Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-10-30)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Teljes 24 órákon át meditíroztam
*
Meditáltam, töprengtem (latin).
a leveleden, minekelőtte valaszt concipiálnék
*
Fogalmaznék (latin).
reája.
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
írt levelét nem ismerjük.
 
  De ugy veszem észre, ugyanezt megírhatom vala akkor sebtiben is: nem változott a véleményem. Az pedig ez: a fiu anyjának legalább, ha az apjával nem vagy olyan bizodalmas mond meg a tényállást, ugy a mint van. Történjék aztán, a mint praedestinálva
*
Elrendelve (latin).
vagyon. Egyébiránt bajosan hiszem, hogy bárminémű valtozás essék egy hamar ebben a dologban. Én pedig a kerűleti gyűlésre, két hét mulva körülbelől bémegyek, akkor majd csínálunk valamit. Addig pedig jó lenne pl.
Erdős
Erdős József
*
(simai)
Erdős József
Erdős József
(1856–1946) református lelkész, teológus, a Debreceni Református Kollégium[PIM] Teológiai Akadémiájának tanára.
Erdős
Erdős József
1888-ban szerzett tudományos fokozatot, s ugyanebben az évben kapta meg
Debrecenben
Debrecen
az újszövetségi tudományok és az ószövetségi bevezetés tanszékét. Tudományos tevékenységének egyik kiemelkedő munkája a Heidelbergi Káté hiánytalan magyar fordításának elkészítése 1884-ben. Lásd: Heidelbergi Káté, ford., bev. Erdős József (Lugos: Traunfellner, 1884). Életpályájáról lásd: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 2:1411–1412.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:438.; Barcza József, szerk., A Debreceni Református Kollégium története (Budapest: Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1988), 247.; Csohányi János, "Simai Erdős József", Egyháztörténeti Szemle 12, 3. sz. (2011): 68–76.
urnál ügyed teljes előadásával jelentkezned, s kérned, hogy ha hely ürülne a convictus
[törölt]
« sal »
ban
[javítás]
*
Egyházi bentlakásos diákotthonban (latin).
legyenek különösebb figyelemmel reád, mert te azt nagy szorgalomról (akkorára) tanuskodó colloquiumaid
*
Vizsgaeredményeid (latin).
alapján igen-igen megérdemled. Igy állván ez a dolog. –
*
A levél értelmezéséhez nem áll rendelkezésre elegendő információ. Meglátásunk szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nem akarta tovább vállalni
Borosék
Boros Mariska
fiának tanítását, azonban ezt vonakodott közölni a családdal, mivel ez esetben új szállás után kellett volna néznie.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
ezért javasolja neki, hogy jelezze igényét egy esetlegesen megüresedő kollégiumi helyre
Erdős Józsefnél
Erdős József
.
 
  A padügyet fölötte élveztem; kár hogy csak nagy vonásokban láthatom, holott azt hiszem, a részletei még érdekesebbek. Élveztem azt is, hogy ímmár tudsz tenyérnyínél hosszabb levelet is írni: bátor a thema nem
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
a legizletesebb. Igy edződik azonban a character, a mely
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
művei közül minden bizonnyal a Wilhelm Meister tanulóéveire utal.
m
[törölt]
« é »
e
[javítás]
g egy nagy magyar bölcs
*
Nem tudjuk, kire gondol
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
.
óta világi zajban fejlődik.  
  Én annyit ír
[törölt]
« ó »
o
[javítás]
k mostanában hogy az egyenest szörnyűség!  
  Ez légyen a magyarázata annak hogy jelen levelem kurta.  
 
Pista
Móricz István
nagy diadallal írja, hogy meggyógyult a szeme, miután már a tanulói standból
*
Helyzetből (német).
kilépett.
*
Móricz István
Móricz István
megbukott a hetedik osztályban
Sárospatakon
Sárospatak
. Vö.
Móricz István
Móricz István
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
írt 1899. szeptemberi levelével. Egy évet mulasztott, majd összevonva végezte el a hetedik és a nyolcadik osztályt az 1900–1901. tanévben. Lásd erről
Móricz István
Móricz István
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt leveleit 1900 októberétől decemberig, illetve
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1901. május 18-i levelét.
Én azonban azt hiszem, a kettő közt az az összefüggés, hogy mivel kilépett, pihent és megpihent a szeme, de ha megerőlteti, visszaesik megest. Ettől tartok is.  
  Isten ; csókolunk mindnyájan mindkettőtöket. Csak igyekezz, kérlek, hogy minél jobb bizonyítványod legyen. Az szükséges – ha rosz is.  
  Isten veled még egyszer!  
  szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
[aláírás] Pallagi Gyula
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1899. (okt 29 – vagy) okt 30.  
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a levélen:  
  1899 okt 30