Ábrányi Kornél

Ábrányi Kornél
Ábrányi Kornél
(1822–1903) zeneszerző, karmester, a Zeneakadémia tanára. 1860-ban indította el a Zenészeti Lapok c. folyóiratot. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:6.