Móricz Zsigmond – Hajdu István (1894-09-10)

 

Levél


facsimile
facsimile
  Levél.  
 
K.
[szerkesztői feloldás] Kedves
H
Hajdu István
. bácsi.
*
Hajdu István
Hajdu István
(1845?–1899) evangelikus református néptanító
Debrecenben
Debrecen
, a Miklós utcai leányiskolában (vö. Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára). Fiának,
Lászlónak
Hajdu László
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
volt a házi nevelője, amikor a harmadik gimnáziumi osztályt végezte a debreceni kollégiumban az 1893–1894-es tanévben. Móricz a Hajdu-családnál lakott 1894 júniusáig, amikor szüleihez költözött
Sárospatakra
Sárospatak
. A Hajduéknál töltött időszakról, valamint a
Sárospatakra
Sárospatak
költözés körülményeiről lásd Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 781–785.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 51–52.
 
  Kaptuk
Hajdu
Hajdu István
b. becses levelét,
*
Hajdu István
Hajdu István
Móricz-családnak szóló levelét nem ismerjük.
és én igen nagyon sajnálom, hogy akaratomon kivül, olyan nagy kellemetlenséget okoztam,
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1934. december 22.-i naplójában azt írja, hogy
Sárospatakra
Sárospatak
költözése miatt
Hajdu István
Hajdu István
megharagudott rá, továbbá megvádolta a cselédlányukkal folytatott viszonnyal. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 784–785. A levél tartalma szerint
Hajdu
Hajdu István
neheztelésének oka az is lehetett, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
távozásával új házinevelőt kellett találnia.
de én azért nem írtam, mert ugy gondoltam, hogy
édes apám
Móricz Bálint
eléggé elintézte már levelével ezt az ügyet.
*
Móricz Bálint
Móricz Bálint
Hajdu Istvánnak
Hajdu István
szóló levelét nem ismerjük.
 
  Én tehát azt hiszem hogy hibás nem vagyok, mert
édes apám
Móricz Bálint
megírta, hogy, ha ugy nem lehet a hogy ő írta, akkor kérnénk a ládát haza k
[törölt]
« o »
ü
[javítás]
ldeni.  
 
Jóskát
Hajdu József
*
Hajdu István
Hajdu István
negyedik gyermeke. Vö. Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2020.07.30, ; Hajdu Istvánné Ember Anna gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2020.07.30,.
nagyon sajnálom, de nem tehetek róla, én ugyan még Ju
[törölt]
« n »
l
[javítás]
iusban akartam menni, de
édes apám
Móricz Bálint
azt mondta, hogy ő megírta, hogy milyen feltételek mellett megyek vissza, s én igy nem mehettem.  
  Most már be vagyok iratkozva itt
Patakon
Sárospatak
s az órákat már 5-én megkezdtük.
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanulmányait az 1894–1895-ös tanévben
Sárospatakon
Sárospatak
folytatta negyedikes gimnazistaként.
 
  Nagyon kérem
Hajdu
Hajdu István
bácsinak irántam való jóakaratát ezutánra is és kérem ne haragudjék a
mosta
[szerkesztői feloldás] mostani
esetért, mely igaz, hogy baj,
[törölt]
« de »
és hogy miattam
történ
[szerkesztői feloldás] történt
de ha
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
nem
tehetekróla.
[szerkesztői feloldás] tehetek róla.
 
  Ezenkivül egy igen nagy szivességre kérném ugy bácsit mint
H
Ember Anna
. nénit,
*
Ember Anna
Ember Anna
(1861?–1942)
Hajdu István
Hajdu István
felesége. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2020.07.30, ; Hajdu Istvánné Ember Anna gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2020.07.30,.
tessenek szivesek lenni a ládámat egy két szeggel leszegezni és utánvét mellett elküldeni.  
  Meg még egy, ha
Laczi
Hajdu László
*
Hajdu László
Hajdu László
(1883?–1906)
Hajdu István
Hajdu István
harmadik gyermeke,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanítványa az 1893–1894-es tanévben, később joghallgató. Forrás: Hajdu László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1934. december 22.-i naplója szerint "igen rossz szervezetű s erkölcsű fiú" volt, nem lehetett átsegíteni a vizsgákon. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1930–1934., kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2016), 782–783.
lenne oly szives, hogy azt az egy vagy 2. – nem tudom biztosan hogy hány, – rajzmintát lenne szives vala mely osztálytársamnak odaadni, hogy az elvigye
B
Boros Ferenc
. tanár úrnak.
*
Boros Ferenc
Boros Ferenc
(?–?) debreceni tanár, alkönyvtárnok. Móricz Zsigmond szállásadója az 1891–1892-es tanévben,
Hajdu István
Hajdu István
barátja. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 44, 51.
Vagy pedig ha
Samu
[bizonytalan olvasat]
ott lenne, őt kérném meg.  
  Tisztelem kedves
H
Hajdu István
. bácsi
[törölt]
« t »
ékat
[javítás]
,
Laczit
Hajdu László
,
Jóskát
Hajdu József
,
Gyulat
Hajdu Gyula
*
Hajdu Gyula
Hajdu Gyula
Hajdu István
Hajdu István
ötödik gyermeke. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2020.07.30,
és a kis
Sankót
Hajdu Sándor
;
*
Hajdu Sándor
Hajdu Sándor
Hajdu István
Hajdu István
hatodik gyermeke. Forrás: Hajdu István gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2020.07.30,
kezeit csókolom
H
Ember Anna
néninek, s maradok
H
Hajdu István
bacsinak alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
[aláírás] Móricz Zsigmond
 
 
Sárospatak
Sárospatak
, 1894. Szept. 10.