Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1900-02-28)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Fáj látnom, mennyire nem sikerűl elhitetnem veled, hogy a komoly pályaválasztásod mennyire fontos dolog volna mindnyájunkra, a kik hozzád tartozunk, s magadra is. Hogy nem tudlak meggyőzni arról, hogy a zseni még három év mulva is elég korán pattanna ki belőled.  
  Nem mondom, belenyugodnék ebbe is, ha valami érdemes ujságnál vagy folyóiratnál vagy olyan viszonyok közt tudnálak, hogy művelődhetel. De a
Hazafi
Hazafi Verai János
költőtárs utjára való tévedéstől féltelek.
*
Hazafi Verai János
Hazafi Verai János
(1846–1905) önjelölt vándorköltő, aki az 1870-es évektől gyalog járta az országot és árulta színes cédulákra nyomtatott alkalmi verseit. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:299.
 
  Azt a bizonyos munkát nem az én zordságom nem engedte ideadnod,
*
Nem tudjuk,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
melyik korai írásművéről esik szó.
hanem az a csodálatos természeted, a mely örökké a meg nem értetéstől fél. Más talán jobban meg fogja majd érteni, ha ellenőrzés nélkűl egyszerűen síkraszállsz vele? Hiszen tegyed, de valami füzetes kiadással a ponyva-közönséghez való közeledést jóravaló munka hiába is próbálja. Ha nem gyilkolnak meg benne minden ötödik lapon egy-egy grófnét, ugy légy meggyőződve, legkedvezőbb esetben 14%-át hozza be a nyomtatási költségnek. Amugy nem mondom, hogy nem fizetné ki magát. –
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ebben az időszakban egy regényen dolgozott, melynek hőse a léha, mindent kritizáló barkóczi Barkóczy Boldizsár volt. A mű létezéséről
Mocsáry Miklós
Mocsáry Miklós
ad hírt a
debreceni
Debrecen
írói világról szóló, 1900-ban megjelent könyvében, amelyben külön foglalkozik a
fiatal íróval
Móricz Zsigmond
. Czine Mihály szerint, aki
Mocsáry
Mocsáry Miklós
könyvére felhívta a figyelmet, sokáig ez az egyetlen kortársi méltatás
Móricz
Móricz Zsigmond
munkásságáról. Forrás: Janus [Mocsáry Miklós], Íróvilág Debrecenben: Fény és árnyképekben (Budapest: Mocsáry Miklós, 1900), 18.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 118, 544.
 
  Én pedig a magam részéről azt várnám, hogy a jogra készűlj szorgalmasan, ugy hogy ha jun.ban nem, legalább szept.-ben letehesd az első alapvízsgát. A félévet mindenáron beszámíttatjuk, ha a miniszterhez kell is menni érette.  
  Majd eljárok én benne a tavaszon.  
 
Anstey-nek
Guthrie, Thomas Anstey
, híres angol humanistának
Vice versâ
Vice Versa. A Lesson to Fathers
czímű műve az, a mely olyan
apa
[beszúrás]
-gyermek
[törölt]
« tol »
cserével
[javítás]
foglalkozik, csakhogy az nem csupán egy nap, hanem éveken át űzi ezt a szórakozást. Nekem meg is van angolul.
*
Thomas Anstey Guthrie (1856–1934) regénye, amelyben az apa testet cserél iskolás fiával, 1882-ben jelent meg először: F. Anstey, Vice Versâ or a Lesson to Fathers (London: Smith, Elder & Co., 1882). Vö. Róna Éva, "Guthrie, Thomas Anstey", in: Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 4:87–88.
 
  Még egyszer ajánlom a figyelmedbe és kötöm a lelkedre, hogy a jogi tanulmányokra készűlj szorgalmasan és lelkiismeretesen.  
  Isten veled. Nekünk semmi bajunk. Senkinek sem közülünk.  
  Csókol számtalanszor  
  szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
[aláírás] Pallagi Gyula
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1900. febr. 28.  
 
S ha be találnának venni, katona-szolgálatra is ne most-ra jelentkezz, hanem jogvégzés utánra. Azzal ugyis nyernél egy félévet.
[beszúrás]
 
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a levélen:  
  1900 febr 28