Majthényi Miklós – Móricz Zsigmond (1899-02-01)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Tek.  
 
Móric Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  VIII gym. tan. úrnak  
 
Kisújszálláson
Kisújszállás
.  
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
 
  Levelednek nagyon meg örültem,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
oly
sokáig
[bizonytalan olvasat]
nem irtál. Kis
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
vártam leveledet, de én nem irhattam, mert cimedet nem tudtam csak annyit tudtam hogy nyáron
Sárospatakon
Sárospatak
szoktál lenni.
Kisujszállásra
Kisújszállás
meg azért nem irtam mert nem tudtam, hogy vajjon most is ott lakol é.  
  Sajnálom esetedet, de különben
is
[bizonytalan olvasat]
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: sérülés
Egység: szó
hiába jössz mert szegény
nagy mama
Gulácsy Ottília
*
Gulácsy Ottília
Gulácsy Ottília
Szombatfalvy György felesége. Lánya
Szombatfalvy Klára
Szombatfalvy Klára
,
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
édesanyja.
rossz egészségi viszonyainál fogva lefekszik s így nékem is le kell feküdnöm jókor.
*
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
a gimnázium elvégzéséig (1899) nagymamájánál,
Gulácsy Ottíliánál
Gulácsy Ottília
lakott
Debrecenben
Debrecen
. Forrás: Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21, 19.
Épen
[szerkesztői feloldás] Éppen
ezért ha máskor jössz gyere úgy hogy reggel légy itt s egész nap nálunk levén este elmehess.  
  Szeretnék biz én hozzátok elmenni de nem tudom hogy közlekedik a vonat, na de majd ha éretségi után haza fele megyek benézek körül belöl hozzád.  
  Egyhangú életet élek itt, legfeljebb sokat szurkolok, mert hát biz már nem valami jól esik a tanulás. Ma is rémitő szurkot
*
A szurkolni igéből visszaképzett szó.
állottam ki: tegnap egész délután a magyardolgozatom csináltam, s igy más lecke tanulására nem értem rá. Megjegyzem hogy én mint a féle jó diák az ilyesféle dolgozat irást az utolsó percre szoktam halasztani. De meg gondoltam, hogy a mult órán feleltem már görögből másodszór s mint ilyen én voltam az egyetlen.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
Én
[törölt]
« a »
halál azaz secunda megvetéssel feleltem s
Guszti
Papp Gusztáv
(
Papp Guszti
Papp Gusztáv
. talán ismered, ő az á osztályba járt színjeles tanuló volt s e mellett bentlakásos)
*
Papp Gusztáv
Papp Gusztáv
adatairól nem tudunk több információt. A debreceni református kollégium tanulója volt.
is sugott s igy remek feleletet csaptam.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
más meg
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: sérülés
Egység: karakter
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: sérülés
Egység: karakter
ged
[szerkesztői feloldás] téged
és engem is érdekel.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
2 éve tanit fizikát
*
Valószínüleg
K. Kiss József
K. Kiss József
főgimnáziumi tanárról van szó.
, de most nincs
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Az igaz hogy most egyszer
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
az igaz hogy ezt nem is ő tanítja
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: sérülés
Egység: szó
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Tudod nekem szabályok bevágásához, általán vágáshoz nincs kedvem. E miatt van bajom a latin tanárral is, mert ez is mindig szabályt követel. Ird meg majd hogy mi akarsz lenni s hol fogsz tanulni. Én jogász leszek és
Pestre
Budapest
megyek. Azután meg irj másról is, mivel foglalkozol stb. Én
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: sérülés
Egység: szó
[szerkesztői feloldás] a
magyar irodalmat tanulmányozom én akarok legjobb irodalmi ismerettel birni az osztályba, de ez kizárja azt, hogy a minden napi leckém meg tanulnám óh nem ettől távol állok mint Makó
J.-től
[szerkesztői feloldás] Jeruzsálemtől
. Megjegyzem a versfaragó poétákat mint
Petőfi
Petőfi Sándor
nem szeretem, csak
Arany Jánost
Arany János
tudom élvezni. De annál nagyobb
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
ismerő vagyok, mert ennek minden munkáját ismerem.  
  Kár hogy nem ismered már azokat kik hajdan velünk
jártál
[szerkesztői feloldás] jártak
mert ezekről tudnék írni.  
  Hát rajzolással foglalkozol é még?
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a debreceni kollégiumban töltött évei alatt képekkel illusztrált lapot írt és szerkesztett, melyben történeti tanulmányait saját rajzaival illusztrálta, továbbá egy képes történelmi arcképcsarnok megrajzolását is tervezte. Forrás: Móricz Zsigmond, "Közös ifjúság kötelez: Levél Medgyessy Ferenc barátomról", Pesti Napló, 1937. dec. 8., 6.; Móricz Zsigmond, "Debrecen és Sárospatak útján jártam én", Pesti Napló, 1939. július 9., 9.
Én néha néha festek, magamat le festettem a multkor s annyit már elértem hogy
kis öcsém
Hildenstab Lajos
(4 éves) meg ismert.
*
Hildenstab Lajos
Hildenstab Lajos
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
féltestvére.
Édesanyja
Szombatfalvy Klára
második,
Hildenstab Antallal
Hildenstab Antal
kötött házasságából három féltestvére született, közülük a legkisebb. Vö.: Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21, 19.
 
  Irjál majd ha időd engedi.  
  Maradok szerető
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: sérülés
Egység: karakter
arátod
[szerkesztői feloldás] barátod
 
 
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
[aláírás] Majthényi Miklós
 
  Lakásom címe: Nyomtató
úca
[bizonytalan olvasat]
2. ezt azért irom hogy ide címezd a levelet mert ha a Collegiumba
megy 1 pénzt
[bizonytalan olvasat]
kell érte fizetni  
  Ird meg azt is hogy az az ős magyar irás mit jelent a leveleden. Én legalább annak nézem.
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
levelezésében (főleg a családtagokkal és a barátokkal folytatott levélváltásokban) meg-megjelenik egy olyan monoalfabetikus titkosírás, melyben a magyar ábécé betűit a székely rovásírás megfelelő karakterei helyettesítik. A székely írással ellentétben ez az írás balról jobbra haladó írásirányt követ, és olykor a magánhangzók vagy azok egy része is hiányzik a szavakból.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a kisújszállási gimnáziumban tanulta meg a rovásírást, és így levelezett az óra alatt osztálytársával,
Rázsó Gézával
Rázsó Géza
. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 189–190. A
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
által itt említett levelet nem ismerjük; bizonyára az első olyan szövegek egyike lehetett, melyben
Móricz
Móricz Zsigmond
a titkosírást alkalmazta.