Tükör I.

 
facsimile
  Az én páromnak  
  adom azt az írástömeget, amelyet másnak míg élek látni sem szabad, mint – ahogy nem enged belelátni az ember a lelkébe idegent, de boldog, ha kit ugy imád, bele néz és belelát. Ime neked kitárom magam ugy mindenestől, ahogy vagyok. Ez a mi életünk nyers tükör képekben megrögzitve. Becses lesz, ha távol időkből nézel, nézünk vissza rá.  
  1915.
[szerkesztői feloldás]
január
5.  
  Házaséletünk tizedik forduló reggelén
*
Móricz Zsigmond 1905. jan. 5-én kötött házasságot Holics Jankával. A tizedik házassági évfordulón ünnepelték Holics Janka 35. születésnapját is. Az ajánlás szerint a kézirat ebből az alkalomból készített könyvajándék volt feleségének. A jegyzetírásra mint írói feladatavállalásra az 1900-as évek elejétől az 1910-es éveken át éleete végéig számos példát találunk, azonban ez az írástípus a világháború alatt Móricz megtervezett, szisztematikus mindennapi tevékenységét jellemezte. A lapokra írt jegyzeteket valószínűleg 1914 év végén válogatta össze, majd beszámozta és beköttette. A választott cím és a sorozatszám (Tükör 1915 I.) szerint a megírással szinte egyidőben felötlött Móriczban a jegyzetkönyvek sorozattá szervezésének koncepciója is. A Tükör I. kötetében az oldalszámozások előtti oldalak üresek, a Holics Jankának szóló ajánló sorokat és a Jubileum c. jegyzetet 1915. jan. 5-én már a könyvbe írta Móricz. A Tükör típusú feljegyző munkát Móricz publikációs céllal vállalta, a későbbiekben egy a világháborúról írandó regény terve is inspirálta. Ezt bizonyítja, hogy a könyvsorozat első ötezer oldalához tematikus mutatót, tartalomjegyzéket készített oldalszámokra hivatkozva.
 

facsimile  
 
  1915
[szerkesztői feloldás]
január
5  
  Jubileum
*
Móricz Zsigmond és Holics Janka tizedik házassági évfordulója.
 
  – jóreggelt édes! Adja isten,
[szerkesztői feloldás]
hogy olyan
boldog legyen a következő tíz évben mint az elmultba volt.
*
Móricz Zsigmond és Holics Janka párbeszéde.
 
  – meg van a szavalat?  
  – meg.  
  – Köszönöm… Az csak magától függ… tudja maga jól… ha maga szerelmes, akkor én olyan boldog vagyok… ( sohajt ) ha maga mégegyszer fiatal volna!!!.. Jaj, olyan csunyát álmodtam…
*
Tizenhét számozatlan üres oldal a kötetbe bekötve.
 

facsimile  
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  1914. szept 22 1/4 8  
  A szalag
*
Móricz Zsigmond
Leányfalun
Leányfalu
jegyzi húga Móricz Ida és lányai Móricz Virág , Móricz Gyöngyi beszélgetését. Az író Tükör-jegyzetekhez készített tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés a "Gyerekek" témához tartozik.
 
 
[törölt]
«
[törölt]
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
– A
[szerkesztői feloldás]
Virágé
a kis piros
– Az egy rongy kidobom a fenébe.
– Hova te
– Az egy rongyos-bongyos
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Légy boldog a piros szalagoddal játszhatsz vele egész nap
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Te
[szerkesztői feloldás]
vagy
a legrosszabb ördög
Ida lehajlik hozzá és nevet
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Belebotlottam a cicába
[szerkesztői feloldás]
Virág
[szerkesztői feloldás]
Nem
is cica, ördög
[szerkesztői feloldás]
Nem
ördög, cica
– Neked ördög
[szerkesztői feloldás]
Nem
ördög, cica!
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Jó hát belekötöm a hajadba, de holnapra a
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyiébe
.
»
[törölt]
 
 
 1 
Globális
 

facsimile
 
[törölt]
«
[törölt]
– És holnapután az enyémbe. Egy nap a
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyiébe
egy nap az enyémbe.
*
A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. : „Az egy rongy, kidobom a fenébe. – Hova te? – szól rá Sári szigorúan. – Az egy rongyos, bongyos…– dünnyögi a kicsi. Az eladólány ereje és tekintélye vékonyságát érezve, ellenséges hecceléssel nézi a négy évest, aki széles piros szalagját kéjesen hajtogatja meztelen kövér kis karjain. Légy boldog a piros szalagoddal, játszhatsz vele egész nap! A makacska földuzza a szájacskáját s lesütött szemöldökei alól vadul néz: – Te vagy a legrosszabb ördög! Sári nevetéssel akarja pótolni a tekintélye híját, lehajol hozzá és nevet. Olgica közben a kis fekete cicába botlott, édes kacagással kiáltja: – Belebotlottam a cicába! Margitka menthetetlen rosszkedvében nem tűr vidám hangot. – Nem is cica, ördög! – mondja durcásan.– Nem ördög, cica. – Neked ördög. – Nem ördög, cica. Sárika meggondolta a dolgot, békülő hangon kezd. – Jó hát belekötöm a hajadba, de holnap az Olgicáéba. – És holnapután az enyémbe – mondja durcás béküléssel a kislány s húgát nézegeti. Egy nap az Olgicáéba, egy nap az enyémbe."

(és
[szerkesztői feloldás]
majdnem
sir
[szerkesztői feloldás]
hogy
ennyi jóságba belemegy ugy
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
van
hatva, aztán nevet) Jaj de széles, igy babaövnek is elég volna ilyen széles
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Ejnye én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudlak máma
[szerkesztői feloldás]
megfésülni

– Megnézem, még kapcsold be.
– Nahát igy itt semmi sincs itt
(a homlokán, a tükörbe néz, nincs frufru)
[betoldás]

– Ugy vagy szép
A homlokába nincs frufru
– Akkor én kihuzom a
»
[törölt]
 
 
 2 
Globális
 

facsimile
 
[törölt]
«
[törölt]
[szerkesztői feloldás]
Ida
a gyerekeket fésüli. Előveszik a nagy piros szalagot amit Virág szokott viselni, de
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
barnább hát neki jobban illik s neki akarja most
[szerkesztői feloldás]
Ida
betűzni.
[szerkesztői feloldás]
Virág
elkapja s elszalad vele fényes kis fehér arca haragosra huzódik és gyűlölködve ellenségesen tartja a
[törölt]
« szal »
zsákmányt.
– De
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyinek
jobban illik, neked a szürke illik jobban.
– Nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
a szürke, nekem a piros.
– Úgyis
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyinek
kötöm be.
– Nem
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyinek
, nekem.
[betoldás innen]
[betoldásjel]: .
[szerkesztői feloldás]
Nem
egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
kötöm be neked.
[betoldás]

– De
[betoldás]

– Ha
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyinek
[szerkesztői feloldás]
nem
, neked sem.
[betoldás]

– De igen.
[betoldás]

– Kösd be magadnak.
[betoldás]

– Te kötöd be.
[betoldás]

– Látod
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
milyen jó,
[törölt]
« nek »
ő
[szerkesztői feloldás]
nem
nyafog.
[betoldás]

– Én se én is jó vagyok.
[betoldás]

– Te rossz vagy.
[betoldás]

– Jó vagyok! (bőgve)
[betoldás]
»
[törölt]
 
 
 3 
Globális
 

facsimile
 
[törölt]
«
[törölt]
szalagot
[szerkesztői feloldás]
nem
szép
[szerkesztői feloldás]
nem
kell
[szerkesztői feloldás]
még
neked szépnek lenni.
[szerkesztői feloldás]
nem
szép. Csunya, csunya a flizura.
[szerkesztői feloldás]
dehogy
te
[szerkesztői feloldás]
vagy
a legszebb a világon.
– Csunya!
– Ha látnád,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hátulról milyen copfod van.
– Csunya, a legcsunyább.
– Hát kérdezd
[szerkesztői feloldás]
meg
anyukától csunya-e.
– Csunya.
– Majd anyuka
[szerkesztői feloldás]
megmondja
.
*
A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó c.elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. : „– Úgy vagy szép – mondta Sári, aki még elég fiatal volt ahhoz, hogy ne unja a gyerekekkel a szakadatlan szóharcot. – Nem szép!! – Nem kell neked még szépnek lenni. – Nem szép. Csúnya, csúnya, a flizura. Csúnya, csúnya. – Dehogyis, te mindenképp a legszebb vagy a világon. – Csúnya, csúnya! – s a körmével tépegette a homlokába az apró hajakat, hogy frufruja legyen, amilyen a kasznárék kis Böskéjének van, attól irigyelte meg. – Ha látnád, hogy hátul milyen copfod van, olyan nincs akárkinek! – Csúnya, a legcsúnyább. – Csúnya. – Majd anyuka megmondja. – Csúnya, csúnya!… – Hogy örül neki, ha a másikat bosszantja – mondja az anyja kis szemrehányással a lánykájának s ott hagyta őket az elintézetlen üggyel."
»
[törölt]
 
 
 4 
Globális
 

facsimile
 
[törölt]
«
[törölt]
Akkor kimentek s
[szerkesztői feloldás]
csak
kívülről hallani a
[szerkesztői feloldás]
Virág
szavát,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csunya , s az Idáét : Jaj
[szerkesztői feloldás]
olyan
szép
[szerkesztői feloldás]
vagy
hátulról.
»
[törölt]
 
 
 
 
 
[betoldásjel]: .
 
 
 5 
Globális
 

facsimile
 
[törölt]
«
[törölt]
– Na jó hát
[szerkesztői feloldás]
nem
vagy rossz, de
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad
[szerkesztői feloldás]
ilyen
irigynek lenni.
Ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
érti
[szerkesztői feloldás]
hogy
irigy s
[szerkesztői feloldás]
nem
reagál rá, tetszik neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az övé a szalag és azt forgatja nézegeti.
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
fésülése alatt
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
szól
[betoldás innen]
[betoldásjel]: .
– Még egy gyerekkel többet fésülni
[betoldás]

– Nahát az borzasztó
[szerkesztői feloldás]
volt
az a fésülés.
[betoldás]

Aztán pár perc mulva elmult a szalag ügy és vadgesztenyékkel játszanak.
– Hát Virág kitépte a haját
[szerkesztői feloldás]
vagy
mi.
– Ki
[szerkesztői feloldás]
Nem
én, Ida .
»
[törölt]
 
 
 6 
Globális
 

facsimile
  – Te tépted ki
[szerkesztői feloldás]
vagy
Ida ?  
  – Ő  
  – Akkor minek hazudsz.  
  – Ida tépte ki.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
te tépted ki az ajtóba így huzigáltad ki  
  – De te is.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem csak
kisimitottam.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tud mit
[szerkesztői feloldás]
mondani
rá, a gyereknek is van valami alapja rá
[szerkesztői feloldás]
hogy
tévedjen. S most itt áll, kis fehér homlokán egy kis kóc rövid, lóg szét és rendetlenül lóg.  
 
 7 
Globális
 

facsimile  
 
  Bejön Sebőkné , bebuvik az ajtón
*
A helyszín a Móricz család nyaralója
Leányfalun
Leányfalu
. Az író Tükör-jegyzetekhez készített tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés a "Háború" témához tartozik.
 
  – Jóreggelt kívánok.  
  És rohan nagy léptekkel férfiasan kopogva a nagy csizmáiban az ágy felé a biliért.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Várjon, várjon.  
  De ő
[szerkesztői feloldás]
nem
hall egy szót se ócska kendőjéből fogatlan éles vonalu arca kiáll s végig a szőnyegen a sáros lábával.  
  – Mért
[szerkesztői feloldás]
nem
tetted ki neki?  
  – Hát ha tudtam
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ilyen gyorsan jön.  
 
 8 
Globális
 

facsimile
  – Már a multkor
[szerkesztői feloldás]
mondtam hogy
tedd ki neki
[szerkesztői feloldás]
mindig
, ne jöjjön be.  
  – Ki is tettem
[szerkesztői feloldás]
mindennap
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
ma nem, mikor
[szerkesztői feloldás]
nagy
sár van.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
magasnak látszik a földszürke rongyaiban,
[törölt]
« és »
[szerkesztői feloldás]
pedig
alacsonyabb jóval
[szerkesztői feloldás]
még
[szerkesztői feloldás]
Idánál
is  
  Kolomppal csengetnek neki.  
  – Hát most már
[szerkesztői feloldás]
mindegy nem
kiabálok neki,
[szerkesztői feloldás]
nem
trombitálok.  
  s az
[szerkesztői feloldás]
ablakon
szól ki  
  – Jön az öreg  
 
[szerkesztői feloldás]
Eredj
elibe be
[szerkesztői feloldás]
ne
jöjjön.  
 
 9 
Globális
 

facsimile
  De óriás lépteivel elbillegett le a konyhafelé.  
  – Ni
[szerkesztői feloldás]
hogy
megy
[szerkesztői feloldás]
mintha mindjárt
felbukna  
  – Az ablakra jön.  
  Odaszokott az ablakra.  
 
[betoldásjel]: .
 
 
 
 10 
Globális
 

facsimile  
 
  – mellényt kell nekik varrni legalább kettőt függönyt, inget, aztán hósapkát
*
A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz , Budapesti Hírlap, 1914. aug. 23., 10.
kötök a katonáknak  
  – akkorra elmulik a háboru
*
Az első világháború 1914. júl. 28.-tól 1918.nov. 3.-ig tartott. A korabeli sajtóhíradásokban a gyors győzelmet ígérő háború képe rajzolódott ki.
 
  – Csak inget varrok az apjuk hálóingeit és odaadtam a Zs hálóingeit  
  Az ablak alatt Sebőkné
[szerkesztői feloldás]
mint
egy bornyu elbőgi magát  
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyságám
kérem  
  S a tyukfosztásról beszélnek.  
 
 11 
Globális
 

facsimile  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
mit csinálsz. Nézd
[szerkesztői feloldás]
hogy
elgörbítette.
*
A helyszín a Móricz család nyaralója
Leányfalun
Leányfalu
. Az író Tükör-jegyzetekhez készített tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés a "Gyerekek" témához tartozik.
 
  A gyerek lehajlik,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kis kacsa emeli a popsiját s helyre huzza.  
  – Mit szólsz hozzá,
[szerkesztői feloldás]
hogy megigazítja
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virágra
a kötényt adja Ida .  
  – De nézd milyen hiu,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tart.  
  – Jól teszi.  
  – Miért?  
  – Adjon magára, csinosítsa magát, ugyis ráfér.  
 
 12 
Globális
 

facsimile
  Kérdezd
[szerkesztői feloldás]
meg
azt a ruhát mikor vette  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
mamától kapta Mina néni féle ruha. A szoknya is.  
 
 
  – Azok a nagy urak, a
[szerkesztői feloldás]
Flittnerék
cselédje, ezek szedik neki a diót.  
  – Mit adnak érte?  
  – Todja isten. És még jobb szeretném,
[szerkesztői feloldás]
hogyha
mást adnának,
[szerkesztői feloldás]
mert
a pénz az öreg kezébe megy.  
  – Hát mit?  
  – Todja isten.  
  – Ételt  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom  
 
 13 
Globális
 

facsimile
 
 14 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mondta
a cseléd,
[szerkesztői feloldás]
hogy megálljon
[szerkesztői feloldás]
csak
Sebők néni , amért itt kopáncsolta
*
Kopácsol, diót tisztít (régies).
a diót, majd küldök az öreggel a télen pájgnit.
*
Diós vagy mákos töltelékű sütemény, pozsonyi kifli vagy bejlgli (régies).
[betoldás innen]
[betoldásjel]: .
Inkább uzsonnát adtak
[szerkesztői feloldás]
volna
.
[betoldás]
 
  Azt hiszik ez
[szerkesztői feloldás]
nem
fogja fel ésszel és elkápráztatják vele.  
  A multkor igen nagyra
[szerkesztői feloldás]
volt
vele,
[szerkesztői feloldás]
hogy
két restderejét
*
Lusta derelye (a "rest asszony" derelyéje), gyors elkészítésű, jellegzetes szlovák étel.
küldtek vele.  
  – Még nekem is küldtek azt
[szerkesztői feloldás]
mondták
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
de odaadja a mamának !  
  Ezek az urak avval kápráztatják a szegényt
[szerkesztői feloldás]
hogy
legyen boldog, ha náluk szenved, dolgozik.  

facsimile
 
 15 
Globális
 
  Én
[szerkesztői feloldás]
mennyit
etetem, azt
[szerkesztői feloldás]
nem
veszik semmibe.  
 
[betoldásjel]: .
 
  – Magam is jobb szeretném, ha már látnék
[szerkesztői feloldás]
valamit
. Mit bánom én
[szerkesztői feloldás]
hogy
azután mit adnók… Még azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
a Flisznerék
[szerkesztői feloldás]
hogy
írnak neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
menjen be.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudtam mit akarnak vele
[szerkesztői feloldás]
még
ott is.  
  – Azoknak
[szerkesztői feloldás]
mindenből
kevesebbjük van.  
  Felesek ezek, most felesek. Két hátyival
*
Puttonyformájú háti kosár (tájszó).
vett az öreg magért Sebők  

facsimile
 
 16 
Globális
 
  két
[szerkesztői feloldás]
koronát
adott ki magért és két napig dolgoztak. De ezt most az egészet neki adták, de annyit se ér
[szerkesztői feloldás]
mint
amit beletesz.  
  – Ők a földet adták rész bele, fele az enyém.  
  – A babot
[szerkesztői feloldás]
meg
átengedtük nekik, mondtuk HOGY minek az nekünk.  
  – a tavaszi virágot ők kapták 15
[szerkesztői feloldás]
korona
 
  – no az is
[szerkesztői feloldás]
olyan
silány. Liliom, nárcis és hiacintus.
*
Jácint (latin).
 
  – Pá Iduska ,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nagyon megbosszantott
,
[szerkesztői feloldás]
még
a nevemet se tudja.  

facsimile
 
 17 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – De az a
[szerkesztői feloldás]
legnagyszerűbb
,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a nevüket elkeresztelte, Flisznerék  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
: má 3ik éve
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott vagyunk  
  – Hol
[szerkesztői feloldás]
vannak
maguk 3ik éve? Hisz csak egy éve
[szerkesztői feloldás]
vannak
ott.  
  – Jaj igaz is. Itt vagyok 3ik éve.  
  – Első évben 800
[szerkesztői feloldás]
koronát
kaptunk azután semmit. Ezek bitangok, semmi becsület nincs bennük. A földdel szemben becsület kell. Azok senkik
[szerkesztői feloldás]
csak
uraskodnak. Volt egy  

facsimile
 
 18 
Globális
 
  permetezőjük,
[szerkesztői feloldás]
hogy
rakja azt el Zs.
[szerkesztői feloldás]
mégis
szeretettel gondosan, ezek elrontották.
[szerkesztői feloldás]
Mindent
kizsarolnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt szét szórják,
[szerkesztői feloldás]
mert
semmi sincs belőle,
[szerkesztői feloldás]
csak
uraskodnak. Herék.  

facsimile  
 
 
 19 
Globális
 
  10 óra  
  Konyhában  
  Ott a tyuk, fehér és sárgás bőre tele a tolltüszők töveivel; óriás és
[szerkesztői feloldás]
olyan
kövér
[szerkesztői feloldás]
csak
úgy dagad, szép fehér.  
  – No takarítsa azt össze. Csak tisztára!  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Majd adok én neked tollat (a cica elszalad)  
  – Azokat a diókat fel kéne vinni a padlásra.  
  S szorgalmasan faragja a mandula zöld burkát  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
mondtam megfeketíti
a kezét  
  – De egy kicsit,
[szerkesztői feloldás]
minden
növényi nedvesség fest  

facsimile
 
 20 
Globális
 
  A nagy sárga ágyasztal, a tetején a fehér pléhvel ami
[szerkesztői feloldás]
olyan
fehérre
[szerkesztői feloldás]
van
surolva,
[szerkesztői feloldás]
mint
a hab.  
  – Jaj de jó meleg
[szerkesztői feloldás]
van
 
  jön
[szerkesztői feloldás]
Ida
az esőről.  
  – A vájdlingot oda készítettem a vérnek és
[szerkesztői feloldás]
nem
csinál vele… Lavorba rakta…  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindent
a lavorba rak.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
a tyukot tette bele, azt már
[szerkesztői feloldás]
nem
merné! a tollát rakta bele.  
  – Mi is
[szerkesztői feloldás]
volt
amit a  

facsimile
 
 21 
Globális
 
  a multkor a lavorba akart
[szerkesztői feloldás]
megmosni
.  
  – Hallgasson
[szerkesztői feloldás]
csak
ide, várjon,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
[szerkesztői feloldás]
megmagyarázom
, ott a legszélsőbe petrezselyem abból 3-at sárgarépát is
[szerkesztői feloldás]
vagy
3-at és ott
[szerkesztői feloldás]
van
zeller.
Együtt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Hajma
[szerkesztői feloldás]
nem
kell.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
kérem
az
[szerkesztői feloldás]
van
. És ha
[szerkesztői feloldás]
van
egy kel
*
Kelkáposzta.
ami romlik, azt is… Aj de
[szerkesztői feloldás]
meg
fog ázni az az öreg Csuromvíz lett, jaj de
[szerkesztői feloldás]
megázik
az a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 22 
Globális
 
  Viszem neki azt a rongyát. Kint kiált
[szerkesztői feloldás]
ahogy
bír  
  – Sebőkné !  
  – Azzal jött, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
reggel, ez az esernyőm.  
  – A mi Erzsink
*
A leányfalui vincellér lánya.
ugy híjja
[szerkesztői feloldás]
hogy
lepernyő.  
  – Az is
[szerkesztői feloldás]
mond
[szerkesztői feloldás]
olyanokat
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Milyeneket
[szerkesztői feloldás]
mond
.  
  – Ki kell vinni neki a cipőkést,
*
Sárkaparó fakés.
[szerkesztői feloldás]
hogy
tele ne csámpáskodja. Ki kell előre vinni, ezüsttálcán.  
  – Tegnap azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
az ezüst kanálra,  

facsimile
 
 23 
Globális
 
  milyen uj kanál.
[szerkesztői feloldás]
Mondtam
mi ilyennel eszünk.  
  – Szeretem az öregeket. Azért szereti az
[szerkesztői feloldás]
ember
az ilyeneket,
[szerkesztői feloldás]
mert
abszolut fölényben
[szerkesztői feloldás]
van
felettük. A komisz büdös cselédek, azoktól
[szerkesztői feloldás]
még
fél az
[szerkesztői feloldás]
ember
. Jaj
[szerkesztői feloldás]
Istenem
azt álmodtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
volt nálunk
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
az éjjel. Jaj
[szerkesztői feloldás]
istenem
[szerkesztői feloldás]
mondtam
már
[szerkesztői feloldás]
megint
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. megint
Akkor mi lesz.  
  – Van nálatok rendes
[szerkesztői feloldás]
dolga
,
[szerkesztői feloldás]
meghatározott
napon.  
  Hétfőn,
[szerkesztői feloldás]
minden
hétfőn  

facsimile
 
 24 
Globális
 
  – No, cica, hát mi lesz?  
  – Hm (nevet)
[szerkesztői feloldás]
nagyságos
urat
[betoldás]
szereti
[betoldás]
én is mikor odaülök kávét
[szerkesztői feloldás]
inni
,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
odaül az ölembe. De a taknyos a szagot
[szerkesztői feloldás]
megérezte, még
a kávé se kellett neki.  
 
[szerkesztői feloldás]
Milyen
szagot?  
  – A csirke ölést.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
találta ki? – Én ismerem az öreg eszejárását. Én ismerem az
[szerkesztői feloldás]
embereimet
. Maga
[szerkesztői feloldás]
nem
érti
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
mert
ugy el
[szerkesztői feloldás]
van
foglalva,
[szerkesztői feloldás]
magukat
, a saját gondolataikon kívül semmi se érdekli,  

facsimile
 
 25 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
mindnyájan
olyanok. Én teljes erőmből odafigyelek.  
  – Azt a diót a padlásra.  
  – Felvigyem?  
  – Azér
[szerkesztői feloldás]
mondom
. Ne felejtse lent a kulcsot. De ne felejtse lent a kulcsot.  
  – Hehe.  
 
 
 
  Bejött szótlanul  
  – Felhorta  
  – Öhöm. (barackot
[szerkesztői feloldás]
kinálva
)  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell (
[szerkesztői feloldás]
megnézi
s
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
)
 

facsimile
 
 26 
Globális
 
  – Nézd
[szerkesztői feloldás]
milyen
combja
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy sonka.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
nagyon fog ez a kés  
  – Köszörüld
[szerkesztői feloldás]
meg
 
  – Akkor
[szerkesztői feloldás]
meg
beleszelne a belibe… Janka , nézd milyen szépen fordul ki a béle. Ni,
[szerkesztői feloldás]
milyen
gyönyörü hája lesz  
  – De
[szerkesztői feloldás]
milyen
hája! Attól
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jó izű a leves.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyorsan
,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
olyan
büdös ez
így
[javítás]
kézbe.  

facsimile
 
 27 
Globális
 
  – Mosva kell ezt csinálni,
[szerkesztői feloldás]
nem ilyen
szárazon  
  – Maga mosogathat.  
  Tele a konyha a jó husszaggal, a bontás édeses erős szagával.  
  – Na, nézi
[szerkesztői feloldás]
Janka
.  
  Nevet  
  – Most mit nevetsz  
  – Sok szónak ugye.  
  – Mossa
[szerkesztői feloldás]
meg
a paradicsomot.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
[szerkesztői feloldás]
Flittnerné
tud főzni?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom. Remélem  

facsimile
 
 28 
Globális
 
  tud.
[szerkesztői feloldás]
Nem
főz talán, süteményeket csinál  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Le kéne szedni mind azt a paradicsomot.  
 
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
– Szép ugye.  
  – Ugye.
[szerkesztői feloldás]
megvehette
[szerkesztői feloldás]
volna
valaki 3
[szerkesztői feloldás]
koronáér
. És 3
[szerkesztői feloldás]
koronáér
[szerkesztői feloldás]
nem
adtak
[szerkesztői feloldás]
volna
[szerkesztői feloldás]
ilyen
jó hust. Na most már kiöntheti.  
  – Nézz ide. Izéje.  
 
De
[javítás]
ha te elmégy,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom ki fogja bontani.  

facsimile
 
 29 
Globális
 
  – Sebők néni fel tudja bontani?  
 
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
– Fel bizony.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[szerkesztői feloldás]
Csak
legyen, ugy.  
 
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
– Hihi.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Hihi.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Nézz ide. Melle.  
  – Azt is
[szerkesztői feloldás]
meg
fogjuk sütni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
ez a melle. Az
[szerkesztői feloldás]
csak
a sarkantyuja.  
  – És elég lesz ez
nékik
[javítás]
mára? A fele?… Jaj de szép, ezt fasirozni
*
Vagdalni (német).
lehetne.  
  – Fasirozni!
*
Vagdalni (német).
 

facsimile
 
 30 
Globális
 
  A zsidók fasirozzák a libamellet.  
  – Mekkora hája
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  A vágó tőkén,
[szerkesztői feloldás]
mint
a mészáros tőkén hus cafatkák.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
nem
szárazon. Még egyszer utána korrigálom.  
  A három
[szerkesztői feloldás]
asszony
egymás mellett.  
  – Jaj
[szerkesztői feloldás]
istenem
a zsidók
[szerkesztői feloldás]
hogy
tisztitják a csirkét.
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
most
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
hagyta
[szerkesztői feloldás]
meg
a libát, Rózsikáéknál  

facsimile
 
 31 
Globális
 
  is, a tepertőt eszik, azt ugy utálom, csupa szőr.  
  – Az igen csupa szőr.  
  – Hattyu nyaka, – s felemeli, kitartja
[szerkesztői feloldás]
mint
egy zászlót.  
  – De ezt ne add
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
adom, de ha
[szerkesztői feloldás]
nem
eszik.  
  – Ugy tudom Zsiga szereti  
  – Már ő se szereti  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
megeszem
szivesen  

facsimile
 
 32 
Globális
 
  – Levest belőle. Még fel sincs téve ez a vén tyuk, hány óra
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fél tizenegy , mikor lesz az ebéd.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
van
egy félkiló ami a kezedbe
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – H. Mekkora még ez is. A csirkének
[szerkesztői feloldás]
nem
is látszik. az a zöldje.  
  – Mi az?  
  – Epe  
  – S
[szerkesztői feloldás]
milyen
hája.  
 
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
– Mekkora epéje
[szerkesztői feloldás]
van
nekije.  

facsimile
 
 33 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Hű de sok kő
[szerkesztői feloldás]
van
a zuzzájában, a kés ki csorbul bele.  
  Élesen serceg a kés. Janka gyönyörködve nézi.  
  – Ugy utálom a zuzáját,
[szerkesztői feloldás]
[törölt]
« pedig »
[törölt]
« enni szeretem »
.  
  – De enni szereted.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Hova tegyem ezt? Ki viszi a levet.  
  Ida széttartja a kezét
[szerkesztői feloldás]
hogy
a ruhájához ne érjen
[szerkesztői feloldás]
mindenki
igy tartja a kezét.  
 
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
– Hát mármost
[szerkesztői feloldás]
meg
több a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
3/4 kiló husná.  

facsimile
 
 34 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
beszél ez az
[szerkesztői feloldás]
asszony
az orrából?  
  – A szájából, a torkából a  
  – Mer fáj a fejem. Az éccaka is kéccer kellett vizesruhát rá.  
  – Hm.
[szerkesztői feloldás]
Agyon
dolgozza magát, még rájön a baja.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Sokat dolgozik maga  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Ne beszélj legalább.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Én
[szerkesztői feloldás]
mindig
ilyet
[szerkesztői feloldás]
mondok
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Az előtt se dolgozott kevesebbet  

facsimile
 
 35 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Szőlőt kapálni.  
  Már kezd kibirhatatlan lenni a levegő.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindig
ilyen rongy papírokkal rakni tüzet.
[szerkesztői feloldás]
Mindent
összebabrál. (papirokat szed, vizes, leveleket, berakja a papirt rá ágtörmeléket, így könnyü tüzet rakni. Rá jó hasitott gyertyánfát. (
[szerkesztői feloldás]
nem
akarták vágni nyírest
[szerkesztői feloldás]
mint
a tölgyfát,
[szerkesztői feloldás]
mert
keményebb.)  
  – tiszta már ez?  
  – tiszta  
  – Köszönöm szépen.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
*
A papír alsó széle levágva, az írás olvashatatlan.
 

facsimile
 
 36 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
óvatosan lépked ki az esőbe látni az üvegablakon át, amely homályos és
[szerkesztői feloldás]
mint
fátyolkép látni kint a zöld szőlő széles foltjait, a feketezöld fák lombját, a szürke eget s a közeli fáknak az égbe belerajzolódó összeboruló ágait amelyeket a szél mozgat.  
  – Azér értem én a beszédet is
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
olyan
nehezen, – szól bele
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
, – távajrul,  

facsimile
 
 37 
Globális
 
  a hangot hallom, a beszédet azért
[szerkesztői feloldás]
nem
értem – s a fejére mutat.  
  – Mi az?  
 
[szerkesztői feloldás]
Hirtelen
furcsa éles bugó vonitás hallik,
[szerkesztői feloldás]
mint
mikor a gyerekek brugattyuval
*
Búgó hangot adó játékszer.
játszanak,
[szerkesztői feloldás]
vagy
szél dudál.  
  – Kutya?  
  – Az talán.  
 
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
– Most aztán
[szerkesztői feloldás]
megint
rendbe jött a macska,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jóllakott.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
hogy
[törölt]
« telik »
süti ezt
[szerkesztői feloldás]
meg
. Sütnék magának belőle az utra. Elviszi?  
  – Ki orditott itten?  

facsimile
 
 38 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Ehéhén (nevet)  
  – Hogy  
  – Ugy tettem,
[szerkesztői feloldás]
mint
az automobil (sziréna)  
 
[szerkesztői feloldás]
Olan
combja
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy libának.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
béke és gondtalanság van,
[szerkesztői feloldás]
mintha
sehol
[javítás]
se folyna csata és semmi se fenyegetné az
[szerkesztői feloldás]
emberek
existenciáját.  
  – Mit gondol
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz ez kemény?  
  – Kemény, ha ugy
[szerkesztői feloldás]
meg
süti a naccsága , egy kis vizet is önt rá,
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz kemény.
[szerkesztői feloldás]
Nem
bizony.  
  – Jó. Akkor
[szerkesztői feloldás]
megsütöm
.  

facsimile
 
 39 
Globális
 
  Az asztal fehér pléhjén fehér vájdling, szürkemázu kéklábos, porcellán tányér felállítva,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a víz lefollyon róla, piros pettyes csésze, tarka csészék, üveg, zöld törött nyaku köcsög
[szerkesztői feloldás]
vannak
[szerkesztői feloldás]
meglepő
művészi rendbe.  
  Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
Sebőkné , – ez az eső is a katonáknak bajos ám.  
  – Hol
[szerkesztői feloldás]
vannak
ebbe időbe a szegény katonák!  
  – Hát bizony, hol kujtorognak ebbe az időbe! Bajos ám nekik  

facsimile
 
 40 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Sebőkné
fehér kis kanalakat törülget.  
  vizitálták
*
Besoroz.
aztat… Még eddig
[szerkesztői feloldás]
nem
keresték, ha
[szerkesztői feloldás]
csak
ezután
[szerkesztői feloldás]
nem…
Az én fiam, az öregbik már 18 esztendős korában akart katona lenni, de
[szerkesztői feloldás]
nem
vették be. Most
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
hogy
a dohánygyárba
[szerkesztői feloldás]
vannak
[szerkesztői feloldás]
nem
keresik őket…  
  A fejével két oldalra kapkod
[szerkesztői feloldás]
minden
szóhoz,
[szerkesztői feloldás]
mint
a ló ha a zabláját rángatják, s a mikor egész erővel akar hangsulyozni  

facsimile
 
 41 
Globális
 
  taktusra veri az egész testével, fejével, két kezével.  
  – Az öreg
[szerkesztői feloldás]
mondja
, hol
[szerkesztői feloldás]
van
nekünk hajma. Hát
[szerkesztői feloldás]
megmutattam
. Ilyenek, szépek. Bizony. Már ki kellett vóna szedni, de este ha elmegyek má
[szerkesztői feloldás]
nem
érek rá. Ide is
vetettünk
[javítás]
a Flisznerékhe . Hát amit
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
nem
ettek a miénk bizony.
[szerkesztői feloldás]
Hanem
itt bizony a krumpli
[szerkesztői feloldás]
nem
nyőtt
[szerkesztői feloldás]
meg
.
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
apró maradt…  
  – Hát a dióért mit  

facsimile
 
 42 
Globális
 
  kapnak?  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom. Én tudom,
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz semmi hasznom belőle, ha az öregnek adnak
[szerkesztői feloldás]
minden
pénzt. Mer azér
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt végeztem
[szerkesztői feloldás]
minden
munkát, oda is el kellett menni dógozni. Kapálni
[szerkesztői feloldás]
mindet
. Odahaza
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
csak
vasárnap dógozok.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szokott az öreg veszekedni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom.  
  – Magával.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
.  
  – Akkor jó
[szerkesztői feloldás]
ember
.  
  – Azér ugye itt is elkezdtek az este is  

facsimile
 
 43 
Globális
 
  nevetni rajta,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
mindjár
elkezd bolondizálni, tréfálni.  
  S feltartja a balkeze ujját.  
  – Osztán mikor elkezd énekelni,
dalónyi
[javítás]
nekem is bele kell szólni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
hogy
is van tovább... Azelőtt kedvesem míg fiatalabb
[szerkesztői feloldás]
voltam
, én is tudtam
[szerkesztői feloldás]
minden
nótát... Én mán én most kedvesem
[szerkesztői feloldás]
szeptember
29-én betőttöm a 61 évet. Ő
[szerkesztői feloldás]
meg
63 éves... Katonának
[szerkesztői feloldás]
nem
köllött  

facsimile
 
 44 
Globális
 
  oszt akkor alig várta
[szerkesztői feloldás]
hogy
keresztül essen a sorozáson,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
házasodni akart. Osztán
[szerkesztői feloldás]
pedig
[szerkesztői feloldás]
nem
egy falubeliek vagyunk.  
  Ezt ugy
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
mint
valami csodát, ami különös
[szerkesztői feloldás]
megfigyelést
érdemel.  
  – Nagy gazdalegény
[szerkesztői feloldás]
vót
!  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
fertályfődje vót, egész fertály.
[szerkesztői feloldás]
Csak
[szerkesztői feloldás]
hogy
hát az italt szerette. Én
[szerkesztői feloldás]
meg
800
[szerkesztői feloldás]
forintot
vittem, oszt ők sok adósságot vettek szettek, ügyvédektől  

facsimile
 
 45 
Globális
 
  …Két hét alatt 3 halottat temettünk el, édes apámat, édes anyámat
[szerkesztői feloldás]
meg
egy tesvérbátyámat, innen már
[szerkesztői feloldás]
Leányfalubul
Leányfalu
… A bátyám ügyvéd
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, a
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
még
öregb nálam.  
  – Hát a bátyját mikor látta.  
  – Régen
[szerkesztői feloldás]
nagyon
.
[szerkesztői feloldás]
Nemtom
most már
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
van
[szerkesztői feloldás]
még
. Egy bátyám
[szerkesztői feloldás]
meg
árvaatya
*
Árvaházban nevelő vagy gyám.
vót, mikor egyöttünk hazulrul. A János , a
[szerkesztői feloldás]
meg
Mihál édes apám nevét hordta. Nekünk is
[szerkesztői feloldás]
volt
ám, azér tudom a szőlőmunkát,
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 

facsimile
 
 46 
Globális
 
  fiatalabb koromba, százával
[szerkesztői feloldás]
meg
200ával adtuk akóval, akkor
[szerkesztői feloldás]
még
akóra beszéltek. Szőlő közt
[szerkesztői feloldás]
meg
vót bab, bertalani vásáron
*
A bertalani vásár Szent Bertalan ünnepnapjára (aug. 24-ére) esett. A vásárt búcsúval egybekötve tartották országszerte.
vékával adtuk, akkor sok vót. Azér jöttünk el onnan mikor az én pénzem is odaveszett,
[szerkesztői feloldás]
mert
a 800
[szerkesztői feloldás]
forinttal
[szerkesztői feloldás]
váltottam
[szerkesztői feloldás]
meg
a házat; az ügyvédek
[szerkesztői feloldás]
csak
a maguk hasznát szaporították.  

facsimile
 
 47 
Globális
 
  Barna ujjasa
[szerkesztői feloldás]
olyan
színehagyott, a kendője valamivel frissebb barna, a szoknyája fehérpettyes kék. Kék surc
*
Keskeny kötény.
[szerkesztői feloldás]
van
sovány derekán és ezen felül az örökös vászon kötény,
[szerkesztői feloldás]
amelynek
a kantárja
[szerkesztői feloldás]
mindig
a nyakába van. Az arcában
[szerkesztői feloldás]
van
valami intelligencia,
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
egy öreg papné. Nagy széttaposott papucsa gombos félcipő,  

facsimile
 
 48 
Globális
 
  isten tudja kitől kapta. Mi van
[szerkesztői feloldás]
még
rajta? Ing  
  – Hu – de szép leve
[szerkesztői feloldás]
van
annak a levesnek.  
  – Hát táncolni szeretett-e?  
  – Hm.  
  – Valamikor.  
  – Istenem.  
  – Hárman
[szerkesztői feloldás]
voltak
testvérek?  
  – Kilencen
[szerkesztői feloldás]
voltunk
mi kedvesem. Azér jutott nekem 800
[szerkesztői feloldás]
forint
,
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
nagy
birtok
[szerkesztői feloldás]
volt
a. Masina
[szerkesztői feloldás]
volt
nekünk, avval masináztuk az eleséget  

facsimile
 
 49 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Most ide gyövök gyurni. Tiszta itten?  
  A kosár fa s tetején az alvó kis cica.  
 
 
 
  1/2 11  
  Gyuri , az apa, a pirosfoltos duzzadt arcával, amelyből
[szerkesztői feloldás]
olyan
tisztelettel és hódolattal tud ki mosolyogni s örök nevetés csillog a képén.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
hirtelen kövér fiu, örökgyerek, aki ártatlanul bámul ki a világba, s ugy összehuzza magát,
[szerkesztői feloldás]
mintha
restellné,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ilyen nagy fiu. A haját is egész apróra nyíratja géppel s hátul a feje bubján  

facsimile
 
 50 
Globális
 
  kerek ráncok árkai feketélnek, az elhájasodott bőr gyűrődései. Ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
szereti, s
[szerkesztői feloldás]
nem
engedi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
említsék neki, iszonyu dühös tud lenni, ha a felesége csufolja vele. Ő a tükörből
[szerkesztői feloldás]
nem
látja és ugytesz,
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
nem
volna. A bajuszát is lekoppasztotta egy kicsit egy időben tüntetett vele,
[szerkesztői feloldás]
mint
[szerkesztői feloldás]
házasember
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lógó borzas legyen, de most angolosan lenyirattta, stuccoltatta egy kicsit s igen szereti magát, mikor  

facsimile
 
 51 
Globális
 
  frissen
[szerkesztői feloldás]
van
borotválva, ugy
[szerkesztői feloldás]
megsimogatja
,
[szerkesztői feloldás]
meggyönyörködi
, diákkori képe jut eszébe, mert abban időben figyelte
[szerkesztői feloldás]
meg
magát először, akkor tetszett ő maga magának legelőbb a lány kedveért, akibe szerelmes volt s aki helyett gyönyörködött magában.  
  Most a gyerekeit a legnagyobb szigorral neveli. Semmi sem szabad nekik.
[szerkesztői feloldás]
Mindent
észrevesz,
[szerkesztői feloldás]
meglát
és rosszra magyaráz.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szabad hazudni, lopni, egymást bántani, bosszantani.
[betoldás innen]
[betoldásjel]: .
mint a kánya csap rá, ha a gyerekeit hibán kapja.
[betoldás]
 
 
– te ugy örülök ha a nagyanyjukat bosszantják néha majd
[szerkesztői feloldás]
meghasad
az öregasszony a méregtől,
[szerkesztői feloldás]
hogy
gusztus látni.
[betoldás]
 

facsimile
 
 52 
Globális
 
  – Meg az én uramnak az aptya 18 esztendeig beteg
[szerkesztői feloldás]
volt
. Nekem sokon keresztül kellett menni avval az öreggel is.  
  – Hát az anyja?  
  – (jelzi) Ivott. Akkor oszt nem bánta akármi is van a világgal.  
  – Kimosta?  
  – Ki bizony,
[szerkesztői feloldás]
mert
akkor ha tiszta, könnyebben lehet használni valamire.  

facsimile
 
 53 
Globális
 
 
[betoldásjel]: .
 
 
[szerkesztői feloldás]
olyan
nagyhangu
[szerkesztői feloldás]
asszony
, beszél parasztos. Az
[szerkesztői feloldás]
nem
maradna Lenkével
[szerkesztői feloldás]
nem
szereti a lánya gazdálkodását… A hisz alig várta
[szerkesztői feloldás]
hogy
elmenjen egész gyengén hagyta a lányát. Csudálkoztam rajta. A második gyerekhez nem jött el, azért ment  

facsimile
 
 54 
Globális
 
  Lenke kórházba. Az én mamám
[szerkesztői feloldás]
nem
jön, neki családja van. Az egy józan asszony.  
 
 
 
  – Gyuri a Lenke védője. Mezítláb és pongyolában VAN náluk és Pistát szekirozza de ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
az majd szétpattan a dühtől, néha elrohan és  
  – az nagyon jó
[szerkesztői feloldás]
volt
mikor azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
Pista
[szerkesztői feloldás]
hogy
a halálba neveli a gyerekeit.  
  – a gyereket
[szerkesztői feloldás]
csak
azért ingerli
[szerkesztői feloldás]
hogy
a
[szerkesztői feloldás]
feleségét
bosszantsa  
  – azt igazán érdemes ha  

facsimile
 
 55 
Globális
 
  – az elseji fizetéséből papírból zsebes galambot csinált a gyereknek és egy száz koronásból egy nagy kotlóst középre Lenke majd elájult  
  – kell neked pénz.  
  – de igazán elszakítja
[szerkesztői feloldás]
vagy
elveszti  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
 
  – az igaz, vigyáz rá! Félti a pénzt. Szeretik a pénzt ezek a Móricz fiuk.
*
A Móricz Zsigmond és fiútestvérei: Móricz István , Móricz Dezső , Móricz Károly , Móricz Sándor és Móricz Miklós .
 
  – Zsebes galambot, és krajcárt lehet bele tenni a zsebbe.  

facsimile
 
 56 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyinek
[szerkesztői feloldás]
nem
jutott a multkor zsebes galamb és piros ceruzával csinált rá
zsebet
[javítás]
 
 
 
 
  – Eljegyezte Lenkét és hozzánk jött: egy mosogató cselédnek nincs
[szerkesztői feloldás]
olyan
utálatos keze,
[szerkesztői feloldás]
mint
az
[törölt]
« ő feleségé »
[szerkesztői feloldás]
menyasszonyának
, utál ránézni.  
 
 
 
  Hazajön.  
  – földhöz vágtam egy vizes kancsót  
  – dicsekszik ő avval
[szerkesztői feloldás]
mert
[törölt]
« azt hiszi »
ott részvevő kebelre talál.  

facsimile
 
 57 
Globális
 
  – jaj de szeretném egyszer dühösen látni, ugy nevetnék rajta.  
 
 
 
  – mikor a
[szerkesztői feloldás]
felesége
más állapotba került, ugy röhögött rajta.  
 
 
 
  – A tanítók
[szerkesztői feloldás]
mindig
vitatkoznak.  
  – Az okos
[szerkesztői feloldás]
emberek
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  – Látod én se vitatkozom.  
  – Na.  
  – Az már igaz
[szerkesztői feloldás]
hogy
a tanítók
[szerkesztői feloldás]
mindig
vitatkoznak.
Félművelt
[javítás]
[szerkesztői feloldás]
emberek
.  
  – Utálja az egész Ady bandát.
*
Ady Endre neve a modern magyar irodalom megújulásának és élet érzéseinek a szimbólumaként említett.
Lenke áhitattal  

facsimile
 
 58 
Globális
 
  hallgatja mikor Gyuri beszél.  
  – Bámulatos,
[szerkesztői feloldás]
pedig
ennek senki se imponál.  
 
[szerkesztői feloldás]
Pedig
el akart jönni a Zarathusztráért
*
A mű magyar nyelvű első kiadása: Friedrich NIETZSCHE, Im-ígyen szóla Zarathustra, Ford.: Wildner Ödön, Társadalomtudományi Könyvtár (Budapest: Grill Kiadó, 1908)
,
[szerkesztői feloldás]
mert
ő igen tiszteli Nitsét .  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
szeretheti ő
[szerkesztői feloldás]
Nitsét
, az magos,
[szerkesztői feloldás]
mint
prepának
*
Tanítójelölt (latin).
a logaritmus.  
  – Mikszátban
[szerkesztői feloldás]
megegyeznek
.  
  – Pista
[szerkesztői feloldás]
mindent
szeret, amit a
[szerkesztői feloldás]
felesége
szeret. De Lenke
[szerkesztői feloldás]
csak
Mikszátot ,
[szerkesztői feloldás]
meg
Jókait , és Herceg Ferencet .  
  – Soókyval tegezik egymást.
[szerkesztői feloldás]
Csak
Lenke , azt
[szerkesztői feloldás]
nem
hallotta.  

facsimile  
 
 
 59 
Globális
 
  Őszibarackok
[szerkesztői feloldás]
vannak
egy kosárban a tornác asztalán a kis
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
gyerek
[javítás]
eszik egyet.  
  – Hát te mit zabálsz?
[szerkesztői feloldás]
Nem
[szerkesztői feloldás]
mondtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad, ez
[szerkesztői feloldás]
nem
ennivaló, ezt ki kell dobni. Tedd le.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
ezt az egyet.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
, tedd le. Egy-kettő. Itt tartanak ilyet a gyerekek előtt. Szemétbe való ez.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
lehet ezt
[szerkesztői feloldás]
megenni
egy gyereknek. S felvesz egyet, beleharap.  
  – Zöld és kemény éretlen olyan beteg leszel tőle.  
  És
[szerkesztői feloldás]
megeszi
.  
  A kosár a kezében
[szerkesztői feloldás]
van
 

facsimile
 
 60 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tud mit csinálni vele, tétováz, s a gyerek szemrehányó tekintete alatt elindul vele és beönti a szemétgödörbe. Látja
[szerkesztői feloldás]
hogy
gurulnak le a zöld szemek a szalmán, s szemeten. Egy lendülettel megy tovább és a fához megy a szőlő közt a sárban. A sárga szemeket leszedi a papír fedélbe, de
[szerkesztői feloldás]
még
emlékszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
a gyerek
[szerkesztői feloldás]
hogy
nézett rá s a földre hullottakat
[szerkesztői feloldás]
nem
szedi fel. Egy igen kívánatos sárgát lát.  

facsimile
 
 61 
Globális
 
  Beleharap, jó szaftos. Míg a sáron át bemegy a házba,
[szerkesztői feloldás]
megeszi
. Leteszi a tasakot a barackokkal s kissé
[szerkesztői feloldás]
meglepetve
látja
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt ebben a világításban ezek sem látszanak jobbaknak
[szerkesztői feloldás]
mint
a
[törölt]
« tegna »
kidobottak. Hát
[szerkesztői feloldás]
hogy
a gyerekek ne rontsák vele a gyomrukat a legzöldebbet kiveszi és
[szerkesztői feloldás]
megeszi
.  

facsimile  
 
 
 62 
Globális
 
  – Beszélgetnek Lovcsányi néniről , aki őrizte a disznait és éjjel kiment s elkiáltotta magát  
  – Na
Páluszovik bánoch vietor Anká Mara
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
= a páli hegyekre fujdogál a szél.  
  És Mara aludt.  
  Marci
[szerkesztői feloldás]
meg
majd kipukkad a röhögéstül.  

facsimile  
 
 
 63 
Globális
 
  Folyton szólogat.  
  – Ne potyogtasd le a diót. Ügyesnek kell lenni… Leesik az a mozsárütő a lábadra. Ne tedd
[szerkesztői feloldás]
olyan
rosszul oda, legurul és összetör valamit… Ne nyomd a fehér kötényedhez hiszen az sose jön ki az a folt belőle… Ne egyetek már annyi diót
[szerkesztői feloldás]
nem
fogtok ebédelni… Mit csinálsz avval a kis székkel… eredj attól a szemét ládától. Mit babrálsz abba a  

facsimile
 
 64 
Globális
 
  cipő
[törölt]
« késes »
tisztító lábasba, piszkos lesz a kezed… Ne hullasd szét a földön azt a kel levelet, széttapossuk…
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
 
  – Gyöngyici , ne a kötényedre…  
  – Neem.  
  – Ne bántsd az öreg asszonyt. feláll, ennek dolgozni kell.
*
A Tükör-részlet Móricz Virág átfogalmazásában Anyám regénye c. életrajzában így hangzik Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : "– Ne potyogtasd el a diót. Ügyesnek kell lenni... Leesik az a mozsártörő a lábadra, ne tedd oda olyan rosszul, legurul és eltör valamit. Ne nyomd a fehér kötényedhez azt a barackot, sose jön ki a foltja. Ne egyetek annyi cseresznyét, nem fogtok ebédelni... eridj attól a szemétládától. Mit babrálsz a sárkefével, piszkos lesz a kezed. Ne köpködd szét a magot, széttapossuk. Ne bántsd az öregasszonyt, annak dolgozni kell, nincs ideje veled játszani…"
 
  – Nahát azt neked kell
[szerkesztői feloldás]
megmosni
, milyen lett a kezed. A ruhád, cipőd befrecskelted, most
[szerkesztői feloldás]
meg
mázold össze magad. Eredj Ida mosd
[szerkesztői feloldás]
meg
Ida te mosd
[szerkesztői feloldás]
meg
.  

facsimile  
 
 
 65 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[betoldásjel]: .
 
  – Azt külön kell befőzni, tudja azt maga?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
… De másnál
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
ilyen
színű a leves. Nálad nincs is soha hushab – kérdi hizelegve.  
  – Leszűröm.  
  – De ezt azt hiszem nem szűri le. Ott
[szerkesztői feloldás]
olyan
jó kövér levest ettünk.  
  – De ő jó levest főz.  
  – Jót  
 
[betoldás innen]
[betoldásjel]: .
[szerkesztői feloldás]
Nem
csuda ha ugy szerették és
[szerkesztői feloldás]
olyan
fontos
[szerkesztői feloldás]
volt
maguknál a leves,
[szerkesztői feloldás]
mert
azt jót tud. Egyebet aztán
[szerkesztői feloldás]
nem
szegény feje.
[betoldás]
 

facsimile  
 
 
 66 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Látod anyuka , milyen nagy dolgot csinálok. És  
  – Látom  
  – És
[szerkesztői feloldás]
nem
lopom a napot.  
  Mandulát hámoz.  
  Virág szalad.  
  – Apu – gombi…  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindjárt
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
[szerkesztői feloldás]
olyan
lassan gombolja be, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja gyorsan. Azelőtt mikor kicsi
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
sehogy
se tudta, most már tudja egy kicsit.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Már
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok kicsi, nagyobb vagyok,
[szerkesztői feloldás]
mintha
pólyás volnék.  

facsimile
 
 67 
Globális
 
  Felgyűrt bluzából a könyöke s a felső karból is egy darab kilátszik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
[szerkesztői feloldás]
megfrissült
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
minden
pillanatban dolga van, annyira aktív, cselekvő fáradhatatlan. Az
asszonynak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is
[szerkesztői feloldás]
meg
kell lenni a folytonos munkájának, a nélkül üres az élete. A hósapkákat
*
A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz , Budapesti Hírlap, 1914. aug. 23., 10.
[szerkesztői feloldás]
csak
azok az
[szerkesztői feloldás]
asszonyok
csinálhatják, akiknek az élete nincs kitöltve munkával.  
  Persze soká folyik míg betörik a házidologba, s ha eszébe jut sajnálja és fáj a szíve,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
él
[szerkesztői feloldás]
olyan
gondtalan pompában, de így egészséges és  

facsimile
 
 68 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
jut eszébe semmi rossz.  
  A tálalás. Forró a
[törölt]
« krumplis »
rizses lábos,
[szerkesztői feloldás]
megégeti
a kezét, ekkor
[szerkesztői feloldás]
nem
gondolhat a szerelemre. Arra gondol,
[szerkesztői feloldás]
hogy
szépen legyen elrakva, lazán,
[szerkesztői feloldás]
nem
lenyomva és
[szerkesztői feloldás]
mégis
csinosan.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Komitácsi.
*
Szerb katona.
 
  – Hallod komitácsi.  
  Ezt
[szerkesztői feloldás]
meghallotta
. És ime ez a boldog élet alapja. A főzés, a gyerek. Ez jó. Az ura aki pénzt hoz.  
  A régi szürke Holzer féle kosztüm szoknyája a kék szürke kis bluz,  

facsimile
 
 69 
Globális
 
  fehér babos kis surc.  
  – kié
[szerkesztői feloldás]
volt
ez a kötény  
  – mamáé… eredetileg én csináltam egyszer Zsani néninek .  
  Odaáll
[törölt]
« és »
a férj s belekóstol a kitálalt pecsenyés tálba… ez jó. Ez a boldog élet. A gyerekeknek kuss, azok el ne rontsák a gyomrukat.
*
A jegyzet szövegvaránsa Móricz Virág Anyám regénye c. életrajzában szerepel Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : "Könnyű ruháit maga varrta, legalább tervezte. A gálára valót, színházi, vacsorázóruhákat nem, azokat „belvárosi szabó” készítette, de Lányfalun sima, csinos vászonruhákban járt, kötényt viselt a munkához. Olyan köténye is volt, amit még Jolsván varrt, nagymamának, Zsani néninek. Az ura odaállt mellé a kerti rőzsével fűtött tűzhely mellé és belekóstolt a pecsenyéstálba… Ez a jó, ez a boldog élet. A gyerekeknek kuss, azok el ne rontsák a gyomrukat vagy az étvágyukat."
 
  – Jaj, de száraz.
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
is kiszárította.  
  – Hisz az tepertő.  
  S befal egy sárgarépát.  

facsimile  
 
 
 70 
Globális
 
  ebéd  
  Üvegeshintó
*
Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342.
 
 
[törölt]
«
[törölt]
– Semmi íze ennek a husnak egyáltalán semmi íze. Én ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem.
– Én se igen szeretem a hust. A disznó hust. A csirkét ha gyenge fiatal és finom
– Ugy örülök,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tul vagyok rajta.
[szerkesztői feloldás]
csak
azért ettem, mert
[szerkesztői feloldás]
nagyon
sok van
– Tésztát
[szerkesztői feloldás]
nem
eszik?
[szerkesztői feloldás]
nem
.
– De akkor
[szerkesztői feloldás]
ne
is egyen.
[szerkesztői feloldás]
Meg
se kóstolom.
– Ne is.
[szerkesztői feloldás]
Ida
– De kenyered
[szerkesztői feloldás]
van
.
*
A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. : "Sári nagyon mulatott ezen a vitán mindig s mivel a sógorának még egy furcsasága volt, az hogy a tésztához kenyeret evett, amely szintén egy igen kellemes nézeteltérési eset volt minden ebédnél huszonhárom év óta, mert ezt még legénykorában kezdték ki rajta, erre célozva sózta kis tréfával Berci bácsinak. – De kenyere még van Berci bácsinak. – No hát ehhez eszem egy kis tésztát. Ehhez kell. – Dehogy is. – A tisztához kenyér kell – mondta Berci gyöngéd hangon, úgy gyerekesen tréfálva. – Még ilyet sose hallottam. – No pedig hallhattál volna öt esztendő óta, mióta a feleségem vagy. Mély és zengő kis nevetés volt a szóra."
»
[törölt]
 

facsimile
 
 71 
Globális
 
 
[törölt]
«
[törölt]
– Az igen, ahoz kell egy kis tészta.
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
.
– A tésztához kenyér kell.
*
A szövegrész Móricz Virág Anyám regénye c. életrajzában is szerepel Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : "És örökké tréfa, kivált a férfiak folyton mókáztak: Marci bácsi, anyánk két öccse, de kivált a gazda , kinek ugratásától senkinek nem volt maradása. – Semmi íze ennek a húsnak. Örülök, hogy túl vagyok rajta, csak azért ettem, mert olyan sok van. – Tésztát kér? – Nem. – De akkor ne is egyen. – Meg se kóstolom. – Tésztához kenyér kell. – És kenyérhez tészta? – Egy kicsi... Ez jó volt, ez a tészta. Ez az utolsó villa. – Holnap sárgarépát főzök. – Azt nem eszem meg. – Nem. Mire bejövök, egy szemet se hagy a tányéron. Magázták egymást. Kivéve haragban és szerelemben. De ki gondol a szerelemre, ha ágyban, asztalnál minden rendben van!"

Csend.
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Azért élünk,
[szerkesztői feloldás]
hogy
együnk.
[szerkesztői feloldás]
Virág
[szerkesztői feloldás]
Nem
azért
[szerkesztői feloldás]
hanem
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt kiabáljuk,
[szerkesztői feloldás]
hogy
éljen a haza, éljen a szabadság.
»
[törölt]
*
A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. : "Azért élünk, hogy együnk – mondta Sári, ezzel szintén a sógorát tréfálva, mert köztük állandó volt az egymás kis elpattanó viccelése. De most Margitka beleszólt s átvette az élcet. – Nem azért élünk – kiáltotta a négy esztendős tréfáló –, hanem azért, hogy azt kiabáljuk, hogy éljen a haza, éljen a szabadság!"
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
kemény a ropogósa. Kérek apró ropogósat.  
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
még
[szerkesztői feloldás]
van
ropogósa,
[szerkesztői feloldás]
megeszi
?  
  – Meg.  
  – Tessék. Én köpködtem ki már. A szájamba vót.  

facsimile
 
 72 
Globális
 
  Üvegeshintó
*
Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342.
 
 
[törölt]
«
[törölt]
bácsi Berti bácsi azt
[szerkesztői feloldás]
mondja

– Kötelességünk
[szerkesztői feloldás]
megtettük
,
Amit adtál
[szerkesztői feloldás]
mind
[szerkesztői feloldás]
megettük

[szerkesztői feloldás]
bácsi
Laci
[szerkesztői feloldás]
meg
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
ha jó ebéd
[szerkesztői feloldás]
van
: Na hálistennek, adjunk hálát az
[szerkesztői feloldás]
istennek
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egyszer
[szerkesztői feloldás]
megint
jóllaktunk.
Ha
[szerkesztői feloldás]
meg
rossz ebéd
[szerkesztői feloldás]
volt
akkor azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
: Eh – félretaszítja a tányért – ezen is tul vagyunk, gyerünk vonni az igát.
»
[törölt]
*
A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. : "– Hát hogy kell megköszönni az ebédet? – mondta az apa Margitkának, a kicsinek. – Sehogy. – De meg kell köszönni. – Nem kell. Az apa nem vette fel a kislány rakoncátlanságát, tréfált vele. – Tudod, hogy Samu bácsi hogy köszöni meg? Azt mondja hogy: »Kötelességünk megtettük. – Amit adtál, mind megettük!« András bácsi meg, ha jó ebéd volt, azt mondja: »No hálistennek. Adjunk hálát az istennek, hogy egyszer megint jóllaktunk.« Ha meg rossz ebéd volt, akkor azt mondja: »Eh... és eltaszítja a tányért – ezen is túl vagyunk. Gyerünk húzni az igát!« "
 

facsimile
 
 73 
Globális
 
  – Ez jó, ez a tészta.  
  – Ez jó
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
  – És tegnap a karalábé.  
  – Az jó
[szerkesztői feloldás]
volt
!  
  – Legközelebb sárgarépát főzök.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
nem
eszem
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  – Nem… Azelőtt komolyan vettem és
[szerkesztői feloldás]
csak
annyit csináltam ami azoknak kell. Mire bejöttem egy szemet
[szerkesztői feloldás]
nem
hagyott a tányéron.  
  – Hű de vajas.  
  – Komisz
[szerkesztői feloldás]
volt
ugye?  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
az az utolsó villa.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
.  

facsimile
 
 74 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Kösd ki (szervétát)  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
[szerkesztői feloldás]
Mindenkihez
[szerkesztői feloldás]
van
egy jó szava. A nadrágot
[szerkesztői feloldás]
nem
kell felgombolni.  
 
 
  Langerné jön dió vásárra.  
  – Jónapot. Vár egy kicsit?  
  – Igen.  
  – Kell egy kis tészta.  
  – Köszönöm én már ebédeltem.  
  – De egy kicsi maradt  

facsimile
 
 75 
Globális
 
  és
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jó.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Nahát én
[szerkesztői feloldás]
nem
mertem volna
[szerkesztői feloldás]
meg
kinálni.  
 
 
 
  – Ez az
[szerkesztői feloldás]
mindenki mindig
ugy beszél, én azt hiszem valami
[szerkesztői feloldás]
nagy
veszekedés van odakinn.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
csak
most
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
vége van a mosásnak hát eljöttem. Minálunk olyan nagy víz
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
muszály
[szerkesztői feloldás]
volt
egy sáncot csinálni.  
  – Hát kit vitt be az ura  
  – Az Appelékat a szalámi gyárosékat. Hát ő is bement fáér. Az urak is  

facsimile
 
 76 
Globális
 
  ugy is vitték be ami szükséges. Annyi ruhát
[szerkesztői feloldás]
mindent
itt hagynak.  
  – Ugye taval kirabolták szegényt.  
  – Kit  
  – Hofázernét  
  – 3 helre betörtek. Pelátiék ,
[szerkesztői feloldás]
Hofázerék
, nem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  – Jött egy pár csirkefogó egy csütörtöki napon, egyik
[szerkesztői feloldás]
bement
[szerkesztői feloldás]
Hofázer
. egy Peláti egy
[szerkesztői feloldás]
Szentendre
Szentendre
felé. És kérem
[szerkesztői feloldás]
pedig
ide a
[szerkesztői feloldás]
Peláti
házhoz naprul-napra egy paraszt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
de
[szerkesztői feloldás]
nem
nézte a házat. Egyszer hoznak
egy fickót és fürdőruhát
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. A  

facsimile
 
 77 
Globális
 
  Teleki téren eladta potom, a rendőr
[szerkesztői feloldás]
megfogta
, igazolja magát. Kérem
[szerkesztői feloldás]
mindent
elvittek, botokat és
[szerkesztői feloldás]
iratokat
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, becsukták, tolvaj kulccsal és a szomszédba
[szerkesztői feloldás]
volt
a
[szerkesztői feloldás]
kávésnál
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
s
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
vette
észre,
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
vette
észre,
[szerkesztői feloldás]
nagy
tél volt, sütött a hold  
  – Soha
[szerkesztői feloldás]
még
itt, mi itt
[szerkesztői feloldás]
vagyunk
32 éve
[szerkesztői feloldás]
ilyen
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
történt
. Tudja naccság kérem azok kik
[szerkesztői feloldás]
voltak
,
[szerkesztői feloldás]
szentendrén
Szentendre
lakatoslegények
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és azt
[szerkesztői feloldás]
megfogták
[szerkesztői feloldás]
mondom
, azok bejártak az urakhoz és
[szerkesztői feloldás]
minden
kulcsot tudtak.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
került ide  
  – Én kérem én itt
[szerkesztői feloldás]
voltam
 

facsimile
 
 78 
Globális
 
  szakácsné, ott
[szerkesztői feloldás]
voltam
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
uraknál, vasuti méltóságos ugy összekerültem az urak… Hál
[szerkesztői feloldás]
istennek
jó kereső, – én szeretem a pénzt összerakni,
[szerkesztői feloldás]
mindig
egy kis pénz legyen, sose szabad a pénznek elfogyni
[szerkesztői feloldás]
vagy
az
[szerkesztői feloldás]
ember
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja milyen betegség jön, – néha mérges, de
[szerkesztői feloldás]
csak
a szegénység miatt, hisz a nélkül nincs a legnagyobb uraknál is. Hát oszt így kérem má most
[szerkesztői feloldás]
megvárjuk
az isten szerelmére,
[szerkesztői feloldás]
csak
 

facsimile
 
 79 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
megforduljon
az a háboru.  
  – Rossz tél lesz.  
  – Iszonyu, de talán
[szerkesztői feloldás]
csak
már
[szerkesztői feloldás]
megfordul
. Tegnap itt
[szerkesztői feloldás]
volt
a Hercegné fia de milyen piszkos, egész fekete
[szerkesztői feloldás]
volt
a piszoktól, szerecsen. Ők
[szerkesztői feloldás]
még
[szerkesztői feloldás]
csak
a betegeket szedik össze a harctéren.  
  – Elhiszem.  
  – kivettem öt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a Fodoréktul .
[szerkesztői feloldás]
Pedig
hát jó pihent főd, hát
[szerkesztői feloldás]
hogy
van.  
  – Milyen szép cipőjük
[szerkesztői feloldás]
van
a kis lányoknak, mesés.  
  – Itt szeretnek lenni, ahol anyuka
[szerkesztői feloldás]
van
.  

facsimile
 
 80 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudok semmit és
[szerkesztői feloldás]
nem
is szeretem olvasni az ujságot, ugy sajnálom őket. Nekünk jár az Est-
[szerkesztői feloldás]
lapok
de én
[szerkesztői feloldás]
nem
olvasom,
[szerkesztői feloldás]
csak
átfutom. Az uram
[szerkesztői feloldás]
meg
roppant politikus, ő
[szerkesztői feloldás]
mindent
tud, tengerész
[szerkesztői feloldás]
volt
16 évig, már mi alszunk ő
[szerkesztői feloldás]
még
politizál, olvas.  
  – Hát naccság kérem az ugy
[szerkesztői feloldás]
van
, egyik testvéremnek hat gyereke van ott,
[szerkesztői feloldás]
nem
is ír. Hálisten az én uram má
[szerkesztői feloldás]
nem
megy.  
  – Az én uram se eddig.
*
Móricz Zsigmond három sorozáson jelent meg: when="1914-12-05T00:00:00">1914. dec. 5-én , when="1915-10-04T00:00:00">1915. okt. 4-én és a IV. pótszemlén 1917. márc. 1-jén . Szívproblémái és rossz szeme miatt alkalmatlannak nyilvánították.
 
  – De
[szerkesztői feloldás]
mindkét
testvérem elment.  
  – Az elment? az a  

facsimile
 
 81 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  ugy látszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
beteg. Hát ez kérem
[szerkesztői feloldás]
mindenkinek
csapás. A mult héten volt az uram egy házat eladni, talán sikerül. Egy nagy ház
[szerkesztői feloldás]
van
15 000ér adva, az illető 10 000-et ígér, gyönyörű telek, gyönyörű.  
  – Majd odaadja kérem. Mert kérem látja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
akarja az
[szerkesztői feloldás]
ember
és
[szerkesztői feloldás]
még
feljebb veri.  
  – Az öreg ur
[szerkesztői feloldás]
nem
adott vele semmit.  
  – Semmit.  
  Kezére beszél az
[szerkesztői feloldás]
embernek.
 
  – S a mostani napszámosok egyik hitványabb
[szerkesztői feloldás]
mint
a  

facsimile
 
 82 
Globális
 
  másik lumpok. És az
[szerkesztői feloldás]
embert
csalják jobbrul-balrul,
[szerkesztői feloldás]
csak
annyit vesz az
[szerkesztői feloldás]
ember
, amit
[szerkesztői feloldás]
megbír
.  
  – Ostoba
[szerkesztői feloldás]
asszony
, az ura
[szerkesztői feloldás]
megleli
, elgyugja ide-oda. És egy este 2-300
[szerkesztői feloldás]
forintot
elkőt,
[szerkesztői feloldás]
meg
bemegy
Pestre
Budapest
. Mutkor is 300
[szerkesztői feloldás]
forintot
mutogatott, Róth
[szerkesztői feloldás]
nagy
nehezen elcsalta tőle
[szerkesztői feloldás]
mégis
50
[szerkesztői feloldás]
forintot
, egykettőre elkőti. Az asszony könnyelmű, ne hagyjon előtte pénzt.  
 
[szerkesztői feloldás]
Minden
pénteken bemegy tejfelt, turót, babot,
[szerkesztői feloldás]
mindent
, rémsokat  

facsimile
 
 83 
Globális
 
  küzd iszonyu, azután
[szerkesztői feloldás]
meg
kelmét hoz, kendőt, vásznat, azzal kereskedik
[szerkesztői feloldás]
csak
azért könnyelmű,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ura előtt hagyja a pénzt, ő ád üzletre is
[szerkesztői feloldás]
annak
az
[szerkesztői feloldás]
embernek
, üzletre is roppant egy könnyelmű
[szerkesztői feloldás]
ember
ez a Fancsek ,
[szerkesztői feloldás]
roppant
könnyelmű. de ő a hibás szegény, ne tartsa előtte a pénzt. És
[szerkesztői feloldás]
pedig
az a Fancsek jó munkás tessék elhinni
[szerkesztői feloldás]
hogy
jó munkás,
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
hogy
nincs neki rechtje,
*
Tekintély (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
elzüllött. Na az a nagy fia , az is egy jó  

facsimile
 
 84 
Globális
 
  madár, az is egy csirkefogó lesz, az asztalos az is olyan elzüllős.
[szerkesztői feloldás]
Csak
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
olyan
fiatalon elzüllött kérem, itt a szüleitől nem tud jót, hát akkor magátul mi legyen. Az asszony az olyan élelmes asszony kérem, kifogástalanul élelmes kérem. Isten ments, ha nekem olyan uram
[szerkesztői feloldás]
volna
én régen ott hagytam
[szerkesztői feloldás]
volna
, és ez a sok gyerek, egyik kicsi, másik pici. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
, én
[szerkesztői feloldás]
nem
veszek
[szerkesztői feloldás]
naccsága
kérem esik eső fuj a szél. Én nekem nincs annyi gyerekem  

facsimile
 
 85 
Globális
 
  hát
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok egy rászoruló  
  – Az a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
bácsi unokáji szombaton eljönnek hozzám,
[szerkesztői feloldás]
megmosdatom
, fürösztöm őket s vasárnap mennek haza tisztán.  
 
Hushagyó
[javítás]
kedden
éjszaka
[betoldás]
zajlott
[szerkesztői feloldás]
még, mintha
ágyuval lőttek volna. Hát jöttünk, lámpával, nálunk
[szerkesztői feloldás]
volt
az a lámpa, karbid,
*
Karbid- vagy acetilénlámpa: a kalcium karbid és a víz elegye acetilén gázt fejleszt, ami egy égőfejen kivezetve és meggyújtva erős fénnyel világít. 1908-ban használták a bányavilágításra Magyarországon.
a szőlő is tele
[szerkesztői feloldás]
volt
jéggel. Nekem a bódénál
[szerkesztői feloldás]
volt
a jég, de mesés, egy tábla,
[szerkesztői feloldás]
minden
valami mesés.  

facsimile
 
 86 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
szép
[szerkesztői feloldás]
volt
télen mikor
[szerkesztői feloldás]
megindult
lehetett menni,
[szerkesztői feloldás]
megvárták
a révészek, és elmentek a csónakkal.
Jönnek a
[javítás]
tejesek
[szerkesztői feloldás]
naccsága
kérem
[javítás]
, olykor
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
minden
másnap. Reggel korán jönnek. Mesés
[szerkesztői feloldás]
volt
a
[szerkesztői feloldás]
Dunát
nézni, mesés.  
  – Nekem
[szerkesztői feloldás]
van
a hegyen őszibarack, de apró
[szerkesztői feloldás]
olyan
apró
[szerkesztői feloldás]
mint
a dió,
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
rá eső. Már nekem semmi,
[szerkesztői feloldás]
csak
a kukoricám és felszántani s kész
[szerkesztői feloldás]
van
. Egy kis ganajt, amit a malacok csinálnak.  

facsimile
 
 87 
Globális
 
  – Ha jó munkás, ha
vóna
[javítás]
most jó munkás. De míg elpiszmogtak a pipával. Míg nekem tavaly azt az 5 mázsát leszedték, azt hittem
[szerkesztői feloldás]
megbolondulok
. Azér fizettem 80
[szerkesztői feloldás]
koronát
egy napra.  
  – Egye
[szerkesztői feloldás]
meg
a fene, osztán kész.  
 
[szerkesztői feloldás]
Minden
kőtséggel jár,
[szerkesztői feloldás]
minden
a világon.  
  – de ő nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
szól, hát én öt
[szerkesztői feloldás]
forint
foglalót is ott hagytam
[szerkesztői feloldás]
volna
.  
  – kivették azt a vízlukat
*
Sekély vizű kút.
és osztán bemásztak.  

facsimile
 
 88 
Globális
 
  – Itt nincsenek olyan rossz népek
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
mondhatnám
. De ott az a sok gyerek,
[szerkesztői feloldás]
mint
a cigányoknál.  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mint
egy cigányasszony, a kettéválasztott fekete kékes hajával a fehér választéka világít a feltolt kendőjéből. Széles szája, fekete szeme, szemöldöke, erős durva vonásai, kiálló arccsontja.  
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
református
, de nagy cocálista
*
Szocialista.
 
  – én
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
jány vagyok,
Veszprém
Veszprém
[szerkesztői feloldás]
után
Pápa
Pápa
mellett  

facsimile  
 
 
 89 
Globális
*
1914. márc. 20-án megalakult Leányfalusi Társadalmi és Szépészeti Egyesület. Móricz naptára szerint 1914. júl. 19-én tartottak gyűlést Leányfalun .
 
  A Komlódi ur
[szerkesztői feloldás]
református
 
  Ciriák  
  Fodor  
  Alszegi  
  Siklósi  
  Zöldi  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Vámossy  
 
 
  3/4 3
*
Móricz tartalomjegyzéke szerint " Langerné mesél".
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szabad cipővel bemenni a szobába, a verandán le kell vetni a cipőt. Az egy betegség. Én bejárok télen takarítani, de ennek
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet kedvére tenni, – s vizes kézzel jól
[szerkesztői feloldás]
megfogja
a kilincset, ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
aki utána hozzányul, jaj.  

facsimile
 
 90 
Globális
 
  – jaj ez az eső istenem. Juj még
[szerkesztői feloldás]
mindig
ködölnek a hegyek. Még eső lesz. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondjuk, hogy
ha ködölnek
[szerkesztői feloldás]
még
esik. (nevet)  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
víg, komoly
[szerkesztői feloldás]
asszony
.  
  Összefonja erős kezeit a mellén, s a hóna alá dugja a kézfejét.  
  – Ó még holnap is fog egész nap esni. Iszonyu, iszonyu el
[szerkesztői feloldás]
van
borulva, iszonyu. Ez
[szerkesztői feloldás]
meg
a napraforgó egész elnyomta a virágot (már
[szerkesztői feloldás]
megbeszélték
egyszer)  

facsimile
 
 91 
Globális
 
  – Itt is lehet mérni. Kicsibe.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
naccság kérem, jobb az ugy. Prinznél egyszerre rátesszük a mázsára  
 
– Fel a padlásra a dióér. Két zsákba, megy a tragacsér
[betoldás]
 
 
 
 
  – Princ kérte
[szerkesztői feloldás]
hogy
verjük neki a diót. Langer is.  
  – 50
[szerkesztői feloldás]
koronáér
kapnak 4 zsák diót.  
 
Az
[javítás]
7 liter bab volt,
[szerkesztői feloldás]
nem
hat. Tetejére adtam a litert,
[szerkesztői feloldás]
pedig
csapva szokás azt is adni. Egy
[szerkesztői feloldás]
forintér
kellett volna odaadni együtt.  
  – Az a vakcsi
*
Vaksi (régies).
Ida , bizony magának kellett volna odamenni. Idára bízni ilyeneket.  

facsimile
 
 92 
Globális
 
  – Lesz 70 kiló.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
lesz. Én emeltem a zsákot, az
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
több 30 kilónál,
[szerkesztői feloldás]
pedig
a nagyobb zsák.  
  – 50 kiló lesz.  
  – De soká vannak.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondja
[szerkesztői feloldás]
hogy
hadd lássam én is.  
 
Már
[javítás]
kicsírázik a maga babja.  
  – Igen az esőbe.  
  – Hát a mandulát
[szerkesztői feloldás]
nagyon
olcsón adtuk.  
  – Igen, de a diót
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
nagyon
drágán. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
Princ ,
[szerkesztői feloldás]
hogy
sok. Fancsekné annyiér ad neki.  
  – Á
[szerkesztői feloldás]
dehogy
hisz itt
[szerkesztői feloldás]
volt
[szerkesztői feloldás]
Fancsekné
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő is
[szerkesztői feloldás]
megveszi
30
[szerkesztői feloldás]
koronáér
.  

facsimile
 
 93 
Globális
 
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom, de ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
vesz
[szerkesztői feloldás]
csak
20-ér belőle.  
  – És ő adja 48-ér.  
  – Igen
[szerkesztői feloldás]
meg
50-ér 55-ér.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
mennyi
lett?  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– 65 kiló.  
  Nézem a cédulát és 62.  
  – Igen
[szerkesztői feloldás]
van
3 kiló a zsák.  
  – És a mandula 9 kiló.  
 
 
 
  – Na most nincs mit egymás szemére vetni Langeréknak . Ő az urát szidta
[szerkesztői feloldás]
hogy
drágán vette a diót, és ez őt fogja szidni
[szerkesztői feloldás]
hogy
drágán vette a diót.  

facsimile
 
 94 
Globális
 
  – Na van ugy 20 kiló, a fán is egy kicsi.  
  – Elég lesz az.  
  – Elég, de azzal
[szerkesztői feloldás]
nem
vet számot,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Idáéknak is akartam adni, de most már
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom mi jut.  
 
 
 
  – Princnek most már
[szerkesztői feloldás]
nem
fogja
[szerkesztői feloldás]
megmondani
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mennyit
[javítás]
ad érte. Tavaly is azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
25-ér vette.  
  Ezek azzal dicsekszenek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
olcsón vesznek és drágán adnak el.  
  – Ott azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
dehogy
, isten ments,
[szerkesztői feloldás]
hogy
akkor annyit adjon érte.  

facsimile
 
 95 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Van
[szerkesztői feloldás]
még
2 kosárral.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
.  
  – Én azt
[szerkesztői feloldás]
mondtam
.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem
baj. Nagyítani kell.  
  – Tudni kell, mit kell nagyítani, mit kicsinyíteni.  
 
 
 
  – Van
[szerkesztői feloldás]
még
a fán 15 kiló, a padláson 15 kiló, az elég.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– 15 kiló a padláson az a kis ponyva?  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem
kis ponyva. Én vittem fel. És ott a kis fa is a szőlőben, azon is
[szerkesztői feloldás]
van
5 kiló.  
 
 
 
  – Én azt hiszem,
[szerkesztői feloldás]
van
egy mázsa.
[törölt]
« Van egy »
Én NEM tartok többet csirkét, szó sincs róla.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell hatvanat,
[szerkesztői feloldás]
csak
 

facsimile
 
 96 
Globális
 
  20-at tartani és venni
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy pár napig hizlald, de
[szerkesztői feloldás]
nem
egész életén át táplálni, táplálja más.  
 
 
 
  – Este fogunk sakkozni?  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Jaj de jó, velem.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Veled
[szerkesztői feloldás]
nem
te se ülsz nekem  
  – Már ültem eleget, ha te annyiszor sakkozol velem.  
  – Te zsidó.  
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Megyek befűteni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– jaj de jó, de jó, ott fogok a kályha mellett melegedni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– De le kell huzni az ablakokat  

facsimile  
 
 
 97 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
 
 
  Miklós
*
A jegyzet Móricz öccse, Móricz Miklós leányfalui látogatása során készült. Jelen volt még Nagy Lenke , Móricz másik öccsének, Móricz Istvánnak a felesége és Holics Janka .
 
 
 
 
  – Különben én velem nekem már ő
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
[szerkesztői feloldás]
volt
; és én az egyetlen menye vagyok, aki törődik a dolgaival s a családjával, Lenke , azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, bánja is ő.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Lenke azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyunk nemesek,
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyunk méltók az ő családjához  
  – És látja
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugyis
[szerkesztői feloldás]
mindegy
, ugyse lehet változtatni rajta,
[szerkesztői feloldás]
meg
tán belátott egyetmást, össze is szokott vele, s a menyei
[szerkesztői feloldás]
megtanították
és a legfőbb  

facsimile
 
 98 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
Miklós ugy tett,
[szerkesztői feloldás]
mintha
látnám az ő vállrándítását, az
[szerkesztői feloldás]
olyan
nagyképűsége neki,
[szerkesztői feloldás]
mintha
tul volna a
[szerkesztői feloldás]
meghatottságon
, felülről nézné,
[szerkesztői feloldás]
mintha
annyira
[szerkesztői feloldás]
meg
volna rendülve,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
is akar hallani a dologról.  
 
  – Ezeknek mi
[szerkesztői feloldás]
volt
az ára? (Az ablakok)  
  – Hiába
[szerkesztői feloldás]
mondom
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudod öt perc mulva.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
, mindent tudok.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
mennyibe
került ez az ajtó.  
  – 60… 70… 78
[szerkesztői feloldás]
korona
 
  Annyi.  

facsimile
 
 99 
Globális
 
  – Látod
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
tudod. Szeretném én tudni,
[szerkesztői feloldás]
mennyit
tudsz a család
[szerkesztői feloldás]
történetből
, amit
[szerkesztői feloldás]
elmondtam
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindent
.  
  – Ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
ennek az ajtónak az árát.  
  – Nem, már Miklósnak is
[szerkesztői feloldás]
megírtam
[szerkesztői feloldás]
mindent
.  
  – No az szép lehetett.  
  – Azt írja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
is hallotta
Porcsalmát
Porcsalma
soha…
*
Móricz Zsigmond nagyanyja Nyilas Katalin családi legendáriuma szerint Porcsalma jelképezte a Nyilas-család őseinek nemesi származását.
Ez
[szerkesztői feloldás]
csak
azt jelenti,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő
[szerkesztői feloldás]
nem
tud semmit a családról.  
  – Ő
[szerkesztői feloldás]
nem
tud semmiről,
[szerkesztői feloldás]
csak
saját magáról.  
  – Meg a közgazdaságról  
  – Meg a passzióiról.  

facsimile
 
 100 
Globális
 
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem
passzio!  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– S te
[szerkesztői feloldás]
még
azt
[szerkesztői feloldás]
mondod
[szerkesztői feloldás]
nem
vitatkozol?  
 
 
  Sebők jön.
*
A jegyzet a Tükör tartalomjegyzéke szerint "Sebőkék"-ről szól, akik a ház és kert körüli teendőket látták el
Leányfalun
Leányfalu
.
 
  – Kezét
[szerkesztői feloldás]
csókolom
[szerkesztői feloldás]
nagysága
.  
  – Maga is esernyő alatt jár? (egy zsák
[szerkesztői feloldás]
van
a vállán)  
 
[szerkesztői feloldás]
Ilyen
ronda kabátom
[szerkesztői feloldás]
Van
?  
  – Mi lesz már az esővel  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
kezét
[szerkesztői feloldás]
csókolom
[szerkesztői feloldás]
nagysága
.  
  – De a szegény katonák.  
  – Bizony szegények, ebbe a ronda időbe.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
vannak.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– No odaadja a karót  
  – Igen.  

facsimile
 
 101 
Globális
 
  – No jóestét mama. Van vacsora? Halgatol?  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, jó estét mama.  
  Eldöcög
[szerkesztői feloldás]
aztán
 
 
 
  5.40  
  – Nem jön már Langerné . No épp
[szerkesztői feloldás]
mondom
és jön.  
  – Tessék visszaadni.  
  – Két
[szerkesztői feloldás]
forintot
adok maga
[szerkesztői feloldás]
meg
60
[szerkesztői feloldás]
koronát
se tud.  
  – De igen.  
  – Mért sietett vele? Holnap is elég lett
[szerkesztői feloldás]
volna
.  
  – A csirkéket bezártam és jöttem.  
  – Látta az ura ?  
  – Ahoz a
[szerkesztői feloldás]
Langernek
semmi köze amit én
[szerkesztői feloldás]
megveszek
. Páncél
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a Vancsóék neki 25-ér adják. Majd jövőre a nagysága külön
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 102 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Langerné
jön.  
  – Nagyon szépen
[szerkesztői feloldás]
megköszönöm
az ebédet és a vacsorát is
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
mindenért
. A nagyságának is. A csirkéket még
[szerkesztői feloldás]
megnézem
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
be
[szerkesztői feloldás]
vannak-e
zárva.  
  Jóécakát
[szerkesztői feloldás]
kívánok
.  
  Eldöcög; alkonyodik az ég borult, nyomott fáradt szürke.  
  – Jóécakát
[szerkesztői feloldás]
kívánok
. S elmegy, visszajön, de tovamegy fel,
[szerkesztői feloldás]
nem
lépve a fűbe.  
  – No
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
70
[szerkesztői feloldás]
korona
. Maga is megolvasta?  

facsimile
 
 103 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
.  
  – És itt 50. Mint tavaly. De most a fűér is többet adtak; de paradicsom, szőlő
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
, se krumpli. Most leszámolhat.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondtad
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz
[szerkesztői feloldás]
meg
a 100
[szerkesztői feloldás]
korona
.  
  – No én gondoltam
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
meglesz
. De a szőlő is 50
[szerkesztői feloldás]
koronával
kevesebb.  
  Benn a gyerekek a tűznél melegszenek.  
  – Ugye jó a tűznél.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Jó.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Már piros, már piros.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
megy a macskáér. Jaj  

facsimile
 
 104 
Globális
 
  már melegedik az ölembe.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
lehet
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi
[szerkesztői feloldás]
meg
ne gazdagodjunk, akik így élnek. És a pénzt mégis beszedik s ki
[szerkesztői feloldás]
nem
adják.  
  – Már én
[szerkesztői feloldás]
nem
fogom
[szerkesztői feloldás]
meg
a lámpát, petroleumos lesz a kezem.  
  Öntenek a lámpába. Ez is
[szerkesztői feloldás]
megható
, ezek a petroleum elöntések.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
egy piros széket bevisz.  
  – Még behozom a biliket.  
 
(ásit)
[betoldás]
– Még itt
[szerkesztői feloldás]
van
. Már
[szerkesztői feloldás]
megint
nincs itt. Sose hozza vissza.  

facsimile
 
 105 
Globális
 
  – Most ütötte a faluba a hatot.  
 
 
 
  A kályha először világit s ott kuporognak a tűz kuckóba.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Jaj de jó itt a tűz mellett.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Azt mondja
[szerkesztői feloldás]
Virág
, tedd ide a kezed.
[szerkesztői feloldás]
Mondom
[szerkesztői feloldás]
nem
teszem én. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
:
[szerkesztői feloldás]
nem
teszem én jaj de kényes!  
  – Gyeri ide, ülj ide fő
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
ülj, – és ide a sezlonyra hever.  
  – Szép tőled,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
tartod magad
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 106 
Globális
 
  A tűz élő sárga foltot vet a plafonra.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Most mintázni kéne itt olyan szépen ültök.
*
Ida 1914-től az Iparművészeti Főiskola hallgatója volt, szobrászatot tanultt Sándornál, mellette a Magyar Képzőművészeti Főiskola esti rajztanfolyamára járt. A család tagokról is készített rajzokat, szobrokat már 1914-ben is.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Itt szépen ülök,
[szerkesztői feloldás]
mert
meleg van.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Azt a 4 üveg paradicsomot be kell vinni.  
  Ida – De
[szerkesztői feloldás]
hogy
viszem, én a szobromat.
*
Móricz Ida Móricz Virágról készített szobrot, aki a mintázás körülményeire a következőképpen emlékszik vissza Anyám regénye c. művében Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : "Ida agyagból szobrot gyúrt rólam. Jaj, de utáltam a műveletet. Látszik a szobrocska elpittyesztett száján. De a gyerekeknek szót kellett fogadni ebben a házban, nemcsak Ida, anyám is akarta azt a szobrot. Mert untam a modellülést, lefényképeztettek, igazi műteremben, Ida levette a ruhámat, letolta az ingecském pántját – majd megpukkadtam mérgemben. Ötéves voltam."
 
  – Az öledbe,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
[szerkesztői feloldás]
mindent
!  
  A beköltözés részleteinek kellemes
[szerkesztői feloldás]
megbeszélései
, a jó enyhés levegőn a kedves szobában, ahol kívülről
[szerkesztői feloldás]
még
beszűrődik a kék fény  

facsimile
 
 107 
Globális
 
  A gyerekek beszélnek.  
  – Anyuka én
[szerkesztői feloldás]
megvacsorázok
, egy lágy tojást főzz.  
  – Drágám, nincs tojásom, kávét, mézet, hust.  
  – Jó, toj a kis cica.  
  – Látod, engem
[szerkesztői feloldás]
hogy
szeret, mert én
[szerkesztői feloldás]
nem
nyuzom. Te hozzád
[szerkesztői feloldás]
nem
mer menni,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
mindig
bántod.  
  – Ugy szeretem,
[szerkesztői feloldás]
vagy
egy szép angora macskát.  
  – Nézd
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
felejtette
el.  
  – Már
[szerkesztői feloldás]
nem
féltek a macskától. Már
[szerkesztői feloldás]
nem
félsz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
megesz
. De hamar
[szerkesztői feloldás]
megszoktátok
.  

facsimile
 
 108 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Már én ugy
[szerkesztői feloldás]
meguntam
a Virág nevet.  
  – Már más kéne? Milyen?  
  – Bili.  
  – Lili,
[szerkesztői feloldás]
nem
bili.
[szerkesztői feloldás]
Csak
Lili. Én ezután
[szerkesztői feloldás]
csak
Lili leszek,
[szerkesztői feloldás]
mint
a babám.
*
Móricz Virág a Tükör-jegyzetek részleteit több, e szövegkörnyezetében található párbeszéd-töredékből idézi Anyám regémye c. művében: "Közben a gyerekek csuda jókat mondanak: – Már én úgy meguntam a Virág nevet. – Már más kéne? Milyen? – Lili. – Bili? – Lili, nem bili. Csak Lili. Én ezentúl csak Lili leszek, mint a babám. Most én leszek anyuka, jó? És te ugrálj, Gyöngyi, én meg azt mondom, hogy ne! ne! Ne ugrálj, megverlek! – Én jobban tudok verni. – No verj, ha mersz! Harcolunk! Ida beleavatkozik, szétválasztja a két csepp lányt. – Akkor gyere sakkozni! – Veled nem, te se ülsz nekem. – Már ültem eleget. Ha te annyiszor sakkoznál velem!"
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Mér nem kandallót vettetek?  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Míg a falak átmelegszenek  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
azt
[szerkesztői feloldás]
mondom
.  
  – Tudom.  
  – Kandallót. Az
[szerkesztői feloldás]
nem
melegít ugy?  
  – Melegít,
[szerkesztői feloldás]
mert
egyszerre egy félkocsi fa  

facsimile
 
 109 
Globális
 
  kell bele.  
  – Unalmas november. Fuj a szél…  
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
fog az Terkáéknál , az a száz
[szerkesztői feloldás]
forintocska
hiányozni. Én azt hiszem meg fogják ők azt karácsonyfelé gondolni azt hiszem.  
  – Zsuzsi biztosan jó
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
megbízható
, de mellette kéne
[szerkesztői feloldás]
még
egy cseléd. Én bizony
[szerkesztői feloldás]
nem
írok, egy lapot csak Terkának – ne gondolja – Ne ugrálj hát! Jaj
[szerkesztői feloldás]
még
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
se írtam, no de most már
[szerkesztői feloldás]
eladtam
a diót.  

facsimile
 
 110 
Globális
 
  – Megyek már a kávét csinálni ezeknek. Jaj te büdös. Belémvágta a körmét.  
  – Az tud.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Látod egész nap
[szerkesztői feloldás]
hogy
tart a hajad,
[szerkesztői feloldás]
csak
egy kicsit kócos.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Most megint
[szerkesztői feloldás]
megvert
a lábával a cica… Most
[szerkesztői feloldás]
nem
verte
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Hu
[szerkesztői feloldás]
megettelek
 
  – Egyél
[szerkesztői feloldás]
meg
, de ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne maradjak
[szerkesztői feloldás]
meg
… Jaj de kényes vagy! Jaj de kényes, jaj de kényes  

facsimile
 
 111 
Globális
 
  – De te azért bemégy
[szerkesztői feloldás]
még
Pestre
Budapest
Zsiga a héten?  
  – Ilyen időbe hiába megyek
Esztergomba
Esztergom
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
fogok ott cancékolni
*
A megy ige hangulatfestő alakja.
. Szerettem
[szerkesztői feloldás]
volna
. De
[szerkesztői feloldás]
holnap
reggel bemegyek.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Most én leszek anyuka most én, jó. Te
[szerkesztői feloldás]
meg
kis Virág.
[törölt]
« Én
[szerkesztői feloldás]
meg
azt »
És te itt ugrálj, én
[szerkesztői feloldás]
meg
azt
[szerkesztői feloldás]
mondom
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne!  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
ugrál Virág rákiált ne ugrálj! És
[szerkesztői feloldás]
megveri
jól.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Én jobban tudok verni (püföli)  

facsimile
 
 112 
Globális
 
  – No
[szerkesztői feloldás]
csak
ne üssétek egymást.  
  – Harcolunk.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Most te vagy anyuka, jó? Azér
[szerkesztői feloldás]
nem
kell verekedni!  
  Lassan kiszivárognak a konyhába.  
 
[szerkesztői feloldás]
Elment
[szerkesztői feloldás]
Janka
, aztán
[szerkesztői feloldás]
Ida
, aztán
[szerkesztői feloldás]
Virág
.
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
egyedül ugrál.  
 
 
 
  6:20 Lámpát gyujtok.  
  Gyöngyi – Engem gyujtasz meg?…  
  – Hogy?  
  – Oda be kell abba a kis lyukba csinálni (gyufát a kanócra.)  
  Itt hagy s megy a
macskával
[javítás]
játszani.  

facsimile
 
 113 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
csak játszik a cicával, s
[szerkesztői feloldás]
minden
mozdulatát
[szerkesztői feloldás]
megneveti
, kivált ezt az uj játékot,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mindig
veregeti a lábam,
[szerkesztői feloldás]
mindig
veregeti,
[szerkesztői feloldás]
mindig
ugy csinálja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hova üssön, hehe,
[szerkesztői feloldás]
mindig
2 lábbal,
[szerkesztői feloldás]
meg
3-al jön,
a cipőre
[javítás]
. Höhöheháhá. Neked adom a talpam… Most
[szerkesztői feloldás]
csak
kettővel… Most átugrotta, rálépett a cipőmre és átugrotta…Cicus… Most
[szerkesztői feloldás]
megint
[szerkesztői feloldás]
megvert
[szerkesztői feloldás]
meg
akarja fogni a farkát… Milyen furcsákat csinálok… Most
[szerkesztői feloldás]
mindég
ha odatartom a lábam,
[szerkesztői feloldás]
mindég
[szerkesztői feloldás]
megüsse
… Ez
[szerkesztői feloldás]
nagyon
magos ez a divány… Én így tudok felmenni… A cica
[szerkesztői feloldás]
csak
ide felugrik és kész ( Langerné hátása!!)… Eccer egy  

facsimile
 
 114 
Globális
 
  lába és kétszer két lába négyszer négy lába és 6x6 lába
[szerkesztői feloldás]
van
ennek a cicának… Ez karkötő…
[szerkesztői feloldás]
Nem
karkötő…
[szerkesztői feloldás]
Nem
karkötő… Én övöm ez (egy spárga összekötve; az az aranyzsinór, amelyet egész nap viselt)  
  – Felülről vedd le a nyakadról.  
  – Igen, felülről, ugy igen. Akkor
[szerkesztői feloldás]
nagyon
összeborzolom magam.  
  – Nyakláncod
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – Nem. Ez az én övöm aranyövöm. Majd anyuka befótozza, ami most kiszakad.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
jön – Sebők . Tejet hozta. Na ezt el kell tenni.  

facsimile
 
 115 
Globális
 
  – Ez másfél liter, ez
[szerkesztői feloldás]
nem
egy.
*
A jegyzet Sebőkkel folytatott beszélgetés alapján készült.
 
  – Megméri, bőven
[szerkesztői feloldás]
megméri
.
[szerkesztői feloldás]
Csak
állna el az idő,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne esne.  
  – Sztélóéknál is
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
[szerkesztői feloldás]
voltam
[szerkesztői feloldás]
még
, Lauránál
[szerkesztői feloldás]
voltam
, azok holnap mennek.  
  – Maga is pakkolt?  
  – Edények, ami,
[szerkesztői feloldás]
mert
tavaly
[szerkesztői feloldás]
nem
vittek el semmit. Most innen viszik be, ami itt
[szerkesztői feloldás]
volt
. Azt most lehozták a pallásrul,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Debrecenbe
Debrecen
mentek, hát oda pakoltak. Jóécakát kívánok csókolom kezüket.  
  S ahogy a lucskos fekete kalapja alatt piros az arca,
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy rikít.  

facsimile
 
 116 
Globális
 
  – Mérd ki.  
  – Már egyszer kimértem, nincs hiteles. Itt ez a lisztes.  
  – Ezt felvigyem? Elsült.  
  – Jaj, tepertő.  
  – Mért sütötted
[szerkesztői feloldás]
olyan
soká?  
  – Hát ha kemény
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
  – Majd én be tudom vinni az ajtón, adja ide.  
 
 
  6:45 Vacsora  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Jönnek a kosztosok. Kis Virágnak ezt szelem, anyukának ezt szelem, ezt levágom
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyikének
, ezt levágom Idukának , ezt levágom apukának .  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
hoztam egy kést se.  
  – De szépen
elfogy
[javítás]
nálunk
[javítás]
[törölt]
« má »
két és fél liter tej
[törölt]
« et »
. Hát 6 személynek kétszer az 12 1/4 liter,  

facsimile
 
 117 
Globális
 
  vagyis 4 liter. Akkor te bűvész vagy.  
  – Kávé is
[szerkesztői feloldás]
van
benne.  
 
 
 
  – De most játsszunk egy lórumot
*
Kártyajáték, négyen játsszák magyar kártyával.
, de pénzre.  
  – Irni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Jobb azt
[szerkesztői feloldás]
csak
inni. (Nevetés,
[szerkesztői feloldás]
mert
a multkor  
  – Terka már
[szerkesztői feloldás]
csak
hozta a kártyát. De
tavaly
[javítás]
már
[szerkesztői feloldás]
nem
.
[szerkesztői feloldás]
Mindig
dolgozni, az
[szerkesztői feloldás]
nem
jó.  
  – Bizony kevés urilány dolgozik annyit.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
[szerkesztői feloldás]
[szerkesztői feloldás]
pedig
ő
[szerkesztői feloldás]
nem
uri lány.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
hát mi?  
  – Mesterlány, mesterlány regénye…
*
Utalás Porcsalmi Gyula regénycímére A mesterleány regényére. Porcsalmi Gyula, A mesterleány regénye , (Debrecen: Horovitz nyomda, 1907)
Te egész elegáns
[szerkesztői feloldás]
vagy
, milyen jó az a bluzod. Remélem beviszed a télre.  

facsimile
 
 118 
Globális
 
  – Na ne csepegtesd el a mézet, látszik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
vagy urilány; ej
[szerkesztői feloldás]
hogy
veszed fel. Borzasztó látni is.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Na egyetek már,
[szerkesztői feloldás]
mert
szeretnék lefeküdni.  
 
 
 
  – Most
[szerkesztői feloldás]
csak
azt várom
[szerkesztői feloldás]
hogy
fogod te azt kiborítani, te még
[szerkesztői feloldás]
nem
ettél lábasból.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
[szerkesztői feloldás]
dehogy
én
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretek lábasból enni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Én hadd egyek, hadd egyek már lábasból  
  – Engedd már neki, hadd egyen lábasból eccer. Ez neki pikantéria.  
  Eszik két kanállal  
  – Már
[szerkesztői feloldás]
nem
kell lábasból  
  – Jobb lábasból?  
  – Jobb  

facsimile
 
 119 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
adom jövőre se olcsóbban.  
  – Akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
veszi
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  – Beviszem
Pestre
Budapest
.  
  Ida – És 45 adod. A lányok
[szerkesztői feloldás]
mondták
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ők is
[szerkesztői feloldás]
megveszik
40-ér.  
  – Azt elhiszem  
  – Mér is adod
[szerkesztői feloldás]
olyan
olcsón  
  – Mert így jobban jövök ki
[szerkesztői feloldás]
mintha
becipelem s kimérem. Akkor egy
[szerkesztői feloldás]
olyan
kosárral 5 kiló, most
[szerkesztői feloldás]
meg
8  
 
8
[javítás]
x 30 =
2.40
[javítás]
és 5 x 90 = 4.50  
  – akkor
[szerkesztői feloldás]
még
jobb így?  
 
[szerkesztői feloldás]
hogyne
, így kapsz 2.40-et, ugy 2.25-öt  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– én nem tudnám ezeket  
  – majd fogod  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[szerkesztői feloldás]
Nem
fogja ő soha.  

facsimile
 
 120 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
mondom
. Én is sajnálom a pénzt kiadni.  
  – Ez az alapja.  
  – Ez, én is
[szerkesztői feloldás]
csak
ennyit tudtam.  
  – Te is biztos pöröltél mikor mama
[törölt]
« azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
, hogy »
ott krajcároskodott.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
érdekelt.  
 
  – Az eső
[szerkesztői feloldás]
nem
engedi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a finom szőlő ide lejöjjön a hegyről.  
  – Annak örül Fancsekné .
[szerkesztői feloldás]
Nem
fagy.  
  – Én nem erről beszélek. Ezt esszük. A finomról. A Komlódiékéról .  

facsimile
 
 121 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
aranyos ez a kis állat
[szerkesztői feloldás]
hogy
el
[szerkesztői feloldás]
van
itt köztünk.
[szerkesztői feloldás]
Csak
itt szeret lenni,
[szerkesztői feloldás]
nem
szeret a sufliba .
*
Szerszámos kamra, melléképület.
 
  – Én
[szerkesztői feloldás]
csak
a jövő héten mosok
[szerkesztői feloldás]
nem
akarok, míg ezek itt
[szerkesztői feloldás]
vannak
, még átjönnek Flisznerék .  
  – Lili ugy
[szerkesztői feloldás]
mondja
Sztechlo.  
 
Ugy
[javítás]
is kell. Az tót, tót szó, azt jelenti szikla.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mintha
Szikla Adolfot
Londonban
London
ugy
[szerkesztői feloldás]
mondanák
, Szájkl.  
  – De ő francia.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
, felvidéki.  
  – Igen az apja.  
  – Komlódiékon
[szerkesztői feloldás]
hogy
érezni a kálvinistát  

facsimile
 
 122 
Globális
 
  Ugye
[szerkesztői feloldás]
mondtam
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez jobban tetszik
[szerkesztői feloldás]
vagy
jobban ismerős nekem,
[szerkesztői feloldás]
mint
a többi?  
  – Mint Lili ? Ő
[szerkesztői feloldás]
lutheránus
.  
 
 
  7.15 Lefekvés  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
csuful alszik ez a
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
. Ugy rugdoskodik  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
.
Apuka
[javítás]
, gombold a mellényem ki  
  – Akkor ne ugy
[szerkesztői feloldás]
mondd
:  
  Apuci  
  gombold a mellényem ki!  
  Tetszik nekik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
lefekszik a heverőre s magára huzza a kis
láb
[javítás]
dunnát amely tokban
[szerkesztői feloldás]
van
.  

facsimile
 
 123 
Globális
 
  Virág – Né mér lyukas a harisnya. Már a
harisnya
[javítás]
is jukas. Már a harisnyát is kinőttem.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Meg a nadrágom is. Meg a nadrágom is jukas.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Elhiszem,
[szerkesztői feloldás]
csak
vetkezz
[javítás]
már.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Jaj, de huuuzza. A csatt benne maradt?  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Egy madzagot keresek neki.  
 
Ott
[javítás]
egy madzag, én
[szerkesztői feloldás]
mindig
elteszem rendes helyre nekik.  
  – Jaj, azok a fiuk szegények. Az a Pali aggaszt már engem is. Augusztus szeptember. Már letelt az a hat hét is.  

facsimile
 
 124 
Globális
 
  – Már hónap van és ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hónap itt alszom.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Nincs hónap! Nincs hónap.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– De tegnaptól hónap van.  
  – Mi az?  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondtam
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hónap én alszom itt, de én
[szerkesztői feloldás]
nem
akarok itt aludni.  
  – No
[szerkesztői feloldás]
csak
hagyd.
[szerkesztői feloldás]
nem
szép ugyan
[szerkesztői feloldás]
hogy
letagadja.  
  – No imádkozni… Várd MEG…
Az
[betoldás]
atyának
[betoldás]
… legyen
[szerkesztői feloldás]
meg
… ami… lelkünket… miképen… Aggyon isten és a katonáknak… jó éccakát lelkem, jó éccakát, jó c kát.  

facsimile  
 
 
 125 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Kössetek még egy kicsit.
[szerkesztői feloldás]
Kössetek még egy kicsit
.  
  – Ida köthetne.  
  – Már nincs pamut.  
  Gyöngyi – Tessék. Már nincs pamut.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Te leszel anyuka, jó?  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– De én mindjárt elalszom itt. Én nem tudok este fenn lenni. Én éjjel aludni. Szerencsére ott
[szerkesztői feloldás]
volt
a könyv, olvastam pár lapot és elaludtam, kár
[szerkesztői feloldás]
hogy
elébb
[szerkesztői feloldás]
nem
tettem…
[szerkesztői feloldás]
hogy
nyög az a kicsi. És a kis Virág
[szerkesztői feloldás]
hogy
beszélt
[szerkesztői feloldás]
mint
egy gerle.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Vakarom és mégis viszket  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Nahát ez borzasztó.
[szerkesztői feloldás]
nem
jó vakarni, minél  

facsimile
 
 126 
Globális
 
  többet vakarod, annál jobban viszket.  
  – Holnap bemegyek.  
  – Akkor nekem pakolni kell.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
reggel megyek… Mit küld be…  
  – Van elég.  
  – De valami szebb pakkot, nappali.  
  – Az az uborkás üvegem.  
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– (leszáll és a kályha előtt a fotelben a macskával játszik.) Hm látod
[szerkesztői feloldás]
hogy
leültettem.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
az ágyról nevet.  
  – Csss.  
  – Mi az? (felriad) 7.32  

facsimile
 
 127 
Globális
 
  Egy esős nap.  
 
Lányfalu
Leányfalu
 
  1914.
[szerkesztői feloldás]
szeptember
22.  

facsimile  
 
 
 128 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
ezt álmodta éjjel: felébredt s szólt: Anyuka , anyuka  
  – Azok a legények bementek az apuka szobájába és egy kinn maradt, egy cigány és kihuzta őket.  
  – Hát te ilyet álmodol?  
  – Igen.  
  – Hát mért mentek oda?  
  – Azért… mert ugrálni szeretnek.  
 
 
 
  Virág felébred. Odamegyek  
  – Már jól betakaróztam  

facsimile  
 
 
 129 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  1914.
[szerkesztői feloldás]
szeptember
21  
  Sebőknéelájult  
  – Ne vacakold!  
  – Ugy beütöttte eccer magát
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
látott semmit.  
  Erős ecetszag árad ki.  
  – Egy kis ecetet naccságám ,
[szerkesztői feloldás]
meg
vizes ruhát  
  Szaladtunk, én elől, ő utánam ijedten.  
  – Egy fakanalat  
  – szorítsd a szivedhez osztán majd
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
csillapszik az a nyavalyád
*
Epilepsziás roham.
 
  – Törüld le magad,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
érzed, azután de ne nagyon mert
[szerkesztői feloldás]
nagyon
véres.  

facsimile
 
 130 
Globális
 
  – tudja
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
volt
, fröstökölt
*
Reggelizik (német).
[szerkesztői feloldás]
mint
a multkor, akkor
[szerkesztői feloldás]
meg
uzsonnált.  
  – egy kalanat,
[szerkesztői feloldás]
mert
azt ugy kell szokni,
[szerkesztői feloldás]
nem
tud lélekzetet venni.  
  – ne vacakold magadat.  
  – mossa fel  
  – majd én eztet ki tisztitom.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Ne is lássa azt a vért.  
  – De ha ez délután magáhol jön, akkor kérdezzék tőle tud-e róla,
[szerkesztői feloldás]
nem
tud a semmit  

facsimile
 
 131 
Globális
 
  – ne keljél fel, – magáhol jön.  
  – érzi előre, egy kanalat kell a szájába,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
nem
tud lélekzetet venni  
  – mossa bele Sebők , oda bele a vizbe. – még most sincs magánál.  
 
[szerkesztői feloldás]
Még
[szerkesztői feloldás]
hogy
evett,
[szerkesztői feloldás]
megette
a kávét  
  – de ugy örültem neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
érte el
[szerkesztői feloldás]
olyan
gyakran
[szerkesztői feloldás]
mert
ezelőtt gyakran elérte. Rá is kérdeztem,
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
, adja isten.  

facsimile
 
 132 
Globális
 
  Ül a kis zsámolyon, egy babot lát a földön, felveszi, a rend miatt.  
  Az
[szerkesztői feloldás]
ember
aki mossa a konyhát  
 
[szerkesztői feloldás]
folyton
motoszkál, szedi a szemetet, törüli a homlokát, babrálja a mellét  
 
[szerkesztői feloldás]
Még
jó talán
[szerkesztői feloldás]
hogy
tul
[szerkesztői feloldás]
van
 
  – ez jó
[szerkesztői feloldás]
még
[szerkesztői feloldás]
mindig
az isten ugy csinálta
[szerkesztői feloldás]
hogy
mindig megtaláltak hozzá.  
  – Helveiéknél
[szerkesztői feloldás]
volt
 

facsimile
 
 133 
Globális
 
  – Ott állunk körülte a konyhában, Ida seprűvel a kezében, állunk csüngő karral.  
  – Mosd
[szerkesztői feloldás]
meg
magad,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
érzed
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
fáj.
[szerkesztői feloldás]
Csak
egy kicsit az öregibül.  
  – Persze. Jól fog esni a hideg víz.  
  – Van egy kis flastromja  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
ennyi.  
  – Az elég lesz.  
  Gyerekek ott állnak a
[szerkesztői feloldás]
lépcsőn
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
[szerkesztői feloldás]
Nem
megyek le a konyhába.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
az a jó
[szerkesztői feloldás]
naccsága
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
van
körüle valaki, és  

facsimile
 
 134 
Globális
 
  segit rajta  
  – Már régen
[szerkesztői feloldás]
van
neki  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
használ 75
[szerkesztői feloldás]
koronát
[szerkesztői feloldás]
nem
adhatok mindenér –
[szerkesztői feloldás]
nem
is használ  
  – Ülhet  
  – Elballagnak  
 
 
 
  – Jaj
[szerkesztői feloldás]
hogy
tud már menni  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[szerkesztői feloldás]
Még
most is remegek.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Jaj de utálatos az a vér.  
  S ott állunk a konyhában és összezavarodnak az evés képzetei s a halál, a dög… Az
[szerkesztői feloldás]
ember
igyekszik elaltatni magát,
[szerkesztői feloldás]
hogy
eszmetársulásai ne legyenek… állati közönyösséggel élni tul a borzasztóságokat…  

facsimile
 
 135 
Globális
 
  – Ha ránéztem
[szerkesztői feloldás]
volna
egy pillanatig vagy kettőig, ki hánytam
[szerkesztői feloldás]
volna
– az orra  
  – Már nincs is semmi baja, az ura haza se kísérte  
  – Mit fog ez otthon csinálni?  
  – Dolgozik  
  – Kiszedi a krumplit  
  – Tavaly is így elájult és utána
[szerkesztői feloldás]
még
itt
[szerkesztői feloldás]
volt
két hétig rendesen. Másnap vasárnap
[szerkesztői feloldás]
volt
és jött felöltözve csinosan  

facsimile
 
 136 
Globális
 
  – Én
[szerkesztői feloldás]
voltam
akkor amikor Sebők néni először ájult el (sírós) én akkor láttam, valamit akartam
[szerkesztői feloldás]
még
kérdezni, de akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
hasra feküdve,
[szerkesztői feloldás]
csak
a hátára feküdve, de most hasra
[szerkesztői feloldás]
volt
feküdve. Szalatam
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
Sebőknéni
el
[szerkesztői feloldás]
van
ájulva és a kőműves bácsi is ment hozzá.  
  – Na apuka ezt törd
[szerkesztői feloldás]
meg
nekem…  

facsimile
 
 137 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Apuka én azt hittem egy farkas,
[szerkesztői feloldás]
majdnem
egy farkas – nevet irtózva.  
  – Azt kisepertük amit tisztított,
[törölt]
« hogy »
hozzáért
[szerkesztői feloldás]
vagy
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
  – Az se
[szerkesztői feloldás]
volt
piszkos, de
[törölt]
« talán »
irtózik az
[szerkesztői feloldás]
ember
.  
  –  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet
[szerkesztői feloldás]
olyan
utálatos
[szerkesztői feloldás]
mint
a katonák véres sebe  

facsimile  
 
 
 138 
Globális
 
  Csirkék  
  – A csirkék az ajtóba.  
  Elegánsan hosszu karcsu fehér jércék, oly elegáns sárga lábakkal, fehérre
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  Elől a kakas jött kis piros tarajával, alig nézett szét leugrott és felkapta a szemet, utána a kis toll
*
Értsd: tollas.
bóbitás jérce , szét leskelt, a nyakát,
[szerkesztői feloldás]
mintha
vizbe nyujtogatná,
[szerkesztői feloldás]
vagy
tornázna vele, finoman, oly könnyedén és ruganyosan. Végre a hegyes fejű buta és gyáva jérce. Alig mer kinézni  

facsimile
 
 139 
Globális
 
 
[törölt]
« alig »
vissza akar ugrani,
[szerkesztői feloldás]
meg
is fordul, de
[szerkesztői feloldás]
mégis
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
meggondolja
magát s leugrik, de
[szerkesztői feloldás]
minden
neszre felfigyel. Hegyes farku, paraszt madár ősére emlékeztet
[szerkesztői feloldás]
még
,
[szerkesztői feloldás]
nem
ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
a
bóbosan
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
laposra vágott legyezős farka; ez a kakasok fajából való, s amilyen vakmerő és merész ez,
[szerkesztői feloldás]
olyan
gyáva és buta ő.  
  A kakasnak némi előkelőséget ad
[szerkesztői feloldás]
hogy
tollal le
[szerkesztői feloldás]
van
nőve a cipőjéig, de
[szerkesztői feloldás]
nem
valami elegáns tábornokos sujtás ez,
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
olyan
kiskápláros.  

facsimile
 
 140 
Globális
 
  A kakas nagyot nyujtózik, s kiveri szárnyából a lustaságot, utána a két jérce is
[szerkesztői feloldás]
majdnem
egyszerre csapkodnak. A rutajérce
*
Fiatal liba.
magasra nyujtja a nyakát s lesi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
kap-e távolról veszedelmes visszhangot a csapkodás szokatlan zajára. Aztán egyet-kettőt rug
[szerkesztői feloldás]
megnyugodva
a sárba és a kukoricaszemeket, amelyek szépen
[törölt]
« bele »
[szerkesztői feloldás]
vannak
szórva s eddig a színén feküdtek, belekavarja a pocsétába.  

facsimile
 
 141 
Globális
 
  De hol a negyedik?  
  A negyedik, az egy ostoba jószág, az ott ül bent az ülőn. Ez is fehér,
[szerkesztői feloldás]
csak
egy kevéssel több a sárga folt a szárnyában.  
  De hol
[szerkesztői feloldás]
vannak
a többiek. A hatvan darab?  
  Mindig
[szerkesztői feloldás]
van
egy kis
hangya
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
 
Jolsván
Jolsva
hangyának
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
csufolt egy kis görcsöt a cseléd. Ott
[szerkesztői feloldás]
volt
mindig láb alatt.  
  Itt is
[szerkesztői feloldás]
volt
egy, amelyik a nyáron
[szerkesztői feloldás]
mindig
köztük szedegetett, egy barna. Marci
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szerette és örökké látta, szólt róla. Agglegény, madár s állatbarát.  
 
[szerkesztői feloldás]
Volt
egy kis nyomorék is, amelyiknek valami borzasztó testi hibája
[szerkesztői feloldás]
volt
.  

facsimile
 
 142 
Globális
 
  talán a feje
[szerkesztői feloldás]
volt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
?
[szerkesztői feloldás]
Nem
a hasa?… El is pusztult.  
  A csirkét
[szerkesztői feloldás]
nem
látja az
[szerkesztői feloldás]
ember
. Gyerekkorom óta
[szerkesztői feloldás]
mindig
emlékszem csirkékre, tyukokra, de egy se lett ismerősöm.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
rövid ideig
[szerkesztői feloldás]
vannak
itt körülöttünk,
[szerkesztői feloldás]
csak
el el tűnnek a tálban. Különben is annyira igénytelenek. Egy-egy tojás után kárálnak egy kicsit, különben oly hangtalanok és szelídek. Még a csipegése is,
[szerkesztői feloldás]
mintha
ezüst pénzt veregetnének, ami ugyebár elég ismeretlen hang
[szerkesztői feloldás]
mindnyájunk
előtt,
[szerkesztői feloldás]
pedig
sok pénz átmegy a kezünkön, de ki szokta pengetni?  

facsimile  
 
 
 143 
Globális
 
  Háboru  
  Milviusz  
  Károly beszélt a barátjáról, Milviusz Géza sebesült  
  1. a nyitány, egy baka rálép a srapnellre,
*
Golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát.
az felrobban, felveti 4 méterre,
[szerkesztői feloldás]
mint
véreső hull vissza. Ő majd elájul.  
  2. a szolgája cigarettát tölt ő 80 lövést ad le  
  – hol a konyakos kulacs?  
  – elvitte egy ágyugolyó.  
  – no
[szerkesztői feloldás]
hogy
a fene egye
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  3. feláll s látcsövön nézi az ellenséget, egy srapnellgolyó
*
Golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát.
a combján bemegy, a térdén jön ki, a cipőjébe megy le.  
  elesik.  
  a káplárja árkot ás körülte aztán rohamra mennek.
*
A művázlat a 145. oldalon folytatódik.
 

facsimile  
 
 
 144 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Árulkodás
 
  – Virág kiborította a port.  
  – Milyen port?  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Azt amit már
[szerkesztői feloldás]
mondtam
.  
  – Árulkodsz?
[szerkesztői feloldás]
Nem
szeretem. Jaj de csunya
[szerkesztői feloldás]
hogy
árulkodsz.  
  Ida – Már ki is kapott érte.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
még
anyukától
[szerkesztői feloldás]
nem
ugye? Azt szeretnéd,
[szerkesztői feloldás]
hogy
őtőle is. Hát örülnél neki, ha kikapna?  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Ugye
[szerkesztői feloldás]
nem
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
[szerkesztői feloldás]
Nem
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Hát ne árulkodj. De
[szerkesztői feloldás]
nem
azért ugye
[szerkesztői feloldás]
hogy
kikapjon,
[szerkesztői feloldás]
hanem
anyukának
[szerkesztői feloldás]
mindent
kell tudni, ugye?  
  – Igen  
  – Akkor jó  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Hehehe! Ez jó magyarázat!  

facsimile  
 
 
 145 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  4.
*
A művázlat 1–3 pontja a 143. oldalon olvasható.
[szerkesztői feloldás]
Délután
2-től este 7-ig ott fekszik. Akkor a szanitécek
*
Sebesültszállítók (német).
felszedik, a Lazaretbe
*
Kórház (latin).
viszik ott első kötést kap.  
  5. Éjjel elfoglalják az oroszok a kórházat. Kirabolják őt a közkatonák,
[szerkesztői feloldás]
Mindenét
elveszik. Beviszik az oroszkórházba ott igen jók hozzá, sokkal udvariasabbak,
[szerkesztői feloldás]
Mint
nálunk és uj kötést kap;  
  6. visszafoglalják a magyarok a kórházat, ők
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
vannak
ijedve
[szerkesztői feloldás]
mert
rájuk tüzelnek; kiabálnak és a hangjukról ismerik
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
magyarok; uj kötést kap  
  7. a strázsamester
*
Szakaszvezető, ill. őrmester.
a zsákmányokból
[szerkesztői feloldás]
megkínálja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tessék: ő választ egy nemesi kardot, sapkát, csajkát  

facsimile
 
 146 
Globális
 
  orosz felsőköpenyt.  
  8. itthon fekszik a nagyanyjánál aki szegény
[szerkesztői feloldás]
asszony
és azon bánkódik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a fegyverét, felszerelését elvesztette s ha most
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja tanukkal igazolni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
gyávaságból veszett el, akkor
[szerkesztői feloldás]
megbüntetik
.  
  – Ha a tanuim
[szerkesztői feloldás]
még
élnek, akkor jó.  
  9. A háboru kitörésének igen örült,
[szerkesztői feloldás]
mert
annyi adóssága
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
bírt élni.
[szerkesztői feloldás]
csak
[javítás]
ugy tudott menekülni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Eperjesre
Eperjes
helyeztette magát. A háboru kitörésekor pláne hadnagynak nevezték ki és utána reméli főhadnagy lesz.  

facsimile  
 
 
 147 
Globális
 
  A lélekmérgező.  
  Ghillányi Miska , a nagy bajuszával és vastag köpönyegében ácsorog. A hajón
*
Móricz rendszeresen közlekedett a
Leányfalu
Leányfalu
és
Budapest
Budapest
közötti hajójáraton, a jegyzet egyik hajóútjáról készült.
[szerkesztői feloldás]
nagy
léptekkel jár.  
  – Mi ujság ?
*
A második csata 1914. szept. 8. és 11. között zajlott. Az orosz hadsereg támadásai következtében az osztrák–magyar hadsereg csapatai hátráltak. nagy része, egésze elveszett, csak a bekerített erődrendszer maradt osztrák–magyar kézen, amelyet szept. 15 -én körülzárt az orosz 3. hadsereg.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudni.  
  – Bámulatos, most senki se
hall
[javítás]
semmit.  
  – Hallani hallok, de semmi jót.  
  Később.  
  – Rosszul állunk.  
  – Rosszul.  
  – A németek is.  
  – Bizony.  
  – Attól félek a franciák még jobban viselik magukat a németekkel
[szerkesztői feloldás]
szemben
,
[szerkesztői feloldás]
mint
mi az oroszokkal szemben.  
  (És ez akkor mikor az oroszok rekedtek, a németek alatt vannak.)  
  – Ugyan.  
  – C… Veszett futások
[szerkesztői feloldás]
voltak
…  
 
[szerkesztői feloldás]
lásd
154.
*
Ghillányi Mihály elbeszélése a 154. oldalon folytatódik.
 

facsimile  
 
 
 148 
Globális
 
  Cica  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
, tudod milyen fiatal ez hozzád képest! Ez
[szerkesztői feloldás]
csak
négy hónapos.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
hogy
gömbölyödik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondom
. Már régen látom.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
fekete, milyen rókaszínű ez,
[szerkesztői feloldás]
mintha
kopott volna, vedlik a bundája  
 
[szerkesztői feloldás]
olyan
ügyesen siklik fel a
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
háta mögé, s
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
idegesen kacag  
  – Megkarmol!  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Naaa
[szerkesztői feloldás]
Nem
karmol, de nyujtózik
[szerkesztői feloldás]
mind
a két kezével felfelé, a cica hanyatt fekszik és belekap a ruhájába!  
  – Naaa! – kiált ijedten.  
  – Lökd le.  
  – Már lement.  

facsimile
 
 149 
Globális
 
  A cica egy perc mulva a díványon
[szerkesztői feloldás]
van
. Aztán visszajön s megül az oroszlán jellemző ülésével a két hátulsó lába alatta
[szerkesztői feloldás]
van
, a két első egyenesen áll s félrefordított fejjel néz.  
  Jóllakott, játékra készen kap a szék karjába s felfelé rajta  
  Hosszu elnyult testtel megy az ajtóhoz és kikéredzik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
vékony kis hangon,
[szerkesztői feloldás]
mintha
a lélek szólalna
[szerkesztői feloldás]
meg
benne.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindenkinek
a lába alatt
[szerkesztői feloldás]
van
, ugy bukdácsolunk benne s
[szerkesztői feloldás]
mégse
történik baja  

facsimile
 
 150 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Mikor én kicsi
[szerkesztői feloldás]
voltam
, azt
[szerkesztői feloldás]
mondtam
: Tita-mita  
  Kuko-rita, – most már ugy tudom
[szerkesztői feloldás]
mondani
: cica-mica-kukorica!  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– (a cicához) Te
[szerkesztői feloldás]
nem
tudod így kimondani: Cica-mica, kukorica, mondod?  
  Okosan és bátran néz az idegen nagy állatokra. Hirtelen megijed aztán valamitől, és beugrik az ágy alá, délutáni álomra.  

facsimile  
 
 
 151 
Globális
 
  Eső.  
  – Ugy látszik a jóisten
[szerkesztői feloldás]
megsokallta
a háborut és vízbe akarja folytani a tüzet.  
  Az eső ma tán ötödször ujul
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  Vékony fátyolban hull a földre, rezeg a fehéres szövet a lombok sötétje előtt. Az uton a kavicsokra lefelé rohan a víz és amint
[szerkesztői feloldás]
meg
véknyul az ár a köveken vert furcsa hullámokon, ujra neki zudul az eső zuhogása. A szőlő levelei
[szerkesztői feloldás]
olyan
tiszták, mosottak, a cseresznyefák,
[szerkesztői feloldás]
mint
fekete kupriszusok
*
Ciprusok (latin).
az olasz ég alatt. Hirtelen
[szerkesztői feloldás]
olyan
erős a zuhogás,
[szerkesztői feloldás]
mintha
egy nagy gép egyenletes kerekei surlódnának, belegördül egy mennydörgés rendetlen ropogása végig az egész égbolton keletről nyugatra  
  A körtefáról lemosta a fekete leveleket a kavicsba. Az eső  

facsimile
 
 152 
Globális
 
  szálak
[szerkesztői feloldás]
nemcsak
hosszában
[szerkesztői feloldás]
vannak
kifeszítve mozgó, örökké rezgő fonalakban, de mintha keresztbe is volna szőve pontokba szakadt gyöngysorokba.  
  A távoli mezőn, a fák alatt köd fátyola; a Duna egy nagy fehér köd s az éggel egybe olvad, észre se venni a tulsó partot,
[szerkesztői feloldás]
csak
akik tudja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a ködnek sötétebb sávja a vízpárák gyöngybundájába öltözött tulparti erdő.  
  Az eresz alatt rudra fűzött kukorica sor bepárázik s szomoruan lóg, mintha a suskafület
*
Kukoríca héjat, csuhát.
is bánatában konyítaná le.  
  – Apuka
[szerkesztői feloldás]
olyan
jól mulatunk a szobában, a cica volt az étel és egy párna a tálca. Én voltam  

facsimile
 
 153 
Globális
 
  anyuka és
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
apuka.  
  – A cica
[szerkesztői feloldás]
volt
a csirkepaprikás.  
  A gyerekek majd felvetik a házat
[szerkesztői feloldás]
olyan
jól érzik magukat a szobában, ahol egész szokatlan és uj játékokat találnak.  
  Jó a szobából, a biztos verandáról nézni az esőt. Nagy bundába burkolózva, a sapkát a homlokra lehuzva s egy jó cigaretta.  
  A mandulafához támasztva ott a hosszu létra, vízcseppek ezüstje csillog a fokain, ott áll szilárdan s folyton kis lényeket látok, akik nagy erővel erőfeszítve kapaszkodnak egyik fokról a másikra,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a legfelsőről belépjenek az égbe. S a legfelsőről lepottyannak a földre és szétzuzódva elmállanak és puha testük földdé lesz… A létra véges; és látásuk végetlen.  

facsimile  
 
 
 154 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
lásd
147.
*
A Ghillányi Mihály elbeszéléséről készült jegyzet a 147. oldalon kezdődik.
 
  – Igazán!  
  – Iszonyu veszteségek!  
  Kurta szóval, sokat jelentően. Az ajkait feltolja az orráig. A vastag mókusfark-bajusza alatt most látni milyen keskeny szabásu epés, fehéres száj,
[szerkesztői feloldás]
olyan
szederjes,
[szerkesztői feloldás]
mint
a dög a második napon.  
  – A VII. hadtest, a elveszítette egész tüzérségét.  
  – Ágyut is vesztettünk?  
  –Ágyut?… 200-nál többet! És municiót! Megszámlálhatatlan sok vonatot!…  
  – Borzasztó.  
  Valami felsőség
tör
[javítás]
ki belőle. Mintha mondaná,
[szerkesztői feloldás]
hogy
"nekem már ugyis mindegy, s én előre tudtam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
így lesz." Már szinte elégtétellel veszi tudomásul, sőt már kárörömmel beszél azokról az ostobákról, akiknek a hősiességével hetek óta tele
[szerkesztői feloldás]
van
a sajtó.  
  – És a tiszthiány.  
  –Az is van?  
  – Há. Borzalmas veszteségeink  

facsimile
 
 155 
Globális
 
  vannak tisztekben…
[szerkesztői feloldás]
Vannak
ezredek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tisztjük nincs.  
  Odajön Bradács , a rendőrorvos, elégedett tojásalaku fejével és a 90-es évekből való egyetemi-divat pofaszakállával s nyilt örömmel, vidám nevetéssel szól bele.  
  Van egy szakaszvezetőm, sebesült. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
"kérem én századparancsnok voltam!" Hát az őrmester? "Az? Bataillon-kommandáns!"
*
Zászlóajparancsnok.
 
  Jóízüen mosolyog, az elébb lent a hajóban hallottam tőle ezt a viccet.  
  Ez is egy jeles alak,
[szerkesztői feloldás]
mindenkire
ugy néz,
[szerkesztői feloldás]
mintha
kivétel nélkül
[szerkesztői feloldás]
minden
[szerkesztői feloldás]
emberből
azt nézné ki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az előbb utóbb ugyis az ő keze alatt fog nyögni s fogat csikorgatni: előbb t. i. be fog kerülni a rendőrség kezébe, aztán az ő orvosi műtermébe, – vagyis már most sem érdemel semmi kíméletet… Különben az apja is rendőrorvos, ezért választotta ő is ezt a
[szerkesztői feloldás]
nem
rossz pályát, örökölte a stallumot, – az apja egy átkozott rossz hírű
[szerkesztői feloldás]
ember
, olyan  

facsimile
 
 156 
Globális
 
  goromba és érzéketlen,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a hajdani orvosokat szerették festeni, de
[szerkesztői feloldás]
ahogy
ma már
[szerkesztői feloldás]
csak
egy rendőrorvos engedhet szabad folyást a durva léleknek. Benke bá az ő keze alatt szenvedett, sérve volt, de
[szerkesztői feloldás]
nem
kellett volna operálni, "de ez a sintér
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
vág, s azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy hét mulva táncolni fog. Az; három hónapig feküdt,
[szerkesztői feloldás]
mert
elrontotta, egész télen otthon
[szerkesztői feloldás]
volt
s
[szerkesztői feloldás]
még
ma is beteg. Mikor az uramhoz mentem, ott állottam a folyosón, látom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jön,
[szerkesztői feloldás]
mondom
neki,
[szerkesztői feloldás]
doktor
ur! – de tisztességesen (lehet
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez bántotta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
mondtam
nagyságos uram, de biz én
[szerkesztői feloldás]
nem
fogok neki) az uramat már operálta?… Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, na, már szoptatni akarja, menjen, épen magára
[szerkesztői feloldás]
van
szüksége. De
[szerkesztői feloldás]
olyan
hangon,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
csak
elfordultam s utána se néztem a
[szerkesztői feloldás]
gazembernek
."  
  Különben sógora Bodának .  
  – Miből lesz a rendőrkapitány.
*
Boda Dezső , a budapesti államrendőrség főkapitánya.
 
  – Korhelyekből, Jakabokból.
*
Gipsz Jakab, ismeretlen ember, kisember.
 

facsimile  
 
 
 157 
Globális
 
  Rendőrök
*
Móricz Zsigmond jegyzete a kedvezményes vasúti igazolvány kiváltásának törénetét rögzíti.
 
  – Nekem jogom
[szerkesztői feloldás]
van
a 150
[szerkesztői feloldás]
koronáért
haragudni,
[szerkesztői feloldás]
meg
mert akkor jól láttam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnak és
[szerkesztői feloldás]
nem
tesznek semmit!  
  – Ha én elfogom nekik, akkor
[szerkesztői feloldás]
megbüntetik
.  
  – Komiszak azok a rendőrök,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
komiszak. Mikor ott
[szerkesztői feloldás]
voltam
az utazási engedélyért. Egy szobába utasítottak, és
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
ott senki. Ott látom
[szerkesztői feloldás]
hogy
négy ur ott diskurál vígan, odalépek és
[törölt]
« azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
»
odalépek, melyik a 4-es ur.  
  – Tessék várni.  
  És egyszer jön egy közülök. Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
szemtelenség. Szem-telenek!
[szerkesztői feloldás]
Még
az talán privát intézmény, ennek ott kell a szobájába állni, és azok ott mulattak, röhögtek, tessék várni.  
  – A közönségtől egy nagy csalódás,
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt hiszik a közönség az ő kedveért áll ott,
[szerkesztői feloldás]
pedig
azért
[szerkesztői feloldás]
hogy
a legfrissebb adomákat
[szerkesztői feloldás]
elmondják
 

facsimile
 
 158 
Globális
 
  Utazási igazolvány  
  – Jónapot, kérem itt kapok egy általános igazolványt utazáshoz?  
  – Itt nem.  
  – Hát hol?  
  – Ennél az asztalnál nem.  
  – No de kérem, ép azt akarom tudni melyik asztalnál.  
  – Tessék! (s a másikra mutat.)  
  Odamegyek, várok míg sorra kerülök.  
  – Kérem önnél kapok egy
[szerkesztői feloldás]
olyan
igazolványt, amely
[szerkesztői feloldás]
minden
utra jogosít?  
  – Nem.  
  – Hát hol?  
  – Tessék! (s visszamutat az elébbi urhoz.)  
  Visszamegyek.  
  – Látja kérem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mégis magához tartozik az ügyem, ide küldtek  
  – Mi az?  
  – Egy utazási igazolványra
[szerkesztői feloldás]
van
 

facsimile
 
 159 
Globális
 
  szükségem, amely pótolja az egyes utakra szükséges kéréseket.  
  – Olyan nem létezik.  
  – Tegnap a kezemben
[szerkesztői feloldás]
volt
egy, amit itt állítottak ki.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem
létezik.  
  – Micsoda beszéd ez! Ki az osztály vezetője  
  –  
  – Hol
[szerkesztői feloldás]
van
tanácsos ur?  
  – A hivatalában.  
  Megyek. Nincs a szobájában.  
  – Kérem hol
[szerkesztői feloldás]
van
tanácsos ur?  
  – Majd bejön.  
  Várok. Egyszer jön.  
  – Kérem szépen tanácsos ur
[szerkesztői feloldás]
Móricz Zsigmond
író vagyok.  
  – Kérem,
[szerkesztői feloldás]
van
szerencsém tessék leülni. Mivel szolgálhatok.  
  – Kérem nekem egy igazolványra volna szükségem, amely
[szerkesztői feloldás]
megmentene
attól,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
minden
utra külön kell kérni.  
  – Az kérem nem ugy
[szerkesztői feloldás]
van
. Van igazoló jegy, amely a rendőri igazolásra  

facsimile
 
 160 
Globális
 
  szükséges, de ahhoz is kell az egyes utra való igazolvány.  
  – De én tudom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt elfogadják.  
  – Lehet,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elfogadják,
[szerkesztői feloldás]
mert
a kalauz
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja a szabályt –  
  – Kérem az jó lesz nekem  
  – Tessék jönni, kiállítják.  
  Ugyanahhoz az urhoz visz.  
  – Kérem – kollega ur legyen szíves kiállítani.  
  Felveszi durcás képpel a tacskó.  
 
[betoldás innen]
[betoldásjel]: .
[szerkesztői feloldás]
Van
igazolványa?
[betoldás]
 
 
– Odaadom a vasutjegyet.
[betoldás]
 
 
– Ezt elfogadta a tanácsos ur?
[betoldás]
 
 
– Azért hozott ide
[betoldás]
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
azért hozta ide,
[szerkesztői feloldás]
hanem
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
kérte
.
[betoldás]
 
 
– Látja ez igaz, de
[szerkesztői feloldás]
csak
vegye át.
[betoldás]
 
 
Elolvassa.
[betoldás]
 
 
– Hirlapíró.
[betoldás]
 
  – Tessék eljönni
[szerkesztői feloldás]
délelőtt
10–12 közt.  
  – Mikor?  
  – Hétfőn.  
  – Haha. Akkor már
[szerkesztői feloldás]
megeheti
. Én ma utazok. Vagy ma
[szerkesztői feloldás]
vagy
[szerkesztői feloldás]
nem
kell.  
  – Előbb
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet.  
  – S mért?  
  – Mert
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet. Erről itt a
[szerkesztői feloldás]
jegyzőkönyv
, tekintve
[szerkesztői feloldás]
hogy
a tanácsos ur elfogadja az igazolást
[szerkesztői feloldás]
meg
3 hivatalon  
 
 
[betoldásjel]: .
 

facsimile
 
 161 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
lehet azt most rögtön keresztül hajtani?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
.  
  – Mért? Nincsenek ebben az épületben?  
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
vannak
, de valószínűleg
[szerkesztői feloldás]
minden
tisztviselő urnak
[szerkesztői feloldás]
megvan
a maga dolga s
[szerkesztői feloldás]
nem
ezért
[szerkesztői feloldás]
van
a hivatalába.  
  – De igen kedvesem, ezért
[szerkesztői feloldás]
van
a hivatalában.  
  S megyek a tanácsos urhoz, belőlről remegve az izgatottságtól. A tanácsos kijön és azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
:  
  – Kérem tessék eltekinteni az előnyomozástól, majd utólag elvégezzük.  
  A tacskó, mert az egész ember
[szerkesztői feloldás]
olyan
20 esztendős fiu, int s leül.  
  – Neve.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szólok, beírja. Rám szól.  
  – Mi a foglalkozása?  
  – Iró.  
  – Ja, hirlapíró !  
  Bosszusan hallgatok, tényleg az idén ez
[szerkesztői feloldás]
van
a vasuti jegyembe írva. Ebben igaza van.  
  – Kérek két koronás bélyeget.  

facsimile
 
 162 
Globális
 
  – Itt nincs?  
  – Nincs.  
  – Hát hol
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – A trafikban.  
  Felállok.  
  – Nincs itt egy rendőr akit el lehetne küldeni?  
  – A rendőrnek más dolga
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Menjek ujra a tanácsoshoz?
Panaszkodni?
[betoldás]
 
  Egy másik rendőrtisztviselő jött közbe, aki egy aktát hozott. Ezzel is komisz volt. Odaadta neki az átvevő könyvet,
[szerkesztői feloldás]
hogy
írja bele az akta számát,
[szerkesztői feloldás]
pedig
akkor már
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
dolga.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
fárad vele? – kérdezte ez a nagy szőke fiu békésen és nevetve.  
  Az ajkat biggyesztve mosolygott rá. Ez most
[szerkesztői feloldás]
megszólalt
.  
  – Kérem szépen tessék a folyosón kimenni, ott ül egy szolga a 29-ajtó előtt, annál szokott bélyeg lenni.  
 
S
[javítás]
ez egészen
[szerkesztői feloldás]
meghatott
, mégis talán
[szerkesztői feloldás]
nem
az intézmény rossz.
[szerkesztői feloldás]
Csak
vannak itt is komisz fráterek.  

facsimile  
 
 
 163 
Globális
 
  Ülés
*
Ida rajzol, modellje Virág .
 
  – Na gyere kis
[szerkesztői feloldás]
Virág
, ülj ehez nekem.  
  – Hova? Ebbe?  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Ebe ne, ebe
[szerkesztői feloldás]
nem
, ebe
[szerkesztői feloldás]
nem
 
  – Jaj de sajnálod
[szerkesztői feloldás]
hogy
beleül a kis
[szerkesztői feloldás]
Virág
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Ugyis te ülsz bele
[szerkesztői feloldás]
mindig
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Hozd ide azt a széket, abba ülj… Jaj de sötét
[szerkesztői feloldás]
van
, de sötét.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Setét
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
nem
látok. Gyujtsál rózsám világot.
*
A Leszakadt a pincelakat… kezdetű népdalszöveg részlete.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
[szerkesztői feloldás]
Csakhogy
ezen gumizni kéne hol az én gumim, az én gumim. …ágon, Én is a rózsámat
(várom)
[betoldás]
,
*
A Piros alma csüng az ágon... kezdetű népdal szövegrészlete.
[szerkesztői feloldás]
nem
látlak én szívem, szívem, szívecském.
[szerkesztői feloldás]
csak
elrontom,
[szerkesztői feloldás]
csak
elrontom,
[szerkesztői feloldás]
csak
el
[szerkesztői feloldás]
csak
el,
[szerkesztői feloldás]
csak
el rontom.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Mit rontasz el?  
 
[szerkesztői feloldás]
Mert
setét
[szerkesztői feloldás]
van
.  

facsimile
 
 164 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Hol a gumi? Elveszett?  
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
van
valahol.  
  – Vegyél valahol. Patikába.  
  – Patikába, gumit?  
 
Pesten
Budapest
.  
 
Pesten
Budapest
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
csak
a patikába veszik a gumit, te
[szerkesztői feloldás]
még
azt se tudod. Papírkereskedésbe.  
  – Hol az?  
 
Pesten
Budapest
.  
  – Melyik helyen.  
  – Alattatok.  
  – Ott alszik?  
  – Hogy ott alszik  
  – Nálunk alszik?  
  – Hogy gondolod?  
  – A mi ágyunkban  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
[szerkesztői feloldás]
Nem
a mi otthonunkba, a ti otthonotokba.  
 
[szerkesztői feloldás]
Leányfaluban
Leányfalu
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet gumit venni?  
  – Lehet  
  – Hol?  

facsimile
 
 165 
Globális
 
  – Princnél .  
  – Akkor vehetsz. Máma már sötét
[szerkesztői feloldás]
van
. Holnap tán
[szerkesztői feloldás]
megtalálom
az aranykrajcárt. Nézd anyuka ez mi vagyunk.  
  – Igen.  
  – Ez én, az
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
.  
  – Igen.  
  – Ez én akarok lenni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Ez anyuka , ez apuka , ez Rózsahegyi .  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Mindenki anyuka az ott, ugye!  
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
meg
én vagyok. Mutasd
[szerkesztői feloldás]
meg
anyukának . Ez itt Sebők bácsi , ugye.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Hol.  
  – Itt.  
  – Hol,
[szerkesztői feloldás]
nem
látom. Itt áll.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Ott persze.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Itt? Lent?  

facsimile
 
 166 
Globális
 
  – Lent fekszik, nincs alá írva.  
  – Setét
[szerkesztői feloldás]
van
gyerekek semmit se látni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Majd lámpánál bevégezzük. Igen? Igen Ida Mutasd
[szerkesztői feloldás]
meg
anyukának hol vagyok én. Sötét
[szerkesztői feloldás]
van
, majd vacsora után.  
  du. 4.30  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Setét
[szerkesztői feloldás]
van
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– De
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
olyan
vastag hangon: így setét
[szerkesztői feloldás]
van
( igen vastag)
[szerkesztői feloldás]
nem
látok, gyujtsál rózsám
*
A Leszakadt a picelakat... kezdetű népdalszöveg részlete.
 
  – Babám  
  – Rózsám  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Te
[szerkesztői feloldás]
nem
tudod, Terka ugy
[szerkesztői feloldás]
mondta
babám  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– De apuka ugy
[szerkesztői feloldás]
mondta
nekem
rózsám
[javítás]
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Nekem is  

facsimile
 
 167 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Setét
[szerkesztői feloldás]
van
[szerkesztői feloldás]
nem
látok  
  Gyujtsál rózsám világot babám világot.
*
A Leszakadt a picelakat kezdetű... népdalszöveg részlete.
Világot. Hogy van az a csongorádi bíró
*
A Csongorádi bíró lánya... kezdeztű népdal.
–  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– lánya Juliska  
  – Nem az. A csongorádi bíró bá csi
*
A Csongorádi bíró lánya... kezdeztű népdal.
– De
[szerkesztői feloldás]
nem
a Juliska!  
  S Ida ott ül a sarokban a zöld függő virág alatt ölében a rajzmappája,
[szerkesztői feloldás]
olyan
ép
[szerkesztői feloldás]
mint
édesanyám.
[szerkesztői feloldás]
Még
[szerkesztői feloldás]
olyan
öreg is így sötétbe a beesett nyakával és boglyas hajával amely göndören vastagon megy két felé a sík alacsony homloka felett  

facsimile
 
 168 
Globális
 
  – Láttam milyen levlapokat fest Lili a katonáknak. Kis lányok
[szerkesztői feloldás]
vannak
rajta és kifesti csinosan a szoknyájuk pettyesre, az arcát pirosra, a bluzát kékre, – és az apja aláírja a nevét
[szerkesztői feloldás]
mert
ő
[szerkesztői feloldás]
nem
írja alá. Sztehló Lili . Kérdeztem ez az ő írása?
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, neki nincs
[szerkesztői feloldás]
olyan
szép.  
  Kint már megint esik az eső, lassan, igen véknyan, soha vége
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz.  
  Janka ujságot olvas.  
  – Na hát én mit pakoljak? És ki viszi ki?  
  – Kiviszi az öreg, ha tejjel jön.
[szerkesztői feloldás]
Pedig
[szerkesztői feloldás]
be
[szerkesztői feloldás]
kéne
[szerkesztői feloldás]
vinni
ha
[szerkesztői feloldás]
csak
igen nagy zuhogó eső
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz.  
  Kimegy nehéz, fáradt lépéssel.  
  – Jön a hajó...  

facsimile
 
 169 
Globális
 
  – Azon mértelek én benneteket mikor
[szerkesztői feloldás]
még
[szerkesztői feloldás]
olyanok
[szerkesztői feloldás]
voltatok
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
darabja 3 kiló. Feltettük a tálcát, arra a pólyát,
[szerkesztői feloldás]
nem
is pólyát, pelenkát és
[törölt]
« hozták »
azt én nagy gonddal, a kövekkel lemértem és akkor hozták a tekenőből a friss párolgó gyereket s lemértem őkemét.  
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
lehajlik s a térdébe üti fejét.  
  – ugy; csapd oda a fejed jobban.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
[szerkesztői feloldás]
nem
baj
[szerkesztői feloldás]
nem
fáj  
  – De üsd, az asztal sarkához, akkor majd fájni fog  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
csapom!  

facsimile
 
 170 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Lepke, lepke, gyere ide lepke, hadd fogjalak
[szerkesztői feloldás]
meg
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
érti a magyar nótát.  
  Nevetés.  
  – Lepke, lepke hadd fogjalak
[szerkesztői feloldás]
meg
lepkefogóval.  
 
 
 
  – Na Helveyék már
Pesten
Budapest
szárítgatják a holmijukat.  
 
 
 
 
  – Hinta, hinta, hinta
 
Tinta, palacsinta
[javítás]
  Leesett a szalmára
  Kicsi kutya számára
 
  – Ezt ők költötték egy este  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
[szerkesztői feloldás]
csak
Gyöngyi . Én
[szerkesztői feloldás]
nem
így.  
 
  Hinta
[szerkesztői feloldás]
hinta hinta
 

facsimile
 
 171 
Globális
 
 
  Hisz ez
[szerkesztői feloldás]
NEM
is tinta
  Kint a kertbe reggel
  A többi gyerekkel… Ezt MEG én költöttem.
*
Részlet Szép Ernő Tinta c. verséből.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
te.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
De most én. Azelőtt
[szerkesztői feloldás]
meg
egy bácsi!
Szép Ernő bácsi! Ugye.  
  Nevetés  
  – Most ő.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Valaki azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt sürgönyözték neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
"puhatolja ki" és ő visszasürgönyözte,
[szerkesztői feloldás]
hogy
"hatoltam ki pu." Tót volt
[szerkesztői feloldás]
vagy
mi… Arról
[szerkesztői feloldás]
hogy
hinta palacsinta. Hatoltam ki pu!  

facsimile
 
 172 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
Ha toltam, kitoltam .  
  Nagy kacagás  
  – Ida mit nevetsz, két
[szerkesztői feloldás]
Ida
mit nevetsz.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Ha kitoltam, kitoltam.  
  – Pláne a pu val igen jó. Ha toltad ki, pu!  
  Ida
[szerkesztői feloldás]
még
jó idő mulva is felnevet.  
  – Ugy fáj a varrásom.  
  – Minek nevetsz annyit?  
  – Minek nevettetsz
[szerkesztői feloldás]
Virág
.  

facsimile  
 
 
 173 
Globális
 
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
Törökország
Törökorszég
. Gyi te gyi.
*
A Tükör tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés címe "hadakozás".
 
  – Itt nincs szerb?  
  – Nincs… Már
Magyarország
Magyarország
.  
  – Itt sincs szerb?  
  – Nincs. A  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Akkor jó, itt leszállunk.  
 
[szerkesztői feloldás]
Elmennek
a sarokig.  
  – itt
[szerkesztői feloldás]
.  
  – Ott nincs német?  
  – egy sincs, német  
  – De néni.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
van
, de
[szerkesztői feloldás]
olyan
jó néni.
[szerkesztői feloldás]
nincs is jó angol bácsi  
  – Beenged minket?  
  – Be
[szerkesztői feloldás]
csak
szólni kell  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Hóó,
[szerkesztői feloldás]
Tótországba
*
Horvátország
Horvátország
(Szlavónia) régies elnevezése.
szerbek  

facsimile
 
 174 
Globális
 
  vannak.  
  – Oda ne menjünk.  
  –  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– A cica születik?  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– A cica született  
  nevet.  
  – Hó ott vagyunk, le kell szállni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Angol bácsik
[szerkesztői feloldás]
vannak
itt.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
[javítás]
– Igen az angol bácsi edényét
[szerkesztői feloldás]
nem
vesszük el…  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Itt alszunk, Ló ló lovacska gyere ide hozzám, gyere ide látod mit csinál  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
[szerkesztői feloldás]
Nekem
is
[szerkesztői feloldás]
van
egy lovam.  

facsimile
 
 175 
Globális
 
  – Igaz az a tied.  
  – Ez az én sárga lovam.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– A cica ugye?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
.  
  – Falovad
[szerkesztői feloldás]
van
ugye?  
  – Igen.  
  – Nekem
[szerkesztői feloldás]
meg
igazi!  
  Felállnak.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– A kocsiba kell trombitálni (fel a sézlong
*
Heverő (francia).
karjára).  
  Furcsán
[szerkesztői feloldás]
nagyon
keveredik össze a fejükben a mostani háborus idők sok szava. Nemzetek nevét sose hallották eddig most bámulatosan majd
[szerkesztői feloldás]
mind
ismerik. Lóról, kocsiról se.  

facsimile
 
 176 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– De
[szerkesztői feloldás]
Törökországba
Törökország
odapiszkítottak a szerbek.  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Pu, pu, pu, pu  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
[javítás]
– Nézzen oda a sifon
*
Szekrény (népies).
tetején ott a komitácsi.
*
Szerb katona.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Itt is
[szerkesztői feloldás]
van
egy az apuka széke mellett  
  – Mi?  
  – Szerb  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– A magyar
[szerkesztői feloldás]
nem
ellenség?  
  – Mi vagyunk a
[szerkesztői feloldás]
magyarok
.  
  – Igen.  
  – Te az vagy!  
  – Én igen, de te nem!  
  – Hát mi?  
  – Tót.  
  – Tót az apád, de
[szerkesztői feloldás]
nem
én.  
  Nevet hátracsapott fejjel s szétrázott hajjal, rossz apró rizskása fogával.  

facsimile  
 
 
 177 
Globális
 
  Sebőkék  
  – Délután láttam mikor ment haza. Kiabáltam utána,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a Flittnerék háza remegett tőle, de ő
[szerkesztői feloldás]
nem
hallotta.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
akar a hallani.  
  – Ott koplaltatja az asszonyt. Mér
[szerkesztői feloldás]
nem
vitte el neki a levest?  
  – Vén bitang, haza se kísérte. Egész nap ott van egyedül.  
  – Mit evett szegény?  
  – Krumplit  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
jön el a tejér se. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, majd elviszi reggel. Nem megy ebbe a sárba.  
  – Jó kifogása most, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
beteg.
[szerkesztői feloldás]
Megeszi
azt a levest  
  – Nem, várjunk
[szerkesztői feloldás]
még
neki tartogatom gondolatba  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
jön az már el.
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell annak. Fájhat neki,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
betörte.  
  – Szegény, tán láza is
[szerkesztői feloldás]
van
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Tán
[szerkesztői feloldás]
nem
is él – Akkor jól
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 178 
Globális
 
  – Eljön reggel, eszik.  
  – Kávét, azt otthon tán
[szerkesztői feloldás]
nem
is eszik.  
  – Persze,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom el se képzelni, mit esznek otthon.
[szerkesztői feloldás]
Pedig
eltudom,
[szerkesztői feloldás]
mert
láttam mikor ebédeltek juhturót
[szerkesztői feloldás]
meg
kenyeret.  
  – Krumplit eszik otthon. Krumplilevest,
[szerkesztői feloldás]
krumplipaprikást
, néha egy kis tésztát… Jó a hus ugyis én
[szerkesztői feloldás]
nem
szoktam vagdalt pecsenyét csinálni, babot is eszik.  

facsimile
 
 179 
Globális
 
  – eljött, összeszidtam  
  – mit
[szerkesztői feloldás]
mondott
?  
  – visszafeleselt  
  – hogy  
  – ő neki oda kell menni,
[szerkesztői feloldás]
ahonnan
élnek,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
hányszor adok neki enni, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
ne adjon, ha felhányja.
[szerkesztői feloldás]
Nem
hányom fel, de tegyen
[szerkesztői feloldás]
meg
valamit.  
  – majd összeszidom én.  
  – alább hagyott aztán.  
 
 
 
  – egész nap éhen
[szerkesztői feloldás]
volt
az
[szerkesztői feloldás]
asszony
. Semmit se evett. Reggel jött, összetörve; azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
: de mán ugy
[szerkesztői feloldás]
megszoktam
azt a kávét
*
Öt számozott üres oldal (180–184) a kötetbe bekötve.
 

facsimile  
 
 
 185 
Globális
 
  A stéken
*
Stég (szerbhorvát).
1914.
[szerkesztői feloldás]
szeptember
23.
[betoldás]
*
A
leányfalui
Leányfalu
stégen beszélgetőkről készített jegyzet.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ilyen
gyalázatos idő.  
  – Kukoricát két szekerrel haza hozott
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
többet
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
  – De én be
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok menni a fődre.  
  – Ott ahol a répás fődek
[szerkesztői feloldás]
vannak
? Jaj arra
[szerkesztői feloldás]
nem
kívánkozok többet. Két
[szerkesztői feloldás]
vagy
3 éve vett ott az ur gyönyörű répát, 6 kocsival vót, 20
[szerkesztői feloldás]
forintér
vettük, de
[szerkesztői feloldás]
milyen
kocsival,
[szerkesztői feloldás]
mint
a gyerekek  
  – az elég ócsó vót, a jézusát
[szerkesztői feloldás]
annak
a répának, nekem a pincébe rohadt
[szerkesztői feloldás]
meg
6 kocsival, a jézusát neki.
(nagy nevetések)
[betoldás]
 
  – mér?
[szerkesztői feloldás]
nem
adta el?  
  – mi
[szerkesztői feloldás]
még
[szerkesztői feloldás]
megvettük
vóna.  
  – mér
[szerkesztői feloldás]
nem
adták el?  
  – soha
[szerkesztői feloldás]
nem
ültetek többet, ha (nevetés)  
  – most van?  
  – nincs  
  – mert ha van én
[szerkesztői feloldás]
megveszem
.  
  – én átaljába vettem vóna, oszt
[szerkesztői feloldás]
nem
alkudtunk
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
pedig
ugy  

facsimile
 
 186 
Globális
 
  – máma szedték a szőlőt?  
  – barack  
  – ponyvával betakarták? vagy behordták a kunyhóba, ott szedték,
[szerkesztői feloldás]
mint
a gyerek, a kunyhóba mutatták
[szerkesztői feloldás]
meg
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
kell metszeni, hát ő kivágta, a kunyhóba hordta ott metszette,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
mutatták neki.  
 
[szerkesztői feloldás]
mennyire
[szerkesztői feloldás]
vagy
már?  
  – mán a kunyhó körül
[szerkesztői feloldás]
van
rakva.  
  – mit csinálsz te?  
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
mutatták.  
  a fiu
[szerkesztői feloldás]
megrugja
az edényt  
  – mit kalamolsz
*
Zörögsz (régies).
te a láboddal?  
  – fordítsd fel a vacsorát  
  nevetés  

facsimile
 
 187 
Globális
 
  – majd jön a jövő hónapba a virág.  
  – néha jó  
  – de néha, akkor
[szerkesztői feloldás]
még
érdemes szenvedni tüle ha ára
[szerkesztői feloldás]
van
. De ha 2
[szerkesztői feloldás]
korona
 
 
[szerkesztői feloldás]
meg
egy.  
  – de ha aszongyák
[szerkesztői feloldás]
hogy
nem kell.  
  nevetés  
  – Surányi
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
fiatalember vegyen már virágot  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
adja  
  – cigarettáér  
  – azér sokat áldoznak arra a koszorukra, már nekem több eszem volna.  
  – ugyse tudja akit
[szerkesztői feloldás]
megkoszoruznak
.  
  – este leteszik, a kecske leeszi.  
  nevetés  
  – jobb teje lesz tüle.  

facsimile
 
 188 
Globális
 
  – szép a barack?  
  – szép?  
  – hasba fog a menni.  
  – az öreg az is, az is izél, zongoráz.  
  – a találta fel a hangszereket.  
  – Edizon , az.  
  – Mér találta ki, sok pénzt elvisz.  
  – Hát az a vén kurva az is zongoráz ( Liszt )  
  – Itt festik a nadrágot három
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
3
[szerkesztői feloldás]
forint
osztán
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szakad, ha felveszi az
[szerkesztői feloldás]
ember
egyet fingik
[szerkesztői feloldás]
mindjár
elszakad.  
  Igy mulatnak a kis kulipintyóban.  
  – Itt a hajó  

facsimile  
 
 
 189 
Globális
 
  Hajón
*
Móricz Zsigmond a
Leányfalu
Leányfalu
Budapest
Budapest
közötti hajójáraton Bradách Emillel beszélget.
 
  – mit tudnak róla?  
  – Semmit. Glósz találkozott vele a mult héten kijött pezsgőztek.  
  – nekem
[szerkesztői feloldás]
van
200 betegem.  
  – jesszus majd bevittem a botomat.
[szerkesztői feloldás]
nem
restelltem
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
ilyen
gavallér bottal menni be.  
 
Zsakettban
[javítás]
[szerkesztői feloldás]
van
frissen borotválva és a rongy ócska kabátja alatt
[szerkesztői feloldás]
ember
elegáns .  
  A fehér és fényes hajó oly elegáns a zöld támlákhoz csupa gondtalan
[szerkesztői feloldás]
ember
támaszkodik. Egy öreg néni, aki nagy vöröskeresztet visel a felakasztott kabátja karján és széles ezüst láncot a nyakában a haját magasra rakva, –
[szerkesztői feloldás]
olyan
szorgalmasan köti a hósapkát
*
A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz , Budapesti Hírlap, 1914. aug. 23., 10.
a sötétszürke gombolyag  

facsimile
 
 190 
Globális
 
  előtte a fehér asztalon.  
  A Bradács nője borzasztó gyorsasággal beszél el valami katonaügyet; panaszkodik, egy protekcióügyről
[szerkesztői feloldás]
van
szó.  
  – Borzasztó  
  – igen borzasztó – hallani közben, – felháborító,
[szerkesztői feloldás]
mondja
okos hangján a
[szerkesztői feloldás]
doktor
.  
  Az a hölgy is
[törölt]
« horgol »
köt  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
levén tolakodó természetű
[szerkesztői feloldás]
ember
, köszönettel visszavonultam és szerényen… a rendes szolgálat alól ki akartam bujni.
[szerkesztői feloldás]
Szeptember
6-án beszereztem egy ajánlati levelet, abba
[szerkesztői feloldás]
volt
csatolva a minősítés,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugyanazt a munkát végzem, amit a Vöröskereszt orvosai. Gondolhatja
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
viselem az álruhát… Micsoda fejvesztett rendetlenség.  
  Tudja kérem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
most is  

facsimile
 
 191 
Globális
 
  még nincs egységes vezetés. Nálam be
[szerkesztői feloldás]
van
rendezve 45 ágy, két hétig
[szerkesztői feloldás]
nem
kaptam beteget. Találkozom egy vöröskeresztes orvossal panaszkodik
[szerkesztői feloldás]
hogy
nincs ágy. Mért
[szerkesztői feloldás]
nem
küldtök hozzám? Hát ott van? Másnap nincs. Ujra találkozom eggyel, panaszkodik.  
  – Mért
[szerkesztői feloldás]
nem
küldtök hozzám, nálam
[szerkesztői feloldás]
van
45, aztán itt 70, ott 25–140 ágy üresen áll. Minden reggel telefonálnak a központból, azt hisszük már hozzák s nincs semmi.  
  – Az a baj
[szerkesztői feloldás]
hogy
a
monarchia
Osztrák_Magyar Monarchia
[szerkesztői feloldás]
nem
tesz ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
[szerkesztői feloldás]
Németország
Németország
[szerkesztői feloldás]
nem
készül békében a háborura. Itt nincs semmi.  
  – A
[szerkesztői feloldás]
katholikus
körben szintén berendeznek egy kórházat, a bálteremben a saját pénzén állít most a
[szerkesztői feloldás]
Vöröskereszt
– az 4000
[szerkesztői feloldás]
korona
 

facsimile
 
 192 
Globális
 
  – Nekem
[szerkesztői feloldás]
volt
ott
[szerkesztői feloldás]
vagy
150 kiló vattám, a mult háborura szereztem be abból maradt
[szerkesztői feloldás]
meg
, két háborura elég. ( nevet )  
  – Kornél bent a katonai kórházba  
  – Katonai kórházba
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – Igen.  
  – kötszer nincs és most doktorhiány
[szerkesztői feloldás]
van
, 1500 beteg tessék kötözni. Nekem 35 katonám
[szerkesztői feloldás]
van
ebbe a kis kórházba; helyrebicskázott banda, amely –  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondom
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
megusztam
a háborut.  
  – ki gondolta
[szerkesztői feloldás]
volna
ezt  
  – sose hittük
[szerkesztői feloldás]
volna
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
mégse
fog reszkirozni
[szerkesztői feloldás]
ilyen
disznóságot  
  s puha és elegáns urak. A hölgy pisze és szőke és
[szerkesztői feloldás]
olyan
okos; fekete kalapja  

facsimile
 
 193 
Globális
 
  fekete rájerrel,
*
Virágból vagy tollból készített kalapdísz.
fehér nyakán fekete szalag, a nyak kivágva s fekete csipkével.  
  – ja, ha nekem annyi protekcióm
[szerkesztői feloldás]
volna
, akkor  
  panaszkodik a protekció miatt, mikor az egész élete arra a kevés
[szerkesztői feloldás]
protekcióra
[szerkesztői feloldás]
van
alapítva  
  – roppant szenvedélyes katona volnék,
[szerkesztői feloldás]
minden
fortélyát  
  Szivarját szíjja erősen és nagy gonddal  
  – ezek az én szegény gyerekeim családapák
[szerkesztői feloldás]
meglett
[szerkesztői feloldás]
Emberek
, 38 évig borzalmas szenvedések és
[szerkesztői feloldás]
nem
panaszkodnak.  
  az élet komplikáltan egyszerű. Akik itt
[szerkesztői feloldás]
vannak
, élik a rendes életet az összes követelményekkel és igényesen; akik oda
[szerkesztői feloldás]
vannak
elvégzik a kiszabott munkát,  

facsimile
 
 194 
Globális
 
  s ott marad
[szerkesztői feloldás]
mindenki
a helyén.  
  Az
[szerkesztői feloldás]
asszonyok
[szerkesztői feloldás]
csak
kötnek, kötnek, mosdanak és kis fehér kezükkel összehordanak egyetmást a sebesültek számára.  
  Lekönyököl és kis fekete szeme a hóka arcából elevenen csillogva,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy bogár tűz ki. A homloka a szemöldökéig tele
[szerkesztői feloldás]
van
frufruval s a keze szára a csukló alatt oly vékony oly hihetetlen vékony,
[szerkesztői feloldás]
mint
a liliomszár. Nagy fekete, strucctollal diszitett szatyor van előtte az
asztalon
[javítás]
és míg beszél alapításról, szerzésről, segítésről, ugy kiéli magát, egy uj és nem
kis
[javítás]
izgalmat él végig és keresztül-kasul.  
  Ezek az
[szerkesztői feloldás]
asszonyok
[szerkesztői feloldás]
mindig
virágzanak. Egy sportegylet épenígy  

facsimile
 
 195 
Globális
 
  lefoglalja őket,
[szerkesztői feloldás]
csak
most az a különbség,
[szerkesztői feloldás]
hogy
érdemes és lehet tombolni az örömben,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
ember
fenn
[szerkesztői feloldás]
van
és tehet valamit.  
  Ezeknek az élete anyagilag
[szerkesztői feloldás]
teljesen
biztosítva
[szerkesztői feloldás]
van
s tul
[szerkesztői feloldás]
vannak
azon a körön ahol az asszonynak kell takarékoskodással és munkával pótolni az ura keresetét. Tul
[szerkesztői feloldás]
vannak
a családi élet zárt körén amelyet zárttá
[szerkesztői feloldás]
csak
a szűk anyagi határ tesz. Ő adja az intelligenciáját, a tevékenységét és a befolyását s
[szerkesztői feloldás]
nem
a pénzét.  
  Mintha most nyílt volna
[szerkesztői feloldás]
meg
igazán az élet ezeknek a fiatal asszonyoknak, most
[szerkesztői feloldás]
van
az a gyors virágzásuk, amely egyszerre fellobogtatta őket.  
  – egy kollegám, akinek 200 ágyas kórháza
[szerkesztői feloldás]
van
, – …vállalkozott és ő olyan figyelmes
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
mindnek
külön  

facsimile
 
 196 
Globális
 
  ajánlott levelet küldött,
[szerkesztői feloldás]
hogy
talán
[szerkesztői feloldás]
mégis
meggondolják a dolgot és visszajönnek ha már vállalkoztak erre a nemes munkára. Egyre se kapott választ.  
  – Azt hiszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
az elég,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jelentkeznek egy pár borogatás egy-pár pohár víz.  
  – Egy kicsit
[szerkesztői feloldás]
megcirógatni
őket. Nálam is jelentkezett a minap öt kisasszony,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ők ápolni akarnak. én
[szerkesztői feloldás]
mondtam
nekik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nálam kevés alkalom
[szerkesztői feloldás]
van
a hazáért dolgozni; van két sveszterem,
*
Nővér (német).
[szerkesztői feloldás]
nagyon
kiváló nők.
[szerkesztői feloldás]
Van
két
[szerkesztői feloldás]
emberem
akit
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom miért
[szerkesztői feloldás]
nem
adnék oda, egyik a Szende , rendőr háztulajdonos Kispesten sebész (nevet a nő) és fogat huz, kisebb operációkat is segít; egyszer
[szerkesztői feloldás]
nagy
baja volt, jön hozzám,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
megoperált
valakit, de
[szerkesztői feloldás]
nagy
baj
[szerkesztői feloldás]
van
, a mirigyek
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
vannak
dagadva,
[szerkesztői feloldás]
még
szerencsére  

facsimile
 
 197 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
baj semmi,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neki,
[szerkesztői feloldás]
meg
vagyok győződve róla,
[szerkesztői feloldás]
hogy
maga jobban ért már ehhez,
[szerkesztői feloldás]
mint
a helybeli orvos, de azért – Ez egy kitűnő diagnoszta, leírja, így
[szerkesztői feloldás]
meg
így – néha aztán szekírozom őt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
– reggel ha jövünk
[szerkesztői feloldás]
mondja hogy van
3 uj beteg – ateroma,
*
Atheróma, a bőr jóindulatú daganata.
– karbunkulus
*
Carbunculus: szőrtüszőgyulladás.
és – műszavakat. Hat éve van nálam. Omnibusz
*
Ló vontatta közlekedési eszköz.
konduktőr
*
Jegykezelő (régies).
volt, aztán lett belőle rendőr és most professzor. Ha őrszem szolgálatra osztaná be a főparancsnok, kabinetkérdést csinálna belőle. Egyszer bajt csinált, felrobbantott
[szerkesztői feloldás]
valamit
,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
ráijesztettem és
[szerkesztői feloldás]
mondtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
le lesz vonva 90 korona javításra. Azt
[szerkesztői feloldás]
pedig
"jegyezd
[szerkesztői feloldás]
meg
magadnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha a – felrobbantod, akkor egész életedben koldulhatsz, 1300 korona."
[szerkesztői feloldás]
nagyon
be
[szerkesztői feloldás]
volt
gyulladva.  
  – Óriási szolgálatot tehet egy rendszerető
[szerkesztői feloldás]
asszony
, ha vállalkozik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
rendbetartja a fehérneműt,  

facsimile
 
 198 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ételt melegen kapják a betegek, óriási bajokat előzhet
[szerkesztői feloldás]
meg
, egy este láttam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jöttek a déli harctérről és kaptak hideg tepertőt és zöld paprikát. Odalenn ettek zöld tököt, marharépát és itt is azt, adjunk neki tejbe kását  
  – teát  
  – tejbe kását egy kis tepertővel, édes istenem,
[szerkesztői feloldás]
nem
kell félni
[szerkesztői feloldás]
hogy
3
[szerkesztői feloldás]
koronával
többé kerül. Azért
[szerkesztői feloldás]
ilyen
helyes
[szerkesztői feloldás]
asszony
intelligens uriasszony aki azokkal szembeszáll óriás hasznot tehet – feltéve
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
medájonra
*
Emlékérem (francia).
pályáz.  
  – ez egy raffinált sapka. Szegényeket legjobb volna a fülüktől a lábujjokig becsomagolni ilyenbe.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom a Lili vett-e a Bélának azt a bőr mellényt, azt ajánlottam.  
  – azt hiszem igen.  
  – az a legintelligensebb viselet ilyen időbe…
[szerkesztői feloldás]
csak
már vége volna  

facsimile
 
 199 
Globális
 
  – nekem igazán máskor se szokott sok elpocsékolni való időm lenni de most igazán
[szerkesztői feloldás]
minden
percem le
[szerkesztői feloldás]
van
fogva és mégis alig
[szerkesztői feloldás]
van
percem amikor az eszem nagyobb része ne a háboruval legyen lefoglalva.  
  – olyan jusztament
*
Igazságos (francia).
gondolkodásu sose
[szerkesztői feloldás]
voltam
életembe,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
finom
[törölt]
« gon »
pasas sose
[szerkesztői feloldás]
voltam
, de most
[szerkesztői feloldás]
olyan
kárörvendő vagyok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha olvasom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elsüllyedt egy angol hajó s 300 matróz, dühöngök,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mért
[szerkesztői feloldás]
nem
8000. Magamtól
[szerkesztői feloldás]
meg
vagyok ijedve. A francia paraszt mélyen alatta
[szerkesztői feloldás]
van
a mienknek, csodálkozva láttam, mikor bejártam a francia
Lotharingiát
Lotaringia
Avricourton
Avricourt
tul csodálkozva láttam, milyen unintelligens fajta,
[szerkesztői feloldás]
olyan mint
nálunk a tót
[szerkesztői feloldás]
vagy
oláh, analfabéta annyi
[szerkesztői feloldás]
van
közte. Moral insanity
*
Erkölcsileg beszámíthatatlan (angol).
a délfrancia
Lyon
Lyon
körül.  

facsimile
 
 200 
Globális
 
  – azért én csodálom
[szerkesztői feloldás]
hogy
ennyire is bírják, azt hittem össze fognak roppanni
[szerkesztői feloldás]
mint
a törött tojás. Ez azért is
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
mert
én ismerem a strukturáját a
[szerkesztői feloldás]
francia
hadseregnek. Mit
[szerkesztői feloldás]
mondjak
egy nüánsza
[szerkesztői feloldás]
például
a campaniai olasznak, elsatnyult, alig bírja a tornisztert,
*
Katonai hátizsák (német).
[törölt]
« alig »
katonai lépést
[szerkesztői feloldás]
nem
produkál, és feltűnő hiányát kellett konstatálni a legénységnek,
[szerkesztői feloldás]
mind
20 évvel azelőtt  
  – és a német milyen más, én tudom milyen lelkes, milyen kötelességtudó,
[szerkesztői feloldás]
hogy
organizált akár ellenőrzi valaki, akár
[szerkesztői feloldás]
nem
ami roppant fontos dolog kötelességtudó  
  – borzasztó veszteségei
[szerkesztői feloldás]
vannak
a németeknek. Én tudom a főparancsnoknak 3 testvére
[szerkesztői feloldás]
van
ott, kettő már elveszett, a harmadik torpedó parancsnok, az
[szerkesztői feloldás]
még
él.  

facsimile
 
 201 
Globális
 
  – elég kényelmesen, karosszékben alszik, telefon jelentéseket vesz fel és továbbít.  
  – akkor szegény Margit vesztett!  
  Péteriről
[szerkesztői feloldás]
van
szó, aki a csatában ott volt
*
A csatában 1914. aug. 17-én az 5. honvéd lovas hadosztály egységeit nyílt támadásra vezényelték, lovasroham percek alatt összeomlott a ellenség ágyúzása közepette.
 
  Olyan nyugalommal
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
olyan
jóleső érzéssel,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
[szerkesztői feloldás]
csak
az tud sajnálkozni, akinek senkije sincs oda s ő maga is
[szerkesztői feloldás]
csak
a jó oldalát ismeri ennek a lázas életnek. Szinte nevet,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő
tul
[javítás]
[szerkesztői feloldás]
van
ezeken a bajokon.  
  Bosszantó irigységek feszítik az
[szerkesztői feloldás]
emberek
lelkét. Érzések egymás ellen. Mért
[szerkesztői feloldás]
vannak
akkor mégis magasabb egységek amelyek szinte ez erőfölöslegekből állanak elő,
[szerkesztői feloldás]
mert
senki az alapérzéseit
[szerkesztői feloldás]
nem
adja a hazának, kivéve mikor ott éli ki az alapösztönöket is,
[szerkesztői feloldás]
mert
a csatában, ahova egy se megy magától, egy se szívesen, de ha  

facsimile
 
 202 
Globális
 
  már ott
[szerkesztői feloldás]
vannak
, akkor aztán egész
[szerkesztői feloldás]
emberi
vadságát bedobja a mérlegbe.  

facsimile  
 
 
 203 
Globális
 
  Fáj
*
A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
[szerkesztői feloldás]
szeptember
24  
 
 
 
  A körmöt odafeszítette a szappanhoz
[szerkesztői feloldás]
mindkét
kézzel megpróbálta,
[szerkesztői feloldás]
nem
sikerült a betapadt szappant kiemelni, erre egy hirtelen erőfeszítéssel,
[szerkesztői feloldás]
még
a fogát is összeszorította s a szemöldökét, belevágta a jobb kéz mutatóujját, így feszül neki az
[szerkesztői feloldás]
ősemberség
a legkisebb akadálynak, a helyett
[szerkesztői feloldás]
hogy
okosan
[szerkesztői feloldás]
megkerülné
,
[szerkesztői feloldás]
mert
kevésbe veszi s ujra
[szerkesztői feloldás]
meggondolja
 
  A szappan kiugrott, a körme a tulerő miatt beleakadt a szappantartó likainak egyikébe s éles szurást érzett.  
  Felkapta
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
megütötte
volna.
[szerkesztői feloldás]
ahogy
szokták
[szerkesztői feloldás]
mondani
[betoldás]
Be
[szerkesztői feloldás]
volt
szakadva a köröm a közepén egy darabon és vér préselődött ki az egész körömágyból.  

facsimile
 
 204 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
bosszus lett,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
fog tudni írni,
[szerkesztői feloldás]
pedig
ma este még akart, hát talán holnap sem. Azért
[szerkesztői feloldás]
megmosta
a kezét gyorsan, kedvetlen
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
nem
is piszkos a keze, egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
kellett
[szerkesztői feloldás]
volna
mosni, de ha már ekkora áldozatott tett érte, – közben eszébe jutott
[szerkesztői feloldás]
hogy
a szappan csipni fogja a sebet, egy kettőre leöblítette s a villanyt már a másik kézzel csavarta le a törülközőnél eszébe jutott
[szerkesztői feloldás]
hogy
piszkos, fertőz –  
  Bent a lámpánál
[szerkesztői feloldás]
megnézte
a sebet,
[szerkesztői feloldás]
olyan
aggódó szemmel és komolyan, egyáltalán semmi se érdekelte ebben a percben a világon  
  Fájni kezdett. Éles szuró fájás, gyengén, kinyujtva, hasította az ujját s  

facsimile
 
 205 
Globális
 
  leült a karszékbe, tisztelte a fájdalmat,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kímélje a karját feltette a szék felső karjára, a hátára, erre őrült éles, zsibogó fájás kezdett visitani lüktetni kiabálni az ujja hegyén,
[szerkesztői feloldás]
mintha
egy egész méhraj egyszerre eresztette
[szerkesztői feloldás]
volna
bele a fulánkját.  
  – Ahá, ez az! –
[szerkesztői feloldás]
mondta
– ez a csata, a lövés. Ez az az őrült fájdalom, amiről a
[szerkesztői feloldás]
doktor
beszélt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mit szenvednek a sebesültek és
[szerkesztői feloldás]
nem
panaszkodnak.  
  Fel se szisszent, nézte a kis sebet, szinte azt
[szerkesztői feloldás]
érezte
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
van
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
csak
lobog az a fájás,
[szerkesztői feloldás]
mint
a tűz, vagy tán van ennek is
az
[javítás]
idegekben lobogása,
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
nem
látni,
[szerkesztői feloldás]
hanem
érezni  

facsimile
 
 206 
Globális
 
  Eszébe jutott,
[szerkesztői feloldás]
hogy
rémes foghuzásokon ment át panasz és felszisszenés nélkül s
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
volt
kissé elégedve magával. Ő is el tudná tűrni ha kell azt is, ha eltörik a lába,
[szerkesztői feloldás]
vagy
egy srapnell
*
Golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát.
a hasát metszi fel, ordítás nélkül.  
 
[szerkesztői feloldás]
Vagy
egy percig tartott az egyre fokozódó és lüktető fájás és a teste
[szerkesztői feloldás]
megérezte
a hasonlóságot ahhoz, mikor a keresztbetett láb zsibbadni kezd az ér elszorítás miatt  
  Hirtelen levette a karját a szék hátáról s a fájás abba a pillanatba szinte
[szerkesztői feloldás]
megszűnt
. Annyira alább hagyott,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt az ellentét miatt alig is érezte.  

facsimile
 
 207 
Globális
 
  Értette a dolgot s mosolygott a szerencséjén, a nagyobb fájdalommal vette el a kisebbnek a hatását.  
 
[szerkesztői feloldás]
meg
is szünt imponálni neki a seb, már
[szerkesztői feloldás]
megint
tudott rágondolni, amire az előbb futólag gondolt, a másik szobában a könyvre, amely egy igen kellemes érzést ígért. Fel is kelt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
átmenjen oda, de az ujját feltartotta, és ugy vitte a sebet óvatosan igazán az ujja hegyén.  
  Éjjel a párnája alá fogja tenni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
el ne rángassa,
[szerkesztői feloldás]
meg
ne sértse bele ne akadjon valamibe, mert ennek reggelre
[szerkesztői feloldás]
meg
kell gyógyulni.  

facsimile  
 
 
 208 
Globális
 
  Szél
*
A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  – Egy jót egy nagyot roppantott a paplan alatt s utána kéjes csiklandozás maradt a
[szerkesztői feloldás]
végbélbe
. Szeretett volna
[szerkesztői feloldás]
még
egyet, sokat szeretett volna kakni és egy pillanatra félálom szédületébe érezte
[szerkesztői feloldás]
hogy
hosszu végetlen hosszu kötél tekerőzik ki belőle, hosszabb
[szerkesztői feloldás]
mint
a Duna és fényes foltok csillogtak behunyt szeme előtt…  

facsimile  
 
 
 209 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Viszket
*
A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  – viszket az orrcimpa alatt balról, muszály
[szerkesztői feloldás]
megvakarni
… most a feje bubján a haj alatt jól
[szerkesztői feloldás]
megkaparja
… aztán a hajba hátul a tarkó alatt… aztán a jobb térd alatt szárközépen… most a töke balról
[szerkesztői feloldás]
ahogy
össze
[szerkesztői feloldás]
van
szorulva a combbal (phü de büdös)  
  most csönd,
[szerkesztői feloldás]
csak
a hideg fuj be a jobb lábfejre, a paplant
[szerkesztői feloldás]
meg
kell igazítani egy rugással  

facsimile  
 
 
 210 
Globális
 
  Kak
*
A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  – a pad hideg kissé
[szerkesztői feloldás]
megborzong
a gerinc s az egész test  
  készen
[szerkesztői feloldás]
van
, kicsuszik, lágyan finom érzés,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
lágy darabokban lepotyog  
  elindul a víz is, kis édes bizsergés, ujra
[szerkesztői feloldás]
megindul
pár csepp
[szerkesztői feloldás]
olyan
melegen simán, ez jó  
  most várni kell ujabb adagolásra.  
  nyomok egyet, nyögve is hozzá s kimegy egy-két kanál kása,
[szerkesztői feloldás]
még
egy csöpp víz ingerel, de
[szerkesztői feloldás]
nem
jön, kár.  
  Az uj szünet, a cipő hideg bőrét érzi a lába  

facsimile
 
 211 
Globális
 
  ujra nyom, az orrát
[szerkesztői feloldás]
megvakarja
ez tud viszketni  
  lent fortyog a sav a sárba s psssz kisurran, utána egy rottyanás  
  Az ing a gerincét csiklandva viszketi a lábfeje a bal viszket, most a tarkó  
  Pihenés, egy kis csuklás, talán a hidegtől.  
  A bögyrőnek hegye viszket a víztől, de ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
szokás
[szerkesztői feloldás]
megvakarni
.  
  Mennyi időt töltött életében ezen a szűk kis helyen,
[szerkesztői feloldás]
ilyen
kis büdös odukban akkora lyukakban, ahova alig egy
[szerkesztői feloldás]
ember
fér be, és soha egy szót
[szerkesztői feloldás]
nem
szólt róla senkinek. Nagy hálátlanság (muszály a bögyrőt
[szerkesztői feloldás]
megcsípni
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne viszkessen) No még egy! –
[szerkesztői feloldás]
nem
jön  

facsimile
 
 212 
Globális
 
  aha kibuggyant
[szerkesztői feloldás]
mint
a tejbekása s rotyog utána, megint jön,  
  nagy sóhajtás utána  
  most
[szerkesztői feloldás]
olyan
könnyen folyik,
[szerkesztői feloldás]
mint
a híg aludttej a köcsög széles nyílásán.  
  ujra egy kevés víz, a benn maradt végcsepp ujra izgat.
[törölt]
« s »
 
  Ha valakivel erről a helyről szól az
[szerkesztői feloldás]
ember
, a legnagyobb mulatságot s vígságot hozza, mert képtelenül váratlan.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
tudta az
[szerkesztői feloldás]
emberiség
ugy magával hozni, magát beletrenírozni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
soha ezt ne lássa,
[szerkesztői feloldás]
pedig
eltilthatatlan,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jól ne érezze itt magát. A gyerekkor legkedvesebb emlékei a budi emlékek, a kis hajlékba ülve,  

facsimile
 
 213 
Globális
 
  jóérzésekkel és furcsa terveken töprengve. Itt a fantázia a legszabadabb, itt képzeltük ki a tündérrel azt a jelenetet
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha 3 kivánságunkat teljesitene!… És ezek a magánosságra való vágyak, a gyerekek, akik sehol sincsenek magukban, itt egyedül állnak a saját kis hajlékukban… és az erotikus élet, amely száműzve az élet állandó felügyelete és elszórakoztató s eltiltó mozgalmassága elől és itt maradt leleplezve és világosságban és
[szerkesztői feloldás]
mindenkitől
biztonságban,
[szerkesztői feloldás]
mert
a budi az szent hely, arra
[szerkesztői feloldás]
még
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
eset
[szerkesztői feloldás]
hogy
a nagyok is
[szerkesztői feloldás]
meglesték
volna mit csinálnak a kicsinyek.  

facsimile  
 
 
 214 
Globális
 
  Fürdő
*
A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  A kád kissé piszkos fehér öblében a tiszta zöld víz. Uhh be jó meleg,
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy éget és a szőrtüszőket felborzasztja. Az agyig megy a borzongó idegfutás, ahányszor egy kicsit följebb éri a víz,
[szerkesztői feloldás]
mindig
[szerkesztői feloldás]
megismétlődik
ez a kéjesen elernyesztő borzadás. a lágyék, a has, a mell,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
lemegy a meleg vízbe, aztán
[szerkesztői feloldás]
ahogy
leül és hátrafekszik s bizonytalan időközökben amelyeket az elhatározás fokozatai idéznek elő  
  ej most egy levegőbuborék a gerinc alatt kezd mozogni s
[szerkesztői feloldás]
mint
egy bogár, egy élőlény kapaszkodik fölfelé végig a gerincen,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
furcsa.  
  Már
[szerkesztői feloldás]
nem
meleg a víz, igen jó.
[szerkesztői feloldás]
Meghalni
itt, azok nagy gurmandok
*
Inyenc (francia).
[szerkesztői feloldás]
voltak
a halásban, akik a fürdőben vágták fel az ereiket. Már is ugy érzi az  

facsimile
 
 215 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[szerkesztői feloldás]
mintha
a vér csöppenként folyna ki az ereiből. Lankadtság és bágyadtság vesz erőt rajta, fekszik a csapból a csöpp csengő pöffenését hallgatva s a diákkori nagy gőzfürdők titokzatos és bűvös, idegen emlékei zugnak fel a behunyt szeme előtt,
[szerkesztői feloldás]
mint
az ókorból itt maradt kéjvár tűnt föl előtte a Margit fürdő a nyílt és napsütéses alacsonyházu
Debrecenben
Debrecen
az el
[szerkesztői feloldás]
nem
koptatott fantázia előtt a sötét mór boltívű fürdő
[szerkesztői feloldás]
megdöbbentő
pompája, a szines üvegek vetette árnyékon és márványon heverő fehér
[szerkesztői feloldás]
emberi
testek. Valami oly feledhetetlen és misztikusan perverz amit
[szerkesztői feloldás]
csak
az tett
[szerkesztői feloldás]
nem
szégyellni valóvá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
mindenki
természetesnek vette.  
  Fullasztó kezd lenni a hőség, a homlokról vízcsöppek csorognak s
[szerkesztői feloldás]
nem
bir lélekzeni, fel kell állani  

facsimile  
 
 
 216 
Globális
 
  Marci
*
A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma alá sorolja.
 
  – Szervusz
[szerkesztői feloldás]
Marcikám
, légy szíves várj egy pillanatig, ép fürdök.  
  A házmesternével beszél és
[törölt]
« pöröl »
érdeklődik
[betoldás]
,
[szerkesztői feloldás]
mert
a csengője
[szerkesztői feloldás]
nem
szól.  
  – Tessék
[szerkesztői feloldás]
csak
folytasd, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
s bemegy az író szobába.  
  Postás jön.  
  – Posta?  
  – Igen, azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
[szerkesztői feloldás]
Hrencsik
ur ide jött  
  – Igen,
[szerkesztői feloldás]
Marcikám
, gyere
[szerkesztői feloldás]
csak
ki.  
  Mig ők elintézik, én felöltözöm, a 400
[szerkesztői feloldás]
koronáját
hozták a tantiémből.
*
Jutalék (francia).
 
  – Igen, mi lesz a fával, kell fa?  
  – Hogyne, de…  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
irtatok semmit, hát én kitöltöttem…
[szerkesztői feloldás]
Nem
zavartalak
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
bocsánatot
is kérek, ha
[szerkesztői feloldás]
nem
látom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez a
[törölt]
« házmesterné »
[szerkesztői feloldás]
asszony
[betoldás]
itt kopog…  
 
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
nem
tudná ki az asszony.  
  – Megállj
[szerkesztői feloldás]
csak
mikor lesz elseje?  
  Elvonja az arcát  
  – Hát… ma 26 .  
  – 26 !  
  – Igen.  
  – Á. Tán
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
nem
. Én
[szerkesztői feloldás]
meg
ugy tudom  

facsimile
 
 217 
Globális
 
  kevesebb.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
?  
  – Legfeljebb 25 !  
  – Á… mikor tudtam én 25 -ről! Régen. Már tegnapelőtt. Az Est már akkor hozta
[szerkesztői feloldás]
hogy
25 !  
  Nagy nevetés, torkából, valahogy fojtva nevet,
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
nem
tartotta volna soha illőnek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nevessen s hozzá szokott,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elfojtsa a kacagást
[szerkesztői feloldás]
még
ha kitör is belőle.  
  – Na jó hát én elfogadom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
26 ,
[szerkesztői feloldás]
mert
én ugyan ma is 24 -et írtam már akkor napok óta rossz dátumot élek, – és
[szerkesztői feloldás]
hogy
fogom én azt behozni?… De hát legyen 26 no!
Pesten
Budapest
gyorsabban éltek,
[szerkesztői feloldás]
még
ezt is hamarabb tudjátok
[szerkesztői feloldás]
meg
egy nappal.  
  – No persze, hát csütörtök
[szerkesztői feloldás]
26 , péntek 27 szombat 28 , vasárnap 29 hétfő 30 hát legjobb esetbe hétfőn este számításod szerint s kedden, de legkésőbb kedden elseje .  
  Az egész
[szerkesztői feloldás]
olyan
bolond és furcsa,
[szerkesztői feloldás]
hogy
folyvást nevetünk.  

facsimile
 
 218 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
mert
mi elsején
*
A Móricz-család 1914. szept. 30 -án költözött be Leányfaluról Budapestre.
akarunk bejönni. Másodikán .
[szerkesztői feloldás]
meg
lehet azt tenni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
addig ne hozzák a szenet?  
  Igen rosszkedvű lesz,
[szerkesztői feloldás]
megszíjja
a fogát.
[szerkesztői feloldás]
Nem
szereti, már
[szerkesztői feloldás]
megint
egy kellemetlenség, a háziasszony sürgeti a szenet, mi halogatjuk  
  – hát különben
[szerkesztői feloldás]
mindegy
[szerkesztői feloldás]
mondom
, hozasd el.  
  – 24 mázsa. 2-őt ő felhozat a konyhába,
a
[javítás]
többit a ti pincétekbe és ott 2őt külön rakat, jó?  
  – vállalja?  
  – no hát persze, valamit
[szerkesztői feloldás]
csak
kell neki tenni érte.  
  S ridegen és keményen gondol rájuk az özvegy asszonyokra...  
 
 
 
  – különben
[szerkesztői feloldás]
hogy
vagytok?  
  – jól  
  – Hát a Terka írt, a fiai megvannak, Jenő őrzi a alagutat (nevet) (tulajdonkép a
-
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
) hát nincs baj, Pálur
[szerkesztői feloldás]
meg
igen harcias levelet írt,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
harcias izéket, különben
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet érteni, de hát ahoz már szokva vagyok a Terka leveleinél (nevet).
[szerkesztői feloldás]
Hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
haragusztok  

facsimile
 
 219 
Globális
 
  rá? Mit tudom én!  
  Előkeresi a levelet.  
  – Van benne egy skartéta
*
Itt: a levél alja, toldalék része (olasz).
is, a nélkül
[szerkesztői feloldás]
nem
is képzelem a levelét, körül írás
[szerkesztői feloldás]
meg
pótlék… de a postscriptum
*
Utóirat (latin).
[szerkesztői feloldás]
mindig
kisebb már egész miniatűr… no persze oda
[szerkesztői feloldás]
nem
lehetett a szélére írni,
[szerkesztői feloldás]
mert
azt le kell ragasztani  
  – nézzük
[szerkesztői feloldás]
csak
nincs ott is ( nevet )  
  Zs – először a postscriptumot
*
Utóirat (latin).
olvasod?  
  – Teréz mamánál azt kell először,
[szerkesztői feloldás]
mert
ott jut a mondani valóhoz.  
  – nohát ott jut eszébe  
  – á, á, a főbíró
[szerkesztői feloldás]
minden
hírrel udvarol Irmának , persze nincs otthon az ura  
  – no azen magam is szerfölött csodálkoztam  
  – á, Pali az oroszaival, de hol?  
  – azt
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet kivenni, azt
[szerkesztői feloldás]
nem
áruja el a mama … No, aki onnan kikerül épkézláb, az sokat tud.  
  – beszélni  
  nevet – igen mesélni.  
  Erről eszébe jut.  
  – Máma sorozzák
*
Az Est 1914. szept. 26-i számában "Nagy Endre közhonvéd", Az Est , 1914. szept. 26., 6. a következő hír olvasható: "– Nagy Endre közhonvéd. Az üllői-uti honvédkaszárnyában a sorozó bizottság előtt tegnap kezdődött meg azok jelentkezése, a kik Nagy Endre felhívására állnak a magyar lobogó alá, hogy eleget tegyenek szivük parancsának és férfiúi kötelességüknek. A sorozás még egyre tart és nincsen biztos szám róla, hogy hányán jelentkeznek. Vasárnap, 27-én délelőtt tiz órakor és when="1914-09-30T00:00:00">30-án délelőtt és délután fogják sorozni a további önként jelentkezőket. Egyetlen okmány szükséges csak : az elbocsátási bizonyítvány. De már igen sok újonc van Nagy Endre emberei közül, a ki tegnap esküdött fel és közöttük is az első volt a lelkes mozgalom megindítója: Nagy Endre . Besorozták és neve, címe ezentúl: Nagy Endre közhonvéd. A mi után annyi rajongással vágyott, beteljesedett. Katona. Oldalán bajonett, vállán fegyver és a miért eddig szóval és tollal harcolt, most fegyverrel indul harcba: a magyarságért. Ott hagyja családját, íróasztalát, hogy óhajtását teljesítve, megelégedetten, a legteljesebb öntudattal térhessen majd vissza."
a Nagy-Endrebelieket ,  

facsimile
 
 220 
Globális
 
  no igen.  
  – Hát itt mi ujság? Mi
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – Phá,
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudom, hol fekszik!  
  – Annyira idegen földön?  
  – Hozza tegnap
[szerkesztői feloldás]
hozza
[szerkesztői feloldás]
tegnap
az Est,
[szerkesztői feloldás]
hogy
négyszeres tulerővel állunk szemben
*
Az 1914. szept. 8. és 11. között zajló második csatában az 1. és 4. hadsereg nem tudta feltartóztatni az orosz haderőt. A vezérkar általános visszavonulást rendelt el. Az Est híradása visszavonulás helyett az ellenség feltartóztatásáról írt when="1914-09-24T00:00:00">1914. szept. 24-én : „…mint az már köztudomású, hadvezetőségünk az északkeleti Galíciában végrehajtott merész, de diadalmas támadások után most már erő; természetes akadályokra támaszkodva: védelemmel akarja hosszú ideig feltartóztatni a túlerejű ellenséget.” "Kinek kedvez az időjárás Galíciában?", Az Est , 1914. szept. 24., 3.
. Boszorkányos baj lesz.
[szerkesztői feloldás]
mindig
[szerkesztői feloldás]
csak
győzni, győzni, ennek
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz jó vége.
[szerkesztői feloldás]
Nem
lehet
ezt
[betoldás]
győzni ennyi ideig.  
  – Hát sebesültet láttál-e már?  
  – Nem.  
  – Én ma megyek
[szerkesztői feloldás]
Burghardt Petihez
*
Burghardt Pétert a Park Szanatóriumban kezelték. Móricz meglátogatta a sebesült ezredorvost, akinek elbeszéléséből jegyzetet készített, mely a Tükör I. kötetének 243–254. oldalán olvasható.
itt fekszik irja a rosszindulatu szerbek egy golyót
*
Burghardt Péter 1914. szept. 21-i Móricz Zsigmond nak címzett lapján a teljes mondat olvasható: "A gonosz indulatú szerbek egy golyót küldtek a lábamba, nem sulyos, hamarosan visszamehetek." (PIM Kézirattár M. 100/256/10.)
 
  – Rosszindulatu! na persze majd jóindulattal lesz nekünk! Na ja… Legalább beszélsz sebesülttel.  
  – Hát te
[szerkesztői feloldás]
hogy
élsz.  
  – Hallgatok folyton, egész nap lesem a hírt, hol
[szerkesztői feloldás]
vannak
az oroszok, merre, de eltűntek, semmi hír róluk,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
egy szó se, de egy szó se, hát mi ezek eltűntek a föld szinéről?  

facsimile
 
 221 
Globális
 
  – Hát a németek? – ugratom egy kicsit  
  – Azok se, asse megy
[szerkesztői feloldás]
olyan
könnyen. (s felnevet kicsit) Idő kell
[szerkesztői feloldás]
mindenhez
.  
  Nevetek
[szerkesztői feloldás]
mindenen
családi
[betoldás]
szokás szerint, amit ő mond. Az
[szerkesztői feloldás]
mind
váratlan.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
hogy
a harcosoknak küldenek hósapkát.
*
A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." "A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz", Budapesti Hírlap , 1914. aug. 23., 10.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Igen
[szerkesztői feloldás]
Janka
is csinált már 4-et  
  – Milyen színű?  
  – Sötétszürke.  
  – No a még jó… De
[szerkesztői feloldás]
hogy
fehért küldenek; az jó, célpontnak!…  
  nevet ez is rosszmájuság.  
 
Csönd
[javítás]
, mit beszéljünk.  
  – De a
[szerkesztői feloldás]
levélhordók
ismernek!  
  – A pénzes
[szerkesztői feloldás]
levélhordók
igen –  
  – Hisz az jó!  
  – de a
[szerkesztői feloldás]
levélhordók
[szerkesztői feloldás]
Nem
is láttam egyeseknek a pofáját se,
[szerkesztői feloldás]
csak
kopog és odadugja a levelet az ajtóba.  
  – ej, ej, felemelték 80
[szerkesztői feloldás]
koronával
az adómat.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet azt reklamálni?  

facsimile
 
 222 
Globális
 
  – Te mennyit fizettél?  
  – Levonták,
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudom; – kék ajkait elbiggyeszti, savanyu száját lesimítja kézzel, – ötszáz
[szerkesztői feloldás]
koronát
.  
  – 500  
  – Virilista
*
A legtöbb adót fizető (latin).
[szerkesztői feloldás]
voltam
! (feláll és jellemző, undormozdulatával felemeli a két tenyerét)
Zólyom megyei
Zólyom_Vármegye
virilista.  
  Nevet. Fütyöl rá; duplán számították az adóját, mi haszna volt belőle. Mindenből. Az egész életből. A bor amit
[szerkesztői feloldás]
megivott
, a sok pezsgő most itt marja és olvasztja a csontjait, az asszonyok akiket titokban lopva nőszött,
*
Nő után járt, nőzőtt (régies).
itt hagyták a gerincébe az emléküket, a hivatali élet
[szerkesztői feloldás]
minden
nyavalyát, az egész rothadt életfelfogásában.  
  – Nahát én megyek lassan.  
  S rekedt, alig hallható hangja elmegy, de most milyen fess a téli kabátjában.
[szerkesztői feloldás]
Nem
is
[szerkesztői feloldás]
olyan
beteg formáju.  

facsimile  
 
 
 223 
Globális
 
  Babits
*
A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma alá sorolja.
 
  Schöpflin  
  Kajblinger  
 
[szerkesztői feloldás]
Kajblingerné
 
  Petri Mór  
 
 
 
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
az önkénteseknek, ha házasok, bizonyítványt kell bemutatni
[szerkesztői feloldás]
hogy
a feleségük beleegyezik.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kajblinger
– A helyzet változatlanul rossz.  
 
 
 
  – Eszik az
[szerkesztői feloldás]
ember
valamit, és tul lesz rajta.  
  – Mi
[szerkesztői feloldás]
van
itt? Csirkeleves. Én már készen vagyok, tessék látni. Ilyen
[szerkesztői feloldás]
még
tán otthon sincs most jelenleg.  
  – Nahát erről lehet írni majd. Ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
gondoltuk volna,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nevek így szépen felsorolva.
[szerkesztői feloldás]
Megjegyzem
, én egy cseppet se sajnálom .  

facsimile
 
 224 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Babits
– Ha
[szerkesztői feloldás]
Magyarország
Magyarország
egy részét elfoglalnák, akkor az ott lakó magyarok
[szerkesztői feloldás]
mindig
hazaárulók volnának és örökös üldözésnek kitéve… Én
[szerkesztői feloldás]
nagyon
sajnálom ezeket, tulajdonkép hősök.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kajblingerné
– Én
[szerkesztői feloldás]
nem
sajnálom
[szerkesztői feloldás]
gazemberek
.  
  De
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
Babits
soká beszél, elhallgat  
  – Szinte
[szerkesztői feloldás]
még
olvasni se jó ezeket.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kajblinger
– A lakosságának 55 percentje most a faji rokonai ellen harcol.  
 
[szerkesztői feloldás]
Babits
– A faj
[szerkesztői feloldás]
nem
fontos, egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
fontos… És egy szerb kereskedő rálő a
[szerkesztői feloldás]
magyar
katonákra. Ez borzasztó,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
megtörténhetik
, ez tudhatta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
agyonlövik… És itt is
[szerkesztői feloldás]
van
védőbeszéd a statáriális eljárásnál, ez aránylag humánus… A formákat legalább
[szerkesztői feloldás]
megtartják
… Máskor ez se volt.  

facsimile
 
 225 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Kajblinger
– Borzasztó
[szerkesztői feloldás]
hogy
most reggelig kell várni uj
hirre
[javítás]
… No hisz egy-két hir jön
[szerkesztői feloldás]
minden
reggel.  
 
 
 
  – Szabad azt az
Érdekes
[javítás]
Ujságot, én is
[szerkesztői feloldás]
megpillantom
már.  
 
  – Én hatkor eszem.  
  – És kilenckor alszol  
  – 8-kor  
  – Azért
[szerkesztői feloldás]
vagy
olyan
bosszus
[javítás]
,
[szerkesztői feloldás]
mint
a kisbaba.  
 
 
 
  – Mit adsz a cékláért?  
  – Krumplit, de keveset,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
nagyon
[szerkesztői feloldás]
meghízik
tőle. Szaftot is adok rá. Zsírt. Jó lesz.  
  – Kezit csókolom.  
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Babits
– Azér az
[szerkesztői feloldás]
ember
gondolatainak a hátterébe ott
[szerkesztői feloldás]
van
, mig nyugodtan és szépen eszik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mit csinálnak odale… Egyetlen módszer az elalvás ellen. Az éjjel elaludtam  

facsimile
 
 226 
Globális
 
  az íróasztal fölött. Egy Conan Doyle novellán, érdekfeszítő. És reggel 7-kor a Nyugat kéziratért küldött.  
  – Kettőkor?  
  – Hét, hét, hettő.
*
A lejegyzést Móricz Virág Anyám regénye idézi Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : " Babits : Ha
Magyarország
Magyarország
egy részét elfoglalnák, akkor az ott lakó magyarok mindig hazaárulók volnának, és örökös üldözésnek kitéve... Én nagyon sajnálom ezeket, tulajdonképen hősök. Kné: Én nem sajnálom, gazemberek. De hogy Babits soká beszél, elhallgat. K: A
Monarchia
Osztrák_Magyar_Monarchia
lakosságának 55 percentje most a faji rokona ellen harcol. Babits : A faj nem fontos, egyáltalán nem fontos... De... egy szerb kereskedő rálő a magyar katonára. Ez borzasztó, hogy megtörténhet, és tudhatta, hogy agyonlövik... K: Borzasztó, most reggelig kell várni új hírekre. Babits: Már az ember gondolatainak a hátterében ott van, míg nyugodtan és szépen eszik, hogy mit csinálnak odale... Egyetlen módszer az elalvás ellene. Az éjjel elaludtam az asztal fölött. Egy Conan Doyle -novellán, érdekfeszítő. És reggel hétkor a Nyugat kéziratért küldött. - Kettőkor? - Hét, hét, héttőkor."
 
 
 
 
  – Szervusz, de
[szerkesztői feloldás]
nem
azért tettem
[szerkesztői feloldás]
mint
Barna Izidor . Verset vitt valaki hozzá s azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
jöjjön el a Fiume kávéházba. Eljött, bort hozatott: Szervusz. No most már
[szerkesztői feloldás]
megmondhatom
[szerkesztői feloldás]
hogy
a verseid
[szerkesztői feloldás]
nagyon
rosszak,
[szerkesztői feloldás]
olyan
komiszak
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt az
[szerkesztői feloldás]
ember
[szerkesztői feloldás]
csak
a barátjának mondhatja
[szerkesztői feloldás]
meg
… De én
[szerkesztői feloldás]
nem
mondom azért most se,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jól
tojjálsz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
…  
 
[szerkesztői feloldás]
Pedig
az nagy szó, ha az
[szerkesztői feloldás]
ember
a barátjának se
[szerkesztői feloldás]
mond
rosszat.  
  – És igen jó a káposzta is.  

facsimile
 
 227 
Globális
 
  – Bandlnál
*
Bandl Ferenc étterme az előkelő közönség vacsorázóhelye volt (Budapest, József körút 46.).
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jól főznek.  
  – A Báthori pince borzasztó.  
  – A Bándl azelőtt Putnoki
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
  – Most Putnoki szemben nyitott üzletet, a József
[szerkesztői feloldás]
utcában
.  
  – Tényleg és az az érdekes és bámulatos,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a ház egy egész uj ház. És a homlokzatán ott van egy kép, egy mozaikkép, egy
velencei
Velence
mozaik: a Putnoki ur arcképe.  
  Nevetés.  
  – Akkor azt is érdemes a mészárost, aki lefesteti magát és egy ökröt,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
leüt. Elmegy a barátja, na jó az arckép, hasonlít. Igen,
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom, ki az aki leüt.  
 
 
 
  – Kidobolták az iskolában,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a gyerekek gyűjtsenek szederlevelet teának,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
nagyon
sok kell.  
  – Mi
[szerkesztői feloldás]
mindent
esznek a németek pirított almaszeletet.  
  – És biztosan jó. Legalább is
[szerkesztői feloldás]
nagyon
izgató  

facsimile
 
 228 
Globális
 
   
  – Kis töltött
[szerkesztői feloldás]
káposzta
90 fillér  
  – Maga
[szerkesztői feloldás]
maga
[szerkesztői feloldás]
nagyságos
ur maga tudta és szintén nekem segített.  
 
[szerkesztői feloldás]
kérem
alásan, és legyen ez az enyém
[szerkesztői feloldás]
nagyságos
ur?  
 
 
 
  – Tudod
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem milyen sajátságos, de nagy forgalom mellett
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom könnyen végezni.  
  – Ha freudista
[szerkesztői feloldás]
volnék
akkor
[szerkesztői feloldás]
mondanék
rá valamit.  
  – Ismertem egy vidéki bácsit aki igen normális nemi életet élt s az se  

facsimile  
 
 
 229 
Globális
*
A jegyzet címe a Tükör tartalomjegyzéke szerint: " Salamon a Nyugatnál", tematikus besorolása szerint a "Háború." A helyszín a Révai és Salamon nyomda (Budapest, Üllői út 18.), mely a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság tulajdona volt.
 
  – nahát
[szerkesztői feloldás]
olyan
rossz itt a
[szerkesztői feloldás]
kiszolgálás
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
még
elkésem az Auguszta-alaptól
*
József főherceg és Auguszta főhercegnő által létesített jótékonysági alapítvány.
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
2.50 naponta házbérpótlékot, mi, egy kis gyerekkel.  
  – tárgyalni kell valakivel aki széthordja a lapot a trafikokba  
  – a végén kijelentették
[szerkesztői feloldás]
hogy
a kisasszonyok kívárják,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ilyen munkát kapjanak, – mondták az
[szerkesztői feloldás]
asszonyok
 
  A kisasszony
*
A Tükör tartalomjegyzéke a Havas Irénről szóló jegyzetet az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma alá sorolja.
a kis gyerekes furcsa kerek
[szerkesztői feloldás]
arcával
, barna bársony ruhában,  

facsimile
 
 230 
Globális
 
  piros bársony barettforma kalapja az asztalon, amelyen ki
[szerkesztői feloldás]
van
terítve a pénztári könyv sárga ceruzájával
[szerkesztői feloldás]
benne
 
  Feje fölött az
Apponyi
[javítás]
, nyugat-fedél felakasztva, a szoba erősen dísztelen,
[szerkesztői feloldás]
nem
budoár
[szerkesztői feloldás]
hanem
egyszerű közönséges irodaszoba, ahol
[szerkesztői feloldás]
nem
mulatnak,
[szerkesztői feloldás]
hanem
sokat dolgoznak.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
ő maga
[szerkesztői feloldás]
nem
vesztette
[szerkesztői feloldás]
még
el a kedvét az öltözéstől nagy fehér gallérja övig ér, hátul matrózos szabásu.  
  Puhán két oldalra lógva lép,
[szerkesztői feloldás]
mintha
fürdő papucsban volna.  

facsimile
 
 231 
Globális
 
  – Két fiatal szedő jön be  
  – Jónapot kívánok  
  A fehér vászonköpenyük piszkos, értelmes arcu fiuk. S a kisasszony milyen gyorsan, komolyan és jól végez. A nő ebben a tekintetben semmi benne,
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
férfi
volna. A fehér nyaka
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
van
véknyodva, barna haja hátul kontyba téve s a
[szerkesztői feloldás]
férfitól
[szerkesztői feloldás]
csak
abban különbözik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
mindig
[szerkesztői feloldás]
van
benne valami grácia, erotikus tartalom, bár hideg és fázós  
  – Oh,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
én
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt 45  
  – Szilágyi kiszámította
[szerkesztői feloldás]
hogy
600
[szerkesztői feloldás]
darab
 
  – nézzen ide Árpád ,
[szerkesztői feloldás]
megmagyarázom
 
  Ott könyököl a kényes bársony ruhájában,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, és a derekán puffot vet  
  Olyan jó, kéjes formákat  

facsimile
 
 232 
Globális
 
  ad,
[szerkesztői feloldás]
mintha
kéjhölgy volna,
[szerkesztői feloldás]
pedig
bizony szegény egy kis irodista.  
  – végre  
  – kész.  
 
[szerkesztői feloldás]
mennyit
kapok ezér  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom 1.50-et személyenként  
  – a szedők
[szerkesztői feloldás]
nem
vállalták Salamon
[szerkesztői feloldás]
megengedte
[szerkesztői feloldás]
hogy
az inasok vigyék  
  – Óh ilyen háborus világban tényleg
[szerkesztői feloldás]
még
én is vinném  
  – 140
[szerkesztői feloldás]
korona
, kevés  
  –  

facsimile  
 
 
 233 
Globális
 
  A vigal
*
A Tükör tartalomjegyzéke szerint a jegyzet címe "Víg ebédelő pár a Szikszayban". Az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma része.
 
 
 
 
  – Tessék odaülni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
én, ahova juliusba
[szerkesztői feloldás]
nem
ülök
[szerkesztői feloldás]
augusztusba
sem.  
  – Kérek egy fehérlevest elég lesz kettőnknek,
[szerkesztői feloldás]
mert
mi
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretjük.  
  Az
[szerkesztői feloldás]
asszony
nevet, kövér nagy
[szerkesztői feloldás]
darab
[szerkesztői feloldás]
asszony
szörnyen élvezi az ura vicceit amelyek ő miatta sziporkáznak
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
nagyon
.  
  A
[szerkesztői feloldás]
férfi
kerek hízott arcu fekete
[szerkesztői feloldás]
ember
vastag fekete bajusza kétoldalra pederve  
  – Pincér kétszer egy decit tele vízzel de kétszer, el ne tévessze  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kérem  
  – Kérek egy
[szerkesztői feloldás]
koronát
 
  – Van neked két
[szerkesztői feloldás]
koronád
? Semmi apró, öt
[szerkesztői feloldás]
korona
, tíz
[szerkesztői feloldás]
korona
,
[szerkesztői feloldás]
húszas
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
Koronát
[javítás]
ad, az
[szerkesztői feloldás]
asszony
majd kipukkad nevettibe
[szerkesztői feloldás]
hogy
nincs  

facsimile
 
 234 
Globális
 
  neki se apró pénze  
  Az
[szerkesztői feloldás]
asszony
ugy eszik,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
urinők szoktak enni,
[szerkesztői feloldás]
mintha
egy csöppet sem volna éhes, az ételnek a jó falatjait szedi ki s ugy rakja be a szájába. Az arca teleevett, duzzadt kissé elvirágzott,
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
mintha
a jósors
[szerkesztői feloldás]
megmentette
[szerkesztői feloldás]
volna
attól,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy másodrangu kávéházban legyen kasszírnő,
[szerkesztői feloldás]
vagy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
előmunkásnő, de
[törölt]
« azért »
a kedélyét
[szerkesztői feloldás]
meghagyta
. Elég ízléstelenül
[szerkesztői feloldás]
van
öltözve, fehér szalmakalapja lapos szélű, vékony fonásu, fekete széles szalaggal.  
  – Egy hust
[szerkesztői feloldás]
esznek
ketten s utána  
  – Két
almást
[javítás]
kérek.  
  Fekete selyem porköpeny
[szerkesztői feloldás]
van
rajta széles fehér résszel. Olyan nagy popsija
[szerkesztői feloldás]
van
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
fér
el
[javítás]
a kis széken, a keze  

facsimile
 
 235 
Globális
 
  csuklóban
[szerkesztői feloldás]
olyan
vastag és dagadt,
[szerkesztői feloldás]
mint
a kövér szakácsnőé, és
vörös
[javítás]
, jobb csuklóján vastag fonott lánckarperec, egy egész nagy ibolyacsokor
[szerkesztői feloldás]
van
feltűzve a mellén s egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
nagy neki. Fekete haja göndör a kalap alatt, magas fehér csipke nyak az álláig, széles de
[szerkesztői feloldás]
nagyon
finom tokáju.  
  Rut
[szerkesztői feloldás]
minden
igazi rutság nélkül s
[szerkesztői feloldás]
nem
szép bár ezekkel a tulajdonságokkal valaki akár szép is lehetne  
  Akkora karikagyűrűje
[szerkesztői feloldás]
van
példátlanul széles és vastag
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a fehér keztyüt felhuzza,
[szerkesztői feloldás]
mintha
vastag tésztába,
[szerkesztői feloldás]
vagy
lisztbe  

facsimile
 
 236 
Globális
 
  dugná a kezét  
  – Fizetni, egy fehér leves, egy borjukotlett egész, kétszer egy deci
budai
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
vizzel
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom milyen – két almás, – igen az
[szerkesztői feloldás]
nagyon
ügyes dolog, naponta kétszer 2 fillért szívesen adok de egyszerre 500
[szerkesztői feloldás]
koronát
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
  lehajló gallér kék nyakkendő, igaz rossszul áll neki
[szerkesztői feloldás]
pedig
szürke a szeme  
  – Gyula az egyetlen élvezhető pincér itt  
  Ezek az
[szerkesztői feloldás]
emberek
élnek
[szerkesztői feloldás]
mint
a hízók. Holnap levágják őket, de ma rohannak a moslékra.
[szerkesztői feloldás]
Csak
akkor ordítanak aztán, ha már a kést érzik.  

facsimile  
 
 
 237 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
hírek
[szerkesztői feloldás]
vannak
itt
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
ember
[szerkesztői feloldás]
megbolondul
*
A jegyzet címe a Tükör tartalomjegyzéke szerint "Sas Ede, Somlay a New Yorkban", tematikus besorolása a "Háború".
 
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
olyan
csend
[szerkesztői feloldás]
van
 
 
[szerkesztői feloldás]
van
telefonhir  
  – nekem ott a
[szerkesztői feloldás]
rokonom
 
  – ha
[szerkesztői feloldás]
magyar
[szerkesztői feloldás]
fiuk
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ezelőtt 5 héttel, kérlek
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
nem
akarok
[szerkesztői feloldás]
semmit
én egy ügyvéd vagyok és
[szerkesztői feloldás]
olyan
helyre állít a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
biztos helyen legyen és ők ott
[szerkesztői feloldás]
okádnak
 
  – orosz határ  
  – a
[szerkesztői feloldás]
németek
már
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
biztatnak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
minket  
  – a
[szerkesztői feloldás]
savanyu
felböfögtető vérszag  

facsimile
 
 238 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – a huszár a legnagyobb veszedelem  
  – nehéz a borju
*
Katonai hátizsák.
 
  – jó-e a pocsolyába  
  – a legrosszabb patrol szolgálatban
*
Járőrszolgálat.
lenni,
[szerkesztői feloldás]
mert
lelövik hátulról  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
szép fiu, kövér pufók arc, tisztára Octavianus hátul fodros a haj elöl lefésülve  

facsimile
 
 239 
Globális
 
  – el akarják
[szerkesztői feloldás]
temetni
a
[szerkesztői feloldás]
kapitányt
és az rájuk szól, ettől
[szerkesztői feloldás]
megijednek
.  
 
 
 
  – most x
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mondom
ez egy tiszt,
[szerkesztői feloldás]
majdnem
hihetetlen, egy
[szerkesztői feloldás]
atakkal
*
Támadás (angol).
[szerkesztői feloldás]
megverték
[szerkesztői feloldás]
még
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
   
  egy tisztás hely  
  kék
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ing lehajló gallér  
  attakot
[szerkesztői feloldás]
megcsinálni
s egyszerre az erdőből kibujik egy civil
[szerkesztői feloldás]
ember
egy félig paraszt s
[szerkesztői feloldás]
mondja
x ezredest keresi  

facsimile
 
 240 
Globális
 
  egy parancsot hoz, amibe az áll
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt és itt egy major, foglalják el és ott várják a
[szerkesztői feloldás]
következő
[szerkesztői feloldás]
parancsot
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  faggatás
*
A szöveg a 241. oldalon folytatódik.
 
 
 
  1 Bucsuzás itthon.  
  2 a srapnel  
  3. támadásra, a szolga  
  4. a kém álparancsa  
  5 a kiküldött patruj lelövése  
  6. eredj keress segítséget  
  7
[törölt]
« Hahó »
a fekvő oroszok közt  
  8 Hahó  
  9 a holtak párbaja  

facsimile
 
 241 
Globális
 
  10. elájul, el akarják temetni reggel, mikor rájuk szól
elfutnak
[javítás]
.  
  11. a szolga jön 2 szanitétszel
*
Szanitéc, sebesültszállító.
 
  12 a kórház retar  
  13
[szerkesztői feloldás]
zsákmány
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
 
  Mme Thebes
*
A 240. oldal folytatása. A jegyzet címe a Tükör tartalomjegyzéke szerint "Sas Ede, Somlay a New Yorkban", tematikus besorolása a "Háború".
 
 
[szerkesztői feloldás]
szeptember
29 eltűnik Vilmos tragikusan  
 
[szerkesztői feloldás]
október
6 bevonulás Bécsbe  
 
[szerkesztői feloldás]
november
10 békekötés  

facsimile
 
 242 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Madame
Thebe tavaly
[szerkesztői feloldás]
megjósolta
,
*
Móricz Virág értelmezése szerint Móricz Zsigmond a Tükörben jegyzett "felkapott hírekből, benyomásokból tizenhárom pontba szedett regénytervet készített, melynek főalakja egy jósnő , aki fél év előtt megjósolta, hogy meghal az uralkodócsalád egy tagja, aki koronára vár, feleségestül. Kitört a háború, október hatodikán bevonulás Bécsbe, és november hatodikán békekötés... (amint Dalkó stékes mondta)." Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye