Petőfi Sándor – Sárkány János ([1836]-01-23)


facsimile
 
Kedves Barátom!
 
Nagyon ör
ü
[szerkesztői feloldás]
lök, hogy rólam is meg emlékez¬
tél, ’s mivel irtad Szaminak hogy
én is irjak, tehát nem akarom ké¬
résed meg vetni. Már hamarébb
is irtam volna, de időm nem volt,
mert Szüleimnek is kellett írnom
’s az oskolai kötelességem is sok
volt. Kérlek tégedet irj minél
hamarébb, ’s ha irsz tehát külön
írjál nékem, majd magam meg
fogom fizetni. Ha terhedre nem

facsimile
 
fog esni, köszöntsd nevemben Sza¬
lay Fridrich, második esztendei
Grammatistát, Safáryval eggyütt.
Mikor ti Lörinczről el jöttetek,
én is el jöttem onnan, ’s Pesten
mulattam mostanig. Jungman¬
né üzeni a’ Feketének hogy Hus¬
vétkor látogassa meg őtet, ’s te
is j
ö
[szerkesztői feloldás]
jj el ha lehet. Mi nálunk
már kevés ho vagyon. Baross
Sándor árulkodorol tudositlak,
mely már engem is néhány
sz
[bizonytalan olvasat]
or
Professor Uram
é
[szerkesztői feloldás]
knál be vádolt,
hogy még jól
D
[törölt]
d
[betoldás]
eclinálni sem tud,

facsimile
 
’s ha az ebéd vagy vatsora közelget, nagy
nehezen várakozik a’ konyhába, an¬
nak okáért Koch Adámnak hív¬
juk; azon levelet melyet néked kül¬
dött nem ö, hanem Professor Ur
tsinálta.
 
Kérlek Kedves Barátom, írj mi¬
nél hamarébb ha lehet s jo so¬
kat, én is többet írtam volna,
de nem tudtam többet, Feketét
is Köszöntöm, veled együtt, ma¬
radok
 
hiv barátod
 
Petrovits Sándor.
 
Aszod 1835
eszt.
[rövidítés] esztendő
23. Jan.

facsimile
 
U. I. Mivel kevés időm lévén
nem irhattam Fekete Bará¬
tomnak, tehát ne aprehendálja,
majd jövő alkalmatossággal néki is
fogok írni, ’s ö is nesa
l
[törölt]
j
[betoldás]
náljon fárad¬
ni
nék
[törölt]
engem nehány soraival tudósítani.