Czakó Elemér – Móricz Zsigmond (1900-02-01)

 

Levél


facsimile
facsimile
[fejléc]
  Országos Magyar Iparművészeti Muzeum.  
  Üllői út. 33–37.  
 
1900 febr. 1.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Kedves
uram
Móricz Zsigmond
!  
  Igen jó barátom ajánlja magát s ez arra késztet, hogy minden lehetőt elkövessek érdekében.
*
Minden bizonnyal
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
ajánlotta be az Iparművészeti Múzeum könyvtárába a
Debrecenben
Debrecen
ekkor nehéz anyagi körülmények között tanuló,
Budapestre
Budapest
készülő
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
. Ez az álláslehetőség végül meghiúsult,
Móricz
Móricz Zsigmond
a következő félévben a Debreceni Jogi Akadémián folytatta tanulmányait. Forrás: Móricz Zsigmond, Leckekönyve a debreceni főiskola jogtudományi karán, 1900. február 12., analekta, PIM kézirattár, PIM M. 100/5268.
Biztosra azért ne számitson, nehogy keserű legyen csalódása. Az állás elnyerése sok mellékes körűlménytől függ; első sorban pedig az országgyűlésnek kellene már a kultusztárcza
*
A vallási és közoktatási ügyek minisztériumának nem hivatalos megnevezése.
költségvetését elfogadni. Akkor jön a pályázat... Annak idején erről bővebbet irok.  
  Látom, hogy szeretettel fog hozzá a magyar díszítési motívumok tanúlmányozásához.
*
Vö. a levél közvetlen előzményével,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Czakó Elemérnek
Czakó Elemér
1900. január 28-án küldött levelével.
Gyűjtsön is annyit, a mennyit csak bir. Főleg azonban ne szövést és hímzést, mert azt már eléggé kiaknázták, ámbár az egyes elemek népies elnevezései még ismeretlenek; gyűjtsön inkább (tud-e egy kicsit rajzolni?) fafaragási és agyagipari díszleteket. A temetők sírkeresztjein, a házak elején sok eredeti magyar jelleget fedezhet fel. – Mind erre azért buzdítom, mert a most gyüjtendő anyagot, ha ide kerűl értékesítheti.  
  Igen szép volna, ha a német és más nyugati nyelvekkel barátkozna egy kicsit, itt roppant hasznát venné. Konyít valamelyikhez?  
  Irjon néha, hogy tudjam hol van, mert mihelyest valami elő-adja magát, értesíteni akarja  
  híve  
 
Czakó
Czakó Elemér
[aláírás] Czakó Elemér