Balázs József – Móricz Zsigmond (1899-08-25)

 

Levél


facsimile
facsimile
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Sárospatak
Sárospatak
.  
  (Zemplén megye)  
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Ur!  
  Levelét vettem,
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Balázs Józsefhez
Balázs József
szóló levelét nem ismerjük.
melyben értesít, hogy 140 frt évi fizetésért koszt és kvártéjt Kedves hajlandók adni.
*
Balázs József
Balázs József
1888. augusztus 21-én
Pallagi Erzsébetnek
Pallagi Erzsébet
írt levelében szállást és ellátást kért. Forrás: Balázs József Pallagi Erzsébetnek, 1899. aug. 21., kézirat, magántulajdon.
Én már az ajánlatot nem fogadhatom el, mert már van helyem
Patakon
Sárospatak
, ott ahol tavaly voltam és pedig
Németh Lászlóné
Németh Lászlóné
*
Németh Lászlóné
Németh Lászlóné
talán Németh László ügyvéd felesége, aki 1890-ig a Sárospataki gimnázium jog- és jószágigazgatója volt.
asszonynál ugyan annyiért. Tehát engedjenek meg, én oda is szerettem volna menni, de mivel a volt
háziasszonyom
Németh Lászlóné
is elfogad annyiért nem volna szép tőlem ha ott hagynám. Azt hiszem ha nem akartak kosztost fogadni, ugy én velem magammal nem is lett volna érdemes kedves küszködni  
  Kedves tisztelve magát pedig üdvözölve maradok  
  tisztelettel  
 
Balázs József
Balázs József
[aláírás] Balázs József
*
Balázs József
Balázs József
(1879–?) ügyvéd. 1898-ban érettségizett a kisújszállási gimnáziumban, 1899-ben joghallgató volt.
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
VIII/25.