Kiss József – Weiszmann Testvérek Könyvnyomdája (1880-05-26)


facsimile

Tekintetes Weiszmann testvérek uraknak  

Budapesten  

A kérdéses fordítás 1874-ben jelent meg
a Silberstein-féle „Pester Journal” tárcarovatá¬
ban; azonban nagyrészt csak kivonatosan és az
eredetitől eltérő befejezéssel. Egyes részei hasz¬
nálhatók volnának, az egész: nem. Sajnálom, hogy
a fordítás többé birtokomban nincs, s így nem
is szolgálhatok vele. A „Múzeumi Könyvtárban”
mindenesetre megtalálható lesz.  

Tisztelettel maradtam  

Kiss József  

Temesvárott, 1880, május 26.-án