I. sz. melléklet - Gróf Teleki László munkamódszeréről

Teleki László egyik töredékben maradt nevelési írásában a következőket adta elő munkamódszeréről: „Minekelőtte pedig ezen munkához fogtam volna, elolvastam egy nagy részit azon német és francia könyveknek, amelyek a nevelés módjáról vagy annak egyik részéről szóllanak, de kéntelen vagyok megvallani, hogy azok közül egy se tett nékem eleget, és azért úgy is rendeltem el magamban, hogy ezen munkámban egészen a magam gondolatát kövessem, azaz azt, amit én csekély átallátásom által legjobbnak találtam. Azért hát, ámbár ez nem fordítás, hanem az anyai nyelvemen originális munka, mindazonáltal önként megengedem, hogy ezen munkámban sok olyan találtatik,
[szerkesztői feloldás]
amelyeket más
munkákban is fel lehet találni; ugyanis a mai világban lévő sok könyvekre nézve, nálamnál mélyebben gondolkodó és jártasabb fő kívántatik arra, hogy akármely tudományban egy egészen originalis munkát írhasson. Igen úgy látom, hogy már a mai világban nagyobb részint száz könyvből a százegyediket
[szerkesztői feloldás]
írják meg
, és ha az jól vagyon írva, elégséges érdem marad magában.” A nevelésről. Bévezetés.