Ismeretlen szerző: Himnusz – pályamű (OSZK Népsz. 792/56)


facsimile

Hymnus.
1 Isten áldd meg a’ Magyart jó kedv¬
1 vel bőséggel; nyújts feléje védő kart,
1 ha küzd ellenséggel
[szerkesztői feloldás]
.
Balsors
1 a’ kit régen tép hozz rá víg esztendőt
1 meg bűnhődte már e’ nép a’ múétat s jö
[szerkesztői feloldás]
¬

1 vendőt
[szerkesztői feloldás]
.

2 Őseinket felhozád Kárpát
2 Szent bérczére; általad nyert Szép hazát
2 Bendeguznak vére, ’s merre
2 Zúgnak habjai Dunának Tiszának
2 Árpád hős magzatjai felvirágo¬
2 zának.  

facsimile

Hymnus
Isten áldd meg a’ magyart jó kedv¬
vel bőséggel nyujts feléje védő kart
ha küzd ellenséggel, Bal sors
a’ kit régen tép
[szerkesztői feloldás]
,
hozz rá víg esztendőt
meg bűnhődte már e’ nép
[szerkesztői feloldás]
,
a’ múltat ’s jö
[szerkesztői feloldás]
¬

vendőt.  

facsimile

Hymnus.
1 Isten áldd meg a’ magyart jó kedvvel bő¬
1 séggel
[szerkesztői feloldás]
,
nyújts feléje védő kart
[szerkesztői feloldás]
,
ha küzd ellen¬
1 séggel
[szerkesztői feloldás]
,
Bal sors a’ kit régen tép, hozz rá
1 víg esztendőt; megbűnhődte már e nép
1 a’ múltat ’s jövendőt.
2 Őseinket felhozád Kárpát Szent bér¬
2 czére
[szerkesztői feloldás]
,
általad nyert szép hazát Bendegúznak
2 vére
[szerkesztői feloldás]
,
’s merre zúgnak habjai Duná¬
2 nak Tiszának; Árpád hős magzatjai–
2 felvirágozának.  

facsimile

Hymnus;
Isten áldd meg a’ magyart jó kedvvel bő¬
séggel
[szerkesztői feloldás]
,
nyujts feléje védő kart ha küzd
ellenséggel; Bal sors a’ kit régen tép
hozz rá víg esztendőt; megbűnhődte
már e’ nép
[szerkesztői feloldás]
,
a’ múltat ’s jövendőt.  

facsimile

Hymnus.
1 Isten áldd meg a’ magyart jó kedv¬
1 vel bőséggel: nyújts feléje védő kart
1 ha küzd ellenséggel; Bal sors a’ kit régen
1 tép
[szerkesztői feloldás]
,
hozz rá víg esztendőt; megbűnhődte
1. már e nép a’ múltat ’s jövendőt;
2 Őseinket felhozád Kárpát
2 Szent bérczére; általad nyert szép hazát
2 Bendegúznak vére
[szerkesztői feloldás]
;
’s merre zúgnak habja
[szerkesztői feloldás]
¬

2. i Dunának Tiszának; Árpád hős mag¬
2. zatjai felvirágozának;
3 Értünk Kunság’ mezején ért ka¬
3 lászt lengedtél; Tokaj szőlőveszzein
3 Nektárt cseppegtettél; Zászlónk’ gyakran plántá¬
3 lád vad Török Sánczára; ’s nyögte Mátyás
3 bús hadát
Bácsnak
[bizonytalan olvasat]
 [!]
[sic!]
büszke vára
8 Isten, szánd meg a’ Magyart kit vé¬
8 szek hányának, nyujts feléje védő kart
8 tengerén kínjának, Bal sors a’ kit régen
8 tép hozz rá víg esztendőt; megbűnhődte
8 már e’nép a’ múltat, s jövendőt.  

facsimile

Hymnus
1 Isten áldd meg a’ magyart jó kedv¬
1. vel bőséggel; nyújts feléje védő kart
1. ha küzd ellenséggel
[szerkesztői feloldás]
,
Balsors a’ kit régen
1 tép hozz rá víg esztendőt; megbűnhődte
1 már e’ nép a’ múltat ’s jövendőt;
2 Őseinket felhozád Kárpát
2 Szent bérczére, általad nyert szép hazát
2 Bendegúznak vére
[szerkesztői feloldás]
,
’S’ merre zúgnak habja¬
2 i Dunának Tiszának, Árpád hős mag¬
2 zatjai felvirágozának.