Móricz Bálint, Móricz István, Pallagi Erzsébet – Móricz Zsigmond, Móricz Dezső (1899 után)

 

Levél


facsimile
facsimile
  Édes fiaim
Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Dezső.
Móricz Dezső
Újságot írok nektek. a mi neked
Zsiga
Móricz Zsigmond
fiam nem sikerült,
t. i. pénzt keresni a házhoz
[beszúrás]
Pistának
Móricz István
sikerült épen most mentek el tőllünk az
Imreg
Imreg
község egyházgondnokai megválasztották egyhangúlag tanitójoknak, hólnap erősíti meg az esperres, megyünk egyetemlegesen lakni Imreg községbe lakni. kigondolta ezt ki, szóval
Pista
Móricz István
képezdei tanullás nélkül lett tanító persze én leszek a kisegítője ha isten segít a fizetés rá megy 400
ftól
[szerkesztői feloldás] forinttól
500ig, elég szép, úgy hiszem meg lesztek vele elégedve, kérlek benneteket, ha írtok, már
Imregre
Imreg
címezzétek mert Szerdán költözünk ha élünk, nagyon örüllök rajta, hogy ott hagytad
Borosékat
Boros Mariska
, csak meg élünk valahogy  
  Isten veletek csókolunk mindnyájan  
 
édes apátok
Móricz Bálint
[aláírás] Móricz Bálint
 
  édes
anyád
Pallagi Erzsébet
varja aneked küldendő paplan
lepedőt stb
[bizonytalan olvasat]
, meg kapod egy pár nap múlva  
 
Édes
testvéreim
Móricz Zsigmond
Móricz Dezső
!
[kézváltás] Móricz István
 
 
Soha sem hittem volna, hogy még községi néptanitó legyek hat illetve hét évi hosszas tanulás után. Most az vagyok. Tegnap kaptam meg a választási ívet és a fizetési ívet. Ma temetni kell mennem leendő működésem színhelyére. Gyere
Dezső
Móricz Dezső
, segíts, te már tanultál valamit a képezde körül.
[kézváltás] Móricz István
 
 
Majd többet. Czimem:
M. I.
Móricz István
ref. tanító úrnak
Imreg
Imreg
,
u. p.
[szerkesztői feloldás] utolsó posta
Czéke
Céke
[kézváltás] Móricz István
 
 
Csókol testvéretek
Pista
Móricz István
[aláírás] Móricz István
[kézváltás] Móricz István
 
 
Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
Édes
Dezsőm
Móricz Dezső
édes jó gyermekeim!
[kézváltás] Pallagi Erzsébet
 
 
Megkaptam várva várt kedves leveleteket,
*
Az említett levelet nem ismerjük.
azt igen szeretem hogy együtt vagytok, de hát honnan vesztek ti anyi pénzt hogy így eltudjátok boldogulni. Igen sokat aggódtam rajtatok hogy nem tudunk nektek pénzt küldeni, de csak azzal bíztattuk egymást hogy kérnétek ti zaklanátok ha máskép nem boldogulnátok. Hát
Borosékat
Boros Mariska
ott hagytad? meg szűnt a barátság? vagy az azért tart még?
[kézváltás] Pallagi Erzsébet
 
 
Hát az ujságírásért, hogy érted a 20
frtot
[szerkesztői feloldás] forintot
egész évre, vagy egy hónapra, azt hiszem egész évre, akkor pedig az talán kevés anyi fejtörésért.
[kézváltás] Pallagi Erzsébet
 
 
Mi élünk falusi emberek módjára, egy kicsiny faluba, még iskolája nincs, nem is volt soha, más faluba járnak a gyerekek. A mieink
Zemplénbe
Zemplén
járnak, a
bodrogon
Bodrog
keresztül.
Szomotoron
Szomotor
szerettünk volna lakni, de az egész faluba nem kaptunk egy üres lakást.
[kézváltás] Pallagi Erzsébet
 
 
A mit kérsz fiam elfogom küldeni nem sokára.
[kézváltás] Pallagi Erzsébet
 
 
Ida
Móricz Ida
megint ahogy eddig nem akart tanulni most annyira tanul, egyre készül levelet írni az
Édesem
Nyilas Katalin
neve napjára,
megír
[bizonytalan olvasat]
nektek is.
[kézváltás] Pallagi Erzsébet
 
 
Debreczen
Debrecen
9. nov. 27  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó