Majthényi Miklós – Móricz Zsigmond (1899-10-21)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Tiszt.  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  I.
th.
[szerkesztői feloldás] teológushallgató
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1899 őszén elsőéves teológushallgató volt a Debreceni Református Kollégium[PIM] Teológiai Akadémiáján.
úrnak  
 
Debrecen
Debrecen
 
  Kossuth úca. 52..  
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
!  
  Tiszt.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1.
th.
[szerkesztői feloldás] teológushallgató
úr!  
  Örömmel vettem leveledet, s már döhösös is voltam rád, hogy a K
[törölt]
« á »
a
[javítás]
rácsonyi leveled után nem kaptam tőled egyetlen egy sort sem. De megállj csak mindjárt megnézem, hogy milyen is volt
eza
[szerkesztői feloldás] ez a
levél? hát biz
eza
[szerkesztői feloldás] ez a
levél elég furcsa volt. de ez nem ide tartozik, hanem az hogy te azt a levelet még november elején irtad meg.
[törölt]
« december »
Január
[javítás]
hó 29én adtad fel s én még másnap. Kaptam meg.
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Majthényi Miklósnak
Majthényi Miklós
szóló 1898 karácsonyi, 1899. január 29-i levelét nem ismerjük.
Már február 1én
valaszoltamis
[szerkesztői feloldás] válaszoltam is
rá,
*
Utalás
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt levelére.
de ettől kezdve rólad semmi hirt sem kaptam.  
  Most hogy az egyetemre jöttem is gondoltam reád annál is inkább mert a történelem óráimon gyakran látok egy hozzád hasonló blattot,
*
Értsd: figurát.
s már meg is akartam szólitani, de elébb
[törölt]
« ho »
jónak láttam nagy
bátyád tól
[szerkesztői feloldás] bátyádtól
Dr
Pallag
Pallagi Gyula
nem tudom hogy hivják-tól, hogy hol tartózkodol és mi lett bellöled meg tudakolni, ő abban a reményben hogy nem valami elkeseredett hitelező vagyok tudatta is ezt vele
[törölt]
« d »
m
[javítás]
, mint ezt a következő idézésből magad is láthatod
*
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Kisújszálláson
Kisújszállás
, 1899. október 16-án kelt levélét idézi.
 
  Tisztelt
Uram
Majthényi Miklós
! Abban a reményben, hogy Ön nem valami elkeseredett hitelező
Ebbéli reményem azon a tapasztalaton épül, hogy eleddig az I
j. h-k
[szerkesztői feloldás] joghallgatók
még ebben az irányban nincsenek compromittálva
[beszúrás]
elárulom öcsémnek,
MZsnék
Móricz Zsigmond
a cimét:
Debrecen
Debrecen
város ref. főiskola  
  Isten önnel  
 
DrPallagGy
Pallagi Gyula
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1899 okt 16
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Majthényi Miklósnak
Majthényi Miklós
szóló levele eredeti kéziratát nem ismerjük.
 
  Na itt olvashatod nagy bátyád levelét szóról szóra sőt betűről betűre alá írásának a végét utánoztam hogy lásd, biz abból a kereszt nevét nem lehet elolvasni. Majd ha irsz neki, köszönd meg nevemben hogy meg irta cimedet  
  Hát domine spectabilis
*
Méltóságos úr (latin).
miért nem jöttél
pestre
Budapest
hisz itt is van thojologia
*
Theológia (tréfás).
Azzal hogy nem sokan ismernek meg, vagy hogy nem akarnak ismerni ne törődj, mert utálatos az emberi nemzettség különösen pedig egy alakkot kit én is utálok s volt osztály társaim közül senkit sem utáltam csak azt az egyet. Annál is inkább mert vagy oláj vagy zsidó volt. Vannak ugyan a zsidók
közöttis
[szerkesztői feloldás] között is
egyesek kiket szeretek
p. u.
[szerkesztői feloldás] példának utána
Hollaender, de hát az ilyesmi csak individuális érzelem.  
  Leveled el tudtam valahogy olvasni és hogy lásd én is igyekszem nyomdokodba lépni azaz hogy már abba is léptem mert én levelet tudja isten csak olvashatatlanúl tudok irni.  
  Hogy eltudj képzelni küldök egy photographiát nem most ugyan mert most nincs 15 azaz tizenöt vasam = pénzem hanem majd ha lészen De elvárom azután tőled is hogy küldj egy rongyos fényképet; csak meglehessen ismerni nekem az is elég.  
  Bizony nyomoruságos az élet, de nem köll pessimistának lönnyie mert akkó lűheti az embő magát főbe.  
  Csak ezt a három szabályt tartsd meg mint a római jog mondja. "neminem l
a
[beszúrás]
edere, suum cuique tribuere, honeste
vivere
[szerkesztői feloldás] vivere"
,
*
Senkit nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét, tisztességesen élni (latin). A sztoikus bölcselet három alapelve, amelyre a római jog épül. Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, főszerk. Diós István, 17 köt. (Budapest: Szent István Társulat, 1993–2014), 11:663.
a többivel azután ne törődj.  
  Ennyi az egész tudományom még a jog és állam tudományokból, pedig elsején már colloqualnom kell, annál is inkább mert tandij mentes akarok lenni. A colloqualás nálunk nehéz mert egyik pasas a könyvit szórul szóra kivánja  
  Kéváncsi vagyok, hogy mi keserít el olyan nagyon, nekem bátran meg irhatod mert az én fő tulajdonságom hogy más bajait magamba rejtem s ha tudok rajta segiteni szóval, tettel, karral, irásban stb segitek  
  Ki az a
NI
[bizonytalan olvasat]
úr?  
  Láthatod nekem sincs bő fantasiam, sőt a mi még nagyobb baj jó levél iró tehességem sincs, Na de ezen nem lehet segiteni.
Épen
[szerkesztői feloldás] Éppen
ezért ha unalmasak leveleim ne ütközz meg rajtok hanem dobd a tüzbe, bár nagyon redvesek lesznek ahoz hogy lánggal egjenek, annyi meleget fognak tán még is adni hogy egy egy választ meg irhass rájok.  
 
Kerekes Gyula
Kerekes Gyula
jó fiu, mi lett belőle?
*
Kerekes Gyula
Kerekes Gyula
(?–?)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
évfolyamtársa volt a Debreceni Kollégiumban[PIM], később
Matolcson
Matolcs
lett lelkész. Forrás: Tüdős János, kiad., A Debreceni Ev. Ref. Főgymnasium értesítője az 1893–94. iskolai évről (Debrecen: Debreceni Ev. Ref. Főgymnasium, 1894), 45.; S. Szabó József, kiad., A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának értesítője az 1928–29. iskolai évről (Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 1929), 49.
Általában szeretném tudni hogy mi lett
[törölt]
« e »
a
debreceni
Debrecen
fiukból de te ugy sem tudod őket.  
  Szoktál e még rajzolni, az a satyr fej, a melyet rajzoltál (
Bencur
Benczúr Gyula
után a képes folyóiratból)
*
A Képes folyóirat egy 1887 és 1910 között megjelent kéthetes időszaki kiadvány, amelyet a Vasárnapi Ujság[PIM] főszerkesztője,
Nagy Miklós
Nagy Miklós
(1840–1907) alapított és szerkesztett.
Benczúr Gyula
Benczúr Gyula
Satyr-fej című rajza 1894-ben jelent meg a folyóiratban. Lásd: Nagy Miklós, szerk., Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben, (Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1894), 89.
még mindig meg van s itt tartom az iró asztalomban. Szeretném a mostani rajzaidat is látni, s ha küldhetsz küldjél belőle.  
  Ne búsulj leveled nem publicalom.  
  Úgy
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
látszik mi ellentétesen vagyunk te sentimentalis én nagyon is realis, s hogy már én is irjak magamról valamit, epikureismussal egy kis egoismussal együttség jellemez, de ez azért belső értékemből nem von le semmit. (Ezt el ne hidd, csak azért irtam
a
[szerkesztői feloldás] az
egészet hogy mit szólasz valyon hozza azaz hogy mit gondoltál mikor ezt olvastad. Szeretném tudni s
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
ezért ez ekkor támadt összes érzelmeket és képzeteket ha nem esik terhedre s ha tudod ird meg. Azzal ne törődj hogy meg haragudnám érte az Isten mentsen irhatsz nekem akármit. S ha megirod hiven jó szolgálatot teszel vele nekem.).  
  Ölel baratod.  
 
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
[aláírás] Majthényi Miklós
 
  I.
j. h.
[szerkesztői feloldás] joghallgató
 
 
Kispesten
Kispest
99 X/21én