Új irodalmi lehetőségek

Halasi Andor, 1915-11-15


facsimile
ÚJ IRODALMI LEHETŐSEGEK  
  Szerkesztő Uram! Felszólított, hogy írjak „új irodalmi lehetőségekről“. Egyszerűen be fogok számolni arról, milyen lángokat srófolt fel bennem lapjának címe, kézfogása: A Tett.  
  Napnyugaton, az intézmények, a cselekvő jogok és szabad verseny földjén, közvetlenül a fegyverek jogát megelőzőleg, új bölcselet keletkezett: a pragmatizmus. Tettekkel ismerjük meg az életet, csak közös egybeolvadó tettel érthetjük meg egymást, a tettünk világa mellett válik világossá a világ. Ezeket hirdeti az új bölcselet. A megismerés forrása nem a tapasztalat, hanem a megérzés, az intuició. Tapasztalatokkal csak hasonlóságokat és eltéréseket, külső jegyeket állapíthatunk meg, de a dolgokban a lényeg fontos, az, ami az egész világon csak ott található s ezt csak megsejtéssel, átéléssel, tettel érthetjük meg bensőleg. A cél nem is a megértés, hanem a mozgás, az energia sodra. A megfejtés: az akarat, a melynek parancsa, erkölcsi parancsa, mindennél világosabb, forrása, végső megokolása: titok. Ez a dinamikus világnézet a tettben találja az értékek szivét s itt keresi az abszolutumot. A tett fejti meg, ez váltja meg az életet. Cselekvés közben a problémák görcsei megoldódnak, a kétkedés köde felszakad, a rest erő elevenné válik, a sötét félelem izzó lámpává nemesül. A tett győzi le a természet akadályait, az atavismust, az elfogultságot. A tett a szolidaritás, a lelkiismeret, az erkölcs és a hit. A tett: az ember. A tett: a kiválogatódás, az evolució, az érték. A tett: a jövő.  
  Ebben a produktiv világképben megértjük az utcán siető embereket. Nem kérdjük tőlük, mint a „minden mindegy“ tetanuszos bölcsei: hova rohantok, van-e értelme a sietségeteknek? Mert, látjátok, ezek a siető lábak és karok hajtják az élet kerekeit, a dolgozó agyvelő sinein gurul előre az emberiség. Ebben a folyton előre sietésben egyenesedett az ég felé az ember gerincze, ettől vált le a homlok faláról a vastag, kérges izomkötés, egyenesedett a váll, szabadult a kéz s hajlott, finomodott a remek ember, aki valaha csuf, idomtalan és gyámoltalan barlanglakó volt.  
  Csak fusson műhelyébe a munkás, hivatalába a hivatalnok, boltjába a kereskedő, gyalupadja mellé az asztalos, sürögjenek, forogjanak, mert az élet túlhosszú arra, hogy az értelmén merengjünk s túlrövid arra, hogy eleget cselekedhessünk. A dolgozó emberek hordják vállaikon az életet, ők öntik egyik tenyerükből a másikba az élet örömeit s kacagnak hozzá.  

facsimile
  Csak tiporják az akadályokat, nyugtalan lábaikkal szakítsák egymásután a hínárokat: a nyálkás tagadást, a görcsös mozdulatlanságot. Állítsanak és dolgozzanak, mert szép a munka sikere, a mikor az erő támadási pontja utat ír le. Ezek a miriádnyi apró utak, ezek a kiröppenő nyilai az emberi energiának, ezek hóditják meg az ember számára a földet. Egy bűnt ismerünk: a meddő mozgást, a rest lelkiismeretet, a roncsoló erőt, a fejlődés ellen úszást, az önrombolást, az értékek közönyét: az önbénítást.  
  Mámorosak vagyunk az evolució szépségeitől, gyönyörködünk az erkölcsi emberben, aki külömböztet, állít, cselekszik s az evoluciót szolgálja. Részegek vagyunk a lelkiismeret tüzes szeszétől, amely lángoló borrá forrja a vér szennyes mustját s megakadályozza az élet ütőereinek elmeszesedését.  
  Csattogjon az élet, a kövezet és a műhely, csengjen a vas, a csont, a lendítő gondolat, verje a munka szikráját a kő és az ész, rázzák meg egymást a villám erejével a dolgos kezek. Fusson a láb és a toll. Égesse arcunkat a siker rózsája. Legyünk férfiak és gyermekek. Tevékenykedjünk mint a tűz és aludjunk mint a tej.  
  S a költő!  
  Nyissa ki fülét e boldog lármára, dadogjon és daloljon, mint a hegyi zuhatag, legyen a verse darabos, mint a tett s játékos, melódiákat zengő, mint a vágy. Adjon erőt a gyöngének s gyöngédséget az erősnek. Bujjon ki az esztétika ékszertokjából s álljon az élet kellős közepébe. Álljon a viharba, lobogjon a ruhája és az üstöke s mondja el, mit hallott. Ne csak magát szeresse, ne pusztán magát keresse. Találja meg a testvéreit és tartsa fön bennük a hitet. Kacagjon, hogy mások is kacagjanak. Örüljön és tapsoljon s a tapsának ezermillió cél lesz a visszhangja. Ne benyomásokat keressen, hanem adjon: érzéseket és gondolatokat. Mondja a magáét, de mindenkinek a nyelvén. A szépséget tegye kényúrból baráttá és testvérré. Tárja szét a két kezét s engedje, hadd foghassa meg mindenki.  
  Az impressionismus az úri tétlenség, a céltalanság, a felelőtlenség, az inyenczség, a romlás költészete volt. A szkeptikus empirismusból született, a mely a világot viszonylagosságokká tépte, semmit sem igazolt, mindent elfogadott s a megismerés meddő passziójának élt.  
  Az élet fenn akar maradni. A jelen napokban fölébe került a költészetnek. A tettek korát éljük. Az irodalom várja a felmentő seregeit.  
  A tett világnézete hívja – és meg fogja teremteni a maga költőit, az új irodalmat.  
 
Halasi Andor
Szerző [VIAF] és [PIM]