Móricz István – Móricz Zsigmond (1900-02-23)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Elmentél abba a tenger nagy
városba
Budapest
pénz nélkül, azóta azt sem tudjuk élsz é vagy meghaltál, egy rongyos kártyát nem bocsátanál útra, pedig sokat aggódnak miattad. Irj mihelyt megkapod ezt a levelet,
[törölt]
« megkapv »
magadról, viszonyaidról, theologus vagy é, sikerült-é
Pest
Budapest
, vagy jogász vagy.
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
az Iparművészeti Múzeum könyvtárosának,
Czakó Elemérnek
Czakó Elemér
a figyelmébe ajánlotta a népművészet iránt már ekkor érdeklődést mutató
Móriczot
Móricz Zsigmond
, amint ez
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Czakó Elemérnek
Czakó Elemér
szóló leveléből kiderül.
Móricz
Móricz Zsigmond
végül a Debreceni Jogi Akadémián folytatta tanulmányait az 1899–1900. tanév második félévében. Forrás: Móricz Zsigmond, Leckekönyve a debreceni főiskola jogtudományi karán, 1900. február 12., analekta, PIM kézirattár, PIM M. 100/5268.
Azután írj arról a pénz históriáról valamit, mert kétségbe vannak esve miatta, kaptunk valamelyik nap egy árverési végzést a .
*
Gerepse
Őrös
vagy Gerebse-puszta Zemplén megyében Őrős határában található. Forrás: Barsi János, szerk. Magyarország történeti helységnévtára Zemplén megye (1773–1808), 2. köt. (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1998), 1:244.
Móricz Bálint
Móricz Bálint
1899 októberében negyven hold földet vásárolt itt a
sárospataki
Sárospatak
ház áráért. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 210, 218, 219, 475.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
azt írja
Móricznak
Móricz Zsigmond
egy későbbi, 1900. november 28-án kelt levelében, hogy a legelőt nem tudják megtartani.
Nagyon jó volna ha adnának annyit, a mennyit akarnak, vidd ki valahogy és írj azonnal.
Édes apám
Móricz Bálint
különösen nagyon nyughatatlan.  
 
Dezsőt
Móricz Dezső
megválasztották tanítónak,
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
a szomszéd falu, kap vagy 200
frt.ot
[szerkesztői feloldás] forintot
szeptemberig rét, föld és terményekben, nem tudom, mikor lát belőle valamit. A karta
*
Okmány (latin).
meg van írva.  
  Én folyamodtam a képezdei összevont képesítő vizsgáért, de még nem kaptam rá választ.  
  Mi megvolnánk valahogy, csak pénzünk nincs, nem tudunk ruhát sem venni.  
 
Dezső
Móricz Dezső
Hetfün foglalja el az állást, 10-12 gyereket kell tanítania, vett butort magának, mégpedig 3 díványt, és még valamit.  
 
Dezsővel
Móricz Dezső
nem tudom hogy jövök ki. Nagyon igyekszik kimutatni a felsőségét, nagyon mérges természetű, nem tudom ott is úgy viselte-é mag
[törölt]
« g »
át
[javítás]
, tegnap nagyon össze szidta, de ma is folytatja
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[beszúrás]
régi
[beszúrás]
politikáját, annyi bizonyos, hogy együtt nem taníthatunk. A szemét összehuzza és csak morog, tegnap a latint vettük elő és már azon is majd hajba kaptunk ezen a szón „meminerit”
*
Emlékszik (latin).
én azt mondtam hogy a tője „memini, meminisse”,
*
Eszébe jut (latin).
ő pedig azt mondta, hogy a tője „malo”.
*
Malus: rossz, káros (latin).
 
  Máskülönben nincs semmi bajunk, egés
[törölt]
« s »
z
[javítás]
ségesek vagyunk,  
  Csókolunk mindnyájan, különösen sírig szerető testvéred  
 
Pista
Móricz István
[aláírás] Móricz István
 
  A
Dezső
Móricz Dezső
ládáját kűldd el minél hamarabb. A ládát
Ujhelybe
Sátoraljaújhely
kűldd, de ugy, hogy a szállító levél ide jöjjön
Czekén
Céke
át.  
  1900 Febr. 23.  
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a második fólió rektóján:  
 
Imreg
Imreg
.  
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a második fólió verzóján:  
  1900 febr 23