Petőfi Sándor – Bankos Károly vagy Ács Károly ([1845])


facsimile
 
Károly barátom!
 
Légy szives majd ez előfizetést Kecskemétre el¬
küldeni t. Szabó Sándor Urnak, s őt nevem¬
ben a fáradságra megkérni. Magam írtam
volna neki: de nem tudom tisztelendő-e vagy
tekintetes. Nem akarok bakot lőni. Isten
megáldjon!
 
Igaz barátod
 
Petőfi