Petőfi Sándor – Orlay Petrics Soma [1843-10]


facsimile
 
Somám
 
Ide érvén a színházhoz mentem; ott több
i
[szerkesztői feloldás]
smerőmre akadtam. Azok tudtára
adák Komlósynak ittlétemet, s ez, no¬
ha nem volt szándékom, itt marasz¬
tott. E szerint Komlósy társaságában
vagyok. Innen egy hét múlva Váradra
megyünk, s onnan November elején
Kolozsvárra. Csötörtökön vagy
szombaton lépek föl először. Sze¬
relmes szerepeket fogok játszani.
Tudom, szeretnél néha helyettem
játszani, te tudod, kiért. Még
többet is írnék, de már nem
fog a pelejbászom. Ölellek,
csókollak lelkem barátja.
 
Petőfid.