Alexander Bernát

Alexander Bernát
Alexander Bernát
(1850–1927) filozófus, esztéta, művészeti író, egyetemi tanár, az esztétikai tanszék vezetője.