Vörösmarty Mihály: Szózat – fogalmazvány (második változat)


facsimile

Hazád
[törölt]
« hoz »
nak
[törölt]
« mint szemedhez »
,
rendületlenűl
[betoldás]

[törölt]
« Tarts híven »
Légy híve oh magyar
Bölcsőd
[törölt]
« Az »
Bölcső
[törölt]
« t »
d az ’s
[törölt]
« a sírod egykor »

majdnan sírod is
[betoldás]

egykor
[betoldás]

Mely ápol ’s eltakar.  

[törölt]
« Ezen kül »
A’
nagy
[betoldás]

világon e’ kivűl
Nincsen számodra hely:
Áldjon vagy verjen
[törölt]
« a’ »
sors (keze)
Itt élned halnod kell.  

Ez a’ föld, mellyen
[törölt]
« annyiszor »
[törölt]
« hajdan »

annyiszor
[betoldás]

Apáid vére folyt,
Ez, mellyhez minden szent nevet
Egy
[betoldás]
[törölt]
« A »
[törölt]
« Egy év »
ezred
[...]
[hiányzó szövegrész]
év csatolt.  

Itt küzdtenek a honért az ősz
Ügek
[törölt]
«
[szerkesztői feloldás]
nek
csaladai »

nek századi
[betoldás]

Itt törte össze rabigát
Hős Zrínyi Hunyady.  

[törölt]
« ’S »
Szabadság! itten hordozák
véres zászlóidat,
’S elhulltanak, kivesztenek
A’ hosszú harcz alatt.  

facsimile

[törölt]
« A »
É
[betoldás]
s annyi balszerentse köztt
Olly sok viszály után
[törölt]
« Megfogyva »

[törölt]
« Elnyomva »

Megfogyva
[betoldás]

bár, de törve nem
[törölt]
« A »
Él nemzet
[törölt]
« él »
a’ hazán
[törölt]
« S természet isten
[szerkesztői feloldás]
és
»

S népek hazaja, nagy
[betoldás]

világ
Hozzátok felkiált:
Egy ezred évi szenvedés
[törölt]
« Nem érdemel halált, »

Kér éltet vagy halált
[betoldás]
 

[törölt]
« Még jő eljöhet, meg jőni kell »

[törölt]
« Egy jobb időnek is »
 

Az nem lehet, hogy annyi szív
[törölt]
« Ontson hiába »
vért
hiába onta
[betoldás]

[törölt]
« Hogy annyi
[szerkesztői feloldás]
áldozó
»

[törölt]
« Hiába »
annyi hű kebel
[törölt]
« ’S keservben »

Szakad
[törölt]
« jon »
[szerkesztői feloldás]
t
[betoldás]
meg a’ honért,
[törölt]
« Hiába olly »

[törölt]
« Hogy annyi
[szerkesztői feloldás]
elme
»

[törölt]
« Hiába sorvadt ész, erő »

[törölt]
« És olly szent akarat, »

Az nem lehet hogy ész, erő
És olly szent akarat  

facsimile

Hiába
[törölt]
« vesztek volna el »

[törölt]
« sorvadoztak el »

sorvadának el
lángolának el
Egy átoksúly alatt  

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor,
[törölt]
«
száza
[bizonytalan olvasat]
»
melly után
[törölt]
« Zeng »
Buzgó imádság epedez
Száz ezrek ajakán.  

Vagy jőni
[törölt]
« kell »
fog
[betoldás]
,
[törölt]
« vagyés jőni fog »
ha jőni kell,
[betoldás]

[törölt]
« Egy »
A’ nagyszerű halál
semmi
[törölt]
« Melly a’ szent egyház lapjain »

[törölt]
« Jegyzőre nem talál: »

Melly a’ temetkezés fölött
[betoldás]

Egy ország vérben áll.
[betoldás]

[törölt]
« Mellyet magoknak nemzetek »

[törölt]
« Irnak fel »
 

[...]
[hiányzó szövegrész]
[szerkesztői feloldás]
A’
sír,
[törölt]
« mellyet »
ho
[törölt]
« vá »
l
[betoldás]
nemzet sűlyed el,
[...]
[hiányzó szövegrész]
[szerkesztői feloldás]
Népek
veszik körűl
’S az ember’ mill
[...]
[hiányzó szövegrész]
[szerkesztői feloldás]
io
inak
[törölt]
« M »
Szemé
[törölt]
« re »
ben vér köny ül  

Hazád
[törölt]
« hoz »
nak rendületlenűl
[törölt]
« Tarts »
Légy híve oh ma
[...]
[hiányzó szövegrész]
[szerkesztői feloldás]
gy
ar
[törölt]
« Melly »
Ez éltetőd ’s ha megbukál,
Hantjával
ez
[betoldás]

[törölt]
« el »
takar.
A’ nagy világon e’ kivűl
Nincsen számodra hely:
[törölt]
« Éljen »

Áldjon
[betoldás]

vagy verjen a’ sors,
Itt élned halnod kell.  

facsimile

[törölt]
« Ki lesz ki úgy szeressen, »

[törölt]
« Mint én most tégedet, »

[törölt]
« Ha
vérmezőn
[bizonytalan olvasat]
»

[törölt]
« vészes »
[...]
[hiányzó szövegrész]

[...]
[hiányzó szövegrész]

[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
ban »

[törölt]
«
Vér
[bizonytalan olvasat]
jobbja eltemet, »

[törölt]
« Harcz jobbja eltemet »

[törölt]
« Balsorsom eltemet »
 

[törölt]
« Ki lesz, ki úgy örüljön »

[törölt]
« Oh szépem ’s jóm neked, »

[törölt]
« a súlyos föld alatt fog »

[törölt]
« Hamvadni kedvesed? »

[törölt]
« Mint e szív melly felé most »
[betoldás]

[törölt]
« forrón ver kebled? »
[betoldás]
 

[törölt]
« É
[szerkesztői feloldás]
s
még is drága lélek »

[törölt]
« Te hű ’s jó, menni kell »

[törölt]
« Kiadnak menni kell »

[törölt]
« A’ »
[...]
[hiányzó szövegrész]

[törölt]
« Te hű, s jó, elmegyek »

[törölt]
«
Hová a’
[bizonytalan olvasat]
»
[...]
[hiányzó szövegrész]

[törölt]
« A
megszorult
[bizonytalan olvasat]
hazának »

[törölt]
« Zászlói intenek »

[törölt]
« Te hű ’s jó, menni kell »

[törölt]
« A’ megszorúlt hazámnak »

[törölt]
« Szózatja zenge fel »