Pallagi Erzsébet – Móricz Zsigmond (1894-03-23)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
  Édes
fíam
Móricz Zsigmond
!  
  Alíg győzöm várni, hogy tudjak rólad valamít. Csak az isten adna jó lelket a tanárikarnak, ne
[törölt]
« j »
s
[javítás]
ujtana porba egy szegény vergődő ifju lelket.
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az 1893–1894-es tanévben harmadik osztályos gimnazista volt a Debreceni Református Kollégiumban[PIM]. Lásd: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 52. Ebben az időszakban váltak számára teherré a gimnázium merev normái, ahogy az író fogalmaz: "ekkor harmadik gimnazista koromban szabályszerű kiábránduláson mentem keresztül". Forrás: Móricz Zsigmond, "Debrecen és Sárospatak útján jártam én", Pesti Napló, 1939. júl. 9., 9. A tanári kar az eminens diák tanulmányi előmenetelének romlását igyekezett megállítani, a már önállóan gondolkodó 15 éves diák azonban fontosabbnak tartotta bontakozó irodalmi terveit.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tanulmányi eredményei az 1893–1894-es tanév első félévében kezdtek romlani, a második félév felé közeledve sem következett be változás. A tanári kar a jeles tanulótól megszokott biztos feleleteket várta el a diáktól, Móricz azonban a tananyag helyett már más olvasmányokon gondolkodott, saját módján képezte magát. 1894 januárjában kezdte meg feljegyzéseit írni a Fehér könyv című kéziratos könyvébe. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129.; Móricz Zsigmond, "Debrecen és Sárospatak útján jártam én", Pesti Napló, 1939. júl. 9., 9.
 
  Édes fiam ha az történne is veled hogy kítíltanak az iskolából
*
A kitiltás gondolata valószínűleg nem a tanári kartól, hanem a kisdiák
Móricz Zsigmondtól
Móricz Zsigmond
eredt. A tanári kar nagyobb figyelmet fordított rá tanulmányi eredményeinek javítása érdekében, mint más diákokra. Az a törekvés, mely
Móricz
Móricz Zsigmond
tanulmányi jegyeinek javítására irányult, különösen egyik tanára részéről, terhet jelentett a zárkózott tizenöt éves diák számára. "Azt akartam, hogy csapjanak ki." – írja Debrecen és Sárospatak útján jártam én című visszaemlékezésében. Móricz Zsigmond, "Debrecen és Sárospatak útján jártam én", Pesti Napló, 1939. júl. 9., 9.
amitől isten őrízzen, azért ne ess kétségbe, jöjj haza van másféle iskola is nem csak
gynázium.
[szerkesztői feloldás] gymnázium.
Bár az volna a legjobb ha már ott végezhetnél.
*
Móricz
Móricz Zsigmond
a negyedik osztályt otthon,
Sárospatakon
Sárospatak
kezdte meg. A gimnáziumot végül
Kisújszálláson
Kisújszállás
fejezte be.
 
  Már nem sokára haza jössz. Majd meg látod mílyen meglepetése vár rád míre haza jössz.  
  Házát építünk magunknak.
Apád
Móricz Bálint
anyít szalad, hogy azt rajta kívűl senkí kí nem bírná. Hogy csínálja, hogy kevesebbe kerüljön.
*
Móricz Bálint
Móricz Bálint
1893 második felében vett házat
Sárospatakon
Sárospatak
, amelyet ő maga javított ki. E levél alapján úgy tűnik –
Móricz Miklós
Móricz Miklós
állításával szemben, aki 1893-ra teszi az építkezés idejét –, a munkálatok még 1894 márciusában javában folytak.
Kováts Dániel
Kováts Dániel
kutatásai szerint csak az év őszén költözhettek be a kész házba.
Móricz Bálint
Móricz Bálint
egyesült államokbeli útja így majdnem biztosan nem 1894 tavaszától őszéig tartott, ahogyan
Móricz Miklós
Móricz Miklós
írja, hanem 1895-ben kerülhetett rá sor. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 475.; Kováts Dániel, Móricz Zsigmond és Sárospatak (Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1994), 40–41, 47.
Ezért níncs pénzünk arra se hogy neked küldjünk. A mít a fiuk hoznak az is oda megy, de semmít se báno
[törölt]
« m »
k
[javítás]
, csak még egyszer legyen házunk.  
  Most is arra kérlek, azt írtad, hogy kaptál három ruhát ís a
bátyádét
Pallagi Gyula
. hát küldj haza belőle egyet talán kettőt is, jó lesz ítthon valamelyiknek, mert bízony nem j
[törölt]
« o »
u
[javítás]
t most nekiek ruhára. A mít kikerűlhetsz már ott ezen a kevés ídőn pakold össze és küld haza ne fízess érte,
majdkíváltjuk
[szerkesztői feloldás] majd kiváltjuk
itt. Legalább kevesebb pakkod lessz ha jössz.  
  Isten veled ne
[törölt]
« m »
aggódj semmín csak tanulj. Isten veled csókolunk míndnyájan, de különősen.
anyád
Pallagi Erzsébet
[aláírás] Pallagi Erzsébet
.
*
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
(1859–1924)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
édesanyja,
Pallagi József
Pallagi József
református lelkész és
Nyilas Katalin
Nyilas Katalin
legidősebb gyermeke. Felnőttkort megért testvérei:
Pallagi László
Pallagi László
,
Pallagi József
Pallagi József, ifj.
,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
. Édesapja korai halálakor, édesanyja
Sárospatakra
Sárospatak
küldte nagynénje, családjához. A 10 éves lány
Zsindely Sámuel
Zsindely Sámuel
testvérénél
Zsindely István
Zsindely István
sárospataki
Sárospatak
főiskolai és gimnáziumi tanárnál talált otthonra, ahol két évet töltött s a család fiúgyerekeivel együtt elsajátíthatta a gimnázium I. és II. osztályának tananyagát, így tett szert a latin és a görög nyelv megközelítőleg alapfokú ismeretére. Később anyai nagybátyjánál, a 19. század elején még nagybirtokos múltú Szegedy családnál lakott,
Szegedy Istvánnál
Szegedy István
Petneházán
Petneháza
. 1874-ben édesanyja eladta a
beregújfalusi
Beregújfalu
birtokot és
Csécsén
Tiszacsécse
vett egy kisebbet, ahol testvére,
Nyilas István
Nyilas István
gazdálkodott.
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
Csécsén már a családi munkában segédkezett. A paraszti szegénységben élő családban ekkor is élt a néhai családfő,
Pallagi József
Pallagi József
beregi református egyházmegye főjegyzője által képviselt életszínvonal emléke, a falusi értelmiség tudatvilága.
Nyilas Katalin
Nyilas Katalin
igyekezett a család vagyoni helyzetét megszilárdítani,
Móricz Bálinthoz
Móricz Bálint
adta lányát feleségül.
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
1878. május 30-án házasodott össze
Móricz Bálinttal
Móricz Bálint
, akitől kilenc gyermeke született (közülük kettő,
Gyula
Móricz Gyula
1885-ben csecsemő korában és
László
Móricz László
1893-ban vagy 1894-ben kisgyermek korában meghalt).
Édesanyja
Pallagi Erzsébet
alakját
Móricz
Móricz Zsigmond
számos írásában (elbeszéléseiben, regényeiben, tanulmányaiban, nyilatkozataiban, naplóiban) megörökítette, többször is hangsúlyozva szerepét írói arculatának alakulásában. Lásd: Móricz Zsigmond, "Vallomás", Pesti Napló, 1927. máj. 22., 2–3.; Móricz Zsigmond, "Áldozócsütörtök", in Móricz Zsigmond, Esőleső társaság (Budapest: Athenaeum, 1931), 174–197.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 13–14.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 50–51.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 13–14., 19–21.
 
  Márz. 23.  
 
[törölt]
« E »
e
[javítás]
lfoglaltad é a csere kosztot.
 
  adok én nekí szívesen helyette.  
 
 
A második fólió verzóján ismeretlen 90 fokkal elforgatott ceruzaírású jegyzete:  
  nem eléggé helyesen tárgyalja a következéseket. Nem foglalkozik vele csupán elmondja a történetét  
  A próza is a
költ
[szerkesztői feloldás] költészet
 
  Igaz ugyan hogy ezt a könyvből vette ki, vallássá nötte ki magát.  
  Én azt hiszem hogy mondhatna nagyobb körü tárgyat is lehet