Digitális forráskiadás a kiállítás anyagaiból

Vershaza

A Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal autográf kéziratai a nemzeti könyvtár gyűjteményének kivételesen értékes darabjai. A jelen gyűjtemény az Esszencia című állandó kiállítás Vershaza-termében kiállított források online publikációja, amely a művek legkorábbi fogalmazványait, kéziratait, első nyomtatásban megjelent kiadásait, valamint a Himnusz megzenésítésére készült pályaműveket állítja fókuszba.

A Vershaza három mű, Kölcsey Ferenc (1790–1838) Hymnusz. A magyar nép zivataros századaiból, Vörösmarty Mihály (1800–1855) Szózat és Petőfi Sándor (1823–1849) Nemzeti dal kéziratait és legfontosabb szövegkiadásait mutatja be az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója, Petőfi Sándor születésének 200 éves jubileuma, valamint a Himnusz megírásának bicentenáriuma kapcsán. A kiállítás a megzenésítéseket és a különböző fordításokat is kontextusba helyezve végigköveti a versek emblematikussá válásának folyamatát s hatását a későbbi korokra.

A kiállításról rövid videó is készült, bővebben pedig itt olvashatsz róla.

Jelen kiadásban a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal első ismert kéziratait és nyomtatott megjelenéseit közöljük. A szövegek közlésekor a betűhű átírást követtük, amely többféle nézetben olvasható a kéziratképpel párhuzamosan. A három vers számos jelentéssel bővült másfél-két évszázados története során. A Versekről bővebben cím alatt egy-egy részletesebb leírás olvasható, melyek a kiállításban szereplő anyagok alapján készültek. Köszönet a kiállítás kurátorainak, Dede Franciskának, Mann Jolánnak, Sudár Annamáriának és Földesi Ferencnek, valamint Illyés Boglárkának, a Zeneműtár vezetőjének, akik a kiállítás anyagaival és szakmai támogatásukkal hozzájárultak a digitális kiadás elkészítéséhez.

A kiadásban emellett a Himnusz megzenésítésére készült pályaművek eddig publikálatlan eredeti kottáit is megjelenítjük, amelyek szintén a nemzeti könyvtár gyűjteményének részét képezik. A Himnusz és a Szózat megzenésített hanganyagai a Szent Alberik Kórus és a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában az alábbi linkeken érhetőek el, ahol többek között meghallgatható Erkel Himnuszának eredeti változata is. Vezényel: Somogyváry Ákos, közreműködik: Mécs Károly érdemes művész. (2000. február.)

Hanganyagok

Erkel Ferenc: Himnusz (Közének számára B-dúrban – Sugár Miklós letétje)

Egressy Béni: Szózat

Vörösmarty Mihály: Szózat

Erkel Ferenc: Szózat

„Szenteld Óh Magyar Hazádnak...” (4 szólamú férfikarra és zenekarra)

„Hymnusz Kölcseytől” (a capella vegyeskarra)

Hymnus-torzó 3 szólamú férfikarra és zenekarra; Sugár Miklós hangszerelése

„Bár babérral nem illettek, csak gúnytól kíméljetek! Egy régi Író” (vegyeskarra és zenekarra)

Egressy Béni: „Isten áldd meg a magyart” (Első számú dicséretes pályamű 4 szólamú férfikarra és zenekarra)

Erkel Ferenc: II. Magyar király-himnusz (vegyeskarra zongorakísérettel)

Kölcsey Ferenc: Hymnus a magyar nép zivataros századaiból

Erkel Ferenc: Hymnusz (az eredeti, Esz-dúrban, vegyeskarra és zenekarra)