Pallagi Gyula

Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
(1867–1903) matematika-fizika szakos tanár és igazgató a
kisújszállási
Kisújszállás
gimnáziumban, bölcseleti doktor, polihisztor,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nagybátyja. A gimnáziumot
Debrecenben
Debrecen
végezte, mérnöknek készült, de anyagi helyzete miatt a
pesti
Budapest
bölcsészkarra iratkozott be matematika-fizika szakra, ahol 1892-ben szerzett diplomát. Egy év
pozsonyi
Pozsony
gyakorlótanítás után a kisújszállási gimnáziumban helyezkedett el, ahol 1895-ben rendes tanárrá, 1896-ban igazgatóvá nevezték ki. A gimnázium irányítása mellett tudományos pályafutását is igyekezett építeni. 1895-ben doktori címet szerzett, filozófiai, lélektani, természettudományi munkákat publikált többek között a Budapesti Szemlében és az Urániában[PIM], tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Mathematikai és Physikai Társulatnak és az Akadémiai Tájszótár szerkesztőségének. Verseken, novellákon, műfordításokon is dolgozott. Családjában központi szereplővé lépett elő:
édesanyja
Nyilas Katalin
és sorsának egyengetése mellett nagy gondot fordított unokaöccsei, a iskoláztatására is. 1901-ben feleségül vette
Szilágyi Júliát
Szilágyi Julianna
, akitől ikerfiai születtek (
Pallaghy Kálmán
Pallaghy Kálmán
és
Pallaghy József
Pallaghy József
). A magára vállalt sok felelősség és a tudományos ambíció követelte szívós munka is hozzájárulhatott egészsége meggyengüléséhez és korai halálához. 1903. február 8-án halt meg tüdőgyulladásban. A széles műveltségű, több nyelvet beszélő, értelmiségi körökben mozgó Pallagi Gyula komoly hatással volt Móricz Zsigmond pályakezdésére. Móricz 1897 januárjától a kisújszállási gimnáziumban tanult, nagybátyja igazgatói lakásában élt. Pallagi gyűjteményében és a gimnázium csekély, de gyarapodó könyvtárában megvoltak
Arany János
Arany János
,
Eötvös József
Eötvös József
,
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
,
Guy de Maupassant
Maupassant, Guy de
,
Émile Zola
Zola Émile
művei, és emellett olyan tudósok munkái is, mint
Hippolyte Taine
Taine, Hippolyte
, vagy
Thomas Carlyle
Carlyle, Thomas
. Pallagi az egyetemi tanulmányok és a pályaválasztás idején is segítette Móriczot: biztosította a kapcsolatot a Debreczeni Ellenőrhöz[PIM] és az Urániához, ahol unokaöccse első tanulmányai, tárcái megjelentek, munkát szerzett neki
Budapesten
Budapest
a statisztikai hivatalban, és mindemellett a verselgető író első műveit is véleményezte. Alakját Móricz számos későbbi munkájában megformálta, többek között a Harmatos rózsában, Légy jó mindhaláligban, a Forr a borban és az Életem regényében. Forrás: Kiss Tamás, "Móricz Zsigmond ifjúsága (kisújszállási évek)", Irodalomtörténeti Közlemények 58 (1954): 176–188, 177–178.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 321–333.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 77–80.; Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:316.; Kántor Sándorné Varga Tünde, "Dr. Pallagi Gyula (1867–1903) alakja Móricz Zsigmond regényeiben", Kaleidoscope 7, 13. sz. (2016): 435–446, hozzáférés: 2019.01.09, doi:10.17107/KH.2016.13.435-446, .