Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-10)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Röviden írok, nem azért mert nincs mit, mint nálad szokott történni, hanem mert ez már sokadik levél, (mit bizonyit maga e béllés is)
*
Értsd: toldás. Utalás a mellékelt levelek nagy számára.
s az ember még a jóba is belefárad.  
  1., – A
Kovács
Kovács Lajos
*
Kovács Lajos
Kovács Lajos
(1845–1903) a Debreceni Református Tanítóképző igazgatója.
levelét elviszed magad a czímzetthez tüstént;
Dezső
Móricz Dezső
érdekében áll, hogy ez történjék.
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Kovács Lajosnak
Kovács Lajos
szóló levele a tanulmányait ekkor
Debrecenben
Debrecen
folytató
Móricz Dezső
Móricz Dezső
beiratásával vagy kollégiumi elhelyezésével állhatott összefüggésben. Amint a
Kovács Lajos
Kovács Lajos
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló, 1900. július 8-i leveléből kiderül,
Móricz Dezső
Móricz Dezső
az 1899–1900. tanévben a Tanítóképző tanulója volt.
 
  2., Jelentkezel
Sinkánál
Sinka Sándor
még ma s átadod e levelet is.
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló, 1899. augusztus 30-ai levelében tanítvány keresése ügyében utasítja
unokaöccsét
Móricz Zsigmond
Sinka Sándorhoz
Sinka Sándor
, a főgimnázium igazgatójához.
 
  3., Iratkozzál be a
dékánnál
Erdős József
*
Erdős József
Erdős József
a Debreceni Református Kollégium[PIM] Teológiai Akadémiájának dékánja volt az 1899–1900. tanévben.
és ugyanakkor add át a neki szóló levelet.
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
egy esetlegesen megüresedő kollégiumi hely elfoglalása érdekében írhatott
Erdős Józsefnek
Erdős József
, hogy
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
mérsékeltebb költségű szálláshoz juttassa.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
már október 30-i levelében kérte, hogy sürgősen keresse fel
Erdős Józsefet
Erdős József
.
 
  4.,
Kabay
Kabay György
*
Kabay György
Kabay György
(1872–1934) gépészmérnök.
mérnököt felkeresed az ujan épült államvasuti gépjavító műhelyben; (legalább meglátod azt is); a
huga
Kabay Juliska
itt fog járni illetőleg vizsgázni a III-ikból, mondtam neki, hogy te tanithatnád: ő bele egyezett.
*
Kabay Juliska
Kabay Juliska
a Kisújszállási Főgimnázium III. osztályának magántanulója volt. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1899–900. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1900), 82.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
helyett
Móricz Dezső
Móricz Dezső
vállalta el tanítását, mint ez
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írt 1900. februári leveléből kiderül.
A pénzről nem beszéltünk.
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Kérj 12
frtot
[szerkesztői feloldás] forintot
havonként, (de legalább sem lehet 10-nél kevesebb, azt hiszem; különben jobban megítéled majd magad.) S ha pénzre van szűkséged, kérhetsz egy pár
frtot
[szerkesztői feloldás] forintot
előre is tőle bizonyosan. Mindazáltal
Sínkánál
Sinka Sándor
jelentkezz, esetleg ő kevesebb dologgal és több jövedelemmel járó tanítványt adhat. Ezt nem szükség neki említened.  
  5.,
Dezsőt
Móricz Dezső
igen szeretném, ha kiköltözhetne; kérd meg
Borosékat
Boros Mariska
, ha adhatnának neki egy ágyat a te szobádban, inkább valami keveset, ha t. i. kevéssel beérnők, fizetnénk nekik. Ezt ne hagyd egy szóra, s
ha
[beszúrás]
ki tudod csinálni, nagy jót teszel
Dezsővel
Móricz Dezső
, különben is ügyelj reá nagyon.  
  A könyvek némelyikét talán csakugyan megkapom; de pl. Énekes könyvet vagy mit nem; s csakis a
pesti
Budapest
kiadványokat, – talán.  
  6., A
Bujdosó
Bujdosó Lajos
*
Bujdosó Lajos
Bujdosó Lajos
(?–?) nyugdíjas lelkész, a Debreceni Kollégium[PIM] Nagykönyvtárának alkönyvtárnoka. Forrás: Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 445, 466.
névre szóló levél a
segéd
[beszúrás]
könyvtáros nevére szól, avval majd beeresztenek a könyvtárba jobban. Szóval is tisztelem, s ha
Nt.
[szerkesztői feloldás] Nagytiszteletű
Ferenczy
Ferenczy Gyula
*
Ferenczy Gyula
Ferenczy Gyula
(1861–1931) református lelkész, 1896-tól a Debreceni Kollégium[PIM] bölcsészeti karának történelemtanára, ugyanettől az évtől 1914-ig a Nagykönyvtár igazgatója. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:501.
főkönyvtáros ur ott lenne, azt is kérd meg a nevemben, hogy könyvészeti vágyaid elérésében támogasson.  
  7.,
Miklós
Móricz Miklós
itt jár a III. oszt ba.
*
Móricz Miklós
Móricz Miklós
az első és a második osztályt még a sárospataki gimnáziumban végezte, 1899 őszétől járt a Kisújszállási Főgimnáziumba és lakott –
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
hasonlóan –
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
igazgatói lakásában.
 
  Csak ügyes légy. Csókol  
 
Mindkettőtöket
sztő
[szerkesztői feloldás] szerető
bátyátok  
 
Gyula
Pallagi Gyula
[aláírás] Pallagi Gyula
 
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a levélen:  
  1899 okt.  
  32  
 
MóriczZs
Móricz Zsigmond