Jókai Mór – Petőfi Sándor (1847-08-18)


facsimile
 
Tekintetes Nemes, nemzetes és Vitézlő
Petőfi Sándor úrnak, több tekintetes
nemes, nemzetes és vitézlö vármegyék érdemes
Táblabírájának. etc. etc. megkülönböztetett
 
tisztelettel.
 
Szathmárnémetiben

facsimile
 
Nyedámon 1847 Aug. 18. reggel.
 
Hát! egyen meg, a mi még meg nem evett, mit szidod te az én
apám teremtésit? he? Azt még csak elszíveltem: hogy Júlia
miatt összeattáztál, arra rászolgáltam, de azért ne bizza el ma¬
gát kigyelmed, mert noha most messze van innen, de majd
helyébe megyek én kendnek September hetedikén, s völegény ide
völegény oda, felszentelem kendnek a szűz hátát. – Majd adok én
neked káromkodni.
 
Aztán nem igaz a: hogy én Egressynek nem küldöm a
lapot: hogy a haragos menkőbe ne küldeném! De azt csak nem
várod tán, hogy magam
hordjam
[törölt]
ki is hordjam? (Kedvem
volna ollyan orthographiával irni ezt a szép levelet a szá¬
modra hogy tótágast állj tőle) aztán ha a kihordóval ba¬
ja van, akkor is nekem kellene szólania, nem egy harmadik
akasztani valónak.
 
Tonele műutazásra ment Idkával, már egy hónap
óta odacsavarog, különben ez ideig ő is keményen fente a
fogát a szathmári útra. Mihelyt haza jön iratok vele vala¬
mi okosat a fejednek, mert az hozzám nem illik hogy én
irjak neked okos dolgokat. Még ennyire nem vetemültem
el. Én mindenesetre ballagok Sept 2án.
 
Itt van Frankenburg és tisztel (ha kedve tartja)
az a nyomorék naplója a Pakh gyerek egy betű
y
[törölt]
t
[betoldás]

sem irt ez ideig senki fiának. Tompa Miska is irt vala¬
mit, de már nem tudom mit, úgy tartom hogy
káromkodott valamiért, de e tekintetben meg kell
vallanom minden irigységem mellett is, hogy messze áll

facsimile
 
a hátad mögött. Kerényi küldött verseket, egye meg,
fordítások. Pálffy szerelmes. Lauka octoberben esküszik.
Degre kószál. Imre vígan van, félannyi publicuma
van mint nekünk. Kemény küld neked valamit majd
általam. P. H. L. úr német szabadalomért folyamodott,
kapott – kukhert. Híre van: hogy mit eddig ő felsége
sem mert elkövetni: István herczeg Metternichet ma¬
ga elé hívatta s tudtára adá hogy ezt és ezt követeli
tőle.
El
[betoldás]
vég
ül
[törölt]
re
[betoldás]
a bérkocsisok gorombák.
 
Júliádat szivemböl idvezlem, a te kedvedért hiszem
hogy nekem is megbocsátand, s ha nem teszi, egyedül
te léssz az oka. Én titkodat úgy elhallgattam, mint
saját magad. Egyébiránt a miért legjobban resteled tán
a dolgot, arra ne legyen neked gondod, ha akadna
ollyan semmirekellö gyöngédtelen ficzkó,
[...]
[hiányzó szövegrész]
ki nődet
akarmi néven nevezendő kíméletlenséggel merné illetni
vagy csak rá czélozni is a legtávolabbról, az bánná
csak meg híresen: hogy nem a jövő században született
ez árnyékvilágra. A fickók eddig is úgy félnek a tíz kör¬
mömtől, mint a choleratol s patrouille nélkül nem
járnak az utczán. Tisztelem pediglen Papp Endrét és
és Riskót. Én pedig maradok te neked tisztelt
barátod
[törölt]
#
öcséd
[betoldás]
 
J. Mór.
 
# mingyá a reverenda jut eszembe: ha barátrol van szó.