Tükör X.

 
facsimile
  I  
 
[szerkesztői feloldás]
Budapest
Budapest
 
  desorganisáció
*
Szervezetlenség.
 
  kenyérjegy, sorbaállás  
  kukoricakenyér  
  irigység aki itt
[szerkesztői feloldás]
van
 
  hadiszállítók  
  debreceni civis
*
Az alföldi mezővárosok paraszti eredetű és még földművelésből élő vagyonos lakossága.
gyűrű vásár  
  szervezetlenség
[szerkesztői feloldás]
mindenben
és az utánpótlásban  
  Cenzura,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  képviselőház  
  Tisza
[szerkesztői feloldás]
levele
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
*
"1915. november 1-én kaptam gróf Tisza István levelét" (Móricz Zsigmond, Emlékszem)
 
  II  
 
Teschen
Teschen
*
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének főhadiszállása.
 
  Tolstoi Háboru és Béke  
 
[szerkesztői feloldás]
haditudósítók
kara  
  Pogány
[szerkesztői feloldás]
magyar
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  festők  
  Hötz. Conrad  
  detektív  
  vacsora  
  ezeknek jol megy  
  a telefon  
  jól
[szerkesztői feloldás]
van
[szerkesztői feloldás]
megszervezve
 
  a
[szerkesztői feloldás]
vezérkari
százados  
  utitársak  
  a pezsgős uraktól  
  a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ben  
  1788  
 

facsimile
 
 
 1460 
Globális
 
  1915 nov. 1.  
  reggel ébredés 1/2 5-kor  
  csók, – 100 csók, – most tud?  
  varrás, a nadrágpertli
*
Nadrágzsinór.
 
  – a pakktáska tok  
  bucsuzás gyerekek  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Eredj már  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
félálma  
  Csók séta az ajtóig.  
  – pénze
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  Jön a
[szerkesztői feloldás]
villamos
s
[szerkesztői feloldás]
nem
néz fel.  
  sajnálja, de
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet pótolni  

facsimile
 
 1461 
Globális
 
  muszály
[szerkesztői feloldás]
pedig
 
  – a conjunctionist egész el felejtették,
[szerkesztői feloldás]
nem
szabadna,
[szerkesztői feloldás]
nem
szabadott
[szerkesztői feloldás]
volna
 
  – no itt
[szerkesztői feloldás]
van
, itt
[szerkesztői feloldás]
van
a disznóság; itt
[szerkesztői feloldás]
van
a disznóság,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
felolvasom
[szerkesztői feloldás]
önnek
:  
  „a küzdelem azzal végződött
[szerkesztői feloldás]
hogy
állásainkat
[szerkesztői feloldás]
mindenütt megtartottuk
!” No  
  – Hát?  
 
[szerkesztői feloldás]
Megtartottuk
volt,
[szerkesztői feloldás]
vagy
[szerkesztői feloldás]
megtartottuk
vala!  
  De ők ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
tudják,
[szerkesztői feloldás]
mert
a zsidóiskolában
[szerkesztői feloldás]
nem
tanították.  

facsimile
 
 1462 
Globális
 
  – Befagy a mosdóvíz  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
igaz kérem, hazudik, mihelyst kimegy az
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
hazudik. Ezt ugy csináljuk kérem, én sportszerűen csinálom, ha jön valaki aki kém, kap egy beöntést,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kólikája
*
Hasi fájdalom.
lesz tőle.  
 
  – Hát egy bizonyos. Egyet szeretnék
szólni
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és
[szerkesztői feloldás]
minden
hadi tudósító,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a németek bemennek Török izé Törökországba.  
  – A német császár bevonul , óriási!  

facsimile
 
 1463 
Globális
 
  – Én hallottam egy fényes dolgot
[szerkesztői feloldás]
nem
rég. Egyik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
készülnek a béketárgyalásokra, az osztrák diplomaták masszíroztatják az agyvelejüket.  
  [bj] – Borzasztó finom dolog ez, jaj de jo!  
  – Jaj
[szerkesztői feloldás]
istenem
[szerkesztői feloldás]
istenem
,
[szerkesztői feloldás]
csak
már vége volna.  
  – Én is hallottam egy kedvest a kórházban, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a német katona, mehettek a fenébe nincs hadvezéretek nekünk
[szerkesztői feloldás]
van
Hindenburg, ki
[szerkesztői feloldás]
van
nektek  
  – Van nekünk is egy Makenzen
*
1915. április elején Mackensen 11. hadserege nyitotta meg a tavaszi offenzívát, június 22-én az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai visszafoglalták
Lemberget
Lemberg
. Ennek során a német Mackensen tábornagy irányította a császári és királyi 10. huszárezredet is.
 
  [bj]  

facsimile
 
 1464 
Globális
 
  – Azt hiszem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
dolog lesz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Montenegró
Montenegró
mellénk fog állni.  
  – Az öreg
[szerkesztői feloldás]
gazember
*
Talán I. Miklós (1841–1921) montenegrói királyra gondol.
az jól csinálta, felszedte a pénzeket és most ő lesz
Szerbia
Szerbia
királya.  
 
  Nekem
[szerkesztői feloldás]
volt
egy fényes históriám. Hát kérem, egy dámához szállásoltak be
Karlócára
Karlóca
, gyászba
[szerkesztői feloldás]
volt
, oly szomoru
[szerkesztői feloldás]
asszonyt nem
láttam,
Sz. E.
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
hasonlít hozzá, – kérdem
[szerkesztői feloldás]
meghalt
a férje, igen, elesett a becsület mezején, hol? elesett  

facsimile
 
 1465 
Globális
 
  királyáért, nemzetéért.  
  Fia nincs? Igen a nyomorultak, fogságába esett.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondom még délután
a
[szerkesztői feloldás]
főhadnagynak
, érdekes dolgok
[szerkesztői feloldás]
vannak
, azt halljuk,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hazaárulók és mi.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondja
a
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
, igazam
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Este jön egy-két
[szerkesztői feloldás]
asszony
,
[szerkesztői feloldás]
mindegyiknek
elesett a férje.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondom
,  
  – elesett a becsület mezején?  
  – hogyne felakasztották  
  – a fiát? Igen golyó általi halálra, s
[szerkesztői feloldás]
királyi
kegyelmet kapott 20 évi várfogságra.  

facsimile
 
 1466 
Globális
 
  – Ott megyek és hallom sortűz.  
  – Nincsenek már szerbek. A
bi
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
temető kétszerakkora
[szerkesztői feloldás]
mint volt
.  
  – Makenzen kiadta a jelszót „
[szerkesztői feloldás]
Erzherzog
*
Főherceg (német).
[szerkesztői feloldás]
Franz Ferdinand
.”  
  – Egy német katonát kikötöttek,
[szerkesztői feloldás]
mert
3 foglyot hozott.  
  – A
székely
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Csináltak-e foglyot?  
  – Csináltunk. Hát
[szerkesztői feloldás]
mentek
előre. csapatunk és utána a tartalék rögtön, és amit azok ki
[szerkesztői feloldás]
nem
vágtak, ezek kiirtották.  

facsimile
 
 1467 
Globális
 
  Illés Pista akasztott 7
[szerkesztői feloldás]
embert
. S ki vonult egy szakasz őrmester vezetésével. Egy
[szerkesztői feloldás]
cugsführer
*
Szakaszvezető (német).
végezte az akasztást, hát
[szerkesztői feloldás]
kérem
, meséli hogy
[szerkesztői feloldás]
nem volt
kötél, hát azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
a szerb, jó magyarul, ez le fog szakadni. Ne törődjön vele. Hát leszakad, fuldoklás után nevetve azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, hát
[szerkesztői feloldás]
nem megmondtam
.  

facsimile
 
 1468 
Globális
 
  – Legfényesebb amit egy szerb lány
[szerkesztői feloldás]
mondott
16 éves, felment a toronyba és jelt adott.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kérem főhadnagy
ur,
[szerkesztői feloldás]
minden
szerb ártatlan és
[szerkesztői feloldás]
minden
szerb bűnös!  
 
[szerkesztői feloldás]
Ennek volt
igaza.  
  És
[szerkesztői feloldás]
megjegyzem
,
[szerkesztői feloldás]
hogyha
most
[szerkesztői feloldás]
nem
irtják ki az egész népet akkor csakugyan rosszat csináltak nekik.  
  – Itt megint azt osztrák fej dolgozik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogyne
,
[szerkesztői feloldás]
veszekednek
a németekkel, irigykednek  

facsimile
 
 1469 
Globális
 
 
Románia
Románia
szerepe  
  Deák Ferenc
[szerkesztői feloldás]
politikai
elvei  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tartották be.  
   

facsimile
 
 1470 
Globális
 
   

facsimile
 
 1471 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
az
[szerkesztői feloldás]
utazásaiknak
vége, legalább egyelőre vége.  
  – Ha a németek
[szerkesztői feloldás]
nem
vesznek el tőlük semmit, akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
 
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
, kis olasz faluba se mennék mostanába évekig . Kiugrik egy özvegy és hátbaszurja. És
[szerkesztői feloldás]
nem
jogos?  
  A fehér asztalon, a kockásra szőtt s keményre vasalt fehér abroszon a halvány kék tányér egész tele volt már hamuval.  
  A Fehéri óriási ezüst cigarettadoboza.  

facsimile
 
 1472 
Globális
 
  A kis Radványi, – ismeri? az élő hering, aki áttért a zsidó vallásra, – irja Apponyinak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
kegyelmes uram
, ma
[szerkesztői feloldás]
volt
életem legboldogabb napja, állottam, (zászlós) és jött pártvezérem
[szerkesztői feloldás]
gróf
Károlyi Mihály patrulbul,
*
Katonai őrjárat.
szalutál és jelentést tesz nekem.  
  Óriási! A világháboru, csodák!
[szerkesztői feloldás]
Hogy még
[szerkesztői feloldás]
csak meg volt
hatva
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
gróf
[szerkesztői feloldás]
Mihály
Károlyi jelentést tesz Radványinak. A
[szerkesztői feloldás]
Magyar
Tudósítónál az a kis alak.  

facsimile
 
 1473 
Globális
 
  Az asztalon a csokoládés
[szerkesztői feloldás]
arany
tálca, a piros rányomásu kék számla, bizarrul hat rajta a Bruxelles Madrid Palace Hotel hirdetése, 10 filléres nikkel rádobva borravalónak, két üveg gieshübli,
*
A Kyselka (németül: Gießhübl Sauerbrunn) nevű cseh településről származó ásványvíz
telefirkált szervéta, a Fehéri cigaretta szipkája fehér tajték,
[szerkesztői feloldás]
van
rajta egy  

facsimile  
 
 
 1474 
Globális
 
  Szász Zoltánkatona  
  – Hát kaszárnya menázsi
*
Katonai étkezés.
[szerkesztői feloldás]
volna
[szerkesztői feloldás]
nem
tudott hozzászokni, folyton koplalt. Sétált
[szerkesztői feloldás]
borzasztó
szomoruan.  
  – Mit sétál?  
 
[szerkesztői feloldás]
Borzasztóan
szeretnék kimenni enni.  
  – Itt a kantin  
  – Kérek étlapot.  
  – Ez ugratás volt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
igy hagyták 10 napig. S azért
[szerkesztői feloldás]
nem
akarta Tisza kiengedni,
[szerkesztői feloldás]
mert
1912-ben azt irta róla egy
[szerkesztői feloldás]
tárcájában
és bizonyította,
[szerkesztői feloldás]
hogy
őrült.
*
Szász Zoltán újságíró volt a Pesti Naplónál, majd a Pesti Hírlap szerkesztőségében. Munkatársa volt a Nyugatnak és a Jövendőnek is.
 

facsimile  
 
 
 1475 
Globális
 
  – Az
[szerkesztői feloldás]
ember
leszedheti a saját gyümölcsét.  
  Apa a lányát.  
 
  Szerb nő ma
[szerkesztői feloldás]
nem
adja le
[szerkesztői feloldás]
magyarnak
, se másnak, sőt, azokat igen gyűlölik.  

facsimile
 
 1476 
Globális
 
  – Melyik a
[szerkesztői feloldás]
legbujább
nép a világon?  
  – A holland  
  istenemre
[szerkesztői feloldás]
mondom
tej jön ki belőle, ha
[szerkesztői feloldás]
megpréselik
.  
  egy ismerősöm
[szerkesztői feloldás]
megkér hogy
háljak nála, de foglalkoztassam a
[szerkesztői feloldás]
feleségét
egy kicsit, hát
[szerkesztői feloldás]
megbasztam
a
[szerkesztői feloldás]
legkisebbet
16 éves
[szerkesztői feloldás]
volt
, szűz, az anyja veszekedett, azt is akkor, másik kettő sirt, azt is.  
  – esküszöm
[szerkesztői feloldás]
önnek
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lefényképeztem egy nőt,
[szerkesztői feloldás]
amint
a saját
[szerkesztői feloldás]
lányának
nyal; esküszöm
[szerkesztői feloldás]
önnek
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy anyát
[szerkesztői feloldás]
lefényképeztem
, mikor a saját 12 éves fia hátulról
[szerkesztői feloldás]
megbassza
; esküszöm
[szerkesztői feloldás]
önnek hogy
egy anyától 16 üveg befőttet  

facsimile
 
 1477 
Globális
 
  kaptam,
[szerkesztői feloldás]
mert
szegénységétől
[szerkesztői feloldás]
nem
telt több,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a lánya szüzességét elvettem,
[szerkesztői feloldás]
esküszöm önnek hogy
egy nőt a férje előtt
[szerkesztői feloldás]
megbasztam mert nem volt
több szobája  
  Mit akar ön a
[szerkesztői feloldás]
magyar
paraszttal, azt
[szerkesztői feloldás]
mind
szentté kellene avatni.  
  – Van okom,
[szerkesztői feloldás]
hogy bujának
tartsam
[szerkesztői feloldás]
vagy nem
?  

facsimile  
 
 
 1478 
Globális
 
  Fehérivégigolvassa jelentését  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tud ez németül!
[szerkesztői feloldás]
Olyan
kevesen tudnak németül!  
  – Az istenét ennek a disznó lánynak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ilyen mért él! – kiált fel és hozzáteszi, – megint kihagyott egy ennet.  
  – Már megint!  
  S kiáll szivaroz idegesen.  
 
  – A Mikszáth tótjai, azok
[szerkesztői feloldás]
nem
rossz tótok,
[szerkesztői feloldás]
nem
lázítók és hazafiatlanok.  

facsimile
 
 1479 
Globális
 
  – Mit olvas?  
  – Gőtét;
[szerkesztői feloldás]
mindig
azt olvasom.  
 
  – A világ
[szerkesztői feloldás]
legszebb
költeményét fogom én most
[szerkesztői feloldás]
önnek
felolvasni rövidesen.  
  Keres keres, Ilmenau?
*
Ilmenau fürdőváros a Németországi Türingia-tartományban. Goethe 1783. szeptember 3-án ajándékozott egy verset Ilmenau címmel Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757–1828) hercegnek 26. születésnapjára.
115.  
  – Mi az? Csatatér  
  – Mi?
[szerkesztői feloldás]
Nem
 
  – Fürdőhely?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
. Az egy hely. (belenéz) fürdőhely… Itt kell
[szerkesztői feloldás]
annak
lenni,
[szerkesztői feloldás]
akárhogy
is.  
  És olvassa a katalogust.  
  A szivarszipkáját a jobb szájasarkába szoritja fel.  
  Irógéppel utazik.  

facsimile
 
 1480 
Globális
 
  Kinéz az ablakon  
  – Fenyő. Lucfenyő?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
ismerem.  
  Szórakozottan tovább nézi a könyvet.  
  Ez az első leghíresebb Wanderers Nachtlied. Ezt irta, csudálatos,
[szerkesztői feloldás]
nem
csuda szép dolgok ezek? Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
teketóriázott sokat, kimondta!
[szerkesztői feloldás]
Vannak
hatalmas költeményei!  
  Mindjárt, ezt irta és felirta egy házikóra és 60 év mulva találkozott ezzel az irásával és
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
utána irt egyet, azt is
[szerkesztői feloldás]
megmutatom
.
*
Goethe két verset írt A vándor éji dala (Wanderers Nachtlied) címmel. Az első 1776-ban jelent meg, míg a második az „Über alle Gipfeln,” azaz ’Minden csúcs felett’ kifejezésből született. Ezt a költő valószínűleg 1780-ban egy szeptemberi estén írta fel egy az Ilmenau mellett lévő Kickelhahn-hegyi vadászház oldalára.
 
  Itt
[szerkesztői feloldás]
van mindjárt.
 

facsimile
 
 1481 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mindent
tuloz a hangjával,
[szerkesztői feloldás]
csak
Rátkai tudná ezt játszani.  
  – Ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
tanulták a
[szerkesztői feloldás]
zsidó
iskolába, hát
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudják. Mit gondol ön, Szomory
[szerkesztői feloldás]
mindig
ezt dalolja  
  Ne
[törölt]
« busuljatok »
féljetek
[javítás]
[szerkesztői feloldás]
budapesti
Budapest
bőrök
 
 
[szerkesztői feloldás]
Itthon vannak még
a polgár őrök  
  Mi az a bőr? Ha ön egy magyar parasztnak azt
[szerkesztői feloldás]
elmondja
, mit gondol az mi az a bőr? Azt hiszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a marhabőr! Jaj de süt ez a fene nap!  
  S olvassa tovább Gőtét.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindig
azt olvassa.  

facsimile
 
 1482 
Globális
 
  Pár perc mulva leteszi. Lefordítva a kanapéra.  
  Kitűnő pipa,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
kinyujtja a lábát, s felét felhuzza maga elé,
[szerkesztői feloldás]
olyan
álmos kék vizenyős szemekkel és a szopóka mellet
[szerkesztői feloldás]
olyan
kis összepréselt szájjal, szeplős széles arcában
[szerkesztői feloldás]
mint
a tyuksegge.  
  Egy pillanat mulva felugrik
[szerkesztői feloldás]
mint
a higany a bodzabél bábot
[szerkesztői feloldás]
minden
[szerkesztői feloldás]
legkisebb
mozdulatra felbillenti, ugy billeg ez a
[szerkesztői feloldás]
legcsekélyebb
eszmei ingásra.
[szerkesztői feloldás]
Mintha
a fejében valami suly volna,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
előre lódítja szokatlanul.  

facsimile
 
 1483 
Globális
 
  – Nehéz ez? (likőr)  
  – Neeem. Nincs egy fél kiló se,  
  S ugy szijja a szivarját,
[szerkesztői feloldás]
mintha
angol pipa volna.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
jobban odanézek látom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csakugyan angol pipa.  
 
  Megveregeti a kezét.  
  – Ni.  
  – Áh, szép!  
  Ágyukkal rakott vonat.  
  Tömérdek ágyu.  
 
[szerkesztői feloldás]
Milyen
kaliberű ez? 7 és fél?  
  – Ez. Ez
[szerkesztői feloldás]
kérem
alássan? Öt.  
  – Öt?  
  – Öt! –
[szerkesztői feloldás]
mondja
csalhatatlanul.
[szerkesztői feloldás]
Csak
zsidó tud ilyen
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 1484 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
tudja
[szerkesztői feloldás]
kérem alássan
mi
[szerkesztői feloldás]
volna
a
[szerkesztői feloldás]
világháború legjobb
üzlete?  
  – Mi.  
  – Ezt:
India
Ingyia
Titel
Titel
Nagybecskereket
Nagybecskerek
összekötni. Akkor az erdélyi vasut össze
[szerkesztői feloldás]
van
kötve a dunántulival.  
  – Hallatlan,
[szerkesztői feloldás]
mért
is
[szerkesztői feloldás]
nem
csinálták ezt
[szerkesztői feloldás]
meg
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
akarja az érdekeltség  
  – Az állam.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
bolondult
[szerkesztői feloldás]
meg
az állam, csupa helyiérdekű vasut. Adjon
[szerkesztői feloldás]
még
nekem egy csésze feketét konyakkal.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
issza, folyton csepeg a feketekávé a ruhájára.  

facsimile
 
 1486 
Globális
 
  Előadás a vonatépítésről  
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem kérem
egy dolog hatott rám a multkor igen különösszerűen. Voltam vadászaton és egy paraszt legény
[szerkesztői feloldás]
volt
mellettem. Volt nálam dohány, nézi szagolja. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondom
. Akar egy marékra valót? Megköszönném,
[szerkesztői feloldás]
mondja
. Rágyujt azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
„Hő
[szerkesztői feloldás]
tekintetes
uram, ez
[szerkesztői feloldás]
nagyon
tobák, igen finom, bőrszivarba való.” Mért
[szerkesztői feloldás]
mondja
a magyar,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tobák!  
  Nemo
[szerkesztői feloldás]
nem
szól, mosolyog, kimegy.  

facsimile  
 
 
 1487 
Globális
 
 
Teschen
Teschen
Teschen
 
  nov. 1.  
  Megérkezés, kocsi nincs,  
  séta, a kisváros,
[szerkesztői feloldás]
mint
Kassa
Kassa
, a lengyel
[szerkesztői feloldás]
asszonyok
csipkéje  
  szép vert csipkék a homlok a vaspajzs  
  a Pressequartiron,
*
Sajtóhadiszállás (német).
 
  a Fehéri 100
[szerkesztői feloldás]
koronája
, amit nyugta nélkül adtak ki  
  gyerünk biliárdozni sakkozni  
  séta „ugye itt nincs semmi”  
  sakk  
  a
[szerkesztői feloldás]
Napoleon
játék  
  Európa két
[szerkesztői feloldás]
legrosszabb
játéka  
  – Fehéri fort
*
Előny a sakkban.
akar adni s kikap  
  – A német tiszt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Tisza érdeklődött  

facsimile
 
 1488 
Globális
 
  Este lámpákkal szép a piac, bizalmas kis öreg piac, a
jolsvai
Jolsva
városháza azonban szebb
[szerkesztői feloldás]
mint
ez, az oszlopai jók.  
  Fehéri mutatni akar valami szépet s a frissen aranyozott sast mutatja a homlokzaton.  
  – Ugye csodaszép.  
  Csodálkozva nézi Nemo, mért is
[szerkesztői feloldás]
mondhatja
az ezt.  
 
  – Fort
*
Előny a sakkban.
adok
[szerkesztői feloldás]
legközelebb
önnek, s egyszerre kikap. Nemo  

facsimile
 
 1489 
Globális
 
  vad és erkölcstelen szokása szerint kímélet nélkül rabol.  
  Rémes játék érzi, semmi kombinátió,
kivernek
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
mindent
, Fehéri híres lehet a
pesti
Budapest
kávéházakban a rossz játékáról.  
  – Ismeri a
[szerkesztői feloldás]
legjobb
viccemet? – szól fölényesen, mikor nyer, – mikor Maróczyt
[szerkesztői feloldás]
megvertem
. A Club kaváházban
*
A Club Kávéház az 1910-30-as években a Vígszínház "fiókintézménye" volt az akkori Lipót (ma Szent István) körúton.
[szerkesztői feloldás]
mondtam hogy
én
[szerkesztői feloldás]
nem
ülök le senkivel, én külföldön
[szerkesztői feloldás]
mindig
ahhoz
[szerkesztői feloldás]
voltam
szokva,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
csak
sakk művésszel játszom.  

facsimile
 
 1490 
Globális
 
  s mikor bejött Maróczy én előzőleg
[szerkesztői feloldás]
megkértem hogy
engedje
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
megverjem
és
[szerkesztői feloldás]
megvertem
4szer egymás után, azok azt hitték
[szerkesztői feloldás]
hogy
én egy lángész vagyok. De
[szerkesztői feloldás]
mennyi
ideig tanított, kínlódott velem, míg én...  
  s közben kikap  

facsimile
 
 1491 
Globális
 
  Nemo szinte
[szerkesztői feloldás]
megilletődött hogy
Tisza maga szólott s
[szerkesztői feloldás]
meghagyta
[szerkesztői feloldás]
hogy mindent megtegyenek
neki. Az ország szeme
[szerkesztői feloldás]
van
csakugyan rajta. Mi lesz  
  Egész uton hallgatag és komoly, érzi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez az amit affektálásnak szoktak nevezni. Már csinálja. S mégsem tud uralkodni magán.  

facsimile
 
 1492 
Globális
 
  Elhidegülés  
  Fehéri a kocsiban
[szerkesztői feloldás]
van
merev lett. Irigyli,
[szerkesztői feloldás]
vagy
bosszantja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő szolgálja ki Nemot. Ez egy lépést se tudna tenni nála nélkül s most ugy tűnik fel,
[szerkesztői feloldás]
mintha
ő adjutánsa
*
Segédtiszt, hadsegéd.
volna az előkelő írónak.  
  Nemo
[szerkesztői feloldás]
viszont
észreveszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez jó.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ellenben
[szerkesztői feloldás]
Fehéri
annyira belemegy a dologba,
[szerkesztői feloldás]
hogy
azzal vesz elégtételt
[szerkesztői feloldás]
hogy
kezdi ugy kezelni,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy gyereket. Még azt is
[szerkesztői feloldás]
mondja hogy
 
  – Erre megyünk
[szerkesztői feloldás]
kérem
.  

facsimile
 
 1493 
Globális
 
  – Ez
Oderberg
Oderberg
felé megy?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
Kassa
Kassa
felé.  
  – Ja azt hittem
Oderbergen
Oderberg
tul vagyunk.  
  – Nem, ha
Karlwin
Karviná
felé jövünk az
[szerkesztői feloldás]
Oderberg
Oderberg
felé
[szerkesztői feloldás]
van
; ha
Teschen
Teschen
felé, akkor viszont
Kassa
Kassa
felé s azt
[szerkesztői feloldás]
olyan
oktató hangon,
[szerkesztői feloldás]
hogy
dühbe jöhetne rajta  
 
  – Ön
[szerkesztői feloldás]
mindent
feljegyez?  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindent
.  
  – Mi célból ? Emlékek?  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 1494 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
létezik, tiszti rangban vagyok,
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
ön. És itt
[szerkesztői feloldás]
nem
kell írás, azt feltételezik
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy tiszt
[szerkesztői feloldás]
nem
hazudik.  
  – No jó jó, de egy őrmester?  
  – Az se. Ki
[szerkesztői feloldás]
van
zárva. Önnek nincs arról fogalma
[szerkesztői feloldás]
hogy
az az
[szerkesztői feloldás]
ember
milyen gazdag!  
  – De rendszer.  
  – Itt semmi rendszer. Itt személyi tekintetek
*
Értsd: tekintélyek.
[szerkesztői feloldás]
vannak
. Kérem ez az Oberkommando
*
Fővezérség (német).
ez a legfőbb parancsnokság.  
  Kevés bizalom
[szerkesztői feloldás]
van
iránta Nemoban egyszerre.  

facsimile
 
 1495 
Globális
 
  – Nem házasodik
[szerkesztői feloldás]
meg
?  
  – Kit vegyek el?  
  – Akit szeret.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretek a világon senkit.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
is szeretett soha?  
  – Volt – gyerekkoromban, – valami, de hát tul vagyok én az ilyen komédiákon, kérem. Volt egy érdekesebb ügyem, de hát, – az ilyesmi nekem nem imponál.  
  – De azért
[szerkesztői feloldás]
meg
kell házasodni a karrier stb.  
  – Már
[szerkesztői feloldás]
nagyon
is ideje
[szerkesztői feloldás]
volna
, de ami másnak évek nehéz munkájával sikerül, azt én öt perc alatt
[szerkesztői feloldás]
megcsinálom
,  

facsimile
 
 1496 
Globális
 
  s viszont ami
[törölt]
« t »
más másnak semmi, azt én borzasztó munka árán tudom csak
[szerkesztői feloldás]
megcsinálni
.  
 
  – Aha, nagy optimizmussal itéli
[szerkesztői feloldás]
meg
az én helyzetemet,
[szerkesztői feloldás]
van önnek
fogalma,
[szerkesztői feloldás]
hogy
micsoda borzalmas harcokat vívtam én most
[szerkesztői feloldás]
meg
ezzel a kapitánnyal? "Ön itt
[szerkesztői feloldás]
van
? Ön
Szerbiába
Szerbia
[szerkesztői feloldás]
van
beosztva. Igen, de visszajöttem.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
lehet az? Az őrnagy engedélyt adott. Igaz.”  

facsimile  
 
 
 1497 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
november
2
 
  Reggel hét óra  
  Lent a csodálatos utcán. Idegen hangulat, gyárváros. Az éjjeli eső után fényes és fekete az utca kockakővel mintás burka, fekete víz csorog szét rajta a fekete ég alatt, fekete füstök bomlanak szét ott távol, egy-két fekete kémény mered ridegen,
[szerkesztői feloldás]
mint
intő ujj, fekete villamos buvik be harangos csengéssel vörös láng,
[szerkesztői feloldás]
mint
égő rubin  

facsimile
 
 1498 
Globális
 
  még odatűzve a közepén a két kocsi között,
[szerkesztői feloldás]
mint
forgó kócsag csillogó köve, sárga lámpa
[szerkesztői feloldás]
még
világít a szürkére feketült reggelen. Nagy társzekér
*
A közönségesnél nagyobb, erős szerkezetű szekér, melyen elsősorban élelmiszert szoktak tárolni és szállítani.
lassu zörgéssel, sok sok fekete ember, bányai komorak, sovány, fáradt és égő szemű, meredt tekintetű sovány emberek a reggeli kötelesség gyászos igájában.  
  A vasuti szin, a kocsi befogadó szin szépen nyílik meg a szürke távolba, az öreg utcaseprő lomhán a nagy nyirágseprővel, és untalan
[szerkesztői feloldás]
megáll
s
két
[javítás]
ujjával fogdossa le orráról a  

facsimile
 
 1499 
Globális
 
  náthát, komor fekete a roggyant csizmában; fehér kendős fekete nők előre, ruhájuk belevész a ködbe, kendőjük szürkén eltűnik elolvad a szürke levegőben, fáradtság a mindennapi kenyérért csak az éjjeli kéjek nyoma ég még egy-egy szemben,
[szerkesztői feloldás]
mint
a villanyos fekete testén még egyre ég a rubin csillag.  

facsimile
 
 1500 
Globális
 
  Csupa hülyék, csupa degeneráltak
[törölt]
« az utcán »
mennek a reggelben munkára
[javítás]
, csupán lábak és torokból, a némák gargarjával felnyöszörgő hangok, gyerekek, vékony lábuak,
roggyant
[javítás]
öregek, – és keményen ércesen dobogó katonacsoportok szürkén és barna bornyuval,
*
Szőrös borjúbőrből készült, vállra csatolható katonai hátitáska.
csillogó ásók, magasan meredő
[törölt]
« puska »
nyéllel: ez is puska...  
  Fekete víz a fekete sáron.  

facsimile
 
 1501 
Globális
 
  Sötéten nedvesen tükröz az aszfaltos ut, tisztára seperve, messze messze a tükrös földszurok laposra csiszolva,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy
[szerkesztői feloldás]
megdermedt
folyó szine, sehol szekér, sehol kocsi, társzekerek
*
A közönségesnél nagyobb, erős szerkezetű szekér, melyen elsősorban élelmiszert szoktak tárolni és szállítani.
sehol, semmi munka, forgás, a kemény munkás életnek nincs nyoma, csönd és szinte félelmesen halk sürgő mozgás, nők sárga cipője gyerekek itt-ott mezítlábas futkosása, ritkán emberkék ácsorgó mozgása, – trombita  

facsimile
 
 1502 
Globális
 
  harsog fel s a mellékutcából befordul a szürke katonák végtelen sora,
[szerkesztői feloldás]
mint
robogó vonat,
[szerkesztői feloldás]
mint
sötét folyam, el a házak alatt a fekete fák alatt, a fekete ut fehér szinén
[törölt]
« pd »
száz kétszáz lépésre a semmibe, s az utca sima teste,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy undok óriási aszfaltkígyó sütkérezik a reggeli szürke, lucskos ködben.  

facsimile
 
 1503 
Globális
 
  Fiatal lábszár mezitlen a fekete világban, szinte bánt az üde viritásával, a rózsaszínű virágszár, a fekete latyak folyik a homokfekete járda mellett s ő csaknem kevélykedve ártatlan a rózsás lábszáraira büszkén, ennek
[szerkesztői feloldás]
mintha nem volna
bűne semmi, szokatlan
[szerkesztői feloldás]
még
és tetszeleg vele,
[szerkesztői feloldás]
mint
az uj harisnyával.  
  Ah hol vagyunk attól,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mezitelen lehet a testet viríttatni, – csak a vért.  

facsimile  
 
 
 1504 
Globális
 
 
Hajasd
Hajasd
.  
  Vándor vedd süveged  
  S imaszóval állj
[szerkesztői feloldás]
meg
e helynél  
  Fenn a tetőn nyugszik száztíz hős dalia.  
  Drága a rög
[szerkesztői feloldás]
melyen
állsz,  
  honvéd vér vette
[szerkesztői feloldás]
meg
ujra  
  S jászkun anyák könnye  
  százszor is
[szerkesztői feloldás]
megfizeté
.  

facsimile
 
 1505 
Globális
 
  A sarok kerekasztalnál beül a rettentő kövér bácsi, oly kedélyesen, kis angol pipával, lógó szőke bajsza kevés hegyes szakálla, nagy enyhén barna haja lazán szétverve a fején.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
megteszi
a német is,
[szerkesztői feloldás]
bárki
!  
  – De fájdalmas.  
  – Fájdalmas! Az
[szerkesztői feloldás]
mind
fájdalmas, ami most van. Kérem,
Gorlice
Gorlice
, abba
[szerkesztői feloldás]
mindakettő
belelőtt
*
Az orosz hadsereg 1914-ben betört Galíciába és elfoglalta többek között Gorlicét is. Válaszul 1915-ben a központi hatalmak ellentámadásba lendültek, és a németek által átcsoportosított, Mackensen vezette 11. hadsereg segítségével Gorlicénél áttörték (május 2-5.) a keleti frontot. Erre utal a "mindakettő belelőtt" kifejezés.
(nevetés) az
[szerkesztői feloldás]
olyan
poszt volt.  
  Kedélyesen, hasason és szürke szvetterben ül, nagy fekete hasa kerek alól,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy  

facsimile
 
 1506 
Globális
 
  békáé, fekete nadrágja és kabátja. –  
  – Hát lőttek ott gránátokat egymásra, az angyalát, mint a szitát, – s csóválja nagy fejét és oly kedélyesen és egyszerűen mosolyog, kedvesen és  
  – Azt hiszem arról egész szép képet fogok csinálni, egész szép képet, én már egész jól tudom a dolgot.  
  – és az urakat
[szerkesztői feloldás]
csak
a
[szerkesztői feloldás]
magyar
 
  – csak
[szerkesztői feloldás]
magyar csak magyar
, semmit engem a többi
[szerkesztői feloldás]
nem
érdekel!  

facsimile
 
 1507 
Globális
 
  Semmit,
[szerkesztői feloldás]
csak
magyar; ezek itt mosolyogtak, de én
[szerkesztői feloldás]
nem
törődöm vele.  
  Ugy ülnek itt a háboru élvezői, jól öltözve és pejpázva,
*
Pipázva.
tehetségtelenül és megelégedve,  
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
érdekes fönt a kárpáti falvakba, teljesen épek és rajta
[szerkesztői feloldás]
van
a jelzés, mésszel a kereszt, semmi baja.  
  BE. – Jöttek a rutének,
*
Ruszin nyelvű szlávok Közép-Európában, Kárpátalján.
hozták az oroszok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
földet adnak neki. Cédulát adtak nekik.  

facsimile
 
 1508 
Globális
 
  Kiveregeti a pipáját a pléh
*
Bádog.
hamutartóba és kedélyesen néz.  
  – Morgen,
*
Reggelt! (német).
– s feláll
[szerkesztői feloldás]
mindenki
és köszön vígan és előzékenyen a fess kapitánynak, aki uj zöldes egyenruhában, egészen szőrtelenre borotvált fejjel csillogó szemmel és erős eleven papagályorral áll eléjük. Kemény kézelője és achat
*
Az achát egy ásvány, amelyből ékszereket is készítenek.
mancsetta gombja van s ugy nevet,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kutya, feltartott szájjal  
  – Háháhá...  

facsimile
 
 1509 
Globális
 
  Előveszi kis dohánytárcáját, amely
[szerkesztői feloldás]
olyan mint
egy pénztárca, pipadohánynak és benne kotorász soká vastag ujjaival  
  Arca a legbámulatosabban fejezi ki a csodálkozást, örömet,
[szerkesztői feloldás]
mindenen
elámulást: alapkifejezése ez,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
mindent
gyönyörűnek, érdekesnek és meghatónak lát.  

facsimile
 
 1510 
Globális
 
  Fehéri az evő kapitány
*
Élelmezési tiszt.
elől
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
aki eleven, udvarias és vidám,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy osztrák tiszt, s a nyaka vörös és a haja lilasárga a sapka bőrbelsejétől.  
  A skifutóról  
  – Telemark ugrásokat
*
Síugrás után a talajra féltérdre ereszkedő érkezési stílus. Telemark norvég város nevéből eredeztethető a kifejezés, innen származik maga a síugrás is.
csinál,
[szerkesztői feloldás]
ahogy nem
csinálja
[szerkesztői feloldás]
meg
egy norvég és
[szerkesztői feloldás]
megtanult
németül ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
kifejezze magát s kérdik tőle  
  – Hogy tetszik itt.  
  – Sőn, sőn, de áber kájn Agricultur!
*
Szép, szép, de semmi fölművelés. (német).
 
  Folyton nevet rajta.  

facsimile
 
 1511 
Globális
 
  Jászi merev nézésével és eszes nagy szemeivel rögtön lefoglalja a kapitányt. Oly okosan és eleven ésszel néz rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csodálkozása
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
feltűnést kelt és érdeklődést idéz elő. S ha
[szerkesztői feloldás]
megszólal
,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy okos gyerek, az az okoskodó fiatal diák gyerek, akinek az arcán látszik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mindig figyel és
[szerkesztői feloldás]
mindig
nyujtja az ujját! Senkinek az arcán
[szerkesztői feloldás]
nem
látni annyira a
[szerkesztői feloldás]
megértést
,
[szerkesztői feloldás]
mint
az övén és valóban ugy is viseli magát,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az első napon rögtön
[szerkesztői feloldás]
megnézi
a bányát, azonnal
[szerkesztői feloldás]
meg
akarja tanulni,  

facsimile
 
 1512 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
emberek hogy
élnek és
[szerkesztői feloldás]
hogy
gondolkoznak, mi a társadalom baja és előnye a mi életünkkel szemben.  
  Levelet ír a
[szerkesztői feloldás]
feleségének
s felnéz.  
  – Emlékszik N. ur mikor az iskolában tanultuk,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a görög-perzsa háboru
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott világháboru volt és százezres hadseregek. Hát
[szerkesztői feloldás]
kérem
most olvasom a Griechische X-ben,
*
Görög X-ben (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
Perzsa fénykorában 20000-nyi hadsereget tudott kiállítani és Görögország  
  – 5000-et  
  – Igen. Athén mikor legnagyobb serege
[szerkesztői feloldás]
volt
5000 és Spártának valamivel kevesebb.  
  S komolyan veszi ezt a dolgot,
[szerkesztői feloldás]
mindazt
amit
[szerkesztői feloldás]
mond
.  

facsimile
 
 1513 
Globális
 
  Basch,
*
Basch Árpád a sajtóhadiszálláson mint hadifestő működött. Híresebb képei a korszakról: A homonnai ütközet, a Kirohanás Przemyslből és a Kárpátok védői.
az öreg,
[szerkesztői feloldás]
mindig
emlékeztet valakire, s
[szerkesztői feloldás]
minden
hangja után az érdekel,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ki az ördöghöz hasonlít. Ez az érzés órákig nyom és egyszerre csak fellobban a képe az alvó kép: Szántó
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
B.  

facsimile
 
 1514 
Globális
 
  Az őrnagy el akar menni.  
  – Megkérdem.  
  Feláll összeszedi magát s leszorított két öklét kabátja szélén tartva, szinte
[szerkesztői feloldás]
meg
is fogja a kis kabátja alját, mereven, diákos komolysággal áll és fejét nyakát kissé előrenyujtja s parányi orrával szinte  

facsimile
 
 1515 
Globális
 
  Vigan jön be a kis
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
és piros parolija,
*
Katonai jelzés. Színe alapján vagy árkász (cseresznyepiros), vagy tüzér (skarlátvörös) lehetett a főhadnagy.
mellén az érme barnán villog, – egyszerre
[szerkesztői feloldás]
mint
az iskolásgyerekek,
[szerkesztői feloldás]
mind
az asztalra hajol; lassan diktál s
[szerkesztői feloldás]
olyan
természetesen
[szerkesztői feloldás]
ahogy
tanár
[szerkesztői feloldás]
nem
szokott.  
  Egy kapitány, az
autogramos,
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az asztalon ül, uj nevet dobnak be s ő megy a térképhez.  
 
Csacsuk
Cacak
 
 
Csacsuk
Cacak
–  
 
Usice
Uzice
, ja, – helyesbítik  

facsimile
 
 1516 
Globális
 
  Valami iskolás csönd,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
pózok, könyököl az ablakon, száján a keze. A svéd
[szerkesztői feloldás]
hogy
ül, a sarokban a rendőrfogalmazó, a kék bluzában, mély kék, szép ultramarin a vörös deszka fal sarokban.  
  Bejön az
[szerkesztői feloldás]
őrnagy
,
[szerkesztői feloldás]
mindenki
feláll,
[szerkesztői feloldás]
mint
a diákok, ő sovány vörös arcával körülnéz, kissé feszesen és morózusan,
*
Rosszkedvűen, bánatosan.
az asztalon
[szerkesztői feloldás]
még
a gyufatartók is felállnak.  

facsimile
 
 1517 
Globális
 
  A kivel
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet beszélni,
[szerkesztői feloldás]
mindig
sír  
  – Jaj istenem, istenem, háboru van.  

facsimile  
 
 
 1518 
Globális
 
  Kola  
  – Ismeri ezt a kedvderítő szert  
  – Mi
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – Kola. Akármilyen fáradt valaki, ez egy óra alatt felderíti. Én ugy vagyok vele. Afrikaiak használják tigris vadászatnál s ugy kezelik sokszor,
[szerkesztői feloldás]
mint
[törölt]
« egy »
a valutát. Igen okos orvosok
[szerkesztői feloldás]
mondják
,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
árt.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Megette
s
[szerkesztői feloldás]
nem
derült fel,
[szerkesztői feloldás]
nem
is gondolt rá.  

facsimile  
 
 
 1519 
Globális
 
  Szepesi  
  Önálló vámterület (de
[törölt]
« Sárosban »
)  
  Jászi Oszkár ideája  

facsimile
 
 1520 
Globális
 
  Jászi már
[szerkesztői feloldás]
megint
beszél, az
[szerkesztői feloldás]
embernek
zúg a feje, beszéd akrobata és valami szörnyűség, agyon beszéli az
[szerkesztői feloldás]
embereket
.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
dolgokkal,
[szerkesztői feloldás]
hogy
szédület. Az okos hangja egyre hallatszik:  
  ugy értem csapatszolgálat... industria... Zukunft.
*
Jövő (német).
 
  Már atyafi! Egy barátjának rokona a kapitány.  
  – És tartják a rokonságot? Nagyszerű,
[szerkesztői feloldás]
meg
fogom
[szerkesztői feloldás]
mondani
neki. Telefonálok!  
  Feltolja magát.  

facsimile  
 
 
 1521 
Globális
 
  A generális  
  Ahogy délben
[szerkesztői feloldás]
megcsinálja
az őrnagy a transzportot, kezet föltartani!  
  Telefonáltak a generáltól, mért
[szerkesztői feloldás]
nem
jelentek
[szerkesztői feloldás]
meg délelőtt
.  
  – Ugye
[szerkesztői feloldás]
mondtam hogy
kikapunk! – szól Fehéri nyakát lehuzva.  
  Nemo
[szerkesztői feloldás]
nem
érti hol itt az ijedtségre ok.  
  A
[szerkesztői feloldás]
megszámolás
, 1 2 3 4  
  – Ugye furcsa
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
ember
számmá lett.  
  A
karwini
Karviná
pályaudvar III. osztálya  
  a bánya munkások  
  gyerekkel játszó vörhenyes nyaku Rubens anya  

facsimile
 
 1522 
Globális
 
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem
ugy
[szerkesztői feloldás]
van
kérem szépen, a hivatalnokok bebizonyíthatják, de katonaságnál
[szerkesztői feloldás]
nem
ugy
[szerkesztői feloldás]
van
, ha én komandírozom,
*
Parancsolom (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Compagnie schaut!
*
Század néz! (francia-német)
 
  és azok félre vetik a fejüket és az ezredes azt mondja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
elég gyorsan vetik. És
[szerkesztői feloldás]
megcsináltatja
10-szer és
[szerkesztői feloldás]
mindig
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
elég. Nahát erre mit lehet
[szerkesztői feloldás]
mondani
[szerkesztői feloldás]
kérem
szépen.  

facsimile
 
 1523 
Globális
 
  Aki
[szerkesztői feloldás]
nagyon meg van
elégedve azzal amit látott  
  Basch Árpád.  
  – Gyönyörű
[szerkesztői feloldás]
gyönyörű
 
  s
[szerkesztői feloldás]
mindig
nevet.  

facsimile  
 
 
 1524 
Globális
 
  8.19  
  9.24  
  10.11  
 
 
  A fáradság  
  Elveti magát a széken és türelmetlenség
[szerkesztői feloldás]
van
a homlokában, és egész testében  

facsimile
 
*
A következő oldal ki van tépve. A számozás kihagyás nélkül folytatódik.
 
 
 
 
 1525 
Globális
 
  Mokány gyerek
*
Apró termetű, erős ember, itt átvitt értelemben: kemény jellem, nyers, de önérzetes.
 
  Anzágolás
*
Nagyotmondás, hencegés.
 
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
mondja meg
[szerkesztői feloldás]
kérem
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
holnap én is ott leszek, – szól Fehéri és szórakozottan meredt el nagy vízzel telt homloka alatt, rosszul beillesztett és szétálló szeme.  
  – Jó
[szerkesztői feloldás]
megmondom
.  
  Meg?
[szerkesztői feloldás]
Fehérinek
erre,
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
meggyujtják
a villanylámpát világosság jön a fejébe. Ha
[szerkesztői feloldás]
megmondja
, izenni kell!  
  Visszajön.  
  – Mondja
[szerkesztői feloldás]
meg
kérem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
dolgot elvégeztem; elégtételt fogok szerezni a lapnak. Teljes elégtételt, ha szétszakadnak is. Már
[szerkesztői feloldás]
megcsináltam
a
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
dolgot,  

facsimile
 
 1526 
Globális
 
  beadtam a levelet, igen és a legnagyobb botrány, kérem, így kell tartanom őket
[szerkesztői feloldás]
hogy
teljes szakítás ne legyen. Igy kell tartanom kérem, de
[szerkesztői feloldás]
nem
baj, én állom! Mondja
[szerkesztői feloldás]
meg
kérem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én állom, én ellent állok és fejjel megyek nekik (x)
[szerkesztői feloldás]
hogy
szétszakad kérem vagy az én fejem, vagy az ő hasuk.  
  Egy lépést fordul s vissza.  
  – És
[szerkesztői feloldás]
mondja
[szerkesztői feloldás]
meg
kérem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a levelet beadtam és máris a legnagyobb botrány, Gáspár ugy tartott engem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hallgassak, de én
[szerkesztői feloldás]
nem
hallgatok, míg teljes elégtételt, teljes! elégtételt nem kapok magamnak és e a lap részére! A lapnak  

facsimile
 
 1526 
Globális
 
  teljes elégtételt kell kapni,
[szerkesztői feloldás]
mondja meg
kérem. Igy megyek fejjel
[szerkesztői feloldás]
ennek
az egész bandának,
[szerkesztői feloldás]
hogy
széjjel megy vagy az én fejem,
[szerkesztői feloldás]
vagy
az ő potrohos hasuk. (hirtelen) Okolicsányi
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
legnagyobb csirkefogója,
[szerkesztői feloldás]
mondja meg
kérem, és
[szerkesztői feloldás]
hogy megszakadt
vele a köszönő viszony, igen kérem a köszönő viszony is
[szerkesztői feloldás]
megszakadt
vele és
[szerkesztői feloldás]
hogy
a teljes szakítás be
[szerkesztői feloldás]
nem
állt, annak Gáspár az oka, aki úgy tart engem, de én
[szerkesztői feloldás]
mindent megcsinálok
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a lap teljes elégtételt, a legteljesebb mértékben, kapjon. Elbánok én evvel a bandával, el én kérem, evvel a csirkefogókkal!  
  Máris van eredmény én a teljes elégtétel alapján állok és az Entscheidunggal,
*
Döntés, határozat (német).
a kártérítéssel  

facsimile
 
 1528 
Globális
 
  mi
[szerkesztői feloldás]
van
kérem! Hát én a teljes kártérítést kérem és már ők is azon az alapon állanak, de
[szerkesztői feloldás]
nem
abban a mértékben,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
én akarom! De
[szerkesztői feloldás]
meglesz
, holnap délelőtt el lesz intézve,
[szerkesztői feloldás]
meg
kell lenni, ha
[szerkesztői feloldás]
meggebednek
is ezek a csirkefogók,
[szerkesztői feloldás]
csak mondja meg
Légrádinak.
*
Légrády 1915-ben a Pesti Hírlap felelős szerkesztője, majd 1916 és 1919 között főszerkesztője volt.
 
  Fordul.  
  – És
[szerkesztői feloldás]
kérem mondja meg
Légrádinak
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
mindent megcsinálok
, már
[szerkesztői feloldás]
van
egy uj beosztásom, egy uj beosztást kaptam (nyel) de én
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok
[szerkesztői feloldás]
megelégedve
vele és
[szerkesztői feloldás]
még
jobbat akarok kicsinálni, vagy szétverem ezt az egész bandát, nevetséges, ám  

facsimile
 
 1529 
Globális
 
  egy ilyen szemenszedett csirkefogó bandával csak elbírok! Nevetséges! Máris
[szerkesztői feloldás]
meg
van ingatva alattuk a talaj, és repülnek, mire
ön
[javítás]
visszajön,
[szerkesztői feloldás]
nem
is lesz itt belőlük egy se, vagy
[szerkesztői feloldás]
mind
szét lesz dobva. A levelet beadtam és ugy hat,
[szerkesztői feloldás]
mint
a bomba. És mi lesz holnap délelőtt! Mondja
[szerkesztői feloldás]
meg
kérem Légrádinak
[szerkesztői feloldás]
hogy
mokány gyereket látott verekedni!  
  S hideg verejték a homlokán, ugy fél.  
  A generális szobájában ugy ült,
[szerkesztői feloldás]
mint
akit vágóhídra visznek. Ül, ül nedves kis szemeivel és pislog
[szerkesztői feloldás]
mint
a miskolci kocsonya,  

facsimile
 
 1530 
Globális
 
  behúzva a nyakát, egyszer fel és elmegy, vissza.  
  Mikor mi arról beszéltünk
[szerkesztői feloldás]
hogy
Okolicsányinak bemutatkozunk, a
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
zavarba jött és
[szerkesztői feloldás]
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
akart, de
[szerkesztői feloldás]
nem
szólt ellene.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
kívánom ismerni.  
  Kijött
[szerkesztői feloldás]
Okolicsányi
, s ő ott ült, nyakát lehuzva odapislogva vörösen és izzadtan és a
[szerkesztői feloldás]
legkínosabb
vergődéssel,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne kelljen köszönnie.
[szerkesztői feloldás]
Okolicsányi
egyszer sem nézett oda, háttal volt neki s mikor elment, ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
köszönés
[szerkesztői feloldás]
nem
történt ő fellélekzett, de viszont
[szerkesztői feloldás]
meg
is rémült, hátha látta Okolicsányi, és most mit gondol róla!  

facsimile
 
 1531 
Globális
 
  Már biztos is benne,
[szerkesztői feloldás]
hogy
látta őt s kénytelennek érzi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
valami segítség után szaladjon.  
  Feláll.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kérem
Gáspárhoz megyek.  
  – Nincs bent?  
  – Nincs, nincs, a lakásán
[szerkesztői feloldás]
van
, X gasse 21.  
  Elmegy.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nemsokára
visszajön
[szerkesztői feloldás]
Gáspárral
s igen szívesen, gyorsan, halkan és
[szerkesztői feloldás]
mindenki
ugy érzi, tulsokat beszél neki,
[szerkesztői feloldás]
mintha
a mosolygó
zsidónak sokalná
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Milyen rangban
[szerkesztői feloldás]
van
ez?  
  – Osztálytanácsos a
[szerkesztői feloldás]
honvédségben
és ezredesi
[törölt]
« rang »
fizetés  
 
[szerkesztői feloldás]
Önnek
milyen fizetése
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
milyen
fokozat tábornok?  
  – Altábornagy.  

facsimile
 
 1532 
Globális
 
  Mikor lejön a kávéházba,
[szerkesztői feloldás]
megkönnyebbülve
böki ki.  
  – Odaadta a levelet.  
  – És?  
  – Semmi, holnap délelőtt fogad a generális.  
  Ennyi az egész.  
  Ebből költötte az üzenetét, a legfontosabb dologról, a szétvert bandáról, a kártérítésről, s a mokány gyerekről, aki elbánik a csirkefogókkal.
*
A következő számozott (1533.) oldal üres.
 

facsimile  
 
 
 1534 
Globális
 
  az
uzsoki
Uzsok
állomásfőnök  
  a csata tudósa  
   

facsimile  
 
 
 1535 
Globális
 
  Fehéri A  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
kérem
, tessék ezt a
[szerkesztői feloldás]
Magyar Tudományos Akadémiát megnézni
, ha a lapoknak
[szerkesztői feloldás]
volna
egy kis izé,
[szerkesztői feloldás]
nem
kellene egy szót se irni az ülésről. Ma már becsületsértés az
[szerkesztői feloldás]
Akadémiához
tartozni.
Mit urak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
jönnek az ő pályázatukkal
[szerkesztői feloldás]
minden
évben. Más ember uj ruhát csináltat
[szerkesztői feloldás]
minden
[törölt]
« van nekik egy ilyen »
évben és ezek a 30-as évek divatjában ülnek be, fátermörder
*
Magas álló gallér a 19. század elejének férfi viseletében. Német szó (Vatermörder), jelentése: apagyilkos. Gúnyos kifejezés, de eredete ismeretlen.
és barna frakk és
[szerkesztői feloldás]
minden
.  
  Aztán
[szerkesztői feloldás]
van
nekik egy
[szerkesztői feloldás]
olyan
kis kiadványuk,
[szerkesztői feloldás]
hogy
értekezések  

facsimile
 
 1536 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi
[szerkesztői feloldás]
van
abban kérem!  
  Én a multkor
[szerkesztői feloldás]
megvettem
egy párat, de
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi
[szerkesztői feloldás]
van
abban! Nevetni fog és
[szerkesztői feloldás]
nem
hiszi el, de higyje el, becsületszavamra
[szerkesztői feloldás]
mondom
, tudja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hol tartanak ezek? 1790-ben Russeau társadalmi elveinél.  

facsimile  
 
 
 1537 
Globális
 
 
Hajasd
Hajasd
 
  temetőben kápolna előtt  
  Csermák ott
[szerkesztői feloldás]
volt
eltemetve  
 
Uzsok
Uzsok
 
  Csorbadomb  
 
Siánki
Sianki
 
 
[szerkesztői feloldás]
forgalmi
főnök Kertész  
  keizerstasse
*
Kaiser Straße, Császár utca.
 
 
[szerkesztői feloldás]
január
20-án
[szerkesztői feloldás]
volt
az ütközet  
 
[szerkesztői feloldás]
november
7.  

facsimile  
 
 
 1538 
Globális
 
  Orosz foglyokról  
  – Ezeknek jó dolguk
[szerkesztői feloldás]
van
, az orosz foglyoknak.  
  – Hogyne. Soknak
[szerkesztői feloldás]
csak
az anyja hasába
[szerkesztői feloldás]
volt
jobb dóga,
[szerkesztői feloldás]
mert
ott
[szerkesztői feloldás]
nem
fujta a szél; abba az egybe; vót
becsén
Óbecse
az uri kaszinóba egy fogoly,
[szerkesztői feloldás]
annak olyan
dóga
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
csak
élte világát a magyar menyecskékkel... Sok asszony
[szerkesztői feloldás]
nem
bánja, az arcát se nézi,
[szerkesztői feloldás]
nem
bánja ja letakarja is,
[szerkesztői feloldás]
csak
a többi legyen meg.  

facsimile
 
 1539 
Globális
 
   

facsimile  
 
 
 1540 
Globális
 
  Az idős
[törölt]
« hölgy »
grófné zöldeskék blúza, fekete gallérral, fekete gombos, fekete szoknya  
  az arca piros, a haja gyönyörűen ősz, acélos feketeség
[szerkesztői feloldás]
van
a kontya
[szerkesztői feloldás]
azonban
régibb festések emlékeképpen oly gyönyörű lilás színekben játszik, az arca annyira rózsaszínű, a fekete alapon
[szerkesztői feloldás]
ahogy
régi finom vízfestéseknél látni.  
  Erős, de jó szabásu lábán lakkcipő, katonásan sima.  

facsimile  
 
 
 1541 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
asszony
Az a háboruban
 
  erotikája  
  nagy dolgok várnak itt
[szerkesztői feloldás]
megoldásra
 
  – a gyermek nevelésnél a legnagyobb problema a szülők számára.  

facsimile
 
 1542 
Globális
 
  Nagy vörös szélű szemei meredtek, erős orra, biggyedt széles, keskeny metszésű szája  
 
[szerkesztői feloldás]
Megnézte
karján kis arany óráját, ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
felemelte fekete bársony kézelőjét, s aztán neki állott hósapkát kötni sötétszürke pamutból.  
  Egyetlen ékszere a nyakán a vékony arany biztosító tű mellyel összecsatolta a bluz nyakát, nem számítva a fülében  

facsimile
 
 1543 
Globális
 
  csillogó rezgőt,
[szerkesztői feloldás]
amelynek
közepén nagy brillians villog.  
  Fekete szemét ha felveti
[szerkesztői feloldás]
mintha
tiszta hús közül nézne ki; balkeze középső ujján  
  Egészséges nagy eres keze  
   
  ban  

facsimile
 
 1544 
Globális
 
  Ez a haj oly csudálatos, kedves és szép,
[szerkesztői feloldás]
mintha
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fém csillogása volna, széles, szürke, érces, selymes fény de ércfény, az antimonnak
*
Kémiai elem.
[szerkesztői feloldás]
van
teli, fris, töretlen fénye, s rendkívül piros fülei, ezek a nagy fiatal ruganyos porcos huskagylók, kegyetlenül átszurva átdöfve s vad primitív emberi, állati nyers
[törölt]
« kegy »
durvasággal beleakasztva egy nagy, szinesen csillogó bogyó. S a nyaka selyempuhasága,  

facsimile
 
 1545 
Globális
 
  fehér és kívánatos barack nyaka a fehér selyem lazán kibodorodó fürtökkel  
  Milyen remek a nagy erős orra, milyen izmos, akaró és okos, a
[szerkesztői feloldás]
karcsú
, egészen elveszett áll és a kibiggyedt ajak fölött. Ez az orr az arc aránytalanul nagy részét veszi el, s mégis finom és nemes és imponáló s
[szerkesztői feloldás]
mint
gyerek az erős anya mellett, oly gyerek a kis állacskája, a kis  

facsimile
 
 1546 
Globális
 
  fehér álla, fiatal kicsi,
[szerkesztői feloldás]
nem volt
rajta minek változtatni.  
  s míg így rajong érte valami undorodás burran fel a torkába, ugh, undorító vén,
vén
[javítás]
, öreg, szerelemre nem való vén, piros arcu vén, ráncos szemű vén, fogatlan vén, festett haju vén, buja vén, előreesett hasu vén, csak a nedves, szomoru, eres nagy szeme ne volna.  

facsimile
 
 1547 
Globális
 
  Max Slewogt  
  Bőrharisnya illusztracio  

facsimile  
 
 
 1548 
Globális
 
  Holics Elemér  
  Zájcsek Alfonz
[szerkesztői feloldás]
hadnagy
22 éves  
  1914
[szerkesztői feloldás]
november
elején lehetett  
  – Az ágyunál stellungba
*
Állás (német).
[szerkesztői feloldás]
voltunk
s egy kollegám Mráz Endre nevű egy tálkába tett faszenet és az egy kis füstöt adott, és az nekem jött
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
 
  – Szemtelen, disznó,
[szerkesztői feloldás]
gazemberek
, azt akarják
[szerkesztői feloldás]
hogy
el legyen árulva az üteg. És nekem jött,
[szerkesztői feloldás]
hogy megüt
 
  Én ránéztem természetesen és mellettem egy csákányra.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
én
[szerkesztői feloldás]
megtoroltam
őt másképen
[szerkesztői feloldás]
mert
lefőztem őket  
  Áttörték a frontunkat és az én municiós kocsim belefarolt egy árokba.  

facsimile
 
 1549 
Globális
 
  S annyi időt
[szerkesztői feloldás]
nem
adtak
[szerkesztői feloldás]
hogy
összeszedje magát az
[szerkesztői feloldás]
ember
, ugy
[szerkesztői feloldás]
meg voltak
ijedve,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kiadták a parancsot
[szerkesztői feloldás]
hogy
fel kell robbantani; egy
[szerkesztői feloldás]
ember
maradjon hátra és egy ágyuval együtt, ami szintén beleesett, robbantsa fel.  
  De mi természetesen
[szerkesztői feloldás]
nem voltunk
ugy beijedve, 10 perccel, 15-el tovább kínlódtunk, beesett egy vízmosásba,
[szerkesztői feloldás]
természetesen
derékig vízbe voltunk s félóra,
[szerkesztői feloldás]
vagy
3/4 óra késéssel lőttük 2400 m-nyi distánccal,
*
Távolság.
de itt már
[szerkesztői feloldás]
nem
tudtuk
[szerkesztői feloldás]
mennyire vannak.
 
  Mi
[szerkesztői feloldás]
nem
tudtuk
[szerkesztői feloldás]
mennyire
lehetnek  

facsimile
 
 1550 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
mert
mi
[szerkesztői feloldás]
nem
láttuk soha az ellenséget, getrente Richtunggal
*
Szétválasztott irány (német).
lőttünk, – direkte.  
  Másnap mondom a tűzmesternek  
  – Tűzmester ur,
[szerkesztői feloldás]
nem
visznek bennünket parancs
[szerkesztői feloldás]
nem
teljesítésért rapportra,
*
Jelentés, kihallgatás.
amért az ágyut és a kocsit
[szerkesztői feloldás]
nem
robbantottuk fel?  
  Az csendes
[szerkesztői feloldás]
ember
hát csitított
[szerkesztői feloldás]
hogy
hallgassak.  
  – Mért hallgassak, mikor igazam van. Most kössenek ki két órára parancs
[szerkesztői feloldás]
nem
teljesítésért.  

facsimile
 
 1551 
Globális
 
  Ott voltak
[szerkesztői feloldás]
mind
, de
[szerkesztői feloldás]
csak
hallgattak.  
  Már akkor égett a tűz szabadon az ágyuk körül,
[szerkesztői feloldás]
mert
hideg volt és ők
[szerkesztői feloldás]
voltak
az elsők, akik
[szerkesztői feloldás]
nem
törődve azzal
[szerkesztői feloldás]
hogy
felfedez az ellenség, tüzet raktak.  
  Ez márciusban
[szerkesztői feloldás]
volt
a Kárpátokban, már
Galiciai
Galícia
földön.  
  Mi
[szerkesztői feloldás]
voltunk
az ék,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fel akarta szabadítani.  

facsimile
 
 1552 
Globális
 
  Orosz
[szerkesztői feloldás]
Lengyelországban
Lengyelország
egy nagyobb uradalmi majorban több csikót elhagyott ménesben, volt gazda a tanyába, szabadon és az istállókban
[szerkesztői feloldás]
voltak
, jártak  
  Négyet elfogott belőle, 2-őt az az üteg részére és 2-őt magának. És egyiket 6-7 hónapig az állami zabjával hízlalta és
Ungváron
Ungvár
egy kocsmárosnak eladta 2200
[szerkesztői feloldás]
koronáért
s akkor azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az apja  

facsimile
 
 1553 
Globális
 
  nevelte a csikót. A csikónak Oxiden nevet adta.  
  Szép sárga csikó volt, talán a hátsó jobb lába
[szerkesztői feloldás]
volt
kesely,
*
Fehér vagy világosabb, mint a szőrzete többi részén.
arra bizony
[szerkesztői feloldás]
nem
emlékszem melyik, de egy lába kesely
*
Fehér vagy világosabb, mint a szőrzete többi részén.
volt.  
  Ugyanez a Zájcsek
[szerkesztői feloldás]
hadnagy
.  
  Ki is volt a Pferdewerkerje,
*
Lovász, lovas gazda (német).
az ordonánca
*
Tiszt mellé szolgálatra beosztott katona, küldönc.
a Szekula nevű trombitás káplár.  

facsimile  
 
 
 1554 
Globális
 
  1914.
[szerkesztői feloldás]
szeptember
13.  
 
Javarov lehetett
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Mikor
[szerkesztői feloldás]
volt
ez a
javarovi
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
visszavonulás, hátvédnek
[szerkesztői feloldás]
voltunk
rendelve s egyik hadállásból másikba mentünk anélkül
[szerkesztői feloldás]
hogy
lőttünk volna,
[szerkesztői feloldás]
mert
körül
[szerkesztői feloldás]
voltunk
fogva mocsaras helyen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
hamar visszaérjen
[szerkesztői feloldás]
mindenki
az utra igyekezett,
[törölt]
« több »
két
[betoldás]
municiós kocsit és
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
wagent létrás kocsit is ott hagytunk és az enyémnek a rudja törött el, de én azt kivittem .  

facsimile
 
 1555 
Globális
 
  Az
[szerkesztői feloldás]
egyiknek
a rudja eltört 32 órával később zárkóztam és másnap is ott állottak,
[szerkesztői feloldás]
ugyhogy
a legnagyobb hanyagság
[szerkesztői feloldás]
volt hogy nem
mentek érte.
[szerkesztői feloldás]
Pedig
kihozhatták
[szerkesztői feloldás]
volna.
Reggelig ott álltunk, 2 kilométerre.  
  Hanyagság,
[szerkesztői feloldás]
nemtörődömség
. És én jelentettem is
[szerkesztői feloldás]
hogy
„fénrich
*
Zászlós (német).
ur küldjenek ki egy Deixelschissvorrichtungot, (rudjavító készükéket, két sín amit egy
[szerkesztői feloldás]
ember
felrakhat)
[szerkesztői feloldás]
mert
anélkül nem  

facsimile
 
 1556 
Globális
 
  tudok menni. Rám se hallgatott.  
  Én magam vissza is mentem egy Bedinunggal,
*
Személyzet (német).
Dukra Jánossal és elhoztuk annak a rudját és a szerszámokat és avval vittem a magam kocsiját.  
  Nem robbantottam fel,
[szerkesztői feloldás]
mert nem volt
rá parancs és akkor
[szerkesztői feloldás]
még nem
is vót ki adva nekünk ekrazit.
*
Rabbanóanyag.
 

facsimile  
 
 
 1557 
Globális
 
  1914.
[szerkesztői feloldás]
augusztus
29.  
  az első
kraszniki
Krasnik
csatánál  
 
  Volt egy pánik, éjjel,, ma se tudjuk mi
[szerkesztői feloldás]
volt
, kozáktámadás e
[szerkesztői feloldás]
vagy
a mi patrulunk, huszárok. Sok ló elszaladt, sok kocsi előrészt felborogattak  
  Másnapra körül
[szerkesztői feloldás]
voltunk
zárva, az volt az eredménye a dolognak.  
  Jól emlékszem, az
[szerkesztői feloldás]
volt
a 3ik nap a háboruba.  
 
[szerkesztői feloldás]
Augusztus
26-án
[szerkesztői feloldás]
volt
az első ütközetünk.  

facsimile
 
 1558 
Globális
 
  Most
[szerkesztői feloldás]
vagy
5 hete vagyunk ott, ahol most, előre mentünk .
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
szép fedezékeink
[szerkesztői feloldás]
vannak
ott, télire
[szerkesztői feloldás]
van
berendezve.  
  Tavaly télen szabad ég alatt
[szerkesztői feloldás]
voltunk
a Kárpátokban
[szerkesztői feloldás]
csak
kinn háltunk egész télen,
[szerkesztői feloldás]
nem
egész,
[szerkesztői feloldás]
mert
néhol jó fedezékünk volt.  

facsimile  
 
 
 1559 
Globális
 
  Szabadság  
  – Ha
[szerkesztői feloldás]
főhadnagynak
pucerja,
*
Takarító (német).
lovát pucolja. Tiszti szakácsokat küldték először, és arra
[szerkesztői feloldás]
nem
is szól az
[szerkesztői feloldás]
ember
.  
  – Ordonánc
*
Tiszt mellé szolgálatra beosztott katona, küldönc.
[szerkesztői feloldás]
voltam
,
[szerkesztői feloldás]
jelentem hogy
letelt a szolgálatom, és kértem „és szabadságra is jelentkezem  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
sorrendben
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lehet  
  – Akkor
[szerkesztői feloldás]
kapitány
ur, ezeknek kellett volna legelőször elmenni,
[szerkesztői feloldás]
mert olyan
sorozási évfolyam van,
[szerkesztői feloldás]
hogy olyan
nincs senkinek a batriban.  

facsimile
 
 1560 
Globális
 
  Erre fölcsattant,
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt ő állapítja
[szerkesztői feloldás]
meg
saját belátása szerint  
  – Az más
[szerkesztői feloldás]
kapitány
ur, akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
szóltam semmit.  

facsimile  
 
 
 1561 
Globális
 
  Ruha  
 
[szerkesztői feloldás]
Minden
hónap 4-én
[szerkesztői feloldás]
van
ruha faszolás.
*
Vételezés (német).
És aki jelentkezik kap.  
  De avval is csinálnak ők disznóságot,
[szerkesztői feloldás]
mert
nekik
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad legénységi ruhát viselni, kapnak rá pénzt és mégis kincstárit viselnek, agyusztáltatják
*
Kijavít, megjavít.
és ujat varratnak, csizmát
[szerkesztői feloldás]
mindent
. Már egy zászlós kap 300
[szerkesztői feloldás]
korona
felszerelést és nagyobb része kincstáriba
[szerkesztői feloldás]
van
.  

facsimile
 
 1562 
Globális
 
  Bor  
  – A legénységnek kellene kapni félliter bort, járt
[szerkesztői feloldás]
volna
[szerkesztői feloldás]
január
1-ig. Most is
[szerkesztői feloldás]
faszolnak
*
Vételez (német).
néha néha, kell ugy látszik most is. Ha hoznak egy 100 literes hordót, a legénységnek kiosztanak 40 litert
[szerkesztői feloldás]
hogy
tessék-lássék, a többit
[szerkesztői feloldás]
megisszák
ők.  
  – Rumot
[szerkesztői feloldás]
hogy
sokat
[szerkesztői feloldás]
mondjak
, kaptunk teát 10-szer az egész idő alatt,
[szerkesztői feloldás]
pedig mindig
kellett  

facsimile
 
 1563 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
volna
. Ha
[szerkesztői feloldás]
volt
is tea,
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy víz, cukor
[szerkesztői feloldás]
minden
nélkül,
[szerkesztői feloldás]
mert
el
[szerkesztői feloldás]
volt
tiltva a víz ivás.  
  Ők külön kapnak,
[szerkesztői feloldás]
mindig
üvegeset, de azt
[szerkesztői feloldás]
meg
kell nekik fizetni, hát olcsóbb amit a legénységtől elokupálnak.
*
Lefoglal.
 
  Nyáron kaptunk ásványvizet, de hát azt
[szerkesztői feloldás]
mind
ők itták
[szerkesztői feloldás]
meg
természetesen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mert
az Etappenkommando
*
Hadtápkommandó (német).
jól
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, ha az
[szerkesztői feloldás]
mind
rendesen menne,
[szerkesztői feloldás]
mert
az jól működik.  

facsimile
 
 1564 
Globális
 
  Hus  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
meg nem mindig van
.  
  Volt idő, mikor
[szerkesztői feloldás]
nem
kaptunk, akkor a Batri fogott magának,
[szerkesztői feloldás]
természetesen nem
lett kiadva érte pénz,
[szerkesztői feloldás]
csak
kvittung.
*
Nyugta, elismervény (német).
 
  Az első harcokba
[szerkesztői feloldás]
volt
ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
kaptunk egy hétig se kenyeret és
[szerkesztői feloldás]
csak
az utolsó nap kapott 4
[szerkesztői feloldás]
ember
egy kenyeret.  
  Ami jött, krumplit főztek hajába  
  sütöttünk, tűz
[szerkesztői feloldás]
volt
, felgyujtotta a  

facsimile
 
 1565 
Globális
 
  muszka
*
Orosz.
a falukat, hát volt mibe sütni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Van
2 szakács, és az elossza, de abból elkallódik. Először a tiszturaknak veszi ki s az
[szerkesztői feloldás]
nem
annyi,
[szerkesztői feloldás]
mint
járna, de 10 órára, uzsonnára, hideg hust süttetnek reggelre! Máskülömben egyformán kapjuk, ha ki
[szerkesztői feloldás]
van
szedve a java.  

facsimile
 
 1566 
Globális
 
  Tészta  
  – Egész máskép megy a 3ik ütegnél, ott egy uj zászlós
[szerkesztői feloldás]
van
Árvai és az
[szerkesztői feloldás]
mindent megcsinál
, amit lehet, ott
[szerkesztői feloldás]
van
tészta is, nálunk
[szerkesztői feloldás]
csak
egyszer volt tészta az egész 15 hónap alatt, most a király születésnapjára, az is két nappal elkésve.  
  Leves – a marhahust
[szerkesztői feloldás]
megfőzik
, a hust felporciózzák, egy csajkába  
  mártás soha  

facsimile
 
 1567 
Globális
 
  konzerv mellé rizskása
[szerkesztői feloldás]
vagy
krumpli.  
  ezt szívesebben vesszük
[szerkesztői feloldás]
mint
a leveshust, sokkal nagyobb porció.  
  Összetörtük a krumplival és akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
is bírja
[szerkesztői feloldás]
megenni
az
[szerkesztői feloldás]
ember
.  
  Vagy leves,
[szerkesztői feloldás]
vagy
konzerv  
  Este reggel fekete kávé, sokszor cukor nélkül, benne
[szerkesztői feloldás]
van
a konzervába, de most tesznek hozzá cukrot is,
[szerkesztői feloldás]
mert
többet
[szerkesztői feloldás]
faszolnak
*
Vételez (német).
[szerkesztői feloldás]
nem
győzik
[szerkesztői feloldás]
megemészteni
a tisztek.  

facsimile
 
 1568 
Globális
 
  Kenyér most
[szerkesztői feloldás]
van
jó. Volt idő a Kárpátokban,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kukorica kenyeret ettünk. Az is jó
[szerkesztői feloldás]
volt
akkor.
[szerkesztői feloldás]
Nem
buza, rozs kenyér, de
[szerkesztői feloldás]
van
jó most.  
  Kétszersültet kenyér helyett; eleinte sokszor, most már régen
[szerkesztői feloldás]
nem
kaptunk. Sokszor 2 cikkelyt, vagy rendes adagot.  
  Szalonnát egy szeletkét adtak a Kárpátokba, de azt is
[szerkesztői feloldás]
megdézsmálták
,
[szerkesztői feloldás]
mert
zsírt
[szerkesztői feloldás]
meg
tepertőt sütöttek belőle a tiszturak.  

facsimile
 
 1569 
Globális
 
  Mikor
Brodyn
Brody
keresztül jöttünk vettem 2 kiló kolbászt, 1 kiló zsírt  
  2 kiló kolbász
[szerkesztői feloldás]
korona
4.80  
  1
[szerkesztői feloldás]
kiló
zsír 2.40  
  1
[szerkesztői feloldás]
kiló
paprikás szalonna 2.40  
  1
[szerkesztői feloldás]
kiló
serés hus 2.20  
  11.80  
  1 konyak 7 deci 6.–  
  1 rum 5 deci 6.–  
  cigaretta 5.–  
  Ami pénzünk
[szerkesztői feloldás]
volt
ott,
[szerkesztői feloldás]
mint
elköltöttük . 6 hétre rá egy kiló kolbász 6 korona és a sertéshus 3.– gyertya 4
[szerkesztői feloldás]
korona
kilója.  

facsimile
 
 1570 
Globális
 
  Lőnung,
*
Katonai szolgálatért járó fizetés.
nekem 4
[szerkesztői feloldás]
korona
10 napra, kanonírnak
*
Tűzér (német).
3.60, sarzsi
*
Nem közkatona, aki a legalsó legénységi rendfokozatok egyikét viseli (őrvezető, tizedes vagy szakaszvezető).
nélkülinek  

facsimile
 
 1571 
Globális
 
  hadibonbon, most azt is adnak, két
[szerkesztői feloldás]
embernek
egy dobozt ezt a Török féle cukorkát. De
[szerkesztői feloldás]
nem mindennap.
Kuglertól
*
Kugler Henrikre (1830–1905) híres magyar cukrászra gondolhat.
is
[szerkesztői feloldás]
volt
egy időbe Libeszgábe
*
Adomány (német).
lesz a hadsereg részére.  
  Sajt, ementálit pótléknak többször ebédhez. De az
[szerkesztői feloldás]
csak nagyon
ritkán,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kapjuk. Ha kevés jön, akkor elfogyasztják a tisztek.  

facsimile
 
 1572 
Globális
 
  Eleinte még ez a rendetlenség volt a trénekkel,
*
Utánpótlás (katonai).
ők is ugy
[szerkesztői feloldás]
voltak, mint
mi, de a mult október óta,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
feltalálják magukat.  
  Azért
[szerkesztői feloldás]
nem mindeniknek van
így, én láttam
[szerkesztői feloldás]
olyan
ezredeket
[szerkesztői feloldás]
hogy
rendesen kapnak,
[szerkesztői feloldás]
például
a csehek, mi kaptunk
[szerkesztői feloldás]
olyan
darabkákat
[szerkesztői feloldás]
hogy megehetett volna
az
[szerkesztői feloldás]
ember
négy
[szerkesztői feloldás]
darabot
belőle ők
[szerkesztői feloldás]
meg
kaptak egy félökölnyit.  
  Az mind a századparancsnoktól  

facsimile
 
 1573 
Globális
 
  függ,
[szerkesztői feloldás]
hogy
utánanéz-e,
[szerkesztői feloldás]
vagy
nem, kiköveteli-e a Faszungstaciontól
*
Vételező állomás (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem
[szerkesztői feloldás]
ennyi emberem van
, hát ennyit adjanak!  

facsimile  
 
 
 1574 
Globális
 
  Gyűrűk  
  – Csináltam
[szerkesztői feloldás]
még
egyebet is, szivarszipkát, az
[szerkesztői feloldás]
még
rangosabb dolog  
  Kimegy, behozza  
  – Tábori szivarszipka.  
  A könyv fedelére rakva egy csomó alumínium gyűrű  
  Konzervdobozból csinálunk
[szerkesztői feloldás]
ilyen
csövet és abba fát és
[szerkesztői feloldás]
meg
lesz olvasztva az alumínium, 100°-os tűznél már olvad, szabad tűznél s kiöntve. Aztán elfűrészelve.  
  40
[szerkesztői feloldás]
darabot
hoztam, de már első este szétkapkodták.  

facsimile  
 
 
 1575 
Globális
 
  Szórakozás  
  – Unalomból én is festegettem odaki. Rekviráltak
*
Hatóságilag lefoglal.
vízfestéket és próbáltam lefesteni a tájat, képzelheted, hogy sikerült.  
  Mind elküldözgettem  
  – Ilyen tömeg kell ahoz? Azt hittem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
fegyvertisztításhoz kell ez a sok smirgli.
*
Csiszolópapír.
Gyűrűhöz? Jesszus!  
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
mindenki
azt csinálja.  
  – S ki találta ki?  
  – Hát azt
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom, azt hiszem én találtam ki először,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csinálok egy szipkát.  

facsimile
 
 1576 
Globális
 
  – kártyázgatunk. Pénzre. Megy ott nagy hazárdjáték is, egyeseknél, ferbliznek, 21-eznek. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
szoktam
[szerkesztői feloldás]
csak
preferáncot játszani
[szerkesztői feloldás]
vagy
kalábert
[szerkesztői feloldás]
krajcáros
alapon.
[szerkesztői feloldás]
Legtöbb
esetben tartlizunk.
*
Különböző kártyajátékok.
 
  – Sakkozunk, szeretni
[szerkesztői feloldás]
nem nagyon
szeretek,
[szerkesztői feloldás]
mert
unalmas játék az nekem. Orosz lövészárokban találtuk, olyan sajátkészítésű sakktáblát és mi csináltunk hozzá figurát galyakból.  
  – Oroszok
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretnek sakkozni, mikor eljöttünk a Bug-vonalból
*
A gorlicei áttörés (május 2–5.) után a központi hatalmak a vonaláig szorították vissza az orosz csapatokat, ahol ismét megszilárdult a front, és újra kialakult az állóháború.
ott orosz lövészárokban találtam 5-6 sakktáblát  

facsimile
 
 1577 
Globális
 
  is, elhoztam 2-őt belőle.  
 
  – Most eltettek vacsorára turós derelyét, azért sietek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kapjak belőle még.  

facsimile  
 
 
 1578 
Globális
 
  Ütés  
  – Ütöttél-e pofon
[szerkesztői feloldás]
valakit
mióta ott
[szerkesztői feloldás]
vagy
?  
  – Még azelőtt se.  
  – Azelőtt béke volt.  
  – Nem. Volt egyszer egy kanonír
*
Tüzér (német).
aki részeg
[szerkesztői feloldás]
volt
egy kicsit és okoskodott, hát
[szerkesztői feloldás]
megtaszítottam
és elesett. Magam is
[szerkesztői feloldás]
megsajnáltam
,
[szerkesztői feloldás]
mert
öregebb
[szerkesztői feloldás]
ember
.  
  Valamit hozott oda és
[szerkesztői feloldás]
nem
akartam
[szerkesztői feloldás]
hogy
odategye  
  – Valami rezerve
*
Tartalékos (katonai).
lovaknál
[szerkesztői feloldás]
volt
ez beosztva
lóápoló
[javítás]
.  

facsimile  
 
 
 1579 
Globális
 
  kitüntetés  
  1. Egy bespannungsunterofficier feuerwerker
*
Fedő őrmester tűzoltó (német). ???
sose
[szerkesztői feloldás]
volt
az ágyunál.  
  2.
[szerkesztői feloldás]
Rechnungsunteroffizier
feuerwerker
*
Számvivő altiszt tűzoltó (német).
ez is, ez se
[szerkesztői feloldás]
volt
ágyunál soha.  
  3. 4. Az őrnagy Pferdewerkere
*
Lovász, lovas gazda (német).
és tisztiszolgája  
  S így sorban az összes Geschützführerek
*
Lövegparancsnok (német).
és feuerwerkerek,
*
Tűzoltó (német).
ezek bent
[szerkesztői feloldás]
vannak
a frontba.  
  Kaptak telefonisták, Richtvormeister
*
Főtüzér (német).
kettő
[javítás]
 

facsimile
 
 1580 
Globális
 
  kapott, Tempirvormeister egy ez is
[szerkesztői feloldás]
csak
az utóbbi időbe.  
  – Én rám
[szerkesztői feloldás]
nem
kerül egyáltalán. Engem nincs aki beadjon,
[szerkesztői feloldás]
mert
az csak attól függ
[szerkesztői feloldás]
hogy hogy
adják be az illetőt.  
  Egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
szolgálja a vitézségi érem a nevéhez fűződő célt.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
kaptam
[szerkesztői feloldás]
meg
a lőszer kocsiért, de az a Geschützführer
*
Lövegparancsnok (német).
aki engem ott hagyott
[szerkesztői feloldás]
megkapta
. De
[szerkesztői feloldás]
minden
Gesch.
[szerkesztői feloldás]
van
most már...  

facsimile  
 
 
 1581 
Globális
 
  rang  
  Kanonír – tüzér  
  x vormeister – irányzó  
  xx batritrompéter – ütegtrombitás  
  xx korporal – tizedes  
  xxx zugsführer – ágyuvezető  
  xxx geschützführer –
[szerkesztői feloldás]
ugyanaz
 
  feuerwerker – tűzmester  
 
  Kadett veuerwerker  
  fänrich
*
Zászlós (német).
 
  leutnant
*
Hadnagy (német).
 
  ob.  
  Hauptmann
*
Százados, kapitány (német).
 

facsimile  
 
 
 1582 
Globális
 
  önkéntes  
  – Egy
[szerkesztői feloldás]
önkéntes
jászsági, hát ő
[szerkesztői feloldás]
nem
sok vizet zavar, beismeri,
[szerkesztői feloldás]
hogy
buta.
[szerkesztői feloldás]
Megkérdi
,
[szerkesztői feloldás]
hogy van
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
megy.  
  Egy volt egy csibész, kérdi  
  – Jól
[szerkesztői feloldás]
van
beállítva a Richtung
*
Irány (német).
 
  – Jól
[szerkesztői feloldás]
van
fénrich
*
Zászlós (német).
ur, jól
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  És elcsavarta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egész másfelé megy.  
  – Jól
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jól
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Pedig egész másfelé megy a richtung.
*
Irány (német).
 
  Ugy is hijjuk koma, a tisztek is ugy híjják,
[szerkesztői feloldás]
csak
kiabál, ő rá
[szerkesztői feloldás]
nem
sokat ad az
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kiabál  

facsimile
 
 1583 
Globális
 
  – Jól
[szerkesztői feloldás]
van
a tempírung?
*
Időzítés (német).
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
jól
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – Jól kell tempírozni!
*
Időzíteni (német).
 
 
[szerkesztői feloldás]
Megvan
.  
  De
[szerkesztői feloldás]
csak
azután kezd tempírozni
*
Időzíteni (német).
a tempírozó.
*
Időzítő (német).
 
  – „Időzítő” a srapnelen
*
Repeszgránát (német).
ő állítja be az időt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mikor robbanjon.  

facsimile
 
 1584 
Globális
 
  Nummer sechs,
*
Hatos szám (német).
stb  
  – Ha egy elesik, egy nummer akkor, a helyett áll be a nummer sechs.  
  Apró szeme a felső pilla alatt
[szerkesztői feloldás]
van
, s vastag szőkés szemöldöke alatt
[szerkesztői feloldás]
mintha
dagadt
[szerkesztői feloldás]
volna
a szeme.  
  Vastag ajku nagy szája rossz fogakkal  
  S a mellén a sok bojt és zsinór  

facsimile
 
 1585 
Globális
 
  – Morális hatása nagyobb az egyszerre lövésnek,
[szerkesztői feloldás]
mint
a sortűz, püf, püf, püf.  
  Morális hatás! erről ugy beszélnek,
[szerkesztői feloldás]
mint
fizikai következményre.  
 
  – Hát ha közel jár hozzánk, akkor egyesek talán izgatottabbak, de ha távol
[szerkesztői feloldás]
van
, akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
törődik vele.  
  Ha leesik ugy 30 lépésre akkor oda se néz.  
  Ha
[szerkesztői feloldás]
meg
közelebb, közénk. akkor azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a vezető tiszt dekken.
*
Fedezékbe (német).
De azt
[szerkesztői feloldás]
nem
 

facsimile
 
 1586 
Globális
 
  mondják,
[szerkesztői feloldás]
mert
azzal elárulja magát az
[szerkesztői feloldás]
ember
 
  Azt az egy-két
[szerkesztői feloldás]
embert
kiviszik. Annál jobban lövünk.  
  Ha
[szerkesztői feloldás]
meg
rosszul lő, akkor ugy teszünk,
[szerkesztői feloldás]
mintha
elhallgatna és az annál jobban lő messzire.  

facsimile  
 
 
 1587 
Globális
 
  1. Az
[szerkesztői feloldás]
ember nem
tehet
szert
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
magáért.
Az
[szerkesztői feloldás]
ember
be
[szerkesztői feloldás]
van
börtönözve kisebb nagyobb cellájába az életnek.  
  A közösségek is,  
  a
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
közösség, az
[szerkesztői feloldás]
emberiség
maga is.  
 
[szerkesztői feloldás]
Minden embernek
belső, feszítő vágya
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezen a korláton tágítson s az
[szerkesztői feloldás]
ember legnagyobb
problemája, amiben életének főmunkája elporlad
[szerkesztői feloldás]
hogy
a lehetetlennel viaskodjék, miközben magának tágasabb és nagyobb területet akar szerezni az életlehetőségek gömbjében.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mintha
a Lélek, amely végtelen és határtalan
[szerkesztői feloldás]
mint
a lét,  

facsimile
 
 1588 
Globális
 
 
[törölt]
« har »
viaskodna a Testtel, amely
[szerkesztői feloldás]
nagyon
is véges és
[szerkesztői feloldás]
megszabott
.  

facsimile
 
 1589 
Globális
 
  2. És
[törölt]
« mégis »
egyre uj fordulatokat hoz az élet az egyénekre és a
[törölt]
« közre »
tömegekre.  
  Az egyén életének termelt értékei közkinccsé válnak:  
  felfedezések  
  találmányok  
  uj gondolatok,  
  uj szokások,  
  uj aszociátiók  
  uj fizikai, szellemi, közösségi szempontok fölvetése  
  szóval az uj igazságok  
  S az igy közzé lett értékek: a társadalmi berendezkedések, technikai befektetések,
[törölt]
« tö »
lelki elintézettségek,  

facsimile
 
 1590 
Globális
 
  mind javára
[szerkesztői feloldás]
vannak
az egyeseknek.  
  Visszájára akkor fordul, mikor az elvont dolgok, az intézmények és rendszerek elöregszenek és ugyanazok a vívmányok, amelyek az egyének értékeiből tevődtek össze, el kezdenek az ujabb egyéni életformáknak akadályaivá lenni.  

facsimile
 
 1591 
Globális
 
  3. A tisztogatás.  
  szintén az egyénekből indul ki,
[szerkesztői feloldás]
mint
a teremtés  
  a rendszer rögtön  

facsimile  
 
 
 1592 
Globális
 
  Huszárok  
  – Nálunk a katonaságról az az egy felfogás
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
virtuskodni! Már
[szerkesztői feloldás]
pedig
ha egy félmillió virtuskodót összefogak, avval se lehet komoly munkát végezni.  
  – Ha modern háboruba állandó sikereket akarnak elérni szervezettség kell,
[szerkesztői feloldás]
mint
a németeknél. Tudás.  
  – A magyar urak csak a huszársághoz akarnak menni,
[szerkesztői feloldás]
pedig
az
[szerkesztői feloldás]
nem
katonaság. A gyalogság a katonaság.  

facsimile
 
 1593 
Globális
 
  – Nálunk ha egy hentes lát egy bakát, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
: rongyos baka s
[szerkesztői feloldás]
nem
gondol szívesen vissza arra az időre, mikor ő szolgált.
[szerkesztői feloldás]
Németországban
ha a villanyoson katona mellé ül
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
kezd beszélni a rendről, mi
[szerkesztői feloldás]
hogy van
,
[szerkesztői feloldás]
megbeszélik
a dolgot és elkezdi, mikor én szolgáltam, ugy volt! És ha ott hadgyakorlat van, 30-40000
[szerkesztői feloldás]
ember
nézi és
[szerkesztői feloldás]
megbeszéli
az egészet, nálunk semmi érdeklődés, civil sose lát hadgyakorlatot.  

facsimile
 
 1594 
Globális
 
  – A lovaglásra első rangu tehetségük van, határozottan. De ami a versenylovaglást illeti, az más, ott aki
[szerkesztői feloldás]
nem
gyakorolja...  
  És ami azt illeti, itt nagyon alkalmas is rá a viszonyok, a terep, a talaj, a lovas. Már a német nagy lovakon
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet lovagolni.  
  De ebben a háboruban az sült ki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a lovasság a régi szerepét elvesztette.  
  Ja, azzal számolni kell, semmi buslakodás a régi állapotokért,  

facsimile
 
 1595 
Globális
 
  – Eleinte ágyuállásokat drótsövényeket attakkal
*
Lovasroham (katonai).
rohantak
[szerkesztői feloldás]
meg
, le is lőtték őket.  
  – Nehéz az kérem szépen, akit valami gondolatmenetben neveltek, azt
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet kifordítani. Hiába
[szerkesztői feloldás]
mondta
az a gyalogtiszt a vezérkari,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
lesz jó, azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
rá a huszár ezredes: eh mit beszél az nekem.  
  Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
csoda Gablenz
[szerkesztői feloldás]
olyan
jelentést adott a hátul töltő puskáról,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jó, jó, de ha kézitusára kerül a sor, letörik az agya,  

facsimile
 
 1596 
Globális
 
  – Zrinyi már látta a gyalogság értékét és ő reformátor volt, ha hagyták
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
hogy megcsinálja
akkor
[szerkesztői feloldás]
Magyarország
politikailag és hadügyileg egész más
[szerkesztői feloldás]
volna
. De hát
[szerkesztői feloldás]
nem
hagyták és
[szerkesztői feloldás]
megmaradtunk
lovas nációnak, pedig kérem, ha a gyalogságot
[szerkesztői feloldás]
megtámadja
a lovasság, annak muszály az utolsó
[szerkesztői feloldás]
emberig
együtt maradni és kitartani, de ha a lovasságnak rosszul megy, az rögtön elfut. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
Zrinyi, egy  

facsimile
 
 1597 
Globális
 
  tikmony megfövésig
*
Értsd: egy tyúktojás megfőzésének az ideje alatt.
három mérföldet szaladnak.  
  – Aki írt is a katona életről, annak a hibáit, bűneit és kinövéseit festegeti tetszelgő kedvvel.  
  – A magyar épugy haladhat mint akárki más, de
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretnek dolgozni. Mindenki
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet vezénylő tábornok, de lehet legfeljebb hadosztály parancsnok, de csak ha a vezérkarba bejut. Ha nem, akkor bizony
[szerkesztői feloldás]
csak
ezredes lehet, sőt a  

facsimile
 
 1598 
Globális
 
  legtöbb
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
mint
alezredes megy nyugdíjba. És az
[szerkesztői feloldás]
nem
a hivatottságtól függ,
[szerkesztői feloldás]
hogy
valaki magasabb állásba jusson, hanem személyi képességei, az udvarlás és összeköttetései. Pedig a
[szerkesztői feloldás]
magyar
családoknak ezen a téren nem igen
[szerkesztői feloldás]
van
annyi összeköttetése. Az osztrák uri családok közelebb
[szerkesztői feloldás]
vannak
a hadsereghez és ők foglalják le a magasabb állásokat. Pláne
[szerkesztői feloldás]
hogy
a mieink
[szerkesztői feloldás]
csak
huszártisztek akarnak lenni,  

facsimile
 
 1599 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
pedig
ott
[szerkesztői feloldás]
van
[szerkesztői feloldás]
például
a német gyalogság, a legelőkelőbb német családok tagjai
[szerkesztői feloldás]
vannak
a tisztikarban.  

facsimile  
 
 
 1600 
Globális
 
  Tűrés  
  – Mint harcos anyag kitűnő, elsőrangu, de hát a német katonasággal
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet összehasonlítani abban a tekintetben,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az jobban felfogja a helyzetét. Ha két napig
[szerkesztői feloldás]
nem
kaptak enni, megesett, visszavonulás gyors volt, szóval
[szerkesztői feloldás]
nem
lehetett, már „hő, nincs kenyér!”
[szerkesztői feloldás]
olyan
arcokat vágtak! a németnél az nincs, az nélkülöz és tűr, a mienk
[szerkesztői feloldás]
csak
akkor jó katona, ha
[szerkesztői feloldás]
minden
van, menázsi
*
Katonai étkezés.
jól. Ha kifáradt, lefekszik aludni  

facsimile
 
 1601 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
vigyáznak, az orosz rajta üt s elfogja
[szerkesztői feloldás]
mind
. Megesett többször. Az én ezredemből 2 zászlóaljat elfogtak így. Fáradtak
[szerkesztői feloldás]
voltak
, mind elaludt. A német altiszt
[szerkesztői feloldás]
megbízható
, az vigyáz, ha még
[szerkesztői feloldás]
olyan
kimerült is. Ez mind
[szerkesztői feloldás]
csak
intelligencia kérdése.  
  – Hát a tisztek? azok is aludtak?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
akar felelni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem volt
tiszt,
[szerkesztői feloldás]
csak
én magam
[szerkesztői feloldás]
voltam
. Míg én ott
[szerkesztői feloldás]
voltam nem volt
baj, én itt vagyok. Ha én tudok fenn lenni és vigyázni ő,
[szerkesztői feloldás]
mért
[szerkesztői feloldás]
nem
?  
  – De annál a két  

facsimile
 
 1602 
Globális
 
  zászlóaljnál
[szerkesztői feloldás]
nem
volt tiszt.  
  Int,
[szerkesztői feloldás]
hogy
igen.  
  – Azok is aludtak?  
  Kis habozás után a szemével int,
[szerkesztői feloldás]
hogy
igen.  
  Azt hitték
[szerkesztői feloldás]
hogy
vigyáznak, és
[szerkesztői feloldás]
mind
aludt, az is akit kiállítottak.  
  Ugy kell őket rugdosni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ébredjenek fel,
[szerkesztői feloldás]
nem
is mozdul.  

facsimile  
 
 
 1603 
Globális
 
  Konrád  
  Az utcán szórakozottan belenéz az arcába s rögtön
[szerkesztői feloldás]
megszurja
a szemét a
[szerkesztői feloldás]
Konrád
fehér bajusza. Kedves keménységgel áll kétfelé s
[szerkesztői feloldás]
olyan
fehér, szokatlan és világítóan fehér a ruganyosan fiatal és piros szikár, de enyhe arcában.  
  Utána nézett,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő e.  
  Egy elég kevéssé modern öltözésű nővel ment, akinek széles, bolyhos kalapja volt s kék kosztümje.  
  Olyan egyszerűen, és  

facsimile
 
 1604 
Globális
 
  emberiesen ment, a bajsza ugy áll,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
sörözés után törüli kétfelé az ember.  
  Utána ment, bár rögtön
[szerkesztői feloldás]
megismerte
a detektívet, aki nagy tipikusan óriás, erős botos
[szerkesztői feloldás]
ember
, fiatal és messze virít róla,
[szerkesztői feloldás]
hogy
detektív.  
  Konrád vékony, a barna lábszárbőrbe szorított egyenes, karcsu lábain gyengén lépkedett, a síkos járdán, mint diák a jégen. Lányok köszöngettek neki s ő kedvesen mosolyogva, könnyedén szalutál. A hölgy lánya talán nem  

facsimile
 
 1605 
Globális
 
  volt tizedrésznyire elragadtatva, de ő oly naív és boldog mosollyal élvezte,
[szerkesztői feloldás]
mint minden
primadonna, kivált
[szerkesztői feloldás]
férfi
primadonna tudja kiélvezni a szemek sugárzását, a napi népszerűség derűjét. Felső karjával meglökte a hölgy karját, a hídon igen csinos kis lány köszönt neki pukkerlivel.
*
Pukedli, tisztelgő meghajlás vagy térdhajtás.
 
  Nevetett s azon a kicsit borízűen nyers katona hangon szólott.  
  – Na, ja, aha... – s ránézett a nőre,
[szerkesztői feloldás]
mint
a gyerek lesve az mit szól,
[szerkesztői feloldás]
nem
féltékeny-é a köszönő lányokra?...  
  A detektív igazolásra szólított fel.  

facsimile
 
 1606 
Globális
 
  – Maga egy jó
[szerkesztői feloldás]
ember
, de ez
[szerkesztői feloldás]
nem
az igazi. Ki
[szerkesztői feloldás]
van
zárva,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
jól él a feleségével, ki
[szerkesztői feloldás]
van
zárva, de maga
[szerkesztői feloldás]
minden
asszonnyal jól összefér. És magától sokan várnak, nők valamit.  
 
 
  Celestin Hochfelder  
  – egy kodein, egy heroin, egy morfin, reggel  
  délben 2 veronál  
  este egy morfin injectio,
[szerkesztői feloldás]
ugyhogy
így elaludtam
[szerkesztői feloldás]
mint
egy bunda és a hátam
[szerkesztői feloldás]
mindig
spirituszban
[szerkesztői feloldás]
volt mert
borzasztó fájt.  
  – Alantas spondilitis
*
Gyulladásos ízületi betegség, amely elsősorban a csigolyák közötti vagy a keresztcsont-csipőcsont ízületeit támadja. Másnéven Bechterew-kór.
 
  ők engem őriztetni hagytak
[szerkesztői feloldás]
mint
egy bolondot, oh egyszer, le akartam a II-ik emeletről  

facsimile
 
 1607 
Globális
 
  Ha a Liget
[szerkesztői feloldás]
szanatóriumba
*
Az 1909-ben épült Liget Szanatórium az Aréna (ma Dózsa György) út és a Benczúr utca találkozásánál állt. 1913-ban itt volt elvonókúrán Csáth Géza, 1919-ben itt halt meg Ady Endre, 1927-ben pedig itt kezelték Krúdy Gyulát is.
megy  
  – Szavát
[szerkesztői feloldás]
hogy nem mond senkinek
semmit. A bolond orvosi
[szerkesztői feloldás]
tudomány
.  
  Csudálatos forgó arca és rk nagy szemei amelyek
[szerkesztői feloldás]
mindig
felfordulnak. Vékony, vérszegény, így nevetett átszellemült arca, a haja
[szerkesztői feloldás]
mint
egy vizes halotté, lecsapzottan, kétfelé választva nagyjából, fején a
[szerkesztői feloldás]
vöröskeresztes
ápolónők sötétkék kendője, és piszkos fehér csíkkal. Nagy vörös zsidó szabásu szája, egész Savonarolás
*
Giorlamo Savornarola itáliai domonkos szerzetes volt a XV. században, akinek jellegzetes arcvonásait a korabeli festmények őrzik.
arcél, nagy előrehajló és erős gerincű orrcsontja, az ajka bíbor vörösen ég,
[szerkesztői feloldás]
mint
a részeg ugy veti fel a fejét, le s fel és dobálja magát; egészen hibás szimetriáju az arca, az álla félretolva balra és  
  Nagy szemei kékek, idegesen csillognak s mélyen beesve a szemöldök alá
[szerkesztői feloldás]
mint
a halottaké,
[szerkesztői feloldás]
mintha
a golyó  

facsimile
 
 1608 
Globális
 
  beesett volna. A szája mellett kis lyuk, kettő egymás mögött, s mély árnyék a pofacsont alatt. Fáradhatatlanul ismételi el összevissza és zavarosan a beesett arcban mély árnyék.
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
beszél s a fejét egész leteszi a karjára, amely az asztalon van. Mint egy Munkácsi torz figura.  
  A kérem
[szerkesztői feloldás]
szépen
a Rajnik tanár hagyott engem a fürdősnétől maszírozni és én a fájdalomtól
[szerkesztői feloldás]
olyan
rosszul lettem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elkékültem és 50 aspirint bevettem, és akkor történt egy gyönyörű dolog, mikor én a fájdalomtól elkékültem, Kuthy tanár azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„maga egy ideges
[szerkesztői feloldás]
asszony
, maga akar inni és morfint szedni, maga egy bolond ideges, magát ezóta őriztetni fogom, ez az ápolóné magára vigyázni fog és
[szerkesztői feloldás]
hogyha
maga
[szerkesztői feloldás]
még
 

facsimile
 
 1609 
Globális
 
  tovább iszákos lesz (ideges görcsös hiszterikus kacagásban tör ki) én magát bolondok házába adom és maga egy bolond ideges nő és én orvos vagyok.  
  Mellém adtak egy nőt, az
[szerkesztői feloldás]
nem
tudott németül
[szerkesztői feloldás]
csak
magyarul és az ápolóné németül, annak
[szerkesztői feloldás]
mondtam
, hozzon konyakot és ha tejet kell adni, azt
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy adja
[szerkesztői feloldás]
hogy
fele konyak. És én akkor
[szerkesztői feloldás]
csak
Tusi, Tusika, mit csinált a Tusika, akkor
[szerkesztői feloldás]
még nem voltam
Celestin testvér, – és
[szerkesztői feloldás]
olyan
részeg
[szerkesztői feloldás]
voltam
, totaliter berugtam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az hallatlan és jön be, mi ez itt valami parfőm van itt,
[szerkesztői feloldás]
mert
szétöntöztem
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne érezze és akkor látott és azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
magának lelkem kell a morfium, kell a konyak és én adok magának. Persze most már az egész világ az  

facsimile
 
 1610 
Globális
 
  enyém,
[szerkesztői feloldás]
mert meghalok.
[szerkesztői feloldás]
Nem
hal meg,
[szerkesztői feloldás]
csak
igyon.  
  Hiszterikus nevetése rémes és görcsös,
[szerkesztői feloldás]
hogy
becsapta  
  A keze görcsös, eres, szétmállott, a bütykei, s az ujján vasgyűrű és egy vékony, – Pro patria
*
A hazáért (latin).
és az
[szerkesztői feloldás]
csak hogy
le ne essen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak hogy
Jendrasik
[szerkesztői feloldás]
megismert mindjárt
 
  Azt írta Kuthynak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a te beteged
[szerkesztői feloldás]
nagyon
eleven és
[szerkesztői feloldás]
olyan
csodálatos,
[szerkesztői feloldás]
hogy
őt
[szerkesztői feloldás]
mint
natürliches fenomennek
*
Természetes jelenség (német).
nevezem. Jendrasik
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
[szerkesztői feloldás]
megismert
engem, az spiritiszta.
*
A spiritualizmus követője, aki a szellemi létet meghatározónak tartja a világban, és olyan természetfeletti dolgokban hisz, mint például a jóslás.
Az életemben egy finom asszonyt ismertem s az Ibrányi Alisz.  
  – Celesztin kártyát vett az utolsó 2
[szerkesztői feloldás]
koronáért
.  

facsimile
 
 1611 
Globális
 
  – Tudja ez a jóslás  
  – A maga természete az egy fogalom. Magát
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet ecceribe
[szerkesztői feloldás]
megmondani
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,
[szerkesztői feloldás]
mert
ahhoz több kell,
[szerkesztői feloldás]
mint
közönséges ész. Magának
[szerkesztői feloldás]
nem
elég egy asszony,
[szerkesztői feloldás]
mert
magának
[szerkesztői feloldás]
mindenre
más kell, magányos
[szerkesztői feloldás]
nagy ember
.  
 
  – Én
[szerkesztői feloldás]
voltam
az első, aki a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
árulást vettem észre a csehektül és
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
a sipkájuk és a
[szerkesztői feloldás]
gombjuk
[szerkesztői feloldás]
meg van
karcolva és én ezzel mentem  
  akkor találtam ezt a lovagot
Boggay
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Farkas oberstleutantnak
*
Alezredes (német).
menten  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondtam hogy nagyon
el vagyunk árulva, azért
[szerkesztői feloldás]
nem
vigyáztak  
  – és kérem,
[szerkesztői feloldás]
van
a cseheknél egy ilyen tornaegyesület, az egész világ, szokolista
*
Egykori pánszláv ifjúsági sportmozgalom Csehországban és Lengyelországban.
. És ezeknek volt ide  

facsimile
 
 1612 
Globális
 
  kirándulása és aki ami
[törölt]
« szerb »
katonákat vezette
[szerkesztői feloldás]
volt
egy szerb diplomata... S volt felírva,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
meghívások
a schützen Grabenbe
*
Lövészárok (német).
[szerkesztői feloldás]
köszönettel
elutasíttatnak...  
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
[szerkesztői feloldás]
csak
annyit
[szerkesztői feloldás]
mondok
... tudja az érdekes, az én teendőm,
[szerkesztői feloldás]
voltam
én 20 parasztlánnyal hát képzelheti a steril...  
  ez a Madarászné engem sikanyirozott
*
Nyagatt, idegesít.
 
  Az asztal tele szórva  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
engem az krenkol,
*
Uszít, itt: bosszant.
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
nem
lehettem soha egy férfié, az engem krenkol,
*
Uszít, itt: bosszant.
[szerkesztői feloldás]
mert
nekem az mániám. Én
[szerkesztői feloldás]
csak
orvosságon élek, kétszer kifizette már a bátyám értem a patikát, ugy mint
más
[javítás]
[szerkesztői feloldás]
asszonynak
a ruháját szokták kifizetni.  

facsimile
 
 1613 
Globális
 
  – Különös
[szerkesztői feloldás]
asszony
, én a maga feleségét
[szerkesztői feloldás]
mint
egy finom
[szerkesztői feloldás]
asszonyt
látom, de maga
[szerkesztői feloldás]
nem
fog belőle kiokosodni benne. Vigyázzon a
[szerkesztői feloldás]
feleségére
, egy uniformisba
*
Egyenruha.
[szerkesztői feloldás]
van
valaki. De 3 gyereket látok. Azt látom. De egy fiut is.  
  Ne higgye
[szerkesztői feloldás]
hogy
én félek hazamenni  
  – Maga
[szerkesztői feloldás]
nem
is egészen
[szerkesztői feloldás]
olyan
boldog. Magát
[szerkesztői feloldás]
nem
elégítheti ki egy
[szerkesztői feloldás]
asszony
,
[szerkesztői feloldás]
mert
magában
[szerkesztői feloldás]
annyi finom
érzés
[szerkesztői feloldás]
van
. És hiába
[szerkesztői feloldás]
nem
elégítheti ki.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Vagy nagyon
jó maga,
[szerkesztői feloldás]
vagy
ha
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
megütközik
. Tudja ha a maga fejébe nézek, én
[szerkesztői feloldás]
mintha
egy virágos kertbe néznék, tudja mért,
[szerkesztői feloldás]
mert
magában nincs ami a Jásziba, az egy életunt, maga
[szerkesztői feloldás]
minden
bolondságnak örül. Neki egész cvekklos
*
Céltalan, értelmetlen (zwecklos, német).
 

facsimile
 
 1614 
Globális
 
  – Az életből azt a tapasztalatot vontam le,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
ember
addig élvezzen amíg tud. Mert azután
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nem
tud. Ha hallom egy
[szerkesztői feloldás]
ember
lump. Legyen az.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
látom anyagi gondba teljesen, de
[szerkesztői feloldás]
nem
is lehet valami
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jó. De lesz
[szerkesztői feloldás]
még
magának pénze. Maga
[szerkesztői feloldás]
nagyon
[szerkesztői feloldás]
ember
és az
[szerkesztői feloldás]
olyanoknak
nincs soha rossz.  
 
  – Engem
[szerkesztői feloldás]
csak
az krenkol
*
Uszít, itt: bosszant.
[szerkesztői feloldás]
legjobban
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nem tudok egy gyereket kapni. Az orvost szeretem és mégis azért akarom,
[szerkesztői feloldás]
mert
orvos, hát ugy gondolom egy orvos jobban tudja
[szerkesztői feloldás]
megcsinálni
,
[szerkesztői feloldás]
mint
más. (nevet a hiszterikus görcsös kisebb nevetésével) Azon jöttünk össze,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
nem
jön hozzám, az én szobámba, mert
[szerkesztői feloldás]
nem
szereti azokat a szegény
[szerkesztői feloldás]
embereket.
Jó, ha ő
[szerkesztői feloldás]
nem
jön én hozzám, én
[szerkesztői feloldás]
meg nem
megyek ő hozzá. Hát nem?  
  – Elhatároztam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
még egy évig várok és ha
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz semmi, felhívom a legelső bakát és
[szerkesztői feloldás]
megcsináltatom
 

facsimile
 
 1615 
Globális
 
  azzal. Hogy az én véremből ne legyen valami? Énbennem orvostudomány él, a gyerekemből biztos orvos lesz.  
 
  Atyám nagykereskedő. De én
[szerkesztői feloldás]
nem
tartozom hozzájuk, az én történetem az,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy grófnő szült, kezet rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem mondja
senkinek, az erdő közepén, hét hónapra, és azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
, ikergyerek vagyok a fiutestvéremmel, Dezső a neve azt igen szeretem,
[szerkesztői feloldás]
mindent megtett
nekem, de
[szerkesztői feloldás]
nem
az ő vére.  
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
tartom, ez egy nővérintézetben volt, de a főnöknő
[szerkesztői feloldás]
olyan
grob
*
Durva, goromba (német).
volt hozzá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a megfulladástól hozzám jött az utolsó két koronáján Celestin kártyát vett és ez engem ugy
[szerkesztői feloldás]
meghatott
, hogy tartom.
[szerkesztői feloldás]
Nem volt
 

facsimile
 
 1616 
Globális
 
  ennivalója s hozzám jött.  
  – Jó lány?  
  – Nagyon jó, csak tudja, kicsit könnyelmű.  
  S elfordítja a szemét
[szerkesztői feloldás]
mert
most rosszat mond.  
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
van
4 hete nálam és
[szerkesztői feloldás]
csak
ül és semmit se csinál. (azzal az asszonyos
[szerkesztői feloldás]
megszólással
)
[szerkesztői feloldás]
nem
is néz állás után,
[szerkesztői feloldás]
pedig
4 hét alatt már kaphatott
[szerkesztői feloldás]
volna
. Dehát
[szerkesztői feloldás]
olyan mint
egy gyerek, semmit se csinál,
[szerkesztői feloldás]
csak
ül.  
  – Hát mi ez a lány?  
  – Árva, árvaházba
[szerkesztői feloldás]
volt
és Bettelhausba, tudja, ahol ápolónő lett volna. De a főnöknője
[szerkesztői feloldás]
nagyon
rossz
[szerkesztői feloldás]
volt
, már kettő
[szerkesztői feloldás]
megmérgezte
magát miatta és kettő rossz házba került.  

facsimile
 
 1617 
Globális
 
  – Nemi dolgokat?  
  – Azt én
[szerkesztői feloldás]
nem mondom
el magának igen, nagyon rossz. Ha ír
[szerkesztői feloldás]
rólam
[szerkesztői feloldás]
csak
azt írja
[szerkesztői feloldás]
meg hogy
egy tökéletes
[szerkesztői feloldás]
asszonyt
ismerek és az Ibrányi Alisz. (s idegesen fulladozva nevet,
[szerkesztői feloldás]
mint
akibe felgyűlt az öröm s
[szerkesztői feloldás]
nem
bírja folytani.)  
 
  – Tudja mikor én hozzá jöttem a távirat miatt, – azt
[szerkesztői feloldás]
megmutatom
[szerkesztői feloldás]
magának
a táviratot ki az a titkár, ha azt
[szerkesztői feloldás]
megtudná
, akkor sok titok felderülne.  
 
  én ezzel ingyen utaztam. És
[szerkesztői feloldás]
megérkeztem
Pestre
Budapest
s
[szerkesztői feloldás]
nem
tudtak róla. Mit tegyek, elmentem Ibrányi Aliszhoz,  

facsimile
 
 1618 
Globális
 
  egész kelt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én osztrák
[szerkesztői feloldás]
vöröskeresztes
vagyok. Én (elfordítja az arcát) sehol, sohase voltam, és ő engem ugy fogadott s kiküldött
[szerkesztői feloldás]
mint
főnöknő
Fülekre
Fülek
és ott
[szerkesztői feloldás]
voltam
6 hétig s
[szerkesztői feloldás]
olyan
gyógyítási eredményeket értem el,
[szerkesztői feloldás]
hogy olyan
bizonyítványt kaptam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csoda, szaktudása kiváló és kitartása önfeláldozó s
[szerkesztői feloldás]
olyan
gyógyítási eredményeket ért el,
[szerkesztői feloldás]
hogy mindenkinek
melegen ajánlhatjuk. Én egy nagyon kitüntetett testvér vagyok.  
  És egy testvér otthont akartam
Pesten
Budapest
csinálni,
[szerkesztői feloldás]
mert
az lehetetlen,
[szerkesztői feloldás]
hogy
400 ápolónő
[szerkesztői feloldás]
van
és en masse lakásba
*
Tömegszálló (francia).
[szerkesztői feloldás]
mennék
aludni, az Ápolónők otthonának 400 tagja
[szerkesztői feloldás]
van
és  

facsimile
 
 1619 
Globális
 
  ha elvégzik a dolgukat, en masse lakásban
*
Tömegszálló (francia).
alszanak. Hát én kapok 20000
[szerkesztői feloldás]
korona
hozományt és azon akartam nekik
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
otthont csinálni (Ez ujra
[szerkesztői feloldás]
meg
ujra visszatér, erről sokat beszél, – egyszer
[szerkesztői feloldás]
mondja
az apám ígért nekem 10000
[szerkesztői feloldás]
koronát
és
[szerkesztői feloldás]
meg
is adja azon akartam, és
[szerkesztői feloldás]
még
10000
[szerkesztői feloldás]
koronát
ígért,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
eszébe jut az előbbi 20000. – (A sógornéjáról is először azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
200000
[szerkesztői feloldás]
koronát
kapott vele a bátyja, aztán azt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
100000, de
[szerkesztői feloldás]
még
ez is nagyításnak látszik...  
  Erről egyszer azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretem igen érdekes nő és ő nekem 100
[szerkesztői feloldás]
koronával mindig
többet ad,
[szerkesztői feloldás]
mint
nekem jár. Később mikor velem akar maradni, bevallja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 

facsimile
 
 1620 
Globális
 
  „most haragszom rá különféle dolgok miatt,
[szerkesztői feloldás]
csak
menjen haza ha akar.” Majd „ő engem kioszt és elvon tőlem...”  
  – Hasonlítanak, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
Jászi.  
  – Igen,
[szerkesztői feloldás]
csak nem
kell
[szerkesztői feloldás]
mondani
.  
  – Igen, igen.
[törölt]
« Hasonlítanak »
[szerkesztői feloldás]
Testvérek
 
  – Sógornőm.  
  – Csodálatos! És ép
[szerkesztői feloldás]
mondtuk hogy
hasonlítanak.  
  A két nő egymásra néz és
[szerkesztői feloldás]
mindenik meg van
sértve s ámul)  
 
  – és én egy nehéz telet töltöttem
Pesten
Budapest
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt nekik
[szerkesztői feloldás]
megcsináljam
. És mikor már
[szerkesztői feloldás]
meg
lehetett
[szerkesztői feloldás]
volna
én alelnöknője lettem az Ápolónők egyesületének, akkor rám támadtak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mit akarok velük, én ne csináljak nekik otthont ők
[szerkesztői feloldás]
nem
akarnak oda bemenni. (XX  

facsimile
 
 1621 
Globális
 
  – Én
[szerkesztői feloldás]
csak
azt sajnálom,
[szerkesztői feloldás]
hogy még
tiszta vagyok és
[szerkesztői feloldás]
megvallom
, az
[szerkesztői feloldás]
nem
rajtam mult:
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet egy
[szerkesztői feloldás]
férfit megkapni
, – s nevet, – a
[szerkesztői feloldás]
férfiak olyan
szamarok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ők figyelmeztetnek arra
[szerkesztői feloldás]
hogy
szégyen. Mért szégyen? Volt egy fiu, azt kértem, de azt
[szerkesztői feloldás]
mondja, hogy
ne áruljam el és ha más állapotba leszek titkoljam el.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
bír beszélni a fuldokló nevetéstől.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
hogy
titkoljam el azt? Ha másállapotos.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
lehet azt eltitkolni? Ő szégyelli.
[szerkesztői feloldás]
Pedig
nagy disznó volt.  
  – Már kiabál a gyerek,
[szerkesztői feloldás]
csak
ki kell hozni.  
  – Nézze, ha magának gyereke lesz, maga
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz többet jósnő  

facsimile
 
 1622 
Globális
 
  – És az nekem
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jó lesz. Mit gondol,
[szerkesztői feloldás]
milyen
fáradság és szenvedés ez. És
[szerkesztői feloldás]
mennyi
munka. És mért ne lenne? – kap észbe,
[szerkesztői feloldás]
mert
ő
[szerkesztői feloldás]
nem
nyugszik bele vakon abba, amit a tekintély mond. Nekem is
[szerkesztői feloldás]
megvan
, ami más asszonynak
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – Nem lesz, vékony.  
  – Én erős vagyok ám.  
  – Vérszegény.  
  – Én? 55 kiló vagyok, még
[szerkesztői feloldás]
mennyi
legyek?  
  – És
[szerkesztői feloldás]
nem
fog... maga
[szerkesztői feloldás]
nem
bír egy gyereket elhordani.  
  – Én? Tudja
[szerkesztői feloldás]
milyen
erős vagyok én? Ha engem látna. – s fölnéz a fürdőszobája felé. – Sőt én azt hiszem, én azt tudom,
[szerkesztői feloldás]
hogyha
nekem  

facsimile
 
 1623 
Globális
 
  gyerekem lesz, akkor én egy tökéletes leszek. Egészen más és tökéletes. Az én véremből lesz valami! Az csoda!  
 
  – Szokta a fogát mosni?  
  – Mért? – s elkezd jihogni, – csunya? Én
[szerkesztői feloldás]
minden
este fürdöm. Minden este, az nekem kell. Mert
[szerkesztői feloldás]
olyan
sok
[szerkesztői feloldás]
emberrel
érintkezem egész nap
[szerkesztői feloldás]
hogy
rám ragad róluk a borzasztóság és azt a víz lemossa.
  Ha
[szerkesztői feloldás]
megfürdöm, nem
a tisztaság miatt, akkor lemegy rólam
[szerkesztői feloldás]
minden
rosszaság és nehéz érzés ami egész nap jött.  
 

facsimile
 
 1624 
Globális
 
  – Ruhát mikor vett?  
  – Óh,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
ritkán. Soha. Ezt adta Ibrányi Alisz, ha valaha ír rólam, írja
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy igazi nemes nőt ismerek Ibrányi Aliszt...  
  – Jól becsapta, mi?  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
csaptam, azt ne írja
[szerkesztői feloldás]
meg
. (Ötven
[szerkesztői feloldás]
koronát
adtam a titkárnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne kérje a bizonyítványt! Das ist Ungarn!
*
Ez Magyarország! (német).
Sose voltam én apáca, fakereskedő lánya vagyok) Ezt a főkötőt Ibrányi Alisz adta, azóta viselem, piszkos kis kék fejkendő, kétfelé lobog, piszkos
[szerkesztői feloldás]
keresztes
karszalag, sötétkék, nyaknál csukott kabát, fekete egyszerű ruha. Ez  
  Én a ruhára
[szerkesztői feloldás]
nem
adok, kalapot
[szerkesztői feloldás]
nem
viselek, az nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
áll jól.
Pesten
Budapest
mentem éjjel s egy ur
[szerkesztői feloldás]
megszólított hogy
menjek vele hotelba. Volt ott egy kávéház mutatta,
[szerkesztői feloldás]
milyen
szép ruhája
[szerkesztői feloldás]
van
egy nőnek. Lássa én egy
[szerkesztői feloldás]
ilyen
ruháért  

facsimile
 
 1625 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
ilyen
bolondos ruháért adjam én a testemet? Az én testem másra való, jobbra! egy ilyen bolondos ruháért én
[szerkesztői feloldás]
nem
adom.  
  Az én anyám azt
[szerkesztői feloldás]
nem
érti. Nekem 300
[szerkesztői feloldás]
koronába
kerültek a szegények és ő mondja „látod azon vehettél volna egy szép rájert!” Nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
kell, nekem az jobb
[szerkesztői feloldás]
hogy
lépten nyomon áldanak.  
 
  Az én szememben
[szerkesztői feloldás]
mindenki
szerelmes,
abban
[szerkesztői feloldás]
van
valami titokzatosság, valami földöntuli; jönnek hozzám asszonyok és mondják
[szerkesztői feloldás]
hogy
az én fejem körül fényt látnak. Nincs pénzük és vesznek Celeste lapot és én
[szerkesztői feloldás]
mondom
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezért jönnek, de nekik kellek, én
[szerkesztői feloldás]
olyan
vagyok valami magasabb akit földöntuli izékbe avattak én tökéletes vagyok.  

facsimile
 
*
 
 
 
 
 1626 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
november
17
 
 
Oderberg
Oderberg
 
  Koporsó a pályaudvaron  
  Sárga, egyszerű, festett koporsó, kettő, cédula lóg rajta, mellette frissen, csöndesen állnak a kék, szabályos, totyakos, porosz vasutasok.  
  Piszkos, szürke ég, olvadni kezdő hó a síneken a pályatesten.  
  Ujonnan öltözött fiatal német népfölkelők szálnak be az uj vonatba, nagy szemeket bámészan meresztenek; ujságíró bámészan pipál fekete sárga karszalagja.  
  Harctérről jövő,
[szerkesztői feloldás]
vagy
szabadságos katonák üldögélnek a kupéban és cigarettáznak  
  rongyos viaszosvászon tárca  
  ír, mit ír  
  az egyenruhában
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet
[szerkesztői feloldás]
megismerni
, ki milyen faj,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
mennek a koporsóban
[szerkesztői feloldás]
még
kevésbé! mikor visszajönnek.  

facsimile  
 
 
 1627 
Globális
*
 
  Coeleste  
  – A legujabb kutatások szerint a lélek az agyvelőnek egy
[szerkesztői feloldás]
olyan
működése,
[szerkesztői feloldás]
mint például
a dinamónak a villamosság. Valami kisugárzó fluidumot
*
Folyadék.
termel az agy s ez a kihatoló valami más fizikumokon, még a gondolatok és érzések technikai közlése nélkül is fizikai elváltozásokat tudnak előidézni.  
  És a vízben való lemosás ezeknek a hatását a testről lemossa.  
  Coeleste azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
:  
  – Ha
[szerkesztői feloldás]
nem
fürdöm meg lefekvés előtt, azoknak a rosszasága és  

facsimile
 
 1628 
Globális
 
  baja, akikkel egész nap beszéltem, akiknek jósoltam, rajtam marad és
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok aludni.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
  – Ha maga leül velem, én magának pár perc alatt
[szerkesztői feloldás]
olyan
szellemeket idézek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
maga
[szerkesztői feloldás]
meg
akarja fogni,
[szerkesztői feloldás]
pedig
semmi ha a kezét kinyujtja.  
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
vannak
spiritiszták, már 16 éves lány és spiritiszta.  
  – Az egész város jön én hozzám
[szerkesztői feloldás]
nem
munkások, a legelőkelőbb nők!  

facsimile
 
 1629 
Globális
 
  – Én ezeket a bolondériákat
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem, a
társaság
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
! Engem itt az egész város ismer és imád és a rendőrfőkapitány utánam szalad az utcán és beszél velem, de
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
mint
jósnő. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
megyek soha senkihez, jöjjön hozzám
[szerkesztői feloldás]
mindenki
. Uzsonna, tea, minek az.  
 
 
[törölt]
«
[törölt]
– Lelki orvos
   
– barátilag tisztelettel
   
[szerkesztői feloldás]
nem
beszél velük
   
„akkor elvesztem a tekintélyem ha a magam dolgairól beszélek.”
   
a két pillangó
   
erkölcsi szabadság
»
[törölt]
 

facsimile
 
*
 
 
 
 
 1630 
Globális
 
  Dr Grosz Henrik
Dziedzietz
Dziedzice
 
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet
[szerkesztői feloldás]
mondani
, a nép inkább jobb módban
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
mint
máskor.  
  – A hivatalnokok rosszul élnek  
  – egy kiló zsír 10
[szerkesztői feloldás]
korona
 
 
[szerkesztői feloldás]
egy kiló
vaj 12
[szerkesztői feloldás]
korona
 
  3-4 hetes malac 50
[szerkesztői feloldás]
korona
 
  Csevicz  
  – tojás 10
[szerkesztői feloldás]
krajcár
 
  kőszénbányák  
  – parasztság, iparos  
  – krumpli 16
[szerkesztői feloldás]
forint
 
  azt nálunk figyelembe se veszik, annyit adnak
[szerkesztői feloldás]
amennyit
kér. itt
[szerkesztői feloldás]
van
maximális.  
  – több a sankér
tripli
[betoldás]
,
[szerkesztői feloldás]
mint
békébe  
  – diftéria
*
Torokgyík.
[szerkesztői feloldás]
van
, nincs ellenállóképesség  

facsimile  
 
 
 1631 
Globális
*
 
  Coeleste  
  – Én lelki orvos vagyok.  
  S
[szerkesztői feloldás]
van
is benne valami. Mert lelki orvoslás már az,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kibeszélteti a bajos
[szerkesztői feloldás]
embereket
és azok
[szerkesztői feloldás]
megkönnyebbülnek
. S az is,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hitet ad, ami a
[szerkesztői feloldás]
legfőbb
,
[szerkesztői feloldás]
megnyugvást
,
[szerkesztői feloldás]
mint
az amerikai szekta, amely hittel gyógyít.  
 
  – kérlek ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
már 4szer
[szerkesztői feloldás]
meg
volt halva, a
[szerkesztői feloldás]
legteljesebb
fizikai és szellemi érzéketlenség s ez
[szerkesztői feloldás]
mindig
ugy jelentkezik nála,
[szerkesztői feloldás]
[törölt]
« mint »
hogy
jön két fehér pillangó, azok föléje szállnak, a fülénél zümmögnek s ő arra elveszti az eszméletét.  

facsimile
 
 1632 
Globális
 
  – Mikor én nála voltam, volt ott vagy... az előszobával együtt
[szerkesztői feloldás]
mert
ott is vártak, lehettek 10-12en. De ő
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
néha
[szerkesztői feloldás]
annyian
[szerkesztői feloldás]
vannak
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a rendőrségnek kell közbe lépni. Munkásasszonyok, nagyobbrészt szegény asszonyok s egy pár nagysága is  
  – Hát ugy beszéltek vele igen barátilag, bizalmas volt a viszony, de
[szerkesztői feloldás]
nagyon
tiszteletteljes, látszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
respektálják s várnak tőle... Nagy türelemmel hallgatja és jósol,
[szerkesztői feloldás]
mondja
is
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
nem
beszélek velük magamról,
[szerkesztői feloldás]
mert
akkor elvesztem a tekintélyt a respectet
 

facsimile
 
 1633 
Globális
 
  – Meglepő ez az erkölcsi szabadság,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
nemi dolgokról beszél. Felszed perditákat,
*
Örömlány.
kis nőket s próbál rajtuk segíteni.  
  – Nekem azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
pedig nem
ismert semmit se tudott rólam, a kis Márton festő beszélt, de az se tudta ki vagyok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tudós, filozófus, effélét s ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
, maga tudós, de a politika az igazi jövője ha a háboru elmulik, a politikában nagy jövője lesz.  
  – Ami pozitívumokat
[szerkesztői feloldás]
mondott
, az
[szerkesztői feloldás]
nem
igen volt pontos. De a karakterről
[szerkesztői feloldás]
olyan
csodálatosokat
[szerkesztői feloldás]
hogy
akik 15 év óta ismernek, a
[szerkesztői feloldás]
legjobb
barátaim nem
[szerkesztői feloldás]
mondhatnak
jobbakat.  

facsimile
 
 1634 
Globális
 
  Vágy, kéj és malackodás nélkül mondja:  
  – Én akarom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
valaki nekem gyereket csináljon. Ha bízik hozzá. Mert ha
[szerkesztői feloldás]
nem
tud, akkor hozzá se fogjon.  
 
  akinek jósolok, azzal
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnék gyereket csinálni  
  Ebben
[szerkesztői feloldás]
valahogy
benne
[szerkesztői feloldás]
van
a szerelem lélektana. A
[szerkesztői feloldás]
megismerés
elveszi az illuziókat s a szerelem
[szerkesztői feloldás]
mindig
titokzatosságban, illuziókban él, maga a közösülés,
[szerkesztői feloldás]
mintha
egy mélyebb behatolás és keresés volna a női fizikumban.  
  Nála a jóslás: a karakter és életátérzés: a
[szerkesztői feloldás]
megismerés
, elemzés, sőt az anyag, amiből dolgozik.  

facsimile
 
 1635 
Globális
 
  – Nekem kérlek
[szerkesztői feloldás]
megmondta
a
[szerkesztői feloldás]
legpontosabbat
. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
: „maga
[szerkesztői feloldás]
nagyon
melankholikus és ezért több szomoru napja
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
mint
vidám, mert maga
[szerkesztői feloldás]
csak
a nagy érzéseket tudja érezni és az élet középső dolgai iránt nincs érzéke. Mivel pedig csak két nagy érzés
[szerkesztői feloldás]
van
, a munka és a szerelem:
és magánál a munkájában most
[szerkesztői feloldás]
nem minden
megy ugy,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ki lehessen elégülve, a szerelemben pedig minél jobban szeret valaki egy nőt, a házasságban a megszokás miatt annál jobban elveszti a nagy örömet, itt sincs kielégülve. Arra kell törekedni hát, hogy a munkája jól menjen.  

facsimile
 
 1636 
Globális
 
  Különben az életében a háboru után örvendetes nagy fordulat fog bekövetkezni, a politikára adja magát és ott nagy sikerei lesznek.  

facsimile  
 
 
 1637 
Globális
 
  Kopernikus  
  A kaputól jobbra az első oszlop mellett
[szerkesztői feloldás]
megállott
és nézte Kopernikust. Gyönyörű kiáltott fel
[szerkesztői feloldás]
minden
percben.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kopernikus
lehajtott fővel áll, bal csizmáját előre vetve, a hó vastagon szitálva zuhog, a köpenye
ugy lóg
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, keresztül vetett karja, hó borította a lépcsőt  
  hátulról  
  – de szép, nemesek a kis oszlopok,
[szerkesztői feloldás]
amelyeken
nyugszik a szobor  

facsimile  
 
 
 1638 
Globális
 
  Schöpfl  
  Dienes  

facsimile  
 
 
 1639 
Globális
 
  Mariakirchében
*
A kéttornyú Mária-templom a lengyelországi
Krakkó
Krakkó
főterén található.
 
  – Áá,
[szerkesztői feloldás]
nem
kis dolog!... No én megyek meg
[törölt]
« nézem »
szemlélem azt a nőt az ajtónál.  
  Mikor kijövünk.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
akartam zavarni ájtatosságában,
[szerkesztői feloldás]
csak
odasugtam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy órakor!  
  – És hol? Melyik sarkon.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
nem
állapíthattuk
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
csak annyit mondtam, hogy
Saski Hotel:
*
Szálloda
Krakkóban
Krakkó
.
egy órakor  
  – S ott lesz?  
  – Hoogyne, kérem, lőni akarnak ezek!  
  Egyszer
[szerkesztői feloldás]
csak
az utcán.  
  – No én visszam  

facsimile
 
 1640 
Globális
 
  – A mozdulatukban
[szerkesztői feloldás]
van valami
szokatlan puhaság. A faj gyöngédsége!  
  Hátul egy kis öreg,
[szerkesztői feloldás]
olyan
lapos orral,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kacsa, pompás dolgokat tud.
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
alázatosan, rendesen oda támaszkodik hátul az ajtóhoz,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
alázatos macskalépésekkel előre jön,
[szerkesztői feloldás]
mennyi
példátlan grácia
[szerkesztői feloldás]
ahogy
hajlong, lép, egy szava sincs, s úgy vezet, elragadó.  

facsimile
 
 1641 
Globális
 
  A nők magas gerincű vékony orrot viselnek a nézőtéren, szinte Jagello orr, amit ma ugy csodáltam a Wavelban.
*
A Wawel-dombon található a lengyel királyi palota, a bástyák és a katedrális.
Nincsenek
[szerkesztői feloldás]
olyan
sok pisze,
[szerkesztői feloldás]
mint
a tótokról
[szerkesztői feloldás]
mondják
.  
  A színház ugyanaz,
[szerkesztői feloldás]
mint
a Vígszínház.  
  Óriási nevetések.  

facsimile  
 
 
 1642 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
november
19.  
  Kocsiut  
  a kék házak  
  a drótsövény  
  igazolás  
  gyaloglás, nyomba nyom  
  Fehéri elmarad  
  A dombon  
  a szürke fiatal major
[szerkesztői feloldás]
minden
sárga foga jól látszik a jobb első zápfoga hiányzik és köpködi a nyálat, a szélkifutta vörös, szeplős arca, vörös bajsza  
  A Nádasdy huszárok XIV
*
A Nádasdy huszárezred 1688-as megalapításától kezdve – a különböző átszervezésekkel együtt – egészen az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig létezett.
 
  – Jaj die
[szerkesztői feloldás]
ungarischen
Truppen
*
A magyar csapatok (német).
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
neki indul fáradhatatlanul, ez egy lelkes a  

facsimile
 
 1643 
Globális
 
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
vezérkar, ez mérnökkari,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt mondtam
rozsdás gombjai, de beszél teljes emberi erővel.  
  Egy magyar
[szerkesztői feloldás]
embernek nem
fontos ez.  
  Közönséges katonaköpenyében, amely még bélelve sincs.  
  Ugy állanak az urak,
[szerkesztői feloldás]
mint
a haditudósítók, akiknek a csatát magyarázzák  
 
Igolomia
Igolomia
 
  mellén a kedves piros vonalas vitézségi szalagon a katonai érdemkereszt.  
  Die Leute nicht zu halten los zum los,
*
Ne tartsák fel az embereket gyerünk gyerünk (német).
– kiabálja,  

facsimile
 
 1644 
Globális
 
  s kitör belőle a láz,
[szerkesztői feloldás]
mintha
most is harcba menne.  
  Cseresznyés ezredes
*
3. honvéd gyalogezred.
itt
[szerkesztői feloldás]
volt
 
  Valami varázsa
[szerkesztői feloldás]
van
a harcnak, amely ugy viszi magával az
[szerkesztői feloldás]
embereket
.  
  Játék nagyban. Vérben.  
  Most érzem
[szerkesztői feloldás]
meg
először ezen a németen keresztül
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi az, menni előre és előre és kockáztatni
[szerkesztői feloldás]
mindent
. Vadász szenvedély ez, azért is lehet az
[szerkesztői feloldás]
erejüket
ugy beletenni egy ilyen dologba  

facsimile
 
 1645 
Globális
 
  Ott a hómezők, ott a fehér sik, amely az égbe belemegy, ott a fekete fás foltok. Ott
Igolomea
Igolomia
, amit a magyar huszárok rohantak meg.  
  Az élen a magyar huszárok, Cseresnyés ezredes,
*
3. honvéd gyalogezred.
a szél fuj a domb tetején és előttünk
[szerkesztői feloldás]
mint
krumplivermek a kis tömegsirok.  
  Észre sem veszi senki a sírt.  
  – Hir ruhe die Ungarn!
*
Itt fekszenek a magyarok! (német).
de
Igolomiát
Igolomia
bevették  

facsimile
 
 1646 
Globális
 
  A domb kicsi, méter magas fekete föld, hó fujja be
[szerkesztői feloldás]
csak
a közepe marad ki.  
   
 
Igolomea
Igolomia
[rajz]
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[rajz]
 
 
19/11. 15
[rajz]
 
  – Sír a síron  
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
sír?  
  – Hát  
  – trágyadomb  
  mi lett azzal a
[szerkesztői feloldás]
meghatottsággal
amit trágyadomb előtt érzett az
[szerkesztői feloldás]
ember
 

facsimile
 
 1647 
Globális
 
  Katonatrupp
*
Csapat (német).
kocsi
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Jaj de szép! egy hegyes sapkás paraszt a hóban, félig látszik.  
 
  Két katona várja a vonatot  
  – A te sebed sulyosabbnak látszik.  
 
  Fehéri fényképen  

facsimile
 
 1648 
Globális
 
  – Itt a kränze!
*
Koszorú (német).
Notabene!
*
Jól jegyezd meg! (latin).
Diese Ecke ist di Gr.
*
Ez a sarok a Gr. (német).
s ezt használtuk fel lövészároknak.  
 
  százados  
  – Az már ugy
[szerkesztői feloldás]
volt
kicsinálva. Neki
[szerkesztői feloldás]
meg
kellett halni. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok kálvinista, de a predestinációt
*
Eleve elrendelés, a kálvinista (református) tanok egyik alaptétele.
helyesnek találom. Az a természeti dolgok helyes
[szerkesztői feloldás]
megfiigyelése
után
[szerkesztői feloldás]
van
csinálva.  

facsimile
 
 1649 
Globális
 
  – Begräbnisse.
*
Temetések (német).
 
  – Einzelne offiziere und de der Manttschaft
*
Egyéni tisztek és a csapat (német).
 
  – 11-ig
[szerkesztői feloldás]
november
 
  kér 22,  
  – itt lehetnek összesen 120-on felül az egész mezőn.  
  Fallen am Felde der Ehren
*
A becsület mezején elesettek (német).
 
 
[szerkesztői feloldás]
mindig
írnak valami
[szerkesztői feloldás]
meghatót
s abba bele
[szerkesztői feloldás]
van
 

facsimile
 
 1650 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nincs
mit
[szerkesztői feloldás]
megírni
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt álla a XVI
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és XXVII  
  a kutyát se érdekelné  
  Ha maga
Bárczi
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
jönne
[szerkesztői feloldás]
nem
látna itt semmit.
[szerkesztői feloldás]
Megtörtént
dolgokat
[szerkesztői feloldás]
megírni
.  

facsimile
 
 1651 
Globális
 
 
Argentína
Argentína
követe táviratoz kapitány,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezredes akarok lenni  
  – Motiválni.  
 
Uruguay
Uruguay
követe alezredes.  
  Három napra
[szerkesztői feloldás]
megjött
.  
 
Uruguay
Uruguay
viszont uj egyenruhát csináltatott magának.  
  felvágottak  
  hurka  
  rizotto  
  sör  
  kenyér tömérdek
[szerkesztői feloldás]
mind
Fehéri
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  

facsimile  
 
 
 1652 
Globális
 
 
Krakkóban
Krakkó
Tarnov
Tarnow
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszállás
Krakkó
 
  – Tudja
[szerkesztői feloldás]
doktor
ur egy kis különbség
[szerkesztői feloldás]
van
. Sörivó, osztrák, azzal lehet bánni  
  – A porosz
[szerkesztői feloldás]
olyan mint
a hatványozott
[szerkesztői feloldás]
magyar
szolgabíró de ez részeg szokott lenni,
[szerkesztői feloldás]
hanem
a porosz soha. Iszik, de elébb bezárja az ajtót, s míg ki
[szerkesztői feloldás]
nem
[törölt]
« nyitja »
józanodik ki
[szerkesztői feloldás]
nem
nyitja.  
  Nevetés  
  – Na jó.  
  – Az igazságtalanságot el
[szerkesztői feloldás]
nem
követne fölfelé.  
  De le ordít. A pulzusát
[szerkesztői feloldás]
megnézheti
, jó, a szívműködés is normális, de ordít, s kiköveteli magát.  

facsimile
 
 1653 
Globális
 
  – Mit fog ön
[szerkesztői feloldás]
mondani
[szerkesztői feloldás]
Móricz Zsigmond
Lenkeynek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
micsoda egy bolond kollegát szabadítottak rám.  
 
[szerkesztői feloldás]
meg
fogom dicsérni.  
  – Háborut csinált a háboruban.  
 
  – Kár
[szerkesztői feloldás]
hogy
a revolverem nincsen nálam. Azzal
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jól lehet dolgozni.  
  – Tudja mikor fogok én nevetni  
  – Mit bánom én haljon
[szerkesztői feloldás]
meg
, mért él az
[szerkesztői feloldás]
ilyen
.  

facsimile
 
 1654 
Globális
 
  – Van joga. Jegyet váltott az első osztályra.  
  – Őrült futóbolond, marha. Ahelyett
[szerkesztői feloldás]
hogy
haditud  
 
  – Képzelje el magának az
Irot
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.
[szerkesztői feloldás]
Olyan mint
egy zsák kanenber sajt.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
szaga is
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – Szaga? Jelleme
[szerkesztői feloldás]
van annak nem
szaga! – kiáltott fel
[szerkesztői feloldás]
Fehéri
 

facsimile
 
 1655 
Globális
 
  – Be kellett egyszer mennem, de
[szerkesztői feloldás]
nem
hiszik, minek is
[szerkesztői feloldás]
mondjam
! – teszi hozzá, Rauch báróhoz. Ugy
[szerkesztői feloldás]
ahogy
az az
[szerkesztői feloldás]
ember
beszél, ugy senki. Kijavítja. Kijavítja, a
[szerkesztői feloldás]
Budapesti Hírlapnak
írt egy 7 miniszteri
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[törölt]
« lapot »
levelet, amelyen felsorolja a nyelvi hibákat és visszaküldi a lapot.  
 
  – Az ragad. (A Jászi rászkodása.)  
  – Kérem, én 11 éve vagyok együtt
Béldivel
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és
[szerkesztői feloldás]
még
a kolera
[szerkesztői feloldás]
nem
ragadt rám.  

facsimile
 
 1656 
Globális
 
  A Béldi irt 1 millió  
  670 ezer korona  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a
[szerkesztői feloldás]
gazemberek
 

facsimile  
 
 
 1657 
Globális
 
  A szakács  
  kímélni akartam és – előtte és utána lecsap a gránát. No fene vigye el, ezt én
[szerkesztői feloldás]
nem
bánom. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
ugrok tovább.  
 
  – Az ezredesnek öt adjutánsa
*
Segédtiszt, hadsegéd.
elesett. Most menjen maga. És nekem semmi bajom se lett.  
  Ugy volt
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem uj parancsot kellett
[szerkesztői feloldás]
volna
kapnom az angriffra,
*
Támadás (német).
de az ezredes elesett. Rövidlátó  

facsimile
 
 1658 
Globális
 
  volt és azt hitte,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nincsenek
[szerkesztői feloldás]
olyan
messze,
[szerkesztői feloldás]
[törölt]
« mint »
pedig
kutya közel vótak és kérem, két lövést kap. Egyet a combjába, egyet a karjába, – s nevet  
  Gondoltam én előre, spurim
*
Gyors futás, sprint.
volt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ma el fog esni.  
  Én magamról
[szerkesztői feloldás]
csak
utána gondoltam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez
[szerkesztői feloldás]
nem
fog menni soká! Én innen kikerülök és rittig, két nap mulva tüdővérzést kapok s kimegyek.  

facsimile  
 
 
 1659 
Globális
 
 
Tarnow
Tarnow
 
 
[szerkesztői feloldás]
november
20
 
 
Butajeff
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – azért jöttünk
[szerkesztői feloldás]
hogy
önök  
  Állandóan nevetve
[szerkesztői feloldás]
mondja
el, azokat a dolgokat, amik történtek. Örül
[szerkesztői feloldás]
hogy
most ő a forrás, a közlő.  
  Az a rézből, üveggyöngyszitákból, páholyokból és hajlított bútorokból összehozott elegancia, amely ma az egész
[törölt]
« világnak »
 
  – A
[szerkesztői feloldás]
legszükségesebb
bútor is
[szerkesztői feloldás]
megvan
, a kipuderezett cseléd, aki nappal ágy éjjel pamlag  

facsimile
 
 1660 
Globális
 
   
  fehér fodros fejkötője nagy szája nagy felső ajka  
  fekete kendő a homlokán  
  Nagy fekete kendő a hátán  
  Grófnő  
  Höfert üdvözli  
  I
[szerkesztői feloldás]
elmondja hogy
itt mulattak a nőkkel és jött egy lövés és
[szerkesztői feloldás]
mindnyájukat
elvitte  
  lent az udvaron  
  500-an haltak
[szerkesztői feloldás]
meg
az összes
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 1661 
Globális
 
  Herz Jesu – Sacré Coer
*
Jézus Szíve – Szent Szív (német-francia).
 
  Az
eredeti
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  padlás, tető  
  Egy 30 és feles gránát  
  A kápolna, a karzatról; az oltár áll a kereszt ugy maradt karrarai marmorból
*
Carrarai márvány: híres, olaszországból származó márvány.
 
  A tetőről a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
le-  
  Ez is ugy szalad,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy szakácsné a hóban és mutogatja a romokat,
[szerkesztői feloldás]
mindent megmutat
 
  A vasbetonból épült rideg, modern kolostor. Világos és üres és rideg,  

facsimile
 
 1662 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
Hé Nikita!
   
A hosszu trén a havas állomáson
   
Ezeken a büdös
galiciai
Galicia
állomásokon le kell menni s át,
[szerkesztői feloldás]
vagy
ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
Mátészalkán
Mátészalka
»
[törölt]
 

facsimile  
 
 
 1663 
Globális
*
A következő jelenetet Móricz Aki úr, az úr c. elbeszélésében dolgozta fel. ( Móricz Zsigmond, Aki úr, az úr. In: Móricz Zsigmond, Gyalogolni jó, kiad. Illés Endre (Budapest, Szipirodalmi kiadó, 1952)
 
 
[törölt]
«
[törölt]
Szemben egy magyar ur
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
.
   
– Szetele,
[szerkesztői feloldás]
van
kenyere?
   
– Igenis.
   
– Tiszta?
   
[szerkesztői feloldás]
Ilyen
butaságot kérdezni.
   
[szerkesztői feloldás]
Hogy
bontja fel a konzervet.
[szerkesztői feloldás]
Nem
sikerül. Annyira lassan, kesztyűsen és ügyetlenül,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
csak egy magyar ur teheti
   
Iszonyu nálunk a flanc. Mit képzelnek ezek az urak? mik ők? és milyen élet illenék hozzájuk. Egy kis doboz konzerv.
   
– Mi ez? Morzsa? Lefaragja a felső réteget s a jó otthoni kenyérből vág egy
[szerkesztői feloldás]
darabocskát
.
   
Addig Szetele ugy állt,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy
»
[törölt]
 

facsimile
 
 1664 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
állat a rengeteg nagy buza kenyér pilisével,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
egy kutya szolgál első lábait maga előtt tartva
   
– Még eszik
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
ur?
   
– Előbb mást eszek.
   
S a nagy viharálló bőrtáskájából egy kis doboz gyümölcs konzervet vesz elő, amit a késén levő konzerv nyitóval nagy gonddal nyit körül
   
Borotvált frissen metélt bőre
[szerkesztői feloldás]
olyan mintha
festve volna, a szem alatt kétfelől a pofa felső része kipirosítva, ahogy a másodrangu operett színházakban a kórus szokta festeni magát.
   
Nagy tisztán tartott, kesztyűben puhult kezei fehérek és kövérek s körmei hegyesre
»
[törölt]
 

facsimile
 
 1665 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
vágva,
[szerkesztői feloldás]
nem
régen manikűrözve. Szetele
[szerkesztői feloldás]
mint
egy ideális kutya nézi, mit zabál s mozdul abban a pillanatban,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
kell neki valami. Kenyeret vág pici karéjt,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
eléje tartja Szetele a nagy tányért.
   
Sok morzsát csinál és
[szerkesztői feloldás]
nem
törődik vele.
   
– Adjál kenyeret még, s átadja a konzervet, amit
[szerkesztői feloldás]
nem
nyalt ki eléggé, tele hagyta
   
– van dió?
   
– Igen. Vegyek ki?
   
– Ha könnyen hozzájutsz.
   
– Igen.
   
Szetele a jó fiu két markát összefogja, tele.
   
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell
[szerkesztői feloldás]
olyan
sok.
   
Persze,
[szerkesztői feloldás]
csak
egy-kettő szájíznek.
»
[törölt]
 

facsimile
 
 1666 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
Iszik két pohár jószagu likőrt? vagy teát? a fekete bőrrel bevont flaskájából.
   
Kettesével szedik ki a Szetele kezéből diókat. Nyolcat.
   
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell több a
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
urnak?
   
– Nem.
   
– Ideteszem
[szerkesztői feloldás]
mind
.
   
S ő hagyja,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy affekta urnő.
   
[szerkesztői feloldás]
Csak
hagyd Szetele
   
S ő hagyja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
oda tegye.
   
– Ne oda tedd.
   
S egy más helyet mutat. A kabát öblét.
»
[törölt]
 

facsimile  
 
 
 1667 
Globális
 
  Egy csodálatos élet  
 
Pozsony
Pozsony
, társaság  
 
Bosnia
Bosznia_Hercegovina
[szerkesztői feloldás]
megérkezés
 
  a kedves  
  nőkkel való afférok  
  vadászat – koldus  
  szabadság  
  utazás, vigéc,
*
Utazó ügynök, kereskeső.
nő  
  kaland  
 
[szerkesztői feloldás]
szabadság meghosszabbítás
 
  – kiemelt abból az ezredből, azt hitte ezzel szívességet tesz  
 
Esztergom
Esztergom
 
  vívás  
  bajnokságok  
  Magyar Sport, arckép  
  közelvívás könyve  
  miniszter úrnak
[szerkesztői feloldás]
nem
reagálnak  
  Frigyes fg dicsérete  
  miniszter dicsérete  
  – 2 okmány  
 
Grado
Grado
 
  tüdőcsucshurut  
 
Grado
Grado
 
  nővel kaland,
[szerkesztői feloldás]
nem
megy bele  
  a görög
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
Petrikos  
  könyvkölcsönzés a
[szerkesztői feloldás]
Nemzeti
Sport képeit körözik  
  elutazás,
[szerkesztői feloldás]
nem
megy a nővel.  
  álom
[szerkesztői feloldás]
május
12  

facsimile
 
 1668 
Globális
 
 
Grado
Grado
II.
[szerkesztői feloldás]
novemberben
ujra kiujul a baj  
  kevés pénz  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
megy abba a szállodába ahol volt, drága,
[szerkesztői feloldás]
hanem
abba ahol a nő volt, hátha találkoznak  
  két fiatal nő  
  egyik francia kokott
*
Örömlány.
 
  másik német kislány nénivel  
  a francia
[szerkesztői feloldás]
nagyon
néz, de ő
[szerkesztői feloldás]
nem
ismerkedik
[szerkesztői feloldás]
meg
vele, egyszer
[szerkesztői feloldás]
megszólítja
az őt s ő folyékony franciául feleli
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
tud
[szerkesztői feloldás]
franciául
. Az átül.  
  a németke tetszik  
  a francia portugált fog s pletykák, prémek  
  pénzbajok  
  öngyilkossági tervek  
  – mit csinálok én 26
[szerkesztői feloldás]
forint
nyugdíjjal  
  vallomás  
  eljegyzés  
  a francia a portugállal elutazik
Zürichbe
Zürich
 

facsimile
 
 1669 
Globális
 
  éjjel
[szerkesztői feloldás]
megjön
egy ur,
[szerkesztői feloldás]
csak
én
[szerkesztői feloldás]
voltam
ott a foyerbe
*
Előcsarnok, hall.
s tőlem kérdi, hol a
[szerkesztői feloldás]
felesége
 
  Másnap
[szerkesztői feloldás]
megjön minden
rendbe  
  a portugál
[szerkesztői feloldás]
nem
jött  
   
  összetűzés az asztalnál  
 
[szerkesztői feloldás]
megjött
Petrikos s én arra néztem és ő
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
feláll és odajön és a
[szerkesztői feloldás]
legsulyosabb
sértéseket vágja oda.  

facsimile
 
 1670 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Megbíztam
Szirmayt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és Xt  
  Petrikos
[szerkesztői feloldás]
nem mondja hogy
nagy vívó vagyok  
  A hollandus
[szerkesztői feloldás]
nem
ad elégtételt ő elutazik  
  A
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
habozásban állok ott a segédeimmel, ha
[szerkesztői feloldás]
nem
kapok elégtételt,
[szerkesztői feloldás]
meghaltam
[szerkesztői feloldás]
nem
házasodhatom,
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
vagyok
tiszt, fegyvert kellett
[szerkesztői feloldás]
volna
használni, de civilbe voltam és
[szerkesztői feloldás]
csak
revolverem
[szerkesztői feloldás]
volt
...  
  Jön a hollandus a nővel s átmegy köztük  
  Vissza is jön s
[szerkesztői feloldás]
megismétli
a végén, kutya,
[szerkesztői feloldás]
mondom
[szerkesztői feloldás]
gazember
s német
[szerkesztői feloldás]
gazember
 
  Előveszem a revolvert, lelövöm  
  Tíz
[törölt]
« pe »
minuta alatt
[szerkesztői feloldás]
meghal
.  

facsimile
 
 1671 
Globális
 
  Szabó János 42 év  
  Angyal András 38  
 
 
Zubogy
Zubogy
 
Gömör
[szerkesztői feloldás]
megye
 
  – az orosz
[szerkesztői feloldás]
meg
eresztgette utánunk a slapnert,
*
Repeszgránát (német).
oszt mi
[szerkesztői feloldás]
csak
néztük  
  – hát mink
[szerkesztői feloldás]
csak
tréfára vettük, még azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
egy: gyere kedves komám fogjuk össze magunkat, ketten haljunk meg!  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
olyan
fiataloknak való, akinek még
[szerkesztői feloldás]
nem
sug a file haza. Nem báncsák otthonrul.  
 
[törölt]
«
[törölt]
– összeesmerkednek, ott
[szerkesztői feloldás]
van
portáján, odavaló. Én
[szerkesztői feloldás]
meg
ha elmegyek egy porció pálinkát kérek, asse tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
mongyam a kisasszonkának.
   
– Adnak osztán ceruzát, leírják
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi az ára, ha
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnánk épen.
»
[törölt]
 

facsimile
 
 1672 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
– Lehet azér
[szerkesztői feloldás]
hogy olyan
fiatal eszű nép, aki
[szerkesztői feloldás]
megtanulja
.
   
– Azt azér tudjuk ha azt kiáltják forverc,
*
Előre (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
akkor igyekezni kell. Olyat épen.
»
[törölt]
 
  – Mink is
[szerkesztői feloldás]
megnézzük
azt bizony, de hiába nézzük.  
  – Már mikor idib
*
Értsd: idébb.
hoztak osztán várakba vótunk mi mindig. Várakat csinálgattuk egész nyáron.  
  – Ötkor, óf, azután kávézás, hét órakor rukkolás
*
Vonulás (katonai).
– bizon gyalog, ezen a sáron
[szerkesztői feloldás]
megtart
egy óráig, hát 3 órakor indulunk
[szerkesztői feloldás]
vizért
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
4-re érünk.  
  Az egyáltalán nincsen közel az
[szerkesztői feloldás]
ilyen emberekhez
.  

facsimile
 
 1673 
Globális
 
  – Már ugy beszélik
[szerkesztői feloldás]
hogy
öt napra kapnak két kenyeret, mi
[szerkesztői feloldás]
meg
8 napra kapunk. Lehet
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
csak
beszélik. Cibakot
*
Kétszersült.
kétszer a két kenyérhez, egy csajkával  
  – óvasom mikor beteszem a kávémba, másnap má
[szerkesztői feloldás]
csak
nézem.  
  – bion
[szerkesztői feloldás]
megéhezik
k. al
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.,
[szerkesztői feloldás]
megéhezhetik
, no az is elég sajnos, oszt ott
[szerkesztői feloldás]
még
a bornyó
*
Szőrös borjúbőrből készült, vállra csatolható katonai hátitáska.
azt emelgeti. Hej
[szerkesztői feloldás]
csak
az a jóisten ránk tekintene má.  
  – Neki irták,
[szerkesztői feloldás]
hogy olyan
malacot vett édes anyám, 6,5
[szerkesztői feloldás]
forintért
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a hátára veszi, osztán elvinné
Rudabányára
Rudabánya
, ha sár
[szerkesztői feloldás]
nem
vóna.  

facsimile
 
 1674 
Globális
 
  – ugy azér
[szerkesztői feloldás]
hogy vagy
egy ingecskét mosok magamra; muszály, rávisz a nyomor. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
bánnám ha az
[szerkesztői feloldás]
asszony
mosná, de
[szerkesztői feloldás]
nem
jutok hozzá.
[szerkesztői feloldás]
Pedig
bizony
[szerkesztői feloldás]
olyan
hideg a víz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az az ujjam majd elfagyott.  
  – hónap lesz mónka.
*
Értsd: munka.
Mindenféle ruhákkal varrni valót. A cipőt beadni, amit nagyot attak, vagy kicsint!  
  Van itt az
[szerkesztői feloldás]
embernek
dolog magával, elég.  
  – Hiába veszekedik. Ellássák a baját, itten ugyis spanglit
*
Cipő bőrszíja.
adnak az
[szerkesztői feloldás]
embernek
. X Többre megy itt szépen
[szerkesztői feloldás]
kérem alássan.
 

facsimile
 
 1675 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
is vót itt vetés. Dudva! Egy szál árpa, a többi dudva. Egyszóval
[szerkesztői feloldás]
még nem
is sugott nekünk a fülünk,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
olyanokat
bámulni 35
[szerkesztői feloldás]
meg
40 kilómétereket jönni egy nap. Bizony gyöttünk,
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
ur felül a lóra oszt gyerünk. Má ha reggel fel kellett kelni, azt hittem nincs láb alattunk.  
  – Bizony itten a Kárpátoktul jönni, nincsen ott falu. Ugy elrontották.  
  – Muszály is szegénynek. Vannak ott
[szerkesztői feloldás]
olyanok
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – többet
[szerkesztői feloldás]
megenne
, de egy kanállal adnak ott
[szerkesztői feloldás]
mindegyiknek
,
[szerkesztői feloldás]
nem
válasszák ki.  

facsimile
 
 1676 
Globális
 
  – az orosz, az
[szerkesztői feloldás]
olyan
laputövű  
 
[szerkesztői feloldás]
milyen
 
  – persze
[szerkesztői feloldás]
hogy olyan
, bamba. Keveset dolgozik, mink csináljuk utána.  
 
[szerkesztői feloldás]
Pedig
épen azt hallottuk a káplárunktul,
*
Tizedes.
[szerkesztői feloldás]
hogy mind
kimegy  
 
  X int  
  – hol is vót az, ahol te
[szerkesztői feloldás]
olyan
sokat elfogtál. Vót a 6000 is, kísérték a mi katonáink, csoportba vót, vót 6000 borzasztó vót azt nézni is. Sokan
[szerkesztői feloldás]
vannak
azok,
[szerkesztői feloldás]
pedig
azt hittük
[szerkesztői feloldás]
nem
is marad több.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
veszekedett?  
  – Soha!  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
bicskázott?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
létezik. Az nálunk
[szerkesztői feloldás]
nem
 

facsimile
 
 1677 
Globális
 
  fordul elő. Bicska disznóba való.  
  – Ne bánts senkit,
[szerkesztői feloldás]
nem
bánt senki.  
  – ha, a jóisten tudná azt összeszámolni, amennyit elvittek.  
  – Nekem írták, ott
[szerkesztői feloldás]
van
egy
[szerkesztői feloldás]
darab
árendás földecském, azt írták
[szerkesztői feloldás]
hogy
bevetnék  
 
[törölt]
«
[törölt]
84 éves édes apám
[szerkesztői feloldás]
van
   
82 éves
[szerkesztői feloldás]
édes
anyám
   
és öt apró gyerekem. Három már elhalt, aki segített
[szerkesztői feloldás]
volna
rajtam. Bizony
[szerkesztői feloldás]
annyi van
nekem, osztán kenyérkereső nincs.
   
– Az
[szerkesztői feloldás]
asszony
erős?
   
– Hát avval
[szerkesztői feloldás]
nem
dicsekedek. 16 éves vót, mikor evettem. A tied erősebb.
   
– Akkor is erősebb vót, mikor evettem, véribe való! 18 éves
»
[törölt]
 

facsimile
 
 1678 
Globális
 
  – Akkor is szorult a
[szerkesztői feloldás]
feleséged
, mikor eljött, akkor legrosszabb vót, mert akkor vót a
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
ropogtatás. Lűttek
[szerkesztői feloldás]
nagyon
.  
 
  – Vastag szemöldökű
[szerkesztői feloldás]
emberek
, jó fogúak s nevető kis
[szerkesztői feloldás]
magyarok
az utcán.  
  – öt órakor
[szerkesztői feloldás]
van
a kávé  
  – az enyém
[szerkesztői feloldás]
még
most is ott
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – bion
[szerkesztői feloldás]
megiszom
én a kávét.  
  – bion
[szerkesztői feloldás]
kérem alássan
, én 12 éves koromtul dógozok, de
[szerkesztői feloldás]
nem
ettem soha kávét. Itt
[szerkesztői feloldás]
meg
azt eszek.  
  – majd lesz ha a jóisten haza segít.  

facsimile
 
 1679 
Globális
 
  – hát
[szerkesztői feloldás]
nem
hallott semmi izét,
[szerkesztői feloldás]
hogy
beszéltek vóna. Meg mit tudjuk mi mit beszélnek,
[szerkesztői feloldás]
nem
is értjük. Most egy csapatot attak hozzánk, németet. Tiszta német.  
 
  – hát imádkoznak é.  
  – Hát azt
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet elkerülni. Aztat
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet elkerülni. haj iszen...  
  – Eccer, mék aznap lett vóna, mikor vittek vóna templomba. Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
vót templom,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
nem
vót pap.  
 
  – Most már
[szerkesztői feloldás]
van
jó téli kabátónk,
[szerkesztői feloldás]
nem
fázónk meg. De asse vót eddig.  
  – Nem bánnám én, ha most hazamegyek is,
[szerkesztői feloldás]
csak
lefúnának.  

facsimile
 
 1680 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
– én egy szót se szólnék. Né. Egy pörcig se élnék vele. Ha gyerekem
[szerkesztői feloldás]
van is
osztán
[szerkesztői feloldás]
még
olyat tesz
   
– tudja isten. Meggondolnám a dógot okosan. Nem szaladnék neki
[szerkesztői feloldás]
mindjár
.
   
– Maga is
[szerkesztői feloldás]
megtenné
egy nővel.
   
– Nem. Nem én.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tenném meg.
   
– Az
[szerkesztői feloldás]
embernek
is
[szerkesztői feloldás]
meg
kell gondolni
[szerkesztői feloldás]
kérem szépen mert
az
[szerkesztői feloldás]
asszonynak vannak
gyerekei és
[szerkesztői feloldás]
van
ura, és ha én vele közlekednék
   
– kifórázná a szemét az én feleségem ha olyat akarna
»
[törölt]
 

facsimile  
 
 
 1681 
Globális
 
 
Przemysl
Przemysl
 
 
[szerkesztői feloldás]
november 21
 
  Előadás  
  – hát kérem urak s térképet terít ki – talán a lámpa alá.  
  – a fiatal kapitány meséli részletesen az ostromot és belehajlik a térképbe, behuzza a vállát és halkan és felhuzott homlokkal beszél; a beszédje egyre halkabb lesz,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a rémes dolgok jönnek  
  – tiefe Graben,
*
Mély árkok (német).
ezek a mély árkok egészen hindernisszel,
*
Akadály (német).
dróttal
[szerkesztői feloldás]
voltak
tele  
  – folyvást érezni,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
csapdát állít fel; leereszti a hangját
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a csapatokról beszél.  
  Itt
[szerkesztői feloldás]
még
ma is ideges a hangulat a kiállott rémületek után.  

facsimile
 
 1682 
Globális
 
  – Itt most nincsenek magyarok.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
volnának! Azok elöl
[szerkesztői feloldás]
vannak
.  
 
  A tenyerét könnyű mozdulattal teszi a térképre s
[szerkesztői feloldás]
megmerevednek
az ujjai
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a támadás mozdulatán végig huzza.  
  A falon két nagy kép
Przemysl
Przemysl
W. XVI.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Várbástyák veszik körül a várost, fölötte a hegy szelíden, erődítés nélkül török
[szerkesztői feloldás]
vagy
akár magyar lovasok veszik körül, támadás és lovastól borulnak fel,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a bástyákról lövik őket.  

facsimile
 
 1683 
Globális
 
  A másik nagy kép  
 
Przemysl
Przemysl
obecny
*
Jelen (lengyel).
 
 
tutajos
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és uszoda; a régi várnak két bástyája festőien dekorálja lombok közt a kép jobb sarkát, fölötte a hegy szelíden  
 
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
hallgatja és nézi az affektáltan mozgó,
[szerkesztői feloldás]
nagyon megmosott
kezeit a kis kapitánynak  
  – Ez hát ma már
[szerkesztői feloldás]
nem
vár többé,
[szerkesztői feloldás]
csak
hídfő
[szerkesztői feloldás]
megerősítés
. Ami vár
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
mind
össze
[szerkesztői feloldás]
van
rombolva.  

facsimile
 
 1684 
Globális
 
  Kalapos, fátyolos dáma a sarokban, háttal a világos ablaknak.  
  Egyszerre adattá vált história, történelem ami
[szerkesztői feloldás]
még
pár hónap előtt élet
[szerkesztői feloldás]
volt
. Épenolyan már,
[szerkesztői feloldás]
mint
a  

facsimile
 
 1685 
Globális
 
  Tatár
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Hügel  
  Téglapépítmény  
  Fancsalaky Béla 1915 IX/9  
 
  Korp Turi Lajos  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
1915  
  sz. Csongrád 1890  
 
  Pataki Gyula  
  Győr 1915  
  IX/9  

facsimile
 
 1686 
Globális
 
  Ideális váröv Feledhetetlen  
   
  Itt a középpont s körülveszik
[szerkesztői feloldás]
mint
középpontot a hegyecskék a horizontig  
   

facsimile
 
 1687 
Globális
 
  Körül a kis hegyek,
[szerkesztői feloldás]
mind
várnak aláépítve.  
  – Gyalogsági gyakorlatok a hómezőben.  
  – az erdő sarkától jobbra 500 lépés, mozgó alakok  
  – igen, igen, igen, látom! mozgó alakok.  
  – hogy tetszik. Már a vidék. Mennyien haltak itt, a fenébe!  
  Nyírfák  
  két fiatal fenyő  
  egy idébb lent a fedezék előtt.  

facsimile
 
 1688 
Globális
 
  a nyirfák hármas-négyes csoportokban állnak, karcsu kecses testük, zilált finom fürtjeik a kékes fehér havon rőtten.
*
Értsd: rőten, vörösen.
 
  Ide néztek le a
[szerkesztői feloldás]
magyarok
 
 
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
kérem
most bent vagyunk a várban  
 
  Ez az átkozott kazamaták. Azok az alacsony ablakok,
[szerkesztői feloldás]
ember
magasságban és vasrács, drótháló, üvege nincs, beton  

facsimile
 
 1689 
Globális
 
   
  beton alap  
  kettő közt egy előszoba  
  – féltik
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  előtte fűzfabokrok  

facsimile
 
 1690 
Globális
 
  egy régi kancsóban, krumplilevest,  
  asztalka  
 
szirkecskék
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – szereti  
  – voltam én ott  
  két fegyver felakasztva, bródzsák,
*
Kenyeres zsák (német).
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, bortartó  
  – 11 oroszt küldött a tulvilágra.  
  felszerelési tárgyak  
  jó bakkancs, jó ruha, maga tapasztották
[szerkesztői feloldás]
meg
 
  fa felvágva, fűrészelve, szépen felrakva  

facsimile
 
 1691 
Globális
 
  jó meleg  
  nagy platni
*
Főzőlap.
 
  kint kecskeláb  
  nyujtódeszka  
   
  festőként dolgozik  

facsimile
 
 1692 
Globális
 
  A festő, aki egy havas fát
[szerkesztői feloldás]
meglát
és visszafelé is
[szerkesztői feloldás]
megáll
,
[szerkesztői feloldás]
megnézni
s elmarad arra nincs ideje
[szerkesztői feloldás]
hogy
lefesse hát
[szerkesztői feloldás]
csak
nézi,
[szerkesztői feloldás]
olyan
soká
[szerkesztői feloldás]
hogy
azalatt le is festhetné  
 
  – mért
[szerkesztői feloldás]
nem
veret szöget a talpába?  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
a tudósok sietnek, a művészek ácsorognak  

facsimile
 
 1693 
Globális
 
  A
[törölt]
« borz »
teljesen szétlőtt romokon vidám és gukkerező tisztek fényképeztetik le magukat.  
  Fényképnézés  
   
 
tükör mosdó fogas asztal telefon kályha íróasztal kapitányé mérnöki asztal asztal ablak pamlag karos fotel ablak ajtó terrasz
[rajz]
 
  halottak mezítláb,
[szerkesztői feloldás]
vagy
kapcában  

facsimile
 
 1694 
Globális
 
  – Végre egy
[szerkesztői feloldás]
ember
akit becsukatok! Becsukatom a
[szerkesztői feloldás]
gazembert
.  
  – Kit?  
  – A portást!
[szerkesztői feloldás]
Nem
akarta kiengedni a legények pakkját.  

facsimile
 
 1695 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
osztrák-magyar
haderő 11
szerb
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
38 orosz ellen  
  orosz 100 – aztán 130  
  német 90 – 15 eleinte
[szerkesztői feloldás]
csak
 
 
  Dankl Kummer Auffenberg helyébe  
  elejébe mennek József Ferdinánd  
  3-4 hadtest egy brigád  
   
 
Cholm
[rajz]
 
 
Auffen
[rajz]
 
 
  350 batallion  
  együtt  
  a 3 sereg  
  150 eskadron  
  150 batterie  
  200 bataillon  
  170 eskadron  
  1130 batterie  
  Böhm Ermolli  

facsimile
 
 1696 
Globális
 
  egy batallion
*
Zászlóalj.
1000
[szerkesztői feloldás]
ember
 
  egy escadron
*
Lovasszázad.
150 lovas  
  batterie
*
Sánc.
6-7 ágyu  
 
  az oroszok a Visztula keleti oldalán koncentrálódtak  
  Az oroszok az északi veszteségek ellensulyozására délen támadtak és ekkor felhozták délről
[törölt]
« Frank
Liboricsot
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
»
Borvevicset
[betoldás]
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
V armé  
  Böhm Ermolli  
 
[szerkesztői feloldás]
Auffenberg
dél
[javítás]
keletre fordul
[szerkesztői feloldás]
szeptember
elején  
 
[szerkesztői feloldás]
szeptember
9. a Sanre
*
Folyó közelében.
visszavonul  

facsimile
 
 1697 
Globális
 
  Dankl s vele Kummer  
 
[szerkesztői feloldás]
Szeptember
elején a első csata  
  Uj gruppírozás
*
Csoportosulás (német).
a San vonalba
*
Folyó közelében.
[szerkesztői feloldás]
szeptember
végéig egész keletre s le a Kárpátokig  
  Októberben vissza  
  offenzíva  
  egyidejűleg Hindenburg s a németek  
  s a Dankl hadsereg németekkel felé s felé  

facsimile
 
 1698 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
október
végén vissza
[törölt]
« kezd »
szorítják őket  
  s
[szerkesztői feloldás]
október
26. körül kezdik a visszavonulást egész ,
[szerkesztői feloldás]
november
elején már ott
[szerkesztői feloldás]
vannak.
 
 
[szerkesztői feloldás]
November
közepén a csaták  
 
[szerkesztői feloldás]
Decemberben
[szerkesztői feloldás]
van
a  
 
[szerkesztői feloldás]
december
12-én  
  az oroszok visszavonulnak  
 
  így volt február  
  március  
 
 
[szerkesztői feloldás]
március
22-én esett el
Psemisl
Przemysl
 

facsimile
 
 1699 
Globális
 
  május
[törölt]
« elején »
1-én éjjeli 4 órakor
[betoldás]
[szerkesztői feloldás]
van
a áttörés  
  a socialis ünnepély nemzeti legyen !!!
*
Május 1-re gondolhat.
 
  Konrád 8 nappal előbb akarta
[szerkesztői feloldás]
megcsinálni
s
WK
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
nem
engedte.
[szerkesztői feloldás]
Ne
álljon ott
[szerkesztői feloldás]
minden
odáig.  
  1500 ágyu  
  s annyi erő volt együtt.  

facsimile
 
 1700 
Globális
 
  – én a feleségemet azzal bosszantom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a németek mind
[szerkesztői feloldás]
olyan
kerekfejűek. Csak úgy teszek, a tenyeremmel kereket mutatok.  
  Mikor ott volt,
[szerkesztői feloldás]
mint
vőlegény mondták,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a menyasszony az egy kedves, de a vőlegény külföldi, és biztosan mulatt.  
  Én mulatt
[szerkesztői feloldás]
kérem
szépen! Nagygyakorlatról jöttem, hát fekete voltam.  

facsimile
 
 1701 
Globális
 
   

facsimile
 
 1702 
Globális
 
  Megjöttek a
pesti
Budapest
zsidók.  
  – Das hir, und das hir und das hir
*
Ezt ide, és ezt ide és ezt ide (német).
 
  – Podgyászt
[szerkesztői feloldás]
miért
[szerkesztői feloldás]
nem
hozzák?  
  – Hozzák.  
  Ugy rikoltoz egészen fölösleges semmiket.  
   

facsimile
 
 1703 
Globális
 
   

facsimile
 
 1704 
Globális
 
   

facsimile
 
 1705 
Globális
 
  Nagy kavarodás.  
  Jelentkezem a rendőrségen  
  Bezárnak egy toronyba  
  – Kisül az eljegyzésünk s ez még nagyobb feltűnést  
  Szirmay
[szerkesztői feloldás]
mondta
a
[szerkesztői feloldás]
menyasszonynak
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne jöjjön hozzá, ez egy holt dolog.  
 
[szerkesztői feloldás]
Azt mindet
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. Ez persze neki igen tetszett. És az egész pörben igen jóhatással volt a menyasszony viselkedése.  
  A hadügyminisztérium a legjobb véleménnyel volt. A legelső svájci ügyvédet fogadták
[szerkesztői feloldás]
meg
, aki ma miniszter.  

facsimile
 
 1706 
Globális
 
  Az egész svájci sajtó foglalkozott vele.  
  S az ügyvédek
[szerkesztői feloldás]
olyan
jól védtek hajlandó volt engem felmenteni  
  Erre én
[szerkesztői feloldás]
megijedtem, hogy
azt ne tegyék,
[szerkesztői feloldás]
mert
akkor végem. Engem
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad felmenteni,
[szerkesztői feloldás]
mert
az ugy
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
meg
a törvényben,
[szerkesztői feloldás]
hogy
büntetendő a párbaj,
[törölt]
« de »
s ha
[szerkesztői feloldás]
nem
bűnügy lenne, akkor kártérítés lenne belőle.  
  Kérdik mért öltem
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  – Feleltem,
[szerkesztői feloldás]
hogy mert
kötelességem
[szerkesztői feloldás]
volt
. Akartam,
[szerkesztői feloldás]
meg
kellett tenni.  
  Persze
[szerkesztői feloldás]
nem
lehetett felmenteni, a
[szerkesztői feloldás]
legkisebb
büntetést 6 hónapot kaptam.  
  A francia nő
[szerkesztői feloldás]
nem
tudta igazolni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
férje volt.  

facsimile  
 
 
 1707 
Globális
 
  Bencze Zsigmond
[szerkesztői feloldás]
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
 
  – könnyelmű hölgyek istenem ezek
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jól öltöznek, a létért való küzdelem.  
  – Royal, ott ebédeltünk, (
[szerkesztői feloldás]
csak hogy
az
[szerkesztői feloldás]
nagyon
mocskos) sugva –  
 
  – eltemethették
[szerkesztői feloldás]
volna.
 
  – bemutatkozom németül, osztán hát magyarul beszél. Ugy
[szerkesztői feloldás]
megörvendettem
. Ugy beszél
[szerkesztői feloldás]
magyarul
talán
[szerkesztői feloldás]
még
precizebben
[szerkesztői feloldás]
mint
én, amennyiben
[szerkesztői feloldás]
nem
nyomja ugy a gond.  

facsimile
 
 1708 
Globális
 
  – bár vette
[szerkesztői feloldás]
volna
el, bár kiugrott volna, és lett
[szerkesztői feloldás]
volna
egy utódja  
  – akkor is beviszik.  
  – semmi, lett
[szerkesztői feloldás]
volna
egy utódja.  
  Kérem
[szerkesztői feloldás]
olyan
dolgok
[szerkesztői feloldás]
voltak
, egy kollegája földhöz verte magát, a másik beállt szakácsnak, jogász, ő is állt
[szerkesztői feloldás]
volna
be, de akkor ki védi
[szerkesztői feloldás]
meg
a hazát  
  – ott
[szerkesztői feloldás]
még
azt se tudta
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
. Annak
[szerkesztői feloldás]
legalább
örvendettem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
szegény ártatlan annak legalább örült, talán azért is
[szerkesztői feloldás]
volt
olyan bátor  

facsimile
 
 1709 
Globális
 
  – az beteg, annak vége
[szerkesztői feloldás]
van
szívbajos, mióta kislányát elvesztette. Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
mertem
[szerkesztői feloldás]
Zsámbokrétinak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mennyit
éjszakáztak ezek
mellette
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
vörhenyen átal, kanyarón, difteritiszen,
[szerkesztői feloldás]
mindenen
. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondtam
mikor itt a hóból kivett az orosz,
[szerkesztői feloldás]
mért nem
vette el az isten  
 
  – Az ezredtől
[szerkesztői feloldás]
nagyon
csunya eljárás
[szerkesztői feloldás]
ahogy meg
is akartam cikkeztetni de majd
[szerkesztői feloldás]
csak
azután; azok a csunyák...  

facsimile
 
 1710 
Globális
 
  – jaj bár
[szerkesztői feloldás]
nem
láttam volna. Én ott álltam.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
hidegvérrel... Eléggé
[szerkesztői feloldás]
megrázott
. Kínáltak igyak pálinkát.
[szerkesztői feloldás]
Nem
bánom én, ha magamba szívom is a halált, ha már így
[szerkesztői feloldás]
van
.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Roppant
apás anyás volt,
[szerkesztői feloldás]
roppant
[szerkesztői feloldás]
apás
anyás, elmerem
[szerkesztői feloldás]
mondani, hogy
jobb gyereket
[szerkesztői feloldás]
nem
adott az ég senkinek, tiszta, józan, takarékos, szülő szerető  
  Bűbájos arc, a szájával
[szerkesztői feloldás]
van
valami, duzzadt, kicsit ferdén összefogva, csókosan. Csillogó nagy szemei és hosszu arca a fess gallér,
[szerkesztői feloldás]
még
egy csillaggal felszerelve, triéder, revolver,  

facsimile
 
 1711 
Globális
 
  kardja és néz melegen  
  Halála előtt két héttel vétette le magát  
  Előbb 3 napig gyalogolt és éhezett és ugy kellett
[szerkesztői feloldás]
meghalnia
 
  Annyi baj volt,
[szerkesztői feloldás]
Sátoraljaujhelyben
Sátoraljaújhely
egy hétig vesztegeltem a
vállalkoz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Holnap
[szerkesztői feloldás]
megérkezik
Kuba és mutassa
[szerkesztői feloldás]
meg
. Ha ő csinálta a helyszínrajzot, mutassa
[szerkesztői feloldás]
meg
. Jaj de nagyon jó,
[szerkesztői feloldás]
legalább megtalálom
 
  Jóképű
[szerkesztői feloldás]
ember
, jó
[szerkesztői feloldás]
magyar
gyerek, bizalmasan
[szerkesztői feloldás]
mondja
, mért
[szerkesztői feloldás]
nem
jelöltette
[szerkesztői feloldás]
meg
. Kihuzzák a fegyvert
[szerkesztői feloldás]
meg
a kardot.  

facsimile
 
 1712 
Globális
 
  Volt ott elég sír, de én
[szerkesztői feloldás]
nem
néztem tovább.  
 
  Jaj istenem
[szerkesztői feloldás]
milyen
dolgok térdig érő sárban mentünk, orosz fogoly vezetett, így fogta a karomat. Azok ássák is a sírt.  
 
  Volt ott egy igen előkelő hölgy, annak a férje
[szerkesztői feloldás]
mondják
700
[szerkesztői feloldás]
emberrel
5000et tartott fel, s körül vették elfogták.  
  Most már
[szerkesztői feloldás]
csak
abban él, – mikor is,
[szerkesztői feloldás]
szeptember
1-én ők már szaladtak. S akkor
[szerkesztői feloldás]
meg
az volt a lapokban
[szerkesztői feloldás]
ilyen
nyilakkal
[szerkesztői feloldás]
hogy
megyünk befelé  

facsimile
 
 1713 
Globális
 
  Tele van
Galicia
Galicia
történetekkel, s
[szerkesztői feloldás]
olyan
kedvesen, édesen
[szerkesztői feloldás]
mondja
el, oly lelkiismeretes,
[szerkesztői feloldás]
mindig
a foglyok közt
[szerkesztői feloldás]
van
, fűrészelnek az orosz munkások s ő tanítja, papnak ugy is kell.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindent
látott,
[szerkesztői feloldás]
mindent
[szerkesztői feloldás]
megfigyelt
s sokáig fog  
  – magyarul diktálja be.  
  – zvei kleines
*
Két kicsi (német).
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem csak
egy egy –  
  – eins
*
Egy (német).
 
  – igen  
  – és ez az  
 
  – óriási nagy gond
[szerkesztői feloldás]
van
a neveltetésükkel és látom a vége mi. Feláldozza a szülő a nyugalmát és
[szerkesztői feloldás]
megsemmisül.
 

facsimile
 
 1714 
Globális
 
 
Szászváron
Szászvár
[szerkesztői feloldás]
van
eltemetve a kislány, azóta  
  – ez a kis lánya keze s
[szerkesztői feloldás]
valahogy
a sors ugy akarta,
[szerkesztői feloldás]
hogy megmaradjon
 
  – a levelek is itt
[szerkesztői feloldás]
vannak
, a sors ugy akarta
[szerkesztői feloldás]
hogy mind meglegyen
.  
  – jaj de borzasztó,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudták egy kicsit jobban eltemetni!  

facsimile
 
 1715 
Globális
 
  – kérem
[szerkesztői feloldás]
olyan
sokan
[szerkesztői feloldás]
vannak
itt rossz nők, istenem
[szerkesztői feloldás]
hogy
tudják arra adni a fejüket. És ezek az idevalók
[szerkesztői feloldás]
olyan
komolyak hozzájuk,
[szerkesztői feloldás]
csak
a mi fiaink olyanok
[szerkesztői feloldás]
hogy meg
tudják fogni. Szegények, ügyetlenek. Volt itt tegnap is egy őrmester, már kadetőrmester, hát ugy kokettált vele, kérem ugy nézett rá, istenem, felemelte a fátyolt, leeresztette a fátyolt, az is
[szerkesztői feloldás]
nagyon
visszanézett, de azért elment
[szerkesztői feloldás]
nem
az
[szerkesztői feloldás]
ilyen
szolid
[szerkesztői feloldás]
embereknek
való az. No.  
  – Ez itt
[szerkesztői feloldás]
kérem
, ennek vasutas a férje már sokszor
[szerkesztői feloldás]
meg
is bocsátott neki, híjja vissza, de
[szerkesztői feloldás]
nem
megy. Vissza megy egy pár napra és ujra megy. Rossz nő akar lenni.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
ilyenek is eshetnek.  

facsimile
 
 1716 
Globális
 
  – Mondják,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mikor az oroszok ide jöttek, sokan élelem nélkül maradtak és a nők
[szerkesztői feloldás]
mind
mentek ki, már 13-14 éves lányok,
[szerkesztői feloldás]
mind
(kapható volt!) istenem  
 
  – Már én is fogok tanulni, vénségemre. Van nálunk egy zsidó tanító attól fogok én is tanulni, az tud tanítani. Meg a gyerekeimet, szorítani fogom, bizony, mert
[szerkesztői feloldás]
olyan
félszeg ám az
[szerkesztői feloldás]
ember
német nyelv tudása nélkül külföldön.  
  – Én ugyan sokat utaztam és mindig jól elboldogultam,  

facsimile
 
 1717 
Globális
 
  hát
[szerkesztői feloldás]
nem
a nyelvvel,
[szerkesztői feloldás]
hanem
a tudományommal.  
 
  – az
[szerkesztői feloldás]
ilyen
más, a civil dolog, mind mellékes  
  – ez a tisztelt ur, aki velem eljött, – az téglagyári igazgató volt
[szerkesztői feloldás]
csak
felcsapott vállalkozónak
[szerkesztői feloldás]
nem
is ért hozzá, ő is tudja,
[szerkesztői feloldás]
csak
azt
[javítás]
[szerkesztői feloldás]
mondja
ne is
[szerkesztői feloldás]
mondja hogy
vállalkozó,
[szerkesztői feloldás]
csak
báró  
   

facsimile
 
 1718 
Globális
 
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
van
egy
[szerkesztői feloldás]
ilyen
bohém hölgy ez az esti csillag,
[szerkesztői feloldás]
milyen
nyakékje
[szerkesztői feloldás]
van.
Azt az orosz tisztek vették neki, remek, de valódi ám,
[szerkesztői feloldás]
nem
hamis. Ez eljátszhatná a boszorkány szerepét és el is játszaná,
[szerkesztői feloldás]
mert
az
[szerkesztői feloldás]
ilyen
annak való.  
  – Az este számította,
[szerkesztői feloldás]
még
a kislánnyal is számíttatta, hát 5 10
[szerkesztői feloldás]
koronáért
elmegy.  
  – Ezt a félszemű tisztet
[szerkesztői feloldás]
meg
az este el akarta fogni az utcán egy vén zsidóné,
[törölt]
« és »
de
[szerkesztői feloldás]
nem
ment el vele. Nem kedvez már a szerencse. Azelőtt gazdálkodó volt és most ugy él,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
tud.  

facsimile
 
 1719 
Globális
 
  – Az este bejött ide egy kis lánnyal, ugy elnéztem,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
ad neki, ő fal s
[szerkesztői feloldás]
annak nem
ad. S pedig
[szerkesztői feloldás]
hogy
kellett volna neki,
[szerkesztői feloldás]
olyan
vérszegény volt. Az mégis
[szerkesztői feloldás]
nem
igazság,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egyiknek egy kéne és
[szerkesztői feloldás]
nem
kap, a másik asztalnál
[szerkesztői feloldás]
meg
ugy pazarolják az ételt azok a szeszgyáriak  
  – Egészségügyi nők, illedelmesen mondva.  
  – Szegény ártatlan fia, az ugy rajongott a katonai pályáért, de azért
[szerkesztői feloldás]
olyan magyar
érzelmű volt, a másik
[szerkesztői feloldás]
meg olyan
osztrák lett. Jaj
[szerkesztői feloldás]
mondom
de vadkatona lettél te.  

facsimile
 
 1720 
Globális
 
  – És ennek dacára osztrák
[törölt]
« földön »
területen, zsidó földön kellett elesnie,
[szerkesztői feloldás]
ilyen
jóérzelmű gyereknek. Ez fáj
[szerkesztői feloldás]
csak
nekem.  
  – Már kokettál, már kezd kokettálni valakivel.  
  – Lengyelül beszél, de inkább lengyel zsidó.
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
kitanult,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
boszorkány szemei
[szerkesztői feloldás]
vannak
, a fátyolon keresztül is ugy ég.  
 
Drezdába
Drezda
láttam két nőt, festve, egy szőke
[szerkesztői feloldás]
meg
egy barna,
[szerkesztői feloldás]
azoknak
volt
[szerkesztői feloldás]
ilyen
boszorkány szeme, gyönyörűen festett két nő, hogy akárhová ment az
[szerkesztői feloldás]
ember,
szinte ugy kísérte.  

facsimile
 
 1721 
Globális
 
  – De mennyi
[szerkesztői feloldás]
zsidó
kérem. Itt
[szerkesztői feloldás]
van
egy kávéház, ugy híjják Abázia, az
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy hemzseg a zsidóktul
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy hemzseg,
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudunk leülni, állunk,
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy hemzseg.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
tessék
[szerkesztői feloldás]
megfigyelni
, milyen szeme
[szerkesztői feloldás]
van
, borzasztóság.  
 
 
  Varsó kávéház  
  – Én
Pesten
Budapest
[szerkesztői feloldás]
kivettem
a részemet az ilyesmikből, én mikor ott
[szerkesztői feloldás]
voltam, megnéztem
az összes darabokat, leginkább az
[szerkesztői feloldás]
olyan
klasszikus darabokat, és most nincs rá szükségem már
[szerkesztői feloldás]
hogy
lássak. Az operettféléket
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem, na azt is igen sokat
[szerkesztői feloldás]
megnéztem
, de az ilyen Goldstein  

facsimile
 
 1722 
Globális
 
  Számit stb. ingyen se nézném meg.  
  – Hát így a kalács
[szerkesztői feloldás]
nagyon
finom, sütemény,
[szerkesztői feloldás]
minden, csakhogy
drága.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Megkérdi, hogy
kié ez a ház, magyarul kérdi tovább  
  (kijönnek a klozetból)  
  – Hát egy banké ez a ház.
[szerkesztői feloldás]
Nem magánemberé
, sikerült
[szerkesztői feloldás]
megtudnom
! Mégis ilyen nagy épület!  
  Csönd.  
  – Milyen elegáns kasszatündér
[törölt]
« van itt »
.  
  – Hol.  
  – Ott kérem. Elegáns... Tiszta... Igen jól öltözve.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindjárt meglátja.
 

facsimile
 
 1723 
Globális
 
  – A katonáink nincsenek
[szerkesztői feloldás]
megelégedve
. Akármit kérdeznek, azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
, nyeme nyem. Egyen
[szerkesztői feloldás]
meg
a fene benneteket, ezért kár volt a vérünket ontani. Ölt volna le
[szerkesztői feloldás]
mindnyájatokat
a muszka.
*
Orosz.
 
 
  – Mennyit eszik az a lány, mióta eszik, nézem. Jól él nagyon. Valami pecsenyét eszik.  

facsimile
 
 1724 
Globális
 
  – Pincér sagen, was ist dieses Haus.
*
Pincér mondja meg, mi ez a ház (német).
 
  Néz  
  – Was ist dieses Haus.
*
Mi ez a ház (német).
 
  – Ja, Etappen kommando
*
Igen, hadtáp kommandó (német).
 
  – Azt tudom, de vém gehőrt dizesz hausz
*
Kihez tartozik ez a ház (német).
 
  Vállat von.  
  – Was ist, bitte,
*
Mi ez, kérem (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy milyen
hivatal van még itt!  
  A pincér mosolyog.  
  – No,
[szerkesztői feloldás]
nem
tud magyarul, a másik ért egy kicsit.  
 
  – bitte Löffe,
*
Kanalat kérek (német).
– azt ugy kell
[szerkesztői feloldás]
mondani.
 

facsimile
 
 1725 
Globális
 
  – Egy szótár ha volna; ilyen előkelő kávéházban tarthatnának egy szótárt mégis, sok
[szerkesztői feloldás]
magyar
vendég jár ide.  
 
  Van
[szerkesztői feloldás]
még
egy
[szerkesztői feloldás]
keresztény
kávéház, de oda
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretek járni,
[szerkesztői feloldás]
mert
sok
[szerkesztői feloldás]
olyan
hölgy jár oda. Bár most
[szerkesztői feloldás]
minden
nyitva
[szerkesztői feloldás]
van
előttük.  
 
  a szerkesztő ur, a kis Klárika leánya, Ollósi Klárika  
  – az
[szerkesztői feloldás]
nem
ír, az
[szerkesztői feloldás]
csak
a gyerekét tömte és ápolta  

facsimile
 
 1726 
Globális
 
  Végül
[szerkesztői feloldás]
meghívás
, ami
[szerkesztői feloldás]
magyar embereknél
elkerülhetetlen.  
 
Tusnádon
Tusnád
nyaralnak legyen szerencsénk.  
 
  A kávét fizeti.  
 
  – Ha az isten bevezérel egy
[szerkesztői feloldás]
férfit
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
rávetik a szemüket a rossz párák! Pedig
[szerkesztői feloldás]
van
[szerkesztői feloldás]
azoknak
most gondjuk ilyenre, családos
[szerkesztői feloldás]
emberek
és
[szerkesztői feloldás]
csak
gond ül rajtuk.  
  – Ez igen öregecske, azt hiszem a felesége lesz
[szerkesztői feloldás]
annak
a tisztnek.  

facsimile  
 
 
 1727 
Globális
 
  Postás  
  kikutatja a
[szerkesztői feloldás]
barátja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
családját.  
 
[törölt]
« fel »
nekem
[szerkesztői feloldás]
volna
egy pár jegyzetem, ha felvenné,
[szerkesztői feloldás]
nem
baj, ha egy hét alatt is,
[szerkesztői feloldás]
csak
végezze el  
  Jegyzetekkel árasztottam el és
[szerkesztői feloldás]
megtudtam hogy
Kolomea
Kolomea
mellett egy faluban
[szerkesztői feloldás]
van
a családja  
  és a kémünk utján  
 
  – a
[szerkesztői feloldás]
feleségedet nem
Máriának híjják?  
  – De – és el kezd sápadni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
4 gyereked
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – Tudsz valamit?  
  – Ne idegeskedj, hátha
[szerkesztői feloldás]
még
egy
[törölt]
« fel »
levelet adnék neked
[szerkesztői feloldás]
feleségedtől.
 

facsimile
 
 1728 
Globális
 
  – Talán
[szerkesztői feloldás]
van.
 
  – No nincs, ne idegeskedj  
  Végre odaadom a levelet és elkezdi nézni  
  de az egy rémes jelenet lett. El kezdett sápadni,
[szerkesztői feloldás]
megáll
. No ezt
[szerkesztői feloldás]
megüti
a guta. Sápad, lefagy és
[szerkesztői feloldás]
megered
az orrából  
  aztán kiad egy állati hangot, no
[szerkesztői feloldás]
mondom
már tul
[szerkesztői feloldás]
van
a veszélyen  
  láttam
[szerkesztői feloldás]
hogy
izzadni kezd és
[szerkesztői feloldás]
megindul
az orra, láttam
[szerkesztői feloldás]
hogy
készen
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  De
[szerkesztői feloldás]
nem
lett baja, és mikor józanodik, nekem ugrik  

facsimile
 
 1729 
Globális
 
  összecsókol  
 
[szerkesztői feloldás]
Meg
akarta hozatni az 50 üveg pezsgőt, de
[szerkesztői feloldás]
nem
fogadtam el. Egy láda szivart vett.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy van
az
[szerkesztői feloldás]
kapitány
ur
[szerkesztői feloldás]
hogy
erre
[szerkesztői feloldás]
csak
mi megyünk.
[szerkesztői feloldás]
Mindenki
jön
[szerkesztői feloldás]
csak
mi megyünk  
  – Parancs.  
  Jönnek a tüzérek futva  
  – Háboru
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
nem
bálba megyünk.  
  – Jó persze
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
bálba  
  Nézzük távcsőn, füst, por.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
hiszem
[szerkesztői feloldás]
hogy jó
helyre vagyunk vezényelve  
  – Én se hiszem, de
[szerkesztői feloldás]
alighanem
slamasztikába  

facsimile
 
 1730 
Globális
 
  – Mi baj?  
  – Baj, nagy baj. Szétlőtték az egész bandát,
[szerkesztői feloldás]
csak
a
flieghornist
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
*
Repülőtér (Fliegerhorst, német).
maradt.  
  Megyünk
[szerkesztői feloldás]
még
egy félkilométert fegyver, géppuska kattogás.  
 
[szerkesztői feloldás]
Jönnek
[szerkesztői feloldás]
megint
tüzérek.  
  – Sofort zurück, de Kosaken
sind
[javítás]
schon in Walde.
*
Azonnal vissza, a kozákok már az erdőben vannak. (német).
 
  Lóhalálába vissza , ugy fordítottuk
[szerkesztői feloldás]
meg
a lovakat.  
  Vissza, az őrnagy ordít. Parancs
[szerkesztői feloldás]
hogy
, sofort
*
Azonnal (némeT).
 
  Elmegyünk lovak
[szerkesztői feloldás]
mintha
fodrásztól jöttek
[szerkesztői feloldás]
volna
.  
  – Ott a dekungba
*
Fedezék (német).
a tisztek.  
  Van ott egy tó  
  Elhelyezkedik.  

facsimile
 
 1731 
Globális
 
  – Éjjel XI órakor jött az őrnagy
[szerkesztői feloldás]
hogy
ki amerre mehet.  
  Mi elmentünk, de akkor hajtottak fel 7000 marhát és 6500at, és sok szekeret.  
  Egy kapitány elkezdett okoskodni, borzasztó volt.  
  így mutogatott az ujjával,
[szerkesztői feloldás]
milyen
gyönyörű  
  ki az ördög figyeli
[szerkesztői feloldás]
olyankor
a vidéket.  
 
  De a családoknál milyen dolog lesz ott.  
  Hazamegy és ott leli a
[szerkesztői feloldás]
feleségét
felütve, kettéhasítja a fejét.  
  Előáll a nagy vitézségivel, az ügyész védbeszédet fog
[szerkesztői feloldás]
mondani
.  

facsimile
 
 1732 
Globális
 
  De azért sok humor is
[szerkesztői feloldás]
van
benne.  
  megyek egy orvossal, jön egy atyafi, bunkós bot a kezébe, csutora, gemütlich
*
Kényelmesen, otthonosan (német).
 
  – Te honnan jössz? –
[szerkesztői feloldás]
mondja
orvos  
  – Amonnan a Cseremha magaslatról  
  – Mi
[szerkesztői feloldás]
volt
ott.  
  – Őrség.  
  – Ki váltott le.  
  – Hát a muszka.
*
Orosz.
 
  Látod,
[szerkesztői feloldás]
mondja
doktor, ez a magyar humor.  
  Ő jön egész nyugodtan
[szerkesztői feloldás]
hogy
életbe maradt s
[szerkesztői feloldás]
nem
került fogságba.  

facsimile
 
 1733 
Globális
 
  2 kg sajt 16,–  
  üveg rum 5,–  
  keksz 6,–  
  5 kg cukor 6,– vettem és egy hétre való  
 
 
Novopocajov
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
  Petrichevich Horvát  

facsimile
 
 1734 
Globális
 
  209. Szurmay csoport törzs  
 
Berestecskóig
Beresteczko
szánon  
 
Radomisl
Radomysl
mellett  
  Herrenhaus
Konjatici
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
Brodyba
Brody
, Bristol  
  Dormándy őrnagy  
  Völgyi Lajos hadbiztos  
  Salamon József
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
 
  Militär telegrafen Haupt zentrale
Lemberg
Lemberg
*
A hadsereg táviratozik a lembergi főközpontba (német).
 

facsimile
 
 1735 
Globális
 
  – Oszt mifélék
[szerkesztői feloldás]
vannak
itt?  
  – Hát dajcsok
[szerkesztői feloldás]
meg
németek.  
  – Hát kik azok a dajcsok?  
  – A Vilmos
[szerkesztői feloldás]
emberei
.  
  – Hát a németek?  
  – Ezek e, a fene esne beléjük.  

facsimile
 
 1736 
Globális
 
  – Hát az miféle tisztféle lehet bot
[szerkesztői feloldás]
van
a kezébe, oszt zsidókalapja
[szerkesztői feloldás]
van
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom, de a sapkájáról ugy látom
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez is gyík nyelven beszél.  
  – Ne méltóztassék
[szerkesztői feloldás]
megharagudni
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
haragszom, de mi az a gyíknyelv?  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
magyar.  
 
  – Hogy él?  
  – Hát jól,
[szerkesztői feloldás]
csak
attól félek,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
soká tart, már
[szerkesztői feloldás]
nagyon
beszélnek a békefélékről.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
eresztik be.  
  – Busuljon sógor, mert egy félórával később kerülünk haza ebből a háboruból.  

facsimile  
 
 
 1737 
Globális
 
 
Uton
Lemberg
 
  24
[szerkesztői feloldás]
november
 
  – Azt hiszem, ennek lesz valami jelentősége.. Ott harcok lesznek.  
  – Hat kilométert kérem már félórája teszik
[szerkesztői feloldás]
meg
 
  Egymást vigasztalják azzal
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
adnak kifejezést az izgalmuknak.  
  – Ha ugy volna  
  – Az a sok pakk, az enyém
[szerkesztői feloldás]
mind
ott
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Jászi felordít  
  – Hű, haj, haj, mi lesz velünk, mi lesz velünk.  
  – Nézze
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
hogy van-e
üres kupé.  
  – Hu, dast ist
elektricitet
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 

facsimile
 
 1738 
Globális
 
  – Ami az oltásokat illeti egy külön történelme
[szerkesztői feloldás]
van
. Én
[szerkesztői feloldás]
voltam
s ott oltott az a Spengler Károly és az IK-val, Immun Körper
*
Az Immun Körper egy Spengler Károly davosi orvos által készített és forgalomba hozott tuberkulózis-ellenes szer.
 
  jaja egy stellfertreter Arzt
*
Igen igen egy helyettes orvos (német).
 
  – igen arra az abteilungra
*
Osztály, részleg (német).
 
  – 3 orvos vizsgál  
  – isten tudja mit sütöttek volna ki  
 
már
[szerkesztői feloldás]
nem
nagyon kéne arra az
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
abteilungra
*
Osztály, részleg (német).
 
  Tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott a bolondok háza.  

facsimile
 
 1739 
Globális
 
  1. Inspectionszimmerbe
*
Vizsgálószoba (német).
 
  2. Abteilungra
*
Osztály, részleg (német).
 
  átmentem s egy lépcsőn le.  
  – menjen ki ott a halott kamra mellett  
  jó, szalutáltam a halottnak,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és fel egy
elektricitetre
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Jaj de jó egy történet. Pláne ő ott jött ki hízva és piros arccal, ott ugy
[szerkesztői feloldás]
meghíznak
az
[szerkesztői feloldás]
emberek
.  

facsimile
 
 1740 
Globális
 
 
Lemberg
Lemberg
.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
kérem
alázattal erős csaták 34
[törölt]
« halott »
magyar sebesült
[szerkesztői feloldás]
megszámoltam.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Jászi
– Ugy látszik
[szerkesztői feloldás]
nagy
harcok
[szerkesztői feloldás]
vannak
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Fehéri
– Azért
[szerkesztői feloldás]
ilyen
pozícióharcokban nincs nap
[szerkesztői feloldás]
hogy
el ne essen 8-9.  
  – De 40 magyar  
  – 34.  
  – Lefagynak... Azért borzasztó kedves volt amit én láttam a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ban...  

facsimile
 
 1741 
Globális
 
  – Az a baka ugy bízik a tüzérségbe, isten a tüzérség.  
 
Krasne
Krasne
 
  – Egész
[szerkesztői feloldás]
Magyarország
.  
  – bricser...
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
ilyen
szók hallatszanak ki.  
  A
[szerkesztői feloldás]
legrettenetesebb
 
  – Wo ist das
Pest
Budapest
?
*
Hol van a Pest? (német)
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szól  
  – (horvátul)  
  Kifakad  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tud
[szerkesztői feloldás]
magyarul
beszélni az isten
[szerkesztői feloldás]
bassza
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
magyar
?  

facsimile
 
 1742 
Globális
 
  – De jó pohár sört ittam. Kőbányai sört.  
  – Ki tudja használni F. ur  
 
[szerkesztői feloldás]
Minden
órádnak
[szerkesztői feloldás]
leszakítsd
virágát  
  – Honnan hallunk először ágyudörgést
[szerkesztői feloldás]
kapitány
ur.  
 
[szerkesztői feloldás]
mindenesetre
 
  – Ha itt kérem alázattal ha amúgy csönd volna, innen is kellene hallani.  
  – Én nehezen fogok hozzászokni a detonációhoz, az én ideg  

facsimile  
 
 
 1743 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
november
25
 
  tele
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  leégett állomás  
  várakozás senki se
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  titkos rendőr  
  gyalog be, síkos uton  
  leégett házak  
  – ez
Kisujszállás
Kisújszállás
...  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
,
[szerkesztői feloldás]
Sárospatak
Sárospatak
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
Nizsninovgorod
Nyizsnyij_Novgorod
 
 
Rozsnyói
Rozsnyó
utcakapu  
  etapp kommandó
*
Hadtáp kommandó (német).
 
  szél a fülembe hasít  
 
Eszéki
Eszék
legény, öreg csont  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
szálloda
[szerkesztői feloldás]
kérem szépen
,
[szerkesztői feloldás]
mint
Eszéken
Eszék
, az egész
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
sincs. A Centrál,
[szerkesztői feloldás]
meg
a X  

facsimile
 
 1744 
Globális
 
  – Hé vitéz uram,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudná elhozni a zsákunkat, jól
[szerkesztői feloldás]
meghálálnánk
.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok
[szerkesztői feloldás]
kérem szépen
a nélkül aludni, abban van a hálóing,
[szerkesztői feloldás]
szappan
törülköző  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
idegenül hat ez a szó itt az orosz dulta helyen.  
  Nincs ezekben az urakban semmi természetesség. Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja felfogni
[szerkesztői feloldás]
hogy
háboru
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kisváros, szegénység, nyomor.  
 
  – Melyik szobát parancsolod?  
  – Ugyan kérlek, jó ez is.  
  – Igen, és ugy siet vissza,
[szerkesztői feloldás]
mint
a rablott koncra, a másik szoba csinosabb.  

facsimile
 
 1745 
Globális
 
   
  – Ez egy
[szerkesztői feloldás]
nagyon
érdekes típus ez egy vallásos nő, aki imakönyvvel reggelizik  
  – hülye, elmered beszél, előre mered s hang nélkül ugat  
  – oly ideges az arca, ha valamit gondol
[szerkesztői feloldás]
mindjárt meglátszik
vékony, sovány, vértelen, gyerek majom arcán  
  S milyen jól tud felöltözni. Szürke szoknya. pelyhet vesz le s női mozdulattal eldobja  

facsimile
 
 1746 
Globális
 
  – Lehetőleg frissen kapják a sebesülést a korházak, – ezért tolták így előre is a kórházat  

facsimile  
 
 
 1747 
Globális
 
  Utcán  
 
[szerkesztői feloldás]
Megállunk
a Presseberichték
*
Sajtó beszámolók (német).
előtt, a friss Radiotelegrammoknál.
*
Távirat (német).
 
  Az egész városnak valami különös könnyelműen kedélyes színt ad a sok jövőmenő vidám katona
[szerkesztői feloldás]
mind
gondtalan, könnyen veszi az életet s valami felszabadulás
[szerkesztői feloldás]
van
az arcokban  
  Semmi gond  
  Nincs család, hivatal, főnök, adó.  
  Van jó, meleg ruha, ingyen jó koszt  
  Hát ezér is kell valamit csinálni, igaz
[szerkesztői feloldás]
hogy
az életre megy, de legalább uri dolga  

facsimile
 
 1748 
Globális
 
  van az
[szerkesztői feloldás]
embernek
 
  Még az is valami,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lát valamit  
  – Nézd csak milyen kut. Egy fenyőfa kivájva és ráhuzva a szivattyus kutra, illetve a vascsövet pótolja.  
   

facsimile
 
 1749 
Globális
 
  Ronda lovak, szőrös kis macskák, rongy rettenetes ócska fiakkerek,
*
Személyfuvarozásra használt, általában kétlovas fogatú, rugós karosszériájú, könnyű kocsi, amelyre harmonikaszerűen leereszthető ernyő van szerelve.
berlini kék betűk rápingálva 27  
  A piac egész közepe beépítve boltok várával  
   
  boltok, a közepe büdös gazos getto, szakállas zsidók,
[szerkesztői feloldás]
mint
a Pilátus képen  

facsimile
 
 1750 
Globális
 
  Vasajtók, vas ablaktáblák, egy két modern lehuzó bolti redőny, hó, fölkaparva a házak tövére, zsidó asszonyok kinn állnak.  
  Hosszubajuszu lengyel, sas orru, szőke lógó bajsza, hegyesre gyűrt bőrsipkája  
 
Hoch Lebe!
[betoldás]
*
Éljen soká! (német).
 
 
Hoch Stand!
[betoldás]
*
Álljon soká! (német).
 
 
vivat
[betoldás]
*
Éljen.
 
 
mit den Strohsack nieder
[betoldás]
*
A szalmazsákkal alul (német).
 
  jellemző  
  Az árkádok alatt nyitottan egymás mellett bolt bolt hátán,
[szerkesztői feloldás]
mint
a Teleki tér
*
Budapesten
Budapest
a VIII. kerületben található tér, amelyen 1897-ben használtcikkpiac nyílt.
 

facsimile
 
 1751 
Globális
 
  bizarr a fekete piszok szín, omlós, tégla kilátszik pajeszos vén zsidók, a fiatalok itt sincsenek.  
  Még előtte körül sátortábor,
[szerkesztői feloldás]
mint
a régi debreceni piacon,
[szerkesztői feloldás]
csak
zsidók hemzsegnek benne. De kinek adnak el valamit?  
   
  lengyel daróc
*
Gyapjúposztó.
felső kabát kendő a nyakában.  

facsimile
 
 1752 
Globális
 
  – Nézze az isten áldja
[szerkesztői feloldás]
meg nem mondom hogy
olcsóság
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
mert
nincs olcsóság.  
  Egész bátran alkuszik a baka magyarul a zsidóknál.  
  Az néhány szót gagyog ép
[szerkesztői feloldás]
annyit hogy megmondja
az árat  
  – Nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
kell a többi
[szerkesztői feloldás]
emberek mondták hogy
vegyek  
  Pipa lóg a szájába csutorás, fehér kupakos selmeci pipa  
  Csendesen mozognak
[szerkesztői feloldás]
nagyon
gyenge a vásár.  

facsimile
 
 1753 
Globális
 
  Nyalka huszártisztek, nagy szürke prémes bekecsben, amely hetykén ki
[szerkesztői feloldás]
van
hajtva, kurta bekecs fess csizma  
  – Ne menjetek el addig,
[szerkesztői feloldás]
van
itt egy nagy medália  
  S bemegy a kis
[szerkesztői feloldás]
hadnagy
; az öreg
[szerkesztői feloldás]
főhadnagyok
tovább ballagnak.  
 
  Remek perziáner bundát ronda zsidóasszonyok.  
 
  Fekete sárga cakkosra festett kaszárnya kapuk  

facsimile
 
 1754 
Globális
 
  – A klozet borzalmas ez a kultura
[szerkesztői feloldás]
[törölt]
« legrémesebb »
legérzékenyebb
jelzője
(ez az egyedüli)
[betoldás]
. Amilyen nagy hedonikát
*
Érzékiség, élvezet.
fejtenek ki az evésnél,
[szerkesztői feloldás]
olyan
kevés gondot a másik helyen.  

facsimile
 
 1755 
Globális
 
  Az úton orosz fogoly csoport. Elevenség végig az uton. Az
[szerkesztői feloldás]
ember
ha megy, akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja mi vár rá,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy sötét és komor világ vár rá az ut, a háboru területe, határa.  
  Felbukik az egyik ló, kocsi jön fel,
[szerkesztői feloldás]
minden
katonákkal,
[szerkesztői feloldás]
csak
katonák  
  – Baszom a Jézusát, – ezt a darabkát itt azér mer felfelé kell menni.  
  – Ezt a kis darabkát (csokoládé)  

facsimile
 
 1756 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Jászi
– Ez már
[szerkesztői feloldás]
nem
esés, ez már  
  – Fáradság  
  – Kimerültség.  
  – A nagy hegyet
[szerkesztői feloldás]
nem
bírják. Nehéz is. Szálljanak le a kocsiról és ugy tolják a kocsit.  
  – Mennyivel rosszabb a csokoládé,
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
olyan
nemes
[szerkesztői feloldás]
mint
a francia
[szerkesztői feloldás]
vagy
holland
[szerkesztői feloldás]
vagy
svájci!  
  Szól a sociologus.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
szereti a hasát.  
  Elfordul és néz rá
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a finom bőrek és szőrmékben ül. hálózsák.  
  – Jönnek?
[szerkesztői feloldás]
Nem
jönnek
[szerkesztői feloldás]
még
?  

facsimile
 
 1757 
Globális
 
  Azt hiszem legokosabb lesz, ha leszállunk és részt veszünk a vontatásban  
  szól egészen felelősség nélkül,
[szerkesztői feloldás]
mert
bár jó fiu, ez igazán
[szerkesztői feloldás]
mindennél
távolabb
[szerkesztői feloldás]
van
tőle  

facsimile  
 
 
 1758 
Globális
 
 
*
A következő három sor le van kopva.
Ich bitte sőn, die sind
angekommen
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – ein offizier zu
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
und wer
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  A fehérre meszelt szoba,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy falusi jegyzőiroda  
  az őrmester asztal