Heeger János – Móricz Zsigmond (1898-06-19)

 

Boríték


facsimile
facsimile
 
T
[szerkesztői feloldás] Tekintetes
 
  gym. tan.  
 
[törölt]
«
Kisujszállás
Kisújszállás
»
 
 
[törölt]
« Kis »
Sárospatak
Sárospatak
[javítás]
 
 
[törölt]
« Zemplén »
 
  (
Móricz Bálint
Móricz Bálint
leveleivel)  
 
 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Nagyon meglep utóbbi leveled,
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Heeger Jánosnak
Heeger János
szóló levelét nem ismerjük.
különösen annak bevezető része, melyben azt írod, hogy nem vagy
kiváló képen
[szerkesztői feloldás] kiválóképpen
hangolva a levél iráshoz. S daczára ennek írsz egy 4 oldalas levelet, melyben szerinted gúny és sarkasmus, szerintem jó adag gorombaság van.  
  Nekem is van
öreg anyám
Hesz Antónia
, de nyugodt lehetsz, leveledet nem olvastam fel neki! Minek is tettem volna? Hisz nem érdemes arra a te leveled, melyben az elfogadható guny helyett gorombaság van, melyet azonban zsebre semmi esetre sem rakok.  
  Arra vonatkozólag, hogy gyász keretü levél papiromat guny tárgyává teszed, azt jegyzem meg, hogy ha már gunyolni akarsz, ne sértsd meg a szívnek fájdalmát; mert nem ok nélkül kell nekem gyász-papirra irnom.
*
Heeger János
Heeger János
1898. július 16.-i levelében írja meg
Móricznak
Móricz Zsigmond
a gyász okát,
édesanyja
Póka Margit
korai halálát (1882), valamint
édesapja
Heéger Ernő
elvesztését (1897).
 
  Futólag említett erdélyi utadról irj bövebben, mert én igy nem tudhatom, hogy mily tervekkel akarod megkezdeni.
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1898-as erdélyi útjáról nincsenek információink.
– Az igaz, hogy én is tervezem azt, miszerint egy nagyobb erdélyi excursiót
*
Kirándulást (latin).
teszek, de hát erről szivesen lemondok, ha a te terved életre valóbb. – Mindenek előtt pedig írdmeg részletesen az irányt, amelyben mennénk, aztán hogy hogyan szándékozol menni, vagyis egyszóval részletes tervet küldjél. –  
  Hogy mit teszel leveleimmel elolvasás után, az a te egyéni dolgod, de ha finomabb papirom lenne hát arra írtam volna, hogy nehogy megfáj
ul
[beszúrás]
jon ott, ahol használni akarod. De minthogy az "Irásban és képben"
*
Utalás
Heeger János
Heeger János
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1898. június 16-i levelére, melyben a levélíró említette, hogy elküldi írásos, képes beszámolóját szünidejéről.
kemény papiron jelent volna meg s igy alkalmatlan lett volna neked, a papirnak
olyaténképen
[szerkesztői feloldás] olyaténképpen
való felhasználásában (
oo
[bizonytalan olvasat]
), inkább egy csekély mennyiségű oly papirt küldök a szezon végén
végén
[bizonytalan olvasat]
, mely neked okvetlen
megfog
[szerkesztői feloldás] meg fog
felelni. –  
  Azt irod első levelemről,
*
Utalás
Heeger János
Heeger János
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött 1898. június 16-i levelére.
hogy telve van szentimentalitással, – lehet, nem tagadom, mert elfelejtém már, hogy mit írtam, de ha vannak benne ily kifejezések, tulajdonitsd egyedül levelező lapodnak,
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Heeger Jánosnak
Heeger János
szóló levelezőlapját nem ismerjük.
melynek émelyítő volta lehetett hatással szerény levelemre. –  
  Ha a köteléket nem akarod megkötni, én a legkevésbé erőszakollak, mert velem szintén nem tudnak osztály társaim megférni; egy barátom van, de az már meglett ember. Ha te sem birsz megférni az emberekkel, hogy férhetnénk meg mi ketten, kiknek az a tulajdonsága, hogy jó viszonyban lenni másokkal soh'se, vagy csak ritkán
kevés iránt
[bizonytalan olvasat]
birnak. –  
  Erdélyi utadra vonatkozó terveid nagyon érdekelnek s arról okvetlenül irj, nehogy oly időben jöjjön leveled mikor már az erdélyi havasok közt jár
langgal
[szerkesztői feloldás] lánggal
hamvadó…  
 
Heeger János
Heeger János
[aláírás] Heeger János
 
 
Arad
Arad
1898. Jun. 19.  
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a borítékon:  
  1898 Jun 2