Petőfi Sándor: Nemzeti dal – kézirat (1848-03-15)


facsimile

Nemzeti dal.  

Talpra, magyar,
[törölt]
« most vagy soha! »

hí a haza!
[betoldás]

Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válaszszatok! –
A’ magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.  

Rabok voltunk mostanáig
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok  

:/:  

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.  

:/:  

Fényesebb a láncznál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi még is lánczot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!  

:/:  

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez,
Mit rá kentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot.  

:/:  

Hol sírjaink domborúlnak,
Unokáink leborúlnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.  

:/:  

Petőfi Sándor