Heeger János – Móricz Zsigmond (1898-06-16)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Kedves
Móriczkám
Móricz Zsigmond
!  
  Oh te kicsiny hitű, te még csak gondolni is mertél arra, hogy én elfelejtettelek.
nem, nem én, honnan gondolod.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
A
hallhatatlan
[szerkesztői feloldás] halhatatlan
Istenekre mondom
Kicsoda? mit?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
ez nem volt szép tőled.
[törölt]
« bu »
mea culpa! m. c! m. m. c!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
*
A latin egyházi istentisztelet bűnvallási formulájának részlete: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Magyarul: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
– A torna verseny
*
1898. május 29-én rendezték
Aradon
Arad
a tornaversenyt, amelyen
nagyváradi
Nagyvárad
,
debreceni
Debrecen
és
nagyszebeni
Nagyszeben
tankerületek intézényeinek diákjai vehettek részt. Az eseményről bővebben lásd:"Az aradi tornaverseny", Herkules, 1898. ápr. 20., 60-61.
óta emészt a gondolat, hogy irjak neked; ámde a gondolatot
furcsa egy
hityi matyi
[bizonytalan olvasat]
mókustól
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
*
Hites matematikus (népies). A kifejezés
Jókai
Jókai Mór
Névtelen vár című regényéből származik. Forrás:Jókai Mór, Névtelen vár 2. rész, "Az adomák hazája I.", (1877), .
Heeger János
Heeger János
ekkor mérnöki tanulmányokat folytat, ami
Móricz
Móricz Zsigmond
humoros megjegyzését indokolja.
nem
[törölt]
« követte »
követhette
[javítás]
a tett. Miért nem?
Kiváncsi vagyok rá
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
Lásd!
látom
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  1. Irni akartam, nem tudtam czimedet.
'sz
[szerkesztői feloldás] hisz
én se.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
(Most sem tudom, kérlek, ird meg.)
ugyan mán minek,
még meg
[egyéni rövidítés]
haragszik a Kisujszállási postás ha ugy firtatják a cimet.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  2. a sok oldalu elfoglaltság.
Ne izélj mán no.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
– De leveled
ép
[szerkesztői feloldás] épp
jókor jött.
tudtam.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
Most, hogy a vizsgák elkezdődtek, szakithattam
bizon nehéz lehetett
szakgatni
[bizonytalan olvasat]
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
magamnak annyi időt, hogy a következőkben válaszolhassak:  
  Leveled
*
Móricz
Móricz Zsigmond
Heeger Jánosnak
Heeger János
szóló levelét nem ismerjük.
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
igazán
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
meghatott
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
; nem győztem
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
eléggé
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
örülni
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
s minthogy
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
örömöm
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
szerfeletti
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
volt,
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
eltettem
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
belőle
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
máskorra
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
is
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
valamit,
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
mikor
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
a
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
bánat
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
és
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
üröm
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
között
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
oly édes
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
lesz
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
azon
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
csekély
!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
öröm.
?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  Bizony az idő eljár,
azért szedj illatos rózsákat mig tart a szép nyár.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
már több, mint félhónapja, hogy a torna verseny lefolyt. Ámde mint én is érzem, nem maradt emlék nélkül, van
Kisujszálláson
Kisújszállás
is
másutt is?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
még egy deák,
az ám azt a fán fütyülő…
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
ki nem felejtett el engem.
…jégen kopogó…
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
Ha oly jeles iró lennék, hogy föld rengető kifejezésekkel irhatnám le,
…Jebuzeusát!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
*
Zsidóját (gúnyos). Forrás: Kálnási Árpád, Debreceni civis szótár, (Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete, 2005), 391.
mily kedves emlék nekem ismeretséged,
istenem milyen is
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
– bizonyára kő kövön nem maradna e földi világon,
pedig kár volna
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
de én megelégszem
"Nem kér chinai pamlagot…"
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
*
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel
A' Megelégedés című versének kezdősora. Lásd: Berzsenyi Dániel, "A' Megelégedés", in Berzsenyi Dániel, Költői művei, kiad. Merényi Oszkár, Berzsenyi Dániel összes művei 1 (Budapest: Akadémiai, 1979), 79.
azon egyszerü szavakkal, melyek a szivből jönnek s melyek hatásukat, nem a nyilvánosságon, hanem a szivben keresik. –
Ni te né, csára, ne hajszra.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
*
A "csá" (jobbra, ritkán balra) és a "hajsz" (balra, ritkán jobbra) az igásállatok terelésére használt indulatszavak. Vö. Benkő Loránd, főszerk. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 2. köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970), 27. A felkiáltás
Arany János
Arany János
Daliás idők című művének első dolgozatában is előfordul: [Toldi] "Most a lova száját megrántá egy helyen, / Hogy ne hajszra tartson, hanem csára menjen;" Arany János, "Daliás idők: Első dolgozat", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 5:317–369, 357. A jelenlegi kontextusban: ne a szív felé.
 
  Ami szivességemet illeti,
bi' a nagy szivesség
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
azt szivesen és örömmel teljesítem,
le vagyok kötelezve
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
mert remélem – s azt hiszem, te is igy vélekedel,
persze
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
– ez által megismerhetjük egymás lelkületét, mert levélben jobban kilehet irni azt, mit másnak tudomására akarunk hozni, mert littera non conrubescet.
*
Helyesen epistula non erubescit – a levél nem pirulós természetű: Cicero szállóigévé vált mondása Lucceiushoz írt levelében (ad fam. 5, 12). Marcus Tullius Cicero, "Lucceiushoz", ford. Szepessy Tibor, in Marcus Tullius Cicero, Válogatott művei, vál., utószó Havas László, ford. Boronkai Iván et al. (Budapest: Európa, 1974), 398–402, 398.
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
azért sokszor olyat és ugy ir az ember a
hogy
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
és a mire külömben
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
nem
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
gondol s a mi
nem
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
jellemzi.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
(Ha esetleg hibásan irok latinul, ne vedd tekintetbe).
a világért sem!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
– Ha tehát e levelezést folytatni akarod,
hogyne az egek szerelmiért
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
Junius 30 ikáig bátran irhatsz e czimre:
veszem magamnak e bátorságot
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
Heeger János
Heeger János
Arad
Arad
. Kölcsey. u. 1.
Junius 30 ikától kezdve pedig:
Heeger Jánosnak
Heeger János
,
mégis annak
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
özv
Poka Antalné
Hesz Antónia
*
(?–1899)
Heeger János
Heeger János
anyai nagyanyja.
leveleivel
Apatelek
Apatelek
(Aradmegye).
 
  Hogy meddig tartozkodom itt, azt megirom ha e levelezést folytatjuk.
ergó
meg
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
fogom tudni mer' hát azt folytatjuk.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
S ha legalább egy héten egyszer irunk egymásnak – elég szép emlékét birjuk nemcsak kéziratainknak,
ej de kitünő. ezért gratulálok
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
hanem, ha ugy tetszik, egy sokkal maradandóbb köteléknek,
ah
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
melynek neve barátság,
aha
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
s mely
non pecunia, rea fende et officio paritur
[bizonytalan olvasat]
. –
ahhahaha
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  Talán nagyobb hatást értem volna el, ha ezt oly szépen irtam volna le, mint
Deák Ferencz
Deák Ferenc
írta leveleit,
dehogy, ez a tökéletesség non plus ultrája.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
*
Netovábbja (latin).
de hát nem lehet mindenki kiváló férfi,
mért ne, ez csak phrásis
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
elég az üdvösségre annyi is, ha az embernek józan esze van, melyre minden pillanatban számithatunk, mely semikorsem hagyja cserben őt. –
dejszen
[szerkesztői feloldás] de hiszen
, boldogok a lelki szegények.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  Én téged is ily józan eszű deáknak tartlak
örvendek! mily kegy! magas vélemény!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
s azt hiszem, joggal kérhetlek már most, hogy ha már megkezdted, ne hagyd félbe e levelezést.
Szentséges egek! Kár is volna.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
S ha majd a jövő iskola év beköszönt s létre jött köztünk a barátság,
'sz
[szerkesztői feloldás] hisz
az természetes
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
– megfogod engedni, hogy szünidei hollétemnak képét hüen lefestve írásban és képben, neked elküldjem.
kérlek alássan, mért ne.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
Akkor aztán meg ismered
akkor aztán meg.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
azon vidéket, hol a szünidőt töltötte az, ki rád mindig szivesen emlékszik!
bizony! bizony! bizony? bizony?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  A kisujszállási deákok élénk emlékezetében vannak az Aradiaknak
mégis nem is tréfa
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
s midön őket a hatalmas ur Isten kegyelmébe ajánlom,
láncos adtát!
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
*
Enyhébb bosszúság, vagy tréfás felháborodás kifejezésére használt indulatszó.Bárczi Géza – Országh László szerk., A magyar nyelv értelmező szótára, 1. köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959–1962), 1:.
társaim érzelmét
magadét is?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
is tolmácsolni vélem, kik még most is tele torokkal zengik:
adta teremtette
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  Éljen
Kisujszállás
Kisújszállás
!
ugyan mán mír?
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  kikkel oly jól mulattunk. –
aha
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
 
Doroghyt
Dorogi Lajos
,
*
Dorogi Lajos
Dorogi Lajos
a kisújszállási gimnázium tanulója, 1898-ban érettségizett, egy évvel korábban, mint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 104, 106.
szegény fiu
még megaprehendál
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
*
Megneheztel, megsértődik (latin).
e
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
mián.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
a dobost üdvözlöm s azt izenem neki, hogy ha még nem kapott levelet Hollótól,
*
Holló
Holló
valószínűleg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Heeger János
Heeger János
közös diákismerőse.
fogkapni a közel jövőben,
nem is tudtam,
hogy
[egyéni rövidítés]
jövendőmondó vagy,
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
mely levélben az arczképek is meg fognak érkezni. –
le is lesz kötelezve.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  Nem akarom idődet s figyelmedet továbbra is igénybe venni,
csak tessék, szivesen engedem
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
– bucsuzom. Aldjon meg az Ur, a mindenható.
*
Szabad idézés a liturgia záró mondatából (Áldjon meg titeket a mindenható Isten.).
Megható búcsu.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
  Leveledre várva maradok még csak lángolni kezdő barátod
dejsz
[szerkesztői feloldás] de hisz
én már lobogok, mint az üstökös.
[utólagos rájegyzés] Móricz Zsigmond
 
 
Heeger János
Heeger János
[aláírás] Heeger János
*
Heeger
Heeger János
(1880–1962)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
aradi
Arad
ismerőse, levelezőpartnere 1898 és 1899 között, később út- és hídépítőmérnök lett.
 
 
Arad
Arad
1898 Jun. 16. –