Hesz Antónia

Hesz Antónia
Hesz Antónia
(?–1899)
Heeger János
Heeger János
anyai nagyanyja.
Dorogi Lajos
Dorogi Lajos
a
kisújszállási
Kisújszállás
gimnázium tanulója, 1898-ban érettségizett, egy évvel korábban, mint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 104, 106.