Kiss József

Kiss József
Kiss József
(1843–1921) költő, lapszerkesztő, a 19. század második felének egyik legjelentősebb magyar lírikusa. Első sikereit
Arany János
Arany János
hatását mutató balladáival szerezte. 1870-től 1873-ig a Képes Világot[PIM] szerkesztette, 1890-ben megindította A Hét[PIM] c. folyóiratot, mely sokáig a modern magyar irodalom vezető orgánuma volt, és a későbbi Nyugat[PIM] fiatal írói számára biztosított lehetőséget a megszólalásra és a kísérletezésre. 1910-ben szembefordult a Nyugat szellemiségével, ezt követően tekintélye és A Hét népszerűsége is folyamatosan csökkent.
Móricz Zsigmonddal
Móricz Zsigmond
való kapcsolatáról keveset tudunk.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint nem jöttek ki jól egymással. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 460.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:928.; Imre László, "Kiss József", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1052–1053.