Petőfi Sándor – Bacsó János (184[5]-02-13)


facsimile
 
Tiszteletes Tudós
Bacsó János Urnak
illő tisztelettel
 
Monoron

facsimile
 
Pest. Febr. 13n 1844.
 
Tisztelt Barátom Uram!
 
A küldött holmiért fogadja szives kö¬
szönetemet. A könyvek és uj¬
ságok, a meddig csak szükség lesz
rájok, Önnél maradhatnak; de a
mi az Életképek további számait
illeti, azokkal nem szolgálhatok,
mert már nem kapom az Élet¬
képeket, hanem haza járatom szü¬
lőimhez, valamint a Pesti divatlapot
is. Kivánván Önnek tökéletes
folgyógyulást
 [!]
[sic!]
, vagyok
 
tisztelő barátja
 
Petőfi