1905 (95)
1906 (102)
1907 (30)
1908 (38)
1909 (49)
1910 (61)
1911 (91)
1912 (153)
1913 (135)
1914 (3)

kézírás (1403)
írógép (100)

Az Ujság (85)
Nyugat (41)
Uránia (35)
Ady Endre (13)
Világ (13)
Ignotus (12)
Új Idők (11)
Élet (7)
1590654 (3)
A Hét (3)
A Nap (2)
n.a. (1)
Ma Este (1)
März (1)
Nemzet (1)
Otthon (1)

Sárarany (15)
Poddy (10)
Tökmag (8)
A vizit (5)
Kvitt (5)
Márkus (5)
Epizód (3)
A csók (2)
A hiba (2)
A lecke (2)
Aeneis (2)
Toldi (2)
A bunda (1)
A titok (1)
Balbi (1)
Ballada (1)
Barang (1)
Biblia (1)
Bizancz (1)
Bosszú (1)
Bál (1)
Csata (1)
Elektra (1)
Fáklya (1)
Himnusz (1)
Iliász (1)
Itthon (1)
Kain (1)
Kossuth (1)
Liba (1)
Manfred (1)
Manon (1)
Mese (1)
Milota (1)
Nemezis (1)
Nihil (1)
Piroska (1)
Párt (1)
Sátán (1)
Sördal (1)
Vér (1)