Ismeretlen szerző: Himnusz – pályamű (OSZK Ms. mus. 10.869)


facsimile

Pálya mű.
Kölcsey Ferencz érdemdú
[törölt]
« z »
s költőnk’
Hymnus-ára készült Népmelodia.
Jelige:
Szenteld oh magyar Hazádnak
kebled szebb érzelmeit.  

facsimile

Lassú. Jelige: Szenteld óh Magyar Hazádnak kebled szebb érzelmeit.
Isten áld meg a magyart jo kedvvel bőséggel  

facsimile

Nyújcs feléje védő kart ha küzd ellenséggel
Balsors akit régen tép
Hozz rá víg esztendőt
Megbűnhődte  

facsimile

a’ multat jövendőt  

facsimile

2. Őseinket felhozád
Kárpát szent bérczire
Általok nyert szép hazát
Bendeguznak vére
Merre Zugnak habjai
Tiszának Dunának
Árpád hős magzatai
Felvirágozának
3. Értük Kunság mezején
Ért kalászt lengettél
’s Tokaj’ szőlővesszején
Nektárt csepegtettél
Zászlónk gyakran plántáltad
Vad Török sánczára
’S Nyögte Mátyás bus hadát
Bécsnek büszke vára
4. Haj! de bűneink felett
Gyult harag kebledben
’s elsujtád villámidat
Dörgő fellegedbe
Most rabló mongol nyilát
Zugatád felettünk
Majd Töröktől rabigát
vállainkra vettünk
5. Hányszor zengett ajkain
ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének
Hányszor támadt tenfiad
Hazám szép kebledre
’s Lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre
6. Bujt az üldözött ’s felé
Kard nyul barlangjában
’s szerte nézett nem lelé
Honját a’ hazában
Bérczre hág és völgybe száll
Bú ’s kétség felette
Vérözön lábainál
Lángtenger felette.
7. Isten áld meg a’ Magyart
Jó kedvel bőséggel
Nyujcs feléje védő kart
Ha küzd ellenséggel
Balsors akit régen tép
Hozz reá víg esztendőt
Megbűnhődte már e nép
A’ múltat ’s jövendőt.  

facsimile