Kölcsey Ferenc: Himnusz – nyomtatvány (1829)


facsimile

267  

HYMNUS.  

Isten! áldd-meg a’ Magyart
Jó kedvvel, bőséggel;
Nyujts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e’ nép
A’ múltat ’s jövendőt.  

Őseinket felhozád
Karpat’ szent bérczére,
Általad nyert szép hazát
Bendeguznak vére;
’S merre zudbak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád’ hősmagzatjai
Felvirágozának.  

facsimile

268  

Érttünk Kúnság’ mezején
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszejin
Nektárt csepegtettél
Zászlónk’ gyakran plántálád
Vad Török’ sánczára,
’S nyögte Mátyás’ bús hadát
Bécsnek büszke vára.  

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
Elsujtád villámidat
Dörgő fellegedben;
Most rabló Mongol’ nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd Töröktől rabigát
Vállainkra vettünk  

Hányszor zengett ajkain
Ozman’ vad’ népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!  

facsimile

269  

Hányszor támadt fenn
 [!]
[sic!]
fiad,
Szép Hazám, kebledre;
’S lettél magzatod miatt
Magzatod’ hamvedre!  

Bujt az Üldözött, ’s felé
Kard nyul barlangjában;
Szerte nézett, ’s nem lelé
Honját a’ hazában;
Bérczre hág és völgybe száll,
Bú ’s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
’S lángtenger felette.  

Vár állott, most kőhalom;
Kedv ’s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, síralom
Zajlik már helyettek;
’S ah, szabadság nem virúl
A’ holtnak véréből,
Kínzó rabság’ könnye húll
Árvánk’ hő szeméből.  

facsimile

270  

Szánd-meg, Isten! a’ Magyart,
Kit vészek hányának,
Nyujts feléje védő kart
Tengerén kínjának;
Balsors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e’ nép
A’ multat ’s jövendőt.  

KÖLCSEY.