Majthényi Miklós

Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
(1881–?) Szombatfalvy-Majthényi Miklós,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
gimnáziumi osztálytársa
Debrecenben
Debrecen
, a Légy jó mindhalálig Gimesijének modellje.
Móricz
Móricz Zsigmond
, miután eltávozott a Debreceni Kollégiumból[PIM], rendszeresen levelezett vele a gimnáziumi évek alatt, majd 1900 és 1904 között állandó vendég volt családjánál, rövid ideig náluk lakott
Kispesten
Kispest
, ahol
Majthényi
Majthényi Miklós
édesanyja,
Szombatfalvy Klára
Szombatfalvy Klára
szívesen látta vendégül fia más debreceni ismerőseivel együtt.
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
a
budapesti
Budapest
királyi tudományegyetemen végzett jogot, 1905-től Udvarhely vármegyében közigazgatási gyakornok, majd tiszteletbeli aljegyző, 1908-tól megyei főjegyző lett. 1914-től
Székelyudvarhely
Székelyudvarhely
, 1919–1922-ig
Kecskemét
Kecskemét
polgármestere, később a Népjóléti Minisztériumban miniszteri tanácsos, majd az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója, mely állásából saját kérésére 1944. nov. 17-én felmentették. Forrás: "Hivatalos rész: I.", Budapesti Közlöny, 1944. nov. 19., 1.; Kántor Lajos, "Móricz Zsigmondról – magnószalagon", Korunk 26 (1967): 1254–1261, 1259.; Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21.; Péterné Fehér Mária, szerk., Kecskemét polgármesterei: 1848–1950 (Kecskemét: Fax Info, 1996).