Pallagi Erzsébet – Móricz Zsigmond, Móricz Dezső (1899-09-21)

 

Levél


facsimile
facsimile
  Édes drága fiaim! édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
édes
Dezsőm
Móricz Dezső
!  
 
Ugytettünk
[szerkesztői feloldás] Ugy tettünk
most veletek, mint a zsidó szokott a fiaival, itt van öt forint, menj élj ahogy tudsz. El nem tudjátok képzelni, hogy ismerve helyzeteteket, mégis egy garast sem küldünk, még nem is írunk. A dolog ugy áll, mióta hazulról el mentetek, még öt forint egy summába nem fordult meg a háznál, ha akkor el nem mentek azóta ugyan nem mehetnétek. Se itt be nem iratkozhat
[törölt]
« ta »
n
[javítás]
átok.
Apátok
Móricz Bálint
folyvást
ujhelybe
Sátoraljaújhely
dolgozik, már csak egy pár napi munka van rajta és pénzt két hét óta egy krajczárt sem adtak, azelőtt is csak a munkások számára. Tegnapra biztatták, hogy fognak adni este vártam haza nagy reménységgel, de bizony ugy tudott haza jönni is hogy valakitől kért kölcsön egy
frt
[szerkesztői feloldás] forintot
abból hagyott itthon nekem egy pár
krct,
[szerkesztői feloldás] krajcárt,
,
m
[beszúrás]
ost csak várjuk nagy félve mi lesz ennek a vége, bent van vagy Háromszáz
fr.
[szerkesztői feloldás] forint
, jó lenne az ezután is csak adnák ki.  
  Nem akartam nektek írni míg pénzünk nem lessz mert hisz az ilyet nem érdemes leírni, de ha nem tudok mást, jobbat ujságolni nektek, mert bizony nálunk már ujság volna egy kis jó. Annyi jóval külömben vagyunk, hogy egészsegesek vagyunk mind.  
 
Pista
Móricz István
beált szept 1sőjén
s jegyzönek
[szerkesztői feloldás] segédjegyzőnek
itt helyben oda járt egy darabig. De az Igazgató magához hivatta, és rábeszélte hogy járjon tovább iskolába ne hagyja félbe azóta oda jár. folyamodott hogy várjanak a tandijért. Megigérték neki hogy várnak. Hanem a szeme fá
[törölt]
« t »
j. A
Dezső
Móricz Dezső
mosatasára
[szerkesztői feloldás] mosatására
azt irtam nektek, hogy majd itthon fogok, de ha egy forintér kimossák, akkor ne küldözgesse haza, anyiba a posta bele kerűl. Talán majd csak lessz pénzünk csak nem vész oda az a sok pénz.  
 
Mikót
Móricz Miklós
azt hiszem már tudjatok hogy
Kisujszalláson
Kisújszállás
van, ő is ugy ment el mint ti. még szegényebben ruha nélkűl.
*
Móricz Miklós
Móricz Miklós
(1886–1966) statisztikus, író, újságíró, ügyvéd, nyomdász,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
negyedik öccse. A gimnáziumot
Sárospatakon
Sárospatak
kezdte, 1899 őszén iratkozott át a kisújszállási gimnáziumba, és
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
hasonlóan
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
igazgatói lakásában lakott. Először gépészmérnöknek készült, majd 1906-ban a budapesti tudományegyetem jogi karára iratkozott be, végül a kolozsvári egyetemen szerzett államtudományi doktori címet 1912-ben. Ebben az évben ismerte meg
Miskolczy Erzsébetet
Miskolczy Erzsébet
, akit később feleségül vett. Már egyetemi évei alatt több hírlapnak munkatársa volt, majd közgazdasági és demográfiai témájú esszéket, tanulmányokat publikált többek között a Nyugatban[PIM], a Huszadik Században és a Közgazdasági Szemlében. Statisztikusi munkásságának legkiemelkedőbb teljesítménye – tudományos publikációi és előadásai mellett – az 1933-ban indított Statisztikai Tudósító című lap (STUD), melynek 1944-es megszűnéséig felelős szerkesztője volt. A nyomdászatban is elismert szaktekintélynek számított: az 1920-as években alakult Móricz és Lengyel Nyomda társtulajdonosa,
Kner Izidor
Kner Izidor
leszármazottjainak barátja 1941-ben saját nyomdát alapított, mely 1948-as államosításáig működött. A fordulat évétől kezdve egészen az 1960-as évek elejéig, sok kortársával együtt, a mellőzött vagy jelentéktelen feladatokkal megbízott tudósok életét élte. Az '50-es években kezdett el dolgozni
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
életrajzán, melyből végül két, a pályakezdés éveit tárgyaló kötet jelent meg Móricz Zsigmond indulása (1959) és Móricz Zsigmond érkezése (1966) címen. 1966-ban, trombózisban halt meg. Munkásságáról lásd: Kápolnai Iván, Móricz Miklós: Egy statisztikus, irodalomtudós, szerkesztő, nyomdász, gazdaság- és társadalomkutató életműve, Történeti statisztikai tanulmányok 11 (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, 2008).
[törölt]
« a »
A
[javítás]
zt irja már kapott uj ruhát. Édes
anyám
Nyilas Katalin
*
Pallaghy Józsefné
Nyilas Katalin
Nyilas Katalin
(1839–1906)
Nyilas József
Nyilas József
,
csécsei
Tiszacsécse
református lelkész és csetfalvi
Isaák Erzsébet
Isaák Erzsébet
lánya,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
anyai nagyanyja. Büszkén éltette a családban nemesi származásának legendáját, megalapozva ezzel
Móricznak
Móricz Zsigmond
azt a felfogását, hogy felmenői révén a magyar társadalom nemesi rétegéhez is rokoni szálak fűzik (ezt
Móricz Miklós
Móricz Miklós
genealógiai kutatásai cáfolták).
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
részletesen ír családjának anyai ágáról, illetve
nagyanyjáról
Nyilas Katalin
többek között
Szeremley Barnának
Szeremley Barna
szóló, 1903. április 16-ai levelében, valamint az Életem regényében.
Nyilas Katalin
Nyilas Katalin
alakját ezek mellett a Forr a bor és Bál című műveiben is megörökítette. Forrás: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 12–23.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 25–34.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:330.
meg ingeket varr neki.  
 
Laci
Pallagi László
*
Pallagi László
Pallagi László
(1860–1917) gépészkovács, tisztviselő.
Móricz
Móricz Zsigmond
anyjának
Pallagi Erzsébet
legidősebb öccse. Gépészkovács volt
Turistvándiban
Túristvándi
, majd 1884-től városi végrehajtó, később díjnok
Kisújszálláson
Kisújszállás
, végül 1901-től telekkönyvi tisztviselő, illetve írnok
Szilágysomlyón
Szilágysomlyó
. Felesége
Z. Kiss Emma
Z. Kiss Emma
. Házasságukból négy gyermek született:
László
Pallagi László, ifj.
,
Gyula
Pallagi Gyula
,
Pál
Pallagi Pál
és
Emma
Pallagi Emma
. Forrás: Pallagi László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2018.09.10, .; Varga-Móricz Ida, Heten voltunk (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984), 150.
bátyád jó sikerrel tette le a vizsgát, hála Istennek. A kis jarnak iskolába.
*
Móricz Károly
Móricz Károly
és
Sándor
Móricz Sándor
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legfiatalabb öccsei, ikertestvérek.
Ida
Móricz Ida
*
Móricz Ida
Móricz Ida
(1894–1987) szobrász, grafikus, keramikus,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
húga.
kint van
[törölt]
« a »
J
[beszúrás]
ózsival
Pallagi József, ifj.
*
Pallagi József
Pallagi József, ifj.
(1861?–1938) cipész, vincellér,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
anyai nagybátyja.
a szöllöbe tegnap kivitték, holnap érte küldök még annyira se vagyok képes hogy őt az óvodába adjam.  
  Azért ne aggódjatok rajtunk, én már csak nevetem az egészet és várok türelmesen, gondolom ha jónak szokott vége lenni, talán a rossznak is lessz egyszer. Most minden ellenünk van, talán egyszer majd mellettünk is lessz. Míg nem tudtam hogy ti hogy vagytok addig rajtatok aggódtam. De mióta írtál azóta azon is megnyugodtam.
*
Az említett levelet nem ismerjük.
 
  Isten veletek, életem kincsei, drága gyermekeim, csókoljátok meg egymást helyettem.
Dezső
Móricz Dezső
engedelmeskedj
Zsigának
Móricz Zsigmond
anyátok
Pallagi Erzsébet
[aláírás] Pallagi Erzsébet
 
  mihelyt pénzünk lessz küldünk.  
 
S.p
Sárospatak
. Szept 21. ha el olvassátok égessetek el
negyönyörködjön
[szerkesztői feloldás] ne gyönyörködjön
más benne.  
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a levélen:  
  1899 szept. 21