Kapcsolati háló / József Kiss’ network of contacts

(see English below)

Elkészült a Kiss József kapcsolati háló, itt külön oldalon nézheted!

Használati útmutató

A vizualizáció középpontjában Kiss József áll, körülötte 450 levelezőpartner látható. A csomópontok színe és elsődleges elrendezése a kapcsolat jellegét jelöli (személyes, családi, szakmai, hivatalos és egyéb). A levelezőpartnerek ezen belül kisebb csoportokban helyezkednek el, amelyeket a levélírók neme és típusa határoz meg (nő, férfi, intézmény). Ezt az információt hangsúlyozza az élek színe is, ezáltal jobban elkülöníthetőek a csoportok. A pontok amellett, hogy színükkel hovatartozásukat reprezentálják, méretükkel azt is megmutatják, milyen intenzíven leveleztek Kiss Józseffel.

Az élek óramutató járásával megegyező irányú haladása a Kiss József által küldött leveleket jelöli, az óramutató járásával ellentétes irányban haladó élek pedig azok a levelek, amelyeket Kiss József kapott. Az élek vastagsága azt jelzi, hogy az adott levelezési irány mennyire volt intenzív, továbbá segítségükkel leolvasható, hogy egy-, vagy kétirányú volt-e a levelezés.

Minden levélíróhoz, illetve címzetthez tartozik egy adatlap, amely a személy születési és halálozás dátumára, nemére vagy típusára és a levelezés nyelvére vonatkozó adatokat tartalmaz. A kapcsolat típusát az eddig általunk feldolgozott levelek alapján határoztuk meg. A „Kapcsolat jellege” mezőbe olyan adatok kerültek, amelyek jelenleg elérhetőek a Petőfi Irodalmi Múzeum katalógusában, ezek az adatok folyamatos revízió, illetve feltöltés alatt állnak. Az idegen nyelven írt levelek jelenleg feldolgozás alatt állnak, így a rájuk vonatkozó információk is hiányosak lehetnek. A levelezőpartnerekre szabadszavasan is rákereshetünk a bal oldali információs panelen, illetve a kapcsolat típusa szerint szűrhetünk az egyes csoportokra is.

Instructions

At the centre of the visualisation is József Kiss, surrounded by 450 correspondents. The colour and arrangement of the nodes indicate the type of the relationship (personal, family, professional, official and other). The correspondents are also arranged in smaller groups, determined by their gender or type of correspondent (female, male, or institutional). The colour of the edges also emphasizes this information, which makes the groups easier to distinguish. In addition to representing their alliance by colour, the size of the nodes indicates the intensity of the correspondence with József Kiss.

The clockwise curved edges suggest letters sent by József Kiss, and the anti-clockwise edges indicate letters received by József Kiss. The thickness of the edges demonstrates the intensity of that direction which helps us to read whether the mailing was one-way or not.

Each person on the graph (correspondent or addressee) is accompanied by a data sheet containing information on the person's date of birth and death, gender or type, and language of correspondence. We determined the type of the contact based on the letters we have processed so far. In the "Nature of contact" field, we have included data currently available in the Petőfi Literary Museum's online catalogue which is under constant revision. Letters written in foreign languages are currently being processed, so their data sheet information may be incomplete. You can also search for correspondents using the text search in the information panel on the left or filter by contact type for each group.