Balázs József – Móricz Zsigmond (1899-08-28)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Úr!  
  Én szintén vettem levelét, melyből az üres tartalom a nagy philosophálás s a tanitgatás miatt olyan
Horatiusi
Horatius Flaccus, Quintus
gunynál nem vettem ki egyebet. Igazán becsületére válik
Barcza
Barcza József
tanár urnak
*
Barcza József
Barcza József
(1871–1921) író, műfordító, gimnáziumi tanár Kisújszálláson.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
osztályában latin nyelvet tanított. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 46.
– na meg kegyednek is – hogy a
horatiusi
Horatius Flaccus, Quintus
irásmodort ennyire bele tudta Önbe oltani. Én e tekintetbe már inkább követem, s ha már az ember gunyolni akar, nyiltan, és ne tréfaképpen gunyoljon, mert bizony az alamuszi macska nagyot ugrik.
*
Balázs József
Balázs József
itt
Hugh Blair
Blair, Hugh
Rhetorikai és Aesthetikai leczkéire utal, melyben a szerző egy ponton a három nagy római szatíraíró,
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
,
Juvenalis
Juvenalis, Decimus Junius
és
Persius
Persius Flaccus, Aulus
stílusát veti össze.
Blair
Blair, Hugh
véleménye szerint
Horatius
Horatius Flaccus, Quintus
könnyedebb, udvariasabb, s az emberek kisebb gyengeségeit veszi célba, míg
Juvenalis
Juvenalis, Decimus Junius
, mivel írásai gonoszabb emberek ellen irányulnak, élesebb és feddőbb;
Persius
Persius Flaccus, Aulus
pedig hevessége szempontjából az utóbbihoz áll közelebb, de írásai darabosak és homályosak. Forrás: Blair Hugo' [Hugh Blair], Rhetorikai és Aesthetikai leczkéi, ford. Kis János, 2 köt. (Buda: Egyetemi nyomda, 1838), 2:215.
Balázs József
Balázs József
azért érzi magához közelebb a két utóbbit, mert határozott választ akar írni
Móricz
Móricz Zsigmond
burkoltan megfogalmazott szemrehányásaira.
– Különben is én önt nem kértem fel, hogy levelemet ügyvédi szempontból birálgassa, ha már valakit levelem megbirálására kérnék fel, legyen meggyőződve, hogy nem Önt kérném fel arra. – Továbbá jegyezze meg magának, hogy én tudom, hogy szüleim milyen költekezéseket tehetnek rám, tehát lopni, csakis egyáltalában szüleimet nem szoktam s ha
[törölt]
« önnek »
valakinek felőlem
[javítás]
ez a véleménye, akkor ön egy szemtelen ember. Olyan ember pedig, ki még joggal nem foglalkozott egyáltalában mit is beszél a jogról pláne mást meg ne is oktasson. Különben én tanitást öntől s általában
[törölt]
« ilyen »
olyan
[javítás]
emberektől de talán még egy kicsít magasabb niveau
[törölt]
« on »
n
[javítás]
álló egyénektől sem fogadok el tehát engem jámborságra és ügyvédi furfangra hogy tanitson
valaki
[beszúrás]
, pláne meg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úr egyáltalában kikérem magamnak. –  
  Ha pedig talán levelében szellemeskedni akart, – amit fel nem teszek – akkor legalább egy igazi szellemes emberrel
[törölt]
« iratta e »
irathatta
[javítás]
volna meg e levelet, mert én másnak kijelentése után – ki e levelet elolvasta – üres, s nem érettségizett emberhez illő szellemességgel irt levélnek declarálom. –  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1899 aug 28.  
  tisztelettel  
 
Balázs József
Balázs József
[aláírás] Balázs József