Petőfi Sándor – Novelly József [1845-04]


facsimile
 
Novelly ur,
 
Kérem, legyen szives egy pil¬
lanatra Csokonai munká¬
inak azon köteteit egy
pillanatra felküldeni, mellyek¬
ben lyrai munkái vannak.
 
Petőfi