Kerekes Gyula

Kerekes Gyula
Kerekes Gyula
(?–?)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
évfolyamtársa volt a Debreceni Kollégiumban[PIM], később
Matolcson
Matolcs
lett lelkész. Forrás: Tüdős János, kiad., A Debreceni Ev. Ref. Főgymnasium értesítője az 1893–94. iskolai évről (Debrecen: Debreceni Ev. Ref. Főgymnasium, 1894), 45.; S. Szabó József, kiad., A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának értesítője az 1928–29. iskolai évről (Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 1929), 49.; Magyarország tiszti cím- és névtára (Budapest: Magyar Királyi Állami Nyomda, 1932), 368.