Ambrus Zoltán

Ambrus Zoltán
Ambrus Zoltán
(1861–1932) író, műfordító, kritikus. A Hét[PIM] egyik alapító tagja, később a Nyugat[PIM] munkatársa volt. 1903-ban
Voinovich Gézával
Voinovich Géza
megindította a Klasszikus Regénytár c. sorozatot.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankához
Holics Janka
írt 1925. január 5-ei levele szerint 1905-ben kezdte el becsülni Ambrus Zoltán művészetét. Az először
Fallenbüchl Zoltán
Fallenbüchl Zoltán
által közölt források arról tanúskodnak, hogy bár nem volt köztük szoros barátság, Ambrus is méltányolta Móricz munkásságát: keltezetlen (
Fallenbüchl
Fallenbüchl Zoltán
kiadásában 1911. szeptember 22–23. körülre datált) levelével a Fortunatus c. darab Nemzeti Színházban[PIM] való előadatásáért járt közben
Tóth Imrénél
Tóth Imre
. Forrás: Fallenbüchl Zoltán, "Móricz Zsigmond Ambrus Zoltánhoz írt levelei", Irodalomtörténeti Közlemények 59 (1955): 474–476.; Ambrus Zoltán, "Tóth Imréhez", [1911. szeptember 22–23.], in Ambrus Zoltán, Levelezése, szerk., jegyz. Fallenbüchl Zoltán, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 201.; Móricz Zsigmond, "Holics Jankának", [19]25. jan. 25., in Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:168–174.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.; Lőrinczy Huba, "Ambrus Zoltán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:35–37. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.