Tükör 1914

 
facsimile
 
 173 
Globális
 
  okt. 19  
  Eső van  
  Egész éjjel nyugtalanította két terv. A
[szerkesztői feloldás]
darabra
se gondolt, folyton ezene dolgozott a feje. Meg is viselte,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a gondolkodás formája a parancsolás volt. Most
[szerkesztői feloldás]
nem
az írásban gondolkozott, hanem úgy: „Ide 10 birset teszünk, fóliba 10
[szerkesztői feloldás]
darab
szilvát.” Alatta fölássa és mákot bele… Levágunk ujabb 3 métert, igy 6 méteren két sor gyümölcsfa lehet, apró törzsű, ássa csak ki a gödröket… Az alsó kerítésnél is kiássa a 16 gödröt a nyárfáknak s a télen felibe ki csákányozza a szilvafa tuskókat felibe… Ha tudnék olcsón apró hagymát keriteni, az egész
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
-be azt tennék… 200 négyszögméter lehet rajta 10 cmre 10×10 = 100 = 20.000 Ojjé, hány kiló lehet az? No annyi nem is lesz. Legfeljebb felényi… Egy  

facsimile
  kilóra mehet 20
[szerkesztői feloldás]
darab
. Akkor is 10 mázsa hagyma. Kilója 30 fillér az 300 korona volna! Óriási... Az persze nem is lehet, hogy 200 négszögméter 300
[szerkesztői feloldás]
koronát
hozzon vagy nem terem annyi, vagy olcsóbb. Talán 5
[szerkesztői feloldás]
korona
egy kiló, akkor is 100
[szerkesztői feloldás]
korona
a munkadíjat csak kifizeti!  
  Reggel lemenve  
  egy kiló 20
[szerkesztői feloldás]
darab
épen vegyesen, egy igazi nagy sincs bene, inkább aprók.  
  dughagymából félkiló 73
[szerkesztői feloldás]
darab
, de igen nagyok.  
  1 kg 150
[szerkesztői feloldás]
darab
lesz 7.5 kg
 
  Alig várja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
felkellhessen. Hat órakor már lesi jön–e az
[szerkesztői feloldás]
ember
. Félhétkor felugrik felkél, kimegy – esik az eső.  

facsimile  
 
 
 174 
Globális
 
  Koronázók
*
Ferenc József koronázását 1867. június 8-án tartották a budai várban. A szertartáshoz hozzátasrtozott az ünnepélyes felvonulás Budapesten.
 
 
[betoldásjel]: .
 
 
  – A koronázáskor ott volt.  
  – Igen… A mán rígen vót. Nem is tudom, 66?  
  – 67  
  – 67.  
  – Ott volt?  
  – ott. A lánchídnál koronáztak
[betoldás innen]
[betoldásjel]: .
– Én nem is tudom biztosan, nem ekkor gyütt be a kiloszámra való kenyér… Bárhanem… Bárha nem akkor gyütt be…
[betoldás]
Ahol az izé, fiákerek számára való promonad
*
Sétány (francia).
van.
Pozsonyba
Pozsony
is van szinte olyan izé.  

facsimile  
 
  Görgei  
  – Eccer így
[szerkesztői feloldás]
ember
Tótfalusi
Tahitótfalu
, a szokott járni vontatni, és szinte szeretett ivogatni… Ott jött el
kocsival
[javítás]
a villánál, s nekem szinte egy
tótfalusi
Tahitótfalu
emlegette, az ott dógozott nála a kertbe… Osztán a
[szerkesztői feloldás]
kocsisember
meglátta; kinél szokott ülni Görgei jobbódán; s azt kiatta neki: Hé az anyád istenít te adtad el az országot!  
  Micsoda. Görgei leszaladt a puskáér. De azér annak is
[szerkesztői feloldás]
volt
esze, közécsapott a lovaknak s itt most a sték van, ahol kanyarodó van, ott gyön le a várbul a kőfal. Ott elment, a kőfal eltakarta. Mondta a
tótfalusi
Tahitótfalu
„bácsi magának szerencséje vót,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a kőfal el-  

facsimile
 
 179 
Globális
 
  – van-e bácsinak kabátja vagy nadrágja.  
  – Hogyne vóna,
[szerkesztői feloldás]
minden
rosz.  
  – Agyja el.  
  – Eladom,
[szerkesztői feloldás]
Hogy
veszi
[szerkesztői feloldás]
meg
,  
  – Látni kén.  
  – Lássa. Rajtam van
[szerkesztői feloldás]
Mindenem
.  
  – Azt ugyse adja el.  
  – Hogyne adnám, eladom
[szerkesztői feloldás]
csak
agyja már az árát,
[szerkesztői feloldás]
hogy
vehessek ujat rajta.  
  A
[szerkesztői feloldás]
cigányasszony
el.  
  – Vegye
[szerkesztői feloldás]
meg
az ásomat, oszt agyjon annyit érte,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne kelljen többet ásni véle.  
  Aztán csönd.  
  – Az istállóját, még utójjára annyira mennénk, hogy
r
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
uha se lesz, ha a vonat is összeszedik.
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 

facsimile
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  ügyvéd  
  facsemeték  
  nagykereskedők  

facsimile
 
 180 
Globális
 
  – az a gyenge
retenyő
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
mind
lehervad. Igen, a szőlő gyenge hajtása,
*
A jegyzetköteg még egy számozatlan üres oldalt tartalmaz.
 

facsimile  
 
 
 237 
Globális
 
  Sipos 1914  
  – Gyülülnek bennünket, gyülölnek a szó szoros értelmében, de én öltem őket. Mért adott a király koronát a 7 ezredek zászlójára és
[törölt]
« arra »
osztrákra
[javítás]
nem?  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
dühösek a mostani cimerért? Óriási
[szerkesztői feloldás]
hogy
két oldalt van a két címer és középen az osztrák uralkodói kis címer. És jobbra
[szerkesztői feloldás]
van
a magyar cimer. Ez a fő! Jobbra
[szerkesztői feloldás]
van
. Már azt
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom kicsinálta, de biztosan Tisza tudja.  
  Míg
[szerkesztői feloldás]
nem
ismerte őket, addig
[szerkesztői feloldás]
nem
bánta. Hogy
[szerkesztői feloldás]
megismert
most utálom  

facsimile
 
 238 
Globális
 
  De azt
[szerkesztői feloldás]
meg
kell adni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a zenei életük sokkal gazdagabb
[szerkesztői feloldás]
mint
a mienk.  
 
  Katonatisztekkel
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet irodalomról beszélni. Kutyák, lovak
[szerkesztői feloldás]
meg
asszonyok.  
  Semmi, de semmi.
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnak, de alapismereteik nincsenek.  
  Az evés! az
[szerkesztői feloldás]
mindenesetre
fontos hol lehet olcsón étkezni.  
  Asszony! Az az egyetlen téma  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Az
[szerkesztői feloldás]
meg
is érdemli.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
csak
beképzelés, már bocs. kérek  

facsimile
 
 239 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
nekem,
[szerkesztői feloldás]
hanem
nektek.  
  – Nekem nem! ...  
  – Hát fontos
[szerkesztői feloldás]
mindenesetre
, de
[szerkesztői feloldás]
nem
annyira. És nekik
[szerkesztői feloldás]
nem
az a fontos, ami
[törölt]
« nekünk »
igazán fontos,
[szerkesztői feloldás]
hanem
az ami a
[szerkesztői feloldás]
legkevésbé
nemes és szép bene.  
  És ez már
[szerkesztői feloldás]
megmarad
.  
  Háború után az aktív tisztek vesztesége
[szerkesztői feloldás]
nem
tesz ki 20%–ot. Legalább a mi ezredünknél ugy
[szerkesztői feloldás]
van
. És az is fiatal tisztecskék.  
  S még azt beszélik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
aktivak nélkül
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet háborút viselni. Ej
[szerkesztői feloldás]
dehogy
[szerkesztői feloldás]
nem
.  

facsimile
 
 240 
Globális
 
  – Vannak 35-40 éves tartalákos tisztek és egy 21 éves aktiv
[szerkesztői feloldás]
hadnagyocska
a századparancsnok.  
  Egyszerű a magyarázat,
[szerkesztői feloldás]
mindig
hátrább vannak,
[szerkesztői feloldás]
mert
ők a parancsnokok.  
  – Áh értékesebb! … Hát mit kell ott csináli?
[szerkesztői feloldás]
mindent
a tartalékosok csinálnak.  
  A háboruba ilyen kisebb tisztnek egyéb kötelezettsége és dolga nincs:
[szerkesztői feloldás]
csak
hideg vér. És ott lenni a katonáik közé. Hát mi stratégia kell ahoz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy dombot
[szerkesztői feloldás]
megrohamozzon
?  

facsimile
 
 241 
Globális
 
  étel  
  csudaszürke leves = egy kis rizs, vizbe főzve s egy kis zsir a nyakába öntve.  
  a titkár = izének
[szerkesztői feloldás]
mondják
a titkárt a tisztiszolgát. No most lesz cigarettánk, jön a titkár úr.  

facsimile
 
 242 
Globális
 
  A
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
paraszt tanulékonyságáról az a vélemény,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
nagyon
magas.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tanulékony. Makacs. És
[szerkesztői feloldás]
csak
akkor
[szerkesztői feloldás]
mondja
[szerkesztői feloldás]
hogy
igen, ha a maga kárán tanul.  
  – Igaza
[szerkesztői feloldás]
volt
a zászlós urnak, – a földet hátra hányja, ne előre.  
 
  A Dobedón azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
.  
  – Zászlós úr, beszélje má rá ezeket
[szerkesztői feloldás]
hogy
csináljanak már egy ángriffet
*
Támadás (német).
. Hagy tudjuk
[szerkesztői feloldás]
meg
mit tudnak ezek! …  

facsimile
 
 243 
Globális
 
  Ez az orosz fronton is
[szerkesztői feloldás]
volt
. Ott
[szerkesztői feloldás]
volt
alkalmunk Angriffolni
*
Támadni (német).
. De itt igen keserves kivárni.  
 
  Ha egy ellenséges állst elfoglalnak. A baka
[szerkesztői feloldás]
nem
az törődik
[szerkesztői feloldás]
hogy
biztosítsa magát az ellenség ellen támadása ellen,
[szerkesztői feloldás]
hanem
kutat
[szerkesztői feloldás]
minden
rongyot kiforgat. S ha parancs –
[szerkesztői feloldás]
hogy
menni, iszonyuan el
[szerkesztői feloldás]
van
keseredve.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Látszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
szegények.  
  – Kell neki, a
[szerkesztői feloldás]
legkisebb
rongyot is kirángatja.  
 

facsimile
 
 244 
Globális
 
  – Engem egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
hozott ki a sodromból a háboru, ha holnap azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
[szerkesztői feloldás]
hogy
béke: én a
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
lelki nyugalommal ülök le az asztalomhoz és végzem a munkámat  
 

facsimile  
 
 
 245 
Globális
 
  márc 20  
  Hajón a zászló.  
  Csak ketten vagyunk fedélzeten. Én meg az öreg nemzeti zászló. Ez egy egész derék zászló, a szél legkisebb rezgésére lebeg, dagad, lobog, és mindig szép fodrot, hullámot, rajzot vet,
[szerkesztői feloldás]
mintha
[törölt]
« ő a »
saját karakterét lobogtatná
[szerkesztői feloldás]
meg.
Piros szövete mélyebb szint vett már, zöldje fakóbb lett, fehérje földsárga. Szinei összehangoltabbak, tompábbak, családiasabbak, nem zöld, haragos vörös, nem szűzi fehér,
[szerkesztői feloldás]
mint
fiatalkorában csak egy dolgot
[szerkesztői feloldás]
nem
felejtett az öreg zászló, a lebegést, a lobogást, a más akarata szerint való ezer fodorodást; mióta szövete hitványabb, még jobban birja ezt a karakter vonását… oda van kötve a hajó farához, maga után vonszolja a rozoga nagy élethajó… Mi vagy öreg lobogó? Vén becstelen ki vagy? Politikus?
[törölt]
« Művész »
Kalmár?
[javítás]
[törölt]
« Ujság »
Iró?  

facsimile  
 
 
 246 
Globális
 
  Barta Lajos  
  Hiába akarja sután jön ki a bókja s a tréfája. A szamár az ölebet utánozván lábait felrakta gazdája vállaira. Paraszt esetlenséggel milliószor találkozik az emberek, mikor nehéz és ormótlan szellem tráfélni akat. Gál Mózes szólván:  
  – Hol vegyek egy mázsa buzát?  
  – Mire az neked? Osztán van neked annyi földeld ahol egy mázsa buzát el lehet vetni? Sok ám az! Ő azt hiszi, azt ugy kell vetni, sürjen Ritkán vetik azt hallod. Mibe akarod vetni, te?  
  – Virágcserépbe. Aztán kiültetetni  
  – Haha, mondom.  
  Ez az egész lehetne kedves és kellemes is: de ostoba, de hencegő, de sértegető.  

facsimile
 
 247 
Globális
 
  Szegény Barta Lajos, akitől ez a három, az
armer tenger
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
től távol van, megint sértővé lesz, vagy izetlenné szót szólva:  
  – Néztem, mért van kivilágitva az előszoba. Nem szokott.  
  – Gyakran látod?  
  – Nem, nem szokták azt felgyujtani, azt a lámpát. De most már tudom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
neked szól az illuminatió
*
Kivilágítás (latin).
.  
  – Ejj, ej, te tréfálni is szoktál?  
  Elresteli magát
[szerkesztői feloldás]
mert
tréfája csakugyan a tekintély leszállítására való volt.  
  – Ritkán,
[szerkesztői feloldás]
nem
értek hozzá – s nyakát tekerve a plafon felé nevet magán. – Ugy bámulom azokat, akik
[szerkesztői feloldás]
meghallják
a jó adomát,  

facsimile
 
 248 
Globális
 
  felveszik, elviszik egy darabon, ott hadják, tovább viszik egy kilométeren s ott ujra leadják... – s rosz fogaival nevet, – én összesen három adomát tudok, azt is diák koromba tanultam, azóta egyet se tudok se többet, se kevesebbet.
[szerkesztői feloldás]
csak
ezt a hármat.  
  – Mondd el.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
nem
, – s nevet kopasz homlokát magasra, hátra emelve.  
  – Na, könnyebülj
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  – Nem, – csóválja a fejét, azzal a konok, türelmetlen, semmibe senkit
[szerkesztői feloldás]
nem
vevő hangon, ahogy
[szerkesztői feloldás]
csak
Oláh Gábor tud még hátat fordítani.  

facsimile
 
 251 
Globális
 
  – igen
[szerkesztői feloldás]
megijedtem
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő porokkal elhajt s kicsal az udvarra,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a szobába
[szerkesztői feloldás]
meghallják
, hát
[szerkesztői feloldás]
csak
megyünk ki.  
 
[szerkesztői feloldás]
mondott
[szerkesztői feloldás]
mindféle
dolgokat.  
  kidobta Jenőt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
megbecstelenitette
a házát, gondoltam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kidobta a cselédet, de maga
[szerkesztői feloldás]
mindenikkel
kikezd.  
  – Jaja,
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
mondhatom
én
[szerkesztői feloldás]
meg
nekik, jaja, minek is
[szerkesztői feloldás]
van
szegény
[szerkesztői feloldás]
ember
a világon.  

facsimile
 
 252 
Globális
 
  – ha ő azt
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
merné
neki
[szerkesztői feloldás]
mondani
, ő
[szerkesztői feloldás]
meg nem mondja
,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja,
[szerkesztői feloldás]
csak
szeretne elmenni. Az úr olyanokat összebeszél
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő fél.  
  – Nincs ereje  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy nincs,
ugy
[szerkesztői feloldás]
megfog
.  
  – Mit
[szerkesztői feloldás]
mond.
 
  – Én kimegyek a harctérre
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
úr, hiszen
[szerkesztői feloldás]
megsebesül
.  
  – Én 3 évig golómentes vagyok.  
  – Pénzt akarok adni neki  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
kellek megint a fiatalember kell.  

facsimile
 
 253 
Globális
 
  Hazajövök, ugy
[szerkesztői feloldás]
meg volt
ijedve,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy gyerek, akit rajta kapnak.  
  – Akkor hijt ki a folyoson
[szerkesztői feloldás]
mert
itt
[szerkesztői feloldás]
mindenki
[szerkesztői feloldás]
meghallja
.  
  – Ne kiabálj.  
  – Elkzedi
[szerkesztői feloldás]
hogy
a lány trágár nótákat énekel, olyant,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kiszaladt a szomszéd.  
 
  – Vigyél sanatoriumba  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok 40
[szerkesztői feloldás]
koronát
fizetni.  
  – Moravcsikban.
*
Moravcsik Ernő Emil elmekórtan szakértője, késöbb az Igazságügyi Orvosi MEgfigyelő és Elmegyógyító Intézet vezetője. Az ő nevéhez fűzödik, és az ő ötletei alpján épült fel 1908-ra az Elme- és Idegkórtani Klinika új épülete.
 
  – Oda?
[szerkesztői feloldás]
hogy
gondolja,
[szerkesztői feloldás]
van
nekünk a boldok háza.  

facsimile
 
 254 
Globális
 
  – Előállt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő semmi áron
[szerkesztői feloldás]
nem
adja oda a fiait. Ha igaz, ha
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
  – Miért?  
  – Mert a Jenő
[szerkesztői feloldás]
nagyon
erős. És tönkreteszi a fiát.  
  S
[szerkesztői feloldás]
hogy
szerette addig.  
  – Ő csinált olyan dolgokat üldüzte ez a lányt. Azelőtt
[szerkesztői feloldás]
mindig
ki akarta dobni.  
  – Egy félóra mulva már megint dobálta ki  
  – Nincs pénze
[szerkesztői feloldás]
mondom
neki, majd elsején.  
  A lánynak
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kitudom fizetni  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
kapok most lányt  
  – Kirugom magát és  
 

facsimile  
 
 
 305 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
46–os  
  A tordai malac  
  I. Szerelmes fiatal pár. Csókoloznak; az öregek előre
[szerkesztői feloldás]
megbeszélik
, aztán lesik s rajtukütnek és kész az eljegyzés.
[szerkesztői feloldás]
Megfogják
a fiút.  
  II. Sütés főzés, irtóztató ételrakást hordtak össze. A fiatalok
[szerkesztői feloldás]
ahogy
félre szorítják, egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
csak
[törölt]
« arra »
a lakomáról
[szerkesztői feloldás]
van
szó, kiket híjnak
[szerkesztői feloldás]
meg
, mit esznek, ki a násznagy.  

facsimile
 
 306 
Globális
 
  a fiataloknak semmi szavuk a legény egész elkeseredik.  
  Egyszer
[szerkesztői feloldás]
csak
körülnéz az anyós és felfedezi
[szerkesztői feloldás]
hogy
nincs malac!  
  Nagy rémület s az anyós azt mondja  
 
[törölt]
« Ha nincs malac »
Malacot keress fiam !  
  Futkosás a malac után.  
  Hentes  
  Gazda  
  9 fias disznó, a gazdája mégse ad  
  A legény
[szerkesztői feloldás]
megunja
, neki  

facsimile
 
 307 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
malac kell,
[szerkesztői feloldás]
hanem
lány s az megvan, ezzel beül a kocsmába és iszik.  
  Pityókosan megy haza az anyós nagy ijedelemmel fogadja.  
  – Nincs malac?  
  – Nincs  
  – No ha nincs malac, nincs mennyasszony.  
  – Nincs?  
  – Nincs.  
  – No ha nincsen
[szerkesztői feloldás]
Mennyasszony
, nem is kell!  
  Sarkon fordul s elmegy.  
  Nagy rémület  

facsimile
 
 308 
Globális
 
  III.  
  Nagy rémület  
  Utánaküldi az urát, aztán utánamegy ő maga s a fiu
[szerkesztői feloldás]
nem
jön vissza.  
  Végül a lányát küldi.  
  A fiu visszajön  
  akkor az urát küldi a malac után.  
  az hoz malacot, lop a 9 malac közül s mikor a fiú ujra ugyanugy
[szerkesztői feloldás]
megcsókolja
a lányt, mint az I
[szerkesztői feloldás]
felvonásban
 

facsimile
 
 309 
Globális
 
  az öregedő szülők a malaccal toppanak be hozzájuk.  
 

facsimile  
 
 
 310 
Globális
 
  A debreceni lunátikus
*
Holdkóros (latin).
 

facsimile  
 
 
 311 
Globális
 
  Kerek Ferkó  
  I. Ferkő lovagol végig a városon
[szerkesztői feloldás]
hogy
ablakból kinéznek a lányok. Mariska izgatottan lesi és utána bámul. Az apja bejön  
 
[törölt]
« Ferkó har »
 
  és észreveszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az urfi után nézett,
[szerkesztői feloldás]
megfenyegeti
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne ábrándozzon, aztán kimegy, szekérre ül és ki a tanyára a családjával.  
  Ferkó lovagol majd ugyanazon az uton  

facsimile
 
 312 
Globális
 
  szekeren mennek
[szerkesztői feloldás]
emberek.
 
  Ferkó hazaér a pusztai kastályba.  
  Otthon agarakat hoztak az öreg úr felkötteti őket.  
  Ferkó az apjának a vállára csap  
  – 5000
[szerkesztői feloldás]
forint
volt az a két agár.  
  Az apja felbőszül, kitagadja, ha
[szerkesztői feloldás]
csak meg nem
házasodik.  
  Ferkó megígéri
[szerkesztői feloldás]
hogy
bosszút áll. Lóra pattan és elvágtat.  

facsimile
 
 313 
Globális
 
  Az uton elvágtat a tanya előtt, Mariska utánanéz.  
  Az öreget
[szerkesztői feloldás]
meglátja
,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a gulyát nézi, megáll.  
  – Van lánya gazduram?  
  – Van.  
  – Megkérem a kezét.  
  – A kezét?  
  – Azt.  
  – Nem ugy megy az uram! Nálunk az a szokás, hogy a lányt az anyjától kell kérni a násznaggyal  
  Ferkó lóra ül  

facsimile
 
 314 
Globális
 
  s odafenyeget a kastály fel.  
 
  II. A kocsmában senki sincs, egy pár paraszt s 3 vigéc.  
  Ferkó jön, kiutasítja őket és a vigéceknek aláír.  
  10 mázsa olja  
  1 gózcséplőgép  
  1200 kötet regény–  
  Elküld a tanárokért.  
  Jön a két tanár, aztán jön a  

facsimile
 
 315 
Globális
 
  többi korhely cimbora. A tanárok
[szerkesztői feloldás]
megijednek
.  
  Elmennek,
[szerkesztői feloldás]
megkérik
a lányt.  
  Az asszony kap rajta.  
  A férfi konok,
[szerkesztői feloldás]
nem
szól.  
  A lány kikosarazza.  
  Az apa
[szerkesztői feloldás]
Meg
[törölt]
« csókolja »
Meg
[törölt]
« a hátát »
[szerkesztői feloldás]
veregeti
[javítás]
a hátát
[javítás]
.  
 
  III. A kérők visszemennek a kocsmába. Ferkó dühös lesz és 100 liter bort parancsol, mulatás, közben suttyomban jönnek be a kérők,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kis kocsmába.  
  Ferkó dühös lesz és két bandával megy éjjeli zenét adni,  

facsimile
 
 316 
Globális
 
  Mariska gyufát gyújt.  
  Aztán
[szerkesztői feloldás]
megszökteti
az apja, anyja.  
  Szekér ki a tanyára.  
  Utánuk Ferkó lovon.  
 
  IV. Mariska unatkozik a tanyán. kimegy sétálni.  
  Tó partján virágok vannak.  
  Ferkó megjelenik.  
  Nem tudja ki ez a szép lány, udvarol neki,  
  szerelmes lesz,  
 
[szerkesztői feloldás]
megkéri
 
  a lány a kalapját a vizre  

facsimile
 
 317 
Globális
 
  vizre bocsájtja, ez az ismerkedési ürügy. Ferkó csónakon kimenti.  
  – Hallom vőlegény.  
  – Igen, bolond fővel beleugrottam, egy parasztlányt megkértem, de az kikosarazott, hát ha még így elfogad…  
  – Köszönöm a más elvetett virágja után nem nyulok.  
  – Bocsásson
[szerkesztői feloldás]
Meg
. Ki maga?  
  – Mariska.  
  S ott hagyja Ferkó paff.  

facsimile
 
 318 
Globális
 
  V.  
  A majális  
  Ferkó
[szerkesztői feloldás]
megszökteti
Mariskát.  

facsimile  
 
 
 319 
Globális
 
  Ludas Matyi  
  Fortunátus
*
Móricz Zsigmond 1918-ban szindarabot jelentetett meg Fortunatus címmel.
 

facsimile  
 
 
 320 
Globális
 
  Lovászy Károly  
  – Hát – fizetik ki rögtön a pénzt,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
el
[szerkesztői feloldás]
van
fogadva
[szerkesztői feloldás]
van
cikke,
[szerkesztői feloldás]
vagy
verse?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem,
rögtön – fizetik ki, sőt ha már elő adták is 3szor el kell menni, míg kifizetik.  
  Bárdos soha se lehet tudni mikor
[szerkesztői feloldás]
van
ott, elmegye d.u., elmegyek érte, elkapom másnap míg
[szerkesztői feloldás]
meg
kapom a pénzt. Odaadok neki 3 verset, kér az elolvasásra egy heti határidőt. Egész Európában elég egy óra rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
3 verset elolvasson az igazgató, én röhögök,  

facsimile
 
 321 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
neki egy hét kell,  
  A Tátrában
[szerkesztői feloldás]
voltam
a multkor elfogyott a pénzem, s már 6 verset elküldtem Ungerleidernek és  
  irta egyik levelet a másik után,
[szerkesztői feloldás]
hogy
legyen szives döntsenek elfogadják–e vagy se, semmi válasz.  
  Táviratoztam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mivel házi szerzőnek tekintenek és a nevemet a plakátra tették, tehát legyenek  
  szivesek és – egy hosszu távirat volt – ha már a küldött verseimre se, legalább író előleget küldjék  

facsimile
 
 322 
Globális
 
  de rögtön 100
[szerkesztői feloldás]
koronát
.  
  Semmi válasz. De azon a napon mikor el kellett jönnöm, kapok egy lev. lapot,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„nálunk irói előleg bevezetve nincs”. Aláírás Ungerleider.  
  Képzelhetik milyen dühös voltam, azt hittem ha
Pestre
Budapest
érek pofozni fogok
[szerkesztői feloldás]
mindenkit
, de birka türelmem lévén hamarosan
[szerkesztői feloldás]
megbékültem
, legfeljebb
[szerkesztői feloldás]
hogy
elhatároztam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
többet feléjük se nézek.  
  És csakugyan jó hosszu ideig oda se ügyeltem.  
  Akkor a NewYorkban  

facsimile
 
 323 
Globális
 
  véletlenül találkoztam Hervayval, aki ott műv. intéző. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
 
  – Mi dolog,
[szerkesztői feloldás]
hogy
maga
Pesten
Budapest
van és felénk se néz! Adjon rögtön verset, verset ötöt de rögtön, kap érte 40 korjával azért 200 kort!  
  Jó, kezdem előlről és hozzáfogtam dolgozni, fel a karzatra és irtam.  
  – »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«
És
[javítás]
a bent lévő verseim?  
  – Majd elmodnom  
  Hervay elolvassa a verseimet, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
vannak jók, itt az utalvány.  
  Átveszem s akkor  

facsimile
 
 324 
Globális
 
  azt kérdem mi van a régi verseimmel.  
  – Milyen régiek?  
  – Hát az a hat db.  
  – Szerencsétlen, azt se tudja, hisz azokat régen előadták. Ennek sikere volt, ennek is.  
  – És az ára?  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
küldték meg?  
  – Szépek küldték. Hiszen magának legalább három expresz levelet írtam és
[szerkesztői feloldás]
nem
is válaszolt rá.  
  Ilyen állapotok
[szerkesztői feloldás]
vannak
itt kérem. Akkor aztán
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
azokról is  

facsimile
 
 325 
Globális
 
  240 kort.  
  A szinészek igen jól
[szerkesztői feloldás]
meg
csinálták magukat. Azoknak fizet havi 2000 kort, hogy kijön és tiz percig (utánozza) talán de az irót
[szerkesztői feloldás]
nem
becsüli.
[szerkesztői feloldás]
Pedig
a szinész tud előadni rosz dolgot és akkor nép lecsuszik. Volt már Olyan eset.  
  Öt-hat
[szerkesztői feloldás]
ember
– aki rendesen ellátja a pesti szinpadokat kabarészámmal. És
[szerkesztői feloldás]
csak
ezekkel kell leülni egy asztalhoz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
beszüntetik  

facsimile
 
 326 
Globális
 
  a munkát s
[szerkesztői feloldás]
meg
lesz oldva.  
  De azok
[szerkesztői feloldás]
nem
ülnek le soha.  

facsimile  
 
 
 327 
Globális
 
  Egy ártatlan asszony  
  Hosszukás finom arcán, valami zavar, félénkség
[szerkesztői feloldás]
van
és
[szerkesztői feloldás]
volt
pillanathoz szolgálatrakész modor. Mindig
[szerkesztői feloldás]
mindent megköszön
.
[szerkesztői feloldás]
Minden
kérdés és szó után.  
  A kiejtése kissé idegenszerű, könnyebben beszél valami idegen nyelvet talán angolt, de a magyart olyan finoman
[szerkesztői feloldás]
mint
egy francia.  
  A hölgyeim
[szerkesztői feloldás]
még
alszanak.
[szerkesztői feloldás]
Nem
zavarom őket. Előnyt adtam neki, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
, finom mosollyal.  
  Csukott szájjal mosolyog, de ha szól hosszu, egészséges  

facsimile
 
 328 
Globális
 
  igen gondosan csiszolt fogai erősen látszanak.  
  – Sok késésük
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – 40 perc.  
  – Nagyon sok, – kérdi tétován,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
nem
hall jól.  
  – 40 perc!  
  – 40 perc, köszönöm szépen.  
  Aztán
[szerkesztői feloldás]
megszólal
[szerkesztői feloldás]
mintegy
magyarázza mért kérdez. Mért zavar mást a kérdéssel.  
  – Még sosem
[szerkesztői feloldás]
voltam
erre.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyváradra
Nagyvárad
tetszik menni.  
  – Igen, uramhoz megyek.  
  – Katona?  
  – Igen tartalékos tiszt Rezerv. tiszt. Igen.  
  – És jó beosztása
[szerkesztői feloldás]
van
?  

facsimile
 
 329 
Globális
 
  – No isten a beosztásával
[szerkesztői feloldás]
meg volnánk
elégedve, de kár
[szerkesztői feloldás]
hogy
ép ide helyezték. Otthon is maradhatott volna szegény
Pesten
Budapest
.  
  – Most először jön hozzá
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
?  
  – Először  
  – Mikor megy vissza?  
  – Ugy gondolom, már kedden reggel otthon leszek.  
  – Mért olyan hamar.  
  – No isten, akinek 4 gyermeke
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad őket magába hagyni.  
  – Nincs velük senki a családból?  
  – De igen, a szüleim és a kisasszony is már öt éve
[szerkesztői feloldás]
van
mellettük.  

facsimile
 
 330 
Globális
 
  Valami igen finom és ezüstös hang s olyan ijedten néz, semmi sincs csukva a szivében.  
  – És milyen nagyok.  
  – Óh már nagyok,
[szerkesztői feloldás]
mert
a legkisebb 7 éves.  
  – Ach, akkor
[szerkesztői feloldás]
nagyon
el is puhítja őket a szeretével.  
  – Nem. Ugy
[szerkesztői feloldás]
vannak
szokva. Még sohasem
[szerkesztői feloldás]
voltam
tőlük távol. Most először el. De a férjet ugyabár
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad a gyermekekért elhagyni.  
  – De ha
[szerkesztői feloldás]
van velük
megbízható s a szülei! Két hetet is mulathat  

facsimile
 
 331 
Globális
 
  a férjével.  
  – Ach isten óvj.
[szerkesztői feloldás]
mert
a gyermekeket
[szerkesztői feloldás]
nem
hagyhatja el az anya. 4 gyermeket.  
  – Tulzott.  
  – A gyermekkel ugy kell, nem? Én félek, hogy azt a modern nevelést
[szerkesztői feloldás]
meg
is érezzék, nem, nem. Én egy napra se hagytam el őket soha… Mi ilyenek vagyunk a mi családunk
[szerkesztői feloldás]
mindig
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nem
volna szép a gyermekekről elfeledkezni. Nem igaz?  
  – De igaz?  
  Tétován néz.  
  Süketen  

facsimile
 
 332 
Globális
 
  Csak egy ilyen ártatlan és szűz lélekkel lehet ma az ő társadalmi állásában négy gyereke.  
  – Papa  
  szól ki az ajtón
[szerkesztői feloldás]
Nagyváradon
Nagyvárad
.  
  S már az tömzsi kis tisztiszolga
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kutya szólna be.  
  – Már
[szerkesztői feloldás]
van
hordár.  
  Az ura is feljött érte a kocsiba. Vastag, koszos ősz bajszu hadnagy; vadonatúj katona, a kabátja
[szerkesztői feloldás]
nem
gyűrött, a kamásnija
*
Lábszárvédő (régies).
sárga. Puha, gyöngéd, sutyi mutyi bácsi.  
 

facsimile  
 
 
 333 
Globális
 
  60–87  
  burkoló kocka  
  faanyagot kötik–e már  
  kut  
  tégla 1000–el több  
  fatartó  
  kemence  
  kávé  
  csokoládé  
   

facsimile  
 
 
 334 
Globális
 
  Heinrich Günter  
  Potetntes potentur agunt
*
A hatalmasok hatalmaskodva cselekszenek
 
  – ezt arra
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
hogy
adna neki egy
[szerkesztői feloldás]
koronát
 
 
jön
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egy
[szerkesztői feloldás]
forimtot
.  
 
  – hány gyereked
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – 3  
  – No szorgalmas
[szerkesztői feloldás]
emberek
szorgalomnak
[szerkesztői feloldás]
van
gyümölcse.  
  – s
[szerkesztői feloldás]
mind
lány.  
  – ajjaj,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  s kitátott üres fogatlan szájjal nevet.  
  – a bécsiek így
[szerkesztői feloldás]
mondják
N. T.  

facsimile
 
 335 
Globális
 
  Akiben a hiba van, ne tudjon arról.  
  Nevetséges aki  
  hatalmasabbnak  
  kellemetlenebbnek, szeretetreméltó  
  felvilágosultabbnak  
  képzeli  
  magát
[szerkesztői feloldás]
mint
amilyen  
  ha valaki tele adósággal  
  s
[szerkesztői feloldás]
meg
akar tanítani:  
  a
[szerkesztői feloldás]
meggazdagodásra
.  
  az elméleti praktikus  
  aki kidolgozza részletesen egy üzletnek a tervét.  

facsimile
 
 336 
Globális
 
  – Hajja!  
  – Tessék  
  – Jöjjön
[szerkesztői feloldás]
csak
ide olvasa el. Pl. ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
is én találtam ki. 370. „Itt most
[szerkesztői feloldás]
nem
is arról
[szerkesztői feloldás]
van
szó,
[szerkesztői feloldás]
hogy
szerelem
[szerkesztői feloldás]
vagy nem
, egyszerűen engedelmességet fogadott s azzal tartozik és teljesítenie kell.  
  Elnevetik magukat,  
  – És az mit felel rá?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
arról
[szerkesztői feloldás]
van
szó  
  Csönd.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
foghatja rá,
[szerkesztői feloldás]
mert
mióta a felesége vagyok
[szerkesztői feloldás]
csak
4
[szerkesztői feloldás]
vagy
5 regényt olvastam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
innen tanultam.  
  – Ki
[szerkesztői feloldás]
mondja
?  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
mindegy
. Valaki
[szerkesztői feloldás]
mondja
 

facsimile
 
 337 
Globális
 
  és ez elég, ki
[szerkesztői feloldás]
van
mondva… Nő
[szerkesztői feloldás]
mondja
, Matild… és az a nyavalyás is rugkapál, vergődik, de majd
[szerkesztői feloldás]
meg
bolondul.  
  Mosolyog.  
  – És azt is ugy szólítja a hölgy,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„hajja?”  
  Csönd  
  – Eztán térdre borulva fogok magához szólni s a két kezemet is fel tartom.  
  Nevetés. A férfi közeledik.  
  – Piszok… Piszok fajtája.  
  – Kinos.  
 

facsimile  
 
 
 338 
Globális
 
  Komikum  
  a férj akinek fizikai betegséget okoz a felesége veszekedése  
  1. ált. levertség.  
  2. fo. főfájás  
  3. fo. hascsikarás („már az anyósom is beszél”)  

facsimile  
 
 
 339 
Globális
 
  5000*2 = 1millió  
  1000.
[törölt]
« 000 »
: 64 =156  
  1600 × 4  
  6400  
  150 hold = 1km2  
 
[törölt]
« 150.000 »
 
 
[törölt]
« 300.000 »
 
  200
[törölt]
« 0 »
:15 =133  
  50  
  50  
  B= 364 km2 = 54,600 hold(!)  
   

facsimile
 
 340 
Globális
 
   

facsimile
 
 341 
Globális
 
   

facsimile
 
 342 
Globális
 
  76 km hosszú  
  átlag 6–7 széles  
  12 is
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  690 km2  
  45.4 km széles  
  7-10 közepes  
  103.500 hold  

facsimile
 
 343 
Globális
 
  VII  
  14b  
  600 kor  
  fiz 2600.– irod 2400.–  
  lakb 1000.–15 „ 1300.–  
  ipar 800  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
be
[szerkesztői feloldás]
van
választott  
  fiz 1500  
  lakbér 600  
  Szám 400  
  8–9000– 14  
  6–7000– 15  
  Medgyassi 200  
  Szt. Margit 200  
  fiz 1200.–  
  600.–  
  ipar 480 max  
  lakás 1100.–  
  anya 750.–  
  konyha  
  – kellett egy kesztyű  
  – kell uj cipő, reform ez
[szerkesztői feloldás]
meg
nincs is, a régibe jár.  
  – első az anya, cseléd már
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
néz.  

facsimile  
 
 
 344 
Globális
 
  – szövetkezetbe számla 130–146
[szerkesztői feloldás]
forint
azelőtt ez volt 70
[szerkesztői feloldás]
forint
és sokvolt  
  Egy mindenes cseléd  
  – azelőtt 3/4 kiló hust, most 1/4 –  
  – azelőtt 5 üveg bort, arról ma szó sincs.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
vállalhat d.u. munkát
[szerkesztői feloldás]
mert
a hét egyik felében de. a másikba du teszik.  
 
  Erre
[szerkesztői feloldás]
nem
lehe bazirozni a dolgot hogy többet dolgozzon.  
  A város azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
vagy segítek
[szerkesztői feloldás]
vagy
túlóráztatlak.  
 

facsimile
 
 345 
Globális
 
  Kaptunk 200
[szerkesztői feloldás]
forint
kölcsönt s azt felvettük,
[szerkesztői feloldás]
mert
neki akkor kellett kifizetni egy 100
[szerkesztői feloldás]
forintos
ügyvédi költséget.  
  – Mikor a fővárosba kerültem, négy évig
[szerkesztői feloldás]
volt
40
[szerkesztői feloldás]
forint
jövedelmem s az anyámat tartottam, beperelt a szabó.  
  Felvettük elment. A drágaságiból levonták.  
  20% drágaságiból adtak és akkor 25% kölcsönt
[szerkesztői feloldás]
ugyhogy
nekem most 7.00 a drágasági pótlékom
*
Drágasági pótlékot, a hivatalnokok kaptak a fizetésük mellé, a magas infláció, vagy a szolgálati városuk relatív drágasága miatt.
.  

facsimile
 
 346 
Globális
 
  Most kaptam húsvét előtt a négy havit 28 kor.  
  Mindent elköltem.  
  hétfő szabad  
  14 óra egy héten. rajz tavaly volt 26,
[szerkesztői feloldás]
mert
benyomták osztályba.  
  A Hétnél
*
Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny.
láttam
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
megy semmi. Az Uj Nemzedéknél
*
Politikai, szépirodalmi és közgazdasági folyóirat.
komiszul bántak el velem.  
  Az Alkotmánynál
*
Napilap
kell valaki a Sztrakonicky helyére,
[szerkesztői feloldás]
nem
baj,
[szerkesztői feloldás]
mindenütt
irhat az
[szerkesztői feloldás]
ember
jót.  
  Jött az Uj lap. összeköttetés miatt soronként 6 fillért. S belekerült a legnagyobb  

facsimile
 
 347 
Globális
 
  szarba Turi Pogány Kázmérnak tartja fen a helyet és tőlem fél.  
  Hevesi is annyit ér, jó de ő a klozeton irja,
[szerkesztői feloldás]
mert
ha
[szerkesztői feloldás]
nem
egy negyedórája ir egy cikket, de én nehezen dolgoztam…  
 
[szerkesztői feloldás]
Ugyhogy
most volt egy cikkem Cervantesról s felvitte az AzUjsághoz
*
Napilap.
s azért kapok 40 kort. Hát most
[szerkesztői feloldás]
megpróbálom
máskor is.  
  A Huszadik Sz-nak
*
Havilap.
irtam, de
[szerkesztői feloldás]
már
tárca lett belőle
[szerkesztői feloldás]
ugyhogy
gondoltam elviszem ide Wallen
[szerkesztői feloldás]
nem
szivesen fogadott.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nem
ért semmihez, az
[szerkesztői feloldás]
ember
elveszti a felelősség érzetét, ha
[szerkesztői feloldás]
mindent
leadhat. Egy nagy lapnál ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet  

facsimile
 
 348 
Globális
 
  tenni,
[szerkesztői feloldás]
mert
az
[szerkesztői feloldás]
ember
tudja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a neve ott
[szerkesztői feloldás]
van
és
[szerkesztői feloldás]
megnézik
.  
  Most fogok irni a Népszavának
*
Baloldali napilap.
, de az
[szerkesztői feloldás]
nem
fizet most
[szerkesztői feloldás]
mert nagyon
roszul áll.  
  Most Migray jött
[szerkesztői feloldás]
hogy
a Huszadik Századnak
*
Havilap.
írjak.  
  És most itt állok átitatva a szocializmustól s én beállok egy klerikális laphoz s egy idegen szót
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet leirni. Jön a szerk. és fogja a fejét, uraim már megint egy idegen szó.  
  – Mióta
[szerkesztői feloldás]
van meg
ez a  

facsimile
 
 349 
Globális
 
  lap?  
  – 14 éve  
  – És maguk
[szerkesztői feloldás]
még nem
tanították meg a népet egy idegen szóra.  
  Igy amellett
[szerkesztői feloldás]
mindenki
utálja az élesét is
[szerkesztői feloldás]
vagy
ugy
[szerkesztői feloldás]
van mint
a Népszavánál,
[törölt]
« ha »
ahol
[szerkesztői feloldás]
nem
röhögnek!  
  Már belépnék a pártba de
[szerkesztői feloldás]
nem
azért
[szerkesztői feloldás]
nem
lépek be,
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt–e kereshessem azt a 10 koronákat.
[szerkesztői feloldás]
Hanem
azért
[szerkesztői feloldás]
mert van
itt 50 kor előlegem s míg az le nincs dolgozva, addig
[szerkesztői feloldás]
nem
hagynak. Mivel azt  

facsimile
 
 350 
Globális
 
  sose dolgozom le hát most várom
[szerkesztői feloldás]
hogy
kapjak a fővárostól fiz. előleget és készpénzben adom
[szerkesztői feloldás]
meg
nekik.  
  A szerk.
[szerkesztői feloldás]
nem
tud irni egy betűt se, benne is
[szerkesztői feloldás]
van
a szerződésében,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
szabad irnia a lapba s ezért felvesz 6000 kort.  
  És most jön ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy minden
héten 2 nap fáj a feje.  

facsimile
 
 351 
Globális
 
   
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
meglátszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
7 hónapra születettség. Törpék számára való.  
  Ez egy spórolós
[szerkesztői feloldás]
ember
, aki ott is spórol, ahol
[szerkesztői feloldás]
nem
kellene.  
  – és a konstruktiv tehetsége nincs. Viccel
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és közben elfelejti s változtat.  

facsimile  
 
 
 352 
Globális
 
  Cigány Dezső  
  – Ugy magával sodort, hogy azért jöttem be…  
  – Tudja mit olvasok most? Homeroszt… Engem t.i. az a baleset ért,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
végeztem középiskolát. Más nézőpontból ez viszont szerencse,
[szerkesztői feloldás]
mert
a középiksloi tanárok legalább
[szerkesztői feloldás]
nem
rontották el előttem ezeknek az izét.  
  – A hernyó
[szerkesztői feloldás]
nem
mászta be a rózsát.  
  – Ugy van,
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
mondja
kétségbeejtő
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Miért
[szerkesztői feloldás]
nem
végezett
8.ikat
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
? – kérdi Nemo
*
Móricz Zsigmond.
elszántan  
 

facsimile
 
 353 
Globális
 
  Egy pillanatig hallgat, akkor igy szól.  
  – Mert kidobtak  
  Keményen és diplomatán hangsulyozza a szót.  
  – Igen kidobtak.  
  – Mért?  
  – Mert
[törölt]
« anya »
azt tartották rólam a tanárok
[szerkesztői feloldás]
hogy
rosz fiú vagyok… Ezt azért merem ilyen egyszerűen kimondani,
[szerkesztői feloldás]
mert
valóban azt látom most a fiamról, akibe az én karakterem nyilatkozik
[szerkesztői feloldás]
meg, hogy
igy
[szerkesztői feloldás]
van
. Őt is már rosz fiunak tartják,
[szerkesztői feloldás]
pedig
a legjobb fiu világon. Csak nyilt és  

facsimile
 
 354 
Globális
 
  őszinte és ahogy
[szerkesztői feloldás]
megindítják
, ugy halad előre. Pl. ha a pajtása azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, mássz fel a fára, ő felmászik. Az lentmarad. Ő felmegy. Ha mondták neki. Az a fiu nála fiatalabb, és a kisebb, de ha szól ő
[szerkesztői feloldás]
megteszi
. S pl. az
[szerkesztői feloldás]
mindig
tisztább
[szerkesztői feloldás]
mint
ő. Annak az apja alacsonyabb életmódú
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[szerkesztői feloldás]
mint
én vagyok én a gyerekemet jobban, bővebben s izlésesebben öltöztetem, de az
[szerkesztői feloldás]
mindig
tisztább,
[szerkesztői feloldás]
mint
az én fiam. Ez jellemző, az én fiam
[szerkesztői feloldás]
mindenbe
belemegy, sárba, árokba,  

facsimile
 
 355 
Globális
 
  az azonban
[szerkesztői feloldás]
nem
. Ő is olyan pálát fog
[szerkesztői feloldás]
megfutni
, más téren,
[szerkesztői feloldás]
mint
én … Hogy mért csaptak ki? … Ilyen dolgok adódtak elő. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a tanárom: hozd ide azt a pálcát; Én fogom, jó vastag és görbefoganytus valami volt s azt
[szerkesztői feloldás]
mondom
: „na, botnak is beillik.” Annál az állatnál örökre be voltam állitva… Aztán: már akkor szerettem festeni. Mondta egyszer „de jó volna festeni de nincsn víz.” Erre azt inditványozza,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én  

facsimile
 
 356 
Globális
 
  csinálok vizet, ha
[szerkesztői feloldás]
nem mondja
[szerkesztői feloldás]
meg
a másik. Ez
[szerkesztői feloldás]
megigérte
. S csináltam. Bejön a tanár, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a másik – nem
[szerkesztői feloldás]
mond
semmit
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy tesz
[szerkesztői feloldás]
hogy
magára hijja a figyelmet. A tanár kihijja. Ez befogja az orrát. Mics? Az ő szégyelli kimondani azt
[szerkesztői feloldás]
csak
leírni lehet. S elárul.  
  A tanár kiküld.  
  Énrám ez a tett, ez az
[szerkesztői feloldás]
emberi
aljasság ugy hatott
[szerkesztői feloldás]
hogy
, fogtam azt a jó nagy hatszögletű tuscsészét és ott a  

facsimile
 
 357 
Globális
 
  tanár előtt ugy fejbe vágom vele az árulót
[szerkesztői feloldás]
hogy
annak beszakad a feje.  
  Az anyám okosabb
[szerkesztői feloldás]
volt
, beadott egy drága magán iskolába és ott végeztem a 3 és 4 polgárit. Aztán az iparművészetibe, majd a főv. ipariskolába jártam.  
  Később kérdi Nemo
*
Móricz Zsigmond
.  
  – De elvégezte az Iparművészetit?
[szerkesztői feloldás]
mert
a technikája nincs agyonrontva.  
  – Nem. Az az én stílusérzékemből következik,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
mondtam  

facsimile
 
 358 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
onnan is kicsaptak az Iparrajzból is kicsaptak. Mert ha egy hivatalnok
[szerkesztői feloldás]
mondja
el azt
[szerkesztői feloldás]
hogy
ennyi helyről kicsapták, annak
[szerkesztői feloldás]
van
valami értelme. Ugy tűnik fel hogy az nevezetes De egy művésznél az szinte természetesnek látszik
[szerkesztői feloldás]
tehát
én
[szerkesztői feloldás]
nem
akartam
[szerkesztői feloldás]
ön
előtt
[szerkesztői feloldás]
tucatembernek
látszani.  
  Feláll, apró merev léptekkel megy a fogashoz,  

facsimile
 
 359 
Globális
 
  felöltözik s hidegen szól.  
  – Jó napot.  
  Elmegy.  
 

facsimile  
 
 
 360 
Globális
 
  Szini Gyula  
  – Szervusz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
vagy … Én?... Nehéz a
[szerkesztői feloldás]
megélhetés
… Fizikailag, erkölcsileg?
[szerkesztői feloldás]
mindenképen
. A kenyér drága … Te is apa vagy,
[szerkesztői feloldás]
nem
kell
[szerkesztői feloldás]
mondanom
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ami azelőtt 20
[szerkesztői feloldás]
korona
volt, 1
[szerkesztői feloldás]
korona
40… Ha az
[szerkesztői feloldás]
ember
tizszer annyit keres,
[szerkesztői feloldás]
mint
azelőtt, még
[szerkesztői feloldás]
mindig
roszul jár… Nekem
[szerkesztői feloldás]
volna
egy jó ideám: a háború idejére csinálni kellene egy lapot, ennek a szerkesztője volna egy hivatalnokfőnök. Kiadná  

facsimile
 
 361 
Globális
 
  az állam,
[szerkesztői feloldás]
vagy
a város, nekem mindegy… A hivatalnok reggel felütné a stradzát és beirná a beérkezett kéziratokat, sor számot adna nekik és leadná a nyomdába. A sorszám szerinti sorban közülnék. Mind …
[szerkesztői feloldás]
Mindenkit
kiadni és …
[szerkesztői feloldás]
megfizetni
. A honorárium olyan legyen, amilyet… szóval egyenlő és fix és egyáltalán ne lehessen
[szerkesztői feloldás]
még
a hivatalnoknak se beleszólása…
[szerkesztői feloldás]
mindent
megfizetni…. Hogy milyen összeg legyen?  

facsimile
 
 362 
Globális
 
  erről lehet velem beszélni…  
  Mosolyog rosz fogaival, apróra vágott bajuszán zsemlye morzsa s a kávé kicsorog a szájából.  
  Elegáns szabású zakója kék és egyetlen s a háború alatt készült s a fehérneműje aggodalmasan tiszta,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
ő szokta irni novelláiban.  

facsimile  
 
 
 363 
Globális
 
  Miért kopaszak az erdélyi hegyek?  
  A vonat mellett kétfelől szakadatlanul alacsony, kopasz hegysor. Az aljában fel
[szerkesztői feloldás]
van
szántva kevés föld, vékony és sárga őszi buzákat, kevés tavaszit látni. De
[szerkesztői feloldás]
mintha
lusták lettek
[szerkesztői feloldás]
volna
az egészet revideálni,
*
Felülvizsgál (latin).
itt is
[szerkesztői feloldás]
mindenfelé
már egy–egy törés, gazos köves folt alját szegte a szántóekénk s aztán ujra a kopasz legelő, még lent a völgyben is.  
  Megjelent
[szerkesztői feloldás]
magyarországnak
egy népfajok szerinti térképe annak az indoklása azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 

facsimile
 
 364 
Globális
 
  a magyarság mindig kevés volt ahhoz
[szerkesztői feloldás]
hogy
tele lakja ezt az országot.  
  Ehhez hozzá tehetjük,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az összes népfajták, akik ezt az országot lakják kevesen
[szerkesztői feloldás]
vannak
ahoz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
megműveljék a földjét.  
  Erdőt vágni, azt igen, azt tudunk.  
  Mért
[szerkesztői feloldás]
van
viszont ez a domb a tetejéig megszántva. Nem alacsonyabb,
[szerkesztői feloldás]
nem
szelidebb a kopaszon maradtaknál. De a szomszédjában gyárkémény van,
[törölt]
« téglagyár »
, ennek
[szerkesztői feloldás]
van
olyan bűvös köre, hogy ameddig erről ellátni, addig szántanak?  

facsimile  
 
 
 365 
Globális
 
   
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Kiss Tamás üdvözli  
  Kazinczy u. 3  
 
Koronka
Koronka
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile  
 
 
 366 
Globális
 
  Smigelsky Oktáv festő, erzsébetvárosi rajztanár.  
 
Nagyszebeni
Nagyszeben
székesegyház a felső részét ő festette.  
  Saguna  
  de ezek drágálták és egy francia festőt hivtak, az olcsóbb csinálta, de
[szerkesztői feloldás]
meg
lehet nézni
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen kontármunka.  
 
Balázsfalván
Balázsfalva
nincs képe.  

facsimile
 
 367 
Globális
 
 
Dr Grie
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Oktavián
balázsfalvi
Balázsfalva
.  
 
Oltszakadát
Oltszakadát
,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
magyar falu, amely jól beszél, vallása szász.  
  A papjuk román költő, magyar
[szerkesztői feloldás]
ember
és szász pap.  
  – maga egyesiti az egész Erdélyt.  
 

facsimile
 
 368 
Globális
 
  Ez egy hatalmas
[szerkesztői feloldás]
ember
volt, ő olyan
szervezetet
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
csinált amilyen semmiféle
[törölt]
«
[szerkesztői feloldás]
embernek
»
egyháznak nincs.  
  1867–ben fogadta el a törvényhozás, de míg élt, addig
[szerkesztői feloldás]
nem
engedte el fogadtatni, azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
„addig én vagyok a szervezet.”  

facsimile  
 
 
 369 
Globális
 
 
Tordán
Torda
Torda
 
  a mészáros és timár ipar volt erős. A patriciusok a timárokból telt ki, egész utca volt, most két tímár
[szerkesztői feloldás]
van.
 
  15 év alatt átalakult.  
  Hires kórháza
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – olyan kérem alássan,
[szerkesztői feloldás]
hogy
minden
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
hogy
tekintben
[szerkesztői feloldás]
megállja
a helyét.  
  – Igen ez a Bethlen főispán csinálta és  
  Zilahi Sebő a polgár  

facsimile
 
 370 
Globális
 
 
Im ez a híd,
[betoldás]
Erdélynek alkotása, épült 1804–ben ennyi
[szerkesztői feloldás]
meg
annyi pénzen és még rettentőbb gonddal.  
  [bj] amelyet még az alatta levő folyó is mormolva bámul  
 
  – Az utcai lámpákat bedobálták az inasok, erre bádoggal fedték be. Király 55.  
 
  A
vásárhelyiek
Marosvásárhely
vasútjáról 10 évig az
[szerkesztői feloldás]
volt hogy
a nyomjelzés
[szerkesztői feloldás]
megtörtént
.  
 
  a a gödörből a földet kidobták,  

facsimile
 
 371 
Globális
 
  de alkalmatlan
[szerkesztői feloldás]
volt
, hát ástak egy másik gödröt és abba hányták.  
  Egy út végén kerítés
[szerkesztői feloldás]
van
és ráirva: „ Itt a keritéstől
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet továbbmenni.”  
 
 
Balázsfalva
Balázsfalva
terem a legjobb bor Erdélybe. Erős  
 
[szerkesztői feloldás]
van
aki azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
rá, olyan erős
[szerkesztői feloldás]
mint
a pálinka.  
  – sok gyomor
[szerkesztői feloldás]
nem
bírja
[szerkesztői feloldás]
megemészteni
.  
  – az
[szerkesztői feloldás]
ember
igyék inkább keveset de jó zamatost,
[szerkesztői feloldás]
nem
muszáj vedelni–  
 
pesti
Budapest
kocsmáros azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez neki
[szerkesztői feloldás]
nem
köll.  

facsimile
 
 372 
Globális
 
  – azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
„no az isten rakja magukat rakásba”.  
  – hogyne, eljött hát
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne unatkozon  
  – legalább is este 9 óráig.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
mászkál a lány, nevet és forgatja a derekát a fejét oldalt hajtja beszéd közben.  
  – Nobakhuzás
[szerkesztői feloldás]
van
? Nohát én az ablak mellé ülök ha
[szerkesztői feloldás]
megengedi
 

facsimile
 
 373 
Globális
 
  – Nahát olyan régen jártam mezőn,
[szerkesztői feloldás]
mintha
börtönbe volnék.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
; két hónapja
[szerkesztői feloldás]
nem voltam
kinn. Csak hallom
[szerkesztői feloldás]
hogy
vetnek-szántanak.  
  – esmeri, esmerheti, esmerhetné, esmerem az állomásokat.  
 
Nagylak
Nagylak
 

facsimile
 
 374 
Globális
 
  s a birtoka is tönkre
[szerkesztői feloldás]
volt
, ez is tönkre
[szerkesztői feloldás]
volt
, magamét is tönkre
[szerkesztői feloldás]
ment
.  
  – ez tönkre,
[szerkesztői feloldás]
mert
igy
[szerkesztői feloldás]
nem
vártam vóna
[szerkesztői feloldás]
meg
10 en-  
  – hát igy kedves, ha igy
[szerkesztői feloldás]
megszabadulok
[szerkesztői feloldás]
hogy
vagy öt hat
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
csinálok,
[szerkesztői feloldás]
mert
többet tudom
[szerkesztői feloldás]
nem
birok.  
  – elment
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
keressen
[betoldás]
sokat és most
[szerkesztői feloldás]
nem
képes a magáét is folytassa.  
  – ez olyan  
  – bémegyek a főorvos úrhoz  

facsimile
 
 375 
Globális
 
  és akkor egy
[szerkesztői feloldás]
embernek
ad 8 kiló lisztet
[szerkesztői feloldás]
hogy
abból tarisznyázzon és kell posztoljon az
[szerkesztői feloldás]
ember.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
100 szónak egy a vége
[szerkesztői feloldás]
hogy
az urak kielégítik magukat mert
[szerkesztői feloldás]
van
mivel, de
[szerkesztői feloldás]
nem
számítják a munkás
[szerkesztői feloldás]
embert
semmibe.  
  Van 100
[szerkesztői feloldás]
korona
kereset 10
[szerkesztői feloldás]
korona
fiz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, s adják a legdrágább buzalisztet.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
is ott vót  
  rizsma
*
Köteg, csomó.
[szerkesztői feloldás]
nem
sillének is hijjuk
[szerkesztői feloldás]
nem
emelte se 3
[szerkesztői feloldás]
emberi
gulyát elvittem  

facsimile
 
 376 
Globális
 
  s rongyva mondta s most ugy jövök
[szerkesztői feloldás]
mint
a cigány lenevetnek, biztos
[szerkesztői feloldás]
hogy
lenevetnek.  
  – erte se té se tojás, egy kis fuszulyka lé
*
Bableves (tájszó).
 
  – s hajtják, hajtják a rizsma
*
Köteg, csomó.
után  
  – egy leesett, a lába is eltörött, az állandós
[szerkesztői feloldás]
volt.
 
  Régente
[szerkesztői feloldás]
volt
ott olyan, egy erős szán
[szerkesztői feloldás]
ember, hogy nem volt még
egy olyan szán, a keze nyele olyan
[szerkesztői feloldás]
volt
mint nekem a lábamnál itt.  

facsimile
 
 377 
Globális
 
  4-500 rizsma
*
Köteg, csomó.
szenet fel kell nyomni. Jaj istenem örözz meg.  
 
[törölt]
«
[törölt]
 
[szerkesztői feloldás]
Nm
én kérem
[szerkesztői feloldás]
nem
látta, látta a jóisten, de én
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
  – Látta más is.  
  – Hát látta, látta, Hát
[szerkesztői feloldás]
emberek
vagyunk,
[szerkesztői feloldás]
nem
 
  – No a jóisten
[szerkesztői feloldás]
megáldja
.  
   
A
[szerkesztői feloldás]
hogy
elbeszéli, mit
[szerkesztői feloldás]
ment
a főorvosnak „állítsa ki neki”
   
– erősen becsületes egy
[szerkesztői feloldás]
ember
, olyat
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet találni
[szerkesztői feloldás]
még
hatot se. Vót
»
[törölt]
 

facsimile
 
 378 
Globális
 
 
Petrezsenybe
Petrozsény
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egy olyan vad orvos, olyat
[szerkesztői feloldás]
nem
látott senki, az
[szerkesztői feloldás]
nem
adott betegcédulát.  
 
[törölt]
«
[törölt]
Ők jól
[szerkesztői feloldás]
vannak
, eleget keresünk nekik
   
– ha a jóisten őfelsége
[szerkesztői feloldás]
nem
ad békességet, csendességet,
[szerkesztői feloldás]
meg
kell
[szerkesztői feloldás]
hogy
haljak
[szerkesztői feloldás]
mert
olyan kutya természetem
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugy dógozok,
[szerkesztői feloldás]
mint
a marha, s
[szerkesztői feloldás]
meg
kell
[szerkesztői feloldás]
hogy
dögöljek.
»
[törölt]
 
  – Ugy kikötötték az
[szerkesztői feloldás]
embert
kérem szépen
[szerkesztői feloldás]
hogy meghótt
3-4
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
nap bezárták s  

facsimile
 
 379 
Globális
 
  kötötték ki.
[szerkesztői feloldás]
Főhadnagy
odállot, az egész tudományt feleskettek  
  – ő törtetik fel katonának  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
félti az életét,
[szerkesztői feloldás]
pedig
ott
[szerkesztői feloldás]
még
hamarább
[szerkesztői feloldás]
meghalhat
 
  62-esek közös  
  22-es hovédek  
 
marosvásárhely
Marosvásárhely
 
  – kicsi a község
[szerkesztői feloldás]
csak
100 nomerus és 62 tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
odavan. Még csak 2 esett el belőlük
[szerkesztői feloldás]
hogy
tudják odahaza
[szerkesztői feloldás]
van
több is bajba de
[szerkesztői feloldás]
csak
fogolyok
.  

facsimile
 
 380 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
mondtam
megyek az operára
,  
 
[törölt]
«
[törölt]
   
nos orvos úr
[szerkesztői feloldás]
nem
megyek,
[törölt]
« jó »
vágassa
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
46 éves
[szerkesztői feloldás]
ember
vagyok s az egyetlenegy fiam szerencsétlen legyen. Birok míg birok s
[törölt]
« üres »
ha vége, vége. Ajjajaj. Altassnak el s
[szerkesztői feloldás]
meghalok
? azt már
[szerkesztői feloldás]
nem
teszem.
   
– olyan jukon kell bujni
[szerkesztői feloldás]
megvettni
5 koronáér egy nadrágot s hasad el.
   
– otthon ez a harisnya,
[szerkesztői feloldás]
volt
2 frt 20 a
[szerkesztői feloldás]
megcsinálással
ide pontot téttetem
»
[törölt]
 

facsimile
 
 381 
Globális
 
  s erősen borsos ott az is 20 koronán alul
[szerkesztői feloldás]
nem
adta a romány s nem vettem
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
már inkább elmegyek igy haza.  
  – Kicsi fiának vett vót
[szerkesztői feloldás]
mondta
a zsidónak, egy főbeli nyi? 14 picula
*
Picula. A korona érték behozatala előtt forgalomban volt magyar és osztrák ezüst tiz krajcáros váltópénznek tréfás neve.
[szerkesztői feloldás]
mondja
s
[szerkesztői feloldás]
nem
is szólt semmit, 14 piculát
*
Picula. a koronaérték behozatala előtt forgalomban volt magyar és osztrák ezüst tiz krajcáros váltópénznek tréfás neve.
kifizettem érte s
[szerkesztői feloldás]
nem
is drága
[szerkesztői feloldás]
megtart
3 évig kalapot
[szerkesztői feloldás]
is
tudtam veni.  
  – 14 éves s már nagyobb nálam, hijtam mérnök úr hozza el. Azt
[szerkesztői feloldás]
nem
eszitek
[szerkesztői feloldás]
meg,
mondja
[szerkesztői feloldás]
meg
 

facsimile
 
 382 
Globális
 
  ettétek  
 
[törölt]
«
[törölt]
   
[szerkesztői feloldás]
Nagyságos
mérnök úr,
[szerkesztői feloldás]
nem volt
annyi becsületem, feje alól kellett párnát eladják, ha egész nyáron itt kínoznak ingyen is adok 10
[szerkesztői feloldás]
koronát
, ha már nálam összetörte magát.
   
– sokba is
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
nem
hibáztatom én
uj
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
urat se mást se. Sok az 6–700
[szerkesztői feloldás]
emberrel
beosztani, sok baj
[szerkesztői feloldás]
van
.
»
[törölt]
 
  – Magda anyósnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
300
[szerkesztői feloldás]
forint
kicsi adóságga
[szerkesztői feloldás]
volt
s eltett ennyit érte olyan
ismentárium
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
teher  

facsimile
 
 383 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
   
de most 1000 forintot
[szerkesztői feloldás]
megére
s elküldött piculát
*
Picula. a koronaérték behozatala előtt forgalomban volt magyar és osztrák ezüst tiz krajcáros váltópénznek tréfás neve.
keresni s most itt vagyok.
   
Szürke harisnyája térdén sztékopott.
   
– Most esztendeje vett 7 pengő
[szerkesztői feloldás]
volt
, de az erős jól
[szerkesztői feloldás]
van megcsinálva
, esztendeje benne járok, de akit most adok, 40 korét. az 3 hónap alatt szétmegy.
»
[törölt]
 
  – Ezt a kis bundát én csináltattam 20 esztendeje de az már egész el
[szerkesztői feloldás]
van
menve.  

facsimile
 
 384 
Globális
 
  Csöndesen üldögél mosolyog  
   
 

facsimile  
 
 
 385 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
ott ült a kocsi ajtajában  
   
  a lábát lógatja  
  sapkán piros fehér cédula
előkerül
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Ugy ülnek a kocsiba
[szerkesztői feloldás]
mint
a pihenő katonák  
  – Ahhoz
[szerkesztői feloldás]
van
neki esze,
[szerkesztői feloldás]
hogy
II o. kocsiba
[szerkesztői feloldás]
menjen
.  

facsimile
 
 386 
Globális
 
  – Mondtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő is itt
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Kis, puffadt sárga
[szerkesztői feloldás]
ember
, fekete köpenybe jár.  
  – hát marhát csinálnak belőlük?  
 
[szerkesztői feloldás]
nemcsak
marhakupéban –
[szerkesztői feloldás]
mondják
kétfelől is.  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
marhakupéban viszik.  
  – Ha mégegyszer megyek a harctérre I.o-u kocsiba megyünk, – szól a hetyke.  
  Egy tábori csendőr sétál gyönyörű egyenes szál ember, de szép az a kakastoll!  
  Katonaruha, szürke, uj, lábszártekerővel és bakkancs,  

facsimile
 
 387 
Globális
 
  rövid fegyver, dupla oldal fegyver a csendőrségi fekete, piros paroli
*
Katonai jelzés az egyenruha hajtókáján; meghatározott alakú szövetdarab, amelynek színe a katona hovatartozását (csapattestét, fegyvernemét) jelöli.
három fehér csillaggal. Hetyke bajusz, kakasosan lép. Könnyedén, egészségesen, szinte
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudna sárba lépni s jobbra-balra forgatja a fejét úgy néz csendőrösen.  
 
  A karcsu, egyenes vékony főhadnagy és a kis zömök őrmester.  
  Az őrmeste boglyas szőke bajszu, mosolygós, referál, de
[szerkesztői feloldás]
nem mint
alárendelt,
[szerkesztői feloldás]
hanem
[szerkesztői feloldás]
mint
barát, pajtás, földi, aki gyerekkora
[törölt]
« óta »
 

facsimile
 
 388 
Globális
 
  ismeri a főhadnagyot.  
  – Isten áldja  
  – Isten áldja
[szerkesztői feloldás]
meg főhadnagy
úr, – s kezet fognak, a
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
lezseren, az őrmester barátságosan.  
  A magyar kisiparos
[szerkesztői feloldás]
ember
tud fesztelen lenni.  
  aki senkinek
[szerkesztői feloldás]
nem
vár semmi az
[szerkesztői feloldás]
mindenkivel
szemben olyan amilyen akar lenni
.  
  A
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
vár valamit a másiktól: tiszteletet, ezért ő zsémbes is vele szemben. Ő azért szólította
[szerkesztői feloldás]
meg mert
kíváncsi volt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mutatta
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
.  

facsimile  
 
 
 389 
Globális
 
 
Bosba
Székelybós
Józsi  
 
Rigmánba
Rigmány
Rigmányi Józsiolyan kacagás
[szerkesztői feloldás]
volt hogy
na  
  – Édesapámat is
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy hijják
[szerkesztői feloldás]
Rigmányi Józsi
s
[szerkesztői feloldás]
megveszen
a két ökröt a s
[szerkesztői feloldás]
ment
a bíróhoz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hijják magát
[szerkesztői feloldás]
Rigmányi Józsi
[szerkesztői feloldás]
Rigmányból
Rigmány
hát magát
[szerkesztői feloldás]
csak nem megmondja
Bosbul
Székelybós
Bosi Józsi,
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
az isntenség,
[szerkesztői feloldás]
mondja
a bíró, de ugy
[szerkesztői feloldás]
volt
a, jaj olyan nevetés
[szerkesztői feloldás]
volt
ott, egész vásár benevette.  

facsimile
 
 390 
Globális
 
 
Mezőszengyellel
Mezőszengyel
és
Ludassal
Marosludas
határos a telep.  
  25-en  
  Vajda Péter,
gernyeszegi
Gernyeszeg
[szerkesztői feloldás]
ember
22 hold félhold szőlő  
  Ludasház 4 km  
 
  szalmával beheviteni
[szerkesztői feloldás]
vagy
[szerkesztői feloldás]
nem
szenvedtük, kidobtuk!  
 
  – hát – erősen messze, abiza közel sincs (Az iskola)  
 
  – az vagyon  

facsimile  
 
 
 391 
Globális
 
  Jeremiás László  
  4 éve a vasutnál kalauz  
  2 éve kinevezve – 1200 –  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
mehet elő a
rk
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
előlép.  
  rehabilitálni; ilyen sokat tud.  
  Minden
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
bejön – .  
  – kül. aztán érint kelemetlenül,
[szerkesztői feloldás]
mert
két kis fiam
[szerkesztői feloldás]
van
, s többet ha fizetnek
[szerkesztői feloldás]
mint
a törzsfizetésbe, pótlék stb.  
  táskára elmegy  
 
[szerkesztői feloldás]
mert 150
[szerkesztői feloldás]
koronát
elkérnek egy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és akkor sem
[szerkesztői feloldás]
hogy
utána táská
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
t
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
küldjék fel ha vonalon vagyok.  

facsimile
 
 392 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
jó helyen
[szerkesztői feloldás]
vannak
, azért fizetek értük ennyit. Katonai pályára szántam és az elemi után a stiftbe
*
Apátság (német), itt apátsági iskolát jelenethet.
akarom beadni őket.  
  – Nem létezik  
  Ripacsos, szélkifújta bőre sovány,
magyaros
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, nagy orra vörös az erős levegőtől,
[szerkesztői feloldás]
csak
barna szeme csillog eresen és értően.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – a kötöt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
engem
[szerkesztői feloldás]
meglesz
semmi  

facsimile
 
 393 
Globális
 
  Nagyapja falubíró  
  apja körjegyző  
  mostohaapja vasúti művezető kazánkovács.
*
Olyan kovács, aki a kazánokhoz szükséges erős vaslemezek kovácsolását, szegecselését végzi, ill. a kazánokat javítja.
 
  Ő 4 gimnáziumot jól végzett, akkor
Kassán
Kassa
szakiskolába került.  
 
Berlinbe
Berlin
ment és a katonaság miatt jött haza.  
  A rosz ipari viszonyok miatt a vasúti műhelybe állott be.
[szerkesztői feloldás]
Megnősült
, vasutas lányt vett el ropp. szerencsétlen házasság. A felesége beteg lett, két gyereket hagyott,
[szerkesztői feloldás]
meghalt
.  

facsimile  
 
 
 394 
Globális
 
  A székely elégedetlenség  

facsimile
 
 395 
Globális
 
  – de ügyes
[szerkesztői feloldás]
ember volt mert
18 db marhája
[szerkesztői feloldás]
volt
s a ló kirugta 4 fogát.
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
hogy mind
a 18 db marháját odaadná, ha neki valaki
[szerkesztői feloldás]
megcsinálna
3 nap 7 sirt érte, a lónak le akarta vágni a lábát,
[szerkesztői feloldás]
mondta
olyat ne tégy az isten
[szerkesztői feloldás]
megver
.  
 
  – Ők székelyesen beszélnek, mi
[szerkesztői feloldás]
meg
vagyunk tőletek különbözve,
[szerkesztői feloldás]
csak
az a fajta, de hát ők székelyek.  

facsimile
 
 396 
Globális
 
  esszel kéne többet dógozni a székelyeknek,
[szerkesztői feloldás]
mind
agyon dolgozza magát s mit ér.  
  – azt
[szerkesztői feloldás]
hogy
bolondos a székely –
[szerkesztői feloldás]
mondja
csendesen a J.  
  – a román
[szerkesztői feloldás]
nem
dógozik, de 10-14 db marhát tart s ha
[szerkesztői feloldás]
megszorul
egyet elad.  
  – s gabonát ha termel.  
  – a kertbe 3-4 szekérrel s
[szerkesztői feloldás]
megeszi
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
 
  – Mi a gabona  
  – A buza kukorica árpa,
[szerkesztői feloldás]
mind
ami szemes  

facsimile
 
 397 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
minden
másnap korpát hoz. Egy nap paszulyt, másnap hust, levest.  
  A paszulyt
*
Bab (tájszó).
is ugy kell nekik főzni
[szerkesztői feloldás]
mint
a főzeléket. és semmibe se kell ecet.  
  Mert náluk
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudják mi az ecet. És a krumplit ugy eszik
[szerkesztői feloldás]
mintha
főzelék lene, de ecet nélkül édesen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
[szerkesztői feloldás]
megfőzik
[törölt]
« édes »
levesnek rendesen a hust.  
  Minden este krumplit vacsoráznak levesnek és paprikásnak
[szerkesztői feloldás]
megfőzve
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  

facsimile
 
 398 
Globális
 
  – egy litert egy ételbe  
  – van tiz és reggel 10 este 10, délbe 10.  
  reggelire fekete kávét és vasárnap teát.  
  Lovász Ágnes Jámbor az apja Lovász Ferenc Jámbor  
  – Nálunk igy
[szerkesztői feloldás]
mondják
Vajda Péter Lajosé .  
 
[szerkesztői feloldás]
van már
Vajda Péter, de idős V. P:  
  14 kor fizetése –.  

facsimile
 
 399 
Globális
 
  – majd szinte táncol, az egyszeri leány is elment s mellőle a lányok
[szerkesztői feloldás]
mind
szedték,
[szerkesztői feloldás]
mind
szedték,
[szerkesztői feloldás]
csak
őt
[szerkesztői feloldás]
nem.
Hazamegy kérdi az anyja hányat táncoltál. Ides anyám, mellőlem
[szerkesztői feloldás]
mind
elvitték s engem is szinte,  
 
  – beszélni
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnak, de intenek!  
  a munkások  
  – vannak ügyes
[szerkesztői feloldás]
emberek
köztük.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem nagy
munka gyerek is elég  

facsimile
 
 400 
Globális
 
  –vót
Sztgyörgyön
Sepsiszentgyörgy
hazajött és szól a gyerek  
  – apám hova fekszik  
  – oda a ronda helyre  
  – igen de ott a macska fekszik.  
 
  – vót
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ágyban találtam  
  – és.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
mert semmit,
[szerkesztői feloldás]
mert
ugy látszik gyenge
[szerkesztői feloldás]
volt
a nadrágkötője.  
 

facsimile  
 
 
 401 
Globális
 
 
Marosvásárhely
Marosvásárhely
Marosvásárhely
 
  Erdély címere.  

facsimile
 
 402 
Globális
 
   

facsimile
 
 403 
Globális
 
   
  a plafon kockáiba lámpák égnek bent a belső helyiségben hol világos, hol sötét mezitlábas parasztlány jön a konyhából lépcsőn  
 
 404 
Globális
 
  Behallatszik a cselédek beszélgetése a tornácról a tálalóból.  
  A
cseléd
[betoldás]
lány piros szoknya  
  kék bluz  
  leeresztett haj  
  piros arc  
  olyan magas,
[szerkesztői feloldás]
mint
az ajtó  
  mezítláb  

facsimile
 
 405 
Globális
 
  A másik adott:  
  kielégitette a kiváncsiságot s elvette ami neki járt: a pajtásai, alárendeltjei előtt
[szerkesztői feloldás]
nem
mutatta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
beszél vele egy idegen ezredbeli
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
.  
  Mikor a
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
elment, visszalépett hozzájuk s
[szerkesztői feloldás]
mindenki
ránézett, szólt valamit, de  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
adta ki a titkát aki
[szerkesztői feloldás]
nem
mondja el, mi
[szerkesztői feloldás]
van
bene, az valamit bír, ami neki külön értéket ad.
 
 
  Az őrmester csupa uj ruha volt; az uj zöld, de kincstári, de
[szerkesztői feloldás]
mind
uj ez finom,  

facsimile
 
 406 
Globális
 
  ugy be
[szerkesztői feloldás]
van
bugyolálva, csavarva gombolva belé, a cipője is
[szerkesztői feloldás]
nem
sárga
[szerkesztői feloldás]
volt hanem
vörösbőr, a lábszárvédő is feldgrau.
*
Csukaszürke, tábori szürke (német).
a sapka is vastag s gömbölyű semmi nayaka nem volt és kövér arca
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy dagadt
[szerkesztői feloldás]
mint
a cipó.  
  A legényei
[szerkesztői feloldás]
mindenféle
harcteret megjárt ruhákban. Vegyesen szürke és fekete köpenyekben.  
  A pedrett bajszu kicsi dalolt.  
  Ez már nem az az ideges kurjongatás,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
eleinte mentek. Nem is az a lehangolt s kétségbeesett arcok,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
később: a  

facsimile
 
 407 
Globális
 
  háboru ma eljutott arra a pontra,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az emberek olyan természetesnek veszik,
[szerkesztői feloldás]
mint
az életet.  
  Menek. Mit dalolni egy kis harctér miatt. Mit
[szerkesztői feloldás]
megijedni
egy kis halálfélelemtől. Az
[szerkesztői feloldás]
ember
megy.  
  Igen a hetyke bajszu dudol, egy-egy taktust s hallgat,
[szerkesztői feloldás]
meg
ujra dudol, beszél, dudol, mert szép tavaszi reggel
[szerkesztői feloldás]
van
, süt a nap, az ajtóban ül s a lábát lógázza. Dudol, mert kiad magából valamit. Hangot, életet.  

facsimile
 
 408 
Globális
 
  s azt dudolja
[szerkesztői feloldás]
hogy
a  
  gyerekarcu hadnagy–  
  aztán a csendőr könyedébben lép, az őrmester mosolygósan ácsorog, a dülledtszemű
oláh
[betoldás]
baka rákönyököl a vasrudra s bámul,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
[szerkesztői feloldás]
mindenkinek
[szerkesztői feloldás]
megvan
a testmozdulatában az élete kisugárzása.  

facsimile  
 
 
 409 
Globális
 
  Az oláh asszonyok egészen feketék és semmi sincs a posztószerű fekete anyagból kivült a ruhájukon. Magasak, csontosak, barna képű komor, szikárak. Megy az oláh asszony az ura után, az ura csapzott, kevés bajszu szőke, s egy literes zöld üveg
[szerkesztői feloldás]
van
a kezében megáll,
[szerkesztői feloldás]
meg
sem áll menés közben jót huz a pálinkából.  
 
  A Bem Petőfi szobor
*
Az 1868. augusztus 20-21-én Budapesten megtartott országos honvédgyűlésen elfogadták azt a javaslatot, hogy Marosvásárhelyen is felállítanak egy szobrot Bem tiszteletére. Az egész alakos szobor felállításának további lépéseit a marosvásárhelyi Honvédegyletre bízták, ezért alapították meg 1868. szeptember 20-án a Bem-szobor Bizottságot. A pénzhiány miatt pályázatot csak 1877-ben sikerült kiírnia Budapesti Képzőművészeti Társulatnak. Végezetül a pályázatot Huszár Adolf nyerte meg. A talapzat ditrói márványból készült, melyet viszont Szelecki Lajos készített. A szobor leleplezésére, illetve felszentelésére 1880. október 17-én került sor. Az ünnep alkalmából a vármegye székhelyének minden házára kötelező volt kitenni a zászlót. Lengyel küldötteket is meghívtak az alkalmakra, akik vonaton érkeztek és hivatalos tisztelgés is járt nekik az állomáson. A Bem-szobor Bizottságnak tudomására jutott, hogy Bem Józsefnek a két nővére még élt, ezért gyűjtést szerveztek javukra: 2400 forintot gyűjtöttek össze.
sírkertnyi zöld gyepén lefekszik az oláh asszony és jót alszik. Részegen elveszti a fejét, felfordult arccal hortyog, a szájába belelátni, erős, izmos jókorabeli asszony.  

facsimile
 
 410 
Globális
 
  Tömérdek katona. Szürkén,
[szerkesztői feloldás]
mint
a csókák,
[szerkesztői feloldás]
minden
szürke, úgy ülék tele a padokat a cifra kulturház alatt; a Bem szobrának természetes mellékalakjai a két oldalra ülő katonák.  
  A templomoldal füvét katonák heverik tele,
[szerkesztői feloldás]
mint
a kosok a füben szanaszét.  
  Magyar katonák a nadrág vágásába eresztett kézekkel kényelmesen. Két oldalra vetve dobálva sétálnak.  
  Nők
[szerkesztői feloldás]
mind
egyedül, párjával ritka
[szerkesztői feloldás]
volt
egy-egy férfi kisérőjük.  

facsimile
 
 411 
Globális
 
  Katonatisztek a feleségükkel szótlanul, a kard bojton lóg az oldalukon.  
  Nincs korzójuknak árama,
[szerkesztői feloldás]
mint
a tó vize, szanaszét ömölve hullámzik, a tágas, világos, kellemesen szabálytalan kiképzésű téren.  
  De aránylag annyi
[szerkesztői feloldás]
ember
[szerkesztői feloldás]
van
kint
[szerkesztői feloldás]
mintha megbolygatták
[szerkesztői feloldás]
volna
a várost.  
 
[szerkesztői feloldás]
mindenki
kigyült a térre.  
 
  Sehol annyi uj ház, és csupa unger stílus.
*
Unger Henrik Ybl Miklós tervei alapján építetett a Múzeum körút 6. szám alatt található átjáróházának stílusának továbbélésére utal.
Milyen kár,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez még nincs kész és
[szerkesztői feloldás]
mint
 

facsimile
 
 412 
Globális
 
  brutális erőszaknak hat ami
[szerkesztői feloldás]
van
belőle. A gazdagság egy
[törölt]
« moti »
mütyürke ideának
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, – és az egyszerűség egy mézes kalács mütyürke vakolatba nyomkodása.  
  Kigyulnak a lámpák itt-ott s a függönyt egy ideig
[szerkesztői feloldás]
nem
engedik le belátni  
  Sötétedik, aztán egyre őrültebb dobogás, suhogás, morgás,
hangmoraj
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. Mit  

facsimile
 
 413 
Globális
 
  akarnak az
[szerkesztői feloldás]
emberek
s hova sietnek.  
  Furcsa érzés egy idegen városban
[szerkesztői feloldás]
megülni
este, mikor az ég sárga lesz és a harang valami stilizált óda hangon üti az órát az új toronyba.  
  Uj házak és öregházak hosszu sora,
[szerkesztői feloldás]
mindet
nagy munkában építették,
[szerkesztői feloldás]
mind
jelent valamit. Életek folynak le bennük, az élet
[szerkesztői feloldás]
mindennapi
munkája és néha tragédiák  

facsimile
 
 414 
Globális
 
   

facsimile  
 
 
 415 
Globális
 
 
Koronka
Koronka
Koronka
 
 
[törölt]
« Tholda »
gr. Toldalagi József 17 éves  
  széki gr Teleki Károly 17 év  
 
[szerkesztői feloldás]
Teleki
Ádám 13 éves  
  – a magyar elit
[szerkesztői feloldás]
nagyon
elfogadja őket. részt vesznek az ivásban.  
  gr Betheln István erdély Széchényije
[szerkesztői feloldás]
hogy
lecsuszott,  
  A T. Jóska apja Józsi gróf „sub auspiciis imperatoris”
*
A császár védnöksége alatt (latin).
hirdették
[szerkesztői feloldás]
volna
ki, s
[szerkesztői feloldás]
nem
fogadták el
[szerkesztői feloldás]
csak mint
regist
*
Király (latin).
fogadta
[szerkesztői feloldás]
volna
el s az
[szerkesztői feloldás]
nem volt
még akkor.  
  És semmit se csinál.  
  Laci, tehetséges volt kiment és bekapta a 606-ost és most iszik.  

facsimile
 
 416 
Globális
 
  A Telekiek hires számítók magára tartó, hideg, reális
[szerkesztői feloldás]
emberek
.  
  Teleki Bélának az apja Toncsi gróf, ez
[törölt]
« Herodotoszt »
Xenofont kérte, a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Parités hippikés.  
 
  Teleki Samu  
  végtelen kedves, előzékeny úr, még a mopszlira is ha rámosolygott, csóvált a nyelvét.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindenre
disznóságot mondott. Bejött liba cigány kérdi édes anyán  
  – Mit hoztál liba,  

facsimile  
 
 
 417 
Globális
 
  Nevek  
  Fácsányi Ármin  
 
  – egy Csunderlék szabó bemegyek azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[törölt]
« Pataplek »
Babletek ur jöjjön.  
 
 
Czillér
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és Csausz társas cég.  
 
  – Elkám, Derka
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
örmények, Izmael. Dajbukát ügyvéd  
  Kikakar kávéház  
 
  – Hoztam egy kis orgonakarót  
  El akarja fordítani a beszédet. Nők is vannak jelen.  
  – Hát az angol
[szerkesztői feloldás]
hogy van.
 
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy csenlek-bonlok.  

facsimile
 
 418 
Globális
 
 
Debrecenbe
Debrecen
tanult
[szerkesztői feloldás]
ember Nagyon
sok zamat volt bene.  
  „Ugy állok a lúfarnál,
[szerkesztői feloldás]
mint
az virág a pohárkába”  
 
 
[törölt]
« Jött »
A kegy. úr. nevibe a püspököt üdvözöltem.  
  – Az én nevembe,
[szerkesztői feloldás]
hogy
merte azt tenni, lófasz a püspök seggibe, itt én parancsolok, ha
[szerkesztői feloldás]
még
egyszer jön rugja picsán.  
 
  Teleki Samunak az
[szerkesztői feloldás]
volt
a szava Told Laciról az öregről.  
  – Volt itt egy törv.  

facsimile
 
 419 
Globális
 
  szolga, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
[szerkesztői feloldás]
hogy
Laci
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Ne olyanforma pofád
[szerkesztői feloldás]
van, mint
neki,
[szerkesztői feloldás]
nem
szolgált az anyád az udvarban?  
 
[szerkesztői feloldás]
nem, hanem
az apám.  
 
  – A kegyelmes v. b. II.Rudolf barátja volt, margó volt erősen.  
  kisétál az istállóba és látja az öreg székely ott babrál  
  – Nézem egy jó csődört a hazahoz
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom mibe kerül  
  – Az lesz ugy 100 pengő  

facsimile
 
 420 
Globális
 
  – 100 pengő? Hátha az a kegyelmes gróf
rakja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
bele a faszát?  
  Ő maga mesélte.  
 
 
[törölt]
« y »
i
[javítás]
Jene Jóska (középbirtok a
[szerkesztői feloldás]
megfelelő
adósság) azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a kasszírnőkről  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
kedveltek te, hát azt se tudjátok milyen úr vagyok, ha én haza megyek, oszt feláll a faszom
[szerkesztői feloldás]
minden
házba harangoznak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a nemzetes urnak áll a fasza.  
 

facsimile
 
 421 
Globális
 
  Egyszer 6 meztelen
[szerkesztői feloldás]
embert
bevisz a templomba s a papot bepereli,
[szerkesztői feloldás]
Hogy
őrült,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő rá ilyet fog.  
  – Ilyet jó Jézusi
[szerkesztői feloldás]
ember
nem tesz!  
 
  Telekiek általában kormánypártiak,
[szerkesztői feloldás]
nem
is olyan nemzeti
[szerkesztői feloldás]
emberek
s nagy karakterek az érzésem.  
 
  Teleki Sámuel 1739–822  
  szinte
[szerkesztői feloldás]
minden
előképzettség nélkül ment Sándor tanult kimegy külföldre 20 éves  

facsimile
 
 422 
Globális
 
  koráig,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – mit tanul idegen nyelvet s az francia fiu itt
[szerkesztői feloldás]
megtelepszik
örökre.  
 
[törölt]
« Cheaszusse »
 
  Chevassus Veger és a Bánfiaké, ugy jött a Bánfiakkal  
 
  – és Granalkovicsh
gödöllő
Gödöllő
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Brukenthal,
[szerkesztői feloldás]
Nagyszeben
Nagyszeben
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Batthynyi Lajos
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
gyulafehérvár
Gyulafehérvár
Festetich, Georgikon  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
megbecsül
Exciád hogy a közjóra kiteszi képe mását ha  

facsimile
 
 423 
Globális
 
 
Bécsbe
Bécs
megyek gondom lesz rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hozzáértő piktor arcnak mását lássam.  
  Szerény képet küld Széchényi Ferenc  
 
Berzsenyivel
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
mutatkozik  
 
Clairent
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
matemat levelezésbe –  
  Math  
  Termtud  
  filozófia  
  filologia  

facsimile
 
 424 
Globális
 
  Toldalagi Józsi, az öreg ropp paraszt. Míg társaság van nála s ő felteszi a lábát az asztalra és fingik egyet.  
  Gyakran elnököl a kollegiumba és tökrészegen jön s elalszik.  
 

facsimile
 
 425 
Globális
 
  Pávák a parkban sétálnak hosszu farkukat vonják a füben. Rikoltoznak.  
  – Nincs itt Béla, ő
[szerkesztői feloldás]
megtudja
szólaltatni őket.
[törölt]
« Addig »
 
  – Felel neki?  
  – Hogyne  
   
  24 helyiség – a kastélyban  
 
  itt akarát az ujat nyitni  

facsimile
 
 426 
Globális
 
  Csak genealogiával foglalkozik.  
  1290-ben kapták a
[törölt]
« grófságot »
a nemességet igy mondjuk Mateas. Már most
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez idegen
[szerkesztői feloldás]
volt-e
,
[szerkesztői feloldás]
vagy
egy
[szerkesztői feloldás]
megkeresztelt
magyar, aki a
[szerkesztői feloldás]
m.
nevet kapta, azt
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet tudni.  
  – Az én őseim közt nincs egyetlen kath. sem. Most már
[szerkesztői feloldás]
van
a rokonaim közt
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
mindeschalchiék
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is kath pl. és
koburgék
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is, – de az ősei közt s az öveik közt nincs senki kath.  
  – A Toldalagiak vagyona
[szerkesztői feloldás]
nem volt
a
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
, de mikor regens
[szerkesztői feloldás]
volt
, ugy 100 000 hold volt...  
  Hogyne… De ők azt siettek elosztani,
[szerkesztői feloldás]
mert
a lányokat  

facsimile
 
 427 
Globális
 
  kiházasitották s igy itt
[szerkesztői feloldás]
mindent
állandóan mozgattak. A lányok
[szerkesztői feloldás]
mindent
kivittek s
[szerkesztői feloldás]
hogy
visszajön-e valami ki tudja.  
  Igen
[szerkesztői feloldás]
mert
adót kellett fizetni érte s nekik a föld
[szerkesztői feloldás]
nem
hozta be azt a pénzt se amit az adó ért
.  
  – És sok
[szerkesztői feloldás]
volt
be a havas erdőség s ők vettek jószágot s kihajtották a hegyekre és legeltették, igy volt náluk az intenziv gazdálkodás.  
  Fölényes az ősökkel és egyben büszke rájuk.  
  – A könyveket Katona Zsiga és Toldalagi Zsiga vették és kötteték. A Katona család  

facsimile
 
 428 
Globális
 
  már kihalt. Volt
[szerkesztői feloldás]
mindkettőnek
egy fia és egy lánya és összeházasodtak.  
 
  – 1792– ben kaptuk a grófságot.  
  – Báróság nincs?  
  – Nincsen.  
  – Volt de kihalt.  
  Ált. zavar
[törölt]
« ak »
senki se tudja.  
  Jön a Józsi gróf.  
  – Szakértői véleményt kérek, van-e bárói család?  
  – Mi
[szerkesztői feloldás]
voltunk
bárók, a grófi cím előtti nehány évig báróit használtunk.  
  – Igen az igy
[szerkesztői feloldás]
volt
szokás. Ezt akartam tudni.  

facsimile
 
 429 
Globális
 
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
vannak
családok, dzsentrik, akik teljesen mágnásnak számítanak. Ugronok, Zeykek, lickerek…  
  – Nekünk
[szerkesztői feloldás]
meg
székely közönséges
[szerkesztői feloldás]
embernek
, akik épugy itudrásink
[szerkesztői feloldás]
mint
grófok, Csikban.  
  Lerántja a magyar grófi családot maga alá.  
  – És csinált-e már plánumot
*
Terv (latin).
kedves gróf a jövőre?  
  – Igazán
[szerkesztői feloldás]
még nem
is gondoltam rá. Akarják a szüleim,
[szerkesztői feloldás]
hogy
gazdálkodjam.  
  – És?  
  – Lehet
[szerkesztői feloldás]
hog
azt teszem, a
[szerkesztői feloldás]
legszebb
dolog,  

facsimile
 
 430 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
tehát csak
huszár?  
  – Csakis..  
  Nevetnek  
  – 9-es huszár és honvéd h.
[szerkesztői feloldás]
mind
. Van
[szerkesztői feloldás]
még
egy huszár ezred a 2-es, de az
Szebenbe
Nagyszeben
[szerkesztői feloldás]
van
.  
 
  – Mennyi az
[törölt]
« birtok »
uradalom?  
  – 2400 hold és
[szerkesztői feloldás]
még
valamennyi.  
  – Az szép. Szép gazdálkodást lehet rajta.  
 
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
kastály. Ezt is szállónak épitette az ősatyám. De aztán pénzügyi zavarok jöttek közbe, – vasutépítés, – 48-ban ő alapitotta az első  

facsimile
 
 431 
Globális
 
  vasutat.
Kolozsvár
Kolozsvár
felől és az sok pénzbe került neki. Akkor az istállóból csinált lakást.  
  Cinikusan, a magas falakra, amelyek kastélyi magasságuak.  
 
  Rosz butorok s egy pár jó, régi.  
  – Az a szék a képen van.  
  Most szürkével behuzva, s mellette irtóztató rosz és tucat butorok. Gyári.  
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
nem
laktak az őseim,
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy jöttek ide;
[szerkesztői feloldás]
hogy
akartak itt lakni  
 

facsimile
 
 432 
Globális
 
  A kisasszony előre dülledt fogaival, jó és kedves és türelmes nő; német,
bécsi
Bécs
, roszul beszél magyarul.  

facsimile
 
 433 
Globális
 
  Toldalagi Laci Gulyásnál lakott.  
  – Kiss Tamás – akarta neki
[szerkesztői feloldás]
megadni
a jelent,
[szerkesztői feloldás]
pedig
[szerkesztői feloldás]
minden
tanár el
[szerkesztői feloldás]
volt
ragadtatva, de ő
[szerkesztői feloldás]
nem
akarta
[szerkesztői feloldás]
megadni
,
[szerkesztői feloldás]
mert
ő Kiss Tamás.  
 
  Teleki Samu többször
[szerkesztői feloldás]
volt
a tékában, de
[szerkesztői feloldás]
nem
egyszer
[szerkesztői feloldás]
volt
benne a tékáknál Gulyásnál arra
[szerkesztői feloldás]
nem
is
[szerkesztői feloldás]
volt
alkalma
[szerkesztői feloldás]
hogy megkinálják
.  
  – Gulyás, dugja ide az orrát.  
 

facsimile
 
 434 
Globális
 
  – Mit csinálnak egész nap?  
  – Semmit, tekergünk a parkban.  
  – Olvasnak, lovagolnak, a pávát bosszantják.  
  A lányok után futnak.  
 
  – Hány cseléd
[szerkesztői feloldás]
van
itt?  
  – Áh, ki tudja.  
  – S azok csinosak?  
  Nagy nevetés  
  – Kell
[törölt]
« aról is »
legyen.  
 
  Elbasszák fiatalok magukat.  
  A parasztlányok, menyecskék magukra huzzák őket.  
 

facsimile
 
 435 
Globális
 
  Józsi grófok  
  Ha ennek gyorsan
[szerkesztői feloldás]
nem
sikerül nagy ambiciója, vagy igen, gazdag,
[szerkesztői feloldás]
nem
igen előkelő úr lenni akkor ő is inni fog és letörik
.  
 
  Már ebbe
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
bele: szertelenül tehetségesek és példátlanul gőgösek és hallatlanul szegények.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
szoktak hozzá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az élettel szembeálljanak s
[szerkesztői feloldás]
meggyőzzék
, arra meg
[szerkesztői feloldás]
nem
elég gazdagok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
észre ne vegyék.  

facsimile
 
 436 
Globális
 
  – Az őseink jól értettek a gyüjtéshez. Azért
[szerkesztői feloldás]
nem
kellett sok generation arra gondolni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
dolgozzanak,
[szerkesztői feloldás]
mert
biztosítvva
[szerkesztői feloldás]
volt
az életük. Azonban itt az idő amikor a mi korunknak kell jóvátenni
[szerkesztői feloldás]
mindent
amit az ősök mulasztottak.
[szerkesztői feloldás]
nem
azért
[szerkesztői feloldás]
mert
ez passzió,
[szerkesztői feloldás]
hanem mert
kell, mert különben baj lesz.  
 
  – Nagy birtokok már igen oszlanak, – ezt elismeri Józsi gróf is.  
 

facsimile
 
 437 
Globális
 
  Most
[szerkesztői feloldás]
hogy
Dézsi Zsolt
[szerkesztői feloldás]
meghalt
, a korm
[szerkesztői feloldás]
megvette
a
vásáhelyi
Marosvásárhely
házát 150.000
[szerkesztői feloldás]
forintért
, egy erdőjét 200.000(?)ért
[szerkesztői feloldás]
hogy
a föld egy darabban
[szerkesztői feloldás]
megmaradhasson
.  
  Még ilyen nagy akciót a kormány Erdélyben
[szerkesztői feloldás]
nem
is tett.  

facsimile
 
 438 
Globális
 
  báró Kemény Kálmán
MarosVécs
Marosvécs
[törölt]
« es »
 
  – alapítva migrátust.  
  32000 hold erdőség  
  – fejedelmi ág, erre tek.
[szerkesztői feloldás]
megcsinálták
K. Ákos kisküküllei főispán az örököse ennek az öccse Amerikába ment s ott elvett egy farmer lányt, annak a fia, most 14-15 éves,
Enyeden
Nagyenyed
tanul ez lesz a majoresco  
 
 
Enyed
Nagyenyed
felé
[szerkesztői feloldás]
vannak
a Kemények.  
 
Bökkösön
Magyarbükkös
, KJános kastélya ma is áll.  
  Kemény Zsigmond ága, oldalág  
  ebből Pali báró, Ludas cintos  

facsimile
 
 439 
Globális
 
  Teleki családnak 50 tagja –  
 
Sáromberke
Sáromberke
, 10000 hold a Samu birtoka volt és most ezt örökli a kis Károly gr. Két hete halt
[szerkesztői feloldás]
meg
Samu.  
  a jószágigazgatónak 200 000
[szerkesztői feloldás]
koronát
hagyott, ugy
behízelegte
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
magát  
  azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
[szerkesztői feloldás]
hogyha
az örökösök
[szerkesztői feloldás]
megtámadnák
, évi járadékot kap és ha ezt
[szerkesztői feloldás]
meg
akarják vonni, akkor kap 200.000
[szerkesztői feloldás]
koronát
.  
  – én
[szerkesztői feloldás]
pedig még
jól tudom, fogadják.  
  Hogy olyan betegséget kap, hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
szolgálhat tovább akkor kap 200000 kor végkielégítést  

facsimile
 
 440 
Globális
 
   
 
Gernyeszeg
Gernyeszeg
is Teleki birtok, ez most T Domokosé  
 
Zsuk
Zsuk
ez a T Domokos] testvéréé -Géza Gézáé, aki a Művészház elnöke volt. Szokott piszkálgatni. »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«  

facsimile
 
 341 
Globális
 
 
Marosujvár
Marosújvár
Teleki Ádámé, ez 50 éves
[szerkesztői feloldás]
ember
, kint
[szerkesztői feloldás]
van
a harctéren kezdettől, önként,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. Fia Károly örökölte Samut. Ez a birtok Mikó gr. családé
[szerkesztői feloldás]
volt
s kihalt igy szállt rájuk
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
után  
 
Sárpatak
Sárpatak
két T birtok  
  Károly féle az előbbiek apjáé Ádámé.  
 
  Józsinak, ennek HosszúTeleki Domokos
[szerkesztői feloldás]
volt
az apja. Józsi és
[szerkesztői feloldás]
meghalt
.  

facsimile
 
 442 
Globális
 
  gr Kubelsberg  
 
Sztróán
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. a gr Kemény Samu  
  felesége Toroczky báró lány  
  – bolondos
[szerkesztői feloldás]
ember
, iró is, elvált a feleségétől.  
  – bolond cseh ez.  
  az anyja
[szerkesztői feloldás]
volt
Kemény lány,
[szerkesztői feloldás]
vagy
nagyanyja.  

facsimile
 
 443 
Globális
 
  báró Huszár  
 
Abafája
Abafája
, Ki Károlyé
[szerkesztői feloldás]
volt
[szerkesztői feloldás]
megholt
, felesége Nemes grófné  
  – Ez egy olyan furcsa
[szerkesztői feloldás]
ember volt
, a friss örökössel, FFerdal, ezek katholikusok  

facsimile
 
 444 
Globális
 
 
*
Az oldalszámot leszámítva fejjel lefelé található a kötegben. Móricz két részből álló térképét értelmezve írtam le. A legészakibb Marosvécstől a legdélebbi Kerelőszentpálig.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Marosvécs
Marosváécs
   
Kemény Kálmán
   
[szerkesztői feloldás]
Szászrégen
Szászrégen
   
b.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
   
Abafája
Abafája
   
Klebersberg
   
Vajdaszentivány
Vajdaszentivány
   
Teleki Domokos
   
Gernyeszeg
Gernyeszeg
   
Sárpataka
Sárpatak
   
Teleki Józsi és Károly
   
Sáromberke
Sáromberke
   
Teleki Samu
   
Marosvásárhely
Marosvásárhely
   
Malomfalva
Malomfalva
   
Kemény Katalin
   
Pali örökli
   
[szerkesztői feloldás]
Kerelőszentpál
Kerelőszentpál
   
[szerkesztői feloldás]
gróf
Haller György
   
Bethlen Ilona
[rajz]
 

facsimile
 
 445 
Globális
 
  gr Haller
cs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
H György, a felesége Bethlen Ilona  
 
[szerkesztői feloldás]
van
3 gyereke:  
 
  Ferenc  
  István  
katona 9–es  
  Margit  
  2000 hold birtok  
 
Pesten
Budapest
[szerkesztői feloldás]
van
birtokuk szintén 2000 hold.  
  – Ferenc most jegyezte el Nagy Marikát, 24 éves fiu zürichi mérnök hallgató  
  – Nevezetes eset,
[szerkesztői feloldás]
mert
felsőmagyarországi lányt vesz el.  

facsimile  
 
 
 446 
Globális
 
  Apor bárók  
  – Annak nincs birtoka,
[szerkesztői feloldás]
hanem
örökölt
[szerkesztői feloldás]
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kitől.  
  – Van egy Apor b. ügyvéd, a felesége Farkas lány (ez az utolsó erdélyi dzsentri)  
 
[törölt]
« Van egy van báró Apor. Az egyenes rokonságban
[szerkesztői feloldás]
van.
»
 
  – Ez a család már egész lecsuszott, egy sincs.  

facsimile
 
 447 
Globális
 
 
Koronka
Koronka
Koronka
 
  Az öreg cigány, aki 48-ban is élt.  
 
[szerkesztői feloldás]
mindig
itt
[szerkesztői feloldás]
volt
az udvarban.  
  – itt
[szerkesztői feloldás]
nem
csináltunk semmit,
[szerkesztői feloldás]
mert
jöttek a huszárok egy a vadra.  
  – tud enni, de keveset, egy gyerek is többet.  
  – mi is tudunk, de
[szerkesztői feloldás]
nem
adnak bort.  
 
  A papnál  
   

facsimile
 
 448 
Globális
 
  A papnál filodendron, a tetejét levágták.  
  – aszpidistra,
*
Kukoricalevél (latin).
stb, ismert
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
  – lehet belőle 3at csinálni?  
  – de akkor építeni kell
[szerkesztői feloldás]
még
vagy 3 szobát is.  
 
  – mi ez a növény tiszt úr?  
  – nem tudom én az olyan apró növányeket. A cserfát ismerem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
cser.  
 
  – Hozok magána széket.–  
  – Nekem ne hozzon lelkem, örvendek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
állhatok.  
 
  Az Ilka grófkisasszony képe a szalon tükör alatt, rett. légypiszkos és igen finom arc.  
 

facsimile
 
 449 
Globális
 
  Dr. Király István  
  Anhold Béla  
  Demeter Róbert  
  Dr. Dénáni Kálmán  
  Molterkároly  
  SimorJenő  
  Gulyás Károly és neje  
  Kiss Tamás Kiss Tamás  
  Derzsi Endre,
galambfalvi
Nagygalambfalva
pap lesz  
 
  Kovács László marosszéki esperes és neje  
  Toldalagi Józsi  
  Teleki Károly  
 
[szerkesztői feloldás]
Teleki
Ádám  
  A
bájli
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. kisasszony  
  Kisstamás  

facsimile
 
 450 
Globális
 
  Pontet Sándor  
  vállalkozó mérnök  
  egészségügyi  
  Szatmári  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fuj  
  a foghijjas bácsi  
  Jenei Jóska, a császári gróf  
  míg len van
[szerkesztői feloldás]
megmondta
, annál járt  
  – Hadd el,
[szerkesztői feloldás]
csak
négy ló bírja el a nyomoruságomat.  
 
  – ecsém te örmény vagy  
 
[szerkesztői feloldás]
mind
az.  
  s beengedte a királyhoz a katona  

facsimile
 
 451 
Globális
 
  Dr Király István  
  Arnhold Béla  
  Demeter Róbert  
  Dr. Dénáni Kálmán  
  Molterkároly  
  SimorJenő  
  Gulyás Károly és neje  
  Kiss Tamás  
  Derzsi Endre,
galambfalva
Nagygalambfalva
 
 
  Hét krajcár  

facsimile
 
 452 
Globális
 
   

facsimile
 
 453 
Globális
 
   

facsimile  
 
 
 454 
Globális
 
  Demeter Róbert  
  – A nagyanyám szász lány volt és száz évre bebaszott az egész fajnak.
[szerkesztői feloldás]
mindig
[szerkesztői feloldás]
mondom
neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha már elrontott, legalább pénzt hozott
[szerkesztői feloldás]
volna
de azt se.  
  Se csontok, se képek, se gyomruk. Utálat. És olyan hegyes száraz pofánk van,  

facsimile
 
 455 
Globális
 
  Bánffy Dezső  
  Ugron Gábor  
  Dési Zoltán lettek országos politikussá. Urmánczy Nándor is erdélyi örmény  
  Teleki Géza  
 
[szerkesztői feloldás]
Teleki
Pál tudósok  
 
  – szinte mindig vigyáz a kormány rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
erdélyi
[szerkesztői feloldás]
ember
is legyen a vezető politikusok közt.  
  – de ugy is fest ezeknek a karrierje, mintha szinte csak ezért volnának ott.  
 
  – A politika a megyén zajlik le a legszükebb körű vitákban.  
  De
Mvásárhely
Marosvásárhely
életébe sem vesznek részt a grófok.  
 
  Ugy lesz egy erdélyi gróf nagyá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
itthon azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
róla,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„ez már országos
[szerkesztői feloldás]
ember
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
egy
bpesti
Budapast
politikus a végin  

facsimile
 
 456 
Globális
 
  európai
[szerkesztői feloldás]
emberré
növi ki magát. S amint ezek az urak fölkerülnek az országházba ép ugy eltünnek, mint
[szerkesztői feloldás]
ahogy
Európába Apponyi.  
 
  – A kormány viszont
[szerkesztői feloldás]
mindig
[szerkesztői feloldás]
nagyon
elhanyagolta Erdélyt,
[szerkesztői feloldás]
mert
ellenzéki a magyarsága, – a többit
[szerkesztői feloldás]
meg
ugyis pénzen és erőszakkal vette meg.  
 
  – Hiányzik itt az erős parasztság, ami az Alföldön
[szerkesztői feloldás]
van,
s középosztály sincs, ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
amott sincs, olyan középosztály, amely szerves tömeg, erőforrás legyen.  
  Az oláhoknak az az erejük,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csak parasztság: urak  

facsimile
 
 457 
Globális
 
 
  Teleki Samu eladta azt a földdarabot az államnak, amely voltakép a theka alaphoz tartozott 150000
[szerkesztői feloldás]
koronáért
.  
  Erre a püspök bepörölte, felfolyamodott a kormányhoz,
[szerkesztői feloldás]
mint
felügyelő.  
  De elkésett, már jóvá volt hagyva.  
  Samu kegyelmes mérgében azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
 
  – Szarom thekát! ezennel megparancsolom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az átadassák a Muz Kvtárak országos bizottságának és Teleki Sámuel kvtár név alatt kezeltessék.  
  Csak a mostan thekáriusok állását biztosította név szerint.  
  A püspök perelni fog  
 

facsimile
 
 458 
Globális
 
  nincsenek, a mágnás az egyházi és banki erő, amelynek a kezében
[szerkesztői feloldás]
van
a tömeg.  
  – Szolgabíró politikával
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet semmit se érni el,
[szerkesztői feloldás]
csak
akkor lehetne, ha igazán erős volna az állam. Igy az erőszak a vörös posztó, ha az, aki alkalmazza,
[szerkesztői feloldás]
csak
addig meri, míg a bika
[szerkesztői feloldás]
meg nem
vész, akkor ijedten elszalad.  
 
  – Összetartanak ezek az urak. Ha politikai gondolatokat keresik, még családi politikával lehet találkozni. Teleki Samu az összes birtokát,
Sárombekét
Sáromberek
egyre hagyta.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudják kire fogja és  

facsimile
 
 459 
Globális
 
  sokat okoskodott az,
[szerkesztői feloldás]
hogy
vajon
[szerkesztői feloldás]
meg
fogja-e osztani; akkor Toldalagiék is kievickéltek
[szerkesztői feloldás]
volna
egy kicsit,
[szerkesztői feloldás]
mert
TLaciné a Samu testvérének a lánya.  
  De bizony ugy rendelkezett,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mindenki 200000
[szerkesztői feloldás]
koronát
kap, a föld pedig mind az Ádám legidősebb fiára, a kis Károlyra szálljon.  
  Most aztán lóg az orra
[szerkesztői feloldás]
mindenkinek
, Laci
[szerkesztői feloldás]
még
jobban iszik, de
[szerkesztői feloldás]
meg
is támadják a végrendeletet: családi összetartásból;  

facsimile
 
 460 
Globális
 
  – felül
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
gy 10,000 korona  
  – papagályul tanítják őket
[szerkesztői feloldás]
mindenféle
nyelven  
  – Laci vágatta vele a Toldit  
  – eltanitott a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  mi az a
szita
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – egye
[szerkesztői feloldás]
meg
a fene magát látszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
alföldi
[szerkesztői feloldás]
ember, mindjárt
azt kérdi –  
  kis lakásba laktak Lacival s velük bujdosott  
 
 
  képes VII4800  
  kritika korp600  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
lakbér1280  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
füt. vil jár14560  
  cse. pibl 200  
  háboru 10807960  
  frt1200  
  füt vil1000  
  lakás2000  
  hadugy 24606600  

facsimile  
 
 
 461 
Globális
 
  – Samunál néha
[szerkesztői feloldás]
volt
a Társaság 50-60 tagu,
[szerkesztői feloldás]
minden
gróf, báró és herceg, régingnék és azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
 
  – Nohát, nekem
[szerkesztői feloldás]
van
a legszebb családom.  
  Egész ugy mutogatott minket
[szerkesztői feloldás]
mint
egy drága vadat.  
  – És az tetszett a kegy. urnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő ugy tartja a thekát
[szerkesztői feloldás]
mint
egy családi ékszert.  
  A schatzhausban
*
Kincsesház (német).
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
engedje
[szerkesztői feloldás]
meg hogy
lerajzoljam.  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
gondolja ezt? Én azt csak vasárnap nézem meg,
[szerkesztői feloldás]
nem
a közszámára való.  
  Se Teleki képét lemásolni  

facsimile
 
 462 
Globális
 
  – Soha. A kvtár a közönség, de ez az enyém  
 
 
Sáromberke
Sáromberke
olyan háztatrtás
[szerkesztői feloldás]
volt hogy
80-100 disznót ölt.  
  egy uj nagy kontignációs
*
Emelet (latin).
kastélyt épített (eladta
[törölt]
« és »
[szerkesztői feloldás]
Vagy
25–30 hold 560 000 koronáért s ki is fizettettem)  
  Legyezte a hiúságot,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ismerkedések a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. Teleki Mihály, szép, adott ért 600
[szerkesztői feloldás]
koronát
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a másolásokat
[szerkesztői feloldás]
nem
csókér adja 600
[szerkesztői feloldás]
korona
darabja.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megterlete
500 000 koronáért az örököseit.  

facsimile
 
 463 
Globális
 
  – Itt úgy születnek az
[szerkesztői feloldás]
emberek
, szélesebb látókörrel,
[szerkesztői feloldás]
mert
itt
[szerkesztői feloldás]
mindig
egérutat kerestek.  
  Az erdélyi
[szerkesztői feloldás]
emberek
ne higyjék azok Tamás a tervrajza.  
  – az erdélyiek elsősorban borz. mosdatlanszájúak, azután
[szerkesztői feloldás]
meg
igen hátmögöttiek, sose tudja az
[szerkesztői feloldás]
ember
mit akarnak.  
  Az a káröröm,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Gulyásék kimennek, mert az
[szerkesztői feloldás]
volt
a hir,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a nemzetnek adják.  
  Ez két év előtt értesült róla, most jött
[szerkesztői feloldás]
hogy
Bernády azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
abból a nagy pénzből rendezik az ön nagy fizetését.  

facsimile
 
 464 
Globális
 
  Bement
Bécsbe
Bécs
a legelső csemege üzletbe és ezekre menő rendeléseket tett.  
  Huszár alezredes volt és mikor a háború kitört, egyenruhába
[szerkesztői feloldás]
volt
, és
Párisból
Párizs
hozatta a fehéret,  
 
  – Szegény a I fiz kategóriába van.  

facsimile  
 
 
 465 
Globális
 
  Szeőke Béla  
  Ivancsics Olga  
  Ivancsics Konrad az apa.  
  6 lány van, nekem
[szerkesztői feloldás]
meg
4-et
[szerkesztői feloldás]
mondott
, hát az is hamiság  
  Domokos tér, de ő nekem Erzsébettér 21-re
[szerkesztői feloldás]
mondta
oda irjak,  
  – Megházasodtam én  

facsimile
 
 466 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
– nem
tudok enni pár
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
táplálékot –  
 
  a költőre ismerkedjen  
 
 
[szerkesztői feloldás]
mindenkit
foglalkoztat  

facsimile  
 
 
 467 
Globális
 
  Család  
  – Mit eszel pici?  
  – Krumplit.  
  – Azt én is eszek,  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
. nézi s felkiált.  
  – Ni és
[szerkesztői feloldás]
még
a tálból! Az az ebédhez kell!!  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– No te már
[szerkesztői feloldás]
már
nem sokat eszel ebéden, ha ennyit eszel most.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– No bizony ő mindig szokott! szól bele egészen sőt szinte rettegve, idegesen,
[szerkesztői feloldás]
mert
ez örök harc,
ő
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
délelőtt  
 
  – Rosz krumpli.  
  – Rosz, az
[szerkesztői feloldás]
nem
jó, ezzel csak krumplinudlit lehet csinálni.  

facsimile
 
 468 
Globális
 
  – Kár
[szerkesztői feloldás]
volt megvenni
.  
  – Kár
[szerkesztői feloldás]
nem volt
.  
  – De a Dömötöré jobb lett volna.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[törölt]
« Ah, nem »
, drágább.  
  – De annyival jobb.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– Ah, ez a helytől is függ
[szerkesztői feloldás]
hogy
hol
[törölt]
« tartják »
áll.  
  Ezt senki se érti, mit jelent, de elhallgatás.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Jaj de rosz krumpli, olyan
[szerkesztői feloldás]
mint – hogy
hijják ezt  
  – Szappan  
  – Szappan. Ebből
[szerkesztői feloldás]
nem
jó ültetni se.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– hisz a földbe
[szerkesztői feloldás]
megváltozik
! (már fél
[szerkesztői feloldás]
hogy
kidobjuk!  

facsimile
 
 469 
Globális
 
  a hely teszi! Ahá, hát erre godolt. A hely ahol termett.  
 
  A zeller
[szerkesztői feloldás]
megfőtt
egy kis csuporba. Fekete.  
  – Meg
[szerkesztői feloldás]
van
ez hámozva, vagy mi?  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
[szerkesztői feloldás]
meg van
tisztitva.  
  – Hámozd
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
még
előbb.  
  Ez sértés volt,
[szerkesztői feloldás]
mert
reves, fekete, mocskos a zeller.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– Lekaparhatod egy kicsit –s fél
[szerkesztői feloldás]
hogy
lehámozza és ezzel fogy.  
  – Tegyél fel vizet.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– Nem kell víz.  
  – Mért, árt az ha van?  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– Hát felőlem tehet  

facsimile
 
 470 
Globális
 
  oda a szélire, majd közelebb tolódik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Ártogat? az más, akkor ne tegyél.  
  Az egész fojtott éles verekedő hangon, mintha kardok csattognának.  
  Valamit mond
[szerkesztői feloldás]
Mama
. Ilka fülel s én
[szerkesztői feloldás]
nem
is értem, ő visszaszól.  
  – Mikor én?  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
,
[szerkesztői feloldás]
csak
[törölt]
« tul »
motyog s annyit érteni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
[szerkesztői feloldás]
utoljára …  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
odanéz, ma akarna utazni?  
  Ilka szól vigan, érzi
[szerkesztői feloldás]
hogy
baj
[szerkesztői feloldás]
van
, a nagyok közt  

facsimile
 
 471 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ilka
– Azért
[szerkesztői feloldás]
csak
jó salátának mert könnyű vágni.  
  Mama szól hozzá.  
  – Gyere
[szerkesztői feloldás]
csak
kösd ki  
  A tésztavágó formákat kell szétbontani.  
  – Nincs egész hagyma Ilka  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
Hogyne volna  
 
[szerkesztői feloldás]
Ilka
– Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
egész?  
  – Persze
[szerkesztői feloldás]
hogy
nem.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– Hát eredj, hozzál  
  Míg az ecetet csinálja, egyszer
[szerkesztői feloldás]
megszólal
még
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
sikerül
[szerkesztői feloldás]
vagy
ugy látszik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Mért ne sikerülne! Még az is!  
  És legyint,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„te csak olyan
babros
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
vagy”  

facsimile
 
 472 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
van
ijedve a
buchtliján
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Régen csináltam, ugy látszik,
[szerkesztői feloldás]
meg
kellene higitani.  
 
  – Ez a néni arra vizitel
[szerkesztői feloldás]
mindenkinél
ha
Pestre
Budapest
jön, kétszer is? Két hét alatt?  
  – Persze, sok a rokona.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– Ratkovszkyné? A veje részéről is van.  
  Ez sértés nekem,
[szerkesztői feloldás]
mert
nincs  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Egész jól járt akkor régen jött
Pestre
Budapest
;
[törölt]
« el »
ma már az is nehezebb volna. El vannak helyezkedve jó positiókban.  
  – Maga mit eszik?  
  –Egy harapást (a  

facsimile
 
 473 
Globális
 
  kötötttésztát, ami külön
[szerkesztői feloldás]
van
kiszedve tányérra)  
  – Akkor ki fog fánkot enni? Egy kocsi fánk lesz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
fogy el?  
  Ez is sértés.  
  Mama hallgat, elnyeli  
 
[törölt]
«
[szerkesztői feloldás]
Janka
»
[törölt]
« – Ne egyél! (
[szerkesztői feloldás]
Virágnak
) »
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Még nincs kész az ebéd?  
  – Nincs visszamehetsz játszani!  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
ezt.  
  – Na egyél. Fánkot kér előre enni, mert sose fogy el…  
  Fokozott sértés, Mama, aki
[szerkesztői feloldás]
mindenbe
belefog, most fánkkal kinlódik.  

facsimile
 
 474 
Globális
 
  Ilka cukrot tör. Virág fogja a mozsár fülét s földön.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Kockát törsz?  
  – Igen. Ide teszünk egy ujságpapírt és beleszórjuk.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Szórjál  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Ez jó lesz már.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Nagy vacsorán
[szerkesztői feloldás]
voltunk
az este. Zahlerék a Heddánál, – nézze az a taknyos asszony, milyen vacsrát tud adni, hol tanulta, fél éves asszony. A zongorás, a Molnár: 3 fiatal
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
ők 3an a dr drné
[szerkesztői feloldás]
meg
 

facsimile
 
 475 
Globális
 
  Gondáék ketten és Marci
[szerkesztői feloldás]
meg
az anyja.
[szerkesztői feloldás]
még
egy fiatal
[szerkesztői feloldás]
ember,
szóval 10-en voltak.  
  Két cseléd volt,
[szerkesztői feloldás]
meg
az anyja cselédje kölcsön. Az anyósáék
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
voltak
ott.  
  Vacsora
[szerkesztői feloldás]
volt
, leves csészékben, valami borsóval, husleves.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– borsóleves  
  – husleves!!
[szerkesztői feloldás]
nem
borsóleves.  
  előetel
[szerkesztői feloldás]
volt
husos rétes.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
sokis palacsinta  
 
[szerkesztői feloldás]
nagy
husos rétes, de
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
jó, száraz volt.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
nagy vacsora, kis vacsora volt, de nagyszerűen ment, egy szó  

facsimile
 
 476 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
volt.  
  A leves után sör volt.  
  Az előétel után pulyka pecsenye volt,
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
hozzá semmi,
[szerkesztői feloldás]
csak
saláta és kompót,
[szerkesztői feloldás]
nem
csinál százféle garnirungot, az bolondság is.  
  – előétel után bor  
 
[törölt]
« – az előétel után »
 
  – aztán befőtt körül hordva, és pecsenye után bor.  
  és gyönyörű gyümölcs igazán gyönyörű, szépen összerakva.  
  Pecsenye után pezsgő
[szerkesztői feloldás]
volt,
 

facsimile
 
 477 
Globális
 
  Az a leves az felséges volt.  
  A hallba volt fekete kávé.  
  Igazán gyönyörűenn ment, akartam gratulálni az anyjának,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a Hedda milyen ügyes kis asszony.  
  És Hedda fel
[szerkesztői feloldás]
nem
állt az asztaltól.  
  és gyönyörűen zongorázott a Grien.  
  Ez revans volt,
[szerkesztői feloldás]
mert
egyszer 400
[szerkesztői feloldás]
koronát
fizetett a Bivieter Dr e
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
vacsorájáért, mert lerevánsolták. Már Heddáék készen
[szerkesztői feloldás]
vannak
.  

facsimile  
 
 
 478 
Globális
 
  J Zs Zs  
  8 – –  
  5 2 3  
  5 1 4  
  – 4 3  
 
  3 5 –  
  5 – 5  
  2 1 7  
  1 1 –  
 
  – 1 7  
  1 – 9  
  – – 10  
  1 – 1  
 
  31 15 49  

facsimile  
 
 
 479 
Globális
 
  az asszony alkuszik  
  – igéri
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne féljetek én eltartalak, már
[szerkesztői feloldás]
meg
is alkudtam az egyházzal és ha
[szerkesztői feloldás]
nem
kell főznöm, akkor dolgozhatom a műhelyben.  
  – nini anyukának bajsza nőtt.  
 
[szerkesztői feloldás]
mert
sokat beszél az apa dolgába.  
  az asszony átengedi az urát más
asszonyhoz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – no ne busulj, tudom jó kézbe adlak gondoskodik rólad. Ahá gyerekek sipirc.  
  – De ki lesz a mi uj apánk?  

facsimile
 
 480 
Globális
 
  – Kell a kutyának uj apa! Tán
[szerkesztői feloldás]
hogy
megint főzni kelljen mosogatni?  
  Fejszét a kezembe és bárdot, ugy fogok
[törölt]
« dolgozni »
! A férfi a legnélkülözhetőbb cikk a háztartásban.  
  elmegyek  
 
  Jé Hallottam mindent, édes fiam,
[szerkesztői feloldás]
mindent
[szerkesztői feloldás]
megbocsájtok
 
  A – Én tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
most álmodom,
[szerkesztői feloldás]
mert
ez a boldogság ébren lehetetlen  

facsimile
 
 481 
Globális
 
  – Az olyan élet amelyben szerelem nincs  
 
 
[törölt]
«
[törölt]
   
– Te ne igyál Ne kedves
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
neki
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad
[szerkesztői feloldás]
mert
attól napokig beteg
»
[törölt]
*
Egy számozott üres oldal (482) a kötegben.
 

facsimile
 
 487 
Globális
 
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja.
[szerkesztői feloldás]
meg
kell fognia dobot és ugy engedje szaladni a képet. Azt
[szerkesztői feloldás]
meg
kell tanulni.  
  – A gépésznek külön prakszisa van.  
  – És ezt már
[szerkesztői feloldás]
mondtam
. Nevettek rajta, dierkt nevettek rajta.  
  Olyan komolyan mondja,olyan ijedt komolysggal,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a legnagyobb dolgok fontosságát érzi az, aki ezáltal fontossá akarja tenni magát.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
meg
kell nézni
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Hogyne, muszáj. Már a címe is olyan.  
  Mikor nevetve kimegy  

facsimile
 
 488 
Globális
 
  egész paffá lett
[szerkesztői feloldás]
mindenki
.  
  Egyszerre
[szerkesztői feloldás]
mondja
a két vén nő, a sovány öreg ruhatárosné, s a fiatal csinos jegyszedő.  
  – Már a cime is olyan.  
  Nevetnek.  
  – A bukott nő! –
[szerkesztői feloldás]
mondja
a ruhásné, – ez neki olyan  
  Később ujra szól.  
  – Ha a Mária menybe menetelét adnák, azt
[szerkesztői feloldás]
nem
nézné meg.  

facsimile
 
 489 
Globális
 
  – Már – látta a rajzot, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
[szerkesztői feloldás]
nem
jó,
[szerkesztői feloldás]
csak
kár,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
fér rá erre a kis plakátra. Az
[szerkesztői feloldás]
van
ráragasztva,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hétfőtől szerdáig.  
  – De az Estmozi-nak is rajta kell lenni?  
  – Erre a nagy palkátra?  
  Tiszta dolog!
[szerkesztői feloldás]
nem
is kell beszélni róla. Fel kell tűrni.  
  – Azzal mire
[szerkesztői feloldás]
nem
kell fele türni,
[szerkesztői feloldás]
nem
elég az nekik
[szerkesztői feloldás]
hogy
a keltezés ott van.  
  – Persze
[szerkesztői feloldás]
hogy
nem.  
  És meddig tudnak tárgyalni a plakát–  

facsimile
 
 490 
Globális
 
  kérdésről.  
 
  A kis szőlőtőkét tisztitsuk kapával.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
kell
[szerkesztői feloldás]
hogy
kinlódjak lapuval dudvával.  
  Már csak az
[szerkesztői feloldás]
embernek
kelletik
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  Sok vénasszony
[törölt]
« miatt két szívnen szakadni »
nyelve alatt
[szerkesztői feloldás]
megfulladni
.  

facsimile
 
 491 
Globális
 
  –Eleget morogsz te is.  
  – Tudom én
[szerkesztői feloldás]
hogy
látsz amit akarsz.  

facsimile
 
 492 
Globális
 
  – Hol az olló?  
  – Ott  
 
[szerkesztői feloldás]
hol?
 
  – Megkövetelem
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott  
 
[szerkesztői feloldás]
hol?
 
  – Gyere ide kérem,
[szerkesztői feloldás]
nem
játszok ha
[szerkesztői feloldás]
nem
jön ide. Kirem szépen
[szerkesztői feloldás]
megmondom
magának
[szerkesztői feloldás]
hogy
hol az olló.  
 
[szerkesztői feloldás]
hol
.  
  – Gyere,
[szerkesztői feloldás]
megkövetelem hogy
gyere. A telefonszámot
[szerkesztői feloldás]
még
meg se mondta  

facsimile  
 
 
 493 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
   
Hallode rózsám csitt-csatt
   
Gyere be hozzám csitt-csatt
   
Csitten a, csattan a,
   
csattog a csók
   
   
Édesen, mézesen
   
folynak a szók
   
   
Csitt csatt!
   
csitt csak, csak!
   
   
Gyere be hozzám
»
[törölt]
 

facsimile
 
 494 
Globális
 
  A Tiszaparton csitt csatt!  
  Csereg a szarka csitt csak!  
  Nem szarka csördül  
  Nem az ág zördül,  
  Csitt csatt  
  csitt csak!  
 
[törölt]
« Csendesen, rendesen »
Hallani nem hall
[javítás]
 
 
[törölt]
« folyvást »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szót, – (mégis)  
  Csitten a csattan a  
  csattog a csók:  
  csitt csatt  
  csitt csak!  

facsimile
 
 495 
Globális
 
  A Tiszaparton csit-csatt!  
  Csattog a sulyok csitt csak!  
  Nem sulyok csattan,  
  Nem a hal pattan.  
  Csitt-csatt  
  csitt–csak!  
 
[törölt]
« Nem tudja »
senkise tudja  
  Ki vót, mi vót,csak hát  
  Csitten a, csattan a  
  csattog a csók  
  csitt–csatt  
  csitt csak!  

facsimile
 
 496 
Globális
 
  Nem láttalak rózsám
[törölt]
« semmikor
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
még »
soha se is
[javítás]
 
 
[törölt]
« én se »
máskor  
  Csak legislegelébb szőlőkapáláskor  
  ugy kezdődött a szerelem  
 
[törölt]
« bus szivemen »
 
  Mégis
[törölt]
« ugy megvolt ramborul »
mult  
 
[törölt]
« hajlik az árvalányhajad, »
 
  Mint a szőlőtőle busul a fű alatt–  
 
[törölt]
« Héj »
Csak az a jó isten olyan időt adna,  
  Hogy a magas égből
[törölt]
« aranyeső »
pénzeső  
  szakadna,  
  Hogy a száraz kő is szntaton terene  
  Akkor mi belőlünk tudom egy pár lenne  

facsimile  
 
 
 465 
Globális
 
  Waldek lány Matild (olyan
piknike
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
minél többet használták, annál jobban összecsukódott. Igen ilyen
[szerkesztői feloldás]
volt
a természettől]  
  Vay Sándorné  
 
  Salamon  
  felvidéki  
  Teleki Samu  
  beül Waldek jönnek a rokonok s beülnek a dominiumba s elköltik, amit
[szerkesztői feloldás]
csak
lehet.  
 
Sáromberek
Sáromberke
 
  Kővár vidéke  
 
Máramaros
Máramarossziget
 
  évi 5-600 000
[szerkesztői feloldás]
koronát
eltékozolt a kegyelmes úr  
 
Pestre
Budaapest
[szerkesztői feloldás]
nem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
[szerkesztői feloldás]
mert
ott Andrásy
[szerkesztői feloldás]
mindig
a szemére lobbantotta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
külföldön költi a pénzt.  
  3 x 300 000 kort hagyományozott rokonnak:  
  Odesebubu 300 000  
  Zayknek is 300 000  
  Toldalagi is 300 000  
  Katonás fellépésű, olyan blokkokat sujt
[szerkesztői feloldás]
mint
a gróf, ugy ült a lovon s ugy beszélt.  

facsimile  
 
 
 466 
Globális
 
  Temetésén a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
érdekes volt; egyik csoport se szólt a másikhoz  
  Odeschuhunger A  
  Teleki Ádámné Agni  
 
[törölt]
« as »
Told alakiné Eliz (Erzsébet)  
 
 
 
  Toldalagi László  
  Piszok kis
[szerkesztői feloldás]
ember,
a nadrágjait kiteregeti száradni  
  – Nem akarták
[szerkesztői feloldás]
hogy mindjárt
elvesszen
[szerkesztői feloldás]
mondtak
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne álljon be katonának, különben
[szerkesztői feloldás]
még
beszéltek a felesége
[törölt]
« és »
[szerkesztői feloldás]
hogy mindannyian
anyja pjába  
 
 
 
  Dési Zsolt  
  – látom te tőled
[szerkesztői feloldás]
nem
féltem a feleségemet  
  Kedves művelt
[szerkesztői feloldás]
ember,
jó társalgó s nagy muzsikus,  
  Hazajött részegen, és mulattatta Elizt, míg az
[szerkesztői feloldás]
ember
feküdt. Mondta is az egyik fiu,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Zoltán,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
minálunk csak félvendég,  

facsimile
 
 467 
Globális
 
  Mert
[szerkesztői feloldás]
volt
Ölyvesen
Öllyvös
birtoka és ott most a testvére Retteginé lakik  
  A rosz nyelvek
[szerkesztői feloldás]
mondják
[szerkesztői feloldás]
hogy
a 4 rosz lóval onnan hajtott
Koronkára
Koronka
és mikor visszajött ki
[szerkesztői feloldás]
voltak
hizva a lovak.  
  Már a férfiasságából
[szerkesztői feloldás]
mindent
elhagyogatott.  
  Mikor Desi állatocska volt (Bram Róbert
[szerkesztői feloldás]
mondta
elüt) ezt
[szerkesztői feloldás]
mondja
 
  – Wekerle egyszer felsóhajt
[szerkesztői feloldás]
hogy
na
[szerkesztői feloldás]
csakhogy
Dési elment
Koronkára
Koronka
,
[szerkesztői feloldás]
legalább
[szerkesztői feloldás]
nem
kell vele
[szerkesztői feloldás]
megismertetni
azokat az uj darabkat, amikről neki kell referálni néha  

facsimile
 
 468 
Globális
 
  Dési jött, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – kedves tanár úr. egész uton az adóilletéket tanulmányoztam  
  azzal veszi a hegedűt és játszik.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
fáj nekik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Teleki Géza 120 000 koronát
[szerkesztői feloldás]
vagy
többer fizetett a Művészházért hátha
[szerkesztői feloldás]
nem
veszek képet többet. Domokosnak
[szerkesztői feloldás]
van
80000 frt jövedelme
[szerkesztői feloldás]
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, nem
vesz képet.  
  – Szép, szép,
[szerkesztői feloldás]
csak van
uj. Képért pénzt nem adok.  

facsimile
 
 469 
Globális
 
  Ők egy lóra
[szerkesztői feloldás]
nem
áldoznak annyi pénzt. 200 000 –
[szerkesztői feloldás]
koronát
 
 
  – Gyár
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
se sikerült, mihelyt belefogott valamibe, rögtön lead 100.000
[szerkesztői feloldás]
koronát
és
[szerkesztői feloldás]
megfázik
tőle.  
 
  – Édes uram,
[szerkesztői feloldás]
nem
kábít engem az
[szerkesztői feloldás]
hogy
fiának ilyen jeles bizonyítványa
[szerkesztői feloldás]
van
, az apjuk
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szebb
[szerkesztői feloldás]
volt
, mikor Pál Károly feladott száz példát a vakációra és ő egy éjszaka
[szerkesztői feloldás]
megcsinálta
.  
 

facsimile
 
 470 
Globális
 
  Szolgatanulók voltak az internátusban.  
  Laci aki otthon olyan kedves
[szerkesztői feloldás]
volt,
egyszer dicsekedet,
[szerkesztői feloldás]
hogy
igy gróf ugy
[szerkesztői feloldás]
megrakták
. Az orra feldagadt.  
  – Mi az?  
  – Semmi.  
  – Nem dagad
[szerkesztői feloldás]
meg
ok nélkül?  
  – Elestem  
  Attól kezdve jó barátok voltak.  
 
  Laci soha
[szerkesztői feloldás]
nem
ivott, A külföldi élet tette tönkre.
Berlinben
Berlin
tanult
[szerkesztői feloldás]
meg
inni, lumpolni.  
 
  Mérnök lesz. Semmi értelne Ugy igyekeztek lebeszélni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az egyetlen pálya a jogász, ő
[szerkesztői feloldás]
csak
műegyetemi hallg.  

facsimile
 
 471 
Globális
 
  lesz,
[szerkesztői feloldás]
nem
is egyetemi.  
  – No
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
úr jó hirt
[szerkesztői feloldás]
mondok
a tanitványáról,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
800 hallgató előtt
[szerkesztői feloldás]
megdicsérte
a rektor maga.  
 
 
 
  Ugron Gáborunokája  
  – Annyira szereti hazáját
[szerkesztői feloldás]
hogy még
lábát ki
[szerkesztői feloldás]
nem
tette belőle, itt
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a lóavató bizottság tagja. Ugron fiáról
[szerkesztői feloldás]
van
szó.  
 
  Reischskönig
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Ráckrisztus reg
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
Hatala
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Péter  
  sétál  

facsimile
 
 472 
Globális
 
  fias szülők  
  tanári szó  
 
  Neki
[szerkesztői feloldás]
van-é
más kötelessége,
[szerkesztői feloldás]
mint
őt Sámuel napján
[szerkesztői feloldás]
meg
keresni és köszöntöt inni.  
  – Úr ir, –
ur
[szerkesztői feloldás]
meg
ir
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. És egyszer
[szerkesztői feloldás]
megköszönte
az ujévi gratulátciót, jól kipitykizte ő
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
örökölt…  
 
  Egyszer hazajön Laci kis fekete bajusszal.  
  – No Laci, ugy nézel ki
[szerkesztői feloldás]
mint
sellemfi  

facsimile
 
 473 
Globális
 
  – No Dugó, adok neked egy csibukot,
*
Pipa (török).
de bolond
[szerkesztői feloldás]
ember
az aki  
 
  – Hallom kis tanár
[szerkesztői feloldás]
ember
, hogy lefestett magával Endre a kancellárt.
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
te bolond, nincs neked olyan falad
[szerkesztői feloldás]
mint
az a kép. Ha csak a fődre
[szerkesztői feloldás]
nem
teszed.  
  Persze az azt hitte,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hizelegni fog Samu bácsinak, s
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
sürgős a kis tanár úr.  
  De én
[szerkesztői feloldás]
megfizetem
 

facsimile
 
 464 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Kegy. úr az öcsit ajánlom. Megyeri Ferkó dr szobrász, Géza gróf ismeri.  
  – Mi? … Abba a társaságba
[szerkesztői feloldás]
nem
ér egy fapitsát a tudományuk. Tanuljanak
[szerkesztői feloldás]
meg
kapálni.  
 
  – Ha könyvről beszéltem Franz képez hozni az kellemesebb a tanár ik. Ha képről mehet a lóra  

facsimile
 
 465 
Globális
 
  A grófné
[szerkesztői feloldás]
megállította
a kocsiját s kivitte.  
 
Debrecenbe
Deberecen
tanultam  
  Beszélt Tóth Józsiról,
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen kis professzor volt. Külföldön nimbusza
[szerkesztői feloldás]
volt
a Tóth névnek.  
  Kiderítették
[szerkesztői feloldás]
hogy
kegyelmes úr rokonánál lakott.  
  Kezdődik az ebéd.  
  Volt egy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, az zöld bundába,  
  Soma, Lajos, a gróf
[szerkesztői feloldás]
meg
én  
  Négy inas tolt be s ott állt, s jöttek az étekfogók.  
  tudta a Krisztus, mit hoznak elém,  

facsimile
 
 466 
Globális
 
  Az
[szerkesztői feloldás]
volt
a gróf egyetlen beneficiusa,
*
Dícséret (latin).
[szerkesztői feloldás]
hogy
mikor Laci levizsgázott
[szerkesztői feloldás]
mindig
kivitt nagy ebére,  
  Külön inas és azon kívül hordják az ebédet  
  Beszélt a socializmusról, német-angol ipar versenye  
  elkápráztat  
  S meghij engem vaddisznó vadászatra  
  Zavarba jöttem  
  – No magát nagy slamasztikából huzta ki  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
[szerkesztői feloldás]
Megmagyarázta,
hogy  

facsimile
 
 467 
Globális
 
  ez egy jámbor
[szerkesztői feloldás]
ember.
 
 
  Egész
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
volt, ha vadászatra ment.  
  Ő elől fehér lovon,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy atyaisten.  
  Utána Matild grófné, az is nagy nő, nagy lovon.  
  És kocsik mennek, szakácsok.  
 
Sáromberkéről
Sáromberek
egész Görgényig.  

facsimile
 
 468 
Globális
 
  – Itt hibázták el
[szerkesztői feloldás]
hogy
a magyarok kimélik a kezük alól felszabadultat, az oláhok
[szerkesztői feloldás]
meg
azután is jobbágyok maradtak s a föld a kezükbe maradt.  
 
  A székely az egy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, furfangos nép, ha szabadult, élt a fából, sóból, labilis dolgokra építette a hajlékát. Az az ilyen maga került pénzeket szerette  
  Elvesztek az erdők, legelők, jött a sószabadalom. Borvíz  

facsimile
 
 469 
Globális
 
  is elment. Szóval az ilyen tekergő kereseteknek vége.  
 
  – Hol tekert kedves Déry.  
  – Ahol kapta.  
 

facsimile
 
 470 
Globális
 
  A grófnő nagy gazdasszony lehet 8-9 főnyi cseléd, 24000 hold fődjük – 800, erdő – abból élnek  
  – Na api a fát nem tudja befuvarozni, nincs pénz.  
  Egyszer Laci azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Tudja néném az a 20-22 ezer
[szerkesztői feloldás]
forint
[szerkesztői feloldás]
nem
elég.  
  Az adóvall áll hátralékban
[szerkesztői feloldás]
van
, fizetni
[szerkesztői feloldás]
nem
szeret s
[szerkesztői feloldás]
nem
is tud.  
  S mikor egy éjjel leeresztett 10,000
[szerkesztői feloldás]
koronát
kisirt szemmel járt az asszony kocsin  

facsimile
 
 471 
Globális
 
  S
[szerkesztői feloldás]
nem
kellett fizetni,
[szerkesztői feloldás]
mert
Fenyvesi egy zsidó ügyvéd nyerte.  
  Az a pénz sose ragad
[szerkesztői feloldás]
meg
a kártyásoknál, tudja a fene kié lesz. Vagyonok mentek el.  
 
  Lacinak a könyvét bekötette év elején.  
  – Majd papa elintézi. Borba fizeti
[szerkesztői feloldás]
meg
. Küld annyi üveg bort, ahány könyv volt.  
  Pénzt
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
 

facsimile
 
[szerkesztői feloldás]
472
 
  Kovács Laci elkísérte a Laci grófot és fizette a magáét.  
  Olyan gazda,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő kihoz 14 mázsát
[szerkesztői feloldás]
pedig
Erdélybe
[szerkesztői feloldás]
nem
szokás
[szerkesztői feloldás]
csak
7-et, a gróf 4-et.  
  Az öreg gróf apja is az
[szerkesztői feloldás]
volt
bolond: mikor az első vasút
[szerkesztői feloldás]
megnyilt
,
[szerkesztői feloldás]
nem volt
pénze soha, de akkor kibérelt magának egy vonatot –
[szerkesztői feloldás]
hogy
megmutassa
[szerkesztői feloldás]
hogy
gróf.  
  Ez
[szerkesztői feloldás]
volt
a vasúti pénz.  
  Ez a birtok zálogba
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
mert
egy aranybányájuk azért kapott 80,000
[szerkesztői feloldás]
forint
abból  

facsimile
 
 473 
Globális
 
 
[törölt]
« Ez a l »
 
  váltották vissza. Ugy
[szerkesztői feloldás]
volt meg
. Sose
[szerkesztői feloldás]
volt
pénze.  
  Most a Teleki fiuk előtt hencegett a fiu.  
  a Tolnai Lajos  
  Koncot –
[szerkesztői feloldás]
nem
közlik  
 
Gyulai
Gyulafehérvár
temetk. vállallóbl.  
  Pulai név  
  Az összes müvében ezt irja.  
  igazi neve nincs Tolnainak  
 
  a Wigend kelempászkodásait
*
Madarászás.
A
[szerkesztői feloldás]
megnézni
, –
[szerkesztői feloldás]
mert
Mihály
[szerkesztői feloldás]
mondja
Vendéglő a kelempájsz madárhoz
*
Pintyek családjába tartózó madár.
 
 

facsimile
 
 474 
Globális
 
  esik az eső  
  Az állomáson  
  gr Teleki Károly anyjuk  
  gr Teleki Ádám Ádámné  
  Zeyk Ágnes  
  Toldalagi Jóska  
 
  – Óh édes Anna, akkor váltson annak a szegény lánynak is. Váltson édes Anna. Szegény leánynak váltson egy jegyet.  
  Váltani igen nehéz, sok annak s igy váltott.
[szerkesztői feloldás]
nem
a fiával.  
  – Mi
[szerkesztői feloldás]
van
a kofferekben?  
  – Ruha.  
  – Hát a másikban?  
  – Abban is ruha.
[szerkesztői feloldás]
mind
ruha.  

facsimile
 
 475 
Globális
 
  Hát kérdezték magától mi
[szerkesztői feloldás]
van
benne.  
  – Igen.  
  Később.  
  – És maga
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja
[szerkesztői feloldás]
mondani
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ruha?  
 
  – Óh édes Anna,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
kedves, megváltotta? … Igen
[szerkesztői feloldás]
mind
megvan. Eliz most megy férjhez egy századoshoz. Anna is férjhez ment egy vasutashoz. Tiz évig volt nálam gazdasszony. Igen jó asszony … Mind
[szerkesztői feloldás]
meg van
, Erzsi is, Zsófi. Ferenc is
[szerkesztői feloldás]
megvan
. Nálam ugy szokás,
[szerkesztői feloldás]
hogy
10-15 éve alól
[szerkesztői feloldás]
nem
megy el a cseléd.  

facsimile
 
 476 
Globális
 
  – A gróf be van vonulva a háboru első napja óta. 22 hónapja van oda.  
  Feketébe, ugy öltözve,
[szerkesztői feloldás]
mint
vasárnap egy adótisztné. kis fekete olcsó fényes szalmakalapba.  
  A fiuk igen elegánsak az esőköpenyükben.  
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
van
Haller Franci is.  
  – Igen… Szervusz Franci. Jól vagy… Gratulálok.  
  Kezet fog a fekete magas kilumpolt huszárhadnaggyal, aki egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
töri magát utána.  
  Az udvariasság minimális.  

facsimile  
 
 
 477 
Globális
 
  Toldalagi Laci  
  diákkorában rendes jó kisfiu
[szerkesztői feloldás]
volt,
bort sose ivott, jó gyerek, igen eszes, szorgalmas, lefoglalja a tanulás,
[szerkesztői feloldás]
mindig
tiszta jeles.  
 
  Műegyetemre megy,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a gázforrásoknál lehessen vezető és vegyészmérnök lesz.  
  Talán a Désy szele ez; akit
[szerkesztői feloldás]
meg
a kormány figyelmeztetett, mert az a nagy baj,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[törölt]
« itt »
[szerkesztői feloldás]
vannak
jó állások és
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet beletenni a fiakat, nincs hozzá jogcímmük.  
 
  Megkapja a syph–t.  
  erős dobbal feküdt, ott ült mellette az anyja s a kis huga. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
az anya.  
  – Láss a kedves tanár úr,
[szerkesztői feloldás]
csak
azt
[szerkesztői feloldás]
volt
a boldog idő, mikor magánál lakott a kis Laci.  
  – Hát hiszen ujra elvisszük grófné, és
[szerkesztői feloldás]
megint
ugy lesz,
[szerkesztői feloldás]
mint
volt.  

facsimile
 
 478 
Globális
 
  Megszólal Laci.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csakhogy
én már többet
[szerkesztői feloldás]
nem
leszek jó fiu.  
 

facsimile  
 
 
 479 
Globális
 
  Jeney Jóska  
  – a csürdöngölő a Folies Caprisesben.
*
Budapest egyik legendás szórakozóhelye volt. A mai Gerlóczy utcában.
 
  – Ki ez  
  – Uram
[szerkesztői feloldás]
van
szerencsém magamat bemutatni.  
 
  – Te én
[szerkesztői feloldás]
megbasztam
a te feleségedet de ha te
[szerkesztői feloldás]
megbaszod
az én feleségemet
[szerkesztői feloldás]
megöllek
.  
 
  Telefonál neki  
  – Ne dögöljön
[szerkesztői feloldás]
meg mert
mi lesz a gyerekekkel.  
 
  – Nekem
[szerkesztői feloldás]
van
3 feleségem 6 anyósom mi csináljakk vele.  
 

facsimile
 
 480 
Globális
 
 
Barzencei
Berzence
nagyszerű
[szerkesztői feloldás]
ember,
Kossuth
[szerkesztői feloldás]
embere
méltóságos úr  
  – 96-ban
[szerkesztői feloldás]
már
bandériumot vezetett aztán írnok lett.  
  – Kimegy egy hétre féltek tőle.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
délre egy liter szilvoriumot.  
 
Belelnyoz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
neki  
 
  – Smucig
[szerkesztői feloldás]
ember.
 
  Egy mérnöknek egy zsaroló levelét elfogta és azóta ő zsarolja. S
[szerkesztői feloldás]
nem
meri
[szerkesztői feloldás]
feljelenteni
.  
 
  Az utolsó kortes Ugron  

facsimile
 
 481 
Globális
 
  (A cigányok ugy osztják el a pénzt
[szerkesztői feloldás]
hogy mindenik
vesz egy pohata és a tiz filléreket osztják ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy mindenbe
dobnak sorba.)  
 
 
 
  Pici cigány  
  – a feleségemet
[szerkesztői feloldás]
nem
sikerült emancipálni
[törölt]
« ha »
s igy subordinálva vagyok.  
  – kultiválom a situátcót  
  – errearra
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ezt – biroság előtt.  
  – művészetemet zsenialitásom pótolja  

facsimile
 
 482 
Globális
 
  – gyerünk be a szeparéba és
[szerkesztői feloldás]
megisznak
egy üveg pezsgőt.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnak
[szerkesztői feloldás]
megbolondulni
 
  – Nézze Pici, maga tudja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
incogniti nulla cupido.  
  – Igen kérem alássan.  
 
  – A szinjátszás kölcsönös alapon fekszik  
 
  – A magyar himnuszt huztam a tegnap, rögtön lecsendesült.  
 
  – képviselőválasztáson kire szavaz?
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz a baj,  
  – Kér. alássan, politica locatio.  
 

facsimile
 
 483 
Globális
 
  Civilbe, borz. elegáns, zsakett,
[törölt]
« ugy gon »
cifra mellény  
  – kávébarna überciehe, nagy gombokkal.  
  – sárga cipő  
  világos kalap  
  fekete képe  
  arany karperec tömeg zsuzsukkal  
  tiszti csillag a zsuzsuja az óraláncon.  
  intelligens stráfot varratott „
[szerkesztői feloldás]
nem
becsülik
[szerkesztői feloldás]
meg
az intelligenciát a katonaságnál.  
  a tiszteknek ugy köszön.  
  „alásszolgája
us
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
ur.”  
  – van-e kimaradási engedély  
  „instálom jelenlétem igazolja kimaradásomat.”  

facsimile
 
 484 
Globális
 
  Rögtön olyan feleletek ad,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
ember
esik le a székről.  
 
  leborotváltatta a bajszát és olyan csunyán néz ki  
 

facsimile
 
 485 
Globális
 
 
  »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«  
  –a lakásával öl
[szerkesztői feloldás]
mindenkit
.  
  na ideteszem a mosdót jó lesz jön elég.  
 
 
us
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
tanár úr,
us
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
tanár úr,  
  – ugyan ne kiabáljon  
  – ugyan mit szégyelli a foglalkozását.  
 
  – itt ugyszolván
[szerkesztői feloldás]
csak
éjjeli élet
[szerkesztői feloldás]
van.
 
 
  Kónyáné  
  gyönyörű pincérnői test.  
  de
[szerkesztői feloldás]
csak
pezsgős barikádokon át lehetett hozzájuk férni.  
 
  Eszti  
  ez már Rudolf trónörökös
[szerkesztői feloldás]
megbaszta
.  
  s most dül belőle a pálinka  

facsimile
 
 486 
Globális
 
  Zsuzsa néni  
  hogy hat a lányokra.  
  – Zs. n.
[szerkesztői feloldás]
nagy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egy leány.  
 
[szerkesztői feloldás]
nagy
, vizet hoz,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
jön be.  
  – Na Zsuzska lelkem, elhoztad a vizet. Jaj de ügyes lány vagy, szeret is téged a jóisten. Nézd
[szerkesztői feloldás]
csak
milyen ügyes urfit küldött neked.  
  S az
[szerkesztői feloldás]
nem
szólt az Uristenre
[szerkesztői feloldás]
semmit
 
  Valami kis utcabeli.  
  – Az asszonynak adtam 5
[szerkesztői feloldás]
koronát
és az adott belőle neki 2-t.  
  De a lány
[szerkesztői feloldás]
nem
meri haza vinni,
[szerkesztői feloldás]
mert
az anyja
[szerkesztői feloldás]
meglátja
.  
  – odaadtad neki a picidet  
  – oda hát. Nekem az isten adta,  

facsimile
 
 487 
Globális
 
  Egy-egy kicsit adhatnál,
szól
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
leánykodhatnál  
 
  Általában a székely lányok igen adakozók  
 
  A klozeten asszony  
  A szappant a mellébe tartja  

facsimile
 
 488 
Globális
 
  5–8-ig a legcsábítóbb idő, akkor már elvégezte a dolgát.  

facsimile
 
 489 
Globális
 
  Lázár István  
  Pakots Bányai Elemér  
  Bodor Aladár  
  Benedek
Nagybacon
Nagybacon
(
udvarhelyi
Székelyudvarhely
)  
  Gaál Mózes Kiss Menyhért  
  Bánffy Miklós Antalffy Dezső  
 
  Márton Ferenc Gyárfás tetemrehívás  
  Zsákdi Csiszár János
szolva
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
(
[szerkesztői feloldás]
nem
fert  
 
[szerkesztői feloldás]
János
Siklódi  
 
Zoltán
[javítás]
Veres
[törölt]
« Ferenc »
[törölt]
« József »
festő  
  Demeter  
  Rápóti Ács Ferenc festő  
  Székely Károly Barabás Miklós  
  Wigrand Wigrand  
  Kriesch  
  Nagy Zsiga  
  Konta festő  
  Vida Árpád  

facsimile
 
 490 
Globális
 
  Muzsikusok  
  Metz Albert, az Operába is adták egy dógát  
  Pongrác Laji  
  Rudolf cigánya  
 
[törölt]
« Salamon »
– Bizony Laji, te többet vesztettél
[szerkesztői feloldás]
mint
én,
[szerkesztői feloldás]
mert
én
[szerkesztői feloldás]
csak
a fiamat, de te
[szerkesztői feloldás]
mindenedet
.  
  Farkas Ödön  
  Zeneakadémiaaz öreg Jóska jött a  
 
  Sándor János Mezőség  
  Déry  
  Barcsay Domokos  
  Ugron  
  Apáthy István  
  Urmánczy  
  Bethlen István  
  Gopcsa  
  Molnár Viktor  
  Bernády Lukács László  

facsimile
 
 491 
Globális
 
  Sándor Emmi  
  Sámson Marika  
  Székelyhidy  
  Farkas Ödön  
  Szentgyörgyi  
  Dezséri  
  Vendrey  
  Mihályfi (?)  
 
  Kőrösi Csoma  
  Orbán Balázs  
  Fenich Samu Uj Guineát járt  
  Teleki Samu utazott  
 
  Puskás a Telefon Hirmondó  

facsimile
 
 492 
Globális
 
  Ganarek  
  – az nem elég. Öt pezsgőér
[szerkesztői feloldás]
meghütelek
,
[szerkesztői feloldás]
mondja
a székely.  
 
  – Volt ott egy utazó, aki bányában utazott.  
  Vett 3 hordó petroleumot s beledöntötte a kutba  
  És az előleget adott rá  
 
  daktiloskopén  
  – a
[szerkesztői feloldás]
megholt
[szerkesztői feloldás]
ember
ujját rányomta a szerződésre.  

facsimile
 
 493 
Globális
 
  Bodola rá
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Az utcák neve volt Kerektó utca  
  a fő ügyész sorra járja az utcát, 10000
[szerkesztői feloldás]
koronában
esett az neki  
  tiltakozom  
  Vörösmarty utca névre kereztelik akkornap, mikor ő
Pesten
BUDAPEST
[szerkesztői feloldás]
van.
 
 
[szerkesztői feloldás]
S
vele referáltatják el.  
  a mérnök ijdten kimegy, hat gyönyörű lova fel
[szerkesztői feloldás]
van
mentve.  

facsimile
 
 494 
Globális
 
  A flekenben az ökörsütés roncsai maradtak
[szerkesztői feloldás]
meg
.  

facsimile  
 
facsimile
 
 495 
Globális
 
 
Gusát
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Flekkenevés  
  Négy tiszta kis szoba az udvarban, frissen festve, egy udvari lakás.  
  Friss arcu, egészséges lány szolgál fel.  
  Közvetlenöl szólnak hozzá az ura,
[szerkesztői feloldás]
mint volt
cselédhez,
[szerkesztői feloldás]
vagy
pincérhez. Sürög forog.  
  – Ma nincs
[szerkesztői feloldás]
csak
bárányflekken, ma hustalan nap.  
  Beszélnek az urak.  
  – Most egy kurta kocsmába
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet kapni egy deci bort. Szar, gané
[szerkesztői feloldás]
mind.
Itt ez a sok katona,
[szerkesztői feloldás]
megiszik
[szerkesztői feloldás]
mindent
. Forint egy liter kiiszák az árpalét. Most
[szerkesztői feloldás]
forint
, egy liter, szinte víz. Megiszok két litert
[szerkesztői feloldás]
nem
is értem.  

facsimile
 
 496 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
pedig
ötven
[szerkesztői feloldás]
forinttal
olyan borokat lehet venni hektoját, olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
az olaj… Na jó hát kérlek én
[szerkesztői feloldás]
csak
olyan helyre megyek ahol társaság
[szerkesztői feloldás]
van
. És se borér, se vacsoráér
[szerkesztői feloldás]
nem
megyek messze. Hisz kérlek szépen, én nekem amig a háboru ki
[szerkesztői feloldás]
nem
tört, olyan borom
[szerkesztői feloldás]
volt
otthon, Nagyon Igenlős. De én egy pohárral
[szerkesztői feloldás]
nem
ittam
[szerkesztői feloldás]
meg
otthon, se evéshez, se vacsorához, ki a fenének kell a bor magában.  
  Hozzák falapon a négy terítéket négy szavéta s rajta kés-villa.  
  Jön egy-egy társaság, kalapos
[szerkesztői feloldás]
nagy
kabátokba körülnéznek.  
  – Hű de nagy füst
[szerkesztői feloldás]
van
, gyerünk a másik helyre.  

facsimile
 
 497 
Globális
 
  A lányok a középső szobában az asztalnak támaszkodva álnak.  
  A fehér abroszt frissen mosva.  
  – Kisasszony  
  – Kérem  
  – 3 deci vizes bort kérek  
 
  – Jó ivó
[szerkesztői feloldás]
emberek
vannak itt, amiknek való. Jó nagy ágyat vet.  
  Itt volt Sándor Tivadar, aki tudta
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, kérdi mennyit vágnak. Mondják, kezdi számítani,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mennyi
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
lehet az
[szerkesztői feloldás]
hogy
annyi hust
[szerkesztői feloldás]
megeszik
.  
  Este eljövök flekkenezni azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
.  
  – No most már értem.  
 

facsimile  
 
 
 498 
Globális
 
  A hinta  
  A város végin hintás és körhinta. A vastag borotválatlan képű gazda ordít  
  – Fizetni, fizetni. Fizessenek.  
  Amikor visszajön a hinta felugrik.  
  – Fizessenek.  
  Egy katona egy nő és két 8-10 éves lány ülnek a festett kocsiba.  
  – Fizessenek bassza a kurva istenüket.  
  A katona mosolyog.  
  – Bassza
[szerkesztői feloldás]
meg
az isten a büdös kurváit,
[szerkesztői feloldás]
nem
fizetnek? – rikolt veres pofával az apró gyerekekre akik ijedt fordítják el a fejüket.  
  A nézők nevetnek  

facsimile
 
 499 
Globális
 
  – Bizony fizetni kell, nevet a katona, a szőke (Harasztihoz hasonlit)
[szerkesztői feloldás]
nem
forog hiába,  
  Kárörömmel nevetnek a hintásra.  
  – Milyen veszekedés
[szerkesztői feloldás]
van
itt? – szól egy katona odábbálnak.  
  Két hegedűs egy dobos a dobos kit katona dobot s nagydobot cintányérral ver.  
  – Ládára teszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jobban szóljon. Hármat üt egyszerre.  
  – Ni most
[szerkesztői feloldás]
meg
ő ül bele. Kérdezd
[szerkesztői feloldás]
csak
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
fizetett-é?  
  – Hé fizetett-é János?  
  S nevet a nagy fehér fogaival a hosszu baka.  
  Két lány áll oda s ez egy  

facsimile
 
 500 
Globális
 
  pálcával
[szerkesztői feloldás]
megböki
a karját  
  A lány aki puderesen
[szerkesztői feloldás]
van
felförmed, körülnéz,
[szerkesztői feloldás]
meglátja
a káplárt s elvisitja magát.  
  – Hogy mer engem bántani. Az isten bassza le a nyakárul a csillagot, keress magához valót. Bassza meg az isten ne nyuljon én hozzám, mi vagyok én itt az isten bassza meg a katonát.  
  Van velük valami kis csillag nélküli s szól.  
  – Mi az  
  – Megcsipett.  
  – Mert szereti.  
  – Szeresse a nehéznyavalyát az isten bassza meg.
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok senkije.  
  – Na ne kiabálj, – szól nevetve a másik lány.  
  – Mér ne kiabáljak,
[szerkesztői feloldás]
nem
 

facsimile
 
 501 
Globális
 
  jó kedvembe talál.  
  Később szól.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
vagy neki való.  
  – Nem?  
   
  Egy másik pár, a suta baka aki udvaról ölelget.  
  – Csak azt szégyelem
[szerkesztői feloldás]
hogy
a hintón
[szerkesztői feloldás]
nem
ültem.  
  – Jöjjön el hozzánk angyalföldre ugy
[szerkesztői feloldás]
meghintáztatom
,
[szerkesztői feloldás]
hogy meg
is utálja.  
  – De én most szeretnék.  
  Aztána másik a suta teszi a derekára a kezét  
  – Táncoljatok, – jön egy sánta katona.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tud táncolni.  
  Elmegyek a sötétben.  

facsimile
 
 502 
Globális
 
  – Ha Gusáthoz bemegy,
[szerkesztői feloldás]
nem
ad semmit.  
  Bejönnek a jogászok  
  – Flekkent  
  –Mit flekkent. Itt én vagyok az úr, itt senki se flekkenez csak én.  
  – Jójó Gusáth bácsi, hisz magához jöttek vendégek.  
  – A más.  
  És reggelig ettek-ittak nála pofára.  
  Egy fejszevágás
[szerkesztői feloldás]
van
az arcán  

facsimile  
 
 
 503 
Globális
 
  A Spanyolok Mexikóba  
  Szomorú Játék VI. Felvonásokba  
  Spanyol historikus szerint kidolgozva  
  „S. T.D. által az 791.  
 
  Játsó Személyek  
 
  Montezuma Mexikói Császár  
  Kortez Spanyol Fő Kapitány  
  Alverado Petro  
  Gonzalo Sandrasspanyol kapitányok  
  Velasquet de Leon  
  Diego de Fhoro hadnagy  

facsimile
 
 504 
Globális
 
  Charakterén a Főbb Játszó Szerint  
 
  Montezuma  
  Együgyü, igen természetes, gyenge és gyáva.  
  Néha indulatba jön és, ugy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
mutat, máskor gyengeséggel elgy erőt.  
  Eleinte a spanyolokat igen tiszteli s fél.  
  De mikor vezére győzelmét
[szerkesztői feloldás]
meg
tudja annál buzgóbb ellenük a plánumba,  
  Mikor Kortez elfogja, előbb
erőlteti
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a méltóságot, aztán hirtelen
[szerkesztői feloldás]
megijjed
és maga
[szerkesztői feloldás]
megadja
magát; ekkor leggyarlóbb.  
  A spanyolok közt eleinte nagy aggódásba és remeg és kimutatja.  
  Mikr Qualpopocát elfogják, folyton tusakodik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elárulja-é magát és
[szerkesztői feloldás]
megmentse-é
vezérét
[szerkesztői feloldás]
vagy
nem, Mikor azt elveszti
[szerkesztői feloldás]
nem
bánkódik s nyilván  
  Vezérén utoljára azzal akar segíteni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
magát adja
[szerkesztői feloldás]
minden
okául  

facsimile
 
 505 
Globális
 
  s maga a szenved
[szerkesztői feloldás]
mintsem
vezérét hagyja ártatlanul
[szerkesztői feloldás]
meghalni
, de e resolutionja későre jön s épen akkor mikor Kortez őt is láncra ver.  
  Ettől egészen
[szerkesztői feloldás]
megháborodik
s
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja mit tegyen. Némán ijedt s elcsüggedt gyenge  
  Ezután a legnagyobb csüggetségében
[szerkesztői feloldás]
nem
csak torzan sohajtozik, erőtlenségét és tehetetlenségét mélyen érzi: s
[szerkesztői feloldás]
minden
jóreménytől
[szerkesztői feloldás]
megfosztva
, országát aláveti a spanyoloknak.  
 
  Kortez  
  Kemény, egyforma, állandó karaktere
[szerkesztői feloldás]
van.
Beszédei okos, bátor férfit mutatnak. De az okosség és ravaszság nála együtt
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
minden
szólása fontos és
[szerkesztői feloldás]
minden
cselekedete okkal és céllal
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Nagy autoritást tart, méltóságát
[szerkesztői feloldás]
mindenkor
fen tartja. Judalatba jövén heves, bősz, de
[szerkesztői feloldás]
nem
gondatlan.  
  Érzései durvák, de jórahajlók és szive
[szerkesztői feloldás]
meginditható
.  
  A mérsékletet
[szerkesztői feloldás]
mindenben
igyekszik fenntartani  

facsimile
 
 506 
Globális
 
  igyekszik de elveszti s halálra itéli a mexikói vezért s míg Diegóra se hallgat,
[szerkesztői feloldás]
mert
a szánakozást
[szerkesztői feloldás]
megveti
és a tisztjei ingerlik.  
 
  Velasquez  
  ifjui hevességű, de vad, durva és gondatlan teli rosz és ostoba vélekedésekkel. Szive kegyetlenségre és bosszúállásra hajló. Büszke és spanyol rátartású. Könnyen jön indulatba és erősen felzúdul. Diegoval szintelen verseng.  
 
  Diego– Qrdaz; Alvarado;  
  Sandoral  
  Kemény és durva charakterek,
[szerkesztői feloldás]
mint
Velasquez, de
[szerkesztői feloldás]
nem
olyan haves.
[törölt]
« De
[szerkesztői feloldás]
nem
olyan »
 
  Sandval
[szerkesztői feloldás]
nem
bir olyan érzéketlen lenni,
[szerkesztői feloldás]
mint
a másik kettő s
[szerkesztői feloldás]
nem
szavaz a halálra, a másik kettő viszot itt mutatja ki kemény szívét és indulatját.  

facsimile
 
 507 
Globális
 
  Diego de Toro  
  Szelid és érzékeny, de
[szerkesztői feloldás]
nem
lágy. Érzelmes, okos férfi. Az igazságért harcol
[szerkesztői feloldás]
mindig
. A ker-ségért lelkes, de
[szerkesztői feloldás]
nem
erőszakos. Az itéletnél legjobb kimutatja
[szerkesztői feloldás]
emberszerető
szivét.  
  Mikor tüzre viszik őket, beszél de kősziveket
[szerkesztői feloldás]
meg nem
hathat.  
  A késő maradék nevében utálja s átkozza őket.  
 
  Xicotencal a Kascalai vezér  
  Vad és durva karakter, a meikóiakat gyűlöli, kemény, bosszuálló, az ítéletben acsarog.  
 
  1.2. Tanácsos  
 
[szerkesztői feloldás]
mindkettő
okos nagyszívű férfi. Méltóságos, mérsékletes, bátor.
[szerkesztői feloldás]
nem
csüggedik míg
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
mind
el
[szerkesztői feloldás]
nem
vész. Uralkodójukhoz hűek de egyenesek s
[szerkesztői feloldás]
nem
hízelgnek. Bölcs tanácsosok.  

facsimile
 
 508 
Globális
 
  Qualpopoca, a me. vezér  
 
  Csendes, bátor, hidegvérű
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
nagylelkű.  
  Magaviselete szererencsétlenségében büszke és komor.  
  Az itéletkor küzd magában.  
  Császárjához hű a halálig  
  Fia
[szerkesztői feloldás]
mindent
kimond: ő ezt sajnálja, de
[szerkesztői feloldás]
meg nem
rendül és semmit se
[szerkesztői feloldás]
mond
a maga oltalmára
[szerkesztői feloldás]
hogy
a Császárt a spanyolok bisszujának ki tegye, Itt látszik
[szerkesztői feloldás]
meg hogy
milyen nagylelkü.  
  Mikor fiát is halálra itélik, kitör s a Császárt leleplezi.  
  De a spanyolok
[szerkesztői feloldás]
nem
hisznek neki
és sorsát
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
nem
változtatják és sem neki, sem az övéinek
[szerkesztői feloldás]
nem
kegyelmeznek.  
  Ezen igen
[szerkesztői feloldás]
megindul
s elkeseredik.  
  Nem tér át, a halált megveti s végig nagylelkü marad.  

facsimile
 
 509 
Globális
 
  Pilpatoe vezér  
  Bátor, fenkölt vezér, bajba se csügged. Vitéz és nemes tüzü. Az elcsüggedt Császárt reménységgel élteti míg maga is attól egészen
[szerkesztői feloldás]
meg nem
vontatik. Mikor a Császárt láncra verik tehetetlenségében Mexikó szomoru sorsát fájlalja.  
 

facsimile
 
 510 
Globális
 
  I. F.  
  I. jelenés  
  Reggeli idő, szép nap. Térség. Messzire hegyek.  
  A spanyolok egy csapatja, emlyet Velasquez vezet, – megáll, körülnéz  
  Velaskues:  
 
Mennyire
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
gyönyörű vidék! Nézd milyen pompás ez a Mexikó. Né, mennyire büszkén emeli magát ama Tenger forma Tóból és
[szerkesztői feloldás]
Mind
mutatja a fényes épületjeit. A tóban mennyig hegység látszik. Népes lehet ez a környék! Roppan város eme Mexikó  
  1. tiszt Ott abba a hegybe bizonyosan sok az arany  
  2. tiszt Miből gondolod?  
  1. tiszt Ej én megérzem az aranyat a szagáról  
  2. tiszt. (nevet) Nem tudod
[szerkesztői feloldás]
hogy
az aranynak nincs szaga?  
  Velask Kimondhatatlan érzéseket kelt bennem ennek a vidéknek a látta.  

facsimile
 
 511 
Globális
 
  1. tiszt Hát még ha meggondolom
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen jutalma lesz vitéz fáradtságainknak  
  2. tiszt Érdemes volt. Ezért érdemes.  
  Velask. Látjátok Vitézim! el
[szerkesztői feloldás]
nem
csüggedtetek, engedelmeskedtetek, ni itt a jutalom. De még nincs a kezünkben a madár. Most kell összeszedni
[szerkesztői feloldás]
minden
erőt. Gondoljátok
[szerkesztői feloldás]
meg hogy nem
csak haszon lesz, de becsület is, ha ez az ország is,
[szerkesztői feloldás]
mint
a többi Vitézségetek által jut fejedelmünk birtokába.  

facsimile  
 
 
 512 
Globális
 
  Teleki Józsi
[törölt]
« Sáromberk »
sárpatak
Sárpatak
mögötte fenyves és ez a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Sáromberk
Sáromberk
 
  Ez a Domokosé, T.D. ez fenyve, itt
[szerkesztői feloldás]
van
eltemetve T Mihály 8 holdas kis park  
  régi kis falu körülötte  
  – és prima jó birtok virágzó fák  
  Szemben a vontaton tul a családi sirbolt, dombok  
  Leszállnak a székelyek és megráz  
  – most mennek be itt is
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, azelőtt
[szerkesztői feloldás]
nem
vettek.  

facsimile
 
 513 
Globális
 
  ez a gr Kemény Sámué
[szerkesztői feloldás]
volt
, s ez került a Klebelsbergkre felesége Torocky báróné
[szerkesztői feloldás]
mondta, hogy
 
  – olvasgattak, diskuráltak 3 néni volt és Katalin bárónéval erről–arról  
  körtefája ez is a Domokostól  
  Itt nincs kurtanemes  
  – a bocskoros paraszt is rendesen nemes, egész kamarás családokat lehetne bocskorosokból összeállítani.  

facsimile
 
 514 
Globális
 
  – De mennyivel jobb Károly bácsi tudod Károly bácsi, – jaj de örülök Kb.  
 
[szerkesztői feloldás]
mindegyik
többezer
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – ez
[szerkesztői feloldás]
nem
változott Teleki Mihály óta. Ez igy beletette a Marosmentibe a kunt
[szerkesztői feloldás]
hogy
ma is
[szerkesztői feloldás]
megvan
.  
 
Abafája
Abafája
b Huszárkastély
[szerkesztői feloldás]
mindenütt
két templom.  
  országut mellett gyümölcsfák virágzanak.  
 
Radnótfája
Radnótfája
 
  a Rudolf kis kastélya a vonat mellett  

facsimile
 
 515 
Globális
 
  itt a görgényi országut innen mentek ki a hegyekbe vadászatra.  
  – Akkor itt
[szerkesztői feloldás]
nagy
jöszmesz volt.  
  – Magyaron is járt és egész jül emlékszem rá, veres kecskeszakállu
[szerkesztői feloldás]
ember
volt. Az oláhok jobb éljenezték a szolgabírót
[szerkesztői feloldás]
mint
Rudolfot.  
 
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
van
egy kis kedves villa a Macskásiaké.  
  Szép hegyek szeszélyesek bekanyarodik egy gyönyörű fenyvesbe az ut  

facsimile
 
 516 
Globális
 
  kicsi a Macskási kastély ez is párszáz hold.  
  Rákóczyaké volt a, azoktól kapták a Telekiek.  
  Szép nő aki leszáll, galléros esö köpenye igen szép  
 
Szászrégen
Szászrégen
 
  A vadásztársaság  
  galléros, setét, bokatekerők, bőrkabát, szőrös arcok öreg urak,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
tanácsos, főerdőtanácsos, a nyakukba a kulacs.  
  Kis erdővasut megy fel pöfögve  

facsimile
 
 517 
Globális
 
  – a felesége kint
[szerkesztői feloldás]
van, minden
kiló ezer koronámba
[szerkesztői feloldás]
van
. Drága hus. –De jó hus.  
 
  A Károly bácsi barna arca, kövér teste, jó lélek, jó ember, okos, nyilt szemű, egészséges fogu. A hasán keresztül vékony arany óralánc rajta lóg egy harctéri ajándék fekete alapon, bene vöröskereszt.  
 
  Zömök zöld kabátja, bekecs, posztóbéléssel.  
 
  két tiszt  
  főkertész  
  főerdész  
  lovászmester itthon nyugalmazott  
  erdőmester (kurschnie)  
 
  A mult évben csak 3 csikónk
[szerkesztői feloldás]
volt
 
  öreg a mén  
  – Jó lesz
[szerkesztői feloldás]
már
?  
  – hogyne?  

facsimile
 
 518 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
valószínűleg hozzák az államtól  
 
Szőcs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
mikor
[szerkesztői feloldás]
volt
a Telekiek ménese,
[szerkesztői feloldás]
mindig
az államtól hoztuk.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nem
vagy 28, de elég is az  
  Van
[szerkesztői feloldás]
vagy
60 db ló, nagy kicsi vegyesen. Rendesen szokott lenni 120 db  
 
  Az arca szélkifajta. apró kék erekkel tele. A hajsza cigányszürke, vastag kéke ajkai egészen kitakarva a keze olyan vastag, az ujjai dagadtak.  
  arca lefelé szélesedik, a bubja  

facsimile
 
 519 
Globális
 
  Szántó asszony  
  két tehét elől egy ló  
  egy szász asszony az ekét tartja.  
 
  A jó
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a szarvasok festve a falra, a zöldcserép kályha, rosz szőnyeg  
 

facsimile
 
 520 
Globális
 
  – semmilyen lelke, kétszer vetett
[szerkesztői feloldás]
meg
a kocán.  
  – na lekem abba jarjon
[szerkesztői feloldás]
hogy
menjék, – szól az urának  
  – megyünk, megyünk  
  –  
  ezek a sovány jó asszonyok akiknek a cseléddel annyi bajuk
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – jött
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a gulya jön
[szerkesztői feloldás]
csak
1-ig lesz  
  – De ne menj,
[szerkesztői feloldás]
mert
akkort is tudtad te azt.  

facsimile
 
 521 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, gém s kacsa, még fekete golya is.  
  – gyönyörű vadászterületek  
 
 
[szerkesztői feloldás]
van
7-800 000 hold havas
[szerkesztői feloldás]
van
itt, jó a szarvasoknak.  
  –  
  – óh lelkem
[szerkesztői feloldás]
még
ebben a keserves állapotában is azt akarta
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott legyen nálunk az ünnepi ebéd.  
  – és mi azt akartuk
[szerkesztői feloldás]
hogy
ebbe a
[törölt]
« keserves állapotjáb »
háborus időkben eljenek nálunk  
 
  – az egyik Faji lány magas
[szerkesztői feloldás]
mint
paszulykoró s vékony
[szerkesztői feloldás]
mint
egy deszka. De
[szerkesztői feloldás]
mindenki
hallott róla,
[szerkesztői feloldás]
mert
olyan a tüdeje
[szerkesztői feloldás]
mint
a szivacs  

facsimile
 
 522 
Globális
 
  s most egy éve
[szerkesztői feloldás]
van
és az orvos azt  
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tulajdonitottak olyan komoly bajt,
[szerkesztői feloldás]
mert
a lány
[szerkesztői feloldás]
nagyon
erős volt.  
 
 
[törölt]
« óév utolsó nap »
 
  ahol leány
[szerkesztői feloldás]
van
ott tüzik fel a virágot virágvasárnapján  
 
  fenyőfa virágos piros doboz  
  A hó a havas  
  Üvegcsür – (egy kősség)  

facsimile
 
 523 
Globális
 
  – Ez a legértékesebb fenyő
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fenyő Taxis baccata. Lehet 60 éves, – az ágai ritkák, igen értékes, hisz nő.  
  –  
  Bánffy és Kemény ismer  
 
  Szép a két torony
képe
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – a régi őrbástya, ez, igen, a régi őrbástya
[szerkesztői feloldás]
megszakadt
itt.  
  – az idén se jöttek le?  
  – az idén az hiszem hazajönnek.  

facsimile
 
 524 
Globális
 
  – Möller a
[szerkesztői feloldás]
művészember
 
 
  – a szakállszárító, a lovagteremből  
 
  – a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
is
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  az egész vár  
  5-6 cselád  
  sokat
[szerkesztői feloldás]
van
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  kulcsár  
  asztali inas  
  szobalány  
  szolgáló  
 
  Eötvös u 7, 5-6 éve vettük azt a kastélyt  
  Fürdőszoba, a legmodernebb berendezés  

facsimile
 
 525 
Globális
 
  képek  
  a régi
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
repi  
  acélmetszetek  
  Egy ajtó fölött k  
  Görgey  
  Rudolf
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Erzsébet kré
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  gr. Nádasdy Tamás  
  Wesselényi Miklós  
  fiatalkori  
  Széchenyi  
  Batthyányi  
  Bem  
 
vadkan
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
fej  
  köpenyek  
  pávák kifestve  
  fekete
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
lámpák  

facsimile
 
 526 
Globális
 
  cimer  
  valami
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szép agancsa  
  hegyi kép  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
jó képek aztán képek  
  Bencur Rudolf képe  
  Görgenyi verdukt  
 
  Wolfg. Kevny 1791  
  családi képek egy kettő családi képsorozat  
  – Barabás képek, ezek a szépek  
  György s felesége Torockay lány jaj de szép képe
[szerkesztői feloldás]
van,
 

facsimile
 
 527 
Globális
 
  kedvesnek ható arc az  
  – Hogy ki
[szerkesztői feloldás]
van
a nyalva, milyen szép  
  Kitűnő fejek és karakterek  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
bíró annak
[szerkesztői feloldás]
volt
ilyen feje az 48-ban.  
  egy kis asztalban képek  
  –Anna Szényiné Toldalagi Anna  
  –Ni a Vass lány, de szép
[szerkesztői feloldás]
volt
ez is  
  A kopasz koponya  
 
  A pipázó  
  2 méteres falak az rez mosdó  

facsimile
 
 528 
Globális
 
  Az uj bástya  
  – de szép ez Károly bácsi  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
magyarországi, ez idevaló  
  Rolka  
  Biliárd
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Óh ők ott laknak két szobába, a dolgozó és házi
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fele  
 
  Lovagterem  
  Gyönyörűszép nagy  

facsimile
 
 529 
Globális
 
  szobák
[szerkesztői feloldás]
csak
nincsenek kiépítve  
  Bánffy János 1881 NO  
  gyerek beveste  
  – Na kérem szivesen  
  Rakva a völgy falvakkal  
  be lehet látni
Nyáradtőig
Nyárádtő
 
  Grófok országa ez a völgy  
  havasok  
  Az isten széke  
  Kelence havasok  

facsimile
 
 530 
Globális
 
  Mezők, mezők  
  szédítő szépség  
  – És ez
[szerkesztői feloldás]
mind
a saját fánkból
[szerkesztői feloldás]
van, mind
a mi termesik  
 
Kaszatömlőc
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
volt ott?  
  Éltető Jóska fent Nagyeró, az az én szülőhelyem, kis birtokosoké.  
  Rus. Oroszfalu, Disznajó, Molvafalu  
  Ezek a havasok
[szerkesztői feloldás]
mind
a kemény birtokok, ez a
[szerkesztői feloldás]
isten
széke s a hátralevő havasok
édesitik
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  

facsimile
 
 531 
Globális
 
  Ez
[szerkesztői feloldás]
mind
az övék
[szerkesztői feloldás]
volt,
s most
[szerkesztői feloldás]
mind
jobbágykézen maradtak..  
  a park 30-40 hold, az már szálas erdő  
  A Hunyady vár utca épület Verbőczyé is volt.  
 
  – Bosszantja
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
az övé
[szerkesztői feloldás]
mind
amit itt lát, ez
[szerkesztői feloldás]
nem
kell neki, Idecshátára.  
  Kőrisfák  
  felsőidecs  
  egy
[szerkesztői feloldás]
nagy
kört belátni szép szántók, ez a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mind
az urdalma, egeszen az őrház irányáig  

facsimile
 
 532 
Globális
 
  – 34 község
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
jön be addig
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ur
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
urdaligb
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
rug be  
  – Fillér! Filler.
[szerkesztői feloldás]
nem szoba.
 
  A pávákat sokszor
[szerkesztői feloldás]
meg
kergeti.  
  Ez afféle  

facsimile
 
 533 
Globális
 
   

facsimile
 
 534 
Globális
 
   
  800 hold a szántó  
  A rosz, de már sokszor
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nem
termése  
  A
fensikság
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
része  

facsimile
 
 535 
Globális
 
  kertben pumpál  
  henyefenyő  
  óriási orgonabokrok  
  vadszőlő magas olyan a szomoru kőrist lefutotta az ampalopnis  
 
  – Ákos bárom fent lakott a várban  
  – Nem, az én vendégeim. Mind már az úr vendége; jobban is szertem,
[szerkesztői feloldás]
mert
itt ebbe a bagoylvárba,
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet kifűteni; és ki szolgálja ki őket?  
  2-300 éves tölgyek  

facsimile
 
 536 
Globális
 
  – No most hol a vadászati engedély?  
  – Nem is kell?  
  – Nem?  
  – Erre
[szerkesztői feloldás]
nem
kell vad. engedély
[szerkesztői feloldás]
mert
6-os flóbert,
[szerkesztői feloldás]
csak
tartási engedély kell  
  – Jaj isten annyi csókatojás –  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
meglehet
ennei.  
 
  – No egyet
[szerkesztői feloldás]
még
hogy szedjek le.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
van
, Egész biztos ezért repült el.  
  – Brávó  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
olyan nívósak ezek a csókák  
  – Haha… Milyen ugy az öcsém, bagyorkányos.  

facsimile
 
 537 
Globális
 
  legfinomabb fajrózsák
[szerkesztői feloldás]
csak
gyökérnemesek
 
  a legfinomabb fajrózsák  
 
  – a pap bácsi, tudatlan, szid
[szerkesztői feloldás]
mindent
, predikál a feltámadásról s azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
.  
  – azt hiszed én ezt hiszem?  
  – hát kár is ha ilyen
[szerkesztői feloldás]
embernek
feltámani  
 
 
[szerkesztői feloldás]
mind
szidta az udvart pl olyan
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
is kapott ami
[szerkesztői feloldás]
nem
járt
[szerkesztői feloldás]
volna
neki)  

facsimile
 
 538 
Globális
 
  – Ezt is kellet lássam, besuvadt a híd.  
  Károly bácsi
[szerkesztői feloldás]
van
bene valami nyugalom és gőg nélküli fölényes higgadtság.
[szerkesztői feloldás]
nem
hozza ki a sodrából semmi,  
  –No menjünk  
 
  Nadály, Hyos ciamus)  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
fél ismerte csak idejön.
[szerkesztői feloldás]
nem volt
az isten följén olyan növény amit én nem ismertem
[szerkesztői feloldás]
volna
 

facsimile
 
 539 
Globális
 
  veres fenyő  
  fekete fenyőegyforma  
  strobus, színes fenyő  
  erdei genyő, lucfenyő az a legszebb  
 
  a Fraci műterme  
  vályogfalu deszkák  
  korhadtak  
  lovászmesteri lakás, ménesmester  
  – félek rajta
[szerkesztői feloldás]
hogy
fagy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lesz. Abiza  
  – szőnyegnövények helye már ki
[szerkesztői feloldás]
van
tüzdelve, som és más vesszővel  

facsimile
 
 540 
Globális
 
  20 zsidó
[szerkesztői feloldás]
van
most 70 helyett  
 
  ménesmester  
  lakás két szoba, konyha, kamra  
 
Katonasegéd
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
volt
gyógykovács  
  őrmester  
  pénz 600 kor  
  párszáz
[szerkesztői feloldás]
korona
jutalék  
  leválaszott csikók után jutalékok  
  28 mázsa termény, szemes búza, kukorica árpa  
  tüzifa  
  1 hold kukoricaföld  
  kert  
  két gyereke
[szerkesztői feloldás]
van
9–12 éves  
  szász  

facsimile
 
 541 
Globális
 
  Csikós beszél  
  – Szépen
[szerkesztői feloldás]
csak
szépen  
  Az istálók előtt a sima hátuk  
  – Hát ezek a nyilak  
  – Az is csikózó?  
  – Hát most tüzik ki  
  – Morkéstállo  
  – No
[szerkesztői feloldás]
nem
baj.  
  – Hány kancánk lesz csikozó  
  – 3 csikója
[szerkesztői feloldás]
van
 
  – Az öreg Tuba csikozó  
  – 9  
  – A virág a tizedik  
  – Hát bár legalább 10 csikónk lene. Az öreg kancácnk szénát kapnak.  

facsimile
 
 542 
Globális
 
  – Abizony
[szerkesztői feloldás]
csak
rajta hordja  
 
  Az öreg mén, törzsmén az első térdei lógnak
[szerkesztői feloldás]
nem
bír állani  
  – Az apaállatnál jó az ha a hátulja jó
[szerkesztői feloldás]
mert
ha az rosz
[szerkesztői feloldás]
nem
bír felállni.  
  kocsilovaknál  
  – Hogy járják a csikók?  
  – Nem jól instálom, ma is
[szerkesztői feloldás]
megjártattuk
[szerkesztői feloldás]
nem
jól járnak együtt.  

facsimile  
 
 
 543 
Globális
 
  1200-1300 lakos  
  600 férfi oda  
  – azt hiszem
[szerkesztői feloldás]
hogy
több nincs itten 25 férfinél  
  – 83 férfia az urdalomnál  
  70családos  
 
  – egy hordó pityókát  
  kapunk egy zsákkal  
  25 kiló füstölt hus  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
mit is  
  pokrocokat  
  zöldségeket, más sincs
[szerkesztői feloldás]
csak
a kis sárgarépa
[szerkesztői feloldás]
meghagyva
.  
  zsirt? azt
[szerkesztői feloldás]
nem
.
[szerkesztői feloldás]
nem
tették fel?  
 
[szerkesztői feloldás]
nem mondja
.  

facsimile
 
 544 
Globális
 
  – Fenn
[szerkesztői feloldás]
voltam
a káposztánál  
  – Én is felmegyek  
 
Haj
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a vetés ne mondja instálom  
  Öregek totyognak  
  – Igen a gépész kérdi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugy lesz
[szerkesztői feloldás]
mint
tavaly
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
mert
akkor nagy állítja.  
  Tököt, babot, jól
[szerkesztői feloldás]
megboronálják
.  
  – Más
[szerkesztői feloldás]
nem volt
?  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
szedték ki azokat a fákat az állásból?  
  – De ki ki  
  – Te Péter Péter  
  – Tessék instálom.  
  – Vajon melyiknek a mestersége az  
  Semmi instálom a  

facsimile
 
 545 
Globális
 
  szamarak rágják reggel.  
 
  Tengeri morzsolás  
  Két
[szerkesztői feloldás]
asszony
hajtja, egy eteti, az öreg lapátolja egy
[szerkesztői feloldás]
asszony
csöveket amelyek kijöttek a gepből.  
  Apró piros szemü tengeri, pufi és alcsuthi keresztezés.  
  Hatalmas értelmes
[szerkesztői feloldás]
ember
a harisnyás, ispán  
  – Bévelődött a rabbal.
[törölt]
« 53 »
 

facsimile  
 
 
 546 
Globális
 
  A ménesmester  
  Az öreg megáll ése egyik odalon a székely, másikon a ménesmester, egy
[szerkesztői feloldás]
ember
Róbert.  
  Ő szivaros,
[szerkesztői feloldás]
mindenki
erősen tisztelve néz rá.  
  Zsákkal a vállán jön az udvaron.  
  – Jó estét kivánok  
  Ode se néz, intézkedik, beszél.  
  – Van sok szoprános  
  – Ott a füzfáknál? 35a ez  
  – No  

facsimile
 
 547 
Globális
 
  A pávák rikoltonak a vároldalon.  
  – Esetleg ha
[szerkesztői feloldás]
nem
fizeti ki magát nagyságos igazgató ur kérem.  
  Gyerekek
[szerkesztői feloldás]
megálik
odébb.  
  A góré, hátul lent az ököristálló  
  Nagy trágyahegy bekerítve.  
  – Az gazda csizmája a jó.  
  A vastag igazgató úr cigarettáz, fekete kalapban.  
  A ménesmester gazdász kalapban.  

facsimile
 
 548 
Globális
 
  – A zsirt lehet, vonatban is ahova
[szerkesztői feloldás]
nem
kell igazolvány.  
  Fel a hegyekbe, a munkásoknak.  
  – Szerbek jöttek  
  – Afene egye
[szerkesztői feloldás]
meg
, szerbek jöttek.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Farkas úr, elvégződik ott van a vetés.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
kérem, kissé roszul boronálódott.  
  – Kendermagot is adjak instálom belé a krumpi és tök hozam.  
  – Igen
[szerkesztői feloldás]
mindenüvé
[szerkesztői feloldás]
csak
a répaföldön
[szerkesztői feloldás]
nem
igaz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
el ne felejcse, a  

facsimile
 
 549 
Globális
 
  répaföldet
[szerkesztői feloldás]
megszántani
s odateszünk pityókát, felár pityókát és ott a hátulsó részbe, a patakon túl ott őszirózsát. Sok kell.  
  – Van mar sok.  
  – Sok kell egész
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Azt a foglyok ételéről beszélik.  
  A kukoricát beállított.  
 
– Mennyire
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – 54  
 
– Sűrű || 4–11 m
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – 60 legkevesebb, Én 75-re szokta, de 65 lehet. Ez az alcsuthi kukorica ennek egy levele nincs.  

facsimile  
 
 
 550 
Globális
 
 
Torda
Torda
Torda
 
  zöldernyős lámpa  
  – most már engedelmet kérek megyek hozok óbort fel… Megkímélem a feleségemet  
  – Károly bácsi hozzál egy kis bort fel. Megyek de
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
itt.  
  – Ne hagyjuk a tanár urat magába, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
gyöngéden,– mert
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
magát.  
  S a vendég ugyebár ugy érzi,
[szerkesztői feloldás]
mintha
ellenőriznék,
[szerkesztői feloldás]
hogy
el ne lopjon valamit.  
  Az asztalon  
  Btt.  
  Ptt. (ezt a lányom járatja)  
  Ellenzék (
Kolozsvár
Kolozsvár
)  
  Baromfitenyésztők Lapja.  
  Erd. Gazd. Egylet egy éve.  
  A Cél.  
  Claytha– S
[törölt]
« c »
huttgeworth  
  A jövedelemadó népszerű ism.  

facsimile
 
 551 
Globális
 
   
  lovászmester lakása  

facsimile
 
 552 
Globális
 
  Keleti rész I  
   

facsimile
 
 553 
Globális
 
  A jövedelemadóról szóló 1909 évei tc. és az 1911 évi 84000 sz. utasítás, bekötve papírban.  
 
  Drágaság és mezőgazd. vámvédelem.  
  Haditérkép  
  Az uj házadó  
  Javaslatok a rokkant kérdés
[szerkesztői feloldás]
megoldásátra
.  
 
  Hallarkeői id. gr Haller János (tört arckép) irta Chalupka Rezső  
  Különlenyomat az Udvarhelyi Híradóból.
*
Jelenleg is működő székelyudvarhelyi napilap.
 
  108 oldalas sűrű életrajz, abból az alkalomból
[szerkesztői feloldás]
hogy
a vmegye  

facsimile
 
 554 
Globális
 
  utolsó kuszált kiélezett közéletében egy felette nevezetes esemény következett be melynek hullámgyűrűi jótékonyan, termékenyitőleg övezték körül vagyis a nevezett főispán lett.  
 
  Gyakorlati Utmutató a ált. kereseti adó és Jövedelemadohoz.  
  Tájékoztató a sertéspestis ellen.  
 

facsimile
 
 555 
Globális
 
  majorbíró  
  dominális bíró  
  magtárt kezel, belső udvari dolgok végez  
 
  egy van Csöves kukoricáb  
  van 80 kiló szem  
  20
[szerkesztői feloldás]
kiló
csutka  
 
  és
[szerkesztői feloldás]
van
két és fél
[javítás]
hekto csutka  
  és
[szerkesztői feloldás]
van
75 x 8 60 liter szem  
  600  
  csuszka, csutika  
 
  hárs, az a kender, amit a handurról a magkenderről kézzel lefosztanak a cigánygyerekek. A kötélverő átveszi és annyi kötelet ad vissza.  

facsimile
 
 556 
Globális
 
  – le kell fékezni a lovat  
 
  – te lelkem, te lelkem, kicsi fiam. Ugy félek
[szerkesztői feloldás]
hogy megerőlteti
magát.