Vörösmarty Mihály: Szózat – tisztázat


facsimile

Szózat.  

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve oh magyar;
Bölcsőd az ’s majdan sírod is,
Melly ápol ’s eltakar.  

A’ nagy világon e’ kivűl
Nincsen számodra hely:
Áldjon vagy verjen sors’ keze,
Itt élned, halnod kell.  

Ez a’ föld, mellyen annyiszor
Apáid’ vére folyt,
Ez, mellyhez minden szent nevet
Egy ezred év csatolt.  

Itt küzdtenek honért a’
[törölt]
« z »
[betoldás]
[törölt]
« sz »
s
[betoldás]

[törölt]
« Ügeknek »
Árpádnak
[betoldás]
hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai;  

facsimile

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
’S elhulltanak legjobbjaink
A’ hosszu harcz alatt;  

És annyi balszerencse köztt,
Olly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem
Él nemzet e’ hazán,  

’S népek’ hazája, nagy világ,
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezred évi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”  

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiában onta vért,
’S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a’ honért.  

facsimile

Az nem lehet, hogy ész, erő
És olly szent akarat
Hiába
fáradozzanak
[betoldás]

[törölt]
« ellobogjanak »
[bizonytalan olvasat]
[törölt]
« sorvadozzanak »

Egy átoksúly alatt.  

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, melly után
Buzgó imádság epedez
Száz ezrek’ ajakán.  

Vagy jőni
[törölt]
«
kell
[bizonytalan olvasat]
»
fog, ha jőni kell,
A
nagyszerű
[betoldás]
halál,
[törölt]
« Melly a halottak lapjain »

Hol a’ temetkezés fölött
[betoldás]

[törölt]
« Jegyzőre nem talál »

Egy ország vérben áll;
[betoldás]
 

[törölt]
« A »
S
[betoldás]
a’ sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
’S az ember’ millióinak
Szemében
[törölt]
« vér »

gyász
[betoldás]

köny ül.  

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar!
Ez éltetőd ’s ha
[törölt]
« meg »
el
[betoldás]
bukál,
Hantjával ez takar;  

facsimile

A’ nagy világon e’ kivűl
Nincsen számodra hely:
Áldjon vagy verjen sors’ keze,
Itt élned, halnod kell!  

Vörösmarty.