Petőfi Sándor: Nemzeti dal – kézirat (1848-03-13)


facsimile

Nemzeti dal.
[...]
[hiányzó szövegrész]
 

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válaszszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!  

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!  

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább
[törölt]
« az »

rongy
[betoldás]
élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!  

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
[...]
[hiányzó szövegrész]

Ide veled
[betoldás]
, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!  

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rá kentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!  

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!  

(Pest.)  

[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
E költemény buzdította márczius 15kén a pesti ifjúságot. Elszavaltam először az »

[törölt]
« ifjak kávéházában, azután az orvosi egyetemben, azután a seminárium »

[törölt]
« terén (most már 15dik márczius tere), végre a nyomda előtt, mellyet erőszakosan »

[törölt]
« elfoglaltunk a hatvani utzcában (most szabad sajtó utcza). A szabaddá »

[törölt]
« lett sajtó alól ez a költemény került ki legelőször. »