Ismeretlen szerző: Himnusz – pályamű (OSZK Népsz. 335)


facsimile

Hymnus. Kölcseytól
 [!]
[sic!]
.
Isten áld meg a’ magyart, jó kedvel bőséggel
nyujts feléje védő kart ha küzd ellenséggel. bal sors a’ kit
régen tép hozz rá vig esztendőt megbűnhődte már e’ nép
a’ multat ’s jövendőt. Őseinket felhozád, Kárpát
szent bérczére
[szerkesztői feloldás]
.
Általad nyert szép hazát Bendeguznak
vére. S’ merre zúgnak habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]

Árpád hős magzatjai, felvirágozának. Értünk Kunság
mezején ért kalászt lengettél Tokaj szőllővesszején
nektárt csepegtettél
[szerkesztői feloldás]
.
Zászlónk gyakran plántálád Vad török sán¬
czára
[szerkesztői feloldás]
.
S’ nyögte Mátyás bús hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára.  

facsimile

Hymnus. Kölcseytól
 [!]
[sic!]
.
Isten áld meg a’ magyart, jó kedvel bőséggel
[szerkesztői feloldás]
,
nyújts fe¬
léje védő kart ha küzd ellenséggel. bal sors a’ kit régen
tép
[szerkesztői feloldás]
,
hozz rá vég esztendőt megbűnhődte már e’ nép, a’ multat ’s jö
[szerkesztői feloldás]
¬

vendőt. Őseinket felhozád
[szerkesztői feloldás]
,
Kárpát szent bérczére
[szerkesztői feloldás]
.
Által¬
ad nyert szép hazát Bendeguznak vére. S’ merre zúgnak
habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]
Árpád hős magzatjai
felvirágozának. Értünk Kunság mezzején ért kalászt len¬
gettél Tokaj szőllő vesszején nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád Vad török sánczára
[szerkesztői feloldás]
.
S’ nyőgte Mátyás
bus hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára.  

facsimile

Hymnus. Kölcseytól
 [!]
[sic!]
.
Isten áld meg a magyart jó kedvel bőséggel
nyújts feléje védő kart ha küzd ellenséggel. Bal sors a’ kit
régen tép hozzrá víg esztendőt meg bűnhődte már e’ nép
a’ multat’s jövendőt. Őseinket felhozád, Kárpát szent bér¬
czére
[szerkesztői feloldás]
.
Általad nyert szép hazát Bendeguznak vére.
S’ merre zúgnak habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]
Árpád
hős magzatjai felvirágozának
[szerkesztői feloldás]
.
Értünk Kunság
mezzején ért kalászt lengettél Tokaj szöllö vessze¬
jén nektárt csepegtettél
[szerkesztői feloldás]
.
Zászlónk gyakran plántálád Vad tö¬
rök sánczára
[szerkesztői feloldás]
.
S’ nyögte Mátyás bus hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára.  

facsimile

Hymnus. Kölcseytól
 [!]
[sic!]
.
Isten áld meg a magyart jó kedvel bőséggel nyujts feléje
védő kart ha küzd ellenséggel bal sors a’ kit régen tép
hozzrá vig esztendőt meg bűnhődte már e nép a’ mul¬
tat’s jövendőt
[szerkesztői feloldás]
.
Őseinket felhozád, Kárpát szent bérczére.
Általad nyert szép hazát Bendeguznak vére. S’ merre zúgnak
habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]
Árpád hős magzatjai
felvirágozának. Értünk Kunság mezzején ért kalászt len¬
gettél Tokaj szőllő vesszején nektárt csepegtettél
[szerkesztői feloldás]
.
Zászlónk
gyakran plántálád Vad török sánczára
[szerkesztői feloldás]
.
S’ nyögte Mátyás
bús hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára.  

facsimile

Hymnus. Kölcseytól
 [!]
[sic!]
.
Isten áld meg a magyart jó kedvel bőséggel
nyujts feléje védő kart ha küzd ellenséggel bal sors a’ kit
régen tép hozzrá víg esztendőt, meg bűnhődte már e’ nép a’ mul¬
tat’s jövendőt. Őseinket fel hozád, Kárpád szent bérczére
Általad nyert szép hazát Bendeguznak vére. S’ merre zúgnak
habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]
Árpád hős magzatjai felvi¬
rágozának
[szerkesztői feloldás]
.
Értünk Kunság mezzején ért kalászt len¬
gettél Tokaj szőllő vesszején nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád Vad török sánczára
[szerkesztői feloldás]
.
S’ nyögte
Mátyás bús hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára  

facsimile

Hymnus. Kölcseytől.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel
nyujts feléje védő kart ha küzd ellenséggel bal sors a’ kit
régen tép hozz rá víg esztendőt, meg bűnhődte már e’ nép
a’ multat’s jövendőt. Őseinket felhozád, Kárpád szent bér¬
czére
[szerkesztői feloldás]
.
Általad nyert szép hazát Bendeguznak vére
[szerkesztői feloldás]
.
S’ merre
zúgnak habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]
Árpád hős magzatjai
felvirágozának. Értünk Kunság mezején ért ka¬
lászt lengettél Tokaj szőllő vesszején nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád Vad török sánczára. S’ nyögte Mátyás’
bús hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára.  

facsimile

Hymnus. Kölcseytől.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel nyujts fe¬
léje védő kart ha küzd ellenséggel bal sors a’ kit
régen tép hozz rá víg esztendőt, meg bűnhődte már e’ nép
a’ multat’s jövendőt
[szerkesztői feloldás]
.
Őseinket felhozád, Kárpát
szent bérczére általad nyert szép hazát Bendeguznak vére
S’ merre zúgnak habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]
Árpád hős mag¬
zatjai felvirágozának
[szerkesztői feloldás]
.
Értünk Kunság mezzején
ért kalászt lengettél Tokaj szőllő vesszején nektárt
csepegtettél
[szerkesztői feloldás]
.
Zászlónk gyakran plántálád Vad török sán¬
czára
[szerkesztői feloldás]
.
S’ nyögte Mátyás bús hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára.  

facsimile

Hymnus. Kölcseytől.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel nyujts feléje
védő kart ha küzd ellenséggel bal sors a’ kit régen tép
hozzrá víg esztendőt, meg bűnhődte már e’ nép a’ multat’s jö¬
vendőt
[szerkesztői feloldás]
.
Őseinket felhozád Kárpát szent bérczére
Általad nyert szép hazát Bendeguznak vére
[szerkesztői feloldás]
.
S’ merre zúgnak
habjai tiszának
 [!]
[sic!]
dunának
 [!]
[sic!]
Árpád hős magzatjai
felvirágozának. Értünk Kunság mezzején ért kalászt leng¬
ettél Tokaj szőllő vesszején nektárt csepegtettél
Zászlónk gyakran plántálád Vad török sánczára
S’ nyögte Mátyás bús hadát bécsnek
 [!]
[sic!]
büszke vára.