Szövegkiadások

...

Digitális kritikai kiadás 2.0

Móricz Zsigmond levelezése (1892–1913)

Az alapkutatás célja Móricz Zsigmond levelezésének forrásfeltárása és közzététele digitális kritikai kiadás formájában. A projekt az NKFIH támogatásával valósult meg.

...

Digitális forráskiadás

Kiss József levelezése a PIM gyűjteményében

Kiss József – A Hét című folyóirat alapítója és szerkesztője – levelezése eddig szinte feltáratlan irodalmi közegbe enged betekintést, elénk tárva a Nyugat folyóirat előtt formálódó modern magyar irodalom meghatározó egyéniségeit, irányvonalait.

Feltöltés alatt
...

Digitális forráskiadás

Móricz Zsigmond: Tükör (1914–1917)

A napról napra rögzített feljegyzésekből megtudhatjuk, hogyan beszéltek és mit gondoltak az emberek az első világháború jelen idejében, a hátországban és a hadszíntéren, amerre Móricz járt. A Tükör lapjaira egyszerre íródik a leendő történelem, és egy háborús Móricz-regény koncepciója.

Revízió alatt
...

Digitális forráskiadás

Kassák Lajos: A Tett (folyóirat)

Az 1915–1916 között kéthetente megjelenő irodalmi, képzőművészeti, társadalmi folyóirat a magyar avantgárd nyitányának tekinthető.

Revízió alatt

Kreatív tartalmak

...

Adatvizualizáció

Móricz-családfa

A Móricz- és a Holics-család kiterjedt rokonsági hálózata négy család, öt generáció, összesen 409 személy adatait és viszonyrendszerét ábrázolja.

...

Virtuális Móricz-séta

Budapest korabeli térképén bejárhatjuk a fiatal Móricz életének fontos helyszíneit. A képi és hangzó elemekkel teli állomások között barangolva ismerd meg az író alternatív életrajzát!

...

Adatvizualizáció

Kiss József-szófelhő

Megnéztük, mennyiben különbözik a Kiss József által írt levelek szóhasználata a neki írt levelekétől. Böngészd a szófelhőt, és vond le a tanulságokat!

...

Adatvizualizáció

Móricz-stilometria

A Móricz-levelek stiláris jellemzőinek sajátosságait és ezek változását stilometriai szövegelemzési módszerrel vizsgáltuk. Figyeld meg, hogyan rajzolódnak ki a stiláris hasonlóságok és különbségek az ágrajzokon!