Móricz István – Móricz Zsigmond (1899-09)

 

Levél


facsimile
facsimile
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  A vizsga rám nézve nagyon rosszúl ütött ki. Megbuktam végleg.  
  Vall. 3. Magy 3. Lat. 4 Német 3 Szám 4 Görög 4. Physika 3. Történet 3.
*
Móricz István
Móricz István
1899 őszén lépett volna a nyolcadik gimnáziumi osztályba. A sárospataki gimnázium 1898–1899-ik tanévi értesítője szerint "vizsgálatlan maradt" ( Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 219.), e levelében az értesítőben nem szereplő, szeptemberre halasztott hetedik osztályos vizsgák eredményeit közli. A 3-as az elégséges, a 4-es az elégtelen osztályzatot jelöli; ezek szerint megbukott latinból, számtanból és görögből is.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
rosszul emlékszik, amikor azt írja, hogy
Móricz Istvánnak
Móricz István
a hatodik osztályt kellett megismételnie, és 1899 nyarán már jobb bizonyítványt hozott haza. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 210.
 
  Most
nemtudom
[szerkesztői feloldás] nem tudom
mit tegyek.  
  Jó volna, ha beszélnél asszonnyal, hogy elfogadna é engem? Akkor
Debreczenbe
Debrecen
tanúlnék.  
  Itt nem maradok semmi esetre sem.  
  Iszonyuan buktattak.
Kovács
Kovács Gyula
,
*
Kovács Gyula
Kovács Gyula
Móricz István
Móricz István
1899-ben megbuktatott osztálytársa. Vö. Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
Verebélyi
Verebélyi József
,
*
Verebélyi József
Verebélyi József
Móricz István
Móricz István
1899-ben megbuktatott osztálytársa. Vö. Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
Tóth Gy
Tóth Gyula
,
*
Tóth Gyula
Tóth Gyula
Móricz István
Móricz István
1899-ben megbuktatott osztálytársa. Vö. Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
Szabó
Szabó Zoltán
,
*
Szabó Zoltán
Szabó Zoltán
Móricz István
Móricz István
1899-ben megbuktatott osztálytársa. Vö. Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
Fekésházi
Fekésházy Zoltán
,
*
Fekésházy Zoltán
Fekésházy Zoltán
Móricz István
Móricz István
1899-ben megbuktatott osztálytársa. Vö. Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
Tatár
Tatár Sándor
,
*
Tatár Sándor
Tatár Sándor
Móricz István
Móricz István
1899-ben megbuktatott osztálytársa. Vö. Radácsi György és Szinyei Endre, szerk., A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője az 1898–1899. iskolai évről (Sárospatak: Steinfeld Jenő, 1899), 218–219.
és még kettő.  
  Kétségbe vagyok esve.  
  Irj, siess azonnal. Akkor nem
Dezső
Móricz Dezső
hanem én mennék el. Nézd meg hogy lehet é iratkozni nekem. Csókollak
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó